PROFETIE 44

STA OP NACHTWAKERS OP DE MUUR!

Gesproken onder de zalving tegen Rev. Sherrie Elijah. 8 Oktober, 1998

* * * * * * *

IK ben er nu velen naar voren aan het roepen, zegt YAHUVEH. Dezen zijn MIJN voortgebrachte vaatwerken, voortgebrachte instrumenten in MIJN bovennatuurlijk leger dat eenheid aan MIJN lichaam zal brengen. Zij zullen orde brengen want nu is de tijd, zegt YAHUVEH, nu is de tijd voor MIJN nachtwakers. Nu is de tijd voor diegenen die de uren der middernacht hebben gewandeld. Sta op, sta op, sta op, oh slapende mensen. Sta nu op, sta nu op, sta nu op, en maak de overwinning bekend. Een leger zo gevreesd en sterk, een leger dat zal veroorzaken dat de vijand beeft en rilt van angst en afgrijzen door het horen van het lawaai van jullie verzameling en van jullie marcheren door het land. Ga door met het uitroepen en verkondig en predik het Evangelie der Verlossing.

Neem deel aan jullie geestelijke voeding en schud de slaap van jullie oogleden en hoor de stemmen van MIJN nachtwakers. Want het is aan hen waar IK dit aan heb gegeven, MIJN Woord, zodat jullie opstaan, opstaan, opstaan, zegt YAHUVEH, doe dat wat kostbaar is in MIJN zicht. Doe dat wat MIJ Glorie zal brengen en dat wat een grote oogst van zielen zal voortbrengen en IK zal weten dat jullie MIJ waarlijk liefhebben. Sta op, sta op, sta op en word wakker voor de waarheid en omgord jullie zelf met de waarheid en wandel in die waarheid want MIJN eeuwige plan is geopenbaard geworden onder jullie en er is nog steeds veel voorbereiding gedaan te worden en doe dat waartoe IK jullie heb geschapen.

(MIJN Hemelse Vader sprak tegen mij vandaag en zei deze dingen tegen mij vandaag, zo duidelijk, zo helder. Want er zijn stormwolken broeiende in de harten van de mens die niet zichtbaar zijn in het natuurlijke en zoals de oorlogswolken zich verzamelen over de horizon, en zoals de donder en de bliksem van de kracht van deze oorlogswolken doorgaan met zichzelf vanbinnen te openbaren.)

Jullie horen en jullie zien, ben niet bevreesd, zegt YAHUVEH, voor deze dingen die van MIJ zijn. Dus bereid jullie harten voor, al deze dingen zijn in beweging gezet en zullen zichzelf openbaren, zegt de Almachtige YAHUVEH. IK heb MIJN geroepenen goed voorbereid. Het is niet jullie verantwoordelijk om de waarheid voort te brengen. Het is simpelweg jullie verantwoordelijkheid om respons te geven aan MIJN waarheid, zegt de Heere jullie GOD. Want jullie zullen de ware van de valse onderscheiden en jullie zullen vrede hebben in jullie harten dat die dingen die van MIJ zijn voor jullie eigen goed is, en jullie zullen die dingen onderscheiden die vals zijn en die gezonden zijn geweest door de vijand, en zijn volgelingen zijn gezonden om jullie te misleiden. Gebruik waarschuwing; houd jullie dekking niet laag.