PROFETIE 56

WAARSCHUW HEN, HOE WEINIG ZULLEN LUISTEREN!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
5 Juni, 2002

* * * * * * *

VIJF STATEN WAARSCHUWING:
Californië, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri

Elisabeth hoorde deze hoorbare woorden "WAARSCHUW HEN" van YAHUSHUA voordat Hij door haar heen sprak met deze waarschuwing!

* * * * * * *

IK zend MIJN Profeten voort om te waarschuwen voor MIJN oordelen. IK zend MIJN Apostelen en Profeten voort om te waarschuwen voordat de verdoemenis komt. IK waarschuw weer opnieuw diegenen nu, in Amerika door deze Dienstmaagd van MIJ heen. IK gaf haar een droom. NU! Dringend! Bemiddelende gebedskrijgers in de vijf staten die genoemd werden in de droom [Californië, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri] moeten opgeheft worden. IK vertelde haar in een tijd dat ze het meest kwetsbaar was, toen haar oor geopend werd, geneigd om MIJN Woorden te horen. Twee woorden: WAARSCHUW HEN! Waarschuw hen wanneer Amerika het meest kwetsbaar is. Toen een vliegtuig laag vloog, zoals in de droom die hieronder beschreven zal worden. Deze vijf staten zijn het meest kwetsbaar. Als genoeg gebedskrijgers niet opstaan en er iets om geven, zal er een aanval komen. IK zal niet zeggen hoe, IK zal niet zeggen wanneer. IK waarschuw door MIJN Profeten heen. Hoe weinig zullen luisteren.

De mensen nemen de waarschuwingen nu van de regering, sinds er zoveel zijn geweest, niet langer serieus. Maar Missouri, Arkansas, Texas, Californië en Nevada, "Als MIJN Mensen die genoemd worden bij MIJN NAAM zichzelf niet vernederen, op hun gezichten vallen en berouw tonen voor de zonden in dit land, "zullen deze vijf staten de toorn voelen van de hand van Almachtige GOD YAHUVEH.

Maar MIJN Kinderen die in de arken zijn, de ark is waar dan ook IK jullie gezet heb om te blijven als dit kwaad voorbij gaat. IK vertel jullie dit: zalf jullie huizen, zalf jullie deuren, want net zoals in de dagen van oudsher, net zoals toen de plagen kwamen, waren de kinderen van Israël veilig. Diegenen die andere goden aanbidden waren dat niet. De engel des doods ging voorbij en raakte de kinderen van Israël niet. Maar diegenen die andere goden aanbaden, diegenen die geen god dienen voelden de hand van Almachtige GOD YAHUVEH’s toorn. IK ben dit toe aan het laten. IK laat Mijn Dochter degene zijn om jullie te waarschuwen. Hoe weinig zullen luisteren.

Jullie zijn beproefd geworden zoals IK herhaaldelijk heb gezegd, zoals Elias van Oudsher de weduwe van Zarfat beproefde en anderen. De profeten van Baal zullen vallen. IK zal oordeel neer zenden op diegenen die MIJN waarschuwing niet serieus nemen. Geef niet enige man de schuld want dit zal toegestaan worden door de hand van de Schepper, van de Redder. Want jullie zullen niet op enige andere manier naar ons luisteren. Toon berouw, val op jullie knieën en bid dat oordeel niet neerkomt op jullie op deze zelfde dag voor het verharden van jullie harten, voor het doof maken van jullie oren, voor het verblinden van jullie ogen.

Jullie kerken maken MIJ braken. Jullie aanbidding veroorzaakt dat IK MIJN oren verdoof. Jullie kunnen maar beter nu op MIJ roepen nu IK nog gevonden kan worden. Weg met jullie hypocrisie, weg met jullie schriftgeleerden en Farizeeën, jullie die de letter van de wet kennen maar geen liefde vanbinnen hebben, weg van MIJ. IK noem jullie niet MIJN Kinderen, IK noem jullie MIJN vijanden. Denk niet dat YAHUSHUA niet zou spreken als dit, want IK noem hen slangen en adders. Jullie injecteren je vergiftigende gif in diegenen die MIJ dienen. Jullie proberen hen te doden met de letter van de wet. Jullie gooien MIJN genade en barmhartigheden eruit; daarom zullen jullie niets van MIJ hebben.

Elisabeth, betitel dit WAARSCHUW HEN! Diegenen die de spot drijven met jou en zeggen, "Oh, je bent iedere dag aan het waarschuwen geweest voor oordeel. WAARSCHUW HEN! Net zoals in de dagen van Noach, hoe weinig schonken aandacht totdat de vloed kwam. Net zoals in de dagen van Sodom en Gomorrah, niemand schonk aandacht totdat het te laat was. WAARSCHUW HEN! Amerika, jullie denken dat jullie zo hoog vliegen maar jullie begrijpen het niet, voor slechts één doel heb IK jullie beschermd Amerika en dat is om diegenen die uitroepen in MIJN NAAM en bidden, "Spaar Amerika, geef Amerika meer tijd!" Maar waar is de bekering, Amerika? Waar is de bedekking van jullie gezicht in schaamte? Want de gruweldaden gaan nog steeds door en MIJN Zoons NAAM wordt verdomd.

WAARSCHUW HEN, MIJN Dochter. Ben niet verrast hoe weinig zullen luisteren, ben niet verrast hoeveel zullen spotten. Zij zien de ware bedienaren zoals jij, zoals jij en de andere bedienaren en zij zien de bedieningen in gebrek gaan. Zij voeden hun eigen gezichten. Zij geven niet om diegenen die van MIJ zijn. Nu is de tijd gekomen en honger zal in hun buiken zijn, geen dak zal boven hun hoofden zijn. Misschien niet vandaag, maar het zal zijn wanneer zij het ’t minst verwachten. IK zal MIJN oren verdoven voor hun geroep. Diegene die MIJN Sabbat Dag verachten. WAARSCHUW HEN, MIJN Dochter.

IK heb deze bediening gebruikt om het metaal te testen van de mensen. Mensen jullie hebben gefaald, IK roep diegenen die MIJ aanbidden, die MIJ dag tot getrouw dienen, die zoveel bidden dat ze de uren niet kunnen tellen op de dag, om het metaal van de mensen te testen. De mensen zijn te licht bevonden, de mensen zijn zonder medeleven bevonden. Dus WAARSCHUW HEN, MIJN Dochter. Zij zullen spotten en zij zullen lachen. Zij zeggen wat jij profeteerde is nog niet uitgekomen. Zij vergeten dat de profetische waarschuwingen in Openbaring dat ook nog niet zijn, niet tot op de graad dat jij hebt gezien.

Wanneer IK genade heb, gooien zij de genade terug in MIJN gezicht. Wanneer IK genade heb, omdat de Profeten bidden, "Doe het alstublieft niet nu," omdat wanneer IK genade heb en de mensen opstaan en bidden, dan worden MIJN Apostelen en Profeten bestempeld als vals omdat IK niet MIJN oordeel los liet die dag. WAARSCHUW HEN, MIJN Dochter zodat het bloed niet aan jouw handen zal zijn. Vertel hen de onderstaande droom maar zij begrijpen het niet want hun oren zijn doof. Satan vult ze met vet. Hun ogen zijn gedimd, satan bedekt hun ogen. Hun mond kan slechts laster en vernietiging spreken naar diegenen die IK acht als de MIJNE. Maar diegenen die van MIJN zijn, zijn verzegeld; diegenen die van MIJ zijn, zijn beschermd. Maar WAARSCHUW HEN, MIJN dochter, zodat zij niet zullen zeggen dat IK hen niet waarschuwde, dat IK niet een Apostel en een Profeet zond om hen te waarschuwen om berouw te tonen en te bidden.

Waarom denkt Amerika dat het beter is dan enige natie op aarde? IK zal jullie dit vertellen, Gebed Bemiddelaren. Diegenen die vurig bidden kunnen maar beter met jullie in contact komen van deze vijf staten [Californië, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri], voor diegenen die opgevoed zullen worden vanuit andere plekken over de wereld, jullie kennen je roeping. Het is om een Gebed Bemiddelaar nu voort te laten komen. Contacteer deze Apostel voordat het te laat is. Voor Amerika, jullie zijn je klaar aan het maken om nog een verjaardag te vieren en door MIJN genade en liefde, heb IK jullie medeleven laten zien en nu zend IK opnieuw een Apostel om hen te waarschuwen. Bid weer opnieuw dat MIJN oordeel op Amerika uitgesteld zal worden.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven, onder de zalving van de RUACH ha KODESH,
gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah