PROFETIE 67

METEORIET VERNIETIGING KOMT ERAAN, BID VOOR EEN UITSTEL IN OORDEEL!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
19 December, 2002

* * * * * * *

Profetische waarschuwingsdroom aan mij gegeven op 12/19/02. Ik werd wakker na een dutje van 2 uur. Indien iemand het aan het bijhouden is, deze maand heeft 3 profetieën voort gebracht en 2 waarschuwingsdromen. Nooit in de 27 jaren heeft YAHUSHUA mij gebruikt met zo'n urgentie. Het begon op de Eerste Dag van Dec. En Chanukah. Eerder deze middag vertelde mijn zoon mij dat hij een droom had van meteorieten die bepaalde staten troffen. De Heer YAHUSHUA laat mij refereren naar onze zoon op de bediening site als Profeten Jongen Elijah, hij is in de droom dus moet ik dit uitleggen en verduidelijken om deze reden. Profeten Jongen Elijah werd verteld om de droom op te schrijven zodat we de mensen konden waarschuwen en zij konden bidden voor uitstel van Oordeel in de NAAM van YAHUSHUA, en uitroepen voor GENADE en voor meer tijd om de verloren zielen in Amerika en deze wereld te bereiken. Mijn zoon heeft de vervolging en haatvolle woorden gezien die voort zijn gekomen vanuit anderen tegen mij op andere websites en hij wil niet dezelfde behandeling. Wie zij dat wel willen?

Dus hij schreef het niet op en ik zei, “Nou, YAHUVEH, U gaf de waarschuwingsdroom aan hem, niet aan mij, dus ik kan hem niet dwingen.” Toen gingen mijn echtgenoot en ik neerliggen voor een dutje omdat wij beiden uitgeput waren en ik had de onderstaande droom. Wat zelfs nog interessanter is, ik werd wakker van dezelfde droom om het te vertellen aan mijn man zodat ik het niet zou vergeten, en terwijl ik tegen hem zei, “Schat ik had een droom, laat het mij alsjeblieft niet vergeten ok?” Hij zei, “Ok” en wachtte op mij om hem de droom te vertellen maar ik viel terug in slaap terwijl ik het begon te spreken en ik ging regelrecht terug in DEZELFDE droom precies waar het eindigde.

Nu wanneer YAHUVEH eenmaal spreekt in een droom dan zouden we het moeten beproeven, maar wanneer Hij TWEEMAAL spreekt na het wakker worden van de droom om terug te gaan in dezelfde droom, kunnen we maar beter ECHT WAKKER WORDEN en AANDACHT SCHENKEN! Ik weet dat ik opnieuw bestempeld zal worden als een valse profeet door mijn vijanden en dat mijn naam gelasterd zal worden door diegenen die zichzelf Heilig noemen en de massa's voor de gek houden, maar zij zijn Farizeeën en niet eens een Profeet. Ik weet dat ik de vervolging zou moeten tellen als alle vreugde, maar ik geef toe dat ik nog niet in staat ben geweest om aan lastering te denken, en scheldwoorden en bedreigingen als een VREUGDE. Het kwetst en wanneer jullie mij snijden dan bloed ik nog steeds zoals ieder ander. Ik heb nooit een maand gehad zoals December 2002. Het begon op 1 December de eerste dag van Chanukah met Profetie 65, “VLUCHT van de KERKEN van BABYLON” en op 8 December een profetische waarschuwingsdroom die “EXPLODERENDE STERREN en RAKETTEN” genoemd wordt en gedurende de opname van de droom kwam een NIEUWE Profetie voort, Profetie 66, “YAHUSHUA komt NIET terug voor de KERK maar voor ZIJN BRUID.”

Ik ontving meer email door deze twee profetieën dan enige andere profetie tot nu toe. Alle email was bemoedigend voor mij en er werden zegeningen op mij gebeden voor het voort spreken van de waarheid. Mensen hebben ook postkaarten gezonden zeggende “Dankjewel!” YAHUSHUA wist dat de verbale aanvallen voort zouden komen van achter mijn rug om en dat was ook zo. Eerst zond YAHUSHUA zijn troepen voort om te bemoedigen en tot mij te profeteren dat ik zou moeten doorgaan met ZIJN waarheden voort te spreken en geen compromis te sluiten, en dat ik ook de duivel mij niet moet laten ontmoedigen. Dank jullie voor AL diegenen die dit werk van YAHUVEH en YAHUSHUA steunen en die de tijd hebben genomen om deze Dienstmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA te bemoedigen. Ik ontving zelfs een Profetisch woord van een Profeet, Samuel in Mexico, en de eerste keer dat wij aan de telefoon spraken zei hij onder de zalving van YAHUVEH, “Je zult weten dat dit de vervolging waard is, want wacht totdat je alle verrassingen en beloningen ziet die op jou aan het wachten zijn in de Hemel.”

Indien jullie je afvragen waarom werk uitgesteld werd op de bediening site en de zwijgzaamheid opmerkten, het is omdat ik zoals een schildpad ging en mijn hoofd verborg door de haatvolle vervolging van een andere website die zichzelf WAARDIG durven te noemen en er is NIETS WAARDIG IN HUN NAAM VAN DE SITE, NOG DE MENSEN DIE DEZE BEDIENING AANVALLEN EN AL DIEGENEN DIE OPSTAAN TEGEN LEUGENS. In plaats van WAARDIGNIEUWS zou het ONWAARDIGNIEUWS.com moeten zijn. OORDEEL zal komen tot de Farizeeën die met een vorm van Godvruchtigheid komen maar met geen GODVRUCHTIGHEID vanbinnen. In plaats van te luisteren naar de Profetische dromen en Profetieën, houden zij zich liever bezig met de vrouw aan te vallen die gezonden is met de boodschap vanuit de Hemel. Ach ja, dus deze geverfde schildpad is weer uit haar schild aan het komen en weer gereed voor de aanvallen die komen. Hieronder is de droom, IK zal het precies zoals ik het had relateren, hoewel ik sommige dingen moet uitleggen want het is persoonlijk voor mij.

* * * * * * *

METEORIET VERNIETIGING KOMT NAAR DEZE STATEN
BID VOOR UITSTEL IN OORDEEL!

DROOM
Ik vond een telefoonnummerlijst met iemands naam erop die ik ooit een vriend noemde. Haar naam is Shoshanah. Ik vond haar telefoonnummer op een lijst. Ik had haar in jaren niet meer gebeld want ik wist dat zij ooit een Christen was die veranderde in een Messiaanse Jood want zij leerde anderen niet alleen wie JEZUS is maar zij gebruikte nu zijn Hebreeuwse naam YAHUSHUA. Ik wist zelfs in de droom dat Shoshanah niet langer een vriend en een zuster was want zij werd een Orthodoxe Jood en ze begon mensen te leren op haar enorme website dat Joden YAHUSHUA (Jezus Christus) niet hoefden te accepteren als MESSIAS, maar dat ze alleen de Wetten van de Thora hoefden te gehoorzamen en dat ze gered zouden zijn! Van een vrouw die ik eens respecteerde als een Profeet en geestelijke leider, zielen naar YAHUSHUA leidende en hoever viel zij. Het is één ding om te geloven zoals de Orthodoxe Joden dat doen in onwetendheid maar om dit te doen en nog steeds je site gelijst te hebben als Messiaans Joods en deze leugens te leren is lastering! Ik heb niet eens aan deze vrouw gedacht in jaren en hier was zij in mijn droom. (Notitie: We hebben zojuist onze telefoonlijst recentelijk verloren met haar naam erop.)

Ik vond haar telefoonnummer en vertelde mijn geliefde echtgenoot dat ik haar meteen moet bellen en haar moet waarschuwen over de komende Meteoriet douche. Ik draaide haar telefoonnummer en een andere vrouw antwoordde en zei dat Shoshanah niet daar was, zij zou terug moeten zijn maar ze was er niet en zij wist niet waar zij was. Ik zei, “Dit is Apostel Elisabeth Sherrie Elijah maar zij kent mij als Sherrie, schrijf alstublieft mijn telefoonnummer op.” De vrouw schreef mijn telefoonnummer op (Het is het exacte telefoonnummer dat ik nu heb) en zij had een hoog gestemde stem toen zij sprak. Ik had haar gestoord tijdens haar maaltijd, zei ze, maar ze wilde met mij bidden.

Ik begon te bidden met haar in de Hemelse Tongen die aan mij werden gegeven en een boodschap kwam voort en zij was ook aan het bidden in tongen. Ik moest waarschuwen dat Meteoriet Vernietiging eraan komt en er werd mij het bevel gegeven om de troepen op de muur te verzamelen. Om te bidden en te bemiddelen voor meer tijd om de verloren zielen te bereiken en om de Gebeds bemiddelaars te vragen tot YAHUVEH te bidden dat ZIJN Oordeel uitgesteld zou worden! Ik waarschuwde haar voor de staat waarin zij leeft, Georgia, en de andere staten waren Louisiana, Dallas, Texas, St. Louis, Missouri, Indiana, California en New York. Ik weet dat deze meteoriet vernietiging niet alleen zal komen tot deze staten maar dit zijn degenen die mij gegeven werden in de droom. Dit zal wereldwijd zijn want YAHUVEH is zeer woedend, maar zijn kinderen die Hem aanbidden en YAHUVEH en YAHUSHUA op de eerste plaats zetten in hun levens, hun huizen zullen gespaard worden.

Er zullen meteoriet douches zijn zoals deze wereld nog nooit heeft gezien en massa vernietiging en grote menigten zullen gedood worden. De vrouw begon luider te bidden. Toen zei YAHUVEH, “IK geef jou dezelfde profetische waarschuwing die IK aan jouw zoon gaf, Profeten Jongen Elijah, hetwelk hij niet serieus nam. IK herbevestig nu door jou heen want IK weet dat jij MIJN mensen zult WAARSCHUWEN en deze droom zal opschrijven. Oordeel werd alreeds uitgesteld, het zal niet gestopt worden maar het kan uitgesteld worden indien mijn mensen zullen bemiddelen en bidden op een machtige manier!” Ik zag een visioen in mijn droom en enorme keien en rotsen leken vanuit de lucht te vallen. Vuren waren op hetzelfde moment aan het uitbreken. IK vertelde haar dat we de mensen moeten waarschuwen. Ik vertelde haar dat mij profetische waarschuwingen werden gegeven van enorme aardbevingen, stormen, raketten, biologische oorlogsvoering, kernoorlogsvoering, plagen en nu meteoriet douches zoals geen ander dat voorheen gezien is.

Ik herinnerde in de droom, ze zei dat ze mij zou helpen, met mij zou reizen en de mensen zou waarschuwen! Ik was mijn gekruist been heel snel aan het zwaaien in de droom terwijl ik op de bank zat toen we spraken. Mijn geliefde man stond aan mijn zijde naar mij te kijken. Hij ging tegen haar spreken toen ik geëindigd was met profeteren. Het maakte niet uit of ik de naam van de vrouw wist of niet, ik herkende de HEILIGE GEEST in haar! In de droom beëindigde ik de conversatie aan de telefoon omdat ik besefte dat mijn echtgenoot en ik de hele dag niet hadden gegeten, we moeten aan het vasten zijn geweest, en ik had een scherpe pijn in mijn been.

--- EINDE VAN DE DROOM ---

Ik werd wakker en ik was hongerig en ik had een scherpe pijn in mijn rechterbeen en mijn echtgenoot bad voor de scherpe pijn in mijn been en de pijn ging weg.

Ik moet sommige persoonlijke dingen uitleggen die ik liever niet zou zeggen. Shoshanah is niet langer een vriendin in realiteit voor jaren nu. Ik kan haar niet eens Zuster noemen want zij zegt dat ze een Messiaans Joodse Bediening is en toch vertelt zij de Joden dat het houden van de Thora alleen hun zielen zal redden! Ik ken de reden waarom zij niet in de droom was en dat zij haar terug hadden verwacht en dat zij niet was teruggekeerd. Ik had ook verwacht dat zij terug zou komen en YAHUSHUA zou dienen en de Joden en de Heidenen zou leren dat er geen weg naar de Hemel is behalve door de gave die YAHUVEH ons gaf op Golgotha en dat is YAHUVEH'S enige geboren ZOON YAHUSHUA die ons zonde offer is. Zij heeft dat in realiteit niet gedaan zover ik weet. De enige reden dat ik jullie haar naam heb verteld is omdat het in de droom is.

Ik ken niet de naam van de vrouw met de hoge stem, nog iets anders over haar maar in de droom herkende ik de zalving van YAHUVEH. Zij was aan het eten toen ik belde, omdat zij het woord van GOD YAHUVEH aan het eten was en gevoed aan het worden was op vlees. Zij was bij Shoshanah's huis en ik weet dat zij in Georgia leeft. Ik werd gezonden om de staten van Georgia en Louisiana als eerst te waarschuwen!

In de droom stond mijn geliefde echtgenoot, Apostel Nikomia aan mijn zijde te luisteren, in realiteit zijn wij 24 uur per dag bij elkaar en zijn wij altijd aan elkaars zijde. Wij zijn een gebalanceerd gezalfd team. Ik heb geen onderscheiding waarom ik vlug mijn gekruiste been aan het zwaaien was, en ook niet waarom ik een pijn kreeg in dat been. Ik weet niet waarom we aan het vasten waren die dag. Beide mijn man en ik voelen de urgentie van gevaarlijke tijden die komen en we zijn nu YAHUVEH aan het zoeken om te vragen hoe we ons moeten voorbereiden voor het komende jaar. Terwijl ik dit aan het typen was kwam de zalving op mij neer en PROFETIE 67 is voort gekomen! Opnieuw zijn de droom en de Profetie op hetzelfde moment voort gekomen.

Ik wil jullie allen danken die deze profetieën en waarschuwingen serieus nemen en ze zenden naar andere bediening en ook naar jullie email lijsten. Jullie zullen in dezelfde beloningen delen waarin wij delen wanneer deze mensen gewaarschuwd en gespaard worden. Wij zijn als een GOUDEN ketting, iedere link heeft de andere nodig. Ik wil publiekelijk Rev. Carolu danken voor het waarschuwen van haar email lijsten. Ik heb haar terug geschreven en zij moet de email niet hebben gekregen. Carolu en al diegenen die met mij werken om bemiddelaars op te voeden als gebedskrijgers en te waarschuwen zoals Ezechiël 3:17-21 verklaart. Jullie zullen in dezelfde beloningen delen in de Hemel voor het gehoorzamen van YAHUVEH en het horen van ZIJN stem door deze profetische waarschuwingen heen.

Ik wil allen danken die Jim Bramlett schreven en hem vroegen om Profetie 66 te plaatsen (YAHUSHUA komt NIET voor de kerk maar voor ZIJN BRUID!) Zovele van jullie bombardeerden zijn email en ik ontdekte waarom YAHUVEH zijn naam bijsloot in die profetie. Dit schokkeerde mij, toen een nieuw geborene in Christus mij het onderstaande schreef en ik weet niet of de profetie ooit geplaatst werd op de Five doves website. Ik treur omdat Jim aan het kijken is voor de opname en toch gelooft hij niet in de spoedig komende Bruidegom, dat het YAHUSHUA is, hij gelooft niet in de Zoon van YAHUVEH. Ik vraag me af wat de lezers van five doves zullen zeggen wanneer zij dit zullen ontdekken? Tegen wie was YAHUSHUA aan het bidden indien hij ook de Vader was? Ik vraag mij af of Jim denkt dat YAHUSHUA gewoon tegen zichzelf aan het spreken was, vooral met ZIJN laatste woorden “Vader waarom heeft U mij verlaten?”

Elisabeth en Nikomia

* * * * * * *

Dit is wat Jim tegen mij zei nadat ik hem mailde. Het lijkt erop dat hij tegen de drie-eenheid in gaat.
Broeder ivan,

Dankjewel, maar iedereen kan posten op de Five Doves site. Ik geloof dat dit geplaatst zou moeten worden door degene aan wie het gegeven werd.

Trouwens, YAHUVEH is niet de Vader en YAHUSHUA de Zoon. YAHUVEH is de naam van God in het Oude Testament, die in het echt de Zoon was voordat hij in het vlees kwam. YAHUVEH WAS YAHUSHUA, die zei, “Voordat Abraham was, ben ik.” Zij zijn één en dezelfde. Ik heb dit intensief bestudeerd.
Jim
* * * * * * *

De droom van mijn zoon was recent, het kwam ook op 19.12.02.

Mijn zoon vertelt mij nu dat hij de droom jaren geleden had zonder de naam van staten. Ik had dezelfde droom rug aan rug, hetwelk zelden gebeurt, waar ik wakker word en spreek en dan terug in slaap val slechts om terug in dezelfde droom te gaan! Waarschuw alstublieft jullie geliefden om YAHUSHUA vandaag als MESSIAS te accepteren! Waarschuw hen om Heilig te leven zoals YAHUVEH ons gebiedt om te leven. Waarschuw hen om berouw te tonen en weg te keren van hun zonden voordat het te laat is! Waarschuw hen om te HOUDEN van YAHUVEH en HEM te VREZEN door YAHUVEH en YAHUSHUA op de eerste plaats te zetten in hun levens!

Profeten Jongen Elijah's recente droom…

Ik zag ons oude zwembad bij een huis waar ik ooit in leefde. (Dit was in Indiana en het zwembad was aan het lekken dus braken we het af tussen 3 en 4 jaren geleden) Toen zag ik grote meteorieten overal inslaan! Ik zag Meteorieten die New York vernietigden, St. Louis Missouri, Dallas Texas, en California.

Einde van droom
(De reden dat YAHUVEH mijn zoon het zwembad liet zien die afgebroken werd tussen 3 en 4 jaar geleden is omdat OORDEEL van de Meteorieten zolang uitgesteld is door de Gebeden van de rechtvaardigen die veel vermogen.)
* * * * * * *

Profetie 67
”Meteoor Vernietiging Komt, Bid Voor Een Uitstel in Oordeel!”

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
19/12/02 20:00 uur

IK YAHUVEH zal Oorlog verklaren vanuit de Hemel met gigantische Meteorieten van Massa vernietiging. IK YAHUVEH zal deze Meteorieten loslaten in douches zoals je nog nooit hebt gezien. Zoals verklaard wordt in het boek van Openbaring. Geen wapen van oorlogsvoering zal in staat zijn om het te stoppen! IK YAHUVEH, verklaar oorlog op aarde voor haar zondigheid, reusachtige Meteoor vernietiging zal komen; alleen Heilige gebeden zullen het uitstellen. Oordeel kan niet gestopt worden maar het kan uitgesteld worden. Terwijl jullie je raketten vanaf de aarde vuren zal IK MIJN raketten vanuit de Hemel afvuren. Wie kan vechten tegen YAHUVEH en winnen?

Zelfs de Heidenen waar jullie tegen razen in andere naties geven zich over aan de wetten en voorschriften van de god die zij dienen. Amerika, wie is jullie GOD die jullie dienen en vertrouwen? Amerika, wat zal ervoor nodig zijn voor jullie om berouw te tonen van het verraad en overspel dat jullie zijn begaan tegen YAHUVEH, die jullie natie apart zette en het zegende omdat jullie een vriend van Israël waren en haar verdedigden. Amerika, de dag dat jullie een hand opheffen tegen Israël is de dag dat IK MIJN hand van zegeningen en bescherming boven Amerika wegneem.

Jullie noemen andere naties oorlogzuchtig, maar wat zijn jullie, Amerika? Denken jullie niet dat IK het geschreeuw hoor van de onschuldige die verminkt en gedood zijn geworden in oorlogen die niet door de mens gemaakt werden? IK waarschuw en berisp niet alleen Amerika maar alle naties die deel hebben genomen in oorlogen die niet in MIJN wil zijn. IK vraag deze wereld, denken jullie niet dat IK het geschreeuw hoor van de baby's die gemarteld worden in de moeders baarmoeder omdat die moeder in haar zelfzuchtigheid alleen aan haar eigen leven denkt en niet van de ongeborene. Denken jullie dat IK het ene leven voor MIJ kostbaarder is dan het andere? Jullie wetten beschermen niet langer de onschuldige maar beschermen de schuldige.

Jullie mensgemaakte wetten zijn er nu op uit om jullie GOD-GEGEVEN vrijheden die IK Amerika gaf weg te nemen voor wat jullie Thuisland Beveiliging noemen. Er is geen beveiliging wanneer mensen behandeld zullen worden als criminelen, gearresteerd zonder bewijs, schuldig geoordeeld en geëxecuteerd zonder zelfs een rechtszaak of jury van hun Hogerhuis. Delen van deze wereld zijn dit alreeds aan het doen en Amerika, jullie schudden jullie hoofd en vingers, en nu zijn jullie wetten aan het schrijven om hetzelfde te doen? Wat is de prijs van privacy? Wat is de prijs van vrijheid om te aanbidden? Vraag Israël die vraag want zij betaalt een grote prijs en ook hebben de Christenen over de hele wereld een grote prijs betaald.

Wanneer zal deze wereld zich aantrekken wat gedaan wordt in het geheim door anderen in Politici? Nu zijn vijanden van YAHUVEH degenen die uit spreken om de vrijheden van Amerikanen (ACLU) te verdedigen en omdat zij ook vijanden zijn van het Evangelie negeren jullie hen wanneer zij proberen om jullie het iets te laten schelen dat jullie vrijheid en privacy weg wordt genomen van jullie. Herinner je toen IK waarschuwde dat wanneer vrijheid van meningsuiting van één wordt weggenomen het van allen wordt weggenomen. IK sprak dit in een andere profetie die gegeven is aan deze dienstmaagd.

IK, YAHUVEH, vertel jullie, niet langer zullen jullie elkaar kennen bij naam, maar aan de zalving van de RUACH ha KODESH, MIJN HEILIGE GEEST! IK ben jullie aan het bevelen om aan te sluiten bij diegenen die jullie vreemden noemden en nu sluit IK jullie bij elkaar aan om elkaar te steunen, want jullie zullen elkaar niet herkennen aan aardse namen maar aan MIJN Zalving. Jullie zullen reizen met mijn gezalfden en de noden van de één zullen de noden zijn van allen en jullie zullen delen wat jullie hebben met elkaar terwijl IK YAHUVEH jullie zegen.

Meteoriet Vernietiging is voort aan het komen net zoals IK, YAHUVEH, MIJN Dochter Elisabeth's zoon die Profeten Jongen Elijah genoemd wordt vertelde. Hij zou de waarschuwing niet geven, dus ben IK het wederom vanuit MIJN Dochter voort aan het spreken. Waarschuw de mensen dat alleen machtige gebedsbemiddeling Oordeel tot Amerika en deze wereld zal uitstellen. Oorlog vanuit de Hemel, gigantische Meteorieten, zullen losgelaten worden en geen wapen van oorlogsvoering zal in staat zijn om het te stoppen! Alleen gebedskrijgers zullen MIJN Oordeel uitstellen terwijl zij uitroepen voor genade op dit land die geen genade verdient. IK profeteerde dat de stormen en aardbevingen zouden komen en ze kwamen. Wat zal IK moeten doen voordat mensen zullen beseffen dat IK de Apostelen en Profeten aan het waarschuwen ben om de mensen te vertellen berouw te tonen voordat IK Oordeel zend?

Mijn troepen die gezalfd zijn door de Hemel zullen zich niet bezig houden met elkaars naam, want zij zullen de RUACH ha KODESH binnenin MIJN Kinderen herkennen. Zij zullen de naam niet herkennen, nog zelfs hun verleden kennen, maar zij zullen elkaar herkennen door de zalving van MIJN RUACH ha KODESH. Jullie zullen je samen vergaderen in MIJN NAAM en wandelen in Heiligheid en Waarheid tot MIJN voorschriften en zij aan zij wandelen, samen reizende voor één doeleinde en dat is om mensen te waarschuwen dat MIJN Oordeel spoedig gaat vallen. Het jaar 2003, MIJN gezalfde verborgenen zullen uit het verborgene komen en zich samen aansluiten met MIJN Dochter die dit aan het spreken is en samen zullen zij bidden voor uitstel van MIJN Oordeel en indien genoeg mensen berouw tonen, zal IK MIJN hand van Oordeel weerhouden tot een andere tijd.

Jullie naties die wapens ontwikkelen, ze fijnstemmen, zodat jullie elkaars raketten neer kunnen schieten, vraag jezelf dit, “Hoe kunnen jullie jezelf verdedigen tegen een oorlog vanuit de Hemel terwijl IK Meteorieten op de aarde gooi, inclusief Amerika, die jullie huizen zal verpletteren, zaken, hoofdsteden en jullie zullen vertellen 'genoeg van jullie dwaasheid'. IK, YAHUVEH, zal jullie een oorlog laten zien van ongemeten proporties indien jullie geen berouw tonen, weg keren van jullie goddeloze wegen, Heilig leven en Heilig Zijn en roepen op MIJN NAAM in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA. Jullie kunnen alle goddeloze wetten goedkeuren die jullie willen maar IK, YAHUVEH, ben de enige wetgever en er zijn onbuigzame consequenties voor diegenen die zichzelf wetmakers noemen en in het echt Wetbrekers zijn. IK YAHUVEH ben niet behaagd; nog zullen jullie dat zijn wanneer IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA klaar met jullie zijn.

Voor diegenen die de spot durven te drijven met de boodschappen die IK, YAHUVEH, voort zend zoals deze, houd jullie handen hoog en verdedig jezelf tegen de eeuwige Schepper, degene die de Oude der Dagen genoemd wordt, want IK heb geen begin en geen einde, IK ben de ALEPH en TAV. Jullie die jezelf Christenen noemen en toch de wegen van MIJN Zoon YAHUSHUA niet volgen, zelfs niet in de Heilige Tijden.

Jullie die jezelf Christen noemen, die roemen en zeggen, “Ik ben geen Jood” en toch zei IK, “Jullie zijn ingeënt wanneer jullie YAHUSHUA volgen en HEM als MESSIAS accepteren, YAHUVEH en YAHUSHUA liefhebbende en op de eerste plaats zetten in jullie levens, ernaar strevende om MIJN wetten te gehoorzamen, wetende dat jullie een middelaar hebben, een Redder in MIJN Zoon YAHUSHUA wanneer jullie toch zondigen, maar niet opzettelijk de RUACH ha KODESH bedroeven en jullie eigen ziel in gevaar brengen”. Hoe weinig van jullie herinneren dat jullie allen je eigen verlossing met vreze en beving moeten uitwerken.

De meerderheid van jullie die jezelf Christenen noemen zijn voor het meest anti-Semitisch. Jullie vermijden de Hebreeuwse wegen, de Thora, de Tanakh en willen alleen het Nieuwe Testament claimen. Jullie willen alleen samen vergaderen op een mensgemaakte Sabbat [Zondag], niet op de ware Shabbats. Hoeveel Christenen willen alleen mensgemaakte heidense feestdagen vieren en de ware Hebreeuwse Heilige Dagen vermijden? Hoeveel van jullie gebruiken alleen wat jullie kerk noemen om MIJ te pacificeren of als een modeshow of als een roddelfeest. Jullie Christenen beseffen niet dat Pinksteren niet wordt gevonden in het meest van jullie kerken omdat jullie MIJN HEILIGE GEEST hebben bedroefd en de RUACH ha KODESH eruit hebben gejaagd.

Jullie lezen over de 12 discipelen en citeren de Joodse geschriften en claimen de Bijbel als jullie beloften, toch snijden jullie jezelf af van alles dat Hebreeuws is en scheppen op dat jullie geen Jood zijn. Jullie durven te roemen hoe IK, YAHUVEH, de natuurlijke wijnstok eraf sneed om jullie Heidenen in te enten, zodat de natuurlijke wijnstok jaloers zou worden en toch verwerpen jullie de natuurlijke wijnstok en verwerpen jullie de dingen die IK YAHUVEH hen leerde. Jullie die jezelf Christen noemen stonden Rome toe om zogenaamd de enige dag te veranderen die IK apart zette, zegende en heiligde en jullie zeggen iedere dag kan ermee door, om Sabbat te noemen. IK koos niet iedere dag; IK rustte op de Zevende Dag. [Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsopgang]

Waarom studeren jullie niet en tonen jezelf niet wel beproefd? Jullie kennen de waarheid en toch hebben jullie nog steeds niet jullie Pastors verantwoordelijk gehouden voor het terug veranderen van de dag der broederschap naar de ware Shabbat dag. Indien jullie de pastors verteld hadden, “Jullie vertellen ons dat de Bijbel waarheid is en toch volgen jullie niet de waarheid en ik zal geen deel zijn van een genootschap die niet in de waarheid wandelt.” In plaats daarvan fluisteren jullie de waarheid en gaan er niet mee door. Geen Pastor heeft tot nu toe deze dochter gecontacteerd waar IK deze boodschap uit voort spreek en dankte haar of moedigde haar aan voor het berispen van hen in YAHUSHUA's NAAM. MIJN Kinderen die de profetische boodschappen van berisping naar de Pastors hebben genomen worden geweigerd of op het hoofd geklopt en verteld, “Dankjewel maar we zullen op dezelfde manier doorgaan,” en MIJN Kinderen gehoorzamen niet en zitten nog steeds in deze kerken die weigeren de waarheid voort te spreken en de dingen op YAHUVEH's manier te doen en niet op de manier van een man of vrouw.

Waarom zijn de Kerken geen Heiligheid en Berouw voort aan het spreken? Waarom zijn zij niet aan het waarschuwen, nauw is het pad naar de Hemel en breed is het pad naar de hel? Vraag jezelf, “Brengt een voorspoedsboodschap zielen naar de Hemel?” Vraag jezelf, “Waarom de top bedieningen van deze wereld weigeren om enige boodschap voort te spreken die anderen zou kunnen beledigen”. IK, YAHUVEH, ben waarheid en toen MIJN Zoon YAHUSHUA waarheid tot de Farizeeën voort sprak, beledigde het. Wanneer MIJN Discipelen waarheid voort spreken, beledigt het de Farizeeën, diegenen met een vorm van godvruchtigheid en geen GODVRUCHTIGHEID vanbinnen. Vraag jezelf, “Waarom de pastors de mensen niet aan het aanmoedigen zijn om te bidden tegen goddeloze wetten, opdat ze geen realiteit worden.” Vraag jezelf, “Waarom zoveel pastors de schapen aan het leiden zijn de kuil der wolven in.”

Christenen, jullie zullen weer opnieuw overhandigd worden aan het Romeinse Rijk. Jullie die jezelf Christenen noemen, IK zal jullie oordelen want jullie hebben Constantijns wetten gevolgd en niet YAHUVEH en YAHUSHUA! Christenen, jullie hebben heidense feestdagen gevierd, niet YAHUVEH'S heilige Dagen. Christenen, IK zal jullie oordelen voor het zeggen dat jullie de Koning der Koningen en de Heer der Heerscharen dienen en liederen van lofprijzing zingen tot YAHUSHUA en toch, met kennis en voorbedachtzaamheid, erop staan om hem te noemen bij een Griekse naam, Jezus. Jullie doen dit niet langer in onwetendheid. YAHUSHUA zei, “In MIJN NAAM zullen jullie duivels uitdrijven.” Dat is de NAAM van YAHUSHUA want MIJN NAAM is YAHUVEH, YAH is in die NAAM gevoegd! Is YAHUVEH'S NAAM in de spelling van Jezus? Wat is MIJN NAAM? IK BEN gekend aan vele namen maar wat zeggen jullie geschriften? Stop met gewoon het Grieks te bestuderen, begin met de Hebreeuwse en Aramese vertalingen te bestuderen.

DE NAAM
“Onze hulp is in de NAAM van
YAHUVEH,
maker van hemel en aarde”.
Psalm 124-8

Jullie die jezelf Christenen noemen, IK, YAHUVEH, klaag jullie aan met dit. Jullie die prediken dat YAHUVEH en YAHUSHUA Liefde is, en het toch niet laten zien, en het ook niet leven. Jullie dienen de Koning der Joden en toch vermijden jullie MIJN Joodse Mensen, jullie drijven de spot en lasteren en staan anderen toe om dit te doen. Jullie volgen in het geheim de waarheden in deze bediening en doen toch niets om het te steunen. Jullie doen niets om deze bediening te verdedigen en jullie herkennen de stem van jullie Hemelse Vader die voort spreekt en toch blijven jullie zwijgzaam als deze apostolische dienstmaagd bespot en gelasterd wordt, allemaal omdat IK deze bediening gebruik om de Joodsheid van YAHUSHUA te leren die jullie Jezus Christus noemen. Jullie zijn de enige religie die diegenen verminken, slaan, en proberen te doden of te vermoorden die van jullie eigen religie zijn. Jullie zullen dit niet vinden in enige andere religie.

Dit is het Oordeel dat IK bepaal en voort spreek vanuit MIJN Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah; word niet kwaad op haar, want zij is slechts de boodschapper. Grote menigten noemen zichzelf Christenen en hebben een vorm van godvruchtigheid en toch zijn zij heidense Farizeeën. Jullie die de waarheid kennen en de waarheid weigeren, jullie noemen jezelf Christenen en omdat jullie MIJN Joodse volk hebben verworpen en de Wetten en ware Heilige Dagen en feesten, zijn jullie opnieuw zoals een Judas geweest tot YAHUSHUA.

Omdat jullie durven te denken dat jullie beter zijn dan de Joodse mensen en roemen hoe jullie ingeënt werden en dat zij weg werden gesneden voor een tijd, jullie roemen hoe de Joden zo stom zijn om YAHUSHUA niet te zien, die jullie Jezus noemen, als Messias. In plaats van het bidden voor hen, het liefhebben van hen, beseffende dat IK YAHUVEH het ben die hun ogen verblindde voor een tijd, zijn jullie onder de vervloeking om het durven te roemen hoe IK de natuurlijke wijnstok eraf sneed en jullie erin entte door het Bloed van YAHUSHUA. Wat zegt MIJN Woord, wanneer jullie roemen en de natuurlijke wijnstok, het ongelovige Joodse Volk bespotten die nog niet de openbaring hebben gehad dat YAHUSHUA, in het Grieks Jezus genoemd, de MESSIAS is. Zegt MIJN Woord niet dat indien IK de natuurlijke wijnstok niet spaarde, waarom denken jullie dan dat IK jullie zal sparen die roemen dat zij beter zijn dan de natuurlijke wijnstok? Jullie, die erop staan om Constantijn te volgen, luister naar MIJ.

De eerste poging, dodelijk succesvol, werd gewaagd door hasatan in de vorm van een slang in de Hof van Eden (Gen 3:1-22). Satan bedroog Eva, en Eva veroorzaakte dat Adam zondigde in het denken dat er niets te behalen is door het houden van YAHUVEH's wetten, ook de Thora genoemd, hetwelk de Tien geboden inhoudt. Een ander voorbeeld is het geval van Cain die werd verteld dat gehoorzaamheid aan YAHUVEH's instructies verlossing en zegeningen brengt, maar besloot dat hij beter wist en werd als resultaat vervloekt terwijl hij zijn broer Abel vermoordde. En dan hebben we nog Korah die Mozes' autoriteit probeerde te ondermijnen en een verschrikkelijk eind tegemoet ging, toen de aarde zich opende en Korah en zijn volgelingen levend opslokte de put der hel in en de aarde sloot dicht over hen. (Num 16:1-35) Mozes waarschuwt ons over een valse profeet die zou proberen om de mensen geboden te leren die niet van YAHUVEH zijn en moedigde zelfs anderen aan om Mozes en zijn zalving niet te respecteren. (Deut 18:20-22)

Wee aan jullie voor al diegenen die geen geestelijke oren hebben om te horen en geestelijke ogen hebben om te zien dat zowel de Christelijke kerken als de Tempels vol zijn van Korah's vandaag de dag en hetzelfde lot zullen ondergaan. (Num 16:1-35) Net zoals in de tijd van Mozes, zo profeteer IK opnieuw door MIJN Dochter Elisabeth een waarschuwing heen tot jullie die jezelf Christenen noemen maar geen Christus in jullie hebben. Spot, laster en negeer nu en jullie zullen oogsten wat jullie hebben gezaaid.

Wee aan diegenen die weigerden of stopten met deze bediening te steunen, want jullie zeggen dat jullie niet Joods zijn, nog willen jullie een Messiaans Joodse bediening steunen. Oh, maar IK zal anderen opvoeden om jullie plaats te nemen. Zij zullen het zijn die de zegeningen en beloningen ontvangen die jullie naam erop zouden hebben gehad. (Deut. 28:1-14) In plaats daarvan zullen nu vervloekingen van YAHUVEH zoals het geschreven is in Deut 28:15-68 jullie lot zijn.

Ga zo door en drijf de spot, jullie kerken, valse profeten en diegenen met de boosaardige geest zoals Korah en die volgelingen van Korah (Num 16:1-35). Jullie zullen de spot niet drijven wanneer dit zal geschieden. Al jullie geestelijke leiders die MIJN Kinderen leiden om niet MIJN wetten te volgen die IK gaf aan Mozes zullen de rijken die zij huizen van god noemen neer zien komen tuimelen tot de grond en de hel zal opnieuw jullie opslokken samen met diegenen met de geest zoals een Korah. Al diegenen die zichzelf Christenen noemen maar hetzelfde doen als de geestelijke leiders, jullie hebben ook de geest als van een Korah en jullie zullen hetzelfde lot ondergaan indien jullie weigeren om acht te slaan op dezelfde waarschuwing die IK aan jullie aan het geven ben door deze dienstmaagd dochter van MIJ heen. Drijf niet de spot met de woorden van Genade en Gratie want die woorden komen met een hoge prijs, ten koste van MIJN Zoon YAHUSHUA's leven en Bloed dat IK, YAHUVEH, HEM liet offeren op Golgotha zodat jullie een Middelaar zouden hebben voor IK, YAHUVEH, de GOD van heel de Schepping.

Daniël sprak van een “Beest” die YAHUVEH's Heiligen te gronde zou richten en de wetten en tijden van YAHUVEH zou veranderen! (Dan 7:25) Paulus annuleerde niet de Sabbat, hoe zou hij dat kunnen doen? Is hij degene die de Sabbat schiep? Nee, “IK BEN” schiep de Sabbat voor jullie rust, om in MIJ te rusten zodat IK jullie zou herstellen. Paulus' woorden werden verkeerd vertaald, want nooit zou hij jullie leren om de Thora niet te gehoorzamen. Zijn woorden zijn verdraaid geworden om het te vormen in het beeld van de mens en niet in het beeld van IK, YAHUVEH. Paulus was aan het spreken tot het Joodse Volk en sprak, “Laat niemand u oordelen voor het Heilig houden van bepaalde dagen, of het observeren van de Heilige Dagen.” Nooit zei hij dat hij de Sabbat niet hield en anderen aanmoedigde om hetzelfde te doen. Paulus hield MIJN Joodse Wetten. Paulus leerde dat er gratie en genade is door YAHUSHUA heen maar hij leerde ook gehoorzaamheid aan YAHUVEH.

Zien jullie nog niet dat het Boek van Daniël gedecodeerd wordt voor jullie ogen? Wat eens een mysterie was en gesloten was voor jullie wordt nu geopend, indien jullie MIJ zullen zoeken voor wijsheid en nu komen nieuwe openbaringen voort vanuit MIJN gezalfden zoals het vaatwerk waaruit IK voort aan het profeteren ben. Luister en sluit jullie samen aan en waarschuw samen want jullie hebben elkaar nodig op een nieuwe manier in het komende jaar van 2003. Dit is waarom IK deze droom heb gegeven aan MIJN Dienstmaagd om jullie te waarschuwen om te beginnen met jullie samen te vergaderen.

De vijanden vallen niet aan alleen, een wolf reist in troepen en zo moeten YAHUVEH's Schapen en Lammeren dat ook doen. Christenen, jullie moeten stoppen met het vermijden van de Joodse, Heilige Dagen, Feesten en wat jullie het Oude Testament noemen. IK BEN beide het Oude en Nieuwe Boek, stop met het proberen te verdelen van hetgeen dat nooit bedoeld was om verdeeld te worden, want een huis dat verdeeld is kan niet staan. Christenen, reik uit naar de Joodse mensen en omhels Israël in liefde want zij zijn nu verblind voor een tijd, maar Israël zal gered worden als MIJN Zoon YAHUSHUA weer opnieuw de ogen van de blinden opent in Israël. IK, YAHUVEH, bepaal dat de blinde ogen en dove oren in Israël weer opnieuw MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH zullen aanschouwen. Lees en toon jezelf wel beproefd, al diegenen die de woorden van jullie Hemelse Vader YAHUVEH aan het herkennen zijn, bestudeer de onderstaande woorden in de Thora die IK MIJN Dochter heb geïnstrueerd om jullie dit te laten gedenken.

* * * * * * *

Deut 30:17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;

Deut 30:18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.

Deut 30:19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad

“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Matt 5:17-19

Lees alstublieft het onderstaande indien u uzelf een Christen noemt en zegt dat u gelooft in Jezus Christus. U zult verrast zijn door uw antwoorden, er is een verschil in geloven en het volgen en gehoorzamen.

Geloven Christenen YAHUSHUA, in het Grieks Jezus genoemd, wanneer hij zegt: “Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.” (Matt 19:17)? Houden Christenen de geboden? Er kan geen twijfel zijn dat YAHUSHUA, refereerde naar de Wet van Mozes, sinds er geen andere geboden waren. YAHUSHAU zei niet dat iemand het Koninkrijk der Hemelen binnen kan komen door slechts in HEM te geloven. De Bijbel zegt dat zelfs satan gelooft dat Hij de Zoon van God YAHUVEH is, het vereist het Liefhebben van YAHUVEH en YAHUSHUA en hen op de eerste plaats te zetten in uw leven, liefde, huwelijk, en bediening indien u er een heeft. YAHUSUA zei ook “Waarom noemt gij MIJ Heere en doet niet hetgeen IK zeg?” Iemand moet de Toen Geboden onderhouden, dit bevat de Ware Sabbat. Dit bevat het stoppen met broederschap in Kerken waar de geestelijke leiders de waarheid verteld zijn en toch weigeren om YAHUVEH's 4e Gebod te gehoorzamen.

Een vriendin die normaal gesproken haar tienden stak in deze bediening en geloofde dat de profetieën van YAHUVEH en YAHUSHUA waren zei dat haar echtgenoot en familie het haar moeilijk maakten om te gehoorzamen door de vervolging van het houden van de ware Sabbat. Sinds er geen Messiaans Joodse Tempel in de buurt is, is zij terug bij het bijwonen van de Kerk op Zondag, en noemt een andere persoon Pastoor waar ik normaal gesproken de eer had om haar Pastor genoemd te worden. Zij herkent de waarheid over Shabbat en gaf de profetieën aan de pastor maar hield hem nooit aansprakelijk wanneer de waarheid in de profetieën aan hem werd getoond. Zij is de HEILIGE GEEST aan het bedroeven terwijl zij nog steeds deze kerk bijwoont waar de Pastor haar vertelde dat het in het Nieuwe Testament niet langer nodig is om het 4e gebod te gehoorzamen en dat slechts negen van de tien vandaag de dag relevant zijn.

Anderen die eerst partners en vrienden van deze bediening waren zijn hetzelfde aan het doen. Het is makkelijker om te vormen naar de weg van de mens om dingen te doen sinds het een routine is. Ik heb de bedroefenis gehad van het verliezen van velen die ik ooit vertrouwde vrienden en partners noemde die ons in het verleden hielpen, en wanneer deze mensen zo groots werden gezegend voor het zijn van een zegen aan ons, ieder gebed van hen was beantwoord geweest en wanneer ik hen vroeg wat hebben jullie nu nodig van YAHUVEH, zeiden zij, “Niets, al onze schulden zijn betaald door een onverwachte windvlaag van geld.” Deze persoon zei dat zij wisten dat deze zegeningen kwamen door de zegen van deze bediening en het verdedigen van ons tegen de vijanden. Treurig om te zeggen, vlug hierna lieten deze zelfde mensen het weten dat zij nu hun tienden aan het zenden waren om anderen Joden te helpen steunen in Rusland.

Ik bad en Vader YAHUVEH zei tegen mij dat de duivel deze familie had misleid want YAHUVEH had hen gezonden om een zegen te zijn aan ons, een Messiaans Joodse familie en bediening in Amerika en zij zouden ook ons schild moeten zijn tegen de vijanden. De waarheid is dat deze familie aan het worstelen is met het geval van de Sabbat sinds zij Baptisten waren. Wij keken naar deze mensen als vrienden en familie dus het doet pijn als zout dat gegoten wordt in een open bloederige wond maar we waarderen hen nog steeds voor alles dat zij voor ons deden in die tijd. Op een dag zeer binnenkort zal alles dat ik onder de zalving heb geschreven geschieden en mensen zullen herinneren hoe zij reageerden op de woorden die zij hoorden, en ook of zij iets deden om deze boodschapper te bemoedigen en te zegenen of dat zij de spot dreven, of deze bediening en mij vermeden of lasterden.

Sommige mensen weigeren YAHUVEH te zoeken en te gehoorzamen en zullen de beloningen missen, voor diegenen die YAHUVEH en alle Tien Geboden gehoorzamen, zij zullen hun beloningen ontvangen. Ja wanneer wij zondigen hebben wij verzoening van zonde en zijn NAAM is YAHUSHUA maar wij zouden niet opzettelijk moeten zondigen, want wij hebben niet langer het excuus van het niet beter weten wanneer wij YAHUSHUA accepteren, als REDDER. Er zijn Christenen die de geschriften verdraaien die zeggen “Allen hebben gezondigd en derven YAHUVEH's Glorie” zodat bedoeld wordt dat wij allen zondigen en ons niet druk hoeven te maken dat er geen boete is voor zonde want het Bloed van YAHUSHUA wast het allemaal weg. Paulus zei pas op voor het denken zoals dit. Indien wij geloven dat het onmogelijk is om niet de Tien Geboden te breken dan zijn wij gedwongen om te concluderen dat Mozes aan het liegen was toen hij zei:

“Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.” [Deut 30:11-14]

YAHUVEH zegt:

“Als Ik ook tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven! en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet; Geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven.” Ezechiël 33:14-16. (Ezechiël was een profeet van YAHUVEH. Hij was niet een Christelijke heidense Prediker hij was een Jood)

Sommigen beledigende, anderen verlichtende in de Liefde van YAHUSHUA ha MASHIACH Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
09/12/02