PROFETIE 42

GEEF JULLIE OVER!!! VIJANDEN VAN MIJ, LAAT JULLIE WAPENS VALLEN, BEIDE GEESTELIJK EN VLESELIJK!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Sherrie Elijah heen

  1. December, 2000

* * * * * * *

Oh GEEF JULLIE OVER! Zo zegt, YAHUVEH. OH GEEF JULLIE OVER, GEEF JULLIE OVER, GEEF JULLIE OVER! Opnieuw zeg IK tegen de vijanden van MIJ, de vijanden die deze gezalfde Apostolische/Profetische Bediening omcirkelen en omsingelen, deze Dienstmaagd van MIJ Sherrie Elijah, de vijanden die andere gezalfde Apostolische/Profetische Bedieningen hebben omsingeld, IK spreek het opnieuw, "Al diegenen die Israël omsingelen, al diegenen die Jeruzalem omsingelen, laat jullie wapens vallen beide geestelijk en vleselijk voordat IK de Grote ELOHIM "IK BEN" zal veroorzaken dat vuur valt vanuit de Hemel en IK zal jullie allen volledig vernietigen en uitwissen." (Ezechiël 38:23)

HORROR, HORROR, HORROR, gehuil, geklaag, dood en zo veel begrafenissen dat er niet genoeg plaats zal zijn om ze in de crematoriums te duwen. De hand van MIJN oordeel, dat jullie ooit een klap gaf, zal nu veranderen in een vuist en IK zal jullie verpletteren. IK de grote ELOHIM "IK BEN", in MIJN genade, waarschuw iedere natie, ieder volk, alle verwanten, iedere tong, laat MIJN Geliefde Jeruzalem met rust. Het bloed van de gevallenen doordringt de grond en roept uit naar MIJ. Het bloed van de gevallenen in Israël is niet voor niets geweest. IK hoor het huilen en diepgaande geklaag, van de mensen die MIJ YAHUVEH liefhebben, IK hoor MIJN NAAM uitgeroepen worden door diegenen die geslacht zijn.

Welk land, welke natie heeft de loyaliteit die Israël voort laat zien terwijl zij strijden om het land te behouden, dat de Grote ELOHIM "IK BEN" YAHUVEH lang geleden gaf aan hun voorvaderen? IK spreek tegen die geestelijke leiders, herinneren jullie David en Goliath? David rende niet weg van Goliath, maar rende naar Goliath toe, wetende dat de strijd van MIJ is. De vijand brengt nu vreemde goden jullie land in Oh Israël, en toch zijn zij helemaal geen god. De vrouwen en mannen van de vijanden brengen hun vreemde doctrines en zouden proberen om de mensen van Israël te verwikkelen in een vorm van slavernij die IK niet heb bepaald. Israël, IK spreek voort vanuit deze Dienstmaagd, herinner jullie dat jullie het land zijn van melk en honing, jullie zijn het land dat Abraham zegende, jullie hebben niets te vrezen, behalve de vrees zelf.

Voorga iedere strijd zoals het gedaan werd in het verleden met muzikanten, liederen van lofprijzing, aanbidding, en gebeden. Geloven jullie niet de woorden in de Thora? Israël, jullie zijn de natie die de wereld niet begrijpt, zo benijd en misbruikt, zo gehaat zonder oorzaak. Want jullie verlangen vrede en toch hebben jullie nooit vrede gekend. Jullie geven land weg en huizen waarvan IK jullie niet heb verteld om het weg te geven, slechts om de vrede te bewaren. Weten jullie niet dat hoe meer jullie geven, hoe meer zij zullen eisen? Weten jullie niet, dat jullie de geest der hebzucht niet kunnen bevredigen? Kijk naar MIJ Oh Israël, weer opnieuw want de Grote ELOHIM "IK BEN", YAHUVEH is jullie bevrijder.

De viering van Hanukkah komt eraan, voor al diegenen die de viering onderhouden, verwacht opnieuw wonderen want "IK BEN" het Licht dat jullie pad in duisternis zal verlichten. Bedek jullie leiders in gebed want zij worden gestrooid door satan zoals zandkorrels. Jullie zijn verraden geweest door leiders die jullie hebben vertrouwd, van de kleinste tot de grootste, voor onrechtvaardig verkregen geld hetwelk hun ziel niet zal kopen. Vast en bid, om MIJN perfecte Wil uitgevoerd te laten worden want IK ben opgekropt in woede om het moorden, liegen, bedrieglijkheden dat gedaan wordt.

IK gebied allen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als jullie denken dat het nu erg is, het moorden is slechts net begonnen, maar vrees niet want jullie Vader ELOHIM YAHUVEH ziet en hoort. MIJN laatste gebod is zegen diegenen die jullie zegenen Oh Israël, keer van niemand weg die Israël liefheeft, Jeruzalem, of MIJN Gekozen Volk. IK zal al diegenen zegenen die jullie zegenen Oh Israël! IK de Grote ELOHIM "IK BEN" zal al diegenen vervloeken die jullie vervloeken Oh Israël.

Een waarschuwing aan MIJN vijanden herinner jullie Bileams Ezelin. Ben geen Bileam (Num 22-24) IK ben iets beters aan het doen, IK ben voort aan het spreken vanuit deze Apostel en jullie aan het waarschuwen dat de vernietiging die jullie uitmeten zevenvoudig omgekeerd zal worden. De zegeningen die jullie uitgeven aan Israël en MIJN Joodse volk zal zevenvoudig naar jullie terugkeren. Zegeningen of vervloekingen, jullie beslissen, Deut. 28 liegt niet. Zo is het gesproken, zo is het geschreven 18 December, 2000 om 14:53 en zekerlijk zal het gebeuren in MIJN timing.

Sommigen beledigende, anderen verlichtende. Toevertrouwd aan MIJN Kind, Krijger, Bruid, Rev. Sherrie Elijah

* * * * * * *

Persoonlijk Bericht van Rev. Sherrie Elijah

Als deze profetie u heeft aangemoedigd of heeft gezegend, zou u mij dan alstublieft willen e-mailen of schrijven naar onderstaand adres en hef mijn naam op in gebed. Enige aanmoediging en financiële steun zou welkom zijn (Elijah is mijn meisjesnaam en ik schaam me niet voor dit Joods bloed in mij).