Profetie 65


BEREID JULLIE VOOR! BEREID JULLIE VOOR! BEREID JULLIE VOOR!
BEN VOORBEREID, WANT DE BOZE DAGEN HANGEN BOVEN JULLIE!

Dit is de eerste Hanukah profetie die mij ooit gegeven is. Gedurende een tijd waarop ik het het minst verwachtte terwijl mijn man Apostel Nikomia en ik aan het bidden waren voor onze Zuster in YAHUSHUA Tricia die door wat huwelijksproblemen heengaat terwijl haar man de kerstboom aan het voorbereiden is. Zij kon de waarheden niet voor zich houden die zij leerde door deze bediening en hoe kerstmis niets te maken heeft met YAHUSHUA.

We waren aan het bidden voor vrede dat alle verstand te boven gaat voor haar en om haar man vrij te zetten met de waarheid. Terwijl ik aan het bidden was in tongen kwam deze profetische boodschap voort en mijn man heeft het opgenomen. We hadden niet eens tijd om een Menorah aan te steken en in plaats daarvan vertelde YAHUVEH me dat hij mij frisse RUACH ha KODESH Zalvende Olie heeft gegeven om te delen met de mensen. Niet om slechts een olie lantaarn te verlichten maar om deze RUACH ha KODESH zalving te delen hetwelk een Hanukah geschenk is aan de wereld voor al degenen die spirituele oren hebben om te horen en spirituele ogen hebben om de waarheid te zien die hen vrij zal zetten, in de naam van YAHUSHUA. Een ding dat ik anders vond toen de profetische boodschap door mij heen werd gesproken; IK kon duidelijk beiden YAHUVEH en YAHUSHUA die voort spraken onderscheiden op momenten. Fijne Hanukah, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.

* * * * * * *

BEREID JULLIE VOOR! BEREID JULLIE VOOR! BEREID JULLIE VOOR!
BEN VOORBEREID, WANT DE BOZE DAGEN HANGEN BOVEN JULLIE!

Gegeven aan Apostel Elisabeth Elijah
29 Nov. 2002 eindigend op 15:50 uur

Bereid jullie voor, bereid jullie voor, bereid jullie voor. Bereid jullie voor MIJN Kinderen want de boze tijden komen op jullie. IK ben dit vol niet voort aan het zenden om in oorlog te gaan. Als ze een oorlog willen, zullen ze een oorlog krijgen, maar het zullen MIJN wapens zijn, de Wapens van de Hemel, het arsenaal van het weer, het arsenaal van de elementen. IK zal de volkeren opschudden, degenen die het wagen om MIJ te tarten en roemen in hun eigen krachten zullen zien dat hun kracht op niets uit loopt, ledig is en krachteloos is. De leiders van deze natie worstelen niet tegen de mens. De leiders van de Verenigde Naties worstelen niet tegen de mens; in plaats daarvan worstelen zij tegen MIJ, YAHUVEH de Grote GOD "IK BEN"

Zij zeggen "ik zal het op mijn manier doen en niet op YAHUVEH’s manier." Degenen die de macht houden in deze wereld met hun uitvindingen denken dat zij het weer en de elementen kunnen besturen maar IK sta op het punt om hen te verbazen als IK hun eigen wapens tegen hen keer, hun eigen machines, hun eigen uitvindingen, hun eigen gif dat ze anderen willen toedienen zullen ze zelf drinken, zelfs hun geliefden zullen niet beschermd worden hoewel zij zeiden dat ze het zullen doen.

Degenen die erop staan om feesten te vieren en die de Torah niet naleven om te erkennen, om de ware Heilige Dagen in acht te nemen zullen uitvinden dat zij mijn toorn op een machtige manier zullen voelen, zelfs degenen die genoemd worden bij de NAAM van MIJN Zoon omdat de waarheid hen vrijgezet heeft, dat zij Heilig zouden moeten zijn zoals IK Heilig ben. Maar in plaats daarvan staan zij erop om deel te nemen aan, en te verwachten, en deze heidense feesten van dienst te zijn, dan zullen zij MIJN aanwezigheid niet voelen, zij zullen MIJN Geest niet tegen hen horen praten, zij zullen uitvinden dat zij niet langer in MIJN ark zitten waar IK MIJN Kinderen apart zet.

Oh, MIJN Dochter IK weet dat jij deze woorden niet wilde spreken, want degenen die je ooit "vriend" noemde zul je "vijand" noemen, maar weet dit je hebt het gedaan op MIJN manier en niet die van jouw. IK gebruik deze bediening om de Bruid van YAHUSHUA voor te bereiden. IK vertelde jullie eens en IK vertel het jullie weer; IK kom niet voor een ongehoorzame Bruid. MIJN Zoon komt niet voor een ongehoorzame Bruid. Jullie zijn oftewel MIJN Kinderen of jullie het niet. Licht en duisternis moeten scheiden, IK ben MIJN scheidend zwaart aan het nemen en IK ben dat aan het scheiden wat IK nooit samengevoegd heb. Maar IK doe het voor de veiligheid van MIJN Kinderen, degenen die waarlijk ernaar zoeken om YAHUVEH en YAHUSHUA te volgen, degenen die gevuld zijn met MIJN RUACH ha KODESH.

MIJN Kinderen, de kerken leren een leugen want alleen de meest Heiligen zijn geroepen om MIJN Bruid te zijn! Er zijn vereisten om YAHUSHUA’s Bruid te zijn en een daarvan is, hoewel jullie in deze wereld zijn zouden jullie je niet moeten gedragen als deze wereld. Jullie zouden Heilig en Puur voor MIJ moeten blijven, gewassen in het bloed van MIJN Zoon op Golgotha. IK heb jou gezalfd MIJN Dochter om voort te spreken vanuit deze bediening om te helpen in het bereiden van de Bruid voor die trouwdag, om hen te helpen hun lampen gevuld te krijgen met MIJN Heilige Olie en zelfs meer over te hebben om te sparen. IK ben jou aan het gebruiken MIJN Dochter terwijl de waarheid voort gesproken wordt. IK ben deze machtige bediening aan het gebruiken om het kaf van het koren te scheiden. Ja de aanvallen zijn groot geweest. Oh, maar de beloningen zijn zo veel meer. Herinner jullie MIJN Kinderen dat IK zei "Ga en schuil voor slechts een kleine tijd, terwijl MIJN storm voorbij gaat." Want zoals IK jullie de dromen heb gegeven zullen tornado’s komen zoals nog nooit gezien is. De aarde zal beven en schudden als IK beide van MIJN voeten neem en stomp.

Want IK ben woedend en IK ben vol van toorn want zei IK niet "Zet geen andere goden voor MIJN aangezicht" wat jullie voorheen deden in onwetendheid houd IK niet tegen jullie, maar wat MIJN kerk doet met de kennis, dat is wat MIJ werkelijk woedend maakt. Tsunami golven zullen komen; het zal MIJN hand zijn dat hen oproert in de zee. Opnieuw en opnieuw geef IK deze waarschuwingen, wat is er voor nodig om jullie knieën te laten buigen voor MIJ? Niet langer zal IK staan voor een vorm van godvruchtigheid. Degenen van de lauwe kerk, jullie gebeden zijn een gruwel voor MIJ. IK heb gewaarschuwd en IK heb gewaarschuwd wat IK doe met de lauwen, IK zal hen uit MIJN mond spugen en braken. Jullie zijn als gal dat opkomt in MIJN keel. Jullie maken MIJ ziek en "IK BEN" YAHUVEH en satan drijft de spot met MIJ en zegt, "Zie, jouw lauwe kerken die leugens prediken en zij doen het in YAHUSHUA’s NAAM en zij bekeren zich niet en keren ook niet weg van het volgen van deze heidense manier."

Maar MIJN Geliefde kinderen, degenen die gevuld zijn met MIJN RUACH ha KODESH, IK ben niet boos op jullie. IK omhels jullie, IK bedek jullie met kussen, en wanneer jullie vallen dan ben IK daar om jullie op te tillen en jullie af te kloppen en jullie in MIJN armen te sluiten. Jullie die de waarheid zoeken, de complete waarheid, en geen leugens zullen ontvangen, jullie zijn degenen MIJN Kinderen wiens lampen IK vul totdat het overloopt. Jullie zijn degenen waar de Shkhinah Glorie fel door schijnt, want jullie lichamen zijn de lichten, de lampen die IK overvul met MIJN RUACH ha KODESH en jullie hebben meer om te sparen omdat jullie bedienen aan anderen in YAHUSHUA’s NAAM. Jullie weten dat deze olie niet gekocht kan worden maar het komt wel met een prijs, en dat is om Heilig te zijn zoals IK Heilig ben. Houd jullie gedachten Heilig, houd jullie lichamen Heilig voor MIJ en de enige manier waarop dat gedaan kan worden is door het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha.

IK gaf MIJN Dochter de droom deze dag dat zij vergiftigd was, en iedere keer dat jullie voedsel eten MIJN Kinderen realiseren jullie je niet wat jullie in hebben genomen. De hormonen die jullie opnemen, de pestilentiën, dus vraag MIJ hoe het te zuiveren en IK zal het jullie laten zien MIJN Kinderen want het lichaam is de Tempel van de RUACH ha KODESCH en het moet gezuiverd worden. Jullie zullen zelfs ontdekken dat jullie zelfs gemakkelijker van MIJ zullen horen. Er is een oorlog in jullie lichamen, het is niet slechts spiritueel, het is fysiek, want IK zuiver niet alleen jullie geest, IK zuiver niet alleen jullie bloed, IK zal de gifstoffen uit jullie bloed wassen, uit jullie lichaam, uit jullie ingewanden.

Voor wat komen gaat MIJN Kinderen, terwijl jullie in dit sterfelijk lichaam zijn van vlees en bloed, moeten jullie voorbereid zijn, jullie moeten aangesterkt worden, jullie moeten genezen worden, want krankheden zijn op jullie gekomen waar jullie niet van weten. De lucht is vergiftigd en jullie weten het niet. Het voedsel is vergiftigd en jullie weten het niet. Omdat jullie een zegen hebben gevraagd op het voedsel dat jullie eten, en het drinken dat jullie drinken ben IK getrouw om jullie te laten zien wat te doen. Soms MIJN Kinderen is bescherming niet door MIJN bovennatuurlijke handen maar jullie moeten ook eraan deelnemen in het fysieke rijk. Dus zuiver jullie lichamen MIJN Kinderen net zoals jullie je geest en ziel zuiveren, bereid jullie lichamen voor MIJN Kinderen want er komt een onnoemelijk grote oorlog aan.

Vertrouw niet in de regeringen van deze wereld om jullie te beschermen want jullie zullen geen bescherming vinden daar. Vertrouw in de GOD die jullie creëerde die iedere molecuul kent, ieder atoom, iedere cel, ieder deel van jullie DNA en één ieder van jullie is individueel maar IK ken één ieder van jullie bij jullie GOD gegeven namen. Bid tot MIJ en IK zal jullie wijsheid geven, IK zal anderen in jullie pas brengen want IK heb de verborgenen opgevoed om jullie wijsheid te geven op deze tijd, om te zorgen voor deze Tempel van de RUACH ha KODESCH. Gebruik alles dat IK jullie heb gegeven voor YAHUVEH en YAHUSHUA's glorie terwijl jullie het nog hebben om te gebruiken. Satan zoekt ernaar om jullie uit te kleden maar maak jullie geen zorgen MIJN Kinderen, IK zal jullie dekken. Zij kunnen alle goddeloze rekeningen goedkeuren, jullie politici en jullie leiders; het is alleen wat IK YAHUVEH toesta dat gebeurt.

Maak jullie geen zorgen MIJN Kinderen, IK zal jullie nooit verlaten of in de steek laten zolang als jullie oor naar MIJN oor geneigd is, zolang als jullie luisteren wanneer IK spreek, zolang als jullie gebeden MIJ niet tot een gruwel zij, zolang als jullie verlangen om Heilig te zijn zoals IK ben, zolang als jullie de Torah houden en het niet eruit gooien. Want dit is niet twee boeken, dit is één boek. De mens scheidde, de één versterkt gewoon de ander want het boek van de ouderen en de boek van de nieuwe zijn waarlijk één. Net zoals IK YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA, IK ben in MIJN Zoon en MIJN Zoon is in MIJ, zo is het hetzelfde voor het verouderde Boek en het nieuwe Boek. Bestudeer en stel u wèl beproefd, bestudeer en laat de kennis zien die IK u heb gegeven. Het Boek is opnieuw en opnieuw vertaald geworden, zoek MIJ om uit te vinden in welke vertaling meer te studeren dan één taal dan Grieks. Bestudeer het Hebreeuws, bestudeer het Aramees lees en luister naar wat MIJN Woord echt zegt, volg niet de heidense wegen van de mens, de heidense wegen die neerbuigen voor afgoden. En net zoals Shadrach, Meshach en Abednego zal IK jullie beschermen in de vurige oven wanneer het komt.

* * * * * * *

Sommigen verhelderende, sommigen beledigende in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah. Dit profetisch woord kwam op een onverwachte tijd toen wij een andere zuster ophieven in gebed wiens huwelijk gescheiden was en zij net weggegaan was. En geliefde Tricia wij hieven jou gewoon op in gebed. Omdat je verlangt om de wegen van YAHUVEH en YAHUSHUA te volgen. Deze zalving kwam op mij en dat was wanneer deze profetie kwam.