Profetie 61 

"Waar zijn al Mijn Heilige mannen die hun heilige handen naar MIJ, YAHUVEH, op heffen?" 

11 September 2002, 11.45 am
Gegeven aan Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah 

Ik ben wakker, ?ik werd wakker op 11 September 2002. VADER sprak met mij terwijl ik sliep. HIJ wekte mij met deze woorden,?. en nu, op dit moment,  zelfs te midden van mijn dichte ogen, zal ik op de bres staan voor dit land op 11 September. Ik zal voort spreken de woorden die HIJ wilt dat ik zeg. ( begint te spreken met de interpretatie van tongen.) 

"Nikky en Elisabeth, IK geef jullie deze verantwoordelijkheid om deze woorden nu voort te spreken. Dat deze bediening deze waarschuwing nu gaat voort spreken. Zelfs terwijl Elisabeth sliep, sprak IK met haar, om haar te zeggen wat ze moet zeggen, zelfs als haar vlees nu verlangt te slapen. Zelfs als haar ogen nog steeds dicht zijn, spreek IK deze woorden voort." 

"Dit is wat Mijn ogen aanschouwen. Man die met een man ligt, vrouw die met een vrouw ligt, babies die vermoord worden in de baarmoeder, de mens die steeds meer tracht slechter te worden met de dag. Het is niet anders dan in de dagen van Noach toen IK de aarde vernielde. Maar IK spaarde de rechtvaardige, de gehoorzame, Noach en zijn familie. Dus dat zeg IK opnieuw en waarschuw. IK zal alleen de rechtvaardige beschermen. 

Er is over 11 september 2001, gesproken over de gehele wereld. Maar enkel over de tragedie en de verwoesting. Hoe weinigen geven Mij de Glorie, want IK heb levens gered die het niet eens verdienden om gered te worden. Maar in plaats van herinneren om Mij Glorie te brengen voor de wonderen die IK gedaan heb, inplaats daarvan hoor IK Mijn naam gelasterd worden, met "hoe kon God dit gedaan hebben?" 

Zelfs Mijn eigen predikers die Mijn woorden spreken, spreken alsof IK geen recht heb om oordeel over de Aarde te brengen. IK BEN de SCHEPPER. Jullie vergeten dat jullie de schepsels zijn, dus vandaag ben IK bedroefd om dit opnieuw en opnieuw te horen. Vergeten jullie wie de rechter van de Schepping is? Vanaf wanneer oordelen de schepsels de Schepper? 

Kijk naar het woord "Huwelijk." IK zie wat het voorstelt voor Jullie. IK schiep Adam en Eva. Dus waarom trouwen de mensen van het zelfde geslacht? Alles waarvan IK gezegd heb dat een gruwel is, waarom heft deze wereld nu dat omhoog? Alsof ze in trots de zonde van deze wereld nemen en het in Mijn gezicht wuiven, en nu durven te zeggen, "wij zijn de scheppers, wij zullen een nieuwe menselijke ras cre?ren." 

Waar zijn al Mijn Heilige mannen die hun Heilige handen naar Mij opheffen? Waarom zijn zij niet de Geestelijke hoofden van hun gezin?  Waarom beheersen de vrouwen de huwelijken? Waarom gaan de mannen als lafaards in de hoeken? Opnieuw heb IK Deborah in de wereld doen opstaan om te doen wat de mannen behoren te doen. Het zijn de vrouwen die Mijn woorden kennen, niet allen, maar in zoveel gevallen zijn het de vrouwen die zeggen, " dit is de ware sabbat dag, en wij zullen het eren." Het zijn de vrouwen die de Kinderen nemen en hun geestelijk opvoeden, en dan vragen jullie je af waarom de gezinnen vallen. Jullie vragen je af waarom jeugd criminaliteit stijgt, jullie vragen je af waarom de scholen een plek is waar zelfs de verharde crimineel vreest. Jullie vragen je af waarom de kinderen de ouders overheersen. Het is omdat jullie Mijn stem niet horen. MIJN STEM HOREN JULLIE NIET! 

Mijn goede boek word naar verwezen als een gewoon boek. De wetten worden van gezegd dat ze niet meer gelden. IK observeer vandaag, wat doen Mijn Kinderen met de nieuwe kennis die ze niet eerder hadden. Want je word verantwoordelijk gehouden voor wat je weet. Als je niet wist dat deze feesten heilige dagen waren voor mij, was je niet verantwoordelijk gehouden. Maar IK BEN wijs je nu de Heilige Feestdagen, hoe de Heilige Feestdagen goed genoeg waren voor Mijn Zoon YAHUSHUA om in acht te nemen. Hoeveel te meer zul jij ze in acht moeten nemen! 

Mijn Zoon YAHUSHUA is Heer van de sabbat, de HEER van de sabbat, zelfs wanneer je de juiste dag weet. Hoevelen van jullie vullen nog steeds de kerken op zondag? Jullie predikers zullen verantwoordelijk gehouden worden, opnieuw en opnieuw heb IK gezegd, "jullie eren een mens gemaakte Sabbat en schuiven Mijn ware Sabbat aan de kant," het is goed genoeg voor de Schepper maar de Schepsels denken dat ze een beter manier hebben. 

Dus op deze dag van 11 September, Kijk IK op de Aarde en als het niet was vanwege het gebed van de rechtvaardige die VEEL vermag, zou er VERWOESTING neer gekomen zijn op de aarde deze dag! Maar inplaats daarvan geef IK meer bestemde tijd, alhoewel IK Mijn ware Kinderen hoor zeggen, Oh kom YAHUSHUA, kom spoedig vandaag! Deze Aarde is naar de hel gekeerd, zelfs de Aarde schudt en beeft in angst, want de Aarde weet dat de Rechter van de Schepping deze Aarde zal oordelen en dat HIJ spoedig zal verschijnen. Jullie water is vervuild vanwege mens gemaakte zonde, jullie verdelgen soorten van dieren omdat jullie willen moorden of jullie vagen hun leef omgeving weg, voor jullie dwaze doeleinden maar IK heb elke soort bewaard in de Hemel, soorten die deze aarde niet meer ziet, maar Mijn Kinderen diens thuis te hemel zal zijn, wees verzekerd, deze soorten zijn voor jullie bewaard. 

IK houd van Jullie, Mijn geliefde Kinderen, zij die nu niet bang zijn om alles te doen wat IK zeg. Zij die de heilige Dagen respecteren, zij die uit huilen en verlangen dat YAHUSHUA terug komt. Hun gehuil is als de vijf wijze maagden. Matt 25. 

Zij hebben de Olie in hun lampen terwijl ze wachten, en ze hebben extra Olie aan de kant want ze weten niet welke uur of dag. Ze weten dat HIJ YAHUSHUA terug zal komen op een Sabbat, maar welke sabbat? IK heb deze ringmaagd gezegd dat het op een Rosh ha Shanna zal zijn, en een (1) komst zal zijn, maar welke Rosh HaShanna? 

Mijn woord zegt dat Hij zal komen om Middernacht? maar welke middernacht? Dus als Mijn geliefde proberen te calculeren hoe laat Mijn Zoon zal komen, mijn Geliefde, dit is dwaas. Inplaats daarvan werk voor Mij, en wees bezig, houd je lampen aan, werk om de enigte schat mee te nemen wanneer je deze aarde verlaat. Want niemand zal het weten, zoals een dief verschijnt in de nacht, zo zal ook de liefde van je leven. Maar zal Hij je aantreffen zonder vlek of rimpel? 

Voor de echtgenotes, jullie symboliseren de Bruid, echtgenoten jullie symboliseren de Bruidegom. Dit is hoe je zult weten als je MIJ nog steeds behaagd. De vrouwen die Godvruchtige mannen hebben, die uit huilen in YAHUSHUA'S naam, die alles doen wat ze kunnen om Mijn iedere woord te gehoorzamen. IK vraag jullie dit?Doen je alles wat je kunt om die Godvruchtige man te gehoorzamen? IK vraag dit aan de mannen die de Bruidegom symboliceren?.doe je alles wat je kunt om haar lief te hebben en te beschermen? Om het hoofd te zijn en niet de staart? Verdien je hun respect zodat ze verlangt jouw te gehoorzamen op de manier waarop de Bruid van YAHUSHUA Hem gehoorzaamt? Bid je met je gezin? Ben je op je knie?n met je vrouw? Houdt je haar handen vast wanneer je bid? Zegen jij je kinderen? Neem je Mijn Heilige dagen in acht? Ben je Mij op de ware Sabbat aan het eren, of heb je enkel je plezier en jouw wil? Ben je een voorbeeld van de Godsvrucht? 

Dit zijn vragen die IK je deze dag stel. Sta je op voor heiligheid en rechtvaardigheid?of ben je naar porno aan het surfen op het internet? Denk je dat je zonden verborgen zijn in het geheim? Zelf zij die achter de preekstoelen staan? Ben je waardig van respect van het woord "echtgenoot", want velen van jullie zijn het respect van je echtgenoot niet waard. Maar voor de echtgenoten die de spoedig komende Bruidegom YAHUSHUA weerspiegelen, jullie zijn dat respect waard, en je moet eisen dat je gezin alles respecteert waar je voor staat. En ze zullen van je houden en je eren en ze zullen verlangen te gehoorzamen. Net zo zeker als de Bruid van YAHUSHUA verlangt te gehoorzamen. 

Dus in plaats van jullie Schepper aan te klagen of te luisteren naar anderen die jullie Schepper aanklagen op deze 11de van September, hang je hoofd in schaamte, want de schepsel die IK uit het stof formeerde, enkel een balletje klei in een hand, en IK blies erin en schiep de mens, HEEFT GEEN RECHT OM EEN OORDEEL TE VELLEN OVER ALMACHTIGE YAHUVEH, DE SCHEPPER!  Het oordeel zal opnieuw regenen. Het oordeel is alreeds begonnen. Eerst is het begonnen bij het huis van de Heer, zij die geroepen zijn bij de NAAM VAN YAHUSHUA, en als IK mijn eigen huis niet spaar, hoeveel te meer zal IK de heidenen oordelen voor de stank van hun zonden. 

Zo heb IK gesproken vandaag door deze handmaagd, en zij heeft Mij gehoorzaamd, en geeft jouw nu de woorden op 11 September 2002. Zo is het gesproken en zo zal het geschreven zijn. Hoeveel van jullie zullen Mij toestaan om jullie gewaden vlekkeloos en wit te maken voordat IK Mijn Zoon stuur. Welke Bruid zou staan in een trouwjurk die bedekt is met vlekken en plekken? Vraag je zelf deze vraag wanneer je Mijn Zoon smeekt om te komen, zul je gereed gevonden worden? Is jouw trouw gewaad puur en schoon? Is er genoeg olie in je lamp om door te gaan met op Hem te wachten? Of zul je zijn als de vijf huilende en weeklagende dwaze maagden van wie de olie in hun lampen opraakte, die moe werden van het wachten? WEES NU GEREED MIJN KINDEREN, WANT MIDDERNACHT IS LAAT! 

Zo is het gesproken en zo is het geschreven onder de zalving van de Ruach Ha Kodesh, op 11 September 2002. Begin tijd 11.45 am en eindigde op 12.13 pm. 

Ik bezorg deze boodschap precies zoals het mij gegeven is, en ik geef het nederig over aan jou. Ik bid enkel dat zij die oren hebben zullen luisteren. 

Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah