Profetie 45

GOLIATDODERS STA OP, MIJN ZONEN,

ALS IN EEN GEEST VAN KONING DAVID!

Gegeven aan Apostel Sherrie Elijah op 11 November 1999,

begonnen om 3:30 n.m. en eindigend om 4:00 n.m.

VERLOREN PROFETIE GEVONDEN!

 

Alstublieft broeders, claim de zalving in dit Profetisch woord als u een Goliatdoder in het geestelijke koninkrijk wilt zijn zal dit u tot zegen zijn!

* * * * * * *

STA OP, jij met een Geest die "vergeleken" wordt met een Koning David. Wat een zegen ben je tot MIJ, Oh MIJN Zoon, met de Geest als van een Koning David maar toch zonder de zonde die hij begaan heeft. Je hebt een hart naar YAHUVEH en IK heb veel behagen in jou. Je worstelt met de brullende leeuw het verslaand, en worstelt met de beer het verslaand, die de vijand op de loop zet. Je bent zeer gevreesd in de Hel want je doet dit niet in de naam van David maar in de naam van YAHUSHUA en door het toepassen van MIJN Bloed en Woord dat de vijanden veroorzaakt in 7 verschillende richtingen te vluchten. Dit woord is aan jou gericht die houdt van, zingt, danst, profeteert en MIJ dient zoals het hart van Koning David van ouds. Zoals David, MIJN gezalfde herdersjongen, zal IK je gebruiken om de Goliatten te doden die tegen jou en de Profeten, het volk en de bedieningen opkomen voor wie IK je geroepen heb om in MIJN NAAM YAHUSHUA te beschermen. Je bent een ware beschermer van MIJN zalving.

Mijn Geliefde Zoon, weet je dat je nooit voor iets te vrezen hebt want IK heb jou de sterkte van een Samson gegeven. In het Geestelijke koninkrijk ben je MIJN gezalfde Samson. Er is geen goed ding dat IK van je onthouden zal, MIJN Geliefde Zoon. Vertrouw op MIJ en houd je ogen op MIJ gericht. Terwijl je zaden in deze bediening zaait dat gebruikt zal worden niet om duizenden te bereiken zoals zij dacht, maar zoals IK bevestiging op bevestiging gebracht heb en zelfs jou, MIJN zoon, deze waarheid getoond heb wat de vijand haar niet wil laten weten. Je hebt ook zegen op jezelf gehoopt. Zoals jij je realiseert dat het tientallen miljoenen zijn dat deze bediening zal bereiken. Terwijl jij ME gehoorzaamt en dat verdedigt wat van MIJ is onder MIJN volledige zalving.

Je moet deze Dienares helpen die MIJN Woorden vooruit zal spreken dat MIJN volledige zalving demonstreert en manifesteert, reddende, genezende, bevrijdende, en in de opstandingskracht van MIJN NAAM alleen zal zij die weg verwezenlijken die IK vóór haar geplaatst heb. Maar dit zelfde zaad zal ook jouw grond en bediening water geven dat IK vóór jou, MIJN Zoon, verordend en geplaatst heb. Samen zullen jullie het oogstgebied ploegen. IK stuur MIJN minstrelen voordat IK MIJN strijders stuur om slag te leveren. Hef je stem op en maak je gereed want IK zal jullie samen uitzenden in MIJN volledige zalving en in MIJN Geest om oorlog te voeren zoals David tegen Goliat deed en in de naam van YAHUSHUA zullen jullie allebei meer dan Overwinnaars zijn.

Het zijn jouw gebeden, MIJN Zoon, jouw vasten die haar uit de kritieke zorg en intensieve zorg zal nemen om haar te herstellen op alle gebieden van haar persoonlijk en bedieningsleven. Het zijn de gebeden van één als een Koning David die deze Dienares vrij zet. Bid dat al haar vijanden zullen vluchten en als Goliat zal realiseren dat al hun occulte krachten tot niets gekomen zijn, dat in plaats dat wat bedoeld is om haar te vernietigen haar tot zegen zal zijn. Dat wat jou verzonden is om jou te vernietigen, MIJN Zoon, zal jou zegenen want IK zal de vloeken veranderen tot MIJN Zegeningen. Zegt MIJN Woord niet, "Alle dingen werken samen ten goede?"

Degenen die tot doel hebben om MIJN Geliefde Dienaren kwaad te berokkenen zullen het met hun eigen levens en zielen betalen als zij geen berouw hebben. Je neemt in plaats daarvan geen wraak maar vergeef en weet "Wraak is de MIJNE, zegt YAHUVEH!". Zij heeft een man die haar op alle manieren in slavernij houdt, het nieuwe kan niet komen tot het oude verwijderd is. Bid voor haar vrijheid nu alsof het de jouwe is. Je hoeft zijn naam niet te weten slechts haar getuigenis te lezen met MIJN geestelijke ogen en oren en IK zal je dat laten zien wat je voordien niet wist, dat waarover ze niet spreken wil. Deze man is haar Goliat en zij was niet in staat zich te bevrijden zodat IK MIJN Zoon zond die MIJN RUACH ha KODESH heeft zoals aan David van Ouds en IK zeg, "Maar spreek tot deze Goliat en hij zal niet meer zijn. Spreek tot jullie Goliatten en zij zullen niet meer zijn. Spreek in de naam van YAHUSHUA en de bergen zullen als kaf in de wind worden."

Spreek tot deze Goliat in het geestelijke koninkrijk en hij zal niet meer een belemmering of een bedreiging voor haar of deze bediening zijn op enige wijze. Want zo zeker als Goliat een verdoemde was, zo is deze man die zich eens haar echtgenoot noemde maar in MIJN ogen nooit was. Sprak David niet tot Goliat en sprak wat IK zou doen? Profeteerde en sprak David niet wat het eindresultaat van Goliat zou zijn? Spreek stoutmoedig tot Goliat. Oh MIJN Zoon, met een zalving als van David, zie de Goliatten vallen zij staan voor altijd niet op tegen jou, deze Dienares en die zich met jou in MIJN NAAM en de zalving staan. Zij is strijdmoe en vermoeid en is het kwetsbaarst nu. Sta op tot haar verdediging en dood de Goliatten die tot doel hebben om MIJN gezalfde Dienares en deze bediening te vernietigen, in de naam van YAHUSHUA.

Slechts dan kan zij alles hebben dat IK haar, jou en anderen voorspeld en getoond heb. Sta op, degene die IK MIJN Ware Koning David van nieuw noem. Sta op met de Geest van David, de herdersjongen, die Goliat versloeg. In het geestelijke koninkrijk dood de Goliatten in de naam van YAHUSHUA. Sta in de volledige uitrusting en in het Woord van GOD dat niet liegen kan. Zing eerst tot MIJ in MIJN Geest want daardoor is de overwinning voor jou en haar. Haar Goliat zal te zelfdertijd vallen als ook die van jou, MIJN Zoon David. Sta op en plunder de vijand nu van alle rijkdom en buit dat hij gestolen heeft. Beveel Satan om zevenvoudig terug te geven. Zo zal het gedaan worden voor MIJN Glorie alleen.

Wanneer je dit in de naam van YAHUSHUA spreekt zal wat je spreekt snel geschieden als je het geloof hebt en de werken achter het geloof zet. Het geloof zonder de werken is dood, vergeet dit niet MIJN Geliefde Zoon met een Geest die met Koning David vergeleken wordt. Je zult met zelfs een grotere zalving te voorschijn komen dat je niet voor mogelijk gehouden hebt terwijl de vijanden proberen om jou, jouw bediening en die IK naar je toe zend, te omcirkelen en te vernietigen. IK vertel je dit IK zalf en spreek deze zalving vooruit door deze Dienares want jij zult zelfs een gezalfder Strijder worden in de naam van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Gegeven aan deze Dienares, Kind van YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH,

Rev. Sherrie Elijah, 11/11/99, 3:30 n.m.

Een week geleden om deze tijd waren mijn zoon en onze hond in een frontale botsing, precies op dit tijdstip. Wij liepen allen weg met mij alleen die aan kneuzingen en een pijnlijk lichaam leed. Lof aan Yahushua! De engelen van YAHUVEH legeren echt om degenen die van HEM houden en vrezen. Als ik gestorven was zou dit profetische bericht van aanmoediging en de nieuwe zalving voor degenen met de zalving en Geest 'Alsí van een Koning David niet door mij gesproken zijn.

Dit bewijst alleen, "Ik zal leven en zal niet sterven om de werken van YAHUVEH te declareren." Mijn auto was totaal verloren en de verzekeraar verklaarde het onherstelbaar, toch heeft YAHUVEH bewezen dat mijn taak in deze wereld nog niet beëindigd is. Ik ben net begonnen voor de Lof, Eer en Glorie van YAHUSHUA. Zo kijk uit, duivel, in de naam van YAHUSHUA. Zij met de zalving en Geest 'als' van een Koning David worden opgeheven tot samenwerking met mij. Het bedekken van deze bediening en mijzelf en zij die partners in deze bediening zijn met gezalfde gebeden en psalmen, strijdersgeesten zoals Koning David. Als u één van hen bent schrijf me en laat het me weten zodat ik voor u kan bidden.