PROFETIE 58

AMERIKA, TOON BEROUW OF GA VERLOREN, VOORDAT HET TE LAAT IS!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Sherrie Elijah
12 September, 2001

* * * * * * *

(Notitie: Zoals u kunt zien aan de datum op deze Profetie was het geven op de dag na de aanvallen op het World Trade center. Om een of andere reden werd deze Profetie niet in de Profetie index geplaatst in die tijd en dat is waarom het uit volgorde is wat betreft de datums op de Profetieën.)

Begrijp alstublieft dat ik een Amerikaan ben en in Amerika zit terwijl ik dit onder de zalving spreek met grote vrees voor wat zal komen als we geen berouw tonen voor onze Schepper YAHUVEH en YAHUSHUA onze Messias. Grote vrees dat ik gehoord en gesproken en schreven heb dat YAHUVEH u en ik wil laten horen. Ik streefde erna om ieder woord duidelijk te horen en vraag vergeving als ik dat niet heb gedaan in de NAAM van YAHUSHUA.

Er werd mij verteld om de mensen te waarschuwen dat iets groots, spiritueel gezien, zou gaan gebeuren en dat het zich zou manifesteren in het lichamelijke rijk rond de Sabbat of Rosh Hashanah de Joodse datum die de Rabbi’s hebben gezet hetwelk 17-18 September is en toch voel ik in mijn geest dat de datum verkeerd is. YAHUVEH zei to mij om de mensen te vertellen om de dagen in de gaten te houden rond de Sabbat 14 September, ik voeg er ook aan toe, om in de gaten te houden wat gebeurt op Yom Kippur de dag van verzoening of 10 dagen van ontzag, 1 dag van vasten in berouw voor onze zonden. Rosh Ha Shanah en Yom Kippur zijn de Hoogste Heilige Dagen, en als u denkt dat alleen de Joden deze dagen zouden moeten onderhouden dan heeft u het verkeerd. Want u bent een Jood wanneer u YAHUSHUA accepteert als uw GOD en MESSIAS, YAHUSHUA is de Koning der JODEN. Wat Hij onderhield zouden wij moeten onderhouden als Joodse Hoge Heilige Dagen en feest Dagen. Zouden we niet het voorbeeld moeten volgen van onze Redder?

De Joden geloven dat Rosh HaShanah, de tijd is dat hun Messias zal komen, maar zij beseffen niet in Israél dat zij aan het wachten zijn op de valse anti-messias. Want zij weigeren om YAHUSHUA te erkennen als ZOON van YAHUVEH die ook "IK BEN" genoemd wordt. De Joden geloven dat Rosh Ha Shanah het nieuwe jaar is en zij reflecteren op de komende Dag des Oordeels van YAHUVEH, zij zeggen zelfs tegen elkaar, "Dat uw naam in het Boek des Levens geschreven moge worden." Ik ben een Messiaanse Jood, hoewel mijn bloedlijn Joods is en mijn Meisjes naam, dit is niet wat mij een Jood maakt. Het is door het Bloed van YAHUSHUA dat ik een Jood ben en ik schaam mer er niet voor om dit van het internet te roepen! Ik hou van mijn Joodse broeders en zusters die van YAHUSHUA houden en HEM dienen, maar ik houd ook van de joden die alleen HaShem Adonai liefhebben, hoewel zij mij haten, of mij afwijzen, word mij verteld door een schrijver dat hij zijn eigen religie heeft en er tevreden mee is.

I ben bedroefd want Jesaja 53 verklaard duidelijk wie YAHUSHUA is en de prijs die Hij betaalde. Omdat de Joden willen leven bij de wetten van Mozes, zeggen de geschriften dat Mozes dan henzelf zal oordelen en niet YAHUSHUA. Maar wee aan degenen die geoordeeld willen worden door Mozes want het breken van slechts één wet, was waardig voor de Hel. Er is geen offer, geen bloed verzoening, geen genade en toch ben ik dankbaar dat YAHUSHUA, het perfecte Lam is dat geslacht werd in mijn plaats, de heilige Zoon van YAHUVEH die nooit zondigde en vrijwillig Zijn leven gaf zodat mijn zonden vergeven zouden worden met het Bloed dat HIJ vergoot op Golgotha en het leven dat HIJ offerde zodat ik gered kon worden. De Joden kennen de wetten, maar niet de bevrijder van de wetten. Wat zal ervoor nodig zijn voor Israël om YAHUSHUA te herkennen als Koning der Koningen en Heere der Heeren Almachtige GOD en YAHUVEH’S eniggeboren Zoon, Hij is MESSIAS het Heilige Lam van YAHUVEH.

