PROFETIE 66

BLAAS DE BAZUIN EN WAARSCHUW,
YAHUSHUA KOMT ER NIET AAN VOOR ZIJN KERK MAAR VOOR ZIJN BRUID!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
8 December, 2002

* * * * * * *

6 = getal van de mens
2 zessen, 66 = worsteling, scheiding, getuige
12 (6 + 6) = administratie

Administratie van oordeel op de mens terwijl hij worstelt tegen YAHUVEH,
scheiding tussen de mens en zijn Schepper. Elisabeth is hier een getuige van via
de droom/profetie die HIJ haar heeft gegeven om publiekelijk te maken.

* * * * * * *

UITLEG: Op 8/12/02 Droomde IK (Elisabeth) dat ik exploderende sterren en raketten naar Amerika zag komen! Bid dat YAHUVEH hen blindgangers zal maken waar jullie leven voordat het te laat is. Ik ontving ook Profetie 66 nogal onverwachts terwijl ik dit uittypte getiteld, BLAAS DE BAZUIN EN WAARSCHUW, YAHUSHUA KOMT ER NIET AAN VOOR ZIJN KERK MAAR VOOR ZIJN BRUID!
[Titus 2:13-15]

Kijk omhoog Amerikanen; verneder jezelf, toon berouw, bid voor YAHUVEH’s oordeel om uitgesteld te worden. De raketten zullen er vlug aankomen en alleen gebed en vasten kan hen blindgangers maken of hen uitstellen. Neem alstublieft deze profetische droom serieus voordat het te laat is. YAHUVEH spreekt in dromen en visioenen en ook profetieën. 8/12/02

Kopieer dit alstublieft en geef dit door aan anderen en ook aan bediening sites. Niemand kan zeggen dat ze niet gewaarschuwd werden. Bid voor Wijsheid van YAHUVEH voor President Bush en de twee-ster generaals en al diegenen in de regering inclusief Colin Powell. Nu is het niet de tijd om politiek te spelen. Bid nu we nog steeds de vrijheid hebben om te bidden. Ik had een droom met de interpretatie en ik zag exploderende sterren en raketten komen naar Amerika. Bid dat YAHUVEH hen blindgangers zal maken waar jullie leven en ook over heel Amerika.

Dit is mijn profetische droom der waarschuwing. Ik wil dat u de omstandigheden begrijpt toen ik in slaap viel zodat u weet dat ik niet te veel CNN aan het kijken was voor het slapen. 7 dec. Was onze 9de maand trouwdag terwijl ons verteld werd om het maandelijks te vieren, niet alleen jaarlijks. Dit is wat we hadden gedaan; het was ongeveer 2.00 uur voordat we liefdevol in slaap vielen vol van vrede in elkaars armen. Ik was niet aan het denken aan enige terroristische aanslag voor mijn slaap. Dit hebbende gezegd, zal ik de droom relateren.

* * * * * * *

Mijn echtgenoot Nikomia en ik waren buiten aan het kijken naar de sterren in de richting van het oosten. Ik was vol ontzag hoe mooi de sterren eruit zagen die nacht. De lucht leek als een zwart fluwelen canvas en de sterren waren zo helder, groot en mooi. Ik zei, "Kijk naar de sterren schat, ik heb ze nooit zo fel en mooi gezien." Hij zei, "Ja, ik heb lucht zoals dit voorheen gezien in Minnesota." We gingen neer op onze knieën en begonnen te bidden en YAHUVEH en YAHUSHUA te prijzen voor het scheppen van zo’n schoonheid. We waren GOD YAHUVEH ook aan het danken voor de zegeningen en de bescherming die we hebben gekend in Amerika. (Notitie: We hadden geen jassen aan en het was geen sneeuw waar we op aan het knielen waren, maar waar we nu aan het leven zijn hebben we slechts één keer sneeuw gehad en de sneeuw is gesmolten en het weer is niet zo koud.) Het volgende dat ik in mijn droom zag is moeilijk uit te leggen. Terwijl ik omhoogkeek biddende, zag ik wat leek op een "Exploderende Ster." Eerst explodeerde één ster met lichten helemaal erom heen in verscheidene kleuren. Ik bleef bidden want ik wist niet wat dit was. Terwijl ik mijn echtgenoot de exploderende ster liet zien, ging hij door met bidden met mij en YAHUVEH prijzende voor Zijn bescherming en zegeningen en de schoonheid die GOD YAHUVEH creëerde. Ik keek omhoog en niet langer waren wij alleen want mensen begonnen naar ons te kijken dat we aan het bidden waren en YAHUVEH en YAHUSHUA aan het prijzen waren.

Grote menigten begonnen met ons de lucht te bekijken. Vijf vrouwen knielden achter ons en deden met ons mee bidden en YAHUVEH en YAHUSHUA prijzen voor bescherming. Deze waren onze eerste vrienden die zich aansloten in de droom, hun handen aansluitende met ons. Grote menigten van anderen stonden gewoon op een afstand en keken naar ons, sommigen bespotten ons. Ik keek naar de lucht en ik dacht dat de exploderende ster niet weer zou gebeuren. Tot mijn grote verbazing was er nog een andere exploderende ster, toen een ander. We bleven bidden en meer mensen sloten zich bij ons aan en baden.

Er waren op z’n minst 4 exploderende sterren, sommigen groter dan de anderen. Ik besefte toen dat de mensen die met ons meededen voor ons waren en diegenen die weigerden te bidden met ons en ons te helpen bemiddelen voor Amerika tegen ons waren. Ik was aan het puzzelen wat de exploderende sterren betekenden. Ik zei tegen mijn echtgenoot, "Vreemd want dit is geen vuurwerk, want het is niet 4 Juli." Toen zag ik wat leek op een kleurrijke streep in de lucht, zeer snel een heel lang spoor makende in de lucht.

Ik hoorde een hard geluid zoals iets de grond raakt. Toen we renden om te zien wat de grond raakte, waren er mensen helemaal om een grote donkere grijze raket heen die gedeeltelijk vast zat in de grond met twee rode vinnen aan iedere zijde, stekende uit de grond. Mensen waren beangstigd maar toen we het naderden, biddende, zagen we een wonder, het was een raket die niet was ontploft.

Prijs YAHUVEH en YAHUSHUA. De raket in de grond was een blindganger. Oh, we beseften toen dat het onze gebeden waren die ons hadden gered. Alleen YAHUVEH en YAHUSHUA konden dat hebben voorkomen wat zou exploderen, om een blindganger raket te zijn. Mensen begonnen ons toen te volgen en wilden gaan waar we ook gingen want zij wisten dat zij veilig zouden zijn, als zij zich zouden aansluiten bij ons in gebed, we waren elkaars gebedsbedekking. Mijn echtgenoot en ik wisten dat we de plek zouden verlaten waar we verbleven en geloofden in vertrouwen voor onze veiligheid omdat het gevaarlijk zou zijn geweest, want de sterren waren nog steeds aan het exploderen in de lucht toen we ernaar keken.

We hadden voorzieningen nodig voor de reis. We gingen in een drukke winkel met mensen in lange rijen. Mensen waren ons aan het volgen, nieuwsgierig naar wat we als volgende zouden doen want zij wisten dat de raketten blindgangers zouden zijn waar we ook gingen. Dit was onze belofte van YAHUVEH en YAHUSHUA en we zouden beschermd en voorzien worden. Ik merkte op tegen mijn echtgenoot, "Ik weet dat al diegenen die ons aan het volgen waren de winkel in beschermd en voorzien zouden worden." We namen een stap en de mensen volgden, stappen nemende direct achter ons. De mensen alreeds in de winkel waren hebzuchtig en alleen denkende aan zichzelf, elkaar aan de kant duwende. Allen onder ons, die de winkel samen binnen liepen, gaven om elkaars benodigdheden.

De mensen die alreeds in de winkel waren herkenden mij als de persoon die wees naar de exploderende sterren en die bad en waarschuwde. Sommigen in de winkel mochten mij en anderen mochten mij niet en sommige mensen deden mij ofwel negeren of waren onbeschoft en hatelijk. Terwijl ik in de rij stond, gaven mensen mij plaats voor hen zodat ik sneller voorzieningen kon kopen. Ik had wat voorwerpen opgepakt en hield ze in mijn handen, allen waren voedsel voorwerpen en een was een grote zak chips. Terwijl ik naar voren kwam in de rij en de winkelbediende mijn totaal aan het oprinkelen was, hetwelk een klein bedrag was, graaide ik in mijn zak en besefte dat ik geen kleingeld had, alleen een $700.00 postwissel en "Betalen Aan De Orde Van" was blanco. (Notitie: als iemand weet waarom dit bedrag en waarom het blanco was, ik heb nog geen onderscheiding, email mij alstublieft als u de openbaring krijgt van de RUACH ha KODESH, ook de HEILIGE GEEST genoemd.)

NOTITIE: Site manager, onder het lezen hiervan, kreeg de onderscheiding. $700.00 postwissel, 7 = Vaders getal van perfectie, een check van de Vader hetwelk onze benodigdheden perfect tegemoet zou komen. Echtgenoot voegde eraan toe: Kijk want het figuur is ingevuld met zevenhonderd dollar, maar naar wie het overgemaakt wordt is blanco. Dus zal Vader ons extra geld geven nadat we onze voorzieningen kopen, en ook HIJ alleen weet aan wie de check overgeschreven wordt.

Ik bad dat de winkelbediende genoeg geld zou hebben in de kassa om terug te geven, toen zei ik een vlug gebed dat ze het contant zou teruggeven. Ik vertelde haar, "Dit is alles dat ik heb. Heb je genoeg geld in de kassa?" Het was middag en bad dat ze het had, ziende het aantal klanten die zij had die dag. Ze keek en ze had genoeg. Ze vroeg naar mijn Identiteitsbewijs en ik besefte dat mijn echtgenoot mijn portemonnee had en hij was achter in de winkel wachtende in de rij, want mensen lieten hem niet voor in de rij, alleen mij, en ik zei, "Wacht alstublieft, ik moet mijn rijbewijs halen van mijn echtgenoot."

De mensen die mij niet mochten waren boos dat ik de rij zo ophield, anderen begrepen het. Ik ging terug naar achter in de winkel en haalde het Identiteitsbewijs van mijn echtgenoot en ging terug naar de winkelbediende en ze keek naar mijn Identiteitsbewijs en zei dat ze dit normaal gesproken niet doet maar ze herkende wie ik was en ze rinkelde het kleine bedrag op en gaf mij contant geld terug voor de postwissel. Ik vertelde haar dat ik erg dankbaar was. We verlieten de winkel met mensen die ons volgden waar we ook gingen; zij wisten dat er voor hen voorzien zou worden en dat ze veilig zouden zijn.

Einde van de droom.

* * * * * * *

Interpretatie van Droom:

Toen ik wakker werd om 10:30 Zondagmorgen, vertelde ik mijn echtgenoot de droom. We baden toen samen. Wij zijn de eersten die bidden over de exploderende sterren. Ik zag de exploderende sterren eerst in de droom en legde ze uit aan mijn echtgenoot, en we baden in de droom en nu baden we toen we wakker waren. Ik zei, "Ik begrijp niet wat de exploderende sterren betekenen." YAHUVEH vertelde mij onmiddellijk toen ik deze woorden sprak. "Wat heeft jullie vlag erop? Ik zei "Sterren." YAHUVEH zei, "Wat vertegenwoordigen de sterren?" Ik zei "Staten." YAHUVEH zei, "Bid dat de raketten die de staten zullen raken, hetwelk het getal van exploderende sterren is die jullie hebben gezien in de droom, blindgangers zullen zijn. YAHUVEH zei ook om,

BLAAS DE BAZUIN EN WAARSCHUW,
YAHUSHUA KOMT ER NIET AAN VOOR ZIJN KERK MAAR VOOR ZIJN BRUID!

(Notitie: deze profetie begint met een gebod om Jim Bramlett van Five Doves ministry iets te vertellen. Al diegenen die dit lezen, breng deze droom en profetie alstublieft naar Jim, want ik weet niet of hij de email zal ontvangen die ik naar hem toe zend. Help mij alstublieft om te gehoorzamen, nog nooit voorheen werd mij een gebod gegeven om een specifiek persoon een profetie te vertellen en hun hulp te vragen om dit uit te brengen. Ik ben nu aan het gehoorzamen, of Jim nu zal gehoorzamen en deze profetische waarschuwing zal ontvangen, alleen de tijd zal het vertellen. YAHUVEH zal jullie zegenen voor het op z’n minst naar hem en anderen te zenden. Zend mij alstublieft een email en laat mij weten dat jullie mij hebben gezegend op deze manier. Dankjewel.)

* * * * * * *

Vertel Jim Bramlett van Five Dove ministry, plaats deze droom en profetie en waarschuw iedereen die zal luisteren want oordeel komt eraan naar Amerika. Diegenen die zich bij jou zullen aansluiten en bidden zullen gespaard worden en de raketten zullen slechts blindgangers zijn het zal hen niet deren. De mensen die een zegen zijn aan jou, YAHUVEH en YAHUSHUA zullen heb zegenen. De mensen die de boodschappen vervloeken en bespotten die IK jou heb gegeven om te waarschuwen voordat het te laat is, IK, YAHUVEH en YAHUSHUA zullen zien dat dezen zonder voedsel of beschutting zullen gaan en de raketten zullen komen waar zij leven en de raketten zullen geen blindgangers zijn.

IK heb jou voort gezonden voor jaren nu en zend jou als MIJN Elias van Nu naar de weduwen van Zarfat in Amerika en over de wereld en zij wisten niet dat zij behoeftig waren want de tijd was niet gekomen maar nu zal het spoedig op hen zijn. Degenen in de winkel die jou niet mochten en niet met jou baden, noch jou hielpen, en in plaats daarvan de boodschappen beschimpten die IK jou heb gegeven zullen diegenen zijn die zullen lijden wanneer het kwaad valt op deze aarde op een manier dat voorheen nog niet getoond is.

Alleen diegenen met geestelijke ogen en oren zullen jou zelfs de Troepen op de Muren horen waarschuwen die IK jou heb verteld om te verzamelen. Maak jezelf geen zorgen met diegenen die hebben gerebelleerd tegen de waarheid die IK jou voort heb laten spreken. Ben niet bezorgd hoeveel mensen zullen stoppen met jou financieel te steunen want IK zal diegenen zegenen die jou zegenen en diegenen vervloeken die jou hebben vervloekt en anderen opvoeden om een hulp te zijn aan jou en niet een hindernis. Deze bediening is niet genoemd naar een man of vrouw maar brengt in plaats daarvan YAHUVEH de Glorie, zelfs in de naam.

Deze bediening heeft geen woorden voort gesproken voor jeukerige ogen oren maar in plaats daarvan voor Heilige oren die behaaglijk en gehoorzaam willen zijn aan YAHUVEH zoals Enoch en Elias van Oudsher wandelden, zo zullen diegenen luisteren en gehoorzamen en diegenen die YAHUVEH behagen, en zullen YAHUSHUA’s Bruid genoemd worden. IK, YAHUVEH zal MIJN Zoon niet zenden om de Kerken op te nemen maar in plaats daarvan de Bruid van YAHUSHUA die de eerste vruchten zijn. Er zijn vereisten om YAHUSHUA’s Bruid te zijn. IK, YAHUVEH heb jou hoorbaar verteld, "YAHUSHUA komt er niet aan voor een ongehoorzame Bruid."

Herinneren jullie de 5 wijze maagden met olie in hun lampen? Onthoud dat de 5 dwaze niet gehoorzaamden. Beiden werden gewaarschuwd dat de Bruidegom eraan komt, beiden wachtten. De Bruid zullen hun verheerlijkte lichamen ontvangen en nauwelijks zal de wereld het opmerken als zij weggenomen wordt en voorbereid met marcherende orders hoe de Gasten te helpen en de Gasten te beschermen die niet gepast waren om de Bruid genoemd te worden, want de Gasten gingen niet de extra kilometers die ervoor nodig zijn in gehoorzaamheid en Heiligheid, verlatende de dingen van deze wereld omwille van het Koninkrijk van YAHUVEH.

De Gasten houden van de Bruidegom maar niet genoeg om de heidense wegen en feestseizoenen te verlaten, inclusief de kerken van Babylon en mensgemaakte geestelijke wetten. De Gasten weten wie Jezus is maar weigerden om meer te leren over wie YAHUSHUA is, de Koning der Joden, jullie Joodse Hogepriester die gehoorzaamde en de Joodse Hoge Heilige Dagen en Feesten hield. De Gasten stonden erop om comfortabel te blijven in een routine deelname in broederschap die hen de droge kruimels van brood voerde in plaats van frisse manna vanuit de Hemel. De Bruid van YAHUSHUA is met meer bezorgd dan slechts zichzelf, maar werken om anderen naar de waarheden te brengen van het Koninkrijk der Hemelen. De Bruid van YAHUSHUA zullen de Gasten voorbereiden voor het Bruiloftsmaal zoals zij dat nu aan het doen zijn in hun sterfelijke lichamen en zullen doorgaan met helpen om de gasten voor te bereiden nadat de Bruid verandert in hun Verheerlijkte Lichamen en zullen de Gasten waarschuwen om niet het Merkteken van het Beest te nemen en om hen te helpen beide in het lichamelijke rijk en het geestelijke rijk.

Hoeveel van jullie die dit lezen of horen nu weten dat IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA de waarheid voort hebben gesproken in hoorbare woorden, profetieën, dromen, visioenen, en gezalfde leer van MIJN Joodse Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah en jullie hebben opzettelijk jullie oren dichtgedaan en zijn gestopt met deze bediening te steunen zodat jullie niet beledigd zullen zijn en moeten toegeven dat jullie hebben gezondigd? Hoeveel van jullie zijn gebleven in Kerken van Babylon omwille van gemak? Hoeveel van jullie hebben de Oude Wijn en de Nieuwe Wijn gemixt en vragen je af waarom het breekt? Waarom de Pastors van de andere kerken deze waarheden niet zullen ontvangen toen jullie hen hebben geconfronteerd? Als jullie je niet bekeren, zijn jullie de Gasten of erger, de lauwe kerk die IK uit MIJN mond zal spugen .

IK, YAHUVEH heb deze bediening gebruikt om de mensen te beproeven zoals in Jeremia 6:27-30, hoe weinig hebben geluisterd, totdat de raketten doel vinden zullen de mensen spotten maar achteraf zullen zij bidden voor genade, bescherming en provisies en komen naar deze bediening voor antwoorden. Sommigen zal IK genade mee hebben, en sommigen zal IK het niet hebben. De weduwe van Zarfat zou gestorven zijn als zij Elias van Oudsher niet zou hebben gehoorzaamd. IK zend MIJN Apostelen en Profeten om te waarschuwen en toch, hoe weinig zullen luisteren of zich bij hen aansluiten in gehoorzaamheid, bekering, gebed en lofprijzing dat IK, YAHUVEH al diegenen zal sparen die zichzelf vernederen en vragen dat oordeel uitgesteld wordt omwille van het bereiken van meer verloren zielen.

Deze tijd van het seizoen gaat helemaal over hebzucht en zelfzucht en IK liet jou hebzucht en zelfzucht zien zelfs in die droom die IK gaf aan MIJN Dienstmaag Elisabeth, en de eindresultaten die ervan zullen zijn. IK heb haar verteld om de Bazuin te Blazen en de Troepen op de Muur te verzamelen. Hoeveel van jullie zijn doof voor die bazuin? Hoeveel zullen dit lezen en jullie plekken nemen op die muur? IK, YAHUVEH beloof jou MIJN Geliefde Dochter en alle anderen die zich bij jou aansluiten in de waarheden die IK jou heb geleerd die overeenkomen met MIJN Heilige Geschriften. Waar je ook leeft MIJN Dochter, waar de getrouwe kinderen van MIJ ook zijn die deze waarschuwing serieus nemen en andere waarschuwingen die IK voort heb gesproken vanuit jou, en bidden en bemiddelen voor Amerika, en MIJ nu gehoorzamen in Heiligheid en YAHUVEH’s voetstappen volgen, stap voor stap, IK, YAHUVEH zal hen zegenen en beschermen.

Iedereen die zich bij jou aansloot in die droom en herkent dat IK jou heb gezalfd om een Nachtwaker op de Muur te zijn en jou heb gezalfd om MIJN Troepen te verzamelen, om te helpen de Bruid voor te bereiden voor MIJN Zoon YAHUSHUA’s komst, en jou zegenen en niet vervloeken, om te doen wat zij normaal gesproken niet doen, dat is om een zegen te zijn voor deze bediening. IK zal zegenen en beschermen en hen voorzien, als jullie samen handen in elkaar sluiten en bidden voor Oordeel om uitgesteld te worden op Amerika, maar het kan niet gestopt worden, anders zal IK, YAHUVEH mijn excuses moeten aanbieden aan Sodom En Gomorrah en anderen die IK heb vernietigd voor zondigheid en afgoderij.

IK, YAHUVEH waarschuw alle mannen die deze waarschuwing zullen bespotten en verachten omdat het komt van de mond van een vrouw; moet IK jullie eraan laten herinneren hoe IK Deborah van Oudsher gebruikte? De Troepen op de Muur zijn Machtige Vrouwen van YAHUVEH en zij zijn in groter aantal dan de mannen. IK zal de vrouwen gebruiken om de mannen te beschamen zoals IK dat deed bij Barak. Alleen IK, YAHUVEH, weet wat ervoor nodig zal zijn om de mannen te veroorzaken om MIJN Geestelijke leiders te zijn en niet de volgelingen. MIJN Machtige Krijger Vrouwen die echtgenoten hebben in de ogen van deze wereld, die erop staan om volgelingen te zijn van de kerken van Babylon die leugens leren en het vlees navolgen, niet de RUACH ha KODESH, niet leiders van waarheid en Heiligheid, zullen gebracht worden tot openlijke schaamte.

IK vertel de vrouwen niet die IK heb gezalfd zoals in het boek van Joël 2:25-28 om MIJN Geboden niet te gehoorzamen, zelfs als het de echtgenoot is van die vrouw, zeggende dat ze zich moet overgeven aan hem. De instructie aan de vrouw dat zegt, "Vrouwen, ben gehoorzaam aan jullie mannen in alles" is niet bedoeld voor diegenen die ongelijk verbonden zijn met ongelovigen. MIJN Woord is verdraaid geweest om een vrouw te dwingen zich te vormen in een heidens beeld wanneer het gebruikt wordt door een heidense echtgenoot. IK gebruik MIJN Dochter nu om deze waarheid voort te spreken zodat het jullie vrij zal zetten.

Grote menigten van vrouwen zijn hiermee aan het worstelen maar de waarheid is dat jullie die partner kozen met jullie vlees, en mannen die partners hebben die Heiligheid en de verlossing van YAHUSHUA weigeren, jullie kozen die vrouw. Want IK deed niet en IK zou niet een gelovige samen verbinden aan een ongelovige in YAHUSHUA, maar IK zal jullie toestaan en deed jullie toestaan om de keuzes te maken. IK zet jullie in herinnering van Nehemia en Ezra. (Ezra 9:1-4) (Neh 13:23-30) De Joden werden niet toegestaan om heidenen te nemen als vrouw. MIJN Kinderen die in de tak van YAHUSHUA geënt zijn, hoewel jullie misschien niet Joods zijn biologisch gezien, geestelijk zijn jullie net zo zeer een Jood. Deze Hebreeuwse wetten zijn ook op jullie van toepassing.

Als een echtgenoot niet YAHUVEH en YAHUSHUA aan het volgen is in Heiligheid, en waarheid en erop staat dat de vrouw de Thora niet gehoorzaamd hetwelk alle Tien Geboden bevat, en MIJN Gezalfde vrouwen hinderen in het zetten van YAHUVEH en YAHUSHUA’s Wil, op de eerste plaats in hun levens. IK. YAHUVEH noem deze huwelijken niet gelijk verbonden en IK, YAHUVEH zal een huwelijk scheiden waarin een mens weigert om de vrouw of de echtgenoot toe te staan om alles te zijn waartoe IK hen heb geroepen en gekozen om te zijn. IK zal doen waarvoor de echtgenoot of vrouw heeft gebeden zonder te stoppen in geloof. Als zij gehoorzaam zijn en Heilig zal IK niets of niemand toe staan om tussen IK, YAHUVEH, Vader en Schepper en YAHUSHUA de MESSIAS te komen.

Als een echtgenoot of vrouw niet de manier aan verstoren is waarop een echtgenoot of vrouw hun Schepper en Messias aan het aanbidden is in waarheid en gehoorzaamheid, en een open hart heeft naar verlossing, zal IK meer tolerantie en geduld hebben met hem of haar. De vrouw zal nog steeds zijn zoals een Deborah van Oudsher en IK zal haar machtig gebruiken terwijl zij bemiddeld voor haar echtgenoot zolang als hij haar geen kwaad doet op enige manier, nog haar verbied om MIJN Geboden te gehoorzamen en de roeping die IK, YAHUVEH, heb geplaatst op haar leven.

IK spreek voort, samen zullen jullie geestelijke oorlogsvoering doen om te bidden en te bemiddelen voor de volkeren en mensen van alle rassen, afkomst en tongen om dat te volbrengen waarmee IK jullie voort heb gezonden met de herinnering dat "velen zijn geroepen en weinigen gekozen" afhankelijk van hoeveel jullie willen groeien geestelijk. Hierin liggen jullie keuzes. Zullen jullie de wegen van wereld liefhebben en gehoorzamen of zullen jullie MIJ aanbidden, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA? Het is jullie keuze. Vóór de grondlegging van deze wereld, wist IK, YAHUVEH alreeds wiens naam gevonden wordt in het Lams Boek des Levens.

* * * * * * *

2 Kronieken 7:13-14

13 Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

Ezra 8:21-23

21 Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en voor onze kinderkens, en voor al onze have.

22 Want ik schaamde mij van den koning een heir en ruiters te begeren, om ons te helpen van den vijand, op den weg; omdat wij tot den koning hadden gesproken, zeggende: De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.

23 Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.

Joël 2:25-29

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan,

de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest

zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

Contacteer mij alstublieft en laat mij weten dat het werk dat wij doen in waarschuwing niet voor niets is.

Sommigen beledigende en anderen verlichtende in de NAAM van YAHUSHUA, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah