Profetie 68
"Bespot Mij (YAHUVEH) als je durft!"

Aldus zegt ELOHIM van heerscharen:

26.12.2002

Gegeven aan Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah.

Mijn geliefde Kinderen, IK ben niet boos op jullie. IK heb verdriet over de pijn die deze wereld MIJ bezorgt. Eerst word IK stil en verdrietig en daarna zullen jullie MIJN Toorn ontketend zien.

Een woord van waarschuwing aan Mijn vijanden, DUS JE DURFT MIJ YAHUVEH TE BESPOTTEN? DUS JE DURFT DE TWEEDE KOMST VAN YAHUSHUA TE BESPOTTEN? Ga je gang en bespot en je zult MIJN Toorn zien neer komen op zo’n manier dat het als een stortvloed zal zijn, een storm, een wind vlaag, en waarlijk, het zal het kaf weg vegen! Ik zal golven brengen zoals de golven van ongoddelijkheid de Hemel hebben bereikt, de golven van de oceaan en zeeen zullen brullen, de stormen van de Hemel als geen enkel dat iemand ooit gezien heeft! Hagel en zwavel zullen vallen zoals IK jouw in je droom heb laten zien, want wanneer de meteoren zullen vallen, zullen ze in vuur exploderen! Net als in de droom die IK jouw deze nacht gegeven heb, hagel zal komen zoals het nog nooit gezien is, tezamen met winden. Het zal ramen versplinteren. De ijzigheid die zij tegen MIJ de Schepper hebben getoond, tegen Mijn Zoon YAHUSHUA, IK zal die zelfde ijs terug op hun neer storten!

Ijs zal van de Hemel vallen. Vuur zal vanuit de Hemel vallen! De aarde zal beven en schudden! Blindheid zal de mens treffen zoals ze geestelijk blind zijn geweest, zoals ze blind zijn geweest voor de waarheid en het hebben geweigerd, zoals ze blind zijn geweest voor heiligheid! Zoals in de dagen van Sodom en Gomora zal opnieuw zwavel hagel en blindheid op hun komen! DUS GA JE GANG, IK DAAG JE UIT TE SPOTTEN! IK spreek nu tot MIJN vijanden, je graaft alleen je eigen verdieping, naar de put van het vuur, naar de Hel die op je wacht, naar de verdieping waarheen je zult neder dalen! Met elk woord dat je mond voort brengt dat bespot en scheld, die MIJN genade weigert en MIJN Liefde en dat Mijn ZOON YAHUSHUA weigert! Ga je gang en bespot, jullie vijanden van MIJ die MIJN Sabbath ontheiligen! Jullie die de Sabbath ontheiligen! Jullie die de Joodsche mensen bespotten! Die Israel haten! Zij die Israel verraden, zie die MIJN eigen Gekozenen verraden, Mijn Baby’s, Mijn Bruid en Uitverkorenen! GA JE GANG EN BESPOT!

IK ben het YAHUVEH, IK zal de laatste lach hebben! Jullie hebben MIJN Toorn opgewekt, Jullie hebben Mijn Gramschap opgewekt! Jullie zeggen: “ ik zal God spelen” met de kennis die IK jullie heb gegeven. Jullie hebben mensen geschapen naar het beeld van de mens, terwijl MIJN Woord zegt dat Jullie geschapen waren naar MIJN EVENBEELD! Jullie spelen je spelletjes met het weer! Nu zal IK jullie de Schepper van het weer tonen! Jullie eigen clonen zal tegen jullie keren! Jullie eigen uitvindingen zal tegen jullie keren! Elk wapen dat je probeert te gebruiken tegen MIJN Kinderen zal terug kaatsen op jouw! Want IK oordeel Sodom en Gomora opnieuw! IK kijk over het gezicht van deze wereld. IK weet welke MIJN Engelen verzegeld hebben en deze dingen zal hun niet voorvallen.

Wee jullie die overblijven! Jullie kunnen beter nu op jullie knieen vallen en bekeren nu er nog tijd is. Roep de naam van YAHUSHUA aan MIJN Geliefde ZOON, huil uit voor genade om het kwaad dat je gedaan hebt! Oh maar jullie verharde generatie, jullie verdoemden, jullie die denken dat jullie zo rijk zijn en jullie zijn vol van vertoon, beroemdheid en glorie. Jullie verheerlijken je zelf naar jullie eigen beeld! Alleen in de Spiegel zullen jullie je eigen schoonheid aanschouwen! IK zal jullie schoonheid weg nemen! IK zal jullie beroemdheid en fortuin weg nemen! IK BEN de enigste die promoot en IK ben de enigste die verwijdert! IK BEN YAHUVEH en IK BEN het begin en het einde! IK heb geen begin en IK heb geen einde!

Maar tot MIJN vijanden spreek IK, IK ken jullie begin en IK ken jullie einde! Dus ga je gang en durf te beledigen! Schudt je vuist naar MIJ en lach! IK zal in jouw gezicht lachen! Het is alleen van wege de genade en liefde die IK getoond heb door MIJN ZOON YAHUSHUA waardoor IK niet de gehele mensheid uitwis! Maar IK heb zij die IK MIJN Kinderen noem, zij die huilen bij MIJ, zij die tussen komen bij mij, zij die hun best doen om MIJ te gehoorzamen, en MIJ te eren. Het is vanwege deze dat IK niet de gehele mensheid wegwis! MIJN ZOON KOMT NOGMAALS! Je behoeft niet alleen op het getuigenis van mensen aftehangen, lees MIJN Woord! Studeer MIJN Woorden! Zij die waarlijk van Mij houden, van hun houdt MIJN ZOON HAHSHUA! Zij die waarlijk naar MIJ verlangen, naar hun verlangt MIJN ZOON YAHUSHUA! Deze MIJN Geliefde Kinderen, zijn jouw broeders en zusters.

Dit heb je gemeen en dit is de reden waarom jullie van elkander behoren te houden.

Het is niet belangrijk wat je naam hier op aarde is. Jullie zullen elkander herkennen bij de zalving van de Geest. Jullie zullen de liefde van YAHUSHUA in de ogen van elkander aanschouwen en jullie zullen de zalving van de RUACH HA KODESH binnen in herkennen. IK scheid de schapen van de bokken, terwijl zij als een schaap vermomd zijn tussen de schapen en de lammen, dit is een deel; van het scheiden van het kaf van het koren, want het kaf is alleen maar geschikt voor het branden!

EINDE PROFETIE,
Zo is het gesproken, zo is het geschreven.
26 December 2002 door Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * * * * * * * * *

( onderaan is ook een persoonlijke profetie die YAHUVEH tegelijkertijd sprak en de droom waarna YAHUVEH verwees in deze profetie is onderaan geplaatst. Beide kwamen op de zelfde dag, tegelijkertijd en de omstandigheden waaronder dit profetie door kwam. Deze profetie was terug gehouden zoals geintrueerd en zal geplaatst worden op 31/12/2002. YAHUVEH heeft ook een geheim geopenbaart terwijl HIJ ons een nieuwe mandaat gaf om deze bediening te nemen in een RV ( recrationele voertuig of bus) naar de mensenen om ze te vragen of zij een deel willen zijn van deze fiancieele wonder, zodat we vrij kunnen reizen en meer mensen kunnen aanraken een op een. Zij die ons helpen zullen gezegend worden.)

“Deze boodschap is niet gereed om losgelaten te worden ( 26/12/2002) want IK heb meer te zeggen. Mijn geliefde dochter je zult weten wanneer deze booschap te plaatsen, IK zal het bevestigen wanneer je bid. Vandaag omdat je smeekte en zoch naar het horen van MIJN Stem, heb IK MIJN stilte verbroken en sprak. Nikky IK ben zeer gesteld op jouw, denk nooit dat je niet het beste bent in Mijn ogen, want waarlijk, jullie zijn voor elkander gemaakt. Wanneer je spreekt Mijn zoon en Mijn dochter beschermd op een manier waarop IK jouw gezalfd heb, heeft de duivel geen keus behalve te rennen. IK zal een boodschap voort spreken en opnieuw zal het van Mijn hand maagd komen, maar er is een tijd en er is een seizoen. Nikky IK spreek door Elisabeth, houdt haar gericht op de vraag die ze deze dag stelde.” ( ik zocht naar een andwoord over waarom Dr. Eby stierf voordat hij weggevoerd was want ik heb geloofd en hij geloofde dat hij zou leven om de opname te zien, want YAHUSHUA heeft hem dit verteld voordat hij terug gestuurt werd naar de aarde bij de eerste keer dat hij stierf en opstond. Ik smeekte om een andwoord, want ik evenals anderen heb geloofd dat Dr. Eby gebruikt zou worden als een teken van het spoedige wegvoering genaamd de opname.)

“Denk niet dat je zoveel weken achter loopt met het afkrijgen van dingen. Want wanneer IK het op je hart leg MIJN zoon dan weet je dat je moet doen dat wat IK je verteld te doen. Wanneer IK het op het hart van MIJN dochter plaats om tussen te komen en te bidden en niet de TORAH vandaag te bestuderen, weet dan dat IK het ben die door haar spreek, tot haar spreek, want IK heb veel te zeggen. Je stelt deze vraag over MIJN zoon Dr. Eby zoals deze wereld zijn naam kende. IK zal meer openbaren en IK zal het zeer eenvoudig maken. Jullie behoren samen te voegen met anderen die ook zeer gezalfd zijn, Spreek vandaag tot hen door de telefoon, en zorg dat er tussenkomst gaande is zodat de zalving opgewekt zal worden en het bevestigd zal worden door meer dan een. In de mond van twee of drie getuigen zal het vastgesteld worden.

IK zal jullie een Tempel geven MIJN Kinderen, en het zal een Tempel op wielen zijn. Jullie zullen instaat zijn om vrijer te reizen en naar plaatsen te gaan waar heen IK je roep te gaan. Maar Nikky ( Nikky is mijn geliefde echtgenoot Nikomia’s troetel naam die YAHUVEH gebruikt, het is verkort voor Nikomia welke in het Grieks betekend “overwinning behoort aan mij”. Alleen YAHUVEHen ik zelf zijn toegestaan om deze troetel naam te gebruiken) ( Ik lach om de volgende woorden ) probeer je MIJ YAHUVEH op een budget te zetten? ( Nikky zucht diep) want IK heb waarlijk jullie RV huis gekozen en het zal niet alleen functioneel zijn, het zal mooi zijn zoadat jullie tegen anderen kunnen zeggen, aanschouw de wonderen die YAHUVEH gedaan heeft. Zet MIJ niet in een doos; zeg niet wat IK kan en niet kan doen. Het is zoals Elisabeth de Dollars telt die deze huur auto gekost heeft. In een dag heb IK het gezet op het hart van een andere zoon ( Matt C.) om die 60.00 dollar te sturen. Dus zien jullie MIJN Kinderen, omdat jullie zo getrouw zijn aan MIJ, omdat jij Nikky, gehoorzaamt, omdat jij Elisabeth, MIJN stem hoort, samen, MIJN Kinderen, zullen jullie het niet missen. Jullie zullen in overeenstemming zijn. Dus Nikky, Luister naar MIJN stem, wanneer IK je zeg een telefoon gesprek te maken, maak je een gesprek. Maak je geen zorgen over welke dag het is. ( sabbat) zorg ervoor dat je gehoorzaamt.

Elisabeth, jij behoort tussen tekomen en door te gaan met bidden. Je behoort door te gaan, met MIJN aangezicht te zoeken. Je behoort ook naar je echtgenoot te luisteren en te gehoorzamen, want je weet niet welke wapens gericht zijn tegen lichaam van vlees, dus daarom is het MIJN Kind waarom IK je commandeer te rusten! Bewaar je energie MIJN dochter om te kunnen tussen komen voor vandaag, nogmaals hebben jij en Nikky op de bres gestaan en hebben MIJ herinnert waarom, zoals MIJN andere Kinderen die ook uit huilen voor genade op deze menselijk ras. Dat is waarom IK niet elk mens van het aangezicht van de aarde heb weg gewist, want IK heb nog steeds MIJN rest, en IK zal altijd MIJN rest hebben. Zij die waarlijk van MIJ houden en dienen en MIJ eerst zetten, zij die uit roepen in YAHUSHUA’s naam, deze zijn het die IK nog maals hoor. Dus het nieuwste boodschap MIJN dochter zal heten BESPOT MIJ ALS JE DURFT!~ maar het is nog niet de tijd om dit te plaatsen want IK heb veel meer te zeggen terwijl jij tussenkomt en MIJ zoekt wanneer je bid.

( we lachen omdat onze handen gevoelloos geworden zijn vanwege de zware zalving die voort kwam terwijl we elkaar handen vast hielden terwijl dit profetie voort kwam.) we zijn gezegd om alles te delen en niets te cencureren want dit zal anderen helpen te begrijpen en te realizeren dat we niet anders zijn dan een ander.)

Dit was 26/12/2002, IK zei dat IK op de deuren van de Hemel zou kloppen tot dat ik een andwoord kreeg op waarom Dr. Eby gestorven is, vanaf dat ik hem in de gaten hield en al 27 jaar gered ben. Toen ik voor het eerst de naam DR. Eby hoorde geloofde ik echt dat hij niet zou sterven en dat hij mee gevoerd zou worden in de opname. Ik zou daar ook zijn. dus toen hij stierf op deze dag, heb ik evenals anderen onze Hemelsche VADER gevraagd, waarom? Ik zei dat ik op de deuren van de hemel zou bonken die dag en zou tussenkomen en bidden totdat ik een andwoord kreeg. Mij Email werd al vol en ik wist dat de Ruach mij vertelde dat er meer email zouden komen. Ze zouden verwachten dat ik hen het andwoord zou geven, terwijl ik zelf niet niet het andwoord heb. Maar YAYWEH heeft mij het andwoord niet op 26 Dec. 2002 gegeven. Inplaats daarvan zei YAHUVEH tegen mij dat ik moest wachten, bidden en tussenkomen en HIJ zou me het antwoord geven.

Ik moet de reden verklaren waarom mijn man en ik lachte op het opname zodat je het zou begrijpen. Er is niets anders dan gelach en liefde tussen ons twee. Waarlijk, hij is het beste waar ik het ergste gekend heb in een man. De zalving was zo intens dat onze handen letterlijk gevoelloos waren geworden en wanneer hij mijn handen aanraakte, vaak zijn ze gevoelloos geworden, omdat het vlees de zalving niet kan dragen wanneer wij samen in gebed komen. Of mijn handen worden gevoelloos en het word pas vrij gelaten wanneer YAHUVEH onze handen vrij laat. Wij verwachten niet dat iemand dit begrijpt maar ik vertel je dit. De man met wie ik getrouwd ben, de man die mijn zielle partner is, mijn geliefde echtgenoot, er is niemand die ik ontmoet heb in 27 jaar die een grotere zalving heeft dan mijn geliefde Apostel Nikomia. De hitte die tussen ons komt tijdens gebed, zijn lichaam en de mijne voelen aan alsof het een vuur is die diep van binnen brand, zo heet, wanneer de twee zalvingen samen komen, waarlijk het is een unieke zalving van het vuur van de RUACH HA KODESH. De Bijbel zegt dat Johannes met water doopte en YAHUSHUA doopte met vuur van de HEILIGE GEEST.

Ik wil alvast uitleggen dat wanneer je ons hoort lachen op de opname, dan moet je de reden waarom begrijpen. Onze handen waren lichtelijk vast en elke vinger aan onze handen waren total gevoelloos en het is pijnlijk wanneer we elkanders handen loslaten. Dit is geen ongebrijkelijk voorkomen, het is nu gewoon.

VADER heeft zojuist aan ons uitgelegd dat deze lichamen van vlees en de zalving, het is gewoon moeilijk om te bevatten, deze type intense zalving die iedere dag is gegroeid. Ik realizeer me dat de meeste van jullie mijn stem horen. Welke betekent dat YAHUVEH en YAHUSHUA de boodschappen voort spreken over de vele jaren nu. maar mijn geliefde man, zoals je weet, ik ben onlangs getrouwd dit jaar, met mijn zielle partner op wie ik bijna dertien jaar lang gewacht heb. De gene van wie geprofeteerd was om te laten zien dat het huwlijk een zegen is en geen vloek.

Wat je niet realizeert is dat deze profetiesche boodschappen niet voort konden komen als het niet gelegen had aan de zalving van mijn geliefde echtgenoot die mij beschermt. Hij doet dingen op het achtergrond, want het is waarlijk een 24 uur baan om mijn lijf wacht, echtgenoot, vader, leider te zijn van de bediening en machtige gebeds strijder en we zijn elkanders beste vrienden op aarde. We hebben iets belangrijks geleerd en dat is dit. We zetten YAHUVEH en YAHUSHUA eerst in onze liefde, onze leven, onze huwlijk en deze bediening. We zalven elkander bijna iedere dag. Het is niet alleen onze liefde die voort komt maar de liefde van GOD de VADER YAHUVEH en zijn ZOON YAHUSHUA en de RUACH HA KODESH komen voort.

We realizeren dat we niet alleen afhankelijk zijn van onze passie en liefde voor elkander, we hangen af en we bidden en we weten dat het waar is, de eigelijke passie en liefde van YAHUVEH en YAHUSHUA komen voort. Elke keer dat we aanraken, elk keer dat we kussen, omhelsen, wanneer je ons samen ziet zul je ons nooit samen zien en dat we elkander niet aanraken. Elk keer dat we aanraken groeit de zalving sterker. Waarlijk, ik ben dankbaar want de grootste beloning op deze aarde, naast mijn redding en de zalving is mijn geliefde echtgenoot die bewijst dat huwlijk een zegen is en niet een vloek.

Bedank, aan allen die over deze vele jaren gebeden hebben voor de mannelijke bescherming in mijn leven en deze bediening om voort te komen. Waarlijk de twee zalvingen zijn samen gekomen en nog meer zielen komen tot YAHUSHUA. Mijn geliefde Niko wilt een ieder bedanken die tussen gekomen zijn, want jullie gebeden hebben geholpen om ons samen te brengen en YAHUVEH heeft bewezen dat HIJ een beloner is van hen die naarstig zoeken naar YAHUVEH en YAHUSHUA. Onderaan is de droom die ik had over hagel en blindheid. Deze droom kwam ook op 26 dec. En YAHUVEH heeft het in deze profetie 68 aangehaald. Vijf profetieen zijn voort gekomen in de maand December en 2 profetiesche dromen. Dit gebeurde op de eerste dag van dec. Chanukah, en nu is de laatste op de laatste dag van het jaar, 31 Dec. Ik heb vandaag een nieuwe ontvangen. Ik voeg nu notities toe aan 26 dec. en je kunt het apart lezen. Vele vragen zich al af hoe profetie 70 zal zijn. Alleen de tijd zal het vertellen als ik deze eer opnieuw zal worden gegeven om een boodschap te horen.

* * * * * * * * * *

26 December 2002

Ik had een droom waarin mijn man en ik in een hoge wolkenkrabber gebouw waren. Er waren overal mannen, Ik herinner me niet of er vrouwen in de kamer waren. Om ons heen waren er die schreeuwden, terwijl de mannen een voor een met blindheid geslagen werden. Kreten van ; “help mij ik ben blind”. Toen sprong de droom naar een scene waar ik hagel in alle maten dwars door ramen zag gaan en grote ijsballen uit de lucht zag vallen met winden van ongeveer 100 mijl per uur tezamen met de hagel. Nooit eerder was hagel zo geien, want het waren niet als kleine golfballen en het waren er zo veel dat het leek of er ijs rotzen van de lucht vielen in een storm. Ik huilde daar ik door deze storm heen moets rijden op een weg dat amper auto’s had. De wind was zo sterk dat het auto’s uit controle zou draaien naar de linker rijbaan, mijn auto verloor conctrole maar we botsten niet tegen elkaar, noch tegen de auto die voor me was , want ik schreeuwe JEZUS HELP! ( ik belijd, wanneer ik voorheen in auto ongelukken betrokken was, riep ik niet YAHUSHUA want het heeft veel letter grepen en ik refereer terug naar toen ik pas gered was en JEZUS HELP riep! Stopte de auto met draaien en ik was veilig.)

Nadat ik wakker geworden was zocht ik YAHUSHUA voor de betekenis van deze droom. Hij vertelde mij dat YAHUVEH opnieuw de naties en staten zou oordelen met vuur en zwavel en hagel en blindheid. Net zoals HIJ met Soddom en Gomora deed, zal YAHUVEH het opnieuw doen. Alleen zij die YAHUSHUA aanroepen zullen gespaard blijven. Blindheid sloeg de homosexuelen die erop stonden sex te hebben met de 2 engelen in Sodom en Gomora volgens de BIJBEL. Ik weet niet wie de blinde mannen nog meer symboliseren, het kan geestelijk zowel lichaamlijk zijn. De georganiseerde kerken zijn voor het grootste deel blind. De waarschuwings droom van 19 dec. over de meteoren die kwamen als een regen en die in vlammen uitbarsten. Vuur viel van de lucht en nu is de droom met hagel welke ijs is, en de droom van de rakketten, zet het allen samen en je hebt de TOORN VAN YAHUVEH aan de goddeloze en ongehoorzamen. Ik heb deze droom naar mijn beste weten proberen op te schrijven.

Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah.