PROFETIE 46

WAARSCHUW DE VIJANDEN EENMAAL…EN ALS ZIJ NIET LUISTEREN, VERTEL HEN OM DE DAGEN TE TELLEN VOORDAT YAHUVEH’S TOORN VALT!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Sherrie Elijah heen 18 Maart, 2001

* * * * * * *

Op 18 Maart, 2001, bij Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah’s inwijdingsdienst, sprak God het bovenstaande woord voor getuigen, aan alle vijanden die tegen deze Messiaanse Joodse Apostolische Bediening en dienstknecht komen en alle ware apostelen en profeten.)

Deut. 32:41 Als IK Mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal IK wraak oefenen aan Mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten.

Jes 35:3-4 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.

* * * * * * *

Oh Barbara en ook alle lauwe Christenen en alle vijanden van MIJN Ware Apostelen en Profeten, hoewel jij de spot drijft met MIJN Apostelen en Profeten, zend IK jou deze profetie. Het is jou keuze wat je doet met de woorden. Jij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor dit te betitelen als een sekte, voor het betitelen van goed als kwaad en het betitelen van kwaad als goed. Want dit is niet het werk van de handen van een persoon, dit is een werk van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest).

Jij bent waarlijk de genade van YAHUSHUA aan het testen. IK heb jouw broze gezondheid verlengd maar IK vertel je nu, pas op want jouw gezondheid is de grens overschreden van geleende tijd. Als je door blijft gaan met het aanraken van MIJN gezalfden en het kwetsen van MIJN Apostelen en Profeten en deze bediening en andere ware apostolische bedieningen, zal jij oogsten wat je aan het zaaien bent. IK ben jou aan het waarschuwen dat jouw mond als een open graftombe is en je hebt het graf gevuld met een overvloed van drek terwijl je jouw haat, woede, roddel, laster, kwaadwilligheid, jaloezie, afgunst, racisme en anti-christ geest eruit schept. Pas op, want je bent de RUACH ha KODESH aan het lasteren.

Je hebt een geest der religie en niet een liefdevolle, gehoorzame, relatie, met degene die je jouw Redder noemt, maar IK ken jou niet eens meer als MIJN Kind. Je bent zo ver op een dwaalspoor gegaan. Jij wordt vergeleken met de Verloren zoon en de wereld is jouw varkensstal, hoewel je de kerk bijwoont. De kerk die jij bijwoont is slechts een formaliteit en jij en anderen gebruiken het als afgoderij. Die pastor is niet de Goede Herder. IK, YAHUSHUA ben de enige Goede Herder en Redder. IK alleen heb die prijs betaald op Golgotha.

IK zal deze woorden gebruiken om anderen te waarschuwen, hoewel het jouw haat is voor deze Apostolische Dienstmaagd dat MIJN woede heeft opgeroerd want jij zegt, "Jij zal haar vernietigen en deze bediening?" Jij en welk leger, satans leger? Je kunt niet vernietigen wat Almachtige God heeft gebouwd. Pas op alle vijanden van deze Apostolische Bediening en andere ware Apostolische Bedieningen want IK zette deze bediening op als een zegen aan de wereld en niet om een vervloeking te zijn. En toch, de manier waarop jullie deze dienaar en bediening behandelen is de manier waarop IK jullie terug zal dienen. Jullie zijn gewaarschuwd en IK zend altijd MIJN Apostelen en Profeten om te waarschuwen voordat IK MIJN Oordeel zend.