* * * * * * *

IK, YAHUVEH zeg, "Mensen jullie moeten berouw tonen, sta in het gat, huil, vast en bid voor Amerika voordat oordeel weer op haar valt." Plaats alstublieft een gebed voor Amerika. IK, YAHUVEH geef jullie opdracht om alle Profetieën te plaatsen die van toepassing zijn op Amerika. Ben niet bang om Amerika te beledigen, maar als jullie niet gehoorzamen dan ben bang voor het beledigen van MIJ. IK, YAHUVEH zeg tegen jou President Bush, "Jij moet een nationale dag oproepen van vasten, rouwklagen, dag van berouw, en jij moet voor MIJ op je gezicht vallen, voor de hele wereld, jij moet jezelf vernederen, berouw tonen, huilen, vasten en bidden zodat MIJN hand van oordeel van Amerika afgetild zal worden." Christenen en Joden, luister naar de geschriften "Als MIJN Volk die genoemd worden bij MIJN NAAM zichzelf zullen vernederen, en bidden en MIJN aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun goddeloze wegen, dan zal IK vanuit de hemel horen en zal hun zonde vergeven en hun land genezen." (2Kronieken 7:14)

Schaam jullie niet voor MIJ of anders zal IK me schamen voor jullie, vrees niet diegenen die jullie lichaam kunnen doden, maar in plaats daarvan vrees MIJ die jullie schreeuwend in het binnenste der Hel en de Poel des Vuurs kan gooien (Mat 10:28) and het huilen, jammeren is slechts begonnen. Accepteer YAHUSHUA, nu voordat het te laat is. Toon nu berouw nu er nog tijd is. Roep op YAHUVEH en YAHUSHUA en jullie ziel zal gered worden als jullie MIJ gehoorzamen en MIJ op de eerste plaats zetten in jullie levens. Keer weg en berisp onheiligheid en diegenen die onheilig zijn. Keer weg van alles dat onheilig is en stop met het proberen om MIJN Wetten te veranderen die bepaald zijn en in een steen gezet zijn door de vinger van "IK BEN", "IK BEN" wie "IK BEN" en IK verander niet.

Jullie President Bush moet zich herinneren wie hem in dienst heeft gezet. Het was MIJN hand, de hand van YAHUVEH. Oordeel is gekomen voor de onheilige wetten die goed zijn gekeurd, veroorzakende dat de mensen zondigen, zonde door de vingers ziende, kinderen moordende terwijl ze nog in de baarmoeder zijn, experimenterende, martelende en schepper spelende; maar jullie zijn niet een schepper jullie zijn een moordenaar. Jullie denken dat IK jullie zal gaan zegenen met genezing van jullie plagen, ziekten en krankheden, door het vermoorden van de ongeboren kinderen. Jullie denken dat IK jullie doktoren en jullie wetenschappers zal zegenen? IK vertel jullie dat een ergere plaag op jullie zal neerkomen voor het doen van deze gruweldaden en het "medische vooruitgang" noemen en "geneesmiddelen" voor datgene dat jullie mankeert.

Slagers noem IK jullie, moordende slagers! Jullie lot zal dat zijn van een slachtende moordenaar jullie doktoren en wetenschapper. Wat jullie het Hooggerechtshof noemen in Amerika, de heidense politici, hebben dit oordeel voortgebracht op Amerika. Jullie hebben niemand de schuld te geven behalve jezelf. Jullie zijn aan het oogsten wat jullie zaaiden. Waarom denken jullie dat IK niet het stille geschreeuw hoor van de ongeborenen, gewoon omdat jullie je oren hebben verdoofd en jullie ogen hebben verblind voor deze moord? Weten jullie niet dat IK de zielen creëerde van zowel de ongeborenen als de geborenen? Heidenen, Farizeeën, hoe durven jullie te herschrijven wat IK moord noem? Wie zijn jullie politici om te verklaren wat IK zondige levensstijlen noem.

Denken jullie dat IK onder de indruk ben, met jullie nieuwe wetten? IK heb jullie oordeel laten zien op Amerika en IK vertel jullie wacht gewoon totdat jullie de tekens zien in de lucht, en de effecten op de aarde als de vulkanen, aardbevingen, vloeden, wervelwinden, tornado’s, zich allen samenvoegen zoals in een koor, het lied zingende van de verdoemden. Als jullie denken dat dit horror is, jullie hebben niet eens MIJN toorn neer zien beginnen te vallen. En IK spreek niet alleen tegen Amerika want zij is slechts een jonge baby die haar neus duimt naar MIJ.

Maar IK spreek tegen Israël want hoewel jullie zeggen dat jullie Joods zijn, zo velen van jullie zijn het niet want jullie hebben de wetten van Abraham geweigerd. Jullie hebben jezelf verkocht en jullie land aan de hoogste bieder en diegenen die IK nooit wilde dat ze dat land beheren, beheren het nu en wat IK gaf aan jullie voorvaders, hebben jullie geen recht op om het weg te geven. Jullie geven zelfs je water weg. Niet wetende waar het nieuwe water vandaan zal komen. Word wakker MIJN Joodse Mensen. Diegenen die roepen op HaShem Adonai, word wakker. Willen jullie echt terugkeren naar "IK BEN" of willen jullie het lot van Ninevah en Sodom en Gomorrha ondergaan? Jullie zijn niets beter Israël; jullie zijn een hoer in MIJN ogen.

Jullie doden ook de onschuldige baby’s en veranderen MIJN Wetten, gewoon omdat Amerika en anderen over de wereld het doen. Israël, "IK BEN" beschaamd om jou. Ja, ook jij Jeruzalem! "IK BEN" beschaamd om het land dat zou moeten staan voor Heiligheid en toch zetten jullie farizeeën in dienst die niet eens een vorm van godvruchtigheid hebben en zeker geen godvruchtigheid vanbinnen. Jullie luisteren naar kwaadaardige rabbi’s die MIJ niet eens kennen. Zij kennen de wetten en gehoorzamen ze niet eens. Jullie heffen hen op om Heilig te zijn en toch is er geen Heiligheid in hen. Niet al MIJN Rabbi’s, maar jullie weten welke MIJN RUACH ha KODESH hebben en welke niet.

Israël, jullie zijn aan het toekijken en aan het wachten in anticipatie want jullie weten dat jullie oordeel niet ver weg is. IK heb jullie opnieuw en opnieuw verteld om terug te keren naar de Schepper van jullie Voorvaderen. Maar luisteren jullie? Keren jullie terug naar Heiligheid? Lofprijzen jullie MIJ voor alles dat IK heb gedaan? Niet alles van Israël is MIJN oogappel. Alleen diegenen die "IK BEN" zoeken en die Heiligheid navolgen en zich durven uit te spreken tegen alles dat onheilig is, is MIJN oogappel. Alleen diegenen die de gave accepteren die IK gaf aan Israël en door hen zegende IK de wereld toen IK MIJN Zoon YAHUSHUA gaf, maar wanneer jullie HEM ontkennen, ontkennen jullie MIJ, YAHUVEH.

Waarom denken jullie dat IK minder huil om de vermoordde gemartelde ongeboren baby’s, dan om de honderdduizenden levens, teveel om te tellen voor jullie op een enkele dag. Hel eiste de meerderheid van hen vandaag. Jullie weten nog niet hoeveel maar jullie zullen beseffen dat diegenen die dicteren wat jullie horen en zien jullie op een dwaalspoor hebben geleid. Christenen, waarom laten jullie zonde toe om jullie huizen te doordringen? Waarom spreken jullie je niet uit tegen de zondige levensstijlen en dat wat IK een gruwel noem? Israël, zelfs jij spreekt je niet uit, in plaats daarvan maken jullie wetten om deze kwaadaardige bespotting te beschermen en aan te moedigen van wat IK bedoelde om een huwelijk te zijn, één man en één vrouw, jullie weten waar IK over spreek. Durf niet te denken dat IK knipoog naar deze alternatieve levensstijl want jullie zijn aan het zaaien wat jullie hebben geoogst.

IK waarschuwde MIJN Dienstmaagd om de mensen te vertellen om rond de dag van Rosh Ha Shanah op te letten en vooral deze maand en de maand van Oktober. Onthoud wat IK YAHUVEH waarschuwde, "Amerika IK heb het ergste voor het laatst bewaard." Jullie moeten wakker worden en beseffen dat jullie een land zijn, apart gezet om YAHUVEH en YAHUSHUA te verheerlijken en hoeveel lof en eer heeft Amerika "IK BEN" gebracht? Wee aan dit land als het niet terug gaat naar Heiligheid, "IK BEN" de Heere GOD YAHUVEH dit is de droevigste dag voor Amerika, zonder een schot dat afgevuurd is om haarzelf te beschermen, zonder enig opmerken dan dat wat IK spreek vanuit MIJN Apostelen en profeten en hoeveel luisterden? Amerika, lijdt grote slachtoffers en doden. IK moest satan toestaan om jullie te ziften want jullie zijn ver van MIJN paden der Heiligheid gedwaald. Jullie zeggen dat dit één natie onder GOD is, gehoorzaam MIJ dan. Gehoorzaam de Heilige Geschriften. Ontken en weiger alles dat onheilig is, ga terug naar het land dat IK liefhad en apart zette.

WEE aan jullie als jullie geen acht geven op deze waarschuwing. IK spreek door MIJN Apostelen en Profeten heen, degenen die pastors niet in hun kerken willen, diegenen die weigeren om MIJN Woorden te compromitteren, weigeren om gecensureerd te worden op voorhand en weigeren om hun voeten onder enige andere tafel te zetten behalve de MIJNE. Diegenen die weigeren om MIJN Woorden te verzachten zodat zij niet zullen beledigen. MIJN Ware Apostelen en Profeten zullen niet gemuilkorfd worden. Het veroorzaakt alleen dat zij luider schreeuwen. Jullie drijven hen uit jullie kerken, en toch drijven jullie hen alleen in MIJN armen voor troost en zij beseffen dat de meeste kerken in Amerika en over deze wereld de hoeren zijn voor satan, verkocht aan de hoogste bieder.

Mijn Mensen worden verkocht en beschouwd als persoonlijk bezit als de pastors hun maillijsten verkopen terwijl zij de hoofden tellen van de mensen in de kerken en hen claimen als hun schapen. Wee aan jullie, jullie kwade Herders die wolven in schaapsvacht zijn. Wee aan jullie, diegenen die zichzelf miljonairs en neerkijken op anderen. Herinner, "IK BEN" jaloers voor MIJN Schapen en Lammeren. Jullie zullen boeten. Oh, jullie zullen naar MIJ toe komen en zeggen, "Maar Heere ik wierp duivelen uit in uw NAAM en Profeteerde in uw NAAM, en "IK BEN" zal zeggen, "Ga weg van MIJ gij werker der ongerechtigheid, IK heb u nooit gekend." (Matt 7:21-23)

Jullie die vreemd vuur nemen naar de gemeenten, die MIJN glorie nemen en bedieningen vernoemen naar jezelf, REN, REN, REN van zulke bedieningen. "IK BEN" heeft het getolereerd dat jullie zaad zaaien in de zelfzuchtige, arrogante, trotse, beheersende, manipulerende, misleidende bedienaren en bedieningen. Omdat "IK BEN" hen niet zegent hebben zij zich gekeerd naar valse leer om hen te laten lijken alsof zij geheimen van MIJ hebben geleerd en toch leren zij de geheimen van satan zelf. Pas op voor iedereen die erop uit is om MIJN Glorie te stelen. Hoe groter de naam hoe groter de glorie die zij stelen. IK zal jullie verantwoordelijk houden voor wat jullie hebben gedaan met het zaad dat IK jullie gaf om te planten. Als jullie zaad zaaien in corruptie zullen jullie de vrucht oogsten van MIJN vernietiging. Voorheen waren jullie niet gewaarschuwd maar IK zend deze Apostel van MIJ om jullie nu te waarschuwen. IK zend MIJN Profeten en Apostelen om te waarschuwen voordat oordeel komt. IK ben een GOD van balans in alle dingen, zegeningen en ook vervloekingen. Toon berouw en keer weg van diegenen die dit kwaad doen.

IK huil voor Amerika; Oh IK wil jou geen pijn doen. Jij bent als een dwars kind die op een dwaalspoor is gegaan naar een leven van zonde. Jij bent als de Verloren zoon die de erfenis nam van zijn vader en de rijkdom verkwistte, aan dwaasheid. "IK BEN" die Heilige Vader er is geen ander. Alles dat je hebt heb IK jou gegeven. IK ben geduldig geweest met jou. Jou toegestaan om je keuzes te maken, maar nu waarschuw IK jou kom terug uit de stinkende varkensstallen van deze wereld. Stop met het eten van het zwijnenvoedsel van deze wereld. Kom terug naar MIJ en IK zal jullie MIJN Zoon YAHUSHUA’s gewaden der gerechtigheid aandoen. IK zal jullie MIJN eigen Ring der Belofte aandoen dat jullie één maakt met MIJN Zoon YAHUSHUA en IK, YAHUVEH want jullie zullen getrouwd zijn met de waarheid, gerechtigheid, en Heiligheid, als jullie MIJ zullen gehoorzamen. Ga terug naar heiligheid.

IK, YAHUVEH en YAHUSHUA knipogen niet naar zonde. IK ben niet geamuseerd als jullie MIJ verder en verder testen. Nu is zelfs de godslastering op jullie luchtgolven op hoofdtijden waar de baby’s op een dwaalspoor geleid zullen worden. IK ben YAHUVEH en jullie Schepper. IK waarschuwde jullie maar wilden jullie luisteren? Kom laat ons samen overleggen, IK ben dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd en IK, YAHUVEH verander niet. Gewoon omdat jullie je definitie van zonde veranderen, jullie MIJN Geboden veranderen, jullie je definitie van Heiligheid veranderen, betekent niet dat "IK BEN" is veranderd. Wat zonde op aarde is, is zonde in de Hemel en er is geen zonde toegestaan in de Hemel. Gewoon omdat jullie leerden om tolerant te worden naar zonde en jullie ogen en oren sluiten als MIJN NAAM wordt bespot en verdoemd en wat IK in de Heilige Geschriften heb geschreven niet wordt gehoorzaamd, wel wordt bespot en verdraaid zodat het betekent wat IK niet zei. Denken jullie dat IK zou gaan tegen MIJN eigen wetten in, MIJN eigen woorden die vleesgeworden zijn?

Amerika jij had een voorbeeld moeten zijn voor deze wereld. Jij bent onder MIJN oordeel nu en dit is slechts het begin. Amerika, jij moet berouw tonen en iedere man, vrouw en kind die zichzelf een Amerikaan noemen, jullie moeten berouw tonen voor de woede die jullie hebben opgewonden in jullie Schepper de Grote GOD "IK BEN". Er is geen andere schepper, YAHUSHUA is de enige Bloed Bedekking dat IK zal accepteren. De RUACH ha KODESH (Heilige Geest) is de enige Geest die jukken en banden van jullie af zal verbreken als jullie worden bevrijd van de handen van de boosaardige. Nineve toonde berouw en IK gaf haar meer tijd. Het is waar, in een bepaalde tijd ging zij terug naar haar zondige wegen en maakte MIJ geweldig woedend en IK vernietigde Nineve.

Maar ondanks wat IK Jonas vertelde, gaf IK haar een kans toen IK Nineve spaarde en IK zal jou sparen Amerika, als jij opnieuw weer MIJN Wetten zult volgen en ermee stopt om wetten goed te keuren die proberen MIJN Wetten te veranderen die geschreven werden met MIJN eigen vinger op een tablet van steen. IK heb dezen uitgezonden met de waarschuwingen van Jonas en hoe weinigen luisteren totdat IK de horror toestond dat Amerika vandaag beviel. MIJN Kinderen vertel MIJ dit, terwijl jullie aan de grond genageld zitten voor jullie televisies en radio’s en toekijken in afgrijzen en shock. Afvragende waarom dit aan het gebeuren is? Wat is het verschil tussen Amerika dat lijdt aan de impact van terrorisme en Israël dat lijdt aan terrorisme of Kosovo of Afrika, en vele andere plaatsen over de wereld?

Jullie lezen het geregeld in jullie kranten, horen het op jullie radio’s en televisies, of kijken naar het voornaamste nieuws dat verschijnt op jullie computers, en toch voelt geen land de pijn totdat IK jullie toesta om het jullie eigen landen te voelen raken, totdat het dodental jullie ras, soort, taal en Jullie volk is. Hypocrieten! Jullie huilen en jammeren nu alleen omdat het jullie eigen volk is. Zullen jullie het nu serieus nemen wanneer anderen lijden aan oorlogen? Amerika, toon berouw en ga terug naar het land dat IK apart zette voor MIJN Lof, Eer en Glorie, ben opnieuw weer een voorbeeld van Godvruchtigheid. Zijn jullie zo vlug de depressie vergeten en de wonderen die IK deed? Dat is waarom jullie economie gezegend werd. IK wil jullie niet weer daarheen terug nemen om die les te leren. Oordeel werd veel te lang uitgesteld.

Jullie Apostelen en Profeten zoals deze waarschuwden jullie, maar toonden de kerken ook maar berouw? NEE! Door zwijgzaam te blijven hielpen zij de onheilige wetten alleen maar om goedgekeurd te worden want zij vreesden ervoor om de gemeenten te beledigen en toch hadden zij geen vrees voor het beledigen van MIJ, YAHUVEH. Zij joegen alleen de Apostelen en Profeten weg die probeerden om hen MIJN Profetische waarschuwingen te geven, beledigden hen, wezen hen af, en verachtten hen, zoals deze Apostel die nu aan het spreken is. Hoe weinig van jullie hoofdstromingen van kerkgenootschappen zouden slechts deze Apostel toestaan om te waarschuwen voor de verschrikkingen van de Hel, of waarschuwen voor MIJN oordeel dat eraan komt. Nu zeggen jullie het zal de mensen misschien beledigen en toch hebben jullie geen vrees voor het beledigen van MIJ YAHUVEH.

Jullie drijven de spot met de Apostelen en Profeten want zij hebben geen kerk. Toch is de kerk niet het gebouw, nog de pastor, de kerk, MIJN Tempel, is het Lichaam van YAHUSHUA, en dat is MIJN Mensen die MIJN stem horen en gehoorzamen en liefhebben en IK, YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH op de eerste plaats zetten in hun levens. Zelfs vóór de wensen van hun families, hoewel het zelfs betekent dat een scheidend zwaard hen scheidt van hun geliefden die MIJ en MIJN Zoon YAHUSHUA en de zalving van de RUACH ha KODEH ontkennen. Wee zou aan jullie zijn als IK MIJN Apostelen en Profeten niet zond om te bemiddelen en jullie te waarschuwen zoals IK dat nu aan het doen ben. Wee aan jullie want IK zend MIJN Apostelen en Profeten om te waarschuwen voordat IK MIJN toorn en oordeel zend. Maar hoe weinig namen ook maar even de tijd om hen te bedanken? Hoe weinig hebben er ook maar iets om gegeven om te proberen te helpen om degene die zelfs nu MIJN Woorden typt staande te houden.

IK, YAHUVEH stel jullie deze vraag sinds jullie weigeren om haar te helpen in haar uur van nood, "Waarom zullen jullie de rijke en beroemde bedienaren helpen die MIJN Glorie stelen door hun namen te zetten op de bedieningen?" Zij zijn aan het opereren onder vreemd vuur, dat is niet de RUACH ha KODESH zalving die IK aan deze Apostel en nog een Apostel heb gegeven. Zij zullen een zegen zijn of een vervloeking afhankelijk van wat zij hebben gedaan met YAHUSHUA en of zij de Apostelen en Profeten hebben ontvangen als een zegen en niet een vervloeking. (Matt 10:41-42) IK, YAHUVEH vertel jullie dit, tegen diegenen die hun ogen hebben gesloten voor hun lijden en hun oren hebben verdoofd voor hun geroep, IK, YAHUVEH zal hetzelfde gaan doen voor jullie wanneer jullie roepen op MIJ om het beantwoorden van gebeden in MIJN Zoons Naam, YAHUSHUA ha MASHIACH.

IK, YAHUVEH vraag jullie dit, vertel MIJ als jullie durven, "Hoeveel zijn er gered, genezen, bevrijd en aangemoedigd, hoeveel zouden zelfmoord hebben gepleegd en naar de Hel zijn gegaan (Lukas 17:11-18) als IK deze bediening niet had opgericht?" Jullie zijn persoonlijk gezegend geweest en toch zovele hebben zelfs nooit eens geprobeerd om een zegen terug te zijn voor MIJN Dochter, en toch opnieuw en opnieuw heeft zij haar gedachten, lichaam, geest, en ziel uitgegoten, het laatst van haar kracht, financiën uitgegoten en haar gezondheid negerende terwijl haar verteld wordt om te rusten en toch niet eens de betekenis van rust kent. Waarom doet zij dit? Voor MIJN, YAHUVEH en YAHUSHUA’s Glorie en omwille van jullie.

IK, YAHUVEH vraag jullie dit, denk goed na want IK zal jullie verantwoordelijk houden voor wat jullie zeggen en doen, "Wat is de prijs van jullie ziel, jullie gezondheid, wie zou jullie wonden hebben bediend als IK haar niet had gezalfd om MIJN woorden voort te spreken?" Hoeveel zijn er gezegend door deze bediening? Denken jullie dat IK dit toe zal staan om door te gaan zonder jullie verantwoordelijk te houden? Jullie die komen en spotten en haar berichten sturen dat een vrouw niet een man zou moeten leren. Beseffen jullie nog niet dat het satan is die voort spreekt uit jullie monden om haar te ontmoedigen en andere vrouwen met soortgelijke roepingen? Met de hand gekozen door "IK BEN". Beseffen jullie niet, diegenen die denken dat ze de geschriften kennen en het toch niet kennen, de letter doodt en de Geest geeft leven? (2kor 3:6)

Stop met het MIJ proberen te vertellen welk geslacht IK kan gebruiken om deze boodschappen af te leveren en te leren en te gebruiken als MIJN Apostelen en Profeten. (Gal 3:27-29) De RUACH ha KODESH zalft wie IK bepaal, niet wie jullie bepalen. IK kies MIJN Apostelen en Profeten niet zonder hen eerst door testen te laten gaan en wie zijn jullie om te zeggen of dat nu een man of een vrouw moet zijn? Hebben jullie MIJN Woord niet gelezen? Weten jullie meer dan IK, YAHUVEH, IK ben het die MIJN Vaatwerken zalft en IK giet MIJN zalving olie uit en Levende Water zonder mate. Nu spreek IK tegen diegenen die hebben genomen en nooit iets hebben gegeven aan deze bediening of bediener, zelfs niet eens een woord van aanmoediging.

IK, YAHUVEH zond Elias van Oudsher naar de weduwe van Zarfath want IK, YAHUVEH wist op voorhand dat de kleine weduwe haar laatste maaltijd aan het maken was voor haar zoon en dan zou zij en haar zoon zijn gestorven, als IK Elias niet had gezonden om haar vat van olie en meel in het vat te vermenigvuldigen. Zij moest gehoorzamen en de zalving herkennen in de Profeet van Oudsher Elias en dat deed ze. Elias had de zalving om water vanuit de Hemel te roepen om de stroming te vullen die droogliep, maar IK, YAHUVEH stond het niet toe, in plaats daarvan zond IK Elias van Oudsher om de weduwe van Zarfath te testen (1Koningen 17:8-24). Hoewel de geschriften zeggen dat er vele weduwen waren, Elias van Oudsher werd gezonden naar die vrouw in het bijzonder (Lukas 4:25). IK ben haar aan het gebruiken zoals een Elias van Oudsher. IK, YAHUVEH gaf haar opdracht om te schrijven en haar benodigdheden te spreken en hoe weinig hebben de testen doorstaan. Miljonairs zijn hier gekomen en zij dreven de spot, nu zullen zij de miljoenen niet veel langer hebben, want IK vertel jullie gebruik het papier en de plastic pasjes nu jullie het kunnen om deze Elias van Nu te helpen, niet omwille van haar maar omwille van jullie.

IK, YAHUVEH ben dit alleen aan het spreken tegen diegenen die MIJN stem herkennen door deze Profetische woorden heen die hier geschreven zijn en de RUACH ha KODESH Wildvuur Zalving herkennen die op haar rust. IK, YAHUVEH wil de mensen zegenen maar zij hebben MIJN zegeningen ontkend en deze Dienstmaagd die IK heb gezalfd om MIJN zegeningen voort te spreken zoals de Elias van Oudsher. Wanneer jullie papiergeld zonder waarde is en de creditcards zonder waarde zijn, en de effecten en contracten en Cd’s zonder enige waarde zijn en jullie armoede, uithongering, geen onderdak, en ziekte meemaken, zullen jullie je herinneren toen jullie gevraagd werd om een zegen te zijn zoals de Weduwe van Zarfath die MIJN Elias van Oudsher op de been hield. Jullie zouden gezegend zijn geweest en beschermd zoals de Weduwe van Zarfath en kozen ervoor om een doof oor te geven aan YAHUVEH’s waarschuwingen om deze Dienstmaagd MIJN Elias van NU te zegenen.

IK ben YAHUVEH en IK zalfde Elias van Oudsher zoals IK MIJN Dienstmaagd heb gezalfd die IK MIJN Elias van NU noem. Jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden of jullie voor haar een zegen of een vervloeking zijn. IK ben haar aan het zalven om Profetische boodschappen voort te spreken die weinigen zouden durven te spreken uit angst om belachelijk te worden gemaakt, maar diegenen die durven te spotten en ontkennen dat dit "IK BEN" is die aan het spreken is, weet dit, jullie hebben een vinger gestoken in MIJN, YAHUVEH’s oog. Geloof MIJ niet, wacht gewoon en kijk toe en zie of datgene dat IK heb Geprofeteerd uitkomt, dan zal het te laat zijn, voor diegenen die haar nu vervloeken en ontkennen, wee aan diegenen die MIJ, YAHUVEH durven te beproeven! "IK BEN" weet dat jullie de Profetische boodschappen spreken tegen jullie gemeenten en liegen en zeggen dat "YAHUVEH het tegen jullie spreekt!" Jullie hebben de prijs niet betaald voor de zalving die zij en anderen hebben en toch durven jullie de woorden voort te spreken en nodigen haar niet eens uit om te komen en ze voort te spreken in de zalving die IK op haar en anderen plaatste toen IK het tegen hen sprak onder de zalving. Jullie zijn niets beter dan een dief en een leugenaar.

Jullie willen niet een Apostel zoals deze uitnodigen waar IK doorheen spreek. Jullie geven er de voorkeur aan om de rijken en beroemden uit te nodigen, opgeblazen met hun eigen trots en ego’s en hun vreemd vuur van goud der dwazen, hetgeen IK noem "Het goudstof/gouden tanden lachende valse herleving!" Want er zijn dwazen voor nodig om te geloven dat "IK BEN" de lust van deze wereld zou gebruiken om MIJN zalvende kracht te bewijzen. IK ben een Schepper, niet een imitator. IK heb alreeds diegenen geoordeeld die deze leugen promoten vanuit de put der Hel en diegenen die geen berouw hebben getoond voor het promoten van dit en doorgaan met het promoten van dit goud der dwazen.

IK zal oordelen net zo zeker als IK Ruth Heflin en Bob Shattles heb veroordeeld, die niet langer op deze aardbodem zijn en anderen zullen hen volgen want zij staan in lijn zoals domino’s, klaar om te vallen. Zij zullen tuimelen met het occulte vreemde vuur dat gevonden wordt in de kerken waar MIJN RUACH ha KODESH wordt vervalst en bespot, en zij lachten om de Heilige Geschriften en zij noemen dit de lachende herleving. Het is geen zaak om te lachen want het zijn de spottende demonen die lachen door hun mond en de demonen zijn de spot aan het drijven en lachen hen uit, wetende dat MIJN woede opgeroerd wordt.

De vreugde van YAHUVEH is jullie kracht maar het is geen wanorde of spotternij. Het is niet overdraagbaar zoals een plaag. Pas op voor diegenen die samenstromen naar deze kerken die dit aan het beoefenen zijn, zij zijn voor zichzelf "IK BEN’s" toorn en oordeel op aan het hopen. Jullie dagen zijn geteld als jullie geen berouw tonen. Diegenen die samenstromen naar de Kerken en bedieningen die MIJN Glory stelen (Nahum 1), door het zetten van hun namen op bedieningen, zijn de toorn en het oordeel van "IK BEN" op aan het slaan, en waar jullie je zaad planten zal harde vervloekte grond worden. Voorheen wisten jullie niet beter maar nu kunnen jullie je beter bekeren voordat IK de vervloekingen van Deut. 28 op jullie leg.
(Vervloekingen op Ongehoorzaamheid)

15 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.

16 Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.

17 Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog.

18 Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.

19 Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan.

20 De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het verderf, in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, waarmede gij Mij verlaten hebt.

21 De HEERE zal u de pestilentie doen aankleven, totdat Hij u verdoe van het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.

22 De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid, en met hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt.

23 En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer zijn.

24 De HEERE, uw God, zal pulver en stof tot regen uws lands geven; van den hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.

25 De HEERE zal u geslagen geven voor het aangezicht uwer vijanden; door een weg zult gij tot hem uittrekken, en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden.

26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.

27 De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden.

28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten;

29 Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.

30 Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen, maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar dien niet gemeen maken.

31 Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw ezel zal van voor uw aangezicht geroofd worden, en tot u niet wederkeren; uw klein vee zal aan uw vijanden gegeven worden, en voor u zal geen verlosser zijn.

32 Uw zonen en uw dochteren zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien, en naar hen bezwijken den gansen dag; maar het zal in het vermogen uwer hand niet zijn.

33 De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten, dat gij niet gekend hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn.

34 En gij zult onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.

35 De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel.

36 De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen.

37 En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u de HEERE leiden zal.

38 Gij zult veel zaads op den akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan zal het verteren.

39 Wijngaarden zult gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen; want de worm zal het afeten.

40 Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.

41 Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis gaan.

42 Al uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het boos gewormte erfelijk bezitten.

43 De vreemdeling, die in het midden van u is, zal hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag, laag nederdalen.

44 Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn, en gij zult tot een staart zijn.

45 En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft.

46 En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid.

47 Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles;

48 Zo zult gij uw vijanden, die de HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst, en in naaktheid, en in gebrek van alles; en Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelge.

49 De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan;

50 Een volk, stijf van aangezicht, dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn.

51 En het zal de vrucht uwer beesten, en de vrucht uws lands opeten, totdat gij verdelgd zult zijn; hetwelk u geen koren, most noch olie, voortzetting uwer koeien noch kudden van uw klein vee zal overig laten, totdat Hij u verdoe.

52 En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

53 En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen

54 Aangaande den man, die teder onder u, en die zeer wellustig geweest is, zijn oog zal kwaad zijn tegen zijn broeder, en tegen de huisvrouw zijns schoots, en tegen zijn overige zonen, die hij overgehouden zal hebben;

55 Dat hij niet aan een van die zal geven van het vlees zijner zonen, die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u in al uw poorten zal benauwen.

56 Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar zoon, en tegen haar dochter;

57 En dat om haar nageboorte, die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.

58 Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God;

59 Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn.

60 En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen.

61 Ook alle krankte, en alle plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt.

62 En gij zult met weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam geweest zijt.

63 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.

64 En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

65 Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.

66 En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn.

67 Des morgens zult gij zeggen: Och, dat het avond ware; en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; vermits den schrik uws harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.

68 En de HEERE zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg, waarvan ik u gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien; en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden; maar er zal geen koper zijn.


TOON BEROUW, keer weg, waarschuw en ren van zulke bedieningen, want jullie zijn alleen deze bedieningen aan het aanmoedigen die dit doen om door te gaan met MIJ te beledigen en zegenen hen tegelijkertijd. Wee aan een ieder die MIJN Geboden herschrijft en MIJN Mensen leren om ze te breken en anderen op een dwaalspoor leiden met valse leer en alleen de Apostelen en Profeten applaudisseren die kalmerende woorden zoals honing spreken zodat ze gladjes door hun kelen kunnen glijden en in hun oren en niet beledigen. Wanneer jullie echt MIJN Apostel en Profeet zijn, zullen meer vrezen om "IK BEN" te beledigen dan enige andere persoon op aarde. "IK BEN" degene aan wie je verantwoording af moet leggen. "IK BEN" heeft jullie gewaarschuwd deze dag, ben dankbaar en zegen MIJN Dienstmaagd die een bevel heeft om te helpen de Bruid van YAHUSHUA voor te bereiden want de Bruidegom zal sneller komen dan dat ieder van jullie denkt.

(Mal.4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.

5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

IK heb MIJN Apostel Elisabeth Sherrie Elijah gezalfd om jullie tot een zegen te zijn en niet een vervloeking, en er is niets tussenin. Zij heeft een bevel om niet te zegenen dat IK, YAHUVEH vervloekt heb en niet te vervloeken dat IK, YAHUVEH gezegend heb. Wat zullen jullie doen met de woorden die jullie hebben gelezen deze dag? IK ben YAHUVEH en IK zal de paar bedekken die MIJN stem hebben gehoord en zullen haar tot een zegen zijn in YAHUSHUA’s NAAM. Zoals IK de weduwe van Zarfat zegende in een tijd dat jullie het niet denken, op een manier dat jullie niet denken, zal IK jullie staande houden met wonderen.

Net zoals nu hebben jullie niet gehoord van MIJN Glorie want IK beschermde zo velen die gestorven zouden zijn van de handeling van terrorisme, maar alleen de horror horen jullie, de wonderen moeten jullie nog horen. Jullie zullen zelfs horen hoe diegenen die YAHUSHUA dienen en op de eerste plaats zetten en van HEM houden en IK, YAHUVEH zag en hoorde engelen die MIJN Kinderen beschermden die op MIJN NAAM riepen en dat van YAHUSHUA. Als jullie de tienduizendtallen hadden kunnen zien die gestuurd werden vanuit de Hemel dat de erfenis van MIJN Kinderen is, om te bewaken en te beschermen, zouden jullie verwonderd zijn geweest en MIJ nog steeds aan het prijzen zijn.

Jullie horen van de horror en tragedies, jullie hebben gehoord van MIJN oordeel maar nu vertel IK jullie dat "IK BEN" genadig is en voor diegenen die MIJ toebehoorden, compenseerden de wonderen veruit de doden en slachtoffers. "IK BEN" de Schepper en degene die zegent met wonderen die nog niet gekend zijn. Dus Prijs YAHUVEH de Grote GOD "IK BEN" en Prijs YAHUSHUA jullie MESSIAS en enige middelaar die voor MIJ staat in de Hemel, bemiddelende voor MIJN Kinderen. Moge allen die gezalfde geestelijke ogen en oren hebben gehoorzamen en acht geven op deze woorden en gehoorzamen en gezegend zijn met Deut. 28.

1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.

2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.

3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.

4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.

5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.

6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.

7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.

8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.

9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.

10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.

11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.

12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.

13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;

14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.

De zegeningen van YAHUVEH gereserveerd voor MIJN Gehoorzame Kinderen. Wee aan alle anderen die ervoor kiezen om doof en blind te blijven het is jullie keuze.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven deze dag van 12/9/01. Een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH Apostel Sherrie Elijah