Onze excuses, vooral van de site manager, want porties van deze boodschap die voorheen verwijderd waren zijn nu teruggezet in deze boodschap. De site manager is getuchtigd geweest door YAHUSHUA voor het doen hiervan en heeft berouw getoond en is vergeven. Hij vraagt ook om uw vergeving.

Profetie 54

NU IS DE TIJD!

"Blijf Gefocust, Gehoorzaam Uw Generaal En Volg NU Mijn Orders Op!"

Boodschap Ontvangen 5/4/02

Dit is een les MIJN kinderen, die jullie moeten leren. Dit is een les die jullie beter goed kunnen leren. Wanneer IK MIJN zoon Niko vertel om iets te doen, hij doet ‘t, en hij doet het onmiddellijk. Hij kijkt niet naar links; hij kijkt niet naar rechts. Hij blijft gefocust op de taak voorhanden. Dit MIJN dochter [Elisabeth] en dit MIJN zoon Chuck, dit is wat jullie van hem moeten leren. Wanneer IK jullie vertel om iets te doen, nu is de tijd. Het is niet in jullie uur, het is niet in jullie minuut, het is niet in jullie seconde, het is in MIJN tijd. Hoe lang was er voor nodig om de Pesach profetie te plaatsen? Hoe lang is er voor nodig om het woord dat gesproken is te plaatsen? Nu vandaag geef IK jullie nog een boodschap en hoe lang zal het duren voordat het geplaatst wordt?

IK vertel jullie dit, IK reken op jullie, IK reken op de woorden die IK spreek door jullie heen om MIJN mensen te bereiken, om MIJN mensen aan te moedigen. Dus jullie vragen MIJ wat is het dat jullie moeten leren. Jullie moeten leren om dingen te doen in MIJN timing en niet in jullie timing. Jullie moeten leren om niet afgeleid te zijn. IK heb dit in MIJN zoon Niko geduwd. Dit is waarom hij de leider is van deze bediening. Omdat hij de taak die voorhanden ligt kent en hij blijft op één gefocust. En wanneer afleidingen komen aan de linker of rechterkant, weet hij het te berispen, hij weet dat IK het niet ben die het zend. Dus dit is de les, MIJN kinderen, die jullie moeten leren. Blijf een verzoek richten tot MIJ, klopt, maar jullie moeten leren te gehoorzamen. En de man die IK richting jullie zond, hij is een Moslim die Christen werd. Hij was iemand die aan het zoeken is. IK vraag jullie deze vraag: Hoe maak je slecht zaad goed? Hoe maak je een slechte daad goed? Het is om te zaaien in goede grond. Jaag niet diegenen weg die IK zend, zelfs als jullie denken dat zij een bedrieger zijn. Er is een les hierin te leren, MIJN zonden. De volgende keer nemen jullie het naar drie en niet naar één.

IK vertel jou dit, MIJN zoon Niko; je moet anderen de mogelijkheid geven om jou te zegenen. Hoeveel weten niet dat je in gebrek bent? Hoe weet jij niet dat IK hen niet op zal voeden? Er zijn diegenen die IK in het verleden heb gebruikt. Hoe zou de weduwe van Zarfath weten dat Elias van Oudsher hongerig was als IK hem niet had gezonden naar haar om het haar te vertellen. En de weduwe van Zarfath zou niet gezegend zijn geweest. De weduwe van Zarfath en haar zoon zouden niet geleefd hebben. Als IK mijn profeet niet zond met een nood zodat zij de kans zou hebben gehad om het te voorzien, zodat IK een kans zou hebben gehad om te bewijzen dat IK YAHUVEH BEN, dezelfde GOD, gisteren, vandaag en voor altijd. Het is niet dat jullie naar hen toe gaan en bedelen. Het is een zegen voor hen om in staat te zijn om de beloningen te ontvangen die komen naar diegenen die deze bediening helpen. Het is een vloek op hun hoofden wanneer IK jullie tot hen zend met jullie verzoekschriften en benodigdheden en zij keren een doof oor. Het zijn zij die op een dag zullen vrezen als zij zien dat niemand daar is in hun uur van nood. IK heb het op MIJN Dochters hart gelegd en vandaag zouden jullie niet horen. Maar nu vandaag spreek IK het voort. Degenen die IK jou vertelde om aan te vertellen. Zelfs jouw zuster Olga zou geholpen hebben. Niemand van hen zou jou zonder een thuis laten. IK vraag jullie dit, MIJN Kinderen, toen YAHUSHUA de 5,000 voedde, zei HIJ niet, "hoeveel broden hebt gij?" En er was deze kleine vissersjongen. Moesten de discipelen niet naar deze knaap toegaan om hem te vragen om zijn lunch te delen? En gebruikte HIJ het niet om te vermenigvuldigen om de 5,000 te voeden en zelfs meer? Dus hoeveel overgelaten werd overgelaten?

Ben niet te trots om jullie nood te verklaren. Zegt MIJN Woord niet, "Geef en u zal gegeven worden, een neergedrukte en overlopende maat, waar men schatten op jullie schoot ophopen." Maar hoe kunnen zij dit doen, MIJN Kinderen, als jullie hen niet jullie benodigdheid vertellen? Jullie zullen weten wie het is om te vertrouwen. En als zij niet antwoorden, dit is niet jullie verantwoordelijkheid. Zij hebben slechts een vloek op hun hoofden gehoopt. Vertelde IK jullie niet, MIJN Kinderen, dat deze bediening uniek is? De manier waarop zij jullie behandelen is de manier waarop zij MIJ behandelen. Het zijn niet de mensen die voorzien van jullie benodigdheden. Maar IK ben het die spreekt door de mensen heen. IK spreek tot de mensen en satan spreekt tot de mensen.

Dit is een test. Wat zullen zij doen wanneer IK jullie zend? Zegt MIJN Woord niet, "Als u slechts een kop water geeft aan een profeet, dan is er een zegening." Dus zend IK jullie drieën met deze bedieningsbenodigdheden. IK zend jullie drieën om hen te testen. Zullen zij MIJN stem horen? Als zij dat niet doen, in de tijd nood, zal IK MIJN oren doof maken voor hun stem. IK zend jullie naar de weduwen van Zarfath hoewel zij weten dat zij geen weduwe zijn. IK zend jullie naar diegenen die aan het uithongeren zijn, hoewel zij weten dat zij niet aan het uithongeren zijn. IK zend jullie naar diegenen die dorstig zijn hoewel zij niet weten dat zij dorsten. Als zij er niets om geven dat jullie hongerig gaan, dan zal IK er niets om geven wanneer zij hongerig gaan. Als zij er niets om geven als jullie zonder onderdak zitten, dan zal IK er niets om geven wanneer zij zonder onderdak zitten.

IK zal een weg opvoeden, maar IK vertel jullie dit, MIJN kinderen, jullie moeten jezelf nederig opstellen en dit doen op MIJN manier en niet jullie manier. Wanneer IK jullie vertel om een taak te doen, moeten jullie dat onmiddellijk doen. Jullie moeten niet wachten en zeggen "in mijn minuut, in mijn seconde, in mijn timing." Jullie worden niet meer toegestaan om nog enige afleidingen te hebben. Maar jullie zien, IK heb jullie beproefd om te zien hoe gefocust jullie zijn. MIJN Niko, Nikomia, blijft bij de taak voorhanden. MIJN Niko laat zijn gedachte niet afdwalen heen en weer zoals MIJN dochter en MIJN [andere] zoon. Opnieuw vertel IK jullie, leer van hem, want dit is niet iets waarover hij ook maar roemt. Hij weet dat dit MIJN gave is die IK hem heb gegeven.

Maar het is zijn keuze of hij gehoorzaamt en vandaag voelt HIJ de bedroefdheid van MIJN hart en ook MIJN dochter en ook jij, MIJN [andere] zoon. Dat is geen laag moraal, het is de bedroefdheid van MIJN Geest. Gehoorzaam en gehoorzaam nu. IK vertelde jullie voorheen; de kracht ligt in het gesproken woord, niet alleen het geschreven woord. Hoeveel keren moet IK hetzelfde zeggen? IK word boos wanneer IK moet herhalen. IK vergeef jullie, MIJN kinderen, wanneer jullie fouten maken. Maar toon gewoon berouw en doe het op MIJN manier en niet op jullie manier. Onthoud, niemand komt naar deze bediening tenzij IK hen zend. De man waar Chuck over sprak, zond IK. Er is een les om geleerd te worden en jullie hebben het deze dag geleerd. Nu bid dat IK het goed maak en doe het dan op MIJN manier.

MIJN Zoon Niko weet zelfs wanneer Elisabeth in gevaar is voordat ze het zelf weet. Op tijden maakt ze zich onnodig druk en ongerust. Ze houdt er niet van om te luisteren toen IK vertelde dat er gevaar is voor Niko. Maar zij is aan het leren om te beseffen dat zij degene kan vertrouwen die IK zend. Totdat de kwade Farao verdronken is en jullie dat nieuws horen, moet hij haar blijven beschermen voor de aanvallen niet opnieuw komen. Zij zijn zeer woedend aan het worden, want alles dat zij doen faalt en jullie moeten je niet krachteloos voelen. Want jullie kracht kan niet bevrijden, maar de hand van YAHUVEH en YAHUSHUA bevrijdt. Opnieuw, zalf IK deze dag MIJN Zoon Nikomia met een grotere zalving van dat als een leider. IK geef hem grotere autoriteit en grotere vrijmoedigheid als niet alleen de leider van deze bediening, niet alleen als een echtgenoot, niet alleen als een vader, maar als MIJN Apostel. En hij kan maar beter niet verlegen wegduiken van het woord "Apostel", want hij is een gezondene.

Chuck, jij moet dit neerzetten, zodat allen kunnen zien, dat hij Apostel Nikomia is. IK gaf hem die titel, geen vrouw of man. IK gaf hem die titel en die titel, IN MIJN NAAM, hij zal staan. IK ga hem het woord geven en het maakt MIJ niet uit hoe laat ervoor nodig is, deze woorden moeten geplaatst worden. Want hij maakte een belofte aan zijn vader en zijn broeders en het maakt MIJ niet uit hoeveel Elisabeth schudt en beeft, hij zal de woorden spreken die IK in zijn mond duw, en niet de woorden die zij in zijn mond duwt. Want MIJN zoon hoort MIJN stem. Hij zet MIJ op de eerste plaats in zijn leven. Hij verlang er zelfs meer naar om zijn Vader te behagen dan om zijn vrouw te behagen. Dit is waarom IK zeg dat IK trots ben op MIJN Nikomia want hij doet dingen op MIJN manier en in de tussentijd kinderen, nadat jullie gehoorzamen, breng deze zelfde dag deze verzoekschriften terug. Want geen goed ding zal IK van jullie weerhouden. Denken jullie dat IK jullie benodigdheden niet ken? En toch moeten jullie zijn zoals die vrouw die voor de rechter kwam, en MIJ soms meer dan eenmaal smeken. Jullie blijven kloppen totdat IK antwoord. Jullie blijven zoeken totdat jullie vinden. De reden waarom? IK ben jullie geen uitleg verschuldigd.

Onthoud wie GOD is. IK ben de Pottenbakker, jullie zijn de klei. IK kneed jullie, IK breek jullie, IK herbouw jullie, IK kneed jullie op MIJN manier. IK weet hoe heet de temperatuur is dat ervoor nodig is. IK zal de vurige oven niet te heet verhitten, toch ken IK de temperatuur dat het moet zijn zodat jullie het geloof kunnen hebben om MIJ te vertrouwen. Waar jullie nu doorheen zijn geweest heeft te maken met de dagen die zullen komen. Als jullie MIJ nu niet kunnen vertrouwen, hoe zullen jullie MIJ dan vertrouwen? Hoe zullen jullie anderen leren om MIJ te vertrouwen? Dus zoals MIJN Niko heeft gezegd, er is een reden voor de dingen die zijn gebeurd.

Houd vast aan jullie geloof, MIJN Kinderen en wat er ook gebeurt, laat niet los want IK zal jullie nooit verlaten en IK zal jullie nooit in de steek laten. Sta op MIJN Woord, het zal jullie niet falen. Zet jullie herinnering op MIJN Woord, het zal jullie niet falen. Verberg MIJN Woord, het zal jullie niet falen. Heb MIJN Woord lief, het zal jullie niet falen. Geloof MIJN Woord, het zal jullie niet falen. Spreek tegen de bergen der diepte en zeg, "Verplaats in MIJN Zoon YAHUSHUA’s NAAM." Geloof en twijfel niet. Leer de les goed.

Zodat IK het niet hoef te herhalen, want jullie worden ook getest, MIJN Kinderen. IK roep niet de gekwalificeerde, IK kwalificeer de geroepenen en jullie drieën zijn geroepen. Neem jullie benodigdheden naar Jeff. Neem jullie benodigdheden naar Wendy. Neem jullie benodigdheden naar Olga. Geef hen een kans om een zegen te zijn. IK zal jullie de anderen vertellen. Chuck, wanneer IK jou vertel om jouw baas te bellen en de betaling per check stop te zetten, betekent dat niet dat je het moet doen in jouw tijd, dat betekent dat je het moet doen in MIJN tijd.

Van nu af aan moeten jullie drieën deze woorden horen, nu is de Tijd. Wanneer IK een order geef, is het zoals een generaal die een order geeft aan een soldaat. Wanneer de soldaten zeggen, "Ik zal het doen in mijn tijd, op mijn manier," kunnen jullie dat beter niet doen. Dus hoeveel meer kunnen jullie je maar beter bekeren voor het durven om de GOD van het Universum te vertellen, "Wacht, HEER, totdat ik de tijd heb." Opnieuw, zeg IK, de soldaten nemen orders; de soldaten geven geen orders. Jullie zijn MIJN kinderen, maar jullie zijn MIJN soldaten. Jullie zijn MIJN vaatwerken die IK gebruik om anderen te bereiken. Nu is de Tijd! Nu is de Tijd! Blijf gefocust op de taak voorhanden, één stap per keer. Nu is de Tijd! Niet een seconde van nu! Nu is de Tijd!

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah