Profetie 69

ER IS EEN KOMST VAN DE VERANDERING VAN DE WACHTERS


Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 31/12/02
Vrijgegeven op 1/1/03

* * * * * * *

NOTITIE: op 31-12-02 waren mijn geliefde man en ik aan het bidden voor een paar persoonlijke antwoorden op wat vragen die wij hadden. Omdat wij niet de boodschappen van onze Hemelse Vader YAHUVEH of MESSIAS YAHUSHUA censureren zijn wij zelfs het deel dat persoonlijk is aan het delen. Misschien zal het iemand anders helpen. Zelfs wanneer ik of mijn man berisping krijgt van YAHUVEH geven wij nederig toe dat wij ook fouten maken en niet beter zijn dan enig ander van YAHUVEH’s kinderen. Dit is ook op de audio cassette dus dat is waarom wanneer we het overschrijven wij het insluiten op het geschreven schrift. Wij probeerden om dit geplaatst te krijgen op het Internet op 31-12-02 maar wij kwamen onder zware geestelijke aanvallen en alleen nu krijgen wij het vrijgegeven. YAHUVEH wist dat dit zou gebeuren dus het moet deel zijn van zijn plan.

* * * * * * *

(Persoonlijk Woord gegeven aan Niko en Elisabeth) MIJN Kinderen, breng MIJ één vraag per keer. Elisabeth jij racet in zoveel stappen, in zoveel verschillende richtingen. Kunnen jouw voeten gaan in twee verschillende richtingen of vier verschillende richtingen in één keer? Dat waarom IK blijf benadrukken één stap per keer. Ok (ik aan het lachen) we zullen opnieuw vragen, “Welke vraag wilt U dat wij eerst stellen Vader?” (Ik had gevraagd tijdens gebed en het spreken in tongen over 4 of 5 persoonlijke vragen) Oh Wow! (Niko zegt) “We willen gewoon de volgende stap dat is het enige dat ik wilde, ik heb niet alle vragen die mijn vrouw heeft en U weet het Vader (ik aan het lachen) en ik wil gewoon weten wat ik zou moeten doen vandaag.” (Ik nog steeds aan het lachen, hij wil altijd slechts de volgende stap en ik wil er 20 op z’n minst, maar ik ben aan het leren.)

(Niko zegt) “Ik heb de antwoorden niet nodig, ik heb slechts die ene stap nodig vader, dat is waar ik om vraag, wat is die stap?” (Ik begon te lachen en te bidden in tongen niet beseffende dat een profetie voort aan het komen was) Pappa GOD YAHUVEH wat is de volgende stap? Ok, Ik bekeer me voor het proberen te wandelen in te veel verschillende richtingen op hetzelfde moment. Wat is de volgende stap vandaag? (Biddende in Hemelse tongen) Ik blijf horen het gedeelte van een profetie dat u probeert voort te spreken en Vader ik hoor ook onze persoonlijke benodigdheden en ik ben verward aan het raken omdat ik niet weet welke U eerst voort wilt spreken. (Echtgenoot spreekt) “Vader ik vraag dat U een woord voort spreekt voor ons en de mensen dat is wat wij vragen, een woord voor de mensen en ons.” Zij zijn aan het wachten op een woord om van U te horen Vader, ook wij” (biddende in tongen) profetie 69 komt voort.

* * * * * * *

ER IS EEN KOMST VAN DE VERANDERING VAN DE WACHTERS!

Terwijl jullie gaan in het jaar van 2003 zullen de spotters en beschimpers jullie gaan omringen. Zij zullen gaan zeggen, “Waar is deze YAHUSHUA waarvan jullie zeggen dat hij eraan komt?” Maar IK heb een woord voor jullie, IK laat jullie herinneren aan de spotters en beschimpers die Noach omringden. Deze dingen moeten voorbij gaan. Het is MIJN manier van het kaf van het koren te scheiden. Bespot MIJ als jullie durven. Dit is de boodschap die IK aan mijn vijanden geef, want enige vijand van jullie is een vijand van MIJ. Een vijand is een ieder die zichzelf tegen de boodschap verzet die IK jou geef, want waarlijk IK heb jou gezalfd als MIJN Woordvoerder. Wanneer de vijand spreekt tegen deze boodschappen die regelrecht vanuit de Hemel komen, dan spreken zij tegen IK, YAHUVEH en MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA.

Denk niet dat zij jou aan het afwijzen zijn MIJN Dochter, want zij zijn MIJ aan het afwijzen. Want zelfs de valse profeten nemen deze boodschappen die IK aan jou geef en ze bestuderen ze en ze kopiëren ze om het te laten lijken alsof de woorden die IK tot jou spreek vanuit hen aan het komen zijn. Ben niet verbaasd MIJN Dochter, want weet zelfs de duivel niet dat waarheid voort komt uit jouw mond wanneer IK het ben, YAHUVEH die de woorden in jouw mond plaatst. De vervalste staat op en de mensen worden misleid, zodat zij de woorden kunnen nemen en ze verdraaien in dat wat IK niet bedoelde.

Er is een komst van de Verandering van de Wachters. Dit is wat jullie in 2003 zullen zien. Het veranderen van de wachters in jullie politie, in jullie regering, politiek en geestelijk komt het eraan, het veranderen van de wachters. Zij zijn de kwaadaardige wachters die komen; zij nemen het werk weg van de wachters die IK daar oorspronkelijk plaatste. Zij zijn satans knechten die jullie vrijheden weg zullen nemen en zullen veroorzaken dat MIJN Kinderen tot MIJ uitroepen en weeklagen en in angst zijn, zovele zullen zeggen, “Oh YAHUVEH waar kunnen wij U vinden? Oh zalving van de RUACH ha KODESH waarom spreekt U niet?” Waar zullen jullie MIJ vinden MIJN Kinderen? Want hoe weinig kerken hebben MIJN Geest binnenin hen.

IK zal jullie vertellen waar jullie MIJ zullen vinden; het zal een persoonlijk één op één met MIJ zijn. Jullie kunnen maar beter stevig vasthouden aan de kwast van YAHUSHUA’s kleed, want velen van jullie zullen door de modder gaan, velen van jullie zullen door de bevroren sneeuw gaan, velen van jullie zullen door de hitte van de zon gaan. Wat makkelijk is geweest voor velen van jullie zullen jullie in 2003 moeilijk vinden. Velen zijn MIJN Kinderen die luisteren en MIJN stem herkennen door MIJN Dienstmaagd heen maar zij willen een woord hier en daar eruit nemen om het te vormen naar hun manier van denken, alsof dit MIJN Woorden zou kunnen annuleren en hen ledig zou kunnen maken.

Wat IK profeteer zal geschieden! MIJN ware bemiddelaars stonden op en vragen om een uitstel. Jullie vroegen MIJ, “Waarom dit gebeurt met Richard Eby”, dit is de woorden die IK nu te zeggen heb. Richard werd vermoeid terwijl zijn gezondheid armzalig werd. Richard verlangde en treurde iedere dag om opnieuw de deur van de Hemel te aanschouwen. Iedere dag dat hij wakker werd, verlangde hij om in de Hemel te zijn, want jullie zien MIJN Kinderen dat jullie gebeden YAHUSHUA’s wederkomst hebben uitgesteld. IK overschreed niet Richards wil, want hij smeekte MIJ dag na dag. Er was niets meer waarvoor hij op deze aarde gehouden wilde worden, hij aanschouwde MIJN Glorie en hij wilde het opnieuw. Zelfs niet de liefde van zijn familie en vrienden, zelfs niet de missie die IK bepaald had voor hem om te doen en dat was om te wachten voor YAHUSHUA om te komen; niet langer wilde hij eraan vastgehouden worden.

Maar waarlijk MIJN Kinderen merk op, schrijf alles op want dezelfde dag dat hij stierf en verscheen voor MIJN aangezicht in de Hemel, merk op wat er aan het gebeuren was op deze aarde, want waarlijk hij was een temperatuur, een barometer en satan weet dit, dat is waarom hij zijn hand laat zien en roemde tot de wereld “ik kan nu de mens klonen”. Jullie zien, wat gedaan werd in het geheim voor jaren verschijnt alleen nu voor de oren van de wereld. Jullie weten MIJN Kinderen dat het waarlijk het einde is wanneer de mens zegt, “Ik ben god geworden” want niemand behalve de grote Schepper, IK YAHUVEH kan een geest en een ziel in een mens plaatsen, dus dezen zijn zielloze schepsels die slechts onder MIJN woede zijn. Het is satan die de kennis gaf om MIJ weer opnieuw te bespotten. Maar IK vertel jullie dit MIJN Kinderen, niets kan gebeuren dat IK niet toesta.

Voor diegenen die de spot durven te drijven en zeggen dat de Hel niet echt is, dat het slechts iets is, een hersenspinsel, zij zullen niet alleen proeven van de Hel maar zij zullen zwemmen in de Poel des Vuurs. Voor diegenen die de wederkomst van YAHUSHUA durven te bespotten, IK vertel jullie eenmaal en IK zal het jullie opnieuw vertellen, HIJ zal niet komen voor de Kerk. Hij zal niet komen voor enige georganiseerde Kerk. Hij zal de volgende keer komen voor ZIJN Bruid en niet gewoon een ieder wordt YAHUSHUA’s Bruid genoemd. Zijn zij loyaal, zijn zij waarachtig, zijn zij getrouw? Zullen zij kiezen om HEM te gehoorzamen? Wandelen zij Heilig voor MIJN aangezicht? Is MIJN NAAM dagelijks op hun lippen? Zijn zij uit aan het roepen in de NAAM van YAHUSHUA? Of zijn zij MIJN Tien Geboden neer aan het gooien, ze aan het vertrappen onder hun voeten totdat ze tot stukjes verkruimelen op de grond? Zijn zij de mensen aan het vertellen ‘luister niet naar de wegen van oudsher want wij doen dingen op een nieuwe manier, wij doen dingen op onze manier?’

Dit is MIJN teken MIJN Kinderen nu IK jullie apart heb gezet, want diegenen die alreeds gemerkt zijn zij hebben MIJN zegel van bescherming. De engelen hebben jullie gemerkt voor het jaar 2003. Boosaardigheid zal op velen neerkomen die zichzelf bij MIJN Zoons NAAM noemen en zij zullen zich afvragen waarom. Het is om deze reden, omdat jullie de spot durven te drijven, omdat jullie dat eruit durven te gooien wat IK voort heb gesproken, omdat jullie kijken naar de boodschapper en niet de boodschapper. Jullie zien gewoon een eenzame vrouw, en omdat jullie MIJN gezicht van toorn niet kunnen aanschouwen kunnen jullie je woorden naar haar toe werpen, maar IK wil dat jullie weten, niet één woord dat jullie hebben gesproken is niet voor MIJN oren gekomen terwijl jullie haar hebben aangevallen en zo hebben jullie ook een naald in MIJN ogen geduwd, dus wanneer jullie het uitschreeuwen van pijn, jullie eigen stem zal IK verachten.

Jullie die leven in pracht en praal, faam en fortuin, jullie kijken neer op MIJN Profeten en Apostelen, want jullie hebben je buiken gevuld, de beste kleren worden om jullie ruggen gelegd, jullie hebben je inkomens buitengewoon en overvloedig, jullie zijn gezegend geweest. Maar jullie zien jullie hebben het woord lijden niet gekend. Maar in 2003 zullen jullie het kennen. Het zal het begin van lijden zijn tot diegenen die denken dat zij boven MIJN toorn zijn. MIJN toorn zal op hen gemorst worden. IK zal mezelf niet opnieuw herhalen, om jullie te vertellen hoe de aarde zal gaan schudden en beven want terwijl YAHUSHUA korter bij komt, IK heb alreeds geprofeteerd, zal de aarde gaan schudden en beven want zelfs de aarde schudt uit angst. Oh dwaze man en vrouw, wanneer zelfs de aarde schudt en beeft in angst en jullie spotten en ontkennen dat IK hier ben.

Jullie keren je tot wetenschap als jullie god? Jullie keren je tot politici om te voorzien in jullie benodigdheden? DWAZE, DWAZE, DWAZE GENERATIE! Jullie keren je naar de kennis van deze wereld en jullie verwerpen MIJN Boek als oud, het Boek dat vervuld is met alle waarheid en kennis, het Boek dat de Profeten voorspelden. WEG, WEG, WEG van MIJ, weg van MIJ met jullie godslasterende aanbidding terwijl jullie deze kerkbanken vullen op Zondag en de ware Shabbat aanbidders wegjagen. IK zal jullie weer opnieuw laten zien, dat oordeel waarlijk begint bij het huis van YAHUVEH als weer opnieuw YAHUSHUA de geldwisselaars zal geselen en hen rechtstreeks de deur uit zal jagen.

Nu IK heb jullie gewaarschuwd voor ongelijk gespannen huwelijken, maar jullie staan erop om vast te houden aan die partner. Wetende dat zij walgen van MIJN eigen NAAM en de NAAM van YAHUSHUA, en het verachten en haten. Dus houd vast aan jullie partners. Doe wat IK jullie verboden heb om te doen. Jullie zien nog niet MIJN Kinderen, dat IK het beste op jullie aan het wachten heb. Dat wat IK niet bij elkaar aangesloten heb, dat wiens naam niet gevonden wordt in het Lams Boek des Levens. Dat wat jullie nog steeds beweren jullie man of vrouw te zijn, zij zullen jullie verkopen aan de hoogste bieder in de komende kwaadaardige tijden die komen. Dat zullen MIJN Kinderen zijn die niet zullen beseffen dat zij het verkeerd hadden totdat zij hun hoofden verloren.

Hoeveel van jullie zijn aan het wegrennen van jullie roepingen en zullen luisteren naar deze Apostel die spreekt en zeggen, “Ik sta achter deze bediening maar onze tienden en giften zullen wij nog steeds houden.” Beseffen jullie nog niet eens dat praatjes goedkoop zijn? Indien jullie niet aan het helpen zijn, zijn jullie aan het hinderen, nemende de woorden die IK spreek, en jullie zullen staan voor MIJ op de Dag des Oordeels en IK zal jullie vragen, “Hielpen jullie haar op wat voor manier dan ook?”

Plagen komen eraan en indien jullie je keren naar de Regering voor bescherming, indien jullie je keren naar de medische gemeenschap voor bescherming, heb IK alreeds op voorhand verteld wat er zal gebeuren. Niets kan gebeuren MIJN Kinderen dat IK niet eerst vertel aan MIJN Apostelen en Profeten. Zelfs de kwaadaardige hoog op de heuvel luisteren, hoewel zij MIJ niet volgen, schudden zij in vrees om te weten dat IK MIJN geheimen voort spreek die geen mens vertelde. Hoeveel van jullie rennen weg van jullie roeping? Hoeveel van jullie verlaten anderen van het evangelie om te vertellen? Hoe weinig van jullie die dit zelfs lezen of luisteren zijn in de oogstvelden of zelfs aan het helpen om te vergaderen in deze eindtijd oogst.

Ja, IK zal martelaren hebben want net zo zeker als toen Stefanus’ bloed in de grond morste stond er een man die Saulus genaamd wordt, wiens naam IK veranderde in Paulus. Terwijl Stefanus’ bloed op hem spatte, terwijl hij zijn mantel vast hield, kwam de zalving van Stefanus neer op Saulus die Paulus werd. Dus wat ben IK aan het zeggen wanneer IK dit zeg? Het bloed van een martelaar wordt nooit verspild. Het laat alleen maar meer Stefanussen opstaan, meer Saulussen die Paulussen werden. Tot MIJN Geliefde trouwelingen die vervuld zijn met MIJN zalving, die iedere dag tot MIJ kijken en bidden, 2003 zal zegeningen voor jullie houden terwijl IK de metaalslakken wegbrand. Want de beproevingen van jullie geloof MIJN Kinderen zijn kostbaarder dan enig goud. Leer om MIJ te loven MIJN Kinderen ongeacht wat jullie leven bevat.

IK hoor de gebeden van diegenen die tot MIJ komen met een dankbaar hart. Deze zijn de gebeden die MIJ behagen. Net als in de dagen van Mozes zijn dit de Kinderen waarvoor IK zal voorzien en zal voeden. Dus deze boodschap is niet voor degenen die bespotten en beschimpen. Deze boodschap is niet voor iedereen, alleen diegenen met geestelijke oren om te horen; alleen diegenen met geestelijke ogen om te zien zullen zelfs MIJN stem horen spreken.

IK zend dit woord voort naar Israël, IK zend deze Apostel voort tot jullie om jullie te vertellen, pas op voor diegenen die komen als een vriend, hun hand is in jullie zak, zij zijn jullie aan het zakkenrollen. Bij hun andere hand is er een dolk en zij zeggen, “Doe wat ik jullie vertel om te doen” maar IK zet jullie in herinnering Israël, indien jullie alleen zullen roepen op de GOD van Abraham, Isaac en Jacob, IK, YAHUVEH. Indien jullie alleen zullen stoppen met het luisteren naar de rabbi’s wanneer zij jullie vertellen om niet MIJN Gewijde Heilige Naam te spreken. Want IK heb MIJN gezalfden die daar recht in Israël zitten gevuld met MIJN RUACH ha KDOESH. Zij accepteren YAHUSHUA als MESSIAS en zij roepen en zij bemiddelen tot MIJ. Dit is waarom Israël tot nu toe gespaard is gebleven. Want Israël, hoewel jij eens MIJN oogappel was, nu heb jij ook een worm vanbinnen.

Israël niet langer kan de wereld op jouw neerkijken in Heiligheid. Want jij hebt de abortussen, jij hebt de homoseksuelen, jij hebt pornografie, er is geen zonde die Israël niet vanbinnen heeft doorgedrongen. Farizeeërs heersen nu over jullie regering en toch hebben zij niet eens de vorm van godvruchtigheid. IK zal in 2003 de staten gaan oordelen, de naties die verschijnen als een Sodom en Gomorrah tot MIJ. IK zal niet eens spreken wat zal gebeuren in 2004, want indien jullie denken dat MIJN oordeel viel in 2002 en de wereld hun adem inhoudt voor 2003, de woorden zouden zo vreesachtig zijn dat zelfs deze Apostel bevreesd zou zijn om te spreken.

Dus tot MIJN Geliefden IK heb deze boodschap voor jullie. Neem één stap per keer, neem één dag per keer, want waarlijk vooral in 2003 is dit het enige dat jullie kunnen aankunnen. Luister naar MIJ, luister naar MIJN Woorden, keer om MIJ voor jezelf te zoeken. De woorden die IK voort spreek vanuit deze Dienstmaagd zal IK weer opnieuw bevestigen. Is er iemand ook maar op aan het merken hoe vlug dingen geschieden nadat de woorden uit deze mond worden gesproken. Het is omdat het niet de woorden zijn van slechts een vrouw; het is de Grote GOD ‘IK BEN’!

Opnieuw zeg IK, jullie zullen elkaar niet kennen bij elkaars namen. Jullie zullen niet geven om elkaars verleden. Jullie zullen je ware familie van YAHUVEH en YAHUSHUA herkennen bij de zalving die vanbinnen is. Vooral tot de Apostelen en Profeten spreek IK, IK heb jullie apart gezet want jullie neigen je oor tot MIJ, 24 uur per dag zijn jullie MIJ aan het vragen, “Oh Vader GOD YAHUVEH welke woorden wilt U zeggen?” Jullie maakten je lichamen een Tempel van Offerande. Jullie zijn gewillig geweest om vervolgd te worden omwille van MIJN Zoon YAHUSHUA. Denk niet dat IK iets vanzelfsprekend genomen heb, van alle offers die jullie maken. GROOT, GROOT, GROOT zullen jullie beloningen zijn in de Hemel, maar IK zal niet vergeten om jullie te zegenen recht hier op aarde. Niets dat jullie op hebben gegeven zal IK niet 7-voudig vervangen maar het is waar MIJN Kinderen het komt met vervolging terwijl de bespotters en zij die beschimpen, terwijl jullie diegenen die jullie leven bedreigen aanschouwen.

IK heb degene die spreekt gezalfd en haar man ook. Zij zullen weten waar ze moeten gaan en wat ze moeten doen, vooral in dit jaar van 2003. IK zal hen jullie niet op een dwaalspoor laten leiden; het zal zijn net zoals in Elisabeth’s droom. (Zie Raket droom. Ik had ook een droom jaren geleden dat wij een caravan van voertuigen op de weg aan het leiden waren, te veel voertuigen om te tellen, we hadden recentelijk een openbaring over die droom maar het is nog niet de tijd om het te delen. Zie ook de Meteoriet droom)

Want de waarheid is voort gesproken vanuit deze bediening. Die waarheid is wat zal gaan redden, want de waarheid komt in YAHUSHUA’s NAAM. Voor diegenen van jullie die deze profetieën kopiëren en doen alsof IK het ben, YAHUVEH die door jullie mond dat spreekt, jullie zullen de prijs moeten betalen voor de zalving die zij heeft betaald, alleen IK zal het honderdduizend maal toe laten nemen. Want jullie hebben iets gestolen en betaalden niet de prijs, zoals IK MIJN Dienstmaagd vertelde, hoe groter de zalving hoe groter het offer.

Dus MIJN Kinderen, terwijl jullie in het jaar van 2003 binnen treden, diegenen die IK waarlijk MIJN Geliefde Kinderen, Baby’s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen noem, jullie blijven gewoon opkijken naar MIJ. Jullie blijven gewoon MIJN Woorden aanschouwen. Jullie blijven gewoon doorgaan met gehoorzamen en geloven en jullie geloof zal jullie niet alleen heel maken, jullie geloof zal terwijl jullie doorgaan met geestelijk groeien behaaglijk tot MIJ zijn. Roep op MIJN NAAM wanneer Julie de aarde voelen beven en schudden. Roep op de NAAM van YAHUSHUA (sommigen noemen hem JEZUS) de enige NAAM die kan redden. Plaats MIJ in herinnering van Psalm 91 zodat plagen niet kort tot jullie woonplek komen; verberg MIJN Woord in jullie hart, zodat het niet slechts een Boek is maar jullie lichaam een deel. IK heb jullie lief MIJN Geliefden. Bruid maak je klaar want je Bruidegom komt eraan. Diegenen die niet hebben gevoeld dat zij de prijs kunnen betalen van een Bruid, in plaats daarvan alleen op haar neerkijken en huilen. Het is waar MIJN Kinderen er is slechts één Bruid. Gehoorzaamheid is zelfs beter dan Offerande.

Richard Eby loog niet. Hij vermoeide alleen door de zonde van deze wereld. Hij zal beloond worden voor de jaren die hij doorbracht maar hij volbracht niet de missie waartoe IK hem zond. Plaats niet jullie geloof in enige vrouw of man, maar sta alleen in IK YAHUVEH en YAHUSHUA. Plaats jullie geloof in de woorden, de woorden in MIJN Heilige Boeken, dat is hoe jullie weten dat YAHUSHUA weer zal komen. De mens kan falen zelfs wanneer IK hen terug zend op een missie. Jullie zien MIJN Kinderen, IK stond hem toe of te falen, om die missie niet te volbrengen. Om jullie allen een les te leren, zal jullie geloof nog steeds blijven. Voor diegenen van jullie zoals MIJN Dochter die baden dat Richard Eby weer tot leven zou komen, hij koos niet ervoor om terug te komen tot de aarde.

