Profetie 74

IK, YAHUVEH, HEB OORLOG VERKLAARD AAN PLANEET AARDE VANUIT DE HEMEL!


Gesproken/Geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
25 Juni, 2004

Geliefde Familie in YAHUSHUA… Deze Profetie kwam voort nadat mijn man een droom had en wij namen de droom tot gebed en deze nieuwste Profetie kwam voort. Wij zullen eerst de droom opschrijven sinds het zoveel zalving in mij oproerde.

Beneden is de droom die mijn geliefde man had op 25-06-04. Diegenen met de gave van interpretatie van dromen email ons alstublieft en deel de interpretatie bij revholyfire@gmail.com.

DROOM
Mijn man Apostel Nikomia was aan het rijden op de weg in de Bedieningsbus, alleen. Het weer leek zomer, lente of herfst te zijn, het was niet winter. Hij hoorde plotseling over de radio een waarschuwing dat een douche van meteorieten de aarde kon gaan treffen op iedere minuut. Vanuit het niets was de weg bepakt met auto’s die in dezelfde richting gingen als dat hij ging. Hij draaide zich plotseling om en ging de andere richting op, om te komen en mij en onze zoon te halen. Hij herinnerde dat hij boos was in de droom omdat hij wist dat de douche van meteorieten zou gaan gebeuren en toch waren wij er niet op voorbereid.

Hij was echt moe en ging aan de kant staan op een vrachtwagenstop om te rusten voor een tijdje en Vader YAHUVEH vertelde hem “Er is geen tijd om te rusten, ga terug de weg op.” Dus terwijl hij van de vrachtwagenstop begon te vertrekken waren er twee uitgangen, een aan de linkerkant en een aan de rechterkant. De ene links was breed en bestraat en plat. De andere rechts was smal, bergopwaarts en had een heel steile helling aan de rechterkant. Hij herinnert zich dat hij dacht dat de bus om zou kantelen indien hij naar de rechter uitgang zou gaan maar YAHUVEH vertelde hem dat dat de uitgang was die hij zou moeten nemen.

VAN DE DROOM (onderscheiding staat beneden) Wij geloven dat mijn man staat voor de mensen die niet voorbereid zijn en moeten beseffen dat het niet het makkelijke pad is die wij nemen in deze wereld dat ons veilig houdt.

* * * * * * *

PROFETIE 74

IK, YAHUVEH, HEB OORLOG VERLAARD AAN PLANEET AARDE VANUIT DE HEMEL!

Oh dwaze mannen, Oh dwaze Vrouwen, jullie mannen, jullie vrouwen van de aarde, jullie die tegen MIJ samenzweren, jullie die MIJN ware Kinderen naar de slacht proberen te leiden, zoals schapen die naar de slacht gaan. Jullie, die de wetten schrijven en de wetten van oudsher wegwerpen, jullie zeggen dat ze ouderwets zijn. Jullie vergeten dat IK de Oude van Dagen ben. Wat zullen jullie doen, oh dwaze mannen van deze aarde? Jullie die je geavanceerde technologie hebben, wapens der massa vernietiging, plagen en ziekten die jullie hebben uitgevonden met de hand van satan. Jullie die zo rijk en hoogdravend zijn, jullie die de ondergrondse steden hebben gebouwd. Jullie die gaan en planeten veroveren waarvan IK jullie niet heb verteld om ze te veroveren. Is het niet genoeg dat jullie alreeds één hebben vernietigd? Moeten jullie ook anderen veroveren? Hebben jullie niet genoeg oorlog op deze aarde? Moeten jullie gaan zoeken voor meer problemen?

Wat zullen jullie doen om elkander uit te roeien, jullie intimideren elkander, oorlog na oorlog om hebzucht, om macht, maar terwijl jullie dit doen, jullie weten niet wanneer, maar IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de hemel en jullie kunnen het niet stoppen! Jullie die de spot met MIJ drijven, jullie die de spot drijven met de ware kinderen van YAHUVEH en YAHUSHUA, jullie die samenzweren om hun vrijheden weg te stelen. IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de Hemel op deze planeet en de boosaardige zullen geslacht worden. Jullie denken dat jullie zullen gaan en dat jullie je zullen verbergen, jullie die zich bereid hebben en boosaardig zijn, jullie geven alleen om jullie eigen families. Hoeveel miljoenen hebben jullie uitgegeven? Oh, jullie zeggen Miljarden. Jullie die het geld nemen uit de zakken van de mensen, jullie zeggen, “Meer belasting hebben we nodig!” In plaats daarvan gaat het naar het bouwen van jullie ondergrondse steden. Luxe van iedere soort, schatten waar jullie hebben opgeborgen en jullie gebruiken het geld van de mensen zodat jullie een plek hebben om te ontsnappen terwijl jullie denken dat zij gewoon zullen sterven.

Maar het is IK, YAHUVEH, het is IK, YAHUVEH, de Schepper van niet alleen deze planeet maar alles dat ertussenin ligt, en IK zal de rotsen vanuit de Lucht voort werpen. En net zoals in Sodom en Gomorra en de zeven steden die ernaast lagen ben IK dezelfde YAHUVEH die Nineveh vernietigde. Hoewel IK haar tijd gaf om uiteindelijk zich te bekeren, werd zij niet vernietigd? IK ben dezelfde YAHUVEH, dezelfde Oude van Dagen en wat IK ooit deed voorheen, zal IK weer opnieuw doen. Jullie zijn zo druk met jullie oorlogen, jullie vrezen of merken MIJ niet eens op, terwijl IK jullie opnieuw en opnieuw tekens geef in de lucht en verdoemenis dichter tot u nadert. Maar niet voor MIJN kinderen, Oh, jullie denken dat zij zo onwetend en naïef zijn, maar jullie vergeten oh boosaardige van Lucifer, dat zij waarlijk tot MIJ toebehoren. Zij hebben niet het geld om zich voor te bereiden, maar zij weten dat zij een Hemelse Vader YAHUVEH hebben die erom geeft. Het zullen de armen van MIJN Engelen zijn die hen beschutten voor de toorn die komt vanuit de lucht. Want de Regeringen nemen jullie geld en zij gaan en zij zeggen dat zij de ruimte zullen veroveren. Sinds wanneer gaf IK hen de planeten, want zij hebben niet eens gezorgd voor datgene wat IK hen gegeven heb.

Oh, waarom blijven de massa’s zwijgzaam? Want zelfs sommigen van de heidenen weten dat de wetten nu, die goedgekeurd worden hen laten beven en schudden. IK ben YAHUVEH en de boosaardige van deze aarde haat IK wel. IK ben dezelfde gisteren en voor altijd. IK zal niet veranderen gewoon voor de nuk van een man. Amerika, jullie zeggen dat jullie geen God nodig hebben? Wanneer zelfs de heidense volkeren buigen tot een vreemde God. Want zij weten dat zij uit zichzelf niets zijn, want zij verlangen een hogere macht en hoewel het vals is, erkennen zij op z’n minst dat zij niet een God zijn. Oh, maar jullie boosaardige, boosaardige, boosaardige natie van Amerika. IK spreek niet over MIJN kinderen, MIJN schapen en MIJN lammeren. IK spreek over jullie boosaardige politici en oorlogshitsers die gaan en de ruimte proberen te veroveren en zo ook ieder volk in dit land. Over deze wereld van Zee tot Zee, Amerika indien jullie je zin hadden gehad zouden jullie zeggen ‘het behoort mij toe’.

Oh, jullie bepalen oorlog en jullie bezetten je op het zaad van Ishmaël, maar jullie vergeten dat het nog steeds Abrahams zaad is. MIJN Kinderen, IK alleen ben jullie schild. Jullie die in Amerika leven, huil en draag rouw, want IK heb oorlog bepaald op Amerika. Want zij is waarlijk de pestkop van alle naties, zo opgeblazen met trots, niet langer erkennende dat het in God is dat jullie hebben vertrouwd. Zelfs het woord God en alles dat Heilig is weg willen halen uit het zicht van de mensen. Oh, maar jullie andere naties die luisteren van ver en wijd, ook jullie zijn geen beter, want jullie politici heeft jullie op een dwaalspoor geleid. Mensen, jullie hebben deelgenomen aan dat wat jullie niet weten. Waarom weten jullie het niet? Waarom geloven jullie niet dat IK, YAHUVEH, oorlog heb verklaard aan deze planeet aarde? Omdat jullie je vuist naar MIJ schudden. Omdat jullie zeggen ‘van jouw wetten zullen wij vrij gezet worden.’ Dan zullen jullie proeven van MIJN woede. Maar niet voor MIJN kinderen, niet voor diegenen die YAHUVEH en YAHUSHUA op de eerste plaats zetten in hun liefde en hun leven. Niet voor diegenen die uitroepen “Wij willen U kennen, toon ons UW Wil, toon ons uw Weg, toon ons hoe wij U vandaag kunnen behagen.” Jullie zijn niet MIJN vijand en IK zal jullie schild zijn in deze dag.

Jullie die de Kerken vullen, zo hoogdravend en zo trots. Jullie zeggen welke geboden gehouden zouden moeten worden, welk gebod verouderd is, niet langer gevolgd zou moeten worden. Jullie zeggen dat jullie MIJ kennen maar geen kent MIJ behalve MIJN Zoon. Maar MIJN ware Kinderen zijn uit aan het roepen, “Oh, Vader wij willen U kennen, Oh net zoals Mozes U kende, Oh ABBA wij willen U kennen, Oh YAHUSHUA onze spoedig komende Bruidegom wij willen U kennen”! De eerste vruchten die bevrijd zijn, zij zijn nu ook dit gebed aan het zeggen, want IK heb het in hun harten geplaatst om te huilen en erom te geven.

IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaart op deze aarde. Vuur is aan het komen vanuit de lucht en niemand kan MIJ stoppen. Moet IK jullie herinneren aan wat er gebeurde bij de Toren van Babylon? Zo zal het weer opnieuw zijn en jullie torens van Babylon zullen vallen. IK heb jullie kans na kans gegeven om berouw te tonen. IK heb de mensen verteld om de vrijheden terug te nemen die weggenomen worden. Zij halen gewoon hun schouders op en zeggen, “Wat kunnen wij doen?” “Niets” Jullie kranten zijn gecensureerd. Jullie nieuws is gecensureerd. Maar jullie kunnen nog steeds protesteren. Waarom offeren jullie niet eens een gebed op?

IK heb deze Ringmaiden opdracht gegeven om te beginnen een nieuw gebed te zeggen. Ga er niet gewoon vanuit dat mensen de marteldood zouden moeten sterven omwille van MIJ. Waar zijn de gebeden? Moet IK jullie laten herinneren aan Shaul, degene die jullie Paulus noemen? Weten jullie niet dat het de gebeden voor bemiddeling waren dat aan de hand was en dat is de reden dat hij gespaard werd. IK heb deze Ringmaiden opdracht gegeven om op voorhand te beginnen te bidden voor een krachtveld dat jullie lichamen zal omgeven dat een bescherming zal zijn voor de wapens van de mens en iedereen die kort bij jullie komt. Diegenen van MIJN geselecteerd paar, diegenen die de eerste vruchten genoemd worden, want jullie zijn MIJN keuze. Het is alsof je door een fruitmand gaat; kies je niet de besten? Zo heb IK ook MIJN Bruid gekozen, MIJN Gekozenen en MIJN Uitverkorenen! Er is een krachtveld dat jullie zal omgeven waarvan de mens niet in staat is om het te zien totdat het wapen letterlijk op jullie gericht is. Zij zijn erop uit om jullie gedachten te beheren.

De boosaardige zijn erop uit om jullie wil te nemen maar zij vergeten MIJN geliefden, het is MIJN Wil, het is MIJN Geest, MIJN RUACH ha KODESH en zij kunnen het niet aantasten. Het is niet jullie gedachte want jullie hebben het overgegeven aan MIJ, zodat jullie Schepper tot jullie kan spreken, zodat jullie MIJ kunnen horen en IK heb profeten opgevoed naar MIJN EIGEN Geest. De valse zeggen “Luister niet naar de profeten” maar IK heb altijd een profeet gehad. IK zond naar deze aarde de Profeet der Profeten, HIJ is MIJN Zoon YAHUSHUA. HIJ verliet deze aarde niet totdat de Trooster kwam die de ware gave van profetie mededeelde, zodat MIJN kinderen weer kunnen horen.

Willen jullie weten waarom jullie niet kunnen horen? Want er zijn er zoveel die worstelen en zeggen, “Ik zal gewoon luisteren naar wat deze profeet zegt.” Maar jullie moeten leren, zoek MIJ voor jezelf. Verlang met heel je hart naar MIJN stem voor jou te horen en IK zal je niet teleurstellen. Zelfs de Bijbel Codes, sommigen zijn echt, sommigen zijn vervalste maar zelfs woorden hier en daar, indien je geen onderscheiding hebt zal satan het nemen en jou op een dwaalspoor leiden. Dus pas op naar wie jullie luisteren, komt het overeen met MIJN Woord?

Pas op voor de Voorspellers van doem die profetieën geven zonder hoop ertussen. Deze Ringmaiden spreekt altijd woorden van waarschuwing voort tot de vijanden maar nooit doe IK ooit profeteren van wat zal zijn, zonder jullie ook de hoop na te laten dat IK in beheer ben, dat IK aan het oppassen ben en dat IK, YAHUVEH, diegenen zal beschermen die waarlijk van MIJ zijn. Hoe word je van MIJ? Door YAHUSHUA ha MASHIACH te accepteren die de Grieken Jezus Christus noemen. Want nooit doe IK iets zonder eerst MIJN profeten te waarschuwen, dus zend IK deze Ringmaiden nu voort om jullie te waarschuwen voor wat er gaat komen. De beste manier voor jullie om je voor te bereiden is om MIJN Aangezicht te zoeken, MIJN Wil te zoeken, want IK heb nog steeds veiligheidszakken. Stel je de hand voor van de Almachtige Schepper YAHUVEH in een rotsgevecht vanuit de Hemel. Maar jullie denken dat jullie rotsen hebben om terug te gooien en toch zeg IK, “Jullie hebben er geen,” Amerika IK lach om jullie hoogste alarmfases, want vernietiging zal komen op deze natie. Diegenen die IK geacht heb die alleen waardig zijn voor vernietiging en het zal komen vanuit de hand die de Hemelen alzo ook de aarde schiep.

Oh dwaze, dwaze man, wat zul je doen wanneer je te laat beseft, dat oorlog bepaald is vanuit de Hemel. Maar diegenen die MIJ waarlijk toebehoren, diegenen die de Thora letterlijk nemen, diegenen die geloven dat IK in staat ben om te beschermen, diegenen die MIJ op de eerste plek hebben gezet in hun leven en hun liefde, diegenen die alles op het offeraltaar hebben gelegd, jullie zullen vinden dat IK YAHUVEH ben die niet kan liegen. Oh dwaze aarde, de boosaardige die op deze aarde vertoeven, het is waar zoals IK deze Ringmaiden lang geleden vertelde toen zij de aardbevingen zag, toen zij de wind ermee gecombineerd zag en de overstromingen en de vulkanen, diegenen die overleefden die boosaardig waren en zelfs diegenen die rechtvaardig zijn door MIJN Zoon zij hoorde deze woorden, “Nu, einde van ronde één, nu voor ronde twee.” Het is als een bokswedstrijd, hoeveel ronden? En dit zal gebeuren wanneer jullie het minst bewust zijn, dat is waarom IK jullie vertelde MIJN kinderen “Verberg jezelf voor slechts een korte tijd.” Verberg jezelf in de aanwezigheid van MIJN boezem; verberg jezelf onder MIJN Vleugels want het is alleen IK, YAHUVEH, die jullie dan zal beschermen. Dezelfde die jullie nu beschermt, IK zal jullie dan beschermen.

Dus bid op voorhand voor dit krachtveld MIJN kinderen, bid op voorhand voor diegenen die de marteldood aan het sterven zijn over deze wereld in MIJN Naam, in MIJN Zoons Naam. Ga er niet gewoon vanuit want wanneer jullie ervan uit gaan, moet IK jullie laten herinneren wat de eerste 3 letters zijn? Luister naar de stem van deze Ringmaiden want waarlijk IK waarschuw jullie zoals IK opnieuw en opnieuw doe, vernietiging komt eraan vanuit de Hemel, een zicht dat zo angstaanjagend is dat de wereld hun ogen zal bedekken.

Jullie die deze ziekten en plagen uitvinden, ze zullen op jullie en je eigen huishoudens neerkomen. Jullie zullen niet in staat zijn om te ontdekken waarom. Maar de RUACH ha KODESH en het vergoten Bloed van YAHUSHUA is jullie anti lichamen die MIJN kinderen zullen gebruiken en de plagen zullen niet dicht bij hun verblijfplaatsen komen, al diegenen die behaaglijk tot MIJ worden bevonden. Dit is MIJN belofte aan MIJN geliefde baby’s, Bruid, gekozenen en uitverkorenen. Dus verberg jezelf MIJN kinderen voor een korte tijd, want opnieuw zeg IK, IK YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de Hemel op MIJN vijanden, op diegenen die de spot met MIJ drijven, op diegenen die MIJN wetten herschrijven, voor diegenen die MIJN schapen tot de slacht proberen te leiden. IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de Hemel maar jullie weten niet welke tijd vernietiging zal vallen. Zoveel dood en geen tijd om te begraven, jullie politici zullen weeklagen. Zij schudden hun vuist naar MIJ, nu schud IK MIJN vuist naar hen. Het is een vreesachtig iets om te vallen in de hand van de Almachtige Levende YAHUVEH want IK ben het begin en IK ken geen einde. Maar jullie aan de andere hand oh vijanden van MIJ, jullie zijn slechts fragiele vrouwen en mannen.

Dwaze, Dwaze, Dwaze mensen van deze wereld, wat is er voor nodig voor jullie om te luisteren? Want IK spreek tot jullie in het weer, jullie schudden gewoon je hoofd en zeggen is dat niet vreemd? IK vertelde jullie dat IK tot jullie spreek in de overstromingen; jullie besteden geen aandacht zelfs in de orkanen. Hoeveel mensen moeten sterven voordat jullie ogen tot MIJ keren? Het lijkt er gewoon op dat indien het alleen gebouwen en slachtoffers zijn jullie MIJ niet eens erkennen. Dus zullen jullie je weer vreemder zien worden. De mens denkt dat hij het weer kan besturen. Oh, jullie roemen Amerika dat jullie de machine hebben maar jullie vergeten; wie is degene die de hagel opbergt, die de sneeuw opbergt, die de regen opbergt, die de vulkanen veroorzaakt te blazen. Jullie vergeten degene die de aarde schudt en IK heb geen machine nodig.

Waarom is het dat jullie denken dat alleen wanneer jullie soldaten vallen dat IK alleen de tranen van jullie geliefden zie. Maar in andere landen, diegenen die jullie je vijanden achten, waarom is het dat jullie denken oh Amerika, en die andere naties ook spreek IK, waarom is het dat jullie denken dat IK de tranen die vergoten worden om de doden, niet zie? Dat IK de pijn niet voel! Wee aan de Naties die opgeblazen zijn met trots. Oh Amerika, jullie zetten zelfs de puntjes op jullie, I, met het woord Pride (Trots).

Zelfs IK ben beschaamd, want IK heb sommige van MIJN eigen Kinderen gezegend met rijkdom en zij zeggen dat zij MIJ volgen, zij komen zelfs hierheen om te luisteren naar de woorden die IK deze Ringmaiden van MIJ gegeven heb en toch bergen en slaan zij de rijkdom op die IK hen gegeven heb. Zij zeggen het is voor een regenachtige dag. IK heb hen de schepen gegeven, IK heb hen de landen gegeven, IK heb hen de vliegtuigen gegeven, IK heb hen het goud gegeven, IK heb hen het zilver gegeven en IK heb hen opnieuw en opnieuw overtuigd. Want zij bergen hun schatten op hier op aarde, hun antieke voorwerpen, hun bankrekeningen en toch in de opslaghuizen van de Hemel zijn zij bankroet. Moet IK jullie herinneren aan degene die een discipel van YAHUSHUA zou zijn geweest, want hij volgde de Thora, hij volgde getrouw alles dat MIJN Zoon YAHUSHUA zei, maar toen hij naar YAHUSHUA kwam en zei “Wat moet ik nog meer doen?” Zei YAHUSHUA niet tegen hem “Verkoop alles dat je hebt en geef het aan de armen” en de man ging bedroefd weg, zijn hoofd ‘nee’ schuddende.

Want jullie zien, MIJN Kinderen, hij had de rijkdom van deze aarde belangrijker gemaakt dan de God die hij beweerde te dienen. Zo ook is er niets veranderd en hierom treur IK. Oh, waar zijn de Kinderen met de Albast Kistjes? Oh, waar zijn de tranen? Wie zal MIJN Zoons voeten wassen? Waar zijn degenen die zullen treuren, huilen en weeklagen om de zonden van deze wereld, die MIJ zoveel treur brengt? Waarom huilen jullie alleen om jullie eigen Soldaten? Waarom huilen jullie niet om anderen? Jullie vijand is niet wat jullie Regering zegt dat jullie vijand is, jullie vijand is Lucifer. Jullie vijand is een ieder die zichzelf MIJN vijand noemt. Jullie vijand is tegen alles dat Heilig is. Jullie vijand vertelt jullie dat wat verkeerd is, juist is. IK ben aan het kijken, MIJN ogen gaan heen en weer over deze aarde, om te zien wie waarlijk erom geeft en IK weet dit MIJN kinderen, want jullie zullen dit op aan het heffen zijn in gebed. Jullie vijand is diegenen die de onschuldige Baby’s vanuit hun moeders baarmoeders scheuren en hen in een vuilnisbak werpen of hen fijn malen en hen in Cosmetica plaatsen. Deze zijn jullie vijanden.

IK gaf jullie een waarschuwing in Ezéchiël 9; IK ben diegenen aan het verzegelen die beschermd zullen zijn voor MIJN toorn terwijl jullie ogen geconcentreerd zijn op oorlog na oorlog. Jullie vergeten, Oh vijanden van MIJ, IK zal het laatste woord hebben. IK spreek vanuit de lucht en zeer spoedig zullen jullie zien dat IK niet een Schepper YAHUVEH ben die makkelijk bespot zal worden. IK ben MIJN toorn aan het reserveren voor MIJN vijanden, voor al diegenen die het woord Huwelijk nemen en zelfs de naam bevuilen. Dezelfde homohuwelijken tot deze wereld verkondigen zij. Zij marcheren in hun homoparades; zij wapperen hun zonden voor de wereld. Oh, maar dwaze mannen en dwaze vrouwen, IK, YAHUVEH, zal het laatste woord hebben. Jullie zijn alleen jullie weg naar beneden aan het bewerken tot het niveau van Hel van hetwelk jullie zullen afdalen.

De stank van de zonden van deze aarde hebben de Hemel bereikt en nu heb IK geen alternatief behalve oorlog te verklaren op deze aarde vanuit de Hemel. Jullie ogen zullen dat in de lucht zien wat jullie niet zullen willen zien. Maar het zal niet zijn door enig wapen van de mens, dus ben niet misleid want IK, YAHUVEH, gaf deze verkondiging van oorlog zoals IK dat deed in tijden voorheen, zo zal IK het opnieuw doen. Dus MIJN Kinderen, IK waarschuw jullie nu op voorhand van wat gaat komen, zie dat jullie handen niet de schuld gegeven kunnen worden, zie dat jullie mond gewaarschuwd heeft, zodat het bloed van de goddelozen niet aan jullie handen zal zijn. Het is alleen door MIJN genade dat IK zelfs de Profeten aan het waarschuwen heb want zelfs MIJN eigen Kinderen schudden hun hoofden en deze Profetieën, sommigen verachten het. Maar IK doe niets zonder eerst de Profeten te vertellen, dus spreek IK opnieuw voort vanuit deze Ring Maiden dat dit een verkondiging van oorlog is!

Diegenen die voor MIJ berouw tonen, diegenen die tranen van berouw tonen, diegenen die tot YAHUSHUA ha MASHIACH keren, diegenen die zullen gehoorzamen en weg zullen keren van hun boosaardige zonden deze dag, IK ben getrouw en IK zal vergeven voordat het te laat is. Maar IK vertel jullie dit MIJN Kinderen; het is slechts een klein restant van dit Menselijk Ras. Oh, Amerika en Engeland en al diegenen die opgeblazen zijn met trots. Moet IK jullie eraan laten herinneren, dat hoogmoed voor een grote val komt en een grote val komt eraan en niemand zal in staat zijn om jullie te redden? Dus Kinderen jullie zijn gewaarschuwd geweest. Jullie zullen weten wat het betekent wanneer jullie het vuur zien in de lucht. Dus verberg jezelf MIJN Kinderen voor slechts een korte tijd.

* * * * * * *


Zo is het gesproken, zo is het geschreven
Deze Ringmaiden van YAHUSHUA
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 25-6-04

Deel dit alstublieft met allen die gewaarschuwd moeten worden, ik wil niet aansprakelijk worden gehouden voor iemands bloed aan mijn handen omdat zij niet gewaarschuwd werden. Ezéchiël 3:17-21Deel dit aub met een ieder die gewaarschuwd moet worden, ik wil niet verandwoordelijk zijn voor iemand's bloed aan mijn handen, omdat ze niet gewaarschuwd zijn! Ezechiel 3;17-21