Profetie 55

WAARSCHUW DE MENSEN, VERWOESTING KOMT ERAAN!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen

* * * * * * *

[Deze nieuweste Profetie van YAHUSHUA bevat lessen in het ernstig zoeken van de Heer, een droom waarin HIJ ZIJN Apostelen en Profeten oproept om te lezen en interpreteren, het doven van de zalving niet toe te staan en een felle waarschuw tot diegenen die HIJ aan het roepen is om deze bediening te steunen die ZIJN stem aan het negeren zijn.]

* * * * * * *

MIJN Geliefde Zoon [Nikomia], jij herinnert MIJ er altijd aan dat IK degenen tuchtig en berisp die IK lief heb. Maar MIJN Geliefde Zoon, besef je niet dat IK ook degenen beloon die MIJ ernstig zoeken? Jullie drieën zoeken, 24 uur per dag, zelfs in jullie slaap, jullie zoeken MIJ ernstig. Hoeveel meer zal IK MIJN Kinderen belonen die ernstig zoeken naar MIJN Ieder Woord?

VERWOESTING komt eraan, maak je gereed, VERWOESTING komt eraan! Dat is waarom IK MIJN Dochter nu aan het vertellen ben; spreek het voort in een gesproken woord. Het is niet alleen in de kracht van het geschreven woord. Jaren geleden gebood IK deze woorden om voort gesproken te worden en toch wist IK dat de site managers niet zouden gehoorzamen. Toch is nu de tijd. Deze profetische woorden worden voort gesproken. Iedere dag zal er een nieuwe toegevoegd worden. Allen van hen zullen daar zijn waar ze gehoord worden, niet alleen gelezen.

VERWOESTING komt eraan! MIJN Zoon Chuck, vind die droom, de laatste die IK aan MIJN dochter gaf. VERWOESTING komt eraan! Betitel het hiermee. Waarschuw de mensen. Vertel hen dat IK MIJN Apostelen en Profeten voort zend om de mensen te waarschuwen voordat verwoesting komt. Verwoesting komt eraan maar niet tot MIJN Baby’s, niet tot MIJN Bruid, niet tot MIJN Gekozenen en niet tot MIJN Uitverkorenen. IK zal hen gaan beschermen net zo zeker als dat Noach en zijn familie beschermd waren in de ark, indien zij slechts kunnen geloven. Vertel hen dan IK hen zal beschermen voor de overstroming van goddeloosheid. IK zal hen beschermen voor de overstroming van de gevaren die wachten.

Vertel hen, “Ga in de Ark.” Ontdek waar zij moeten zijn. Vertel hen om MIJN aangezicht te zoeken. Indien zij niet weten waar zij zouden moeten zijn, vast en bid en weeklaag en klaag maar ontdek waar hun Ark is. Zolang zij maar bewust zijn van waar zij zouden moeten zijn, zolang zij onder de paraplu van MIJN veiligheid zijn, dan zijn zij in hun Ark, het maakt niet uit waar zij zijn in de wereld. Maar IK vertel jullie opnieuw MIJN Kinderen, roep de Apostelen en Profeten voort om de droom te interpreteren die IK gaf aan Elisabeth. VERWOESTING KOMT ERAAN!

