Profetie 43, deel 2

WIE KIEST U OM UW POTTENBAKKER TE ZIJN,

IK, YAHUVEH, OF HARRY POTTER!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van RUACH Ha KODESH

door Apostel Sherrie Elijah

15 November, 2001

* * * * * * *

Gevaar, Waarschuwing! Breng Uw Kinderen Niet Om De Harry Potter Films Te Zien.

Christelijke Ouders, Brengt U Uw Kinderen Om Harry Potter Te Zien?

Uw Kinderen Worden Blootgesteld Aan Afgrijselijk KWAAD In Deze Films!

WAARSCHUWING!!!

HET IS DRINGEND! ALS U IEDEREEN MET JONGE KINDEREN KENT, LAAT ZE DEZE PROFETIE BETREFFENDE HARRY POTTER LEZEN!

Wie is bereid om zich buiten de theaters te bevinden en de mensen te waarschuwen!

Boycot de theaters en de sponsors!

* * * * * * *

WIE KIEST U OM UW POTTENBAKKER TE ZIJN,

IK, YAHUVEH, OF HARRY POTTER?

Alstublieft, kopiëer en waarschuw anderen, enkel verander de context niet.

Apostel Sherrie Elijah.

Deze profetie kwam tot mij nadat een droom naar me werd verzonden van een gloednieuwe baby in YAHUSHUA, leeftijd 16 jaar, die in Singapore woont, die ik Truthseeker noem. YAHUSHUA houdt van je, Truthseeker, en ik ook! Jouw droom wekte de zalving in mij op. Mensen, waarom kwam deze droom niet van iemand in Amerika. Het schijnt dat Singapore, Hong Kong, Maleisië luisteren en tot een grotere graad gered worden volgens e-mail dat ik ontvang.

Deuteronomium 18:10-12

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een zweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

Openbaringen 21:8

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Exodus 22:18 Een tovenares zult gij niet in leven laten.

Micha 5:11

Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben.

Deuteronomium 18:14

Want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft YAHUVEH, uw Elohim, dit niet toegelaten.

2 Koningen 17:17

Voorts hadden zij hun zonen en hun dochters door het vuur doen gaan, waarzeggerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen van YAHUVEH en Hem daardoor te krenken.

2 Koningen 21:6

Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met toverij en waarzeggerij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen van YAHUVEH, en krenkte Hem daardoor.

Leviticus 18:21

En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, …

2 Kronieken 33:6

Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Himmon en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen van YAHUVEH en krenkte Hem daardoor.

Matteüs 18:6

Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

Lukas 17:1-3

Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde.

WIE KIEST U OM UW POTTENBAKKER TE ZIJN,

IK, YAHUVEH, OF HARRY POTTER?

Die dwazen, Oh die dwazen! Zij die IK, YAHUSHUA, wens de MIJNE te noemen, hoewel u zich de MIJNE noemt en toch waarom zegt u dat u van MIJ houdt en gehoorzaamt MIJ niet? Hoe kunt u MIJ Heer roepen en toch MIJN Bijbel niet gehoorzamen? Sinds wanneer bestuurt de bediende de Meester? U hoort zelfs MIJN stille, kleine stem niet wanneer IK van de gevaren van hekserij en duivels bezit waarschuw door wat uw ogen zien en uw oren horen. Wegens dit, worden uw kinderen bezeten door de films, de boeken, en de videospelletjes die een regelmatig dieet van het occulte, hekserij, demonisme, satanisme, en shamanisme zijn.

HEB BEROUW vandaag, keer u af van dit kwaad. Keer in plaats daarvan uw kinderen tot IK, YAHUVEH en YAHUSHUA. Wij alleen moeten de pottenbakker van de klei van u en uw kinderen zijn. Zij moeten in Ons beeld worden gevormd, niet die van Harry Potter. Zelfs de naam werd verkozen voor een doel, om uw kinderen in het beeld van het fictieve karakter van Harry Potter te vormen.

Zegt MIJN Bijbel niet, "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken." Wat doet u, Oh die dwazen? U leidt uw kinderen op tot tovenaars, shamanen, heksen en satanisten. Oh en welk een prijs zult u betalen wanneer uw eigen kinderen tegen u komen aanzetten met kwade geesten die u zullen doen verwonderen waar uw kinderen heen zijn gegaan? U zult hen met ogen van verwondering bekijken, want uw onschuldige baby’s zullen met elk soort kwade geest worden bezeten.

Waarom zou IK toelaten dat deze onschuldigen op deze wijze kwaad worden berokkend, waar hun eigenlijke ziel in gevaar zal worden gebracht? Omdat IK de ouders een keus gaf, zelfs de heidenen weten het beter, want zij weten dat de kinderen geen occulte bevoegdheden moeten hebben. Zij realiseren dat hekserij een zonde is, en toch bevorderen uw eigen ether dit, zelfs aan de kinderen door sitcoms. Boycot u de televisiezenders of boycot u de adverteerders? Neen, u blijft stil en waarschuwt niemand.

Zegt MIJN Woord niet, "de tovenaars… - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel," zij zullen branden nadat zij sterven als zij zich niet bekeren. Oh die dwazen van MIJ, dit is de boete die u zult betalen. Zij zullen in de Hel en de Poel van Vuur en Zwavel branden nadat zij sterven, als zij zich niet bekeren. Oh die dwazen van MIJ! Dit is de boete die u zult betalen voor het brengen van uw kinderen naar de film van Harry Potter, zij zullen bezeten worden. Zij zullen

tegen u in opstand komen op manieren waar u nooit van droomde. Want deze zijn uw eigen onschuldige kinderen, die op u vertrouwden om hen recht van verkeerd te onderwijzen, en toch moedigt u hen aan om hekserij, satanisme, shamanisme en demonisme te bekijken en te bestuderen, in wat u een onschadelijke film acht of in onschadelijke boeken vol met humor, en toch hen voeden met dit dieet van kwaad, wetend dat het kwaad is en lachen bij dit kwaad. Hoe kunt u zich ouders noemen?

Ouders, bescherm MIJN onschuldige kinderen. Hun geest is zo plooibaar, en in plaats van goed die geplant wordt, staat u dit kwade Harry Potter toe om kwaad in de gedachten, de geesten, en de zielen van uw kinderen te planten, aangezien zij naar deze duivelse bevoegdheden streven en, ja, massa’s zullen deze macht ontvangen. Waar u over lacht is werkelijkheid. Er zijn er die met demonen zijn bezeten, die kunnen sommige van deze kwade bevoegdheden doen en de macht is niet alleen in MIJN Heilig Woord maar ook het kwade weet dat er macht in duivelse liederen en woorden is. Deze woorden en daden zult u in de boeken en films van Harry Potter vinden.

Ouders, u bent verantwoordelijk voor het voeden van uw kinderen zowel fysiek als geestelijk voedsel. U voedt uw kinderen geen vergif, zo waarom zou u satan toestaan om uw kinderen vergif te voeden? Vergif voor uw ziel en voor het verstand van uw kinderen, lichaam, geest en ziel. Satan bespot en lacht u uit, ouders, aangezien u de lepel opheft om de zielen van uw kinderen dit kwaad te voeden. Het is kwader dan ervoor, in elke film, of in elke boek van de kinderen. Er is een toverspreuk op allen uitgegoten door deze kwade, verdoemde arbeidster van satan, die trots is op haar onheilige handelingen van hekserij. Kwade toverspreuken zijn uitgegoten op al haar geschriften en de film heeft kwade toverspreuken dat iemand die kijkt ertoe beweegt om te denken: Zou het niet prachtig zijn als ik dit soort macht had? Dit stelt iemand open tot de controle-geest, manipulatie-geest, geest-veranderende, macht-hongerige, anti-christ geest. Inwandelende-geesten zullen gemakkelijk in die allen binnenlopen die deze deur tot hun gedachten, lichaam, geest en ziel openstellen.

Er zijn toverspreuken, liederen, en toverformules geplaatst op de boeken en de films en alles dat voortkomt wat met Harry Potter te maken heeft, om een honger voor meer kennis van het occulte en een honger voor rebellie te veroorzaken, en toverspreuken om IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA en alles te bespotten wat Heilig is, en goed te keuren wat IK, YAHUVEH, onheilig heb genoemd. Om goed te keuren wat MIJN Heilige Bijbel verbiedt. Uw kinderen betalen, en zullen een prijs betalen, want u, dwaze ouders, hebben dit kwaad in uw huizen toegestaan, en toegestaan dat dit kwaad in hun oren kwamen en met hun ogen te bekijken. Schande op iedereen die deze wreedheden doen en zich de MIJNE noemen. Heb berouw vandaag en keer u af van dit kwaad of noem u niet de MIJNE meer, want IK zal u zelfs niet kennen.

Wees gewaarschuwd, begrijpt u het nog niet? Bid en onderscheid of dit waarheid is en of het in lijn is met mijn Heilige Bijbel. Als het niet zo is, dan luister niet naar de waarschuwingen van deze Apostel die IK door haar nu spreek. Het aanmoedigen van uw kinderen om te lezen en naar films te kijken het occulte verheerlijkend is een gruwel aan IK, YAHUVEH en YAHUSHUA. Luister en leer en onderscheid. Dit is hetzelfde als uw kinderen door het vuur te laten gaan. Dit is hetzelfde als uw kinderen te offeren aan Molech. Durf niet te denken dat u de MIJNE bent wanneer u MIJN Kinderen offert, niet alleen in abortussen, maar nu zelfs het in gevaar brengen van hen door hun zielen te offeren. Hun zielen en geesten openend aan alles dat IK onheilig noem.

Realiseert u zich nog niet dat satan de zielen van uw kinderen wil? Satan wil anarchy in uw huizen brengen, en de geest van rebellie, moord, diefstal, en ongehoorzaamheid. Oh dit komt met diverse leeftijden en milieu's van kinderen enkel door het leven in deze slechte wereld, hoeveel meer zal het zijn voor al degenen die hun kinderen toestaan zich met dit kwaad te voeden, dit kwaad aanmoedigen, en toch zich Christenen of Joden noemen. Zelfs zij die een heidense god aanbidden, zoals Boedha of Allah, wees gewaarschuwd wanneer IK zeg ALLE kinderen, dit betekent ook u.

IK, YAHUVEH, gaf u kinderen met een mandaat om uw kleinen te beschermen. IK, YAHUVEH, plaatste een moederinstinct in de moeders van kinderen om hen te beschermen, zelfs ten koste van hun leven. Vaders, IK heb dit ook in u aangebracht, om te voorzien, voor te zorgen en uw families te beschermen. Hoe kunt u deze wreedheid in MIJN ogen doen. Waar zijn de geestelijke leiders om tegen deze film en boeken te waarschuwen die enkel in kwaad stijgen met elke volume? Realiseert u niet wat satan doet en zal doen tot een grotere graad? Stelt u zich voor bezeten kinderen over de hele wereld, in elke taal, waar zelfs de ouders hun eigen kinderen zullen vrezen. Stelt u zich voor deze kinderen, en wie ook deze film bekijken, bezeten worden en hun harten kouder en kouder groeiend en hun geloof uitstervend als ember wegens de geest van rebellie om te lachen op wat IK heb verboden.