Jullie hebben de waarschuwing; hij was de temperatuur en barometer op dezelfde dag dat hij stierf. Terwijl jullie de Sodom en Gomorrah’s die voort spreken aanschouwen, terwijl jullie boosaardigheid zagen opstaan. Tel nu af tot de Dag des Oordeels. Oordeel tot MIJN vijanden en jullie vijanden, hoewel zij denken dat zij de hoofden zijn, waarlijk zij zijn minder dan de staart. De komst van de verandering van de wachters MIJN Kinderen, diegenen die voor zolang posities hielden, diegenen die jullie wetten schreven vinden zichzelf nu zonder een baan. Treur en weeklaag MIJN Kinderen terwijl jullie het veranderen van de wachters zien. Want zij die Heilig waren zullen vervangen worden en zijn vervangen met diegenen die onheilig zijn. Diegenen die jullie konden vertrouwen, hetzij jullie bankier of jullie politieman, jullie postbode, de wachters zijn aan het veranderen. Jullie doktoren, de wachters zijn aan het veranderen. Jullie regeringen, de wachters zijn aan het veranderen. Jullie Geestelijke leiders, pas op het veranderen van de wachters.

Oh, maar jullie zijn Oh vijanden van MIJ. Pas op voor het veranderen van MIJN Wachters. IK ben diegenen aan het plaatsen met een grotere zalving. Diegenen die nederig zijn voor MIJN aangezicht. Zij zijn MIJN geheime verborgene; zij weten hoe ze MIJN Woorden en MIJN gezicht moeten aanschouwen. Zij staan in de bres, zij roepen uit in YAHUSHUA’s NAAM. Tot de vijanden van MIJ over deze wereld, pas op MIJN veranderen van MIJN Wachters. Want zij zijn alleen Heiliger geworden. Zij zijn slechts meer vastberaden en vrijmoedig geworden. Zij zullen Heiligheid prediken en zij zullen deze wereld berispen. Dus pas op MIJN veranderen van MIJN Wachters die bekleed zijn in MIJN volledige wapenrusting (Eféziërs 6) die niet tot jullie komen in hun naam maar komen in de NAAM van YAHUVEH en YAHUSHUA. Die niet oorlogswapens dragen die vleselijk zijn, maar MIJN veranderen van MIJN Wachters hebben de geestelijke wapens die tot nu toe niet verteld zijn.

Zij hebben het arsenaal van heel de Hemel en het enige dat zij hoeven te doen is tot MIJ uit te roepen in YAHUSHUA’s NAAM. Zij zullen jullie veranderen van de wachters tot schaamte brengen. Dus bespot MIJ indien jullie durven. Terwijl jullie boosaardige jullie wachters veranderen, want pas op IK vertel jullie MIJN vijanden, IK ook heb MIJN Wachters veranderd. Zij zijn die jullie het minst verwachten, de laagste van de man en vrouw en zelfs kinderen. IK spreek voort tot hen, niet alleen door profetieën die geschieden maar in dromen en visioenen. Deze gaven zullen alleen sterker groeien terwijl IK MIJN wachters verander, wie IK promoveer verwijder IK ook.

Kijk uit Kerken die gewaarschuwd zijn, de verandering van de wachters zijn gekomen en zij zitten in jullie eigen kerkbanken en zij confronteren de onheiligheid in jullie, de ongehoorzaamheid in jullie. IK ben dezelfde YAHUVEH en IK verander niet, voor niemand. MIJN Woorden keren niet ledig weder tot MIJ, voor niemand. Omdat MIJN Dochter bemiddelde en huilde en bad voor MIJN aangezicht toen zij hoorde van de dood van Richard Eby, omdat er zo vele van jullie hebben geschreven en vroegen en zo vele meer willen schrijven en vragen “Loog Dr. Richard Eby tegen mij?” Nee dat deed hij niet. Zijn enige zonde was dat hij ongeduldig en vermoeid werd, maar IK reken het hem niet aan.

* * * * * * *

Zo is het gesproken geweest deze dag op 31 December, de laatste dag van 2002. YAHUVEH en YAHUSHUA heb alstublieft genade over ons terwijl wij in het jaar van 2003 gaan.

Sommigen verlichtende, sommigen beledigende in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH
IK blijf jullie zuster Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.
Het eindigde om 6:45 uur

Ik werd wakker gemaakt om 5:00 uur en YAHUVEH vertelde mij om zijn aangezicht te zoeken, om voor ZIJN troon te komen en te bidden. Terwijl ik dat begon te doen vertelde HIJ mij om terug te gaan en ‘je man te halen’. (Echtgenoot spreekt) “Nee, ik werd wakker en zei is alles goed met je?” Ja dat klopt, ik zat daar met mijn hand op mijn hoofd biddende en mijn man werd net wakker en zei ‘wat is er aan de hand? Wat ben je aan het doen?’ (Ik giechelde) en zei “Ik ben aan het bidden” toen zei hij “Ga door en bid” en ik zei “Ik zal moeten bidden in tongen dus ik zal gaan in de woonkamer”. Hij zei “Nee ga door.” Ik dacht dat hij gewoon terug ging slapen. Ik begon te bidden en Vader zei “Ga terug en haal je man, kom voor de troon met je man.” Ik zei “Hij is aan het slapen” YAHUVEH zei, “Dat maakt MIJ niet uit, ga je man halen want IK heb een boodschap, ga je man halen” en Ik zei, “Schat, Vader zei dat je met mij voor de troon zou moeten komen en bidden” en zegen mijn geliefde, mijn geliefde Nikky, hij deed dat gewoon.

Dat is waarom dit woord voort kwam. Terwijl hij mijn hand vast aan het houden was waren wij aan het bemiddelen en bidden en ik nam de hele lijst van dingen tot gebed zoals de benodigdheid van een RV, hetwelk een reisheiligdom is, voor hetwelk wij aan het geloven zijn, en al onze persoonlijke benodigdheden, en ik was te veel vragen tegelijk aan het stellen. Zoals jullie kunnen zien werd ik berispt voor de hele wereld. Omdat het eerste was dat deze boodschap voort zou moeten komen. YAHUVEH vertelde mijn echtgenoot dat het ’t eerste is dat we moesten zoeken. Ik ben in volledige eerlijkheid, ik vertel jullie dat we geen idee hadden dat dit woord voort aan het komen was.

We wisten dat nog een boodschap eraan kwam omdat gisteren 30 December de occulte aanvallen die tegen mij kwamen waarschijnlijk een van de sterkste waren tot nu toe. Maar zoals jullie kunnen zien behoort de strijd toe aan YAHUVEH en YAHUSHUA en de Overwinning is aan ons. Omdat vandaag het nieuwe woord voort kwam, om te bemoedigen, om te berispen, en hopelijk om geloof op te bouwen in diegenen die geloof nodig hebben, en dat diegenen die berouw zouden moeten tonen op hun gezichten zullen vallen en zich bekeren en een intiemere relatie zoeken en wandelen met YAHUVEH en YAHUSHUA voordat het te laat is, en het kost hen hun hoofden.

Kopieer alstublieft en waarschuw anderen en zend tot andere websites en bemiddel alstublieft voor ons in gebed. Denk er alstublieft over na in gebed of jullie partners zouden moeten worden in deze bediening waar wij in dezelfde beloningen zullen delen.

Liefde en zegeningen in YAHUSHUA’s NAAM
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah