PROFETIE 64

VERTEL MIJN KINDEREN OM TE VLIEDEN VAN DE KERKEN VAN BABYLON!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
16 Oktober, 2002

* * * * * * *

Elisabeth sprekende:
Het laat me altijd weer versteld staan wie de RUACH ha KODESH zal gebruiken om de profetische zalving in mij op te roeren en wanneer. Vandaag werd mij verteld om bepaalde partners te bellen om te zien of zij ook bediening nodig hadden. Ik belde een getrouwe partner in deze bediening en doordat ik gehoorzaamde kwam deze nieuwe Profetie voort. Ik zal mijn excuses niet aanbieden voor hetgeen YAHUSHUA spreekt door mij heen hoewel ik weet dat deze profetische boodschap velen zal beledigen, ik bid dat jullie zullen beseffen dat ik moet doen wat Ezechiël 3:17-21 verklaard.

Ik doe dit omdat ik er meer vrees voor heb om YAHUVEH en YAHUSHUA te beledigen dan dat ik vrees heb om jullie te beledigen. Ik doe dit omdat ik waarlijk wel van jullie hou en jullie wil ontmoeten in de Hemel. Vergeef mij dat dit langer is dan normaal maar ik kan de RUACH ha KODESH niet censureren. Voor diegenen die van mij houden en van deze bedieningen, ik vraag jullie om ons alstublieft te dekken in jullie gebeden en vasten. Email alstublieft en laat ons weten dat jullie dat aan het doen zijn. Deze profetische boodschap is bedoeld om gedeeld te worden en vooral met jullie Pastors. Ik draag ook een pastors licentie en als ik de waarheden niet kende in deze boodschap zou ik niet degene stenigen die het aflost, ik zou die persoon bedanken. Er is een nederige pastor voor nodig om het feit te accepteren dat ze verkeerd waren en Zondagsaanbidding veranderen naar Vrijdagavond of Zaterdagochtend of middag.

Terwijl ik aan de telefoon was met een Zuster in YAHUSHUA genaamd Carol kwam deze profetische boodschap nogal onverwachts voort. YAHUVEH is opnieuw zijn mensen uit het Babylonisch georganiseerd kerk systeem aan het roepen. YAHUSHUA zal niet wederkomen totdat zijn kinderen en Bruid beginnen te gehoorzamen. Kom er nu uit oh machtige krijgers van YAHUSHUA. Oordeel begint bij het huis van de Heere GOD YAHUVEH. Katholieke Kerken zijn een deel van het georganiseerd Babylonisch systeem. Het is de Katholieke Kerk en Constantijn die de mensgemaakte Sabbat creëerden hetwelk is Zondag. Als jullie denken dat het niet belangrijk is dan vertel mij dat nadat jullie luisteren naar de nieuwste profetie.

* * * * * * *

VERTEL MIJN KINDEREN OM TE VLIEDEN VAN DE KERKEN VAN BABYLON!


(Elisabeth biddende) Ik pleit voor het bloed van YAHUSHUA over deze geluidsgolven. Ik weet dat het bedoeld was om Carol te bellen, Vader omdat ik nu weet Vader dat U de profetische zalving in mij wilde oproeren. Oh Vader GOD YAHUVEH in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Wij danken U gewoon en we prijzen U nu op dit moment terwijl we ons bij elkaar verzamelen in UW NAAM op dit moment in de NAAM van YAHUSHUA.
(Gestart met bidden in hemelse tongen helemaal tegelijk hier doorheen)

Wij berispen en binden jou satan op dit moment weg van ons in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Ik berisp en bind iedere liegende en misleidende geest weg van mij nu in de NAAM van YAHUSHUA. Ik zal alleen de woorden voort spreken van YAHUVEH en YAHUSHUA, mijn lippen en tong is bedekt in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Ik bind mijn eigen tong van het voort spreken van een woord van het vlees in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Carol ik vertel jou de zalving is zo sterk nu op mij ik kan nauwelijks in het Engels spreken. Wat is het Pappa dat u wilt zeggen? Wat is het?

* * * * * * *

VERTEL MIJN KINDEREN OM TE VLIEDEN VAN DE KERKEN VAN BABYLON!


Vertel hen MIJN Dochter, vertel hen dat de meerderheid van de kerken Babylon zijn. Zij hongeren MIJN Baby Schaapjes en MIJN Lammetjes uit. De pastors zijn niets behalve kwaadaardig in deze kerken van Babylon die MIJN Woorden voort spreken en toch is er geen kracht in hen. Geen melk, geen vlees de enigen die gevoed worden zijn de kwaadaardige herders met het materialistisch behaal van deze wereld om op hun eigen gebouwen te bouwen die alreeds gebouwd zijn. Om de getallen te vergelijken met elkaar terwijl zij roemen, ik heb er zoveel in mijn gemeente en ik heb er zoveel in mijn gemeente maar oh hoe weinig zijn er gevuld met MIJN GEEST. Oh MIJN hart treurt MIJN Kinderen!

VERTEL MIJN KINDEREN OM TE VLIEDEN VAN DE KERKEN VAN BABYLON!

Degenen die de mensgemaakte Sabbat hebben. Oh zo weinig van een restant zijn in MIJN kerken. Zij zeggen dat zij MIJN Kerken zijn en zij behoren MIJ niet eens toe. IK heb MIJN Mensen verteld, MIJN Ware Machtige Krijgers om te vlieden. Is MIJN RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST) niet in staat om in hen te komen terwijl zij in hun eigen huizen zitten? Waarlijk IK vertel jullie dit, het boosaardige is nog boosaardiger geworden maar MIJN zalving is sterker gegroeid in de GODVRUCHTIGEN. Want demonen zijn losgelaten geworden en waar is de eerste plek om te gaan? Zij vullen de kerkbanken en zij staan achter de preekstoelen, achter de podiums. Zij staan daar opgeblazen in hun trots. Zij zeggen ik heb miljoenen die mij volgen. Zij roemen over zichzelf op TV maar IK vertel jullie de waarheid, MIJN GEEST is niet in hen.

Ren kinderen, ren, ren, ren, want MIJN oordelen beginnen bij het huis van YAHUVEH. De kerken die MIJ ooit toebehoorden, daar geef IK nu de instructies aan MIJN Kinderen om ervandaan te vlieden. Oh de kleintjes, zij gaan naar deze kerken gewoon voor een nip van de melk van MIJN Woord. Zij beseffen niet dat achter de preekstoel in zoveel van deze kerken een man of een vrouw staat die gevuld is met satans geest. De jeugdpastors, de aanbidding leiders, oh hoeveel zijn vol van satans geest.

Oh IK treur en IK huil voor diegenen die eens begonnen met MIJ te volgen en YAHUSHUA ha MASHIACH aanbaden, die uitriepen naar Jezus Christus, die begonnen op de juiste weg, maar wanneer problemen komen en testen komen, en zij meer van MIJN zalving nodig hebben keren zij zich naar de georganiseerde kerk waar MIJN zalving niet gevonden kan worden, want het is de zalving die de jukken en banden verbreekt die de gevangenen vrij zet. Maar in plaats daarvan keren zij zich naar een georganiseerde kerk, in plaats daarvan keren zij zich naar een religie, zij zoeken MIJ in dode plaatsen zoals een begraafplaats, dat is hoe IK deze broeinesten noem, het zijn begraafplaatsen. Maar MIJN Machtigste Krijgers worden daar niet gevonden en IK zend MIJ Machtigste Krijgers om achter de kleine lammeren aan te gaan en om ze naar MIJ te leiden.

