Profetie 59

"IK Kom niet voor een ongehoorzamen Bruid!

18/8/2002 2027 am
Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah tijdens prive gebed met haar man.

We hebben onlangs geluisterd naar een opname van een andere profeet op the prophecy club die zei dat America een schutting van bescherming om haar heen zal hebben. Toen ik hem dit hoorde zeggen, zag ik een vreemde visioen, niet een keer maar twee. En ik vertelde mijn man wat ik zag. Ik weet dat alleen door strijdend gebed, vasten en bekering, in YAHUSHUA’S NAAM we dit kunnen vertragen te gebeuren of het zelfs stoppen. Ik wil graag geloven dat YAHUVEH genade zal hebben, want we leven ook in America. Hier is het visioen, BID dat dit niet gebeurd! Ik zag een Amerikaanse vlag en het brande van de rechtse onderhoek tot aan de linkse boven hoek. Wat dit symboliceerst weet ik niet, mischien kan een andere profeet dit onderscheiden en mij emailen op Contact Us

Stenig AUB de boodschapper niet, ik weet dat de profetie club ook gewaarschuwd heeft over de komende toorn…en dat anderen enkel willen zeggen wat anderen goed doet voelen. Ik word verandwoordelijk gehouden voor wat ik zeg en niet zeg in YAHUSHUA ‘s naam.

Het begin van het bande is mijn man. De site manager en ik proberen meer organisatie te krijgen van de pagina’s van de website. We realizeren dat het moeilijk is om te navigeren. We hebben onlangs een “red de gelofte van trouw” petitie gemaakt waarvan wij u vragen die te tekenen, maar wij hebben het gezet boven het beeld van YAHUSHUA die paraat staat op een paard om deze bediening te beschermen. Hier reffereerde YAHUVEH naar, wanneer je luistert naar de boodschap. Trouwens, mijn geliefde man is zo druk met bedienings werk en een liefde volle man te zijn dat hij het huis niet heeft gezalfd, alhoewel iedereen die ik sprak was overtuigd om het te doen in de laatste profetische boodschap. Hij realiseerde zich dat het woord, “ zalf je eigen huizen zodat de engel des doods er overheen zou gaan” en weet dat het een gezafde woord is, en heeft het gelijk na de boodschap gedaan. En heeft zich bekeerd en wilt dat ik jullie laat weten dat er geen reden is tot ongehoorzaamheid, maar er is vergeving door het gevloeide bloed van YAHUSHUA. YAHUVEH heeft de leider van deze bediening vernederd voor een ander doel en dat is, hebben jullie gehoorzaamd en jullie huizen gezafd?

IK kom niet voor een ongehoorzame BRUID!

“Mijn Kinderen, maak je op dit moment niet druk dat de vlag boven aan de pagina is. Want zien jullie Mijn kinderen het werkt tot Mijn Glorie zoals IK Elisabeth heb laten zien. Want daar heb IK gezegd, waar Amerika geleerd is om trouw te beloven aan een vlag, op die zelfde pagina spreek IK Mijn kracht voort, Mijn zalving, Mijn andwoorden. IK gebruik het als een plan om anderen te krijgen om te komen en te lezen wat hier is. Wees niet verdrietig op dit moment, het is boven een beeld, want IK ben niet dat beeld, dat beeld is een symbool, het zijn de woorden daarboven wie IK ben. IK ben de ALPHA EN OMEGA. Het is Mijn RUACH HA KODESH zalving op deze bediening. Dit is Mijn bediening, IK waak er over en IK bescherm het.

Je moet dringend deze boodschappen uit brengen. Wees niet bezorgd over de volgorde op dit moment. Wees in plaats daarvan bezorgd over de urgentie. Want IK gaf inderdaad Elisabeth die visioen, wanneer een die spreekt voor anderen met kietelende oren en beloften maakt die IK niet gezegd heb. IK wees haar de visioen van de Amerikaanse vlag, en zoals Mijn Naam is afgeschrapt, en zoals Mijn Naam van de valuta is weg gehaald, alhoewel het enkel standaard is, want alhoewel IK GOD ben, weten jullie Mijn Naam. En zoals het van de valuta is afgeschrapt, zo zal ook de bescherming van Amerika. En zoals IK haar de vlag liet zien, het zal branden van de rechter onder hoek, naar de linker boven hoek. Totdat deze vlag verteerd is van Mijn woede en razenij!

Hoe durft NEW YORK, nadat IK Mijn liefde en Mijn genade heb uitgestort. IK spaarde onvertelde niet getelde zielen voor 11 September 2001. vele dagen van te voren. Zoals zij van wie ze dachten dat ze doden waren de begravenis terug draaiden. Zoals IK Mijn Engelen hen naar buiten liet jagen voordat de gebouwen in stortte en nu durven ze dat wat Heilig is te uit te dagen, ze durven de naam “huwlijk” te ontwijden, dat welke IK als een symbool gegeven heb voor de BRUID en de BRUIDEGOM. Het is niet man-man. Het is niet Adam en Steve. HET IS Adam en Eva die jullie Eve noemen. Mijn woede en razenij zal New York branden als ze hier mee door gaan. IK heb hen gewaarschuwd en heb hen gewaarschuwd dat 11 september enkel een voorbeeld was! Hoe durven zij en elke andere staat, inclusief Canada en de provincies die volgen, die het zelfde durven te doen. Ik herinner jullie aan wat er gebeurde met Sodom en Gomora! Hun lot zal het zelfde zijn.

Durf niet te zeggen dat de muur van bescherming rondom Amerika is! Want het is een leugen recht uit de mond van satan’s profeten. De muur van bescherming is rondom Mijn volk! Zij die Mijn Naam aan roepen. Zij die YAHUSHUA aan bidden en zij die Mijn ware Sabbat eren. Zij die zich bekeren en zich vernederen, zij die op kijken een weten dat verlossing dichterbij komt. Mijn babies, Bruid, gekozenen en uitverkorenen, zij zijn het waar Mijn muur van bescherming omheen is! IK heb de muur van bescherming van Amerika af gescheurd en je zult de vlag zien branden! Wees niet boos op Mijn apostels en profeten die IK stuur om te waarschuwen van de verdoemenis die komt. In plaats daarvan, debank Mij dat IK er zoveel om geef om te waarschuwen.

IK waarschuwde deze handbediende op nieuw en opnieuw, en IK gaf haar een woord, een hoorbaar woord, IK vertelde haar om de mensen te vertellen: “ IK zal alles doen wat IK beloofd heb te doen” dat betekend niet alleen de toorn die komt dat betekent ook jouw bescherming! IK waarschuwde haar in 1999, mensen sla acht op de datum, als het niet lag aan de strijdende bidders die opstonden en gevast hebbeb zou 11 september 1999 het zelfde lot gehad hebben als 11 september 2001. Omdat IK Mijn Toorn terug gehouden heb, omdat de gebeden van de rechtvaardige veel vermag. Zijn de Apostels en profeten vals genoemd.

Wat zouden jullie zeggen ALS IK het niet langer tegen zou houden? Zullen jullie dan Mijn apostels en profeten geloven? Is dit wat jullie echt willen? IK heb het terug gehouden vanwege zij die beven van angst en tranen. Mijn kleinen, Mijn babies, die IK wieg in Mijn armen. IK heb het tot nu toe tegen gehouden, niet omwillen van een verheerlijkte Amerika die zich zelf tot een god hebben gemaakt in hun eigen ogen! Maar IK heb Mijn toorn terug gehouden, voor Mijn kleine die als een klein kind met hun ogen opkijken met vertrouwen en liefde naar hun Vader. Maar Amerika, je zult branden! IK weet dat deze profeet die voort spreekt, haar stem zal niet gehoord zal willen worden. Het gaat in tegen de boodschappen van The prophecy Club, zij die spreken van overvloed en voorspoed, zij die spreken van bescherming alhoewel het niet verdiend is.

Er zijn profeten geweest die enkel de woorden spraken die anderen willen horen. Maar IK gebruik deze Apostolische handbediende om de waarheid voort te spreken zodat de mensen zich zullen bekeren en zullen vallen op hun gezichten en zich zullen vernederen voor MIJ! Mijn Zoon komt als een dief in de nacht, maar Mijn bruid weet al reeds dat ze zich moet beginnen voor te bereiden. Welke Bruid maakt haar zelfs niet gereed wanneer de bruidegom eraan komt om haar naar het altaar te brengen? Ze zorgt ervoor dat haar jurk zonder vlek of rimpel is, ze zorgt ervoor dat ze geparfumeerd is met Mijn zalving! Ze zorgt ervoor dat haar lich fel schijnt in haar ogen zodat allen Mijn Glorie kunnen zien.

Heb IK jullie niet gezegd Mijn kinderen, dat jullie je niet kunnen bekeren voor Amerika? Inplaats daarvan, heb IK jullie niet gewaarschuwd Mijn kinderen, opnieuw door deze handbediende, IK zeg “ bekeer je voor je eigen zonde” Bekeer je voor je eigen huizen, zalf je huizen! Neem dit niet lichtelijk. Zelfs de echtgenoot van deze handbediende moet zich bekeren! Want hij heeft dit niet gedaan! Wanneer IK zeg zalf je huizen, het kan Mij niet schelen als je deze boodschap snacht’s hoor, als je wilt dat de engel des doods voorbij gaat, als je de muur van bescherming rondom je huizen wilt, jullie vestigingen, jullie zaken….doe dan wat IK zeg! Want YAHUSHUA komt niet voor een ongehoorzamen Bruid!

De Heilige zijn heiliger geworden! De slechte zijn slechter geworden! De koude zijn kouder geworden! Mijn woede is tot zo’n hoog niveau gestegen dat als het niet was vanwege Mijn babies, Bruid en gekozenen en uitverkorenen zou het allemaal voorbij geweest zijn! waarom zijn de kerken niet aan het wenen en rouwen om de dingen die gedaan worden? Waarom zijn ze niet aan het protesteren om de dingen die gedaan worden? Waarom zijn ze stil? IK vertel jullie waarom, want ze hebben een omkoping van mammon genomen om hun ogen te bedekken en hun monden, om te mensen te laten denken dat alles wel is. Waarom zijn ze niet aan het rouwen? Waarom gaan er niet elke dag gebeden voort vanwege de abortus en moorden, voor de wetten die gemaakt worden die Mijn Naam lasteren?

IK vertel jullie dit nu, want elke bedienaar die achter het preekstoel staat, want elke geestelijke leider die Mijn mensen niet leert om de ware Sabbat dag te eren en het Heilig te houden, ook al is je naam geschreven in het Boek Des Levens van het Lam, je zult het minste zijn in het koninkrijk van de Hemel! Beloning zul je niet kennen. IK vertel jullie dit, jullie geestelijke leiders, want jullie hebben de mensen niet geleid om te vasten en bidden voor de ongoddelijke wetten die gemaakt zijn en de anderen die onderweg zijn. Als jullie naam geschreven staat in het Boek Des Leven van het Lam, zul je de minste zijn in het Koninkrijk van de Hemel! Je werk zal zijn als een stoppel en hooi als je niet alles op het altaar van offer heb gelegd.

Willen jullie weten wie IK het meest eer, zij zoals deze handbediende en haar gezin. Zij bezitten niets van wereldse goederen, ze weten niet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Zij hebben alles op het altaar van offer gelegd. Ze zijn van hun werelde bezittingen weg gelopen. Zelfs hun familie en vrienden denken dat ze gek gek zijn, krankzinnig, want ze volgen Mij, ze volgen Mijn woord, ze volgen Mijn voetstappen. Ze bouwen niet hun aardse schatten op deze wereld. Inplaats daarvan verzamelen zij hun Hemelse schatten want ze zijn niet van deze wereld, ook al zijn ze nu in deze wereld. Ook al zijn ze op dit moment in deze wereld. Deze zijn het die IK eer! Deze zijn het die hun beloning zullen oogsten! Deze zijn de rijkste van rijke! Want jullie kunnen hun hemelse schatten niet zien, jullie kunnen hun beloningen niet zien, want ze zijn in Mijn schatkist in de Hemel waar ze opgeslagen zijn. Jullie kunnen hun landhuizen niet zien! Jullie kunnen hun prachtige gewaden niet zien! Want jullie kijken naar hen door de ogen van deze wereld, maar IK kijk naar hen met de ogen van het Koninkrijk van de Hemel!

IK heb Mijn ware apostelen en profeten in gebrek doen gaan om de mensen te toetsen. Want zegt Mijn Woord niet, want wanneer je ook maar een bekertje water geeft in YAHUSHUA’naam, heb je het ook aan Mij gedaan” ( Markus 9;41) heb IK jullie niet bevolen om de arme te voeden en te kleden?

Heb IK niet gezegd, “wanneer je dit doet voor Mijn Kinderen, in Mijn Naam” ( Markus 9;37) IK zeg jullie niet om dit voor de heidenen te doen, IK vertel jullie om dit voor Mijn Kinderen te doen, je broers en zussen. Hoe kun je zeggen dat je van Mij houd als je ze hongerig laat? Hoe kun je zeggen dat je van Mij houd als je ze laat dorsten? Hoe kun je zeggen dat je van Mij houd als je ze vodden laat dragen? Hoe kun je zeggen dat je van Mij houd als je ze in nood laat? Je zult je verandwoorden op het dag des oordeels!

Voor elke keer dat IK het op je hart gelegd heb om een andwoord op gebed te zijn. zegt Mijn Woord niet , “zij die Mijn Evangelie prediken, zullen in staat moeten zijn om te leven van dat Evangelie” ( 1 Kor. 9;14). Maar hoe kun je zeggen dat je van Mij houd als je egoistisch en gierig bent, en alles waar je aan denkt je eigen nood is! Deze handmaagd betaald een prijs, haar man betaald een prijs, al Mijn Kinderen die gezalfd zijn, hoe groter de zalving is, des te groter het lijden in deze wereld, des te groter de aanvallen van de vijand zijn, maar als je niet daar bent om hen te beschermen, om te strijden en voor ze te vasten, zal IK willen weten waarom en IK vraag jullie nu, “ hoe kunnen jullie zeggen dat jullie van Mij houden?”

IK kom niet voor een ongehoorzame Bruid. Jullie zullen zijn als de vijf, de dwaze maagden die enkel olie in hun lampen hadden voor een korte tijd. Je studeert niet, je strijd niet, je hebt niet een gemeenschap, of hebt geen relatie met Mij. Je zoekt niet eens naar de hogere zalvingen, je wijst Mijn gaven af en je zult het weten op een dag wanneer IK zeg, “Gaat weg van Mij, IK heb je nooit gekend!”

Dus dit is Mijn boodschap deze dag, zoals je de naam God van de gelofte van trouw afgeschrapt ziet. Zoals je het woord God van de valuta afgeschrapt ziet. De visioen die IK Mijn dochter deze dag gegeven heb, je zult de Amerikaanse vlag zien branden en de handelaren zullen huilen vanaf een afstand en de wereld zal huilen en weeklagen maar zullen ze en les leren van haar? O hoe weinigen luisteren! Hun oren zijn vol met smeer! Hun ogen zijn blind, ze willen enkel zien vanuit hun eigen ogen en ze willen niet zien door de mijne.

Amerika, je zult oogsten wat je zaait! Opniew herhaal IK, de muur van bescherming is niet rondom Amerika. De muur van bescherming is rondom Mijn geliefde, Mijn babies, Bruid, gekozenen en uitverkorenen. Kijk omhoog Mijn kinderen, verlochen je geloof niet, verlochen de naam van YAHUSHUA ha Mashiach niet! verlochen de naam van YAHUVEH niet! verlochen de zalving van de RUACH Ha Kodesh niet! verlochen Mijn geboden en Mijn wetten en Mijn verordenigen niet. En het woord dat vlees geworden is. Kijk omhoog Mijn Kinderen want waarlijk jullie verlossing is nabij!

Zo is het gesproken en zo is het geschreven onder de zalving van de Ruach Ha Kodesh en Lofprijs, eer en Glorie aan YAHUVEH en YAHUSHUA. Ik vertaal de woorden zoals ik ze gehoord heb terwijl ik sprak in die Hemelse taal.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 18/8/2002 2; 37 am

* * * * * * * *

Vertaalt op 28/12/2005

U kunt deze profetie lezen zoals het oorspronkelijk gegeven is in het Engels op de boven genoemde website.