Profetie 47

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP
VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Sherrie Elijah heen
21 April, 2001

* * * * * * *

JA, de temperaturen in Hel zijn aan het stijgen. Beseffen jullie nog niet dat de helse hitte vanuit Hel MIJN stemming is dat voorbij het kookpunt is? Er is geen meetinstrument dat MIJN almachtige liefde kan meten nog is er een meetinstrument dat MIJN almachtige toorn kan meten. Beide kunnen niet gemeten worden want het is zonder mate.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! De mensheid staat op het punt om MIJN woede te ervaren, maar het is deze aarde die zal lijden, niet de andere planeten. Want het is waar dat jullie bovenop de Hel leven. Hel is diep onder de grond, maar jullie wandelen bovenop de Hel en wandelen bovenop waar de demonen wonen, en zielen eindeloze marteling lijden. Is het vreemd dat jullie constant worden gebombardeerd om te zondigen op een bepaalde manier?

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Alleen de RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST) kan jullie helpen om Heilig te wandelen en alleen het Leven en Bloed gegeven door YAHUSHUA op Golgotha voor jullie zonden, kan jullie zonden wegwassen. Alleen door het geloven dat YAHUSHUA herrees op de 3e dag kunnen jullie het geloof hebben om te geloven dat YAHUSHUA, Almachtige GOD en VERLOSSER is. MIJN enige geboren Zoon verwekt vanuit een maagd genaamd Miriam (Maria). Waar is uw geloof?

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Vulkanen zijn de ingangen naar de Hel maar de zielen in Hel kunnen niet ontsnappen nog kan iemand leven om Hel te zien in fysieke vorm. IK heb anderen een glimp van Hel gegeven zoals verklaard is met de rijke man en Lazarus, en nee het is geen symbolisme nog een gelijkenis. Hel werd oorspronkelijk niet geschapen voor de Mensheid maar in plaats daarvan voor satan en zijn gevallen engelen, maar IK heb de Mensheid een keuze gegeven waar zij de eeuwigheid door willen brengen. Wat zult u doen met die keuze?