Dus MIJN Kinderen waarschuw hen. Ga weg van daar en ga en haal MIJN Kleine Lammetjes en waarschuw MIJN Schapen want de boosaardige pastors zijn onder MIJN toorn, diegenen die de waarheid niet zullen prediken, en MIJN Schapen en Lammeren op een dwaalspoor leiden, diegenen die niet zullen waarschuwen dat IK YAHUSHUA jullie MESSIAS niet alleen een GOD ben van liefde maar een GOD van toorn. IK was slechts eenmaal een Lam, nu zal IK terugkomen als een Leeuw van de stam van Juda. Zoals IK de geldwisselaars geselde en zoals IK hun tafels omkiepte zo zal IK het opnieuw doen. Maar de kerken zullen niet staande gelaten worden; de Pastors zullen niet levend gelaten worden want IK ben jaloers voor MIJN Lammeren en MIJN Schapen.

Voordat de Kristallen Kathedralen neerkomen, diegenen die gebouwd zijn door zilver en goud, zal IK YAHUSHUA de Schapen en de Lammeren eruit jagen, diegenen die van MIJ zijn en gevuld zijn met MIJN RUACH ha KODESH, IK zal hen zalven als Machtige Krijgers en zij zullen de poorten van de Hel neerhalen in de NAAM van YAHUSHUA. Zij zullen de gevangenen vrij zetten in de NAAM van YAHUSHUA. Zij zullen genezingen doen in de NAAM van YAHUSHUA.

Er is slechts één Goede Herder en enige pastor die hen laat denken dat zij de enige goede herder zijn, IK zeg tegen deze boosaardige herder die de mensen probeert te beheren, die tegen hen zegt doe het op mijn manier en niet op jullie manier. IK zal de kwaadaardige herders afslachten. IK zal de huizen neerhalen die gemaakt zijn met handen, gemaakt met het zilver en goud dat zij hebzuchtig opgeslagen hebben. Terwijl de afschuwelijke dagen aanstaande zijn voor ons, terwijl de afschuwelijke tijden aanstaande zijn voor jullie en deze wereld. Het enige dat zij doen is ernaar zoeken om zichzelf te beschermen, zij denken niet aan het voorzien voor ook maar iemand behalve zichzelf. Maar MIJN Ware herders, diegenen die IK de zalving heb gegeven om de lammeren en de schapen te beschermen, die de zalving hebben om hen naar MIJ toe te leiden. Zij hebben het verlangen om MIJN Baby Lammetjes en Schaapjes te voorzien, te voeden en te kleden.

Zij hebben de zalving om lief te hebben en staan de liefde van YAHUSHUA toe om door hen heen te vloeien. Zij hebben genoeg lief om te waarschuwen voor de Hel. Zij hebben genoeg liefde om te waarschuwen dat IK een GOD van balans ben. Dit is hoe jullie zullen weten of MIJN RUACH ha KODESH in een herder is. Zij blazen zichzelf niet op met trots. Zij bouwen geen Multi miljoen dollar kerken. Jullie zullen onderscheiden of MIJN RUACH ha KODESH er wel of niet verblijft.

Maar Oh, in hoeveel van de zogenaamde kerken, OH in hoeveel van de zogenaamde Tempels is MIJN RUACH ha KODESH niet eens binnen toegestaan. Geen beweging van de GEEST. Iedere Ware Apostel en Profeet wordt eruit getrapt. MIJN RUACH ha KODESH wordt gedoofd. MIJN Profeten hebben zelfs de toestemming nodig om te profeteren. Wee aan jullie boosaardige herders. Wee aan jullie boosaardige pastors. Jullie leren MIJN Mensen een leugen. Jullie zullen hen niet eens de Ware Sabbat leren. Jullie vertellen hen dat welke dag dan ook voldoende is. Maar IK stel jullie deze vraag; wat goed genoeg was voor jullie Schepper, is het niet goed genoeg voor jullie?

Dus ren kleine Schaapjes en ren kleine Lammetjes. Diegenen vol van MIJN zalving en MIJN RUACH ha KODESH, ren van de kerken van Babylon zodat zij niet instorten op jullie. Ren van de koelkasten der Mausoleums. Zodat IK jullie kan vullen met MIJN Vuur van de RUACH ha KODESH want de Kerken van Babylon zeggen een religie is dezelfde als de ander, zij zeggen dat GOD gewoon liefde is, één wereld religie is de volgende stap naar de anti-christ.

Oh het is waar IK heb een paar kerken, OH maar zo erg weinig zijn vol van MIJN RUACH ha KODESH. Zo erg weinig zijn vol van MIJN liefde, zo erg weinig prediken de waarheid, maar iedere kerk op een Zondag, IK spreek tegen de mensen in hen nu, ga naar jullie pastors en vertel hen de waarheid. Herinner hen aan de Tien Geboden die IK jullie heb gegeven. Herinner hen dat de Sabbat opgezet werd sinds de schepping toen IK deze wereld vormde. Dan zal deze pastor verantwoordelijk worden gehouden of hij de gemeente de waarheid predikt.

YAHUSHUA zal terugkomen op een SABBAT. Zullen jullie de 5 wijze maagden zijn of de 5 dwaze? IK zal niet komen voor een ongehoorzame Bruid. Er zijn kwalificaties om MIJN Bruid te worden. OH, hoe IK treur en Oh, hoe IK huil voor diegenen die denken dat ze van MIJ zijn en toch is de RUACH ha KODESH niet eens vanbinnen. IK kijk in deze kerken van Babylon en IK zie niets behalve opgedroogde botten.

IK kijk naar een die op een troon zit, een scepter draagt en een kroon draagt, geeft zijn bevelen uit, wordt aanbeden door miljoenen wereldwijd en toch is MIJN RUACH ha KODESH niet vanbinnen, in plaats daarvan verblijft de anti-messias geest. Net zoals in de tijden van oudsher, werden levens vereist van diegenen die hem niet aanbeden, zo zal het weer zijn als hij een verbond maakt met satan, als hij een verbond maakt om Israël te nemen, er is geen christus in hem en zelfs de staf die hij draagt spreekt dit. Oh hoe IK huil en hoe IK ween voor de massa?s mensen die machteloos liggen en aanbidden bij zijn voeten.

Dit is een Babylonische religie, degene die de Ware Sabbat veracht. Want deze mensgemaakte Sabbat zullen MIJN Ware Kinderen vermijden. Ga naar jullie pastors en waarschuw hen en als zij niet zullen luisteren, dan vlied. Want jullie zullen bewezen hebben dat de RUACH ha KODESH waarlijk door jullie heen gesproken heeft. Vlied kinderen van de kerken van Babylon want zij komen neergestort. De Kristallen Kathedralen zijn een stank voor MIJN neusgaten. Deze pastors die niet eens de waarheid zullen spreken, homoseksualiteit is een gruwel voor MIJ. Abortus is moord; geslachtsgemeenschap zonder huwelijk is hoererij.

MIJN Ware Kinderen verlangen ernaar om MIJ te behagen. Ben Heilig zoals "IK BEN" Heilig is. Verberg MIJN Woorden in jullie hart. Prent Psalm 91 in jullie geheugen en zet MIJ in herinnering van MIJN woord. Want waarlijk IK kom opnieuw en IK kom om MIJN Bruid weg te nemen. Maar bent u loyaal, bent u getrouw? IK zal niet een vrouw nemen die niet trouw is. IK zal niet een vrouw nemen die niet loyaal is. IK zal niet een vrouw nemen die MIJ niet op eerste plaats zet zelfs als het betekent dat het haar leven vereist. Maak u geen zorgen wat de mens kan doen tegen uw vlees. Maak u zorgen om de vernietiging van uw ziel, om het gaan naar de Hel en de Poel des Vuurs, want dit is waar de ontrouwen heen gaan. Het is beter dat uw naam nooit wordt gevonden in het Lams Boek des Levens dan om uitgewist te worden voor het zijn van een ontrouwe vrouw.

De boosaardige zijn nog boosaardiger geworden maar de GODVRUCHTIGEN zijn nog GEODVRUCHTIGER geworden, zij hebben meer wijsheid dan de boosaardige herders die in de kerken der zonde zitten. Dus vlied MIJN kinderen, vlied van de kerken van Babylon. Diegenen die afgewezen zijn geworden, diegenen die eruit geworpen zijn, diegenen die genegeerd zijn geweest, diegenen die de waarheid hebben gesproken en zelfs geprofeteerd hebben en het enige dat zij hebben gekregen is de haat en verachting van de pastors. Deze zijn MIJN Ware Machtige Krijgers. Deze zijn degenen waar IK MIJN armen omheen sluit. Deze zijn degenen waar het Vuur van de RUACH ha KODESH fel doorheen schijnt.

Stop met treuren MIJN Kinderen, diegenen die uit de kerken van Babylon zijn geschopt want jullie zijn afgewezen geworden door satan, niet afgewezen door YAHUSHUA jullie MESSIAS. Jullie zijn afgewezen geworden door de geest van de anti-messias. Dus verheug jullie MIJN Kinderen want dit zou niet zijn gebeurd als MIJN RUACH ha KODESH niet waarlijk in jullie was.

Jullie zijn degenen die MIJN stem kunnen horen. Jullie zijn degenen die iedere voetstap van MIJ willen. Jullie zijn degenen die ernaar verlangen om Heilig te zijn voor MIJ. Jullie zijn degenen die IK zal gebruiken en grotere werken zullen jullie doen, zoals samen sluiten jullie je allen bij elkaar aan, al diegenen die IK uit de kerken van Babylon heb geroepen. Want de grote afval heeft alreeds plaatsgevonden in de meerderheid van de georganiseerde kerken, zij hebben zichzelf verkocht als een hoer aan de hoogste bieder. Dus treur niet MIJN Kinderen wanneer IK jullie vertel om de kerken van Babylon te vlieden, in plaats daarvan verheug jullie MIJN Kinderen want jullie hebben het niet nodig om in een gebouw te zijn om te zitten aan MIJN voeten. IK vertel jullie de waarheid MIJN Kinderen dat is wanneer jullie MIJN vlees aan het eten zullen zijn.

Laat jullie pastors herinneren aan de Thora en laat hen herinneren dat de Sabbat opgezet werd sinds de schepping zoals verklaard in Genesis. Laat jullie pastors eraan herinneren dat de Sabbat eeuwig is, het zal voor altijd zijn; dit is in MIJN Heilige Geschriften. IK zal de Sabbat Dag niet veranderen voor de mens hoewel het geschapen werd voor een heilige rust voor de gehele mensheid.

Dit is een heilige apart gezette dag die intiemere omgang met MIJ brengt, een dag die herstel brengt, een dag die er is om Heilig te zijn en apart gezet van de andere dagen waarop jullie MIJ dienen en aanbidden. IK plaats MIJN Zegel van bescherming op MIJN Baby?s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen die dit doen als een herinnering aan hun Schepper YAHUVEH en hun enige Redder YAHUSHUA.

Pastors jullie worden nu verantwoordelijk gehouden voor wat jullie nu weten. Toon berouw en stop met het op een dwaalspoor leiden van MIJN Schapen. IK vergeef jullie voor wat jullie voorheen niet wisten, maar nu kunnen jullie niet langer voor MIJ staan en zeggen, "Dat jullie het niet wisten." IK zal jullie laten herinneren pastors aan de dag dat IK MIJN Baby Lammetjes en Schaapjes zond om jullie te waarschuwen om de waarheid te leren zodat MIJN Kinderen klaar zullen zijn op hun Trouw Dag.

OH MIJN Baby?s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen jullie zijn zo misleid geweest door wolven die eruit lijken te zien als schapen. Zij zijn tussen jullie kudde in gekropen. Zij verslinden MIJN Lammeren terwijl de lammeren de wolven met het masker van een schaap niet kunnen herkennen. Vele van de welbekende Pastors, Evangelisten en bevrijdingsdienaren, en vele Christenen zouden hun namen kennen, zijn in het echt een ander aan het aanbidden, zelfs wanneer ze roepen op de naam van Jezus en toch zijn ze in realiteit in het geheim 33ste graden vrijmetselaars.

Deze boosaardige wolven zijn satan aan het aanbidden en aan het dienen, de Lammeren en Schapen voorbereidende als een slachtoffer terwijl zij de Heilige Geschriften lezen en ze verdraaien om het te vervormen naar hun beeld van hun god en manipuleren de Heilige Geschriften, excuses makende voor hun eigen zonden. Pas op MIJN Kleine Schaapjes en Lammetjes! REN van deze Babylonische Pastors en evangelisten, zij hebben niet MIJN HEILIGE GEEST vanbinnen. Deze boosaardige hebben het bloedverbond genomen want alle 33ste graden vrijmetselaars hebben een bloedverbond genomen van satan, trouw zwerende aan hem, zelfs durvende om de naam te gebruiken van "IK BEN" maar zij vermijden de NAAM van YAHUVEH en YAHUSHUA en toch vrezen zij niet de naam van Jezus of Christus.

Geliefden dit betekent niet dat al diegenen die de naam gebruiken van Jezus Christus in plaats van het gebruiken van MIJN Heilige NAAM van YAHUSHUA zijn wolven of 33ste graden vrijmetselaars. Grote menigten van MIJN Kinderen over de wereld noemen MIJ Heere Jezus Christus. Vrees niet, ben ervan verzekerd dat IK weet wie MIJN Kinderen zijn. IK zet jullie in herinnering dat MIJN Heilige Geschriften waarschuwen voor diegenen die komen zeggen "Heere, Heere hebben wij niet geprofeteerd in Uw naam en in Uw naam duivels uitgedreven en in uw naam vele machtige werken gedaan?" En IK zal zeggen "IK heb u nooit gekend, gaat weg van mij gij die ongerechtigheid doet" (Matt 7:22-23)

Deze boosaardige wolven hebben de massa?s voor de gek gehouden maar pas op jullie boosaardige Pastors die op televisie komen op de TV kanalen wereldwijd en de radiogolven, pas op want IK wordt niet voor de gek gehouden, IK ken jullie werken die jullie beweren te doen in MIJN NAAM en toch doen jullie deze valse manifestaties onder de occulte krachten van satan. Jullie zullen oogsten wat jullie hebben gezaaid en dat is de Hel en de Poel des Vuurs. Wanneer MIJN Oordeel valt zal het zijn alsof een reuzenvuist jullie mensgemaakte tempels neersloeg of opslokte tegen de grond. Verpletterende glazen huizen zullen neer vallen.

"New age" pastors jullie zijn beide niet heet nog koud en IK zal jullie uit MIJN mond spugen. (Open. 3:16) Pas op IK ken jullie werken en jullie willen alleen spreken van de Hemel en niet waarschuwen om zelfs ook maar geloven dat er erge consequenties staan op zonde en dat is de Hel en de Poel des Vuurs. Jullie boosaardige Pastors die mensen op een dwaalspoor leiden, jullie vrezen ervoor om over de Hel en de Poel des Vuurs te leren want jullie weten dat dit jullie volgende thuis is! Ben niet misleid, zeg IK opnieuw tegen de Babylonische kerken want IK YAHUSHUA zal jullie oordelen en jullie werken en jullie geld en jullie faam zal jullie niet redden in die komende Dag des Oordeels. (Open. 2)

Jullie die satan dienen en jezelf 33ste graden vrijmetselaars noemen, jullie die jezelf "illuminatie" noemen, er is geen illuminatie in jullie. De GOD der schepping creëerde de Hel en de Poel des Vuurs voor een ander doeleinde en het is voor de gevallen engelen en satan maar het zijn jullie die erop hebben gestaan om in rebellie te blijven en de god der ongehoorzaamheid en rebellie te dienen en de anti-christ, en jullie zullen de eeuwigheid doorbrengen in verdoemenis omdat jullie MIJN Verlossing weigeren. Beproef de vruchten MIJN Kinderen.

Als enige Pastor niet overeenkomt met MIJN Heilig Woord dan ren weg van deze Pastor. De kerk is niet het gebouw; de kerk en de Tempel zijn MIJN Mensen die zich bij elkaar verzamelen in MIJN NAAM. Word niet misleid door faam en fortuin, door de grootte van een kerk of Tempel of gemeente. Word niet misleid door de valse manifestaties van wat sommigen "wonderen" noemen en toch vertel IK jullie het is Tovenarij en Alchemie. IK vertel jullie het is de occult die zovele van jullie kerken vult en ja, Christelijke geluidsgolven. Hoe lang MIJN Kinderen, moet IK wachten om te komen en MIJN Bruid te halen? IK vertel jullie hoe lang, totdat MIJN Bruid stopt met ongehoorzaam te zijn en beginnen te gehoorzamen dat zij weten dat waar is en beginnen met te vlieden van het kwaad in de meerderheid van de kerken die de leiding hebben. Als jullie MIJ stem horen in deze profetie en nu vlieden van de Babylonische kerken dan zullen jullie niet aan het zitten zijn in de vervalste kerken wanneer de antichrist komt in deze kerken en aanbeden wordt en verblijft.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH. Stenig alstublieft niet deze boodschapper, in plaats daarvan bedek mij en mijn echtgenoot en deze bediening in gebed voor bescherming. Deze profetische boodschap is alleen voor de Kinderen van YAHUSHUA ook wel de Heere Jezus Christus genoemd. Deze profetische boodschap is voor diegenen die kunnen horen met hun geestelijke oren en met hun geestelijke ogen de waarheid kunnen onderscheiden dat gesproken is in deze profetie, alle anderen ben niet bezorgd, deze boodschap was niet voor jullie en jullie zijn zoals de kwade farao en zullen geestelijk doof blijven voor de woorden in deze profetische boodschap.

Ik zag een visioen terwijl dit woord aan mij werd gegeven en ik zag in de kerken bergen van opgedroogde botten, ongemonteerde skeletten op elkaar gestapeld, leven kwam in de dode botten en zij werden complete skeletten, springend en rennend terwijl vlees op hun botten kwam toen de waarheid op hen kwam en zij wisten dat de waarheid in deze profetie hen vrij zette.

Ik draag dit nederig aan jullie over in de NAAM van YAHUSHUA.

Een Dienstmaagd, Kind, Krijger en Bruid van YAHUSHUA.

Kom YAHUSHUA, kom vlug in de NAAM aller NAMEN YAHUSHUA ha MASHIACH (YAHUSHUA de MESSIAS)
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 12:20 16/10/02

Deel dit alstublieft met anderen zodat de waarheid hen ook kan vrijzetten. In de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH bid ik.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven en samen bidden wij Vader GOD YAHUVEH dat wij waardig zullen worden bevonden om te ontsnappen aan uw toorn en de komende Grote Verdrukking in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH (Lukas 21:36) om deel te zijn in de enige kerk die levend opgenomen zal worden om YAHUSHUA te ontmoeten in de lucht zoals het is geschreven, de kerk van Filadelfia genoemd (Open. 3:7-12). Amen.