MIJN Zoon Chuck, je moet de droom plaatsen en IK zal jou één interpretatie van de droom geven. Maar roep de Apostelen voort, en roep de Profeten voort, want een ieder zal een deel hebben indien zij slechts zullen aanbidden en zij zullen jullie de volledige openbaring vertellen van die droom. Want, MIJN Kinderen, de heidenen brengen verwoesting en IK sta het toe. Maar diegenen die naar MIJ uitroepen, in MIJN Zoon YAHUSHUA’s NAAM, zij zullen in de Ark van MIJN veiligheid zijn, IK zal hen beschermen voor de verwoesting en pijn. Zet deze datum en tijd in grote letters neer samen met de droom en vertel hen, net zoals in de dagen van Noach, net zoals in de dagen van Lot, VERWOESTING KOMT ERAAN! Jij weet niet welk uur, je weet niet welke dag maar op een Sabbat Dag [Telefoon gaat af op de achtergrond en wordt gehoord.] kunnen jullie maar beter in gebed zijn. (Boodschap van Verwoesting – interuptie Dooft de Zalving – Elisabeth waarschuwende dat ze afgeleid is door de ringende telefoon, ze blijft doorgaan met bidden in tongen.) En waar uw geloof is, zal uw veiligheid zijn. Uw veiligheid is niet. (Boodschap dat wordt achtergelaten op het antwoordapparaat wordt gehoord. Nikomia zegt, “We zullen hen terugbellen.”) De volgende keer, MIJN Kinderen, leer een les. Trek de stekker van die telefoon eruit. Neem nooit meer het risico dat de zalving gedoofd kan worden. [Elisabeth gaat door met het bidden in tongen, worstelende om haar aandacht terug te krijgen op wat YAHUSHUA aan het spreken is tegen haar.]

Dit maakt MIJ boos, Niko, de volgende keer neem je de voorzorgsmaatregel. Broeder ***** wist het niet. Hij begreep niet dat hij speelde in de handen van satan. IK vergeef jou, MIJN Zoon maar dit is nog een les hoe makkelijk de zalving gedoofd kan worden met slechts een afleiding. Dat is waarom IK jou gebied Niko om in afzondering te zijn met Elisabeth met zo weinig afleidingen als dat mogelijk is voor jullie tweeën om hoog gezalfd te blijven en enige afleiding kan het doven. IK stond dit toe om te gebeuren terwijl MIJN Dochter woorden van MIJ sprak om jullie gewoon te laten zien hoe makkelijk zij afgeleid kan worden en niet langer van MIJ hoort. VERWOESTING KOMT ERAAN! Waarschuw gewoon de mensen dat VERWOESTING ERAAN KOMT!

Bent u van MIJ aan het horen om deze Bediening te helpen en bent u aan het negeren wat IK jullie vertel om te doen? Wat dan ook dat zij gaan doen voor MIJ, wat dan ook dat zij hebben beloofd om voor MIJ te doen, heb IK het op hun hart gelegd om deze bediening te helpen? Hebben zij het afgelegd en zeiden, “Oh, morgen of misschien een andere dag, ik zal slechts komen en ik lees gewoon, ik zal hen niet eens contacteren.” Zij hebben gaven en toch kiezen zij ervoor om het niet te delen omdat zij zeggen, “Oh, op een andere dag.” Maar IK vertel jullie dit en IK spreek dit voort VERWOESTING KOMT ERAAN en wat dan ook dat ze voor MIJ hebben gedaan, wat dan ook dat zij hebben gedaan in MIJN Zoons NAAM; hoe dan ook zij het Goede Nieuws hebben geholpen om verkondigd te worden, deze zijn degenen wiens roep IK zal horen.

Wat voor offers zij ook hebben gemaakt, IK zal notitie nemen op die dag. IK zal notitie nemen welken hun oren bedekten. IK zal notitie nemen welken hun ogen bedekten. IK zal notitie nemen wanneer zij jullie in gebrek hebben zien gaan en zelfs wanneer IK het op hun harten legde; sluit jullie handen bij elkaar aan en wordt getrouw met degenen die MIJN goed zaad verspreiden in het oogstveld, en zij schudden hun hoofd en ontkennen en zeggen, “Oh, nee, HIJ is niet aan het spreken tegen mij.” IK waarschuw hen nu, IK zal notitie nemen want IK zend haar voort als een Elia van Oudsher. IK zend haar voort naar de weduwen van Zarfat, hoewel zij het niet wisten. IK zal notitie nemen op de dag dat verwoesting eraan komt.

Hielpen zij MIJN Profeten te voeden? Boden zij water aan? Boden zij een aanmoedigend woord aan? Boden zij schuilplek aan? IK vraag aan Profeten van Oudsher opnieuw en opnieuw in het Woord dat op voorhand verteld geweest is en IK zond hen altijd met MIJN boodschap en het was altijd hun keuze of de mensen zouden horen of dat zij zouden reageren in godvruchtige vrees of zouden zij de Profeten wegjagen? Niet is veranderd deze zelfde dag. Dus vertel hen, MIJN Dochter, vertel hen voor MIJ zodat zij niet zullen zeggen dat zij niet gewaarscuwd waren. VERWOESTING KOMT ERAAN! Zijn zij gereed? Vraag hen wat zij hebben gedaan voor MIJ?

* * * * * * *

PROFETIE 55 – DROOM

Dringend, recentelijke droom, alleen gebeden kunnen dit verhinderen om te gebeuren. Interpretaties van Jeff en Chuck op de bodem van deze pagina. Help mij alstublieft om de ramshoorn van waarschuwing te luiden. Indien uw pastors niet zullen luisteren, dan wordt u verantwoordelijk gehouden om u toch te uit spreken. IK heb zulk een urgentie in mijn geest. IK had een heldere droom op 19 December 2001. De enige reden dat ik het deel met u is niet om angst te veroorzaken, maar in plaats daarvan om jullie gebeden te vragen dat deze droom niet zal geschieden. YAHUVEH spreekt tot ons in visioenen, dromen en openbaringen en zo ook profetisch. Alleen de vurige gebeden van de rechtvaardigen zullen deze droom stoppen van een nachtmerrie te worden. Deel dit alstublieft met anderen, en vraag uw kerk om op hun gezichten te vallen en berouw te tonen en weer opnieuw te vragen voor genade op Amerika. Indien de kerken of pastors weigeren, dan begin gebedsgroepen en bemiddel.

Dit is Dringend. Ik leef in Amerika. Hoe kan ik er niet om geven? Is dit Amerika dat ik zie? Het land zal tweemaal geslagen worden wanneer het ’t minst verwacht wordt. Wij hebben krachtige militaire bescherming maar alleen YAHUVEH zal in staat zijn om te stoppen of te hinderen wat de duivel probeert te doen en alleen de vurige gebeden van de rechtvaardigen zullen dit verhinderen of stoppen! We moeten erom geven. Hoeveel ongeredde kent u?

* * * * * * *

VERHONGERENDE BABY DROOM!
Ik stond buiten te kijken naar een schitterende blauwe lucht, alles was vredig. Terwijl ik omhoog keek zag ik 4 cirkels in de lucht die getekend werden alsof de vinger van GOD YAHUVEH ze langzaam aan het tekenen was. Toen de 4e cirkel getekend was, hoorde ik een luid brullend geluid, ging ik het huis binnen, en een ENORME wind kwam vernietiging en doden. Het was als een nucleaire ontploffing van de effecten van een nucleaire bom! Ik keek toe in verschrikking naar de dood en vernietiging. Binnen mijn huis zag ik een vrouw met een klein baby’tje in haar armen. Ik keek ernaar en de baby leek dood te zijn en zo ondervoed. Ik zei, “Waarom voedde u de baby niet?” Zij keek koud naar mij en zei “Omdat de baby aan het vasten is.”

Toen voordat ik de baby van haar af kon nemen, opende zij het raam en gooide het uit het raam van de 2e verdieping. Ik rende naar buiten in de straling en de vernietigende wind, en ving de baby in mijn armen, en het begin weer te ademen. Terwijl ik daar stond kwam een man naar mij toe, zijn gezicht was zo erg verbrand door de straling, en het was rood met 3e graads verbrandingen, hij zij geen woord, hij liep mij gewoon voorbij. Ik ging terug mijn huis binnen, volledig beschermd tegen de straling, en ik wist dat niets mij kon aantasten samen met de baby en voedde het melk vanuit een fles.

Na een tijd stopten de vernietigende winden. Alles leek vredig te zijn. Ik keek toen opnieuw naar de lucht, en ik zag de eerste cirkel beginnen, ik begin te schreeuwen Bekeer jullie en keer jullie harten tot YAHUSHUA want opnieuw is oordeel gekomen. Zo weinig luisterden! Ik zag de andere 3 cirkels allen in een rij, 4 in allen, en toen het geluid van een gebrul dat ik niet in staat ben om te beschrijven. Toen kwam de vernietigende wind opnieuw, alsof nog een nucleaire ontploffing afging. Ik inderscheidde dat de vrouw religie is, en de baby is de gemeenten, de georganiseerde religie is de mensen aan het uithongeren en hen aan het dwingen om te vasten voor meer geestelijke kennis en profetische waarheden en openbaringen. Ik ben eraan gewend om de mensen te voeden die aan het uithongeren zijn in hun eigen kerken, de pastors zijn de mensen aan het offeren omwille van het voeden van zichzelf met rijkdom, beheer, denkende dat zij de schapen beheren, vergetende dat er slechts één Goede Herder is.

Waarschuw alstublieft iedereen. YAHUVEH sprak tot mij in de droom en waarschuwde mij waarom hij zijn omheining van bescherming opnieuw zou wegnemen, zelfs de heidenen aanbidden een heidense god en wie doet Amerika aanbidden?

* * * * * * *

In November had IK een soortgelijke droom.
Ik was een weg aan het bewandelen en een koe gevuld met melk volgde mij waar ik ook ging. Het was niet mijn koe. De boer beschuldigde mij van het stelen van zijn koe. Ik zei ik kon de koe niet stoppen om mij te volgen; het was de keuze van de koe. Ik zag 3 rechthoeken in een rij getekend door de vinger van YAHUVEH in de lucht. Ik hoorde een geluid zoals een brullend lawaai. Ik kan het niet uitleggen. Toen zag ik dat ik in de bergen was en enorme keien kwamen mijn richting op. Ik rende naar de oceaan waar mijn huis was in de droom. Ik kwam in het huis. Toen zag ik de 3 rechthoeken opnieuw getekend worden in de lucht. Ik keek toe in verschrikking, en probeerde te denken, wat de minst pijnlijke manier was om te sterven, want ik dacht dat de oceaan het huis zou bedekken en allen verdronken zouden worden indien ik er bleef dus besloot ik om weer naar de bergen te gaan. Ik hoorde het brullende geluid en toen vlak nadat de 3e vierhoek getekent was zag ik voordat ik kon bewegen vuurwerken in de lucht, eerst licht gekleurde saaie soort, toen fel gekleurde vuurwerken. Het was schitterend vuurwerk. Ik rende niet, ik keek gewoon naar het vuurwerk.

Zend mij alstublieft uw onderscheiding van de dromen. Ik weet dat de koe de mensen is gevuld met melk van de leer van andere pastors, maar zij willen meer. Alleen de vurige gebeden van de rechtvaardigen zullen veel vermogen, indien mijn mensen op hun aangezicht zullen vallen en zichzelf vernederen, zal IK hun gebeden horen en hun land genezen! Neem alstublieft deze dromen serieus. YAHUVEH sprak tot mij hoorbaar 3 jaren geleden en 2003 zal het 4e jaar worden. Hij zei, “Binnen vier seizoenen zul je het weten.” Indien wij goed onderscheiden, zijn de 4 seizoenen jaren. Hebben wij echt zo lang of zal het einde spoediger komen? Want te veel hebben het verlangen om Amerika te vernietigen en hebben de macht en alleen YAHUVEH en YAHUSHUA kunnen het stoppen. Hij zal onze gebeden gebruiken. Wie zal ons helpen bemiddelen? We moeten meer tijd hebben om deze wereld te bereiken voor het koninkrijk der Hemelen.

Het goede ding is dat ik beschermd ben. Zo zult u dat ook zijn onder de vleugels van YAHUVEH zoals verklaard is in Psalm 91, de geheime plek van de Allerhoogste GOD. Is er iets te moeilijk voor GOD? De 3 Hebreeuwse kinderen werden geworpen in een vurige oven dat 7-maal heter verhit werd en niets werd verbrand behalve de touwen die gebruikt waren om hun handen en voeten te bidden. GOD YAHUVEH kan ons weerhouden van aantasting ook gedurende deze tijd.

Vertel alstublieft anderen over de reddende genade van YAHUSHUA zodat zij gered zullen worden. Vrees geen mens die slechts het vlees kan vernietigen, maar werk liever uw eigen verlossing uit in vreze en beving met YAHUVEH die uw vlees kan doden en uw geest kan werpen in de poel des vuurs. Omdat ik van u hou, ben ik u aan het waarschuwen. Ezéchiël 3 17:21 het bloed kleeft niet aan mijn handen. Onthoud alstublieft de ware Sabbat dag en houd het Heilig. Het houden van de Sabbat betekent niet ‘leer van de rechtvaardiging door goede werken’, pas op voor rechtvaardiging door goede werken en slavernij, dit is een zegen en een rust tot YAHUVEh’s kinderen. Zoals in de tijden van Mozes zullen er zegeningen of bescherming zijn voor de mensen die de Ware Sabbat houden door liefde voor YAHUVEH en YAHUSHUA. Deze instructies werden aan ons gegeven met Adam en Eva, en de Bijbel zegt dat de Sabbat eeuwig is en nooit zal veranderen. Katholicisme veranderde de ware Sabbat; aanbid op alle dagen maar nader vooral korter bij op de ware Sabbat. YAHUSHUA kwam om de Wet van Mozes te vervullen, niet om het te annuleren. Het huis waar ik in ren is mijn ARK van veiligheid. Ben er zeker van dat u in de Ark bent, wanneer dit gebeurt onder de schuilplek van Psalm 91. Onthoud om te roepen op de naam van YAHUVEH en YAHUSHUA. Er is macht in de Heilige NAMEN.

Liefde en Zegeningen in de geweldige NAMEN van YAHUVEh en YAHUSHUA. Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Interpretatie van Jeff

Lieve Sherrie,
Ik ben aan het bidden wat betreft de droom. Ik geloof dat het duidelijk is dat de Heer je de hoer laat zien en dat zij niet gewillig is om haar kind het vlees van de Heer te voeden. Daarvoor heeft de Heer oordeel op haar bepaald. Drie maal heeft de Heer tot haar gesproken. Oordelen beginnen te komen en het begint met de Hoer. Zij is de grote hoer waarover geschreven is die rijdt op het beest. God heeft talloze keren tot haar gesproken en het is tijd om uit haar te komen mijn mensen en voor jullie om geen deel te hebben aan haar zonden. Waarom gaan jullie door met naar hoeren kerken te gaan en gespeend te worden met geestelijke melk welk jullie niet tot volwassenheid kan laten groeien.

En nu heeft de Heer het magere deel van het vlees gezonden tot jullie zielen en jullie falen nog steeds om uit haar te komen mijn mensen. En waarom? Zodat jullie leuke vrienden en leuke huizen en leuke auto’s en leuke plaatsen om te aanbidden kunnen hebben? Waarom zouden jullie al deze dingen moeten hebben en toch vergeten jullie mij dagen zonder einde. De Heer die jullie liefhad en jullie redde en jullie voedde en jullie gaan de hoer en prostituee na? En hoe kan zij jullie voeden oh gij dwazen die mij zoveel dagen zonder getal vergeten? Waarom hebben jullie de Hoer gezocht en haar nest van valstrikken in plaats van de Heer?

Daarom, omdat jullie de Hoer hebben gezocht en niet mij hebben gezocht en jullie mijn stem niet hebben gehoorzaamd om uit haar te komen, zal IK niet luisteren wanneer IK mijn oordelen tegen haar zend. Aan deze dingen zouden jullie niet deel moeten hebben genomen. Maar jullie zeiden in jezelf, “Is er enige andere weg? Is de weg van de Hoer niet de enige weg die ik kan gaan? Zijn er niet gebouwen op iedere hoek en kan ik er geen vlees krijgen?” Maar jullie zeiden tegen jezelf, “Ja en? Op z’n minst heb ik een plek om te blijven bij de zijde van de weg waar zij mij kunnen voeden en mij kunnen verzorgen en ik kan ook rijkdom en voorspoed hebben!”

En de Hoer schreeuwde en riep en trok jullie naar binnen en jullie aten het brood in de delicate plaatsen en vonden een kleine vrede en vertroosting. Maar IK zei “Deze mensen zullen niet naar mij luisteren, IK zal een sterkere roep moeten zenden voordat zij teveel geniet van de hoer en zij mijn mensen in slaap wiegt.” Maar toen de vernietiging kwam zei IK, “Kijk nu en zie, zal zij berouw tonen, zullen de mensen hun nood in MIJ zien? Zullen zij berouw tonen van het leven voor zichzelf en deze huizen die gebouwd zijn in mijn naam? Oh zullen zij nu horen dat zij zien dat hun huizen die gebouwd zijn in MIJN naam ze niet kunnen redden, ze niet kunnen beschermen? Zal een huis van beton en baksteen jullie beschermen mijn geliefden? Zullen de mensen, de priesters die jullie mijn naam verkopen, en mijn gastheer zullen zij jullie helpen wanneer IK oordeel op haar neer gebied? Zal zij komen tot jullie begrafenis? Zal zij jullie sterfbed voor jullie bereiden? Zal zij zingen bij jullie begrafenis? IK zeg niet!”

Want IK zal haar oordelen zegt de Heer en wanneer het oordeel komt, alles dat aanstoot geeft zal verbrand worden met vuur. Iedere laatste gezangenboek waar jullie in vertrouwden. Iedere laatste spitse toren en bel en instrument van muziek zij zullen vernietigd worden. En waarom zeggen jullie? Was het niet genoeg om te aanbidden op Zondag en te ontmoeten op Woensdag en de tiende en gift te betalen en het te geven aan de lokale kerk? Betaalde ik niet mijn verplichtingen aan de Heer toen ik bad? Maar jullie kenden mij niet. Jullie wilden mij niet kennen. Jullie wilden niet de tijd besteden om degene te kennen die jullie redt. Jullie besteedden jullie dagen levende in ijdelheid en de verwaandheid van jullie gedachten en jullie vergaten degene die jullie lief heeft en stierf voor jullie.

En nu kan IK jullie niet meer geduldig zijn. De dagen zijn hier want jullie weten dat degene die voor jullie stierf waarachtig is. Indien jullie berouw tonen en wegkeren van jullie zonden en neerbuigen tot mij en mij volgen zullen jullie gered worden. Maar IK zal de grote Hoer zelf oordelen en verdoemd zijn degenen die in haar worden gevonden op die dag. Sherrie, het is niet voor mij verborgen wat de Heer gaat doen. Ik ben uit de Hoer geweest voor jaren. Sherrie, de grote Hoer is het valse religieus systeem die Jezus verkoopt op de hoeken van de straat en in de grootste gebouwen die op aarde gebouwd zijn. Zijn verkopen Jezus voor dollars en voeden de kinderen brood, wanneer zij hen meer konden voeden. Maar zij willen de rijkdom van de dollars van de mensen dus voeden zij de kinderen melk en de melk is zelfs zwakker geworden terwijl de hebzucht toeneemt. Zelfs hoewel de pastors, vele van hen hebben het vlees of de zwaardere zaken van het woord in hen hebben en in hun harten willen zij het niet delen om deze reden. Zij zijn bang om de mensen te beledigen en de volgelingen los te laten en het geld los te laten om de gebouwen te ondersteunden en programma’s en zulk een dingen.

Nou dat is een grote zonde en een stank in de neusgaten van God. Hoe het de uitzondering zou moeten zijn dat de ware Apostelen en Profeten aan het werken zijn om zichzelf te steunen met kleine volgelingen terwijl de valse huurlingen van de Afvallige kerk hun zakken vullen met de rijkdom van de kinderen. En was het niet zo in de tijd van Jezus’ eerste verschijning? Zij waren duiven aan het kopen en verkopen in de tempel. Nu verkopen zij cassettes, en boeken, en beelden, en dranken, en koffie, en eten, en van allerlei soorten dingen en dat nadat zij de tiende en gift opnemen. Zal God niet zulk een kerk als dit oordelen? Kan God deze boosaardigheid toestaan om door te gaan? Nee en duizendmaal nee!!! Nu is de woede van de Heer ontstoken tegen de valse en hij zal haar uit zijn mond spugen.

Hij is nog steeds de ware bruid aan het roepen om uit de valse hoer kerk te komen. Dat betekent indien jullie in een kerkgenootschap zijn, kom eruit. Lutheraan, kom eruit. Methodisten kom eruit. Presbyterian kom eruit. Kom uit alles dat zichzelf verheft boven de Heer en de ware kerk. Want haar zonden hebben zo hoog gereikt als de hemel en de Heer heeft haar zonden onthouden. En God zal deze Hoer enorm oordelen die zit als een koningin en denkt dat zij nooit treur zal zien. Hoe durft zij zichzelf enorm te verheffen zoals dat. Wie denkt zij dat zij is dat zij spuit en spuugt en zichzelf koningin verklaart en niet een weduwe zal zijn! Kom uit haar mijn mensen. Zijn jullie katholiek? Kom eruit! Kom eruit! Kom eruit! Ja de trompet is aan het luiden kunnen jullie het horen? De dagen zijn doorgebracht. Jullie kunnen de Hoer niet veranderen. De Hoer zal jullie veranderen!

Niemand kan de Hoer veranderen. Indien dat mogelijk was zou de Heer haar hebben veranderd. Maar nu vult zij zichzelf met de rijkdom van mijn ondervoedde kinderen en zij zal haar niet de rijkdom en openbaring van mijn woord voeden maar heeft de zonden van Judas begaan die mij verkocht voor dertig zilveren munten. Laat hem die een oor heeft horen wat de geest zegt tegen de kerken. Vandaag is de dag om te horen. Verhard niet jullie hart zoals in de dag van provocatie toen de kinderen van Israël vielen in de wildernis omdat zij niet tevreden waren met het ware brood vanuit de hemel. Kom eruit. Kom eruit Kom eruit!!!! Zo zegt de Heer.

Interpretatie van Chuck
Mijn interpretaties van dromen neigen nogal simpel te zijn. Ik hoop dat anderen in staat zullen zijn om een diepere betekenis te onderscheiden indien er een is. Verwoesting zal spoedig komen, vanuit het niets, iedereen (behalve die het opzetten) in verbazing pakkende. De 4 cirkels verwijzen terug naar het volgende, geplaatst op deze site: Sherrie Elijah werd wakker met Vader YAHUVEH sprekende op 16 Oktober 1999 ongeveer 7.00 uur centrale tijd…”In vier seizoenen zul je het weten, gave der genezing luid de bazuin!” De 4 cirkels verwijzen naar deze Vier Seizoenen [Zomer, Lente, Winter, Herfst?]. Elisabeth werd eerst de volbrenging of het einde van het 4e seizoen getoond en wat zou gebeuren in die tijd. Het voor de 2e keer opnieuw ziende bevestigt dat dit zeker een profetie is van YAHUVEH die zal geschieden, ook dat er twee golven van vernietiging zullen zijn. Het geluid van de bazuin (ramshoorn) zal YAHUSHUA’s Bruid naar huis roepen tot veiligheid naar het Bruiloftsmaal van het Lam voordat de vernietiging komt.

Zelfs terwijl deze storm over ons land raast, zullen de verworpen kerken doorgaan met hun gemeenten te geselen terwijl ze hen uithongeren geestelijk. De vrouw is die kerk, haar uitgehongerde gemeente vanuit een raam van de 2e verdieping werpende. Elisabeth, diegenen vertegenwoordigende die de waarheid prediken en die degenen verzorgen die zich tot hen keren voor hulp, voed de verhongerende baby. Zij en de baby waren volledig beschermd voor de straling in haar huis door haar trouw en gehoorzaamheid aan de roeping van YAHUSHUA.