IK hef zowel op en moedig aan als berisp en waarschuw om berouw te tonen en alleen diegenen wiens harten niet zo koud zijn als de kwade farao zullen oren hebben om te horen. Wanneer mensen naar jullie kijken denken jullie dan echt dat zij YAHUSHUA zien? Jullie zijn MIJ aan het bedroeven, want het bijwonen van de kerk zal jullie niet in de Hemel krijgen en ook niet hoeveel tienden jullie geven. IK ben niet onder de indruk van jullie verwarming van kerkbanken, jullie mode shows, of jullie kliekjes. IK ben ALMACHTIGE GOD en IK ben tot nu toe genadig geweest maar jullie zijn MIJN geduld aan het testen wanneer jullie spreken tegen deze Apostolische Dienstmaagd spreken en disrespect tonen voor Shandra, wie een machtig vrouw van GOD is en ook een Profeet van MIJ. Jullie zien het kind in haar en weigeren om de vrouw te zien van de leeftijd van negentien. IK treur als IK de woorden hoor die jij zegt die haar snijden tot in het merg van haar beenderen. IK ben degene die haar hoort huilen als zij ernaar verlangt om liefgehad te worden en gewaardeerd te worden en toch denk jij dat ze te koop is? Welk prijskaartje duw je op haar? Want zij is onschatbaar in MIJN ogen, en in MIJN Dochters ogen.

IK voedde MIJN Dienstmaagd Sherrie op, en hoewel de kleur van haar huid anders is dan die van jou, delen beiden van hen MIJN RUACH ha KODESH met een verlangen om anderen lief te hebben en te zegenen en hen naar de Hemel te leiden. Dit gaat niet over een kerkgenootschap maar over een persoonlijke relatie met YAHUSHUA. Wat voor soort relatie heb je nou echt met MIJ? Wat voor soort geloof heb je nou echt in MIJ? Je zegt dat je de Bijbel gelooft en toch bewijs je dat je dat niet doet met de woorden die je nu aan het spreken bent tegen MIJN Dochter en degene die je jouw dochter noemt, en MIJN andere dienaren die jij lastert? Pas op, want je bent niet een persoon aan het lasteren, of personen. Wanneer je deze gezalfde Messiaanse Joodse Apostolische bediening (dienaar) aanraakt of andere gezalfde Apostolische Bedieningen aanraakt inclusief Shandra’s andere kerk, ben je degene aan het lasteren waar deze bediening van is, en het is de Grote GOD YAHUVEH en de RUACH ha KODESH.

Bekritiseer niet wat je niet begrijpt, het is beter om je mond te bedekken en nederig te zijn. IK heb Shandra een geestelijke moeder gegeven omdat jij haar niet aan het liefhebben was, verzorgende, lerende, haar aanmoedigende in de wegen van de Heere. IK ALMACHTIGE GOD YAHUVEH waarschuw jou dat je lauw bent en IK ken jouw hart en motieven wanneer je de kerk bijwoont en het is voor één reden, en dat is omdat je opgeblazen bent met trots en wilt dat iedereen denkt dat je Heiliger bent dan dat je bent. Jij bent van een Farizeeërs Geest. IK ken jouw hart en het is kwaadaardig en IK hoor jouw laster en tieren tegen MIJ en tegen diegenen die echt gezalfd zijn. Jij oordeelt anderen naar de grote van hun portefeuille en oordeelt hen niet naar de vrucht van MIJN RUACH ha KODESH. Ben gewaarschuwd, MIJN Dochter is naar jou toegezonden met deze profetie, hoewel je haar haat en de spot met haar en anderen drijft zul jij verantwoordelijk worden gehouden voor wat je nu weet.

Luister waar jouw volgende thuis zal zijn ALS je doorgaat in jouw kwaadaardige lauwe wegen (Zie Burger in Hel). IK zal jou uit MIJN mond spugen en Hel zal jouw volgende verblijfplek zijn. TOON BEROUW, vijanden van MIJ, jullie kennen de Apostolische Dienstmaagd niet die jullie aan het aanraken zijn, en jullie kennen ook niet de Heilige Vloeibare Vuur zalving die op haar rust en op deze bediening. Maar jullie zullen het weten als IK gaten knip in jullie zakken, en alles dat mis kan gaan mis gaat. Apparaten die geen vervanging nodig zouden hebben, zullen jullie gedwongen worden om te vervangen. Jullie voertuigen zullen dure reparaties nodig hebben. Jullie hebben niet langer de gunst nog de geest der kunst van jullie nummers te verkopen die anderen heeft bedrogen en zij zien jullie voor wie jullie zijn. En jullie zullen in de spiegel kijken en de reflectie haten die jullie zien en jullie zien jezelf verouderen voor jullie eigen ogen. Als jullie naar de dokter gaan en slechte mededelingen krijgen, zullen jullie de dag herinneren; dat jullie MIJN Dochter en Apostel Sherrie Elijah ontmoetten. Jullie zullen je herinneren en berouw hebben van de dag dat jullie probeerden om haar te vervloeken en deze bediening en anderen probeerden te vernietigen. Jullie zeggen dat jullie privé detectives hebben? Jullie weten dat IK de waarheid ken en toch gaan jullie door met het liggen op MIJN Dochter en haar te lasteren en deze bediening terwijl jullie haar helemaal niet kennen. Stop met het proberen om anderen mee te slepen om jullie straf mee te delen.

MIJN Apostel is slechts MIJN Wil aan het doen en MIJN Dichter Shandra en anderen lief aan het hebben, met een liefde die IK haar heb gegeven en hen MIJN Heilige wegen in de Bijbel lerende, zij doet Shandra of hen geen pijn. Maar jij noemt jezelf een moeder en toch ben je helemaal geen moeder. Er is meer voor nodig dan een kind te baren om het woord moeder te verdienen. Omdat je MIJN Apostolische Dienstmaagd bespotte toen zij door tijden van beproevingen ging, zal jij nu het leed kennen die zij leed en jij zal de tranen huilen die zij vergoot, want IK heb de lasten van MIJN Dochter afgenomen maar nu zal jij de volle lading dragen. Zelfs het scheidende zwaard zal neerkomen op jouw huishouden en jouw eigen echtgenoot zal naar jou kijken met walging en schande. Toon berouw!

Je hebt deze dingen op jezelf neer gebracht zoals Deut. 28:19 duidelijk verklaart aan degenen die MIJN Woord niet gehoorzamen. Jij zal vervloekt zijn als je naar binnen gaat en vervloekt zijn als je naar buiten gaat. De zegeningen zullen er niet langer meer zijn. Je hebt de geesten der manipulatie, intimidatie, en de geest der vrees gebruikt, om je eigen zin te hebben. Zelfs jouw eigen echtgenoot, hoewel hij zal proberen om te protesteren kent jouw ware hart der vernietiging. Jij denkt dat jouw weg de enige weg is, maar, kom terug naar MIJ nu er nog steeds tijd is en laten we dit opnieuw bepraten, toon berouw en bekeer je van jouw goddeloze wegen. De vrouw waar je naar kijkt als een vijand is slechts een Boodschapper die MIJN Woorden voort spreekt, IK kan al deze vervloekingen ombuigen in zegeningen als je slechts MIJN Woord zult geloven dat je hebt gehoord voor vele jaren, en toch geloof je zelfs niet dat IK dezelfde GOD gisteren ben, vandaag, en morgen.

Stop met het aanraken van MIJN gezalfden en MIJN Profeten te kwetsen. IK heb jouw gezondheid aangeraakt om je aandacht te krijgen, wat moet IK nog meer doen? Want IK tuchtig diegenen waar IK van hou. Hoeveel meer straf moet IK jou geven om te veroorzaken dat je erkent dat MIJN manier en niet jouw manier de enige manier is waarop je het Koninkrijk der Hemelen in zult gaan. Leer van MIJN Apostelen en Profeten, want in hen rust MIJN zalving. Stop met het kijken naar Shandra als een kind, zij is als een adelaar die aan het leren is om te vliegen, en binnenkort aan het zweven zal zijn met de andere adelaars en gewijde. Stop met het terug te houden van de machtige vrouw van GOD of IK zal jou verantwoordelijk houden.

* * * * * * *

20/4/01 Sommigen beledigende, anderen verlichtende, deze Dienstmaagd van YAHUSHUA Apostel Sherrie Elijah