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Zij die diegenen bespotten die waarschuwen voor de Hel, de Poel van VUUR wacht op hen. Voor diegenen die kunnen geloven dat IK een Hemel schiep die zo mooi is dat woorden het niet kunnen beschrijven en weten dat de enige deur tot de Hemel door de gave is die IK de Mensheid gaf door Golgotha heen, YAHUSHUA is MIJN Geliefde Zoons NAAM, YAHUSHUA is de enige deur, er is geen andere deur naar de Hemel. Geen andere weg naar MIJN troon van Genade, Nee niet Boeddha, nog Mohammed, want dit waren slechts mannen die stierven en niet wederom opstonden. Deze waren slechts mannen die niet het enige perfecte onbevlekte Lam van GOD konden zijn om verzoening te maken voor zonden. YAHUSHUA is het enige perfecte offer en dat is omdat HIJ de Zoon van YAHUVEH en MIJN Enige Geboren Zoon is.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! IK gaf MIJN Zoon, MIJN Geliefde Zoon om de mensheid op aarde zijn offer te zijn omdat het de aarde was waar IK medelijden mee had. Want het was de aarde waarop IK Lucifer had gegooid uit de Hemel. Door MIJN genade en liefde, wetende hoe woedend Lucifer was en is, moest IK een weg maken voor MIJN Kinderen op aarde om weer opnieuw verzoend te worden met hun Schepper. Lucifer veroorzaakt grote treur en grote vervolging want jullie leven letterlijk bovenop de Hel die IK schiep voor Lucifer die nu satan genoemd wordt en zijn demonen. Jullie zijn omringd met kwaadaardigheid dat opkomt van onder de grond, alzo ook prinsen, machten, overheden, en heersers in hoge plaatsen, in de lucht, demonische geesten die zich bij elkaar vergaderen als troepen om deze aarde te bestormen met ieder soort van zonde, en zonde is alles dat tegenstrijdig is tot MIJN natuur, persoonlijkheid en MIJN wil. Allen hebben gezondigd en derven de GLORIE van GOD.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Jullie zijn omringt met een wolk van getuigen die toekijken wat jullie doen met MIJN Zoon YAHUSHUA. Van alle planeten is er maar een planeet, hetwelk de aarde genoemd wordt, die een Redder nodig heeft, want IK heb slechts één Geboren Zoon, en zijn NAAM is YAHUSHUA. Er is slechts één planeet met zondaren. Zonde komt doordat jullie leven bovenop de Hel en allen hebben gezondigd en derfden MIJN Glorie. ‘IK BEN’ Almachtige GOD perfectie. Om te zeggen dat u geen zondaar bent betekent dat u een leugenaar bent, want niemand op aarde is perfect, behalve één en dat was toen MIJN Zoon YAHUSHUA op de aarde wandelde.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! MIJN woede is enorm opgeroerd, en zal voort storten in grotere mate door de stormen, orkanen en tornado’s, en terwijl ‘IK BEN’ MIJN vuist slaat op de aarde zal het openbreken tot een grotere mate, en terwijl MIJN woede verhit zo zullen de vulkanen en zo zal Hel dat ook doen. MIJN Kinderen die MIJ liefhebben en dienen, MIJ op de eerste plek zetten in hun levens; weten hoe ze een Vaders woede moeten kalmeren, want het is niet hen waarop IK woedend ben. Zij hoeven niet te vrezen, zij zijn niet aangewezen tot MIJN woede, alleen MIJN Liefde. Zij zijn niet aangewezen tot MIJN vervloekingen, alleen MIJN Zegeningen. OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! IK waarschuwde in MIJN Woord wat er zou gebeuren wanneer de mensheid GOD zou spelen want dat is het enige dat zij kunnen doen, spelen. Zij begrijpen niet dat zij hiervoor zullen boeten terwijl zij ernaar zoeken om een GOD te worden, een schepper, Deze GOD van de Schepping zal hen iets gaan laten zien want IK zal dezelfde kennis nemen die gegeven is aan hen en het tegen hen keren.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Wees gewaarschuwd wanneer de mensheid gekloond wordt, zij worden geboren zonder een ziel en enige schepping zonder een ziel is een gevaarlijk iets. Want het is bedoeld voor de mensheid om een ziel te hebben, IK ademde de adem des levens in Adam, maar wanneer de mensheid klonen schept van Adam, en Eva, IK vertel jullie dit er zal geen adem des levens in hen zijn. In plaats daarvan zal het de adem van de zielloze zijn, satan zal de vader zijn en boosaardigheid zal de beloning zijn voor het spelen van God. Deze klonen zullen niet het levensspan hebben zoals MIJN schepping, nog het verlangen om de GOD ‘IK BEN’ te dienen en aanbidden! Deze klonen zullen niet een geweten hebben want ‘IK BEN’ het geweten van de mensheid van wat goed en fout is. Deze klonen zullen zich keren tegen dezelfde scheppers en tegen de mensheid die zulk een afschuwelijke wezens toestaat.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Pas op wanneer jullie zielloos vlees eten; jullie zijn vlees aan het eten dat IK niet creëerde. Jullie lichamen waren niet bedoeld om zo bevuild te zijn. Wanneer jullie ziekte en krankheden zien die nieuw zijn en jullie doktoren niet kunnen genezen, zal IK zeggen, “Geneesheer genees uzelf,” en indien die geneesheer niet opstaat en zegt, “Nee, dit is tegen de wetten van de schepping” dan zal IK de schepping tegen zichzelf keren. U bent gewaarschuwd!

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! De wetenschappers weten dat het levensspan van een kloon kort is, maar zij zijn erop uit om het te reanimeren nadat het sterft, de duivel zal vervalsen het opstaan van de doden in een ogenblik, in de knippering van een oog, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden 1 Korinthe 15:52. Want dat zeggen wij u door het Woord van de Messias, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst van de MESSIAS, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de MESSIAS Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in YAHUSHUA gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Messias tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Messias wezen. 1 Tessalonicensen 4:15-17 Zij zijn erop uit om deze klonen te gebruiken als een reserve lichaamsdelen winkel. De verschrikking terwijl de wolk der getuigen toekijken en hun hoofden schudden in ongeloof. Onschuldige baby’s die nog in een moeders baarmoeder zijn en toch eruit gescheurd en vermoord worden voor hun tijd van geboorte voor het gemak en ook voor lichaamsdelen. Opnieuw indien het niet ware voor de prijs die MIJN Zoon YAHUSHUA betaalde zou IK er spijt van hebben dat IK de mensheid ooit schiep.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Pas op want er komt een tijd aan dat het leven dichtbij begraafplaatsen, jullie de vijand de boosaardige doden op zal zien wekken die ledig zullen zijn van de geest want het zal aan het lijden zijn in de Hel, maar het lichaam zal gereanimeerd en gebruikt worden door demonen die komen vanuit de bodemloze put om één ding te doen en dat is om te doden en voor de geesten om uit de ziellozen te komen en in de lichamen te gaan met zielen, om nog verder MIJN Schepping van de mensheid te verderven. Zelfs de huisdieren zullen een gevaar zijn gedurende die tijd.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Maar MIJN Kinderen die nu gewaarschuwd aan het worden zijn zullen weten om te roepen op de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, en in zijn NAAM hout op te pakken en hen in de nek te slaan want de levendigheid van de doden hebben een zwakheid want is niet degene die de dode ziellozen animeert die bewoond zijn met demonen vanuit de bodemloze put, de nek ondersteunt het hoofd, maar MIJN Zoon betaalde de prijs op dat houten kruis en dat hout symboliseert het kruis dat satan versloeg op die dag.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Wat IK voorheen niet openbaarde, het is niet slechts enig stuk hout maar hout dat gezalfd is met zalvingolie, gebed en geloof dat net zo zeker als YAHUSHUA het kruis overwon en hoewel hij stierf en wederom opstond op de 3e dag, zo zal ook jullie geloof sterk zijn om te weten dat gezalfd geolied hout de overwinning vertegenwoordigt die IK jullie gaf op Golgotha, over de duivel en demonen. Wanneer jullie deze demonische wezens slaan die terugkomen uit het graf, vermomd als mensen, zullen jullie hen in elkaar zien schrompelen op de grond, wanneer jullie hen slaan in MIJN Zoon YAHUSHUA’s NAAM. Hoe kunnen jullie verwachten om hen te doden met lichamelijke wapens wanneer dit een geestelijke oorlog is? Vleselijke wapens zullen slechts de demonische ondoden vermenigvuldigen. Jullie wapens van oorlogvoering zijn niet vleselijk maar Geestelijk en het hout vertegenwoordigt dat wat geestelijk is.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Bid dat u niet aangewezen zult zijn tot MIJN toorn op deze dag, bid dat u veilig zult zijn op MIJN boezem op deze dag. Want deze wereld denkt slechts dat zij horrorverhalen hebben gezien, zij beseffen niet dat satan nu zelfs de spot drijft want wat jullie denken dat slechts een enge film is, is eigenlijk wat de duivel van plan is om te doen, want hij komt om te liegen, te stelen, te doden, en te vernietigen en iedereen op aarde is satans doelwit. Zelfs diegenen die roepen op satan beseffen niet dat hoewel satan wat van zijn kracht met hen zal delen, hij het alleen toestaat om het te gebruiken op anderen en alzo ook henzelf om te manipuleren, intimideren, angst te veroorzaken, te doden en te vernietigen.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Satan haat zelfs diegenen die hem aanbidden. Hij is geen aanziener van personen, omdat heel de mensheid gemaakt is in MIJN beeld, en MIJN Zoon YAHUSHUA werd geboren in het beeld van een man, en maakte een openlijk schouwspel bij zijn herrijzenis, door satan te bespotten en alles dat satan heeft geprobeerd te doen,YAHUSHUA, gaf ZIJN macht aan ZIJN Kinderen die op ZIJN NAAM roepen en YAHUSHUA aanbidden, liefhebben en dienen! Satan haat MIJN Kinderen want zij ook hebben dezelfde macht om de werken van de duivel te vernietigen. Zelfs diegenen die YAHUSHUA bespotten zijn nog steeds gemaakt in de vorm van de mensheid en de duivel weet dit en zal hen op een dag afstraffen voor het zijn van MIJN Schepping. Jullie kunnen de duivel niet behagen. Het maakt niet uit wie het is, hij heeft geen favorieten, en zal allen naar de Hel nemen die hij kan. Satan kent zijn toekomst maar wil dat het ook de toekomst van de mensheid is.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Dit is waarom IK MIJN Enige Geboren Zoon zond om jullie losgeld te zijn, want het is waar dat IK een prijs voor zonde vereis. Het Bloed Offer dat alleen MIJN woede kon kalmeren moest Heilig en Onvervuild zijn, en YAHUSHUA, MIJN Zoon bood zich vrijwillig aan om jullie Bloed verzoening te zijn. Wat jullie doen met die Bloed verzoening en MIJN Zoon en het Woord dat vleesgeworden was. Bestudeer en toon uzelf wel beproefd zodat u kunt staan in de komende dagen verderop, verberg het in uw hart, waar geen mens het kan stelen. Doe dit nu voordat het van u afgenomen wordt.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Vraag MIJN Zegeningen op alles dat u eet of drinkt. Want niets is meer onbesmet, maar het zijn de zegeningen die gezegd worden in de NAAM van YAHUSHUA die wat onrein is rein zullen maken, en wat een vervloeking is tot een zegen zal maken.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Voor diegenen die geloven dat Hel niet echt is, zij zullen spoedig de helse vuren van Hel proeven die zoals geen vuur op arde zijn. Het is onbeschrijflijk in z’n verschrikking, zo is ook de Hemel onbeschrijflijk in z’n schoonheid. Voor diegenen die geloven dat zij zullen wandelen in de verdrukking en dat IK niet een weg zal maken om hen te sparen, waar hun geloof is zal hun verdrukking zijn. In alle wegen onthoud dit; Het is onmogelijk om YAHUVEH te behagen zonder geloof.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Pas op voor de regering die zegt, “Doe dingen op mijn manier en niet op Almachtige YAHUVEH’s bijbelse manier!” Pas op voor een ieder die zegt, “De Bijbel is ouderwets,” het maakt niet uit welk kerkgenootschap het spreekt. Het Woord van YAHUVEH kan niet liegen en IK heb genoeg bewijs gegeven aan deze aarde dat wat IK spreek geschiedt of is geschied.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Om op voorhand gewaarschuwd te zijn is om op voorhand bewapend te zijn. Pas op voor enige Apostel of Profeet of geestelijke leider die jullie vertelt dat ‘IK BEN’ niet dezelfde is gisteren, vandaag, en voor altijd. Die jullie vertelt geloof niet de Bijbel het is een ouderwets boek vol van verhalen, en hoewel interessant het is niet toe te passen op deze moderne tijden, enige geestelijke leider die jullie vertelt dat satan niet een echte vijand is of alleen hersenspinsels van jullie fantasie.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! De boosaardige zeggen dat de Geboden ouderwets zijn en om niet langer enige overtuiging te voelen wanneer MIJN gezette Sabbat Dag waarvan gesproken is in Genesis sinds de schepping van de mens genegeerd wordt, nog om te vrezen wanneer MIJN Geboden niet gehouden worden. In plaats daarvan herschrijven deze boosaardige geestelijke leiders MIJN Geboden, en schrijven het Heilig Woord over volgens hun levensstijlen. Deze boosaardige geestelijke leiders spelen God en staan erop om YAHUVEH’s Glorie en Eerbied te nemen die gereserveerd is voor ‘IK BEN’ en MIJN Zoon YAHUSHUA en MIJN RUACH ha KODESH.

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! Deze boosaardige geestelijke leiders zouden openlijk berispt moeten worden, vermeden en van weg gerend moeten worden. Enige geestelijke leider die jullie dit vertelt zendt leugens rechtstreeks vanuit de putten der Hel. De boosaardige zeggen, “YAHUSHUA is niet perfect, en enige religie en het dienen van enige God is beter dan geen.” De boosaardige zeggen, “Enige doctrine zal acceptabel zijn bij de Elohim van de Schepping of Joden gaan automatisch naar de Hemel, zelfs indien zij YAHUSHUA haten en weigeren om hem te accepteren als MESSIAS en ELOHIM Almachtig.” Of de leugens dat Moslims, Boeddhisten of enige andere religie die dient en roept op enige andere naam gered zullen worden. Pas op voor een ieder die leert dat het lezen en bestuderen van de Bijbel niet belangrijk is, dat andere boeken van meer waarde zijn. Hoe zullen jullie YAHUVEH kennen, die jullie schiep, en jullie bevrijdt, indien jullie niet MIJN Boek lezen en mediteren op MIJN Beloftes?

OM OP VOORHAND GEWAARSCHUWD TE ZIJN IS OM OP VOORHAND BEWAPEND TE ZIJN VOOR ZULK EEN TIJD ALS DEZE! ‘IK BEN’ spreekt nu en waarschuwt jullie op voorhand dat enige geestelijke leider die jullie leert om te zondigen van de boosaardige is die uit is op jullie vernietiging en jullie ziel. Opnieuw, om op voorhand gewaarschuwd te zijn is om op voorhand bewapend te zijn voor zulk een tijd als deze.

* * * * * * *

Sommigen beledigende, anderen verlichtende in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH
Apostel Sherrie Elijah 21.00 uur 21-04-01

Bevestigende Droom over Besmet Vlees: Droom op 23-04-01.
“Ik en Apostel Elisabeth gingen binnen in een fastfood restaurant, ‘Popeye’s Chicken’ om exact te zijn. Wij gingen daar geen en kochten 2 stuks kip maaltijden. Toen ik onze bestellingen kreeg, daar stond op het Popeye doosje geprint ‘gemaakt met kunstmatige ingrediënten – veroorzaakt misschien bijwerkingen’. Ik keek naar de rood, wit en blauwe Popeye doos en wij waren versteld dat zelfs kip iedereen ziek aan het maken is.” De interpretatie werd gegeven aan Elisabeth dat de kip besmet was en de doos van Popeye bevestigde dat dit Amerika is die dit doet tegen ons, door het rood/wit/blauw kleren schema.