Profetie 75
IK YAHUVEH, ZAL HEILIGEN EN JOUW ONTMOETEN IN JOUW SUKKOT! (IK Beveel Jou Mijn Heilige Dagen Te Houden)

27/8/2004

Gegeven aan RingMaagd Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Oh, schat van Mijn hart, geloof je niet dat IK, YAHUVEH en MIJN ZOON YAHUSHUA je zal beschermen terwijl je deze Heilige tijd observeerd.( houdt)? Ben IK niet in staat jouw veilig te houden? Zelfs in Jerusalem, waar het gevaar groot is maken de Hebreeuwse mensen hun Sukkot zoals het geschreven is, want ze vertrouwen dat Ik YAHUVEH hun zal berschermen en dat doe IK.

Wie ben je bang te beledigen, IK, YAHUVEH, of jouw buren? Kan het je werkelijk meer schelen hoe anderen over jouw denken, dan wat IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA behaagd? Weet je niet dat MIJN mensen eigenaardige mensen worden genoemd, want ze wandelen niet naar het geluid van deze wereld, maar naar het geluid van de Hemel. Waarom zou jij je hierover schamen, Mijn kleintjes, want dit zou een getuigenis van mij zijn voor Mijn VADER'S GLORIE! Bid dat het jou buren opvalt zodat je ze het verhaal verteld, van waarom je een Sukkot bouwt in herinnering aan Mijn woord! Dit zou behaagelijk voor mij zijn, want zij die dit doen, getuigen van Mij aan hun buren, en Ik vraag jouw het zelfde te doen. Hoe kan je voor Mij getuigen en een voorbeeld zijn van jouw geloof als je jouw Leanto in jouw badkamer verbergd?

De Sukkot behoort buiten te zijn, waar je de lucht ziet. De Joodse mensen beseffen niet eens waarom de Sukkot een opening heeft in het dak. Het is om de geschriften te vervullen, " Kijk omhoog uw verlossing is nabij, want YAHUSHUA HA MASSIACHA zal komen in het oosten lucht."

U hoeft niet bang te zijn dat de vijand u kwaad zal doen, want IK YAHUVEH zal zegenen en beschermen zij die van MIJ zijn, en zij die denken dat ze wijs zijn in verwarring brengen, zoals zij de wegen van deze kwade wereld negeren en het spottend gelach van de vijand negeren. IK zal zij die jouw bespotten, bespotten in hun tijd van nood.

Maak een tijdelijke afdakje dat geopend is naar de lucht. Vraag Mij en Ik zal u leiden en wijzen hoe. Neem je maaltijden in dit Sukkot en rust je hoofd in Mijn, YAHUVEH en YAHUSHUA'S liefdevolle armen. Ik zal jou daar ontmoeten. Tegen zij die zeggen dat ze de banen van deze wereld moeten werken, zeg IK, zaai dan dat zaad in het Koninkrijk van de Hemel en zie of Ik niet, een zegen, zo groot, zal uitsorten dat u reden zal geven om IK, YAHUVEH en YAHUSHUA te prijzen!

IK heb het op jouw hart gelegd, Mijn dochter Patricia, om deze vragen te stellen, en te schrijven naar dit Ringmaagd van YAHUSHUA zodat ze dit zal delen met zij die nieuw zijn voor de Joodsche feesten, en verlangen ze ook te vervullen. Jij dient een opgestane Messias. Behoor jij dan ook niet te doen wat HIJ ook deed, om de Joodsche feest dagen te houden en te eren? Zij die gekozen zijn om YAHUSHUA BRUID te zijn, horen wat Mijn profeet schrijft, terwijl Ik, YAHUVEH haar de woorden geef.

Wat goed genoed is voor YAHUSHUA, is het niet goed genoeg voor zij die YAHUSHUA HA MASSIACH na volgen? Zegeningen, Mijn dochter zullen tot jouw komen voor het gehoorzamen en het schrijven naar Elisabeth met deze vragen, want nu zullen anderen samen met jouw leren. Dit woord behoort gedeeld te worden met alleen die geestelijke ogen om te zien, en geestelijke oren om te horen hebben. Alle anderen blijven doof net als de slechte farao's en de farizeeen van dit Land.

Ik, YAHUVEH, gaf MIJN BABY'S, BRUID, GEKOZEN, en UITVERKORENEN. Zij die gevoed worden door het eten van Mijn geestelijk vlees en herkennen dat IK YAHUVEH voort spreekt uit MIJN Handmaagd en door haar geef IK deze mandaat aan jouw. Je behoort alle Joodse feestdagen te vieren en de komende dagen van Sukkot als een herinnering dat je alleen in een tijdelijke woonhuis woont. Aarde is jouw tijdelijke woonplaats totdat je thuis komt naar de Hemel. Je bent maar een reiziger op doorreis totdat je het werk hebt volbracht waarvoor Ik jouw naar de aarde heb gestuurd.

Verwoesting is onderweg naar deze wereld, tezamen met dood en ziekte en weer's rampen veroorzaakt door mensen die voor God spelen. Je behoort alee komende Sukkot te vieren ook al heb je dat nooit eerder gevierd. Je behoort alle komende feestdagen te houden. Waar je geloof is, daar zal je Pascha ( " voorbij gaan" ) zijn! Je behoort te fasten met Yom Kippur, verneder jezelf voor Ik, YAHUVEH, en fast voor het kwaad in jouw land, zodat je gespaard zult zijn, wanneer de dood Mijn vijanden zal bezoeken, die zichzelf hebben gekeerd tegen al wat HEILIG is.

Je behoort jezelf te herinneren, terwijl jij je tijdelijke schuilplaats ( afdakje) zo kwetsbaar bouwt, hoe kwetsbaar elke schuilplaats die door de mens is gebouwd. Een briesje wind kan het omver slaan, maar wanneer Ik, YAHUVEH en Mijn ZOON YAHUSHUA met jouw zijn in het midden van die kwetbare schuilplaats, zelfs in jouw kwetbare temple, jouw lichaam, ben Ik makkelijk in staat, zij die IK, MIJN BABY'S, BRUID, GEKOZEN, EN UITVERKOREN noem te beschermen.

Test Mij, YAHUVEH, en zie, want Mijn BABY'S, BRUID, GEKOZEN, en UITVERKOREN die dit doen………zie of Ik niet zal zegenen en beschermen met een krachtigere zalving, zij die ijverig lief hebben, dienen, gehoorzamen en Mij, YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH zoeken!

Wat goed genoeg voor YAHUSHUA is om te eren, is dat niet goed genoeg voor jou? Ik YAHUVEH, zet jouw in gedachtenis. Jij dient en aabid geen Christen Messias, maar YAHUSHUA was geboren uit een Hebreeuwse Maagdelijke Vrouw op Hebreeuwse grond, wandelde en bediende van tekenen, wonderen op Hebreewse grond. YAHUSHUA heeft de TORAH gehouden en is zonder zonde bevonden. YAHUSHUA heeft als een Rabbi ( Meester) bediend op de enige ware Shabbat ( Sabbat).

YAHUSHUA was niet aan het prediken in tempel's op zondag. Zij die geestelijke oren om te horen hebben, luister. Alle anderen blijven doof. Want de Sabbat staat vast en voor eeuwig zal het staat, want IK, YAHUVEH, schiep de aarde in 6 dagen en op de 7de dag Ruste IK, YAHUVEH, en ik beveelde de mens dat ook te doen. MIJN ZOON HEILIGDE DE SABBAT, en HIJ is genoemd HEER van de SABBAT. HIJ is een voorbeeld van hoe de Sabbat HEILIG te houden. MIJN GELIEFDE ZOON YAHUSHUA was gemarteld en gekruisigd met de woorden vast getimmerd boven Zijn hoofd welke geen mens noch duivel kon verwijderen, en YAHUSHUA stierf en stond op, op Hebreewse grond uit een Hebreewse grafkelder.

