Profetie 57

PAS OP VOOR HET TROJAANSE PAARD!

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah die met een stem zoals Jona aan een natie zoals Nineve roept. Nineve was berouwvol voor een seizoen, zal Amerika? Of zal ons mooie land gezegend met schoonheid en eens voor heiligheid en vrijheid betekende verder gaan op de dode weg en eindigen als Nineve en Sodom en Gomorra? Ik ben niet de enige apostel en profeet die met deze waarschuwing naar Amerika vooruit wordt gezonden maar de vraag is wie luistert? Wat zult u met deze profetische waarschuwing doen? YAHUVEH stuurt altijd apostelen en profeten vooruit om het alarm te slaan voor berouw, bekering naar heiligheid tot de GOD uw Maker en Redding. Vanwege de liefde en de genade van YAHUVEH waarschuwt HIJ voordat HIJ ZIJN oordeel zendt.

* * * * * * *

30 Juni 2002, 11:00 v.m.

MIJN Kinderen, jullie vragen MIJ om Amerika genadig te zijn, maar IK, YAHUVEH, vraag "Wanneer zullen MIJN kinderen MIJ genadig zijn"? IK heb eerder gezegd, "Pas op voor het Trojaanse paard." Opnieuw en opnieuw heb IK deze dochter verteld die nu "Pas op voor het Trojaanse paard" profeteert. Amerika, u bent dat Trojaanse paard. U komt als een zegen voor Israël, u komt als een helpende hand voor Israël maar achter uw rug draagt u een door bloed doornatte dolk om in de rug van de leiders van Israël te plaatsen.

Amerika, u bent als een Trojaanse paard maar u zult een prijs hiervoor betalen als u geen berouw hebt. Iedereen wie Israël verraadt verraadt IK, YAHUVEH, en verraadt MIJN Zoon YAHUSHUA. Iedereen wie een vijand van Israël is heeft zich tot een vijand van IK, YAHUVEH, opgesteld, de Schepper van Israël, ook de Schepper van Amerika, en IK, YAHUVEH, de Schepper van het heelal. Welke leider ook die met trots gevuld is en zich als een god opstelt en zegt "Ik zal Israël vernietigen" schudt zijn vuist in het gezicht van IK, YAHUVEH, de Schepper. Amerika, u zult zeker betalen. Amerika, u bent reeds begonnen te branden, u brandt met MIJN woede, u brandt met MIJN toorn. U roept om Amerika genadig te zijn toch wilt u zelfs de NAAM van GOD uit het geheugen van de kinderen vegen.

MIJN Kinderen, wees hiervan verzekerd zij die van MIJ zijn zijn in MIJN ark. Zij die MIJN stem horen en zij die huilen en om genade roepen, want u vreest dat IK u zal slaan wanneer IK de rest zal slaan die weigeren te gehoorzamen, u hebt niets te vrezen. IK heb gebieden in de hele wereld en u bent veilig in MIJN gebieden, want MIJN toorn is niet bestemd voor MIJN Kinderen. Wanneer IK sla, weet IK, YAHUVEH, wie te slaan, MIJN hand beschermt degenen die IK bescherm. Niemand kan u uit MIJN hand plukken. Geen haar op uw hoofd zal worden gekrenkt tenzij IK het toesta en als IK, YAHUVEH, het toesta dan zullen MIJN Kinderen slechts meer als Stefanen worden die meer Paulussen zullen doen opstaan en groot zullen uw beloningen in de hemel zijn. (Handelingen 6-7)

IK ben boos, MIJN Kinderen, want jullie roepen voor genade op Amerika maar de leider van Amerika verheft zich als een god, hij is geen god. IK hoor het roepen van MIJN volk in Israël, ja, zelfs zij die MIJN Zoon YAHUSHUA niet erkennen maar zij roepen tot MIJ, MIJN kinderen, zij eren MIJN dagen van de Sabbat, zij houden MIJN Joodse feesten en gehoorzamen MIJN Torah. Israël draagt het bloed van YAHUSHUA en Jeruzalem draagt het bloed van YAHUSHUA, hoewel zij het niet ontvangen. Pas op Amerika, u bent een Trojaanse paard. IK, YAHUVEH, herinner u aan wat met een Trojaanse paard gebeurt. IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA profeteren nu door MIJN handmaagd, IK, YAHUVEH, zal dat Trojaanse paard neerslaan en wanneer IK neersla zal het nooit meer opstaan. IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA zullen het paardenhoofd afsnijden. IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA zullen de hoeven van het paard afsnijden. U, Amerika, zult zich niet meer kunnen bewegen en de handelaars zullen van verre schreeuwen, aangezien zij Amerika van verre zullen zien branden. (Openbaringen 18)

Oh Amerika, IK huil voor u wanneer u zich voorbereidt om weer een verjaardag te vieren. U vergeet dat IK, YAHUVEH, het was die u apart zet voor MIJN en YAHUSHUA’s glorie. Slechts een uiterst kleine zuigeling toch schudt u uw vuisten in MIJN gezicht, u ontkent de Ene die u schiep. Deze waarschuwing is niet voor MIJN kinderen die MIJ naar waarheid en liefde aanbidden en proberen te gehoorzamen. Deze waarschuwing is voor degenen die zich als MIJN vijanden opstellen. Pas op Amerika! U bent als een Trojaanse paard. Israël is uw vriend geweest, nu behandelt u haar als een verachte vijand. Uw leiders gaan één hand schudden en steekt met de andere hand een bloed doornatte dolk in Israël. U lastert Israël. U meldt de waarheid niet. U maakt MIJN Hebreeuwse volk in Israël uit als de terroristen. U trapt op hun ruggen en op hun economie.

U zendt vrees in de wereld en zegt, "Blijf van Israël weg, het is te gevaarlijk om te bezoeken" en toch, de Palestijnse vijanden die MIJN NAAM verachten, aan de wereld verheft u hen als helden en dit kondigt u luid af. Oh Amerika, u maakt deze belofte aan de Palestijnen, u zegt valselijk, "Ik, Amerika, zal Israël, vooral Jeruzalem, aan de vijanden van IK, YAHUVEH, geven." De Palestijnen hebben zich als vijanden van YAHUVEH en YAHUSHUA opgesteld. De Palestijnen hebben MIJN Hebreeuwse kinderen gedood. De Palestijnen proberen om de appel van MIJN oog te stelen. Dus, Amerika, voor het helpen van hen hebt u MIJN toorn op u gehaald en, Amerika, zelfs uw naam veracht IK, YAHUVEH en YAHUSHUA nu. IK was genadig geweest tot dusver voor de roep van MIJN ware kinderen die uitroepen. Maar MIJN ware kinderen moeten dit weten, hoe langer IK MIJN toorn tegen hield hoe bozer IK, YAHUVEH en YAHUSHUA werden en Amerika u zult hiervoor betalen.

Aldus, dit is een bericht aan MIJN geliefde kinderen, zalf jullie huizen nogmaals, roep uit voor genade op uw eigen huis en IK, YAHUVEH, zal u, MIJN kinderen, nogmaals horen. Heb berouw, MIJN kinderen, voor jullie eigen huis want jullie kunnen niet berouw hebben voor de zonden van Amerika. Want de stank van de zonden bereiken de hemel en allen van de hemel houden hun neus op want geen natie heeft gedaan wat Amerika heeft gedaan en toch was geen natie gezegend als Amerika was gezegend. U wilt "Één natie onder GOD" weg vegen dan zult u één natie onder MIJN voeten hebben. IK, YAHUVEH, zal u verstampen want u hebt juist uw genade weg geveegd; u hebt juist MIJN gunst weg geveegd. U wilt van uw munt weg vegen "Op GOD vertrouwen wij" dan is alles wat u hebt "Op (Amerika) vertrouwen wij".

IK zal u tonen wat er gebeurt met een natie die niet onder de bescherming van GOD YAHUVEH en YAHUSHUA is, het zal geen mooi gezicht zijn. U zult te weten komen, Amerika, enkel hoe nietig u in uw sterkte en macht bent. U wilt "Op GOD vertrouwen wij " weg vegen dan, Amerika, alles wat u over houdt is "Op ons vertrouwen wij." Want juist daar hebt u verklaard dat IK, YAHUVEH, de GOD die u apart heeft geplaatst MIJN genade net heeft weg geveegd, u hebt net MIJN bescherming weg geveegd, want u vertrouwt slechts op uzelf en zo, Amerika, laat de wereld zien wat er gebeurt wanneer u slechts op uzelf vertrouwt.

Canada, IK, YAHUVEH en YAHUSHUA geven u deze waarschuwing. Volg niet in de voetstappen van uw zuster. U noemt zich Noord-Amerika, nu draagt u de naam die IK veracht, als u geen berouw hebt en van de zonden van Amerika bekeert zal het lot van Amerika van u zijn. U zult in het verdriet delen; u zult in MIJN toorn delen als u niet in de voetstappen van YAHUVEH en van YAHUSHUA volgt. Kom, zet uzelf apart nu Canada en de Canadese Christenen, begin voor Canada te bidden want uw politieke leiders hebben uw voorzieningen aan de meestbiedenden verkocht. In de V.S. zijn er staten die geprobeerd hebben om apart te komen van Amerika voor de schande die zij hebben gevoeld en er is een provincie die geprobeerd heeft apart te komen van Canada (Quebec) voor de schande die zij hebben gevoeld. IK, YAHUVEH, zal degenen die apart proberen te komen erkennen en IK, YAHUVEH, zal hen apart plaatsen op die dag en de volledige toorn zal niet op hen vallen op die dag.

Oh Amerika, IK ken uw plotten en plannen, uw politieke leiders hebben tot doel om Arafat te vervangen. Arafat is de minste van twee kwaden. De komende Palestijnse leider zal Arafat als een schooljongen doen lijken. Hij zal een verrader zijn, hij zal een Judas zijn, hij zal zijn als een Judas. Hij zal zijn eigen mensen verraden. Het is slechts een kwestie van tijd dat Arafat zal worden verwijderd. Maar wee degenen die de verwijdering van Arafat toejuichen want een groter kwaad zal komen. Aan degenen die zich verheugen zij zullen rouwen. Degenen die nu lachen zullen worden geminacht. Wat een grote prijs zullen de politieke leiders van Amerika betalen aangezien zij proberen om Israël aan de meestbiedende te verkopen, allen voor hun eigen motivatie, allen voor hun eigen hebzucht.

Een groter kwaad is komende, meer dan u ooit kunt dromen of vatten. Wee aan Amerika want u hebt u juist in de handen van satan gespeeld, u speelt u juist in de plannen van de anti-messias, u speelt u juist in de blauwdruk die door anti-messias is gelegd die komende is. Het is u, Amerika, die IK nu aanklaag. U bent het Trojaanse paard en hiervoor zult u betalen. Amerika, geniet van uw welvaart, geniet van uw luxe, geniet van uw hebzucht, geniet van uw bekendheid en geniet van uw fortuin, want het zal kortstondig zijn. MIJN ware geliefde kinderen die in Amerika leven, jullie moeten berouw hebben dat jullie zich Amerikanen noemen, laat het bloed van Amerika niet op uw handen worden gevonden.

* * * * * * *

Zo is het gesproken zo is het geschreven onder de zalving van RUACH Ha KODESH (Heilige Geest) gegeven aan deze Apostolische profetische handmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA op 30 Juni 2002 om 11:00 v.m. In nederigheid gegeven aan deze Apostel handmaagd Elisabeth (Elisheva) Elijah tijdens een telefoongesprek met een getrouwe broeder en supporter van deze bediening, Brian geheten. Wij waren in gebed toen RUACH Ha KODESH me van het bidden in het Engels tegenhield en, tot mijn volle verrassing, dit woord voortkwam. Alstublieft, Christelijke Amerikanen, heb berouw en bid voor dit land, eens het land van de vrijen, voordat het te laat is. Alstublieft, bid voor de vrede van Jeruzalem en heb onze Joodse broeders en zusters lief want wij allen dienen de Koning van de Joden, onze Messias en GOD wiens naam is YAHUSHUA.

Alstublieft, bid en petitioneer onze leiders om niet tegen Israël te keren. Wij weten dat ons Christelijk geloof in YAHUVEH en YAHUSHUA en geschriften van de Bijbel waarheid zijn, want Israël zal nooit vernietigd worden. Israël zal altijd bestaan. Pas op Amerika en alle andere naties want u is deze belofte in de Heilige Geschriften niet gegeven. Als Israël ophield te bestaan dan wat wij geloven zou een leugen zijn. De Bijbel is het woord dat tot vlees werd gemaakt door YAHUSHUA en YAHUSHUA zal spoedig, op een dag, Zijn twee voeten op de olijfberg planten en zal uit Jeruzalem regeren. Wij verheugen ons op die komende dag en zeggen, "Kom YAHUSHUA, kom snel is ons gebed! (Openbaring 22:6-7,12-13,17,20)

Alstublieft lees het. Onze YAHUSHUA ha MASHIACH komt weer terug. Zult u klaar zijn?