U ouders die de zielen van uw kinderen zo in gevaar brengen, realiseren zelfs niet hoe jullie IK, YAHUVEH en YAHUSHUA boos hebben gemaakt. Het is beter dat een molensteen rond uw hals wordt gehangen en u verdronk. Verwacht niet van MIJ om uw gebeden te horen, wanneer u tot MIJ schreeuwt wanneer u de bezeten kinderen ziet. Luisterde u naar MIJ toen IK u met MIJN RUACH Ha KODESH (Heilige Geest) waarschuwde? IK zal uw gebeden horen naar de graad dat u naar MIJ hebt geluisterd om u te waarschuwen om uw kinderen niet te laten vermaakt worden met wat IK u verboden heb te bestuderen, of aan het onderwijs van duivels deel te nemen.

Word niet verrast wanneer uw kleinen beginnen te praktizeren toverspreuken uit te gieten. Word niet verrast wanneer uw kleinen in haat tot u keren. Word niet verrast, want u hebt hen met deze kwade boeken gevoed die alles tegen het enige GOEDE BOEK onderwijzen! Hoeveel van u ouders kopen koopwaar voor uw kinderen en realiseren zelfs niet dat het hekserij is, met toverspreuken die in satanisme geworteld zijn en het u ertoe beweegt om geld te besteden door het aan satan en zijn werken te geven elke keer dat u dit doet. Word niet verrast wanneer de geest van armoede over u komt. Word niet verrast wanneer de kinderen elkaar beginnen te doden en hun eigen dieren te offeren. Word niet verrast wanneer demonen in uw kinderen binnenlopen en u niet meer een kind hebt dat de Bijbel wilt lezen of zelfs de NAAM van de GOD die u dient wilt horen; wanneer uw kind alles zal haten wat Heilig is.

Ik vertel u dit, IK, YAHUVEH, ben de POTTENBAKKER, u en uw kinderen moeten MIJN Klei zijn. IK, YAHUVEH, moet u vormen, NIET Harry Potter! De groei van deze kwade pottenbakker die in uw geesten en in dat van uw kinderen zal planten, dat het uitspreken van toverspreuken onschadelijk is en het controleren en het manipuleren van anderen is het ding om te doen. Pas op, want uw kinderen zullen over de hele wereld, in elke taal, bezeten worden en als u het niet meteen ziet, word niet verrast, want sommige duivels zullen niet meteen opgemerkt worden, want de demonen zullen zich schuil houden en wachten. Realiseert u zich hoeveel zielen aan satan zullen worden geofferd wegens deze occulte film en alle boeken waarmee u uw kinderen voedde? Realiseert u zich dat dit echt is en zij die de zwarte kunsten, shamanisme en satanisme uitoefenen niet om de film en boeken lachen, zij lachen om al degenen die dit niet ernstig nemen.

Verbied uw kinderen om naar deze film te worden gebracht, of de boeken te lezen. Als u de boeken in huis hebt of in het huis van uw kleinkinderen, bid over de boeken, verbreek de vloeken van de boeken, pleit het Bloed van YAHUSHUA over de boeken, vraag MIJN vergiffenis als u hierin gezondigd en dit aangemoedigd hebt. Kom tot MIJ in de naam van YAHUSHUA en VERBRAND DIE BOEKEN! Boycot de scholen die dit als deel van hun leerplan toestaan.

Eis het ontslag van de leraren als zij aandringen om uw kinderen hekserij te onderwijzen. Verbied hen om uw kinderen dit kwaad meer te voeden. De leraren zullen dit betreuren. De scholen die hieraan deelnemen zullen dit betreuren want als zij denken dat zij nu problemen met de studenten hebben, wacht enkel tot wat de kinderen in de film en de boeken van Harry Potter zien gebruikt zullen worden om te experimenteren op de leraren en de ouders. Satan zal uw kinderen de occulte bevoegdheden geven om kwaad te berokkenen. Uw eigen kinderen zullen uw slechtste vijanden worden. HEB BEROUW vandaag! Keer u af van dit kwaad. Keer uw kinderen in plaats daarvan naar IK, YAHUVEH en YAHUSHUA. Wij alleen moeten de pottenbakker van uw klei en die van uw kinderen zijn. Zij moeten naar ons beeld worden gevormd, niet die van Harry Potter. Zelfs de naam werd verkozen voor een doel, om uw kinderen in het beeld van het fictieve karakter van Harry Potter te vormen. De duivelse geesten wachten en letten op om te zien wie zich tot duivels bezit zal openen door de poorten van deze film en boeken. Er is geen goede kennis dat gewonnen zal worden door de boeken of film, dus waarom brengt u MIJN kostbare kleinen in gevaar? Demonen lopen uw kinderen binnen. De kinderen zullen de theaters binnenlopen, maar het zal niet uw kinderen zijn die naar buiten lopen.

U bent gewaarschuwd! U zult het niet meteen opmerken, sommige ouders zullen het wel en sommige ouders zullen het niet, maar IK vertel u uw kinderen zullen worden overgenomen, beetje bij beetje, hoe meer zij zich voeden met deze verslaving die rond de wereld gaat, niet voor een drug of voor sex maar voor een voedingsfrenzy van het leren en het bestuderen van en het uitoefenen van de zwarte kunsten van het occulte. De wereld aanzettend voor het systeem van de anti-christ om het gemakkelijker goed te keuren. Herinner, de anti-christ zal de dingen doen die uw kinderen in de boeken van Harry Potter lezen en de films en zelfs nog meer.

De ouders die zich de MIJNE noemen, en geen berouw hebben en anderen niet waarschuwen, weet dit: wegens uw opstand zal IK, YAHUVEH, een doof oor geven wanneer u bidt en durft om MIJ onder ogen te zien nadat IK u heb gewaarschuwd en wanneer u huilend naar MIJ toe komt en IK zal zeggen, "U was gewaarschuwd" en nu zult u van MIJN toorn voeden en u zult niet van de smaak houden. Allen van de Hemel kijken, en u bent omringd met een wolk van getuigen. Hoevelen zullen, na deze profetische waarschuwing, er genoeg om geven en anderen waarschuwen. U wordt verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. Zeg niet dat u het niet wist, want zelfs alvorens IK uit deze Apostel van MIJ sprak kent u de eis van MIJ om uw kinderen te beschermen en hoe kunt u zeggen dat dit uw kinderen beschermt. Amerika, waar is uw berouw vóór MIJ? Waarom gaat u door oordelen op uw hoofd te stapelen? IK hoor gebeden voortgaan in de NAAM van YAHUSHUA, maar waar is het afkeren van de zonde?

Engeland, u heeft het oordeel van de Hemel op u gebracht. Heb berouw, want deze verdorvenheid komt uit uw eigen land. Engeland, u heeft niets gedaan om het tegen te houden. Waarom? Hoe kunnen MIJN Geestelijke leiders stil blijven? Waarom plaatsen de kerken geen waarschuwingen uit in kranten en in de ether? Waarom boycotten MIJN Kinderen niet elke winkel en product die deze hekserij en demoon-bezetting bevordert? Waarom protesteren de ouders niet, en weigeren ze niet de scholen toe te staan om uw kinderen te voeden wat u hen niet gevoed hebt.

Pas op, hoe meer de vaste dieet van dit kwaad; hoe meer de duivelse bezettingen vrij duidelijk zullen zijn. Ouders, is dit werkelijk de zielen van uw kinderen waard? Iedereen die zich met dit dieet van het occulte voeden, is dit uw zielen waard? Vertrek van MIJ, gij werkers van ongerechtigheid, IK, YAHUVEH en YAHUSHUA zullen u niet kennen, als u geen berouw hebt en terugkeert naar Heiligheid en berouw hebt voor het stil blijven. Waar zijn MIJN andere Apostelen en Profeten die het geluid van de shofarhoorn moeten laten horen waarschuwend van het gevaar voor de gedachten, lichaam, geest en ziel, van allen die deze film bekijken en de boeken lezen. U bent gewaarschuwd! Nu is het uw keus.

Wie verkiest u om uw pottenbakker te zijn? IK, YAHUVEH en YAHUSHUA, of Harry Potter! Die film en boeken zullen slechts u en uw kinderen tot alles vormen wat onheilig is. Het is uw keus. Zeg niet dat IK MIJN Apostelen en Profeten niet stuur alvorens IK MIJN oordeel zend. Zelfs de grond schudt in vrees bij de woede van IK, YAHUVEH. Hoeveel meer u die bevolen wordt om uw eigen redding uit te werken met vrees en beven. IK vermaan u nu, en vertel u het bloed van de kinderen over de hele wereld zal op uw handen zijn, want u hebt hen niet gewaarschuwd.

Het bloed van de ongeboren baby’s die geaborteerd worden, gemarteld in medische experimenten, in schoonheidsmiddelen gebruikt en om egoïstische redenen geofferd, is op uw handen. Er is geen goede reden om onschuldige baby’s te doden. Iedereen die dit doen zullen voor MIJ verantwoorden op de Dag van het Oordeel, als zij geen berouw hebben en anderen niet waarschuwen. Nu hebt u een nieuw bloed van de kinderen op uw handen, alleen omdat u weigert om anderen te waarschuwen om uw kinderen niet het occulte als voedsel voor hun gedachten, lichaam, geest, en ziel te voeden.

Harry Potter zal uw kinderen tot heksen, tovenaars, en satanisten vormen, die toverspreuken uitgieten die u angst zullen aanjagen. De huizen zullen met elk soort kwade geest bezeten worden. Pleit het Bloed van YAHUSHUA zelfs op de reclamespots en spreek tot zelfs de televisie die uw kinderen met de reclamespots in gevaar brengt door duivelse geesten los te laten. Spreek tot uw radiozenders. Boycot degenen die weigeren te luisteren. Raak hen waar het pijn doet, hun bankrekeningen. Spreek tot de scholen die dit bevorderen. Bestrijd de geest van anti-christ alvorens het te laat is.

Vraag uzelf af zou uw openbare school de tijd nemen om de Heilige Bijbel in een klaslokaal te lezen? Zouden uw openbare scholen uw kinderen meenemen om een passiespel van het leven van YAHUSHUA te zien? Dan waarom staat u satan toe om uw kinderen te onderwijzen? Haal hen uit de holen van anti-christ alvorens het te laat is. De kinderen van de wereld worden nu verzorgd zo zeker als het haar verzorgd wordt, daarom de naam Harry Potter. Deze film zal wereldwijd getoond worden en toch zou het niet ontvangen moeten worden aangezien u dit soort van verzorging voor uw kinderen niet wil hebben, noch zelfs voor uzelf.

Er zijn heel wat plannen geweest door satanisten om de gedachten, lichamen, de geesten en de zielen van u en uw kinderen over te nemen, met behulp van de vaten die dit kwaad bevorderen. Wat gaat u daarmee doen? Het is uw keus, want IK zal niet iedereen helpen die de capaciteit om te waarschuwen en de kennis heeft, en toch hun kinderen of kinderen van anderen in gevaar brengt door stil te blijven. De inwandelende-geesten liggen op de loer voor uw kinderen, evenals uzelf.

Wat is de prijs voor uw ziel? Wat is de prijs voor de zielen van uw kinderen? IK, YAHUVEH, heeft MIJN Dochter Sherrie gezegd om u te waarschuwen. Hoeveel zullen luisteren? Waarschuw zelfs de heidenen of het bloed zal op uw handen zijn. Er zijn er die de kennis hebben om boycotten te organiseren. Blijf niet langer stil of het bloed is op uw handen. Dit is slechts één vat klei dat IK heb gevormd om deze waarschuwingen voort te spreken; nu, wat gaat u doen om haar te helpen deze boodschap aan de massa's van mensen te brengen.

* * * * * * *

Zo is het geschreven, zo is het gesproken op 11/15/01 4:25 n.m. In de dienst van YAHUVEH en van YAHUSHUA, Apostel Sherrie Elijah