PROFETIE 60

VERBERG JEZELF, MIJN KINDEREN, VOOR NOG EEN KORTE TIJD LANGER!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
31 Augustus, 2002

* * * * * * *

Oh, hoe vaak heb IK berouw gehad dat IK de mens gemaakt heb. Ja, IK weet wat gaat gebeuren. Dat is omdat IK alwetend ben, IK ben overal aanwezig en IK ben alwetend. Dat maakt het niet makkelijker. Ohhhh, hoe vaak heb IK berouw gehad dat IK de mens heb gemaakt. IK kijk neer op deze wereld dat MIJN voetbank is. IK kijk in de harten en de zielen van ieder schepsel op aarde. IK kijk in de geheime plekken van hun harten. IK zie het kwaad vanbinnen, zelfs diegenen die de kerken vullen, zelfs diegenen die de tempels vullen. En IK kijk naar hun harten en ohhhh hoe velen zijn zo verre van MIJ.

Hoe velen hebben slechts de kennis van YAHUSHUA ha MASHIACH, maar hun harten zijn ver van HEM. Hoe velen weten slechts het verhaal van de Kruisiging en hoe weinigen hebben hun eigen vlees gekruisigd. Hoe weinigen hebben hun kruis neergelegd en volgden MIJN Zoon YAHUSHUA na. Opnieuw en opnieuw zend IK MIJN Apostelen en Profeten om te waarschuwen. Oh, jullie verharde generatie. Jullie bedekken je oren, jullie oren zitten vol met smeer; jullie harten zijn verkild. Jullie bedekken je ogen en dan durven jullie je mond te bedekken zodat jullie zelfs niet eens iemand zullen waarschuwen.

Oordeel is gekomen, weg met jullie hypocriete gebeden en lofprijzing. Hoe weinigen van jullie hebben je knie gebogen voor MIJ om hiervoor berouw te tonen, voor de zonden, de zonden van de landen waarin jullie leven. IK spreek tegen de wereld, niet slechts tegen Amerika, maar tegen de verste uithoeken en de schuilhoeken van deze aarde. Zonde is geen aanziener des persoons. De zonde is in alle naties, van het kleinste land, voorzienigheden, steden en dorpen. Sommigen zo klein dat ze niet eens namen hebben en toch blijft de zonde hetzelfde.

IK ben degene die het zwijgzaam geschreeuw hoor van MIJN Baby’s, diegenen die nooit een kans hadden om hun eerste adem te ademen. Jullie doden hen niet gewoon, jullie moordende slagers, jullie martelen hen. IK zal ZINKGATEN zetten onder de abortusklinieken. De breuklijnen in de aardlagen zijn er alreeds. Het is onzichtbaar voor het oog, maar in MIJN timing zal het zijn alsof een reuzenhand vanuit de aarde omhoog reikt en waarlijk, zoals MIJN Dienaar heeft gezegd, zij zullen neergetrokken worden de diepten der Hel in en de aarde zal hen overdekken en de goddelozen zullen erin zijn. Jullie gebouwen die de kwaadaardige levensstijl promoten waarvan jullie weten dat IK ervan walg. Jullie willen weten wat het is. Dan lees MIJN Geschriften. IK zal hetzelfde doen voor jullie.

De aardbeving breuklijnen in de aarde zijn er alreeds, maar denk niet wanneer dit gebeurd bij een streek dat ook maar enige van de goddelozen zullen ontsnappen want zij zullen ten onder gaan en het zal IK zijn, de Grote GOD "IK BEN" die hen onder de grond in vertrapt. Maar de rechtvaardigen die voort staan in MIJN NAAM, degenen die zich niet schamen voor de NAMEN van YAHUVEH en YAHUSHUA, degenen die MIJN Sabbat Dagen eren en hen Heilig houden, degenen die weten dat om MIJ lief te hebben is MIJ te gehoorzamen, degenen die MIJN Geschriften liefhebben en het woord in hun hart verbergen. Deze zijn degenen die hun huizen hebben gebouwd op de solide rots en zij zullen niet diep in het zand zakken. Want IK ben deze wereld aan het schudden in MIJN woede en in de komende dagen zullen jullie weergaloze aardbevingen zien zoals niet enige tijd voorheen, want zij zullen schudden op een grotere magnitude zoals een ouder die zijn geduld heeft verloren en het kind schudt. Dit is hoe IK deze aarde door elkaar zal schudden en zal zeggen, "WORD WAKKER, WORD WAKKER, WORD WAKKER!"

Hoe lang, hoe lang, hoe lang moeten jullie het geduld van de Schepper beproeven? Hoe lang moeten jullie het geduld van de Bevrijder beproeven? IK zal MIJN voet op de grond stampen en alles dat geschud kan worden zal geschud worden; alles dat ontworteld kan worden zal ontworteld worden. IK zal jullie politici opschudden en het maakt MIJ niet uit in welk land jullie zijn, jullie zullen niet langer naar een regering kijken om te voorzien. MIJN Kinderen zullen weten dat er maar Eén voorziener is. Het is Dezelfde die water uitgoot vanuit een rots, die manna op de grond legde. Het is Dezelfde die zegt IK zal al jullie benodigdheden voorzien volgens MIJN rijkdommen en Glorie [Fil.4:19] en IK heb geen gebrek aan Glorie. In MIJN furie ademde IK niet alleen neer op de Verenigde Staten maar in verscheidene delen van de wereld MIJN hete adem. Temperaturen stegen terwijl MIJN humeur steeg. Droogten kwamen terwijl MIJN Levende Water geweigerd werd.

Luisterde iemand? Vroeg iemand zich af waarom? IK sta erbij en IK kijk naar de onmenselijkheid van de mens tegen de mens. Weet dit MIJN Kinderen; jullie zullen niet door de Grote Verdrukking heen gaan, diegenen die MIJ kunnen vertrouwen. Maar dit betekent niet dat jullie niet de verdrukking van de mens zullen proeven, de onmenselijkheid van de mens tegen de mens. De mens die machtszuchtig, hebzuchtig en kwaadaardig tot op het bot is, die rechtvaardigheid van de aardbodem weg wil vagen, die MIJN Zoon YAHUSHUA’s NAAM van de aardbodem weg wil vagen.

Sinds het begin der tijd is er een oorlog geweest en het is satan die oorlog voert tegen alles dat Heilig is. Zijn tijd komt eraan maar tot die tijd, zal alle vlees beproefd worden. Jullie zijn alreeds beproefd geweest. Hoe velen van jullie zijn in een vurige oven geweest op vele verschillende manieren en voor de menigte der getuigen hielden jullie nog steeds jullie liefde en geloof. Terwijl de boosaardige boosaardiger worden en de vrouwen broeden met de demonen en de ziellozen voort komen vol van boosaardigheid. Jullie kunnen niet eens beginnen te bevatten, want zij zullen geen geweten hebben, geen concept van goed of kwaad, geen liefde voor iets of iemand. Jullie noemen dit een kloon, maar het is niet een kloon, want een kloon zou een duplicaat van MIJ moeten zijn en jullie kunnen niet dupliceren, want jullie zijn niet een Schepper. Het is satan die de imitator is door deze klonen heen.

Jullie denken wanneer jullie gekloond vlees eten, dat jullie je lichaam voorzien van voeding, maar hoe kan dat zijn wanneer er geen leven was in dat vlees? Jullie eten verdoemenis aan jullie eigen lichamen. IK profeteerde door deze Dienstmaagd heen jaren geleden dat water uitgedeeld zou gaan worden en nu zien jullie het gebeuren op plaatsen waar het nog voorheen nog nooit uitgedeeld is. Temperaturen zijn aan het stijgen in landen waar het voorheen nooit steeg. De aarde is aan het schudden op plaatsen waar het voorheen nooit schudde.

IK BEN woedend, maar niet op diegenen die MIJN stem kunnen horen. IK BEN woedend op diegenen die weigeren te horen want de Hel werd niet gecreëerd voor een mens, zelfs de Poel des Vuurs werd niet gecreëerd voor een mens. IK zond een bevrijder, MIJN eigen Zoon, om jullie uit deze plaatsen te houden. IK gaf MIJN Zoon, want IK hou zo veel van jullie. IK zette recht wat de eerste Adam had gedaan en toch hoeveel van jullie zijn gedoemd voor de Hel. Hoeveel van jullie zijn bang om te getuigen aan jullie familie? Hoeveel van jullie leven in huizen die ongelijk verbonden zijn met een echtgenoot die MIJN NAAM haat? Met een echtgenoot die alles haat dat Heilig is en toch zeggen zij, "IK ben dit aan het doen voor YAHUVEH’s en YAHUSHUA’s NAAM."

Jullie eren MIJ niet. In feite onteren jullie MIJ. Want Jacob heb IK liefgehad en Ezau heb IK gehaat. Ohhh, hoe IK dit wil schreeuwen, zou IK diegenen niet moeten haten die alles dat Heilig is haten en verachten? Zou IK diegenen niet moeten haten die MIJN RUACH ha KODESH lasteren? Welke gemeenschap heeft YAHUSHUA met leugenaars, met Beëlzebub? Welke gemeenschap kan licht hebben met duisternis, toch staan jullie erop om te blijven in deze huwelijken dat geen huwelijk zijn in MIJN ogen. Het is een verbinding dat IK veracht, want IK voegde hen nooit samen en toch denken jullie dat jullie MIJ een gunst hebben gedaan en het enige dat jullie hebben gedaan is MIJN Ziel bedroeven. Terwijl de kinderen opgevoed worden in heidense huizen, en IK heb jullie verteld dat een huis dat verdeeld is niet kan staan en de echtgenoot roept uit naar MIJ, "Bevrijd MIJ!" Oh, als zij slechts al lang hadden geluisterd. Als zij slechts zouden hebben beseft dat IK lang geleden scheidde.

Dus nu, MIJN Kinderen, maak jezelf gereed. IK laat jullie eraan herinneren, jullie zijn de oppas van jullie broeder. Voor diegenen van jullie die erom hebben gegeven toen jullie je broeder of zuster in gebrek hebben zien gaan, onthoud dan gewoon dat IK het op heb gemerkt en iemand zal opgevoed worden wanneer jullie in gebrek zijn. Voor diegenen van jullie die jullie ogen dicht deden en oren dicht deden voor het geroep van een broeder of zuster, onthoud gewoon dit, jullie eigen geroep, en gebeden zal IK op een dag verachten. Jullie zijn beproefd geweest, en IK ken diegenen die voor de test zijn geslaagd. Ohhhh, maar hoe IK treur voor diegenen van jullie die beweren dat ze MIJ toebehoren wanneer IK jullie liefde en medeleven beproefde. En IK heb deze bediening gebruikt opnieuw en opnieuw zowel als anderen om dat te doen en toch werden jullie te licht bevonden, hebzuchtig en zelfzuchtig, alleen iets gevende om jullie eigen benodigdheden. En nu zullen jullie uitvinden wat er gebeurt wanneer jullie bidden en de Hemel niet naar jullie zal luisteren wanneer jullie smeken.

Maak jullie gereed MIJN Kinderen maar ben niet bevreesd. Neig jullie oren, MIJN Kinderen, naar ieder woord dat IK zeg. Onderscheid de geesten die spreken, want vele valse profeten zijn opgestaan en verzekeren jullie van valse woorden der voorspoed dat zal komen naar een natie, een land of een staat die veracht en eruit heeft gegooid, van de scholen tot de regering, tot de wetten, alles dat IK heb verklaard als Heilig. Jullie zullen deze natie zien, dit land, de steden, de staten, de providentie, het maakt niet uit waar zij zijn op deze aardbodem, komen onder MIJN oordeel en komen onder MIJN bepalingen. Wraak komt MIJ toe, IK zal het vergelden.

MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen, ga en verberg jezelf in jullie huizen. Ga en vergrendel jullie deuren. Want de tijd komt eraan, MIJN Kinderen, dat jullie zullen moeten schuilen voor een korte tijd. Jullie hebben alreeds je huizen gezalfd. Sta en vetrouw op Psalm 91 dat jullie beschut worden onder MIJN vleugels, terwijl de boosaardige doorgaan met onmenselijkheid tegen de mens, terwijl zij doorgaan met het goedkeuren van de wetten die het moeilijk zullen maken voor MIJN Kinderen om staande te blijven. Verberg jezelf MIJN Kinderen, onder de beschutting van MIJN vleugels. Het zijn jullie gebeden MIJN Kinderen, MIJN oor zal horen. Het is MIJN hand MIJN Kinderen, die iedere traan van jullie weg zal vegen. Maar voor een kleine tijd MIJN Kinderen, slechts een kleine tijd langer.

IK ken de namen van een ieder die huilt en treurt terwijl zij roepen, "Kom, YAHUSHUA, kom!" Maar doe het niet uit vrees, MIJN Kinderen. Doe het uit liefde, want IK ben nog steeds aan het verdelen en IK ben nog steeds de schapen van de geiten wereldwijd aan het scheiden en de geiten zullen gaan naar eeuwig vuur en MIJN Schapen zal IK doorgaan te hoeden. Ja, MIJN Kinderen, houd stevig vast aan de zoom van YAHUSHUA’s gewaad en laat niet los terwijl jullie staan in de vurige ovens. Onthoud, IK ben met jullie, altijd, zelfs tot aan het einde der wereld. Onthoud, MIJN Kinderen, zelfs diegenen van jullie die zullen sterven omwille van de NAAM van MIJN Zoon, zij kunnen alleen het lichaam doden, zij kunnen de ziel niet doden en jullie zullen met MIJ zijn in de Hemel in jullie eeuwige thuis. En wanneer jullie de woorden "Wereldoorlog III" horen, zullen jullie het grootste niveau van ongerechtigheid zien.

Bid voor Israël, laat Israël niet in de steek. Want IK houd zoveel van Israël. IK zond MIJN Zoon YAHUSHUA daar naartoe. ZIJN Bloed werd in de grond gegoten. Geef niet op voor Israël, want IK heb daar wel een restant. Verberg jezelf, MIJN Kinderen. Ja, verberg jullie zelfs voor de Grote GOD "IK BEN’s" toorn. Want hoewel IK niet woedend ben op jullie, zullen jij MIJ horen roepen, jullie zullen MIJ horen stampen, jullie zullen MIJ horen schudden waar zelfs de aarde in vreze en beven zal zijn. Jullie zullen de vloed van MIJN tranen gaan zien en jullie zijn het alreeds begonnen te zien want toen de overstromingen kwamen, dat waren MIJN tranen.

Ohhhh, hoe vaak heb IK berouw gehad dat IK de man maakte, en ja, vrouw. Maar jullie vergeten dat IK het begin ken van het einde, en alles zal hersteld recht worden gezet. Alles zal hersteld worden. Het zal eens weer terug gaan naar de tijd van Adam, en alles dat verloren werd, zal IK recht zetten, het werd volbracht op het Kruis. Maar denk niet dat een strijd niet gestreden moet worden. Maar doe het niet in jullie naam, doe het in de NAAM van YAHSUHUA, want de strijd is des Heren. En MIJN Kinderen, onthoud dit, jullie verliezen misschien een paar gevechten, jullie hebben zeer zeker de wonden, maar in de MIJN NAAM en in MIJN Zoon’s NAAM, YAHUSHUA jullie MESSIAS, zullen jullie deze eindtijd oorlog winnen.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH voor de Lof, Eer en Glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA. IK schrijf deze woorden over terwijl IK ze hoorde en interpreteerde onder het spreken in die Hemelse taal.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah, 31/8/02, 8:00 p.m.