Na dit alles gezegd te hebben, BEWIJST HET DAT YAHUSHUA EEN JOODSCHE OPGESTAANE MESSIAS IS, volg niet de weg van de Heiden, en onderhoudt niet de Heidensche feesten welke IK YAHUSHUA niet hield. Als het niet de Heilige geschriften zijn, waarom maak je MIJ, YAHUVEH, dan boos, door te voegen aan MIJN Woord en leert dat de Heidensche feestdagen geeerd moeten worden, maar schuwt het houden van de dagen, die IK, YAHUVEH HEILIG verklaarde en die gehouden behoren te worden als in de dagen van ouds?

Je nodigd MIJ uit naar jouw mens gemaakte feestdagen, en toch waarom maak jij die zegt dat je YAHUVEH en YAHUSHUA gehoorzaamd, volg, dient en aanbid, smoezen voor waarom dit alleen voor de Hebreewsche mensen is? Ben jij niet Joods doordat je MIJN ZOON YAHUSHUA BLOED OP GOLGOTA hebt aanvaard, WANT HIJ ALLEEN IS HET BLOED OFFER GEWORDEN VAN JOUW ZONDEN?

GELOOF JE NIET DAT HIJ NU DOOR JOUW LEEFT DOOR DE RUACH HA KODESH ( HEILIGE GEEST)? Om werkelijk MIJN ZOON YAHUSHUA te kennen, moet je het Joods zijn van jouw opgestane Messias kennen! Waarom sta je erop YAHUSHUA NAAM, JEZUS CHRISTUS TE NOEMEM, in plaats van ZIJN Hebreewsche naam, YAHUSHUA, welke een constante herinnering is aan satan dat YAH REDT! Waarom sta je erop de geschriften in de Heilige Bijbel te verdraaien om excusses te maken waarom je niet de ware Sabbat dag eert en het Heilig houdt voor Mij, YAHUVEH? Is het werkelijk te hard om de tijd van vrijdag zonsonder tot zaterdag zonsondergang apart te zetten en te erkennen dat dit de SABBAT DAG IS EN HET HEILIG HOUDEN? Wanneer je niet beter weet heb je een excus, maar nadat je de waarheid weet en je laat de waarheid jouw niet vrij zetten en je zegt dat je niet meer onder de gebondenheden van de wet van oud staat, welke ander gebod moet ik vaardigen enkel omdat het jouw uitkomt?

Simpelweg omdat anderen mischien niet begrijpen……… als je een zondagse kerk bezoekt en bent niet daar om de Pastor en gemeente te laten weten dat ze fout zijn aan het niet leren van het Joods zijn van de opgestane Messias, dan noem IK, YAHUVEH, jouw een lafaard EN JE WORD VERANDWOORDELIJK GEHOUDEN!

Ik stuur jouw om anderen te waarschuwen en je compromiseerd dat wat je weet dat waar is. Aanbid MIJ zeven keer in de week, en kom samen als je verlangt, maar geef YAHUVEH de eer door boven al de SABBAT DAG TE ERKENNEN EN HEILIG TE HOUDEN EN RUSTEN VAN JOUW WERKEN EN GENIET ERVAN MET MIJ. HET IS NIET BEDOELD OM EEN DAG VAN LAST TE ZIJN, MAAR VAN VREUGDE!

Is het werkelijk te hard? IK GEEF JOUW HEILIGE FEESTDAGEN om te feesten en vieren met uitzondering van YOM KIPPUR, DE DAG VAN BOETEDOENING, waarop je moet Fasten en herdenken, de prijs die YAHUSHUA voor jouw zonden heeft betaald. Is het werkelijk te hard voor jouw om de JOODSCHE FEEST DAGEN te leren.

IK had ervoor kunnen kiezen YAHUSHUA van elke nationaliteit geboren te laten worden, maar IK, YAHUVEH, eerde de Joodsche mensen door hun bloedlijn te eren. Jij die YAHUSHUA BOOD TRANSFUSIE aanvaard hebt, ben niet langer Heiden en je behoort de Heidensche wegen niet te volgen noch hun feestdagen. Inplaats daarvan, volg de HEILIGE FEESTDAGEN welke IK, YAHUVEH heb gevaardigd om een zegen voor jouw te zijn.

Je wordt verandwoordelijk gehouden voor wat je nu weet, wat je hiermee doet is niet MIJN dochter Elisabeth's verandwoordelijkheid, haar verandwoordelijkheid is jouw dit Woord te bezorgen welke IK, YAHUVEH, door haar spreek. Dit heeft ze nu gedaan.

Zal jij een hulp zijn aan haar of een hindernis? Aan zij die dit lezen en de andere woorden welke IK, YAHUVEH en YAHUSHUA voort gesproken hebben en gezegend zijn terwijl zij leren van dit Apostolisch Profetisch Eind tijd Bediening, en toch niets doen om een zegen terug te zijn aan haar en deze Bediening. Jij bent een hindernis geworden en IK, YAHUVEH, zal jouw verandwoordelijk houden voor het harder maken van haar taak en de last zo zwaar.

Vele van jullie vragen haar om jullie namen op te heffen voor Mij, YAHUVEH, en vragen dat IK, YAHUVEH, hen zegen en voor hen tussen kom. Terwijl zij dit doet, kijk IK, YAHUVEH naar de namen die ze noemt in gebed, en IK, YAHUVEH geef acht. Hebben ze de tijd genomen en een offer gemaakt dat een zegen zou zijn aan deze bediening?

Hoe beschaamd ben IK te zien hoe weinigen deze bediening helpen. Zij nemen de tijd om haar zegeningen te vragen, en nemen niet eens zoveel om haar tevragen wat zij voor haar kunnen doen! Want elke keer, weet dit, elke keer dat ze gebeden heeft, "Alstublieft stuur partners die ons helpen in deze bediening," en jij was instaat haar te helpen op een of ander manier en je weigerde, maakt excusses, dit is hoe vaak Ik YAHUVEH zal weigeren wanneer jij van Mij, YAHUVEH, vraagt.

Elke keer dat jij de noden van deze bediening hoort en een dofe oor geeft, en sommige die Ik gestuurd heb naar deze bediening hebben de Rijk dommen van deze wereld, en toch keer je een dofe oor naar deze apostolische Profeet van MIJ, zorg jij dat ze huilt, zo zal Ik jouw laten huilen, wanner Ik YAHUVEH de petities afwijs die voor MIJ gebracht worden.

Hoevelen van jullie zetten je Kinderen of partners in je testament, en Familie en toch geef je niet om deze bediening die jouw voedt? Hoeveel van jullie hebben de luxe van een baan, meer dan een huis, land, bezittingen, antieken, boten, vliegtuigen en inkomen die je alleen opslaat vanwege gierigheid jezelf te bevredigen. Zegt MIJN woord niet, " waar je hart is, zal jouw schat zijn."? Jij hebt Mij laten zien waar je hart is. Iedereen die naar deze bediening is geleid kan iets doen, en toch hoevelen doen niets!

Waarom is het dat jij de serveerster die jouw lichaam's voedsel dient nauwlettend vooit en niets geeft aan de een die lijdt, om de zalving te kunnen hebben die IK haar gegeven heb om jouw geestelijk voedsel te geven. Wat is van meer waarde voor jouw? Lichaam's voedsel die je alleen tevreden stelt voor een paar uur en daarna heb je weer honger…..of geestelijk voedsel die je altijd zal herinneren en smaken, vooral in tijden waarin je bevrijding en bemoediging nodig hebt.

Wat zal jouw excus zijn wanneer je voor Mij, YAHUVEH staat, in de niet al te verre toekomst? Je bent gewaarschuwd, Zij die dit Joodsche handmaagd zegenen zegenen niet alleen haar maar ook MIJ, YAHUVEH en MIJN ZOON YAHUSHUA. Elisabeth is de ene die IK MIJN Elijah van nieuw noem. IK YAHUVEH, heb haar gezonden naar de weduwe van Zerafat en ze weten het niet. Jullie die weigeren te helpen in deze wereld wijde oogstveld hebben geen finaciele nood nu, maar je zult. Ik stuurde Elijah van ouds om een zegen te zijn naar een weduwe, alhoewel het land vol was van weduwen vanwege de droogte en hongersnood.

Ik wist van te voren van een weduwe die een zegen nodig zou hebben en gewillig was haar laatste maal te delen met een profeet die ELIJAH heet ook al geloofde ze dat zij en haar zoon het zouden eten en sterven. Ze leefde en was finacieel gezegend en haar olie vat liep niet leeg. IK, YAHUVEH verlang het zelfde te doen voor jouw. Het is geen toeval dat je naar deze bediening bent gekomen en dit nu leest.

Ik zal je zegenen en beschermen op manieren die je niet denkt, wanneer de tijd van verwoesting en testing komt, als jij wilt gehoorzamen, al wat IK YAHUVEH zeg deze dag. Houdt de Joodsche Feest dagen Heilig voor MIJ, YAHUVEH. Herinner Mij op Pascha, terwijl je het viert en alle zuurdeeg uit je huis verwijderd zoals Ik de kinderen van Israel beschermde nadat zij het bloed van het lam op hun deur posten aanbrachten, hoeveel te meer zal IK zij beschermen die het bloed van YAHUSHUA hebben welke hun en hun huizen bedekt.

Op Sukkot, wanneer jij je tijdelijke schuilplaats maakt, zal het een symbool zijn voor MIJ, YAHUVEH hoeveel jij van MIJ afhankelijk bent, om jouw lichaam te beschermen, waar daarin woont jouw geest en MIJN RUACH HA DODESH, HEILIGE GEEST, zoals je een vreemdeling bent in deze tijdelijke schuilplaats die de aarde heet en alleen door reist om naar jouw Hemelsche huis te gaan, genaamd Hemel.

Ten laatste, Zij die in Amerika wonen, Ik heb deze profeet van MIJ een waarschuwing gegeven om aan jou te geven. IK heb haar ook een opdracht gegeven om een droom te delen welke IK haar gegeven heb, en het zal gebeuren. Ik weet dat dat zij met onderscheidings vermogen naar George W. Bush kijken en weten dat hij een vorm van Goddelijkheid heeft, maar geen Goddelijkheid van binnen.

IK, YAHUVEH, zeg u, George W. Bush IS HET MINDERE VAN BEIDE KWADEN. Je weet wat er mis is met George W. Bush en toch heeft hij geen compromie gesloten in sommige dingen, al hoewel de druk op hem is om met sommige dingen compromie te sluiten, terwijl Vice president Cheney hem opnieuw verraad. Cheney kent geen schande en verdedigd zijn goddeloze homosexule dochter zoals zijn naam zegt hij is geketend aan de prinse der duisternis. George W. Bush staat tegen abortus, half geboren abortus, stam cel onderzoek, vuile verafschuwing voor MIJ is homosexualiteit en zelfde geslacht huwlijken. Neem het niet als vanzelfsprekend dat George W. Bush de volgende Presidentiele verkiezing zal winnen, want zoals IK MIJN dochter in een droom vertelde, Als je erbij staat en niets doet niet stemt of tussenkomt in gebed, zullen de democraten de volgende Presidentiele verkiezingen winnen en bloed zal vloeien in dit land en de onschuldigen zullen in de gevangenis zitten, want ze zullen beschuldigd worden van misdaden die ze niet begaan zijn. John Kerry en zijn vrouw zijn dienaren van satan, maak geen vergissing, en ze zullen niet eens over Heiligheid veinzen. Je bent gewaarschuwd!

Ik waarschuw je nu …….. John Kerry en zijn vrouw zullen het je laten spijten dat je niet geluisterd hebt toen IK je waarschuwde door deze profetische handmaagd van Mij.. Verbeeld je, het meest kwade en goddeloze zal zich verheugen op de verkiezings dag! De wolven in het witte huis proberen zich te vermommen, maar op deze dag zullen ze hun maskers aftrekken, er zal geen grens zijn aan het kwaad dat gedaan zal worden en aan het verlies aan vrijheid voor zij die YAHUVEH EN YAHUSHUA vrezen.

Vergis je niet, dit betreft alle riligieuze vrijheden, zelf de Molims. Allen die een valse god dienen, maar verlangen een morele karater uit tedragen zullen spijt hebben dat ze niets deden, maar stonden toe te kijken. Jullie die gebed strijders zijn, begin erop te staan dat de pastors stoppen met compromiseren en beginnen met het spreken van alle waarheden ten koste van alles.

De grootste bespotting van Mijn naam zal gedaan worden door Ellen Degeneres door een ultieme Godslastering door Mij, YAHUVEH, DE GOD VAN DE ALGEHELE SCHEPPING af tebeelden!

Ze zal met haar ziel voor dit betalen en allen die in deze film deel nemen! IK, YAHUVEH, zal MIJN toorn sturen naar zij die zich de grootste noemen tot het minste. Dit is niet allen voor de studio, producers, script schrijver, acteurs, kleding, cateraars, Maku-up artisten, zelf de figuranten. IK, YAHUVEH zal MIJN toorn uitgieten op zelfs de stad waarin deze film is gemaakt. IK, YAHUVEH, waarschuw elke adverteerder…IK, YAHUVEH zal MIJN BABY;S, BRUID, GEKOZEN EN UITVERKOREN COMMANDERENEN OOK ZIJ DIE NOCH MIJ DIENEN NOCH MIJN HEILIGE WOORD GEHOORZAMEN MAAR WETEN DAT ER EEN YAHUVEH TE VREZEN IS, OM TE PROTESTEREN EN JULLIE PRODUCTEN TE BOYCOTTEN.

Een vrouw die Ellen Degeneres heet zal MIJ openlijke bespotten, AFBEELDEN DAT ZE ALMICHTIGE GOD IS. Ze IS NIET ALLEEN OPENLIJK HOMOSEXUEEL, MAAR ze IS DE EERSTE IN AMERICA DIE OM ARMT IS DOOR HET WITTE HUIS, INCLUSIEF DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN DE USA, TERWIJL ZIJ EEN DINEE HIELDEN VOOR HAAR EN HAAR HOMOSEXUELE PARTNER met wie ze beweerd heeft getrouwd te zijn!

IK, YAHUVEH, NOEM Ellen Degeneres, Ellen Degenerate! Ze is goddeloos en kent geen schaamte terwijl ze door satan beroemdheid en rijkdom is beloond, want zij is de eerste die zelfde sex huwlijk eist en kent geen schaamte en is trots op haar naam. Begin met protesteren en boycotten allen die willen luisteren. Wie deze film ziet en luistert hoe ze MIJ, YAHUVEH, bespot en protesteert niet uit angst zal oogsten wat ze zal zaaien.

Ik, profiteer door MIJN dochter Elisabeth, en die profetie is al jaren geplaatst, nu voor allen te lezen ( profetie 18) Ellen Degeneres heeft met de lepel de kinderen en het volk de geest van homosexualiteit gevoed terwijl zij erom lachten. Hierom heb IK, YAHUVEH GEPROFETEERD zij zal de eerste zijn die zal proeven van de kolkend zwarte bloed plaag ( pro 20) wanneer ze zal smeken dood te gaan terwijl zwart bloed uit haar mond spugt. Alle sexuele inmorele zullen onder dit eind tijd plaag lijden!

IK, YAHUVEH, profeteerde dit door dit handmaagd van MIJ, omdat ik weet wat Ellen Degeneres's meester satan haar zal laten doen en dat is de schepper van de schepping te bespotten!

Zo is het geschreven en zo is het gesproken vandaag 27/8/2004. Gegeven aan een kind, strijder, Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH.

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

Vandaag is het de16de verjaardag van een geestelijk wapen dat aan mij gegeven is, genaamd, YAHUVEH 'S ROEDE. Je kunt dit lezen in mijn getuigenis pagina vooral op het grootste getuigenis van mijn leven op Maui Hawai Nog wat; Terwijl ik dit profetische woord aan het schrijven was terwijl VADER het aan mij gaf, werd ik gestoken door een bij. De duivel is niet blij met het plaatsen van dit woord en te proberen mij te stoppen is zo stom, het is lach wekkend.