Profetie 73

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!


Gesproken/Geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
2 Juni, 2004

* * * * * * *

Geliefde Familie in YAHUSHUA,
Deze profetische waarschuwing kwam toen mijn echtgenoot en ik aan het bidden waren na het kijken naar het Bill O’Reilly nieuws commentaar. Zelfs hij heeft de vreze van God bij wat er aan het gebeuren is met de Christelijke symbolen die verwijderd worden van het ‘Los Angeles County Seal.’ Deze nieuwste profetie zal tot hem gezonden worden en wij zijn anderen aan het vragen om het ook tot hem te zenden in plotselinge mail zodra het geplaatst is. Misschien zal hij YAHUSHUA en ZIJN bescherming accepteren terwijl hij het leest. Bid alstublieft dat hij dat doet. Indien zijn naam geschreven is in het Lams Boek des Levens vóór de grondlegging van de wereld, dan zal hij dat doen. Misschien zal hij zelfs deze profetische waarschuwing lezen in de uitzending.

Mensen kunnen de spot met mij drijven zoveel zij willen zolang ik maar weet dat ik de mensen gewaarschuwd heb. Zoals Ezéchiël 3:17-21 verklaart, hun bloed zal niet aan mijn handen zijn. Vader YAHUVEH is zo woedend toen deze boodschap bezorgd werd dat er uitleg zou moeten zijn in bijna iedere zin. Totdat de audio vrijgegeven wordt is er geen manier om de toon van de stem van Vader YAHUVEH over te brengen waarmee HIJ door mij heen sprak. Met een stem van razernij tot ZIJN vijanden en liefde voor ZIJN geliefde Kinderen. Ik moet toevoegen, ik bleef een visioen zien van een mond die ver open gedwongen werd met een enorme trechter die erin gezet werd en een enorme hand was bloed in de keel aan het gieten. Ik ben slechts een boodschapper. Alstublieft stenig de boodschapper niet.

* * * * * * *

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!


OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL! Jullie die niet het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH ontvangen. IK spreek tegen al diegenen die MIJ bespotten. IK spreek tegen al diegenen die MIJ lasteren. IK spreek tegen al diegenen die MIJN Zoon YAHUSHUA verwerpen, jullie die niet het vergoten Bloed zullen ontvangen dat voor jullie werd vergoten, dan zal IK bloed in jullie strotten uitgieten. IK zal jullie volstoppen met jullie eigen bloed. IK zal jullie volstoppen voor de zonden die jullie in Amerika alleen al hebben gedaan. Denk niet dat de andere naties van deze wereld MIJ niet mishaagd hebben. Omdat deze Profeet van Amerika is, zo zeg IK, spreek IK de oordelen voort die zullen komen tot Amerika. Indien zij van Duitsland was, zou IK het Oordeel voort spreken op Duitsland. Indien zij van Australië zou zijn, zou IK het Oordeel voort spreken dat gereserveerd is voor Australië. Indien zij van Canada was, zou IK het Oordeel voort spreken dat gereserveerd is voor Canada want er is niet één natie op deze aardbol waarvoor IK geen Oordeel gereserveerd heb.

Bloed zal vloeien in jullie straten. Bloed zal komen tot jullie eigen kusten. Ziekten, krankheden en zwakten, waarvan jullie zelfs nog nooit hebben gehoord, die neer zullen komen op MIJN vijanden, diegenen die bepalen dat zij MIJN vijanden zijn. Dus jullie willen MIJN symbolen en wat dan ook dat Heilig is uit jullie zicht nemen, uit de geloften, af van de vlaggen. Jullie willen MIJ uit jullie naties zetten, IK zal jullie laten zien, IK zal jullie volstoppen met jullie eigen bloed.

Omdat jullie denken dat er niets mis is met het vermoorden van een baby terwijl zij nog in de moeders baarmoeder zijn, jullie eigen baby’s zal IK doden, IK zal hen voor jullie ogen slachten. Door de hand van Almachtige Levende YAHUVEH zal IK jullie laten zien, IK ben een God die niet bespot wordt. Omdat jullie MIJ hebben bespot om MIJN genade, zeer binnenkort nu, zullen jullie zien dat er geen genade meer is. IK zal me niet verontschuldigen aan Sodom en Gomorra en de andere steden ernaast. IK zal me niet verontschuldigen aan Ninevah, want jullie zonden zijn zelfs nog groter dan allen van hen samen. De stank van jullie zonden bereiken MIJN neusgaten. Hoe weinig vernederen zichzelf en vallen op hun gezicht. Oh, indien het niet ware voor het Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH, zou IK jullie allen uitvegen van het menselijk ras.

Maar IK heb een weinig, oh zo heel weinig, die IK MIJN kinderen noem en MIJN schat, die huilen en die weeklagen voor MIJN aangezicht, die zeggen, “Laat deze zonde ons niet aangerekend worden.” En net zozeker als dat IK Noach en zijn familie spaarde, net zozeker als IK Lot en zijn familie spaarde behalve één, net zo zeker zal IK voorzien van een weg van ontsnapping, een weg om te zegenen, een manier om MIJN geliefden te verbergen. Ga en verberg jezelf, MIJN Kinderen. Jullie kunnen maar beter kruipen onder de beschutting van MIJN Vleugels; jullie kunnen er maar beter zekerheid van maken dat het vergoten Bloed van YAHUSHUA iedere zonde aan het bedekken is. Want MIJN toorn is machtig, zo machtig als MIJN Naam en de Grote Verdrukking die eraan komt is niet zo heel ver weg.

Jullie willen oorlogen beginnen op diegenen die niet aangezet hebben tot oorlogen. Jullie willen hen vertrappen onder jullie voeten gewoon omdat jullie dat kunnen. IK heb de wapens van de mens gezien maar zij kunnen niet vergelijken met de wapens van de Hemel. Jullie bespotten een film die ‘The Passion of Christ’ genoemd wordt, nu bespotten jullie weer een andere film (‘The Day After Tomorrow’) die jullie op voorhand vertelt, want IK plaatste het in de gedachten van een heiden om jullie het Oordeel te laten zien dat eraan komt. En jullie politici staan op en zeggen, “Luister niet, dit is onnatuurlijk, dit zal niet gebeuren” maar wie zijn zij om dat te zeggen? Hoe weten zij waar IK de regen opberg?

Hoe weten zij waar IK de winden opberg? Oh, zij hebben hun mensgemaakte machine waarvan zij zeggen dat het ’t weer kan besturen, maar IK ben IK en IK alleen zal tonen wat IK doe met deze machine. IK zal de snaren breken van hun HAARP! IK zal diegenen beschamen die zichzelf wijs achten. Want ben IK niet de auteur van alle wijsheid en jullie hebben niets gecreëerd, IK ben het die de ontdekker is. IK alleen ben de Schepper en IK zal jullie tonen wat IK doe met de wapens van massa vernietiging, want jullie zullen vernietiging vanuit de Hemel zien komen net zo zeker als Sodom en Gomorrah en de zeven steden dat zagen.

Dus jullie willen MIJ bespotten? Nu zal IK jullie laten zien wat er gebeurt wanneer IK de Schepper jullie bespot. Het instituut van het huwelijk werd geschapen zodat wij één zouden zijn. Het werd zeker nooit geschapen voor hetzelfde geslacht om één te zijn. Jullie bespotten zelfs het instituut van het huwelijk. Orkanen zullen komen die ongeproportioneerd zijn, zoals nog nooit gezien voorheen. Tsunami golven zullen op de kusten neer spoelen, zij zullen MIJN tranen zijn. De aarde zal beven in golven over heel de wereld tezelfdertijd. Terwijl jullie ogen gefixeerd zijn op de lucht, zullen jullie verschrikking zien als satan komt in vermomming. Want jullie liggen op ramkoers en jullie zullen MIJN toorn oogsten want IK ben de God YAHUVEH Almachtig er is er maar één.

Omwille van de genade van MIJN Zoon heb IK MIJN razernij weerhouden. Wanneer jullie ‘één natie onder God’, het laatste van de zegels weg zien gaan, zullen jullie waarlijk zelfs het woord, het generieke woord ‘God’ uit jullie natie gezet hebben. Jullie laten een geselecteerd paar, met de hand uitgekozen door satan om één vrijheid na de ander weg te nemen. Jullie blijven zwijgzaam en toch komen jullie tot MIJ en bidden? De vijand blijft niet zwijgzaam, de vijand brult en maakt zichzelf bekend terwijl satan rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus voor diegenen die niet hun zonden hebben gewassen in het vergoten Bloed van YAHUSHUA, voor diegenen die MIJ en MIJN Zoon niet op de eerste plek gezet hebben in hun leven en hun liefde, jullie zullen deze calamiteiten zien komen.

Oh, jullie zeggen dat IK knipoog naar deze zonde of die zonde, God geeft er zeker niet om. Indien jullie beter weten en jullie gaan door met excuses te maken, nutteloze woorden sprekende die IK niet eens hoor, zal IK jullie tonen dat IK een jaloers God ben. Wat dan ook dat jullie vóór MIJ plaatsen hebben jullie een God gemaakt. Oordeel, Oordeel, Oordeel, zelfs het woord Rechter zullen jullie zien in jullie hooggerechtshof van Amerika, zit daar hoog op een heuvel zo vroom maar IK alleen ben de Rechter en één voor één zullen zij neergenomen worden, want zij schudden hun vuisten naar Almachtige Levende YAHUVEH zonder vrees. IK vertel jullie dit MIJN Kinderen, de agenda van satan is hier begonnen. Het antichrist systeem is opgezet en gewoon aan het wachten op de juiste tijd en op het juiste seizoen voor hem om te verschijnen. Jullie zijn gewaarschuwd, MIJN Kinderen, verberg jezelf voor een korte tijd. Wanneer IK jullie vertel om te vertrekken, vraag niet waarom. Talm niet of jullie zullen niet veilig gehouden worden en dan zullen jullie naar MIJ toe komen en MIJ vragen waarom.

Amerika IK heb het laatste oordeel voor jullie gereserveerd. Jullie kijken toe over deze wereld terwijl jullie de ene natie na de andere nemen maar MIJN oog is op jullie. IK zie jullie hart, de harten van de politici, het bloedgeld dat uitgewisseld wordt, de dood van de soldaten, de vrouwen en de mannen zij sterven voor niets, zij lijden voor niets, want zij hebben hun alliantie plechtig beloofd aan een land dat MIJ niet vertegenwoordigd. Oh, jullie andere naties die luisteren naar dit woord, denk niet dat jullie beter af zijn, want opnieuw zeg IK dat IK MIJN Oordelen reserveer, en jullie eigen Profeten spreken, want jullie zijn geen beter, het is slechts dat Amerika stoutmoediger is in hun boosaardigheid. Want zij hebben hun vrees voor hun Schepper verloren, degene die hen apart zette.

IK spreek niet deze waarschuwing tot MIJN kinderen; IK bedreig niet MIJN kinderen, diegenen die MIJN geliefden zijn, diegenen die MIJN baby’s, Bruid, gekozenen en uitverkorenen zijn. Jullie hoeven niet de toorn van jullie Vader te vrezen zolang als jullie aan het doen zijn wat IK jullie vertel om te doen. IK zal jullie veilig houden, IK zal jullie verborgen houden onder de beschutting van MIJN vleugels, het is in die zalving dat jullie binnengaan.

De Stad der zonde is de eerste waar de toorn binnenkomt, om een klein kruis van een zegel af te nemen. Het laat jullie de kracht zien van de kerken in die Staat. Zij hebben een vorm van Godvruchtigheid, geen verlangen naar Godvruchtigheid, geen Godvruchtigheid vanbinnen. Diegenen die in die Kerken zijn waar hun pastors zwijgzaam bleven en toekeken, offerden niet eens een gebed op, vertelden de gemeente niet om te vasten en te protesteren. Jullie zijn hoeren, jullie zijn hoeren in MIJN zicht, jullie verkochten jezelf aan de hoogste prijs. Wat jullie al niet zullen doen voor die belastingvrijstelling status, waarvan IK alreeds profeteerde dat het weggenomen zal worden.

Oh, maar jullie verlangen gewoon naar de dag wanneer jullie door kunnen gaan met het doen op jullie manier. IK heb de mensen verteld om te vluchten van deze Kerken van Babylon. Maar nog steeds gaan zij door met deze Kerken te steunen, deze pastors te verwennen, er zekerheid van makende dat zij de rijkdom gereserveerd hebben voor de boosaardige. Zij zijn niets meer dan kerkbankwarmers en IK zal hen verantwoordelijk houden, want zij vluchtten niet, in plaats daarvan gaan zij door met het steunen van de werken van satan hetwelk een vervalsing voor MIJN aangezicht is.

Dus Amerika, IK profeteer door deze Dienstmaagd heen want zij is van Amerika, open jullie monden wijd want diegenen die niet het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH accepteren, met jullie eigen bloed zal IK jullie volstoppen! En er is niet één persoon die niet in staat zal zijn om te zeggen, wanneer vernietiging komt in golven “Dat ik deze of die ken die stierf.” IK waarschuwde jullie Amerika, jullie Profeten waarschuwden jullie. IK heb waarschuwing na waarschuwing voort gesproken vanuit deze Dienstmaagd vele jaren voorheen. Over de hele wereld bidden zij, “Wat heeft deze profeet te zeggen?” Hoe vaak moet IK MIJZELF herhalen want jullie oren zijn gedempt, ze zijn gesmeerd, jullie zijn hardhorend. Jullie hebben niet eens gehoorzaamd wat IK heb gezegd en toch roepen jullie uit, “Geef mij nieuw!” Dit is slechts een klein voorbeeld.

Nu geef IK een nieuwe waarschuwing aan jullie. Voor diegenen die geloven in de wederkomst van YAHUSHUA, jullie gebruiken het woord opname, het wegnemen van MIJN getrouwe Vrouwen en Mannen en Kinderen. IK waarschuw jullie nu, PAS OP MIJN KINDEREN voor een vervalste opname beraamd door diegenen die jullie vertrouwen. Wanneer zij zeggen, “YAHUSHUA (Jezus) is hier,” wanneer zij zeggen, “YAHUSHUA (Jezus) is daar, kom en laat ons ontmoeten daar.” (Matt 24:23-24) Pas op MIJN kinderen voor de hologram in de lucht, dat Satan zal zijn die komt in vermomming. Want nieuwe wapens zullen jullie neermaaien. Voor diegenen die niet luisteren, voor diegenen die niet weten, zij zullen verdampt worden, zij zullen niets meer zijn dan rook. Want jullie hoeven nergens heen te gaan voor YAHUSHUA om te komen, MIJN Zoon zal komen waar jullie zijn.

Pas op MIJN kinderen voor de BLUE BEAM RAPTURE (blauwe straal opname), hetwelk geen opname is, want het is kwaadaardigheid dat weggenomen wordt, toen zij dachten dat zij kwamen om het gezicht van YAHUSHUA te aanschouwen. IK stond toe dat zij verleid werden, want indien jullie waarlijk van MIJ aan het horen waren dan zouden jullie je woord kennen, jullie zouden weten dat zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Dit is het plan, dit is het plot van de vijand, gewoon om jullie te tonen wat kwaadaardigheid is. Niet allen die vergaderen zullen kwaadaardig zijn, sommigen hebben de waarschuwingen gewoon niet gehoord, sommigen weten niet hoe ze MIJN stem moeten horen, dus vertel IK jullie om hen te waarschuwen. Want MIJN Zoon komt eraan maar de duivel probeert voor te gaan, dus waarschuw hen. Beproef de Geest die spreekt.

Ja, het is waar dat de doden in de MESSIAS op zullen staan, en jullie die overblijven zullen opgenomen worden in de lucht om MIJN Zoon te ontmoeten maar de duivel gaan voor. Wees gewaarschuwd diegenen met oren, luister, diegenen met geestelijke ogen, zie, zodat jullie niet voor de gek gehouden zullen worden wanneer deze vervalsing voor jullie probeert te verschijnen. Wanneer jullie eigen politici over de wereld op kijken naar de lucht en zeggen, “Er is een grotere God komende dan ik,” zullen zij verschijningen zien; ja zij zullen zeggen dat zij ruimteschepen zien. Het zal jullie nieuws halen. Er zal zelfs een alien geïnterviewd worden. Herinner MIJN kinderen wanneer dit komt, satan gaat voor MIJN Zoon.

Satan drijft de spot met mij op alle manieren, de grootste bespotting is het proberen weg te stelen van MIJN ware baby’s, Bruid, gekozenen en uitverkorenen. Hel stroomt over en de tekenen zullen voort komen vanuit de lava die voort zal spugen vanuit verscheidene delen van deze wereld. De aarde beeft en schudt bij MIJN woede, bij het naderen van MIJN ware Zoon want MIJN Bruid zal weten dat de Bruidegom komt. Dus drijft satan de spot en probeert voor MIJN Zoon te gaan en alles en dan ook alles dat Heilig is weg te nemen van het zicht van de mensen zodat zij de prijs zullen vergeten die MIJN Zoon betaalde. Want YAHUSHUA ha MASHIACH is jullie enige MESSIAS, jullie enige gidsende Licht.

IK waarschuwde jullie in de lucht, IK gaf jullie dit jaar teken na teken. IK gaf jullie verwondering en verbazing terwijl kometen kwamen in verschillende grootten. Hoe weinig keken omhoog en beseften dat de verlossing nabij is. Maar voor MIJN vijanden, oordeel, oordeel, oordeel is alles dat jullie zullen kennen. Oordeel over diegenen die mensgemaakte hongersnoden maakten. Oordeel over diegenen die de krankheden, ziekten en zwakheden creëerden, oordeel over diegenen die de lucht vervuilden met ziekten, oordeel over diegenen die vergif in het eten en het water plaatsten.

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL want IK alleen ben de Allerhoogste Rechter en jullie zullen zien dat IK niet een God ben om bespot te worden. Jullie zullen zien wat IK doe met de vijanden, diegenen die zo rijk en hoogdravend zitten en de armen in het stof trappen. Oordeel, oordeel, oordeel terwijl IK jullie mond open, om MIJN woede erin te gieten. Diegenen die schreeuwen, “ik ben homoseksueel, ik ben homo en ik ben trots.” Ziekten zullen op jullie neer komen, plagen zullen op jullie neer komen, mensen van jullie wegrennen uit angst en jullie zullen je verbergen en jullie zullen ineenkrimpen en jullie zullen roepen, “Dood mij want deze pijn kan ik niet langer dragen.”

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL niet alleen in Amerika maar in iedere Natie die MIJ heeft getart, in iedere stad in iedere stad het maakt MIJ niet uit hoe klein jullie zijn, van de stad, tot het platteland tot de buitenwijken, IK weet waar jullie zijn. IK zal jullie daar vinden.

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Voor jullie die rechtvaardig zijn in MIJN Zoons Naam, dit oordeel zal niet tot jullie komen. Jullie zullen toekijken en kijken in verschrikking, jullie zullen diegenen zien die jullie weten dat ze MIJN Oordelen oogsten hetzij familie, vriend of vijand. Net zoals IK in staat was om de Kinderen van Israël te beschermen voor de plagen van de Egyptenaren zo zal IK het opnieuw doen. Want IK ben de Almachtige Levende Rechter, IK ben de Almachtige levende Schepper en IK zal Oordeel oogsten, want MIJN vijanden zullen ze dragen als kleren, als tweede huid.

Eerst huil IK en dan ben IK woedend en nu MIJN Kinderen verberg jezelf voor een kleine tijd langer want jullie ABBA is zeer woedend. Maar niet op jullie MIJN Kleintjes, niet diegenen die roepen op MIJN Zoon, niet diegenen die zeer hun best proberen te doen om een lach op MIJN gezicht en MIJN Zoon te krijgen. Niet diegenen die zeggen, “Oh, wij zijn zo beschaamd dat wij deel zijn van dit menselijke ras dat onze Hemelse Vader zulke schaamte brengt.” IK streel jullie hoofden, IK kus jullie wenkbrauwen, IK zeg, “Verberg jezelf MIJN kinderen voor slechts een kleine tijd langer” terwijl Oordeel neer komt op MIJN vijanden. Over deze wereld van zee tot zee, Oordeel zal neerkomen op MIJN vijanden.

Zo werd het Gesproken, zo is het Geschreven op 2 Juni, 2004 19.00 uur.
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

DEEL ALSTUBLIEFT MET AL DIEGENEN DIE EROM ZULLEN GEVEN. WERP NIET JULLIE PARELS VOOR ZWIJNEN DIE ZULLEN BESPOTTEN!