Profetie 76
GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA, STA OP EN MAAK JE KLAAR, WANT JOUW BRUIDEGOM KOMT ERAAN!

YAHUSHUA heeft me gezegd om de gehele Bruid,

" Gelukkig Rosh Ha Shanah" te wensen! Het is een gift van Hem aan Zijn Bruid!

12 Sept, 2004 ( 3 dagen voor Rosh Ha Shanah )

Gevegen aan een kind, strijder, en Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH,
Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

AUB, deel met zij van wie je weet dat ze van YAHUVEH en YAHUSHUA houden. AUB, zend het de exacte manier dat het mij gegeven is. Ik realizeer me dat het een lang woord is, maar het is zeker jouw tijd waard. Er is sterk geestelijk vlees, niet bedoeld voor de geestelijk zwakke dat in elk paragraaf geleerd word, Ik heb samen met jouw geleerd, terwijl YAHUSHUA deze woorden tot mij sprak.

**************

Profetie 76

Zo gegeven aan Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah 12/9/2004

Tijd, tussen 10.30 am en 12.00 pm.

GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA, STA OP EN MAAK JE KLAAR, WANT JOUW BRUIDEGOM KOMT ERAAN!

Oh, Mijn geliefde ringmaagd, je huilt naar Me uit en zegt,

" Wie ben ik, om zo'n boodschap te verkondigen, want ik voel me niet waardig om deze eer te hebben. Wie zal geloven dat deze boodschap van de hemel gezonden is?"

Maar Ik zeg tot jou Mijn geliefde, het is niet dat jij jezelf waardig acht om deze boodschap voort te spreken tot de gehele BRUID.

Het enigste dat er toe doet is dat Ik jouw waardig bevonden heb en jouw mening van jezelf of wat anderen zeggen is niet van belang. Enkel dat je gehoorzaamd en schrijft, en voort spreekt wat Ik je zeg te spreken. Bewerk Me niet in geen geval. In de vele jaren dat je Mij gediend hebt, heb je de steek van de religieuze demonen gevoeld die jouw in woord en daden toesloegen. Maar dit nieuw woord zal de demoon van Izebel bloot stellen in zij die zichelf Heilig achten en toch geen heiligheid van binnen hebben. Zij zullen je aanvallen en toch, zal Ik YAHUSHUA, jouw beschermen, want je bent van Mij.

Net als Elijah van ouds beschermd was voor Izebel en Achab, zo zal jij ook zijn, Zo zal de gehele Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH beschermd zijn. Nu is de tijd voor de schild maagden om voort te komen en jouw te beschermen in hun gebeden, liefde en steun, want zij zullen ook tegelijkertijd aangevallen worden, terwijl zij in geloof uitstappen en contact met jouw maken. Ik geef ze nu de mandaat: Zij die herkennen dat zij de Bruid van YAHUSHUA zijn, KOM VOORT en verzamel samen met deze ringmaagd door wie Ik dit woord vrijlaat. Beschud haar met jou tussen komend gebed, bemoedigende woorden, en steun, kom samen zodat zij jouw ook kan bemoedigen, voeden en steunen tegen de aanvallen van de vijand op jouw gedachte, lichaam, geest en ziel. Hier is het geheim: Zoals Ik een Bruid heb, zo heeft ook satan. En wanneer de Heilige Arenden verzamelen, zullen ook de aasgieren verzamelen. Bruid van YAHUSHUA je hebt elkander nodig, want je vijanden zijn groot in getal. Vele jaren geleden gaf Ik deze handmaagd een boodschap in twee dromen, terug en terug. " Vergader de troepen op het muur". Dit is nu de aangewezen tijd; Mis je dagen van bezoek niet bij elkaar.

Nu Elisabeth, wees vrijmoedig als Elijah van ouds en spreek voort de woorden die Ik jouw heb bevolen te schrijven en spreken, en bevrees jezelf niet over zij met geesten als Izebel en Achab. Maar weet dat zij die je aanvallen, vanwege dat je Mij gehoorzaam bent, zullen de zelfe lot lijden als Izebel en Achab en de profeten van Baal, want zij die jouw aanvalen, vallen de gene aan die jouw gezalfd heeft om voort te spreken. Pas op, jij met met de geest van de farizeeen, voordat je mijn geliefde aanvalt! Je kunt beter je eigen hart onderzoeken. Wie niet eens is met dit profetiesche word, breng het naar de rechter van de schepping, want Mijn geliefde heeft enkel gehoorzaamd. Deze zijn niet haar woorden maar de Mijne en zij met geestelijke oren om te horen en luisteren, Ik vraag jouw om haar te bemoedigen en haar te laten weten.

Sta op, Bruid van YAHUSHUA, zoals de vijf wijze maagden in de gelijkenis die Ik gaf in Matteus 25;1-13 en maak jezelf klaar, want jouw spoedig komende messias komt Oh zo snel! Bid dat jij waardig bevonden zal worden om de Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH genoemd te worden. Neem dit niet als vanzelf sprekend. Wordt niet gevuld met trots, want sommige zullen uitvinden dat ze gasten zijn en niet de bruid om deze reden. Aan wie veel is gegeven, wordt veel van verwacht.

Ik, YAHUSHUA ben een GOEDE HERDER, en MIJN BRUID zal naar geen enkel ander meester gaan. Zoals geschreven is, Ik vertel Mijn geheimen aan de profeten, dus deel Ik nu geheimen met Mijn geliefde Bruid en geeerde gasten die uitgenodigd zullen worden voor het Bruilofts maal van het Lam. En alleen zij die zullen bijwonen, hun namen zijn gevonden in het Lam's Boek Des Leven, ingeschreven voor de grondlegging van de wereld.

Studeer en bewijs jezelf overtuigd terwijl je mediteerd over waarom Henoch, Elijah en Elisha van groot belang zijn. IK, YAHUSHUA, LEER JE NU, dit is relevant voor de Bruid van YAHUSHUA. Ik spreek deze openbaring voort. ZIE, het is een nieuw ding. Het Boek Van Henoch. Was niet gevoegd bij de boeken in de Bijbel en toch geef ik jullie deze opdracht om dit boek te vinden, en het te bestuderen, en sta YAHUVEH toe jouw te leren, de geheimen die zelden geleerd worden, want het zijn boeken die in de Heilige Bijbel gevoegd moesten worden, maar waren met opzet eruit gelaten, omdat ze te confronterend zouden zijn. Niet allen zijn de gemiste boeken van de Bijbel genoemd, maar sommige.

Je moet onderscheidingsvermogen gebruiken om te onderscheiden welke boeken van de Heilige Geest zijn en welke mens gemaakte zijn. Vraag jezelf, " waarom zou de schepper 66 boeken in de Bijbel zetten, want dit is geen Heilig nummer. Zes is het nummer van de mens, 666 is het nummer geassocieerd met de antichrist.

Ik spreek tot zij die geestelijke oren om te horen hebben en luister, alle anderen zullen doof blijven en bespotten wat ze niet begrijpen. Voorwaar Ik zeg tot u, Ik geef u sterk geestelijk vlees te eten. Het is geen vlees voor de Geestelijke zwakke! Elijah van ouds was maar een schaduw van de WEGVOERING VAN DE BRUID VAN YAHUSHUA HA MASHIACH! Elijah van ouds wist welke missie hij moest vervullen en wist dat hij niet dood zou gaan tegen die tijd. Elijah van ouds wist op welk dag, uur, en minuut YAHUVEH de vurige wagen zou sturen die hem weg voerde naar de Hemel. Elijah van ouds was naar de Hemel genomen in een Hemels voertuig. En zo zal ook de Bruid van YAHUSHUA weg genomen worden wanneer Ik persoonlijk voor jullie kom, Mijn geliefde Bruid! ( 2 Koningen 2;1-14)

Herlees al de profetieen en zie hoeveel jaren Ik Elisabeth " Mijn Elijah van nieuw " noem. JA, haar legale meisjes naam is Elijah, maar dat is niet de reden dat Ik dit heb gedaan. Ze heeft pas onlangs de reden geleerd, en het is meer dan haar alleen zenden naar de weduwen van Zerefat om hen te testen. En zij weten het niet want hun hongersnood is nog niet gekomen, het is niet alleen om deze reden zoals geschreven is in vele van de profetieen die IK door haar sprak. Ik sprak hoorbaar tot haar op Pascha, 5 April ( een dag na haar verjaardag) en vertelde haar, maakte haar wakker met de woorden die zij niet begreep en alleen na deze boodschap zal ze dat beter begrijpen…….." Jij bent Mijn RINGMAAGD"

Voorwaar, Ik zeg tot haar en jij met geestelijke oren om te horen en luistert. Ik YAHUSHUA roep haar, " MIJN Elijah van Nieuw" en openbaar deze geheime openbaringen geven aan haar recht uit de hemel, om een zegen voor haar te zijn als mede de WARE BRUID VAN YAHSHSUA HA MASHIACH. Net zoals Elijah van ouds wist wanneer hij YAHUVEH'S PAARDEN GETROKKEN VURIGE WAGEN moest verwachten, om hem naar de Hemel weg tevoeren, en hij wist de exacte tijd en dag en was voorbereid, en waarschuwde Elisa van te voren om hem te zien. Elijah van ouds is een voorschaduw van wat zal gebeuren met de Bruid, dus waarom zou ik minder doen van de echte Bruid van YAHUSHUA? Ik zal eerst Aarts Engel Michael sturen om te komen en het pad te bereiden voor de Aarts Engel Gabriel te komen om haar te vertellen. Ik heb haar en haar man verteld om te wachten op het geboorte van de aankondiging van het datum waarop YAHUSHUA zal komen voor zijn Bruid, dan zal een van haar mandaten zijn als RING MAAGD, om dit nieuws over de wereld te rinkelen, aan al de eliten genoemd, GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA!

Geliefde, stel jezelf deze vraag, en lees opnieuw Matteus 25;6-7 en hoor het nu het Heilige oren , want het zegt, en rond middernacht was een geroep gehoord, Zie de Bruidegom komt eraan, Ga uit Hem tegemoet". Toen stonden alle maagden op en maakten hun lampen in orde".

Voorwaar Ik zeg u, Iemand was gekozen om die boodschapper te zijn, om dat geroep uit te rinkelen, dat de gehel Bruid van YAHUSHUA zal horen. En Ik heb deze Ringmaagd gekozen om deze eer te hebben.

Wat YAHUVEH gedaan heeft voor Mijn moeder, MIRJAM ( Maria) tien IK YAHSHSUA ter wereld kwam, zal Ik doen voor Mijn Bruid en zal Engelen sturen naar Elisabeth om te proclameren dat DE BRUIDEGOM KOMT! Maak jezelf klaar en wacht op Mij op deze datum, want Ik kom en vertrek met Mijn Bruid!

Opnieuw zeg Ik aan U, Elijah van ouds was een schaduw van MIJN BRUID DIE WEGGEVOERD WORD, en MIJN BRUID zal gezalfd worden met een nieuwe uitstorting van Mijn zalving terwijl nog hier op deze aarde als een standard tegen het kwaad dat tegen jullie in zal komen, als geen ander dusver. MIJN GEHELE BRUID zal weten dat deze boodschap waar is, want sommige hebben geweten dat dit zou gebeuren en hebben gewacht op deze aankondiging, om te komen naar de 4 hoeken van de wereld, waar IK Mijn BRUID verstopt heb.

Deze datum zal in het geheim gesproken worden EN ALLEEN AAN MIJN WARE BRUID ZAL ZIJ DIT ZEGGEN. Je zul het NOOIT ergens geplaatst zien, tenzij het gedaan is ZONDER MIJN TOESTEMMING, en wee die Judas die zoiets zou doen, proberen om Mijn BRUID in gevaar te brengen. JIJ die dit zal proberen, zal het zelfde lot treffen als Judas. Denk Niet dat Elisabeth hierom gevraagd heeft, want waarlijk zeg IK tot u, IK stuurde vele profeten naar haar, na profetie 74 en 75 om haar te vertellen dat dit zou gebeuren, en ze zei dat zij niet waardig is voor deze eer.

Haar man en zij andwoorden, Deze bediening wilde nooit een opname datum zetter worden, en Voorwaar Ik zeg aan jullie beide, Jullie zijn niet de datum zetter. Niemand zal het woord hoeven nemen van de berekenigen gegeven aan een sterfelijk man of vrouw. Engelen zullen gestuurd worden vanaf MIJN TROON om de datum bekend te maken, zodat MIJN BRUID zal zijn als de 5 wijze maagden en klaar zal zijn voor haar MESSIAS BRUIDEGOM DIE KOMT! Aan zij die zeggen, " maar het is geschreven, niemand weet het uur noch de dag", Dit is waar, toen de schriften geschreven werden 2000jaar geleden, wat voor waarde had het gehad? Waarom zou ABBA YAHUVEH duizenden jaren geleden een datum vrijgeven over wanneer IK YAHUSHUA zal komen voor MIJN BRUID als gesproken is in Matteus 25;1-13. Waartoe zou het gediend hebben om zij die moesten wachten te frustreren?

Herinner Geliefde, zelf de 5 dwaze maagden wisten dat de BRUIDEGOM eraan kwam, maar waren onvoorbereidt aangetroffen! De gelijkenis dat gesproken was laat zien, de 5 dwaze Maagden die niet de zalving hadden en wachten en waakten met zij met de zalving om te weten wanneer de BRUIDEGOM ZOU KOMEN. Deze gelijkenis laat ook zien hoe IK de 5 dwaze maagden waarschuwde, die dachten dat de zalving van de BRUID met geld gekocht kon worden, dat het niet te koop is, en de BRUID WEET DIT, en bespot zij die denken dat YAHUVEH'S GIFTEN TE KOOP ZIJN! Toen de 5 dwaze Maagden terug waren, waren de BRUIDEGOM en de BRUID VERTROKKEN. Toen ze bonzten op de deuren van de Hemel om binnen gelatin te worden met de BRUIDEGOM en de BRUID, zij huilend weggestuurd werden, want de BRUIDEGOM ZEI, GA WEG VAN MIJ, IK KEN JULLIE NIET! Niet een ieder is geschikt de BRUID te zijn; er zijn strikte qualificaties. En de 5 dwaze herkende Ik niet als MIJN BRUID. Hoewel, IK laat hun een waarschuwing en dat is, de 5 dwaze Maagden weten niet wanneer IK YAHUSHUA, DE MESSIAS/ BRUIDEGOM terug kom en de gasten slapende vindt zonder olie in hun lampen. ( Matteus 25;1-13)

Ik zal Mijn ware Bruid niet onbewust aantreffen, want zij zal de shofar Hoorn horen blazen en ze zal ontwaken bij dit geroep van deze RingMaagd van Mij. Herinner, satan zoekt voor MIJ te gaan, dus wees niet beduveld door een valse datum en wee een ieder die zich Mijn Ringmaagd noemt, naast de gene die Ik gezalfd heb, die Ik gebruik om te spreken als MIJN MONDSTUK. Er zal, een zalving zijn die niet vervalst zal kunnen worden, wanneer de Engelen deze boodschap zal brengen, zodat de WARE BRUID VAN YAHUSHUA geboorte zal geven aan een uitstorting van een zalving uit de hemel als geen ander dusver. Het zal de vroege en de late regen samen zijn, gecombineerd met een dubbele portie van de Elijah zalving.

Zoals de shofar Hoorn geblazen wordt op een Joods bruiloft om de Bruidegom aantekondigen, zo zal ook Ik, YAHUSHUA, de shofar hoorn laten blazen om MIJN KOMST AANTEKONDIGEN VOOR MIJN GELIEFDE BRUID! Luister naar die shofar Hoorn, het is niet ver weg. IK profeteerde door deze Ringmaagd dat Ik op een Sabbath zou terug komen en IK prak tot haar, " Wat ALS Rosh Ha Shanah de dag is welke IK kom, Jij weet nog niet welke." Ik profeteerde ook haar, en sprak hoorbaar tot haar, Eerst een opname, dan een ander voor zo zij die IK lief heb." De gasten zullen zijn in die tweede wegvoering! In de gelijkenis van de 10 Maagden, is de tweede kans gegeven aan de dwaze bruid, daarom zeg Ik aan hun, tewaken, opdat jij niet weet welk uur Ik terug kom.

Elijah van ouds moest zijn lichaam veranderd hebben in een moment, in een knipper van een oog, want sterfelijke lichamen moeten onsterfelijke lichamen aandoen om het koninkrijk van de hemel in te gaan, zo zal ook Mijn BRUID. Elijah van oud liet ook Zijn Mantel vallen ( gebed's Mantel) , zijn gewaad van Kleding die hij aanhad. ( 2 Konigen 2;12-13)

Zoals jullie die de BRUID van YAHUSHUA zijn geen behoefte zullen hebben aan aardse kleding wanneer Ik jullie kleding verander in het meeste mooie glinterende, witte gewaden welke met geen aardse gewaad vergelijkbaar zal zijn, Want je zult glinsteren als de meest briliante diamant die deze wereld ooit gezien heeft. Ik zal een tiarra's op de vrouwen hoofd zetten, zoals MIJN geliefde Bruid is getooid en de mannen zullen een kroon hebben gevuld met kostbare stenen welke niet te vergelijken zijn in deze wereld.

Deze zijn geheimen die IK met jullie deel, zoals het boek van Daniel is gezegeld tot de Eind tijd generatie. Vraag van Mij en IK zal je meer vertellen, want IK deel deze geheimen met Mijn Bruid en IK geeft niet AL MIJN openbaringen aan een persoon of profeet, dus deel met deze boodschapper die MIJN boodschappen voort spreekt als een zegen tot jou. Zegen haar terug en laat haar weten hoeveel je MIJN zalving onderscheid en de openbaringen die IK jouw gegeven heb.

Sommige heb ik dromen gegeven, en anderen visioenen, en andere profetische woorden. Nu is de tijd dat de BRUID SAMEN KOMT. IK GEEF EEN CLARICON GEROEP. ALS JULLIE NIET SAMEN KUNNEN KOMEN IN HET VLEES, KUN JE OP ANDERE MANIEREN. Email of schrijf haar. Er zijn zij die dit lezen die iemand onderscheiden, van wie ze weten dat de BRUID VAN YAHUSHUA is en toch kan deze persoon het niet zien, zo deel dit met die persoon, en laat ze MIJN handmaagd schrijven, want zij zal een gave hebben om te onderscheiden wie de BRUID is en wie de geeerde gasten, nadat de Engel Gabriel haar verschenen is, Ik heb haar dit soms al van tevoren getoond.

Elijah van ouds had een zalving die de profeten van Baal dode en ook de vijanden die hem achtervolgden en zo zullen jullie. De ware BRUID van YAHUSHUA zal de zelfde zalving hebben om vuur van de Hemel te roepen die jouw vijanden zal verteren! Jullie! De WARE BRUID VAN YAHUSHUA, zal ook vechten tegen en de oorlog winnen tegen Izebel's demonen. Het lot van zij die proberen en vernietigen, MIJN ware profeten en BRUID, door te proberen om hen moede te maken met de geest van Izebel en Achab zullen het zelfde lot treffen als de profeten van Baal, en ook als Elijah van ouds vijanden. Jullie, de BRUID van YAHUSHUA, zullen doen wat Elijah van ouds gedaan heeft en meer voordat Jullie deze aarde verlaten. En nadat jullie terug gekomen zijn van de Hemel, zijn jullie omvuld met nieuwe krachten met jullie hemelse bevelen om uittevoeren zoals gedeeltelijk geschreven staat in Openbaringen 14. De rest is geheim voor nu, we hoeven niet de vijand van te voren te laten weten. Jullie, MIJN GELIEFDE BRUID, zullen een lied zingen als geen ander, en Ik zal het ZELF aan jullie leren.

De BRUID van YAHUSHUA zal de eerste vruchten zijn die van deze aarde worden verlost voor de grote dag van YAHUVEH'S TOORN genaamd de GROTE VERDRUKKING. Jullie die de BRUID van YAHUSHUA zijn, zijn eeuwig getrouw en eerlijk aan jullie MESSIAS en BRUIDEGOM.

Jullie de BRUID van YAHUSHUA zullen ook de gave hebben om overal naartoe te verplaatsen in deze wereld en zullen aardse vervoersmiddelen niet nodig hebben. Is het nodig dat IK jullie herinner hoe sommige van MIJN dicipelen van ouds geen verheerlijkte lichaam hadden en toch konden zij het zelfde doen?

Handelingen 8;27-40 . De BRUID van YAHUSHUA kunnen verschillende verschijningen hebben als IK, YAHUSHUA, na MIJN opstanding had. MIJN eigen apostelen hebben hun Meester niet herkend.

Voorwaar Ik zeg u, zoals Elisa getuigde met zijn eigen ogen en Elijah van ouds opgenomen zag worden in een vurige wagen getrokken door paarden, want Elisa weigerde hem te verlaten, en aan zijn zijde was toen hij werd weggenomen, hij een dubbele portie van de zalving van Elijah kreeg zoals Elijah van ouds geprofeteerd had. Hier is het geheim: Heb je je afgevraagd waarom Elisa was afgescheiden en niet meegenomen was in de vurige wagen met Elijah van ouds? 2 Koningen 11. Het is omdat Elisa het schaduw was van de 12 stammen van Israel Openbaringen 7, en Elijah is het schaduw van MIJN BRUID. Openbaringen 14. Zo ook zullen de gezegelde 144.000 van de 12 stammen van Israel beschermd zijn en gezegeld op deze aarde……….zoals het geschreven is in Openbaringen 7…..door een Engel van de Hemel. Wapens van mannen zullen ze niet schaden, noch zullen de plagen dichtbij hun komen, want zij zijn niet aangewezen tot YAHUVEH's toorn. Zij zullen blijven onder YAHUSHUA's GENADE, de bloedlijn die YAHUSHUA trok op Golgota en satan kan die bloedlijn niet passeren. Deze 144.000 zullen de Bruid's Mantel aanzien, terwijl de zalving op hen valt op een manier die ze niet eerder gekend hebben.

Voorwaar Ik zeg tot u dat Henoch een schaduw was van de BRUID van YAHUSHUA. Want Henoch was verplaats naar de Hemel, want hij had dit getuigenis. Hij stierf niet, maar was verplaats naar de hemel, want Hij was behaagelijk bevonden door YAHUVEH! Zo ook zullen jullie de BRUID van YAHUSHUA, verplaats worden,want jullie zullen ook dit getuigenis hebben dat Jullie YAHUVEH behagen de VADER VAN DE GEHELE SCHEPPING EN OOK MIJ, YAHUSHUA, ZIJN ZOON omdat je gehoorzaamde en hield jezelf Heilig zonder vlek of rimpel. Dit is waarom IK Elisabeth in een droom zei, Hebreeuwen 11;5, te onthouden. Jullie, de Bruid van YAHUSHUA, zullen YAHUVEH en IK, YAHUSHUA, en de RUACH HA KODESH, ook genoemd door sommige DE HEILIGE GEEST, geen schande brengen! Je gehoorzaamd de 10 geboden niet aleen, want wat voor een uitdaging is er in dat?

Ik zal aan jullie vrijlaten sommige van de vereiste qualificaties van hoe je zult weten als je MIJN BRUID bent of als je een Geeerde gast op het Bruilofts Maal van het Lam zal zijn in deze eind tijd boodschap voor MIJN BRUID en de geeerde gasten. Deze boodschap is niet voor de heiden behalve om hen te waarschuwen.

Pas op voor iemand die beweerd van MIJ te zijn, en toch dit profetische woord aanvalt, want zij bewijzen van welke kwade geest ze zijn, en bewijzen dat de demonische geest van Izebel MIJN Ringmaagd aanvalt die Ik gezalfd heb om MIJN STEM te horen, zodat de BRUID en ook de GASTEN voor het Bruiloftsmaal van het Lam gezegend en bemoedigd zullen zijn. satan is de enigste die zijn wolven gekleed als schapen zal zenden om Mijn apostolische profetische Ringmaagd, genaamd Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah aantevallen. Ik gebruik haar volledige naam voor MIJN eigen redenen die niemand aangaan maar de vijand die haar verwoesting zoekt, die haar naam gebruiken terwijl zij vloeken sturen.

Voorwaar Ik zeg u, Wie dan ook die zegt dat ze YAHUVEH en YAHUSHUA aanbidden en eerst zetten in hun leven en liefde, en toch worstellen om de TORAH/ WET welke de 10 geboden bevat, te houden, hebben een ernstig geestelijk probleem en kan beter realiseren dat dit je ziel is die op het spel staat.

Voordat je MIJ als je MESSIAS aan nam en Mij vroeg om in jouw hart te komen en jouw leven over te nemen, had je een excuss. Maar nu heb je geen! Bekeer nu voordat het telaat is! Verleiding is geen zonde, maar pas op, want zonde gaat eerst door de gedachte en dan door de actie van jouw lichaam.

Mijn BRUID, Jij bent Heilig en leeft Heilig als een voorbeeld van jouw Messias. Je spreekt Heilig en je gedachte is constant op de LIEFDE VAN JOUW LEVEN en dat is ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA. MIJN BRUID, je zondigd niet met opzet, want je wilt MIJ niet verdriet doen noch satan een reden geven om jouw aanteklagen of MIJ schande te brengen.

MIJN GELIEFDE BRUID, jullie bestaan uit beide vrouwen en mannen. Je bent genoemd een maagd, want je bent gekomen uit de mensgemaakte leerstelling en de kerken van Babylon gevlucht. MIJN BRUID, zal niet zwijgen en hoe meer de heidenen en de farizeeen en ook de lauwe christenen en de 6 kerken genoemd in Openbaringen proberen jouw om tekopen, hoe luider je schreeuwt! MIJN GELIEFDE BRUID, jij die prijzt, aanbid, lief hebt, en adoreerd, Verlangd boven alles om een glimlach op ABBA YAHUVEH's gezicht te zetten, Hem behagende en ook jouw MESSIAS en spoedig komende BRUIDEGOM. MIJN BRUID jij weet dat gehoorzaamheid aan YAHUVEH en YAHUSHUA LIEFDE is en je bewijst jouw liefde en trouw door de 10 geboden van YAH te gehoorzamen.

Wat is de prijs van jouw ziel? Er zijn valse leraren in deze wereld die jouw vertellen dat het onmogelijk is om de 10 wetten te gehoorzamen en Ik zeg jouw dat deze valse leraren van satan gestuurd zijn om jouw te misleiden recht in de hel! Waarom noem je Mij meester en gehoorzaam je Mij niet? Is het niet geschreven; ' wees Heilig zoals Ik HEILIG BEN?" Heb Ik het niet voorgedaan? Het is de zalving die alle jukken en gebondenheden verbreekt, en IK heb de trooster gestuurd, genaamd RUACH ha KODESH, ook genoemd door sommige de HEILIGE GEEST, om jou te leiden in alle waarheid en jouw te leren en ook jouw te overtuigen wanneer jij het verkeerd hebt. Het is de RUACH ha KODESH die jouw zal weerhouden om tegen MIJ te zondigen.

De BRUID van YAHUSHUA worsteld niet om de 10 geboden te houden, inplaats daarvan bewaak je ze en verdedig ze, wetend dat YAHUVEH deze tien geboden op een stenen tablet met zijn eigen vinger heeft geschreven en HIJ heeft de wetten niet verandert nog buiten werking gesteld. De mens veranderde de wetten, niet ABBA YAHUVEH die de schepper is van de wetten gegeven aan Mozes op de berg Sinai.

YAHUVEH is de schepper van de Sabbat en commandeerde de gehele schepping om het te eren, wanneer hij ruste op de 7de dag na de schepping geschapen te hebben. De Sabbat is niet vervangbaar ( staat vast) eindigd nooit, en zal nog steeds geeerde worden in de regering in het millennium.

Voorwaar Ik zeg u, de WARE BRUID van YAHSHYA, je weet dit alles en je ziel verlangd YAHUVEH'S iedere woord te gehoorzamen en IK BEN dat woord dat vlees was gemaakt. IK BEN de LEVENDE TORAH. Voorwaar IK zeg u, dat u de BRUID van YAHUSHUA, zoek te gehoorzamen en een extra mijl te gaan, wat ook nodig is om ABBA YAHUVEH te gehoorzamen, te doen wat anderen dwaas achten zoals de Heilige Feest Dagen te onderhouden en de echte Sabbat te onderhouden en de mensgemaakte religie te ontvluchten die de sabbat tot zondag heeft gemaakt. Mijn BRUID je weet dat alles dat corrupt of pervers is niet HEILIG is ,en dat het een verafschuwing ( abomenatie) tot YAHUVEH is, zoals abortus , homosexualiteit en zelfde geslacht huwlijk . MIJN BRUID, jij blijft niet stil, maar protesteerd luid tegen deze dingen en veroordeeld een ieder die dat niet doet, noemt hun een lafaard en een hypokriet.

Is het verwonderlijk dat je Joden en de Israelieten niet naar de Christenen willen luisteren, want ze kennen geen ZOON VAN YAHUVEH, die zegt dat HIJ koning van de Joden is en Messias, en die de Sabbat zou negeren en zou leren dat iedere dag goed is, terwijl het de zevende dag is waarop YAHUVEH en Ik ruste nadat we de schepping hadden gemaakt. Waarom onteeren jullie die zich christenen noemen MIJ? Heb Ik niet gezegd dat IK niet gekomen ben om de wetten van de profeten van ouds af te schaffen, maar ze te VERVULLEN!

Voorwaar Ik zeg tot jullie die zich christenen noemen, Je schaad MIJ, YAHUSHUA, meer dan dat je Me helpt, wanneer je je op zo'n manier gedraagd. Wat zal jouw excusses zijn wanneer je voor Me staat? Een verkeerd vertaald en verkeerd begrepen geschrift? De WARE BRUID VAN YAHUVEH ZAL NIET COMPROMISEREN DAT WAT ZE WEET DAT WAAR IS! Ze is getrouw aan de YAH die ze dient.

Voorwaar IK zeg u, MIJN BRUID moet geestelijk volwassen zijn, oud genoeg om te trouwen. IK spreek niet van jouw biologische leeftijd, maar van jouw geestelijke leeftijd. Afhankelijk van jouw geestelijke groei, en dit is niet eens de dagen berekend vanaf dat je MIJ als Messias aannam, want kinderen groeien en worden volwassen op verschillende snelheden, sommige zijn geestelijk volwassen in een korte tijd, andere nemen vele jaren om volwassen te worden, zelf pastors en anderen worden nooit volwassen, zij zijn gewoon tevreden met de melk van het woord, nooit iets nieuws lerend.

Volwassenheid voor jouw Mijn BRUID hangt af van hoe snel je realizeerd dat je meer lust dan alleen geestelijk melk van Mijn WOORD, maar geestelijk vlees nodig hebt om te eten. Je voelt de honger pijnen van verhongering als je het niet regelmatig krijgt. Jullie die de BRUID van YAHUSHUA zijn hebben geestelijke tanden van een leeuw en verlinden snel geestelijk vlees als dit profetische woord die je nu herkend als Mijn woord, en zijn nooit tevreden met slechts aardse kennis, maar zoeken en vragen naar meer Hemelse kennis, om ABBA VADER YAHUVEH beter te kennen zoals Abraham deed. MIJN BRUID je zoekt de geheimen van YAHUVEH tekennen, die zijn gereserveerd voor zij die HIJ en IK kunnen vertrouwen.

Mijn BRUID jullie zijn verspreid over de gehele wereld op dit moment. MIJN BRUID, jullie bestaan uit de eerste vruchten zoals genoemd in Openbaringen 14. Jullie zijn de beste vruchten die Ik zal verlossen van deze wereld voor de Grote Verdrukking.

MIJ BRUID, je schept alleen op in de gene die jij dient en blijft nederig, nooit volledig begrijpend waarom IK, YAHUSHUA, jou zou kiezen, je voelt je vereerd dat je gekozen bent en toch neem je het niet als vanzelf sprekend en bid nog steeds dat jij waardig bevonden wordt om MIJN BRUID genoemd te worden.

MIJN BRUID begrijpt hoe belangrijk het is om de Heilige dagen te houden die haar Messias Bruidegom ook gehouden heeft. MIJN BRUID, je hebt alles op de altar van offer gelegd en houdt niets terug en zal je Messias volgen en alles gehoorzamen wat IK zeg. Jouw huil op jouw lippen is HEILIG!

MIJN BRUID, je houdt niet alleen van ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA, maar je bent gepassioneerd verliefd op ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA, net als in de liederen van Salomon. MIJN BRUID, je zet beide de Schepper en de Messias gelijk op de eerste plaats in jouw leven en liefde. Alle andere, jouw partner, kinderen, familie, vrienden, zaken of plezier komen op de tweede plaats in jouw leven en liefde. Mijn BRUID je zou gewillig zijn je leven neer te leggen als nodig was, als dit YAH'S wil was. MIJN BRUID, je verliet al je aardse comforten toen IK tot je zei;

" Kom en volg MIJ!"

MIJN BRUID, Je zult niet alleen MIJN naam gegrift hebben op jouw voorhoofd, maar de naam van ABBA YAHUVEH zodat allen zullen zien wat openbaringen 14 letterlijk zegt. MIJN BRUID je hebt een last om te proberen de waarheden voort te spreken wanneer alleen een overblijfsel werkelijk verlangd te horen en gehoorzamen.

MIJN GELIEFDE BRUID, je hebt liever de naam van jouw geliefde ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA op jouw lippen, over ons sprekend in liefde en mediterend op wie WE zijn en hoe ONS te behagen en de hemelse dingen studerend en profetische dingen die komen en je veracht de gave van profetie niet noch bespot je de gave van de RUACH ha KODESH.

Je weet dat alles van de RUACH ha KODESH ( HEILIGE GEEST) van waarde zijn en verlang naar ze allemaal. Je leert al wat je kan over je Hemelse thuis en verbergt de Heilige schriften in je hart. MIJN BRUID, je weet dat deze aarde niet jouw thuis is; Je bent slechts op doorreis totdat de taak waarvoor IK jouw heb uitgestuurd volbracht is.

MIJN BRUID, je verlangd die Shofar hoorn te horen, wetend dat jouw Messias gelijk na de blaas van de shofar hoorn zal verschijnen, om jouw te dragen naar jouw Hemelse thuis. Een Mansion die voor jouw gebouwd heb, wacht, tezamen met jouw belongingen die worden opgeslagen in jouw opslaghuizen.

MIJN BRUID, je verlangt naar MIJ op de manier waarop IK heb verlang fisiek met jouw te zijn, het is niet verweg nu. Neem troost, Mijn geliefde, en op deze volgende Rosh Ha Shanah 2004, spreek tot Mij op de manier die je zou spreken tot een liefdevolle partner wanneer je wilt dat hij terug komt tot jouw want hij is weg gegaan op een lange reis. Huil om Mijn terug komst uit liefde en verlangen. Niet uit angst. Ik verlang jouw woorden van liefde en passie voor MIJ te horen en zo ook onze ABBA YAHUVEH.

Ik heb jouw Mijn woorden van liefde gelaten in de Liederen van Salomon. Dit is niet van een sexuele liefde, maar een liefde die weinigen kunnen begrijpen behalve MIJN BRUID verstaat. Lees ze met geestelijke onderscheiding en vraag Me en Ik zal de gelijkenissen uitleggen, want het is meer dan alleen Salomon's liefde dat beschreven is, MIJN BRUID is verstopt in deze verzen. Kun je het vinden?

Ik deel nog een geheim met de BRUID van YAHUSHUA. MIJN Ringmaagd Elisabeth draagt reeds een geestelijke trouwring. Zij zal weten aan wie IK deze ringen gegeven heb. Elk van mijn BRUID draagt een unieke trouwring welke de weerspiegeling is van de prijs die zij betaalde om MIJN BRUID te worden.

Geen ring zal het zelfde zijn.

Geliefde, wanneer de BRUID en ALLE Gasten gearriveerd zijn, dan zal het Bruiloftsmaal van het Lam aanvangen. IK YAHUSHUA zal niet alleen dansen en verheugen met MIJN GELIEFDE BRUID MAAR OOK MET DE GELIEFDE GEEERDE GASTEN. GEZEGEND ZIJN ALLEN DIE DE BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM BIJWONEN, zoals geschreven in Openbaringen 19;9

De uitnodigingen zijn uitgestuurd naar iedereen in deze wereld en toch hoe weinigen weten wat een eer het is om MIJN BRUID genoemd te worden of de uitnodiging als een Geeerde Gast te ontvangen. Weinigen begrijpen de prijs die IK betaalde om jullie uit te nodigen. Sommige uitnodigingen zijn verloren, Sommige niet geeerd en vuilnis gelabelt, sommige uitnodigingen verzamelen stof, sommige uitnodigingen zijn vals, en sommige gastenbegrijpen niet dat dit alleen een RSVP uitnodiging is.

Alleen zij die reageren en Ik, YAHUSHUA, ALS JOUW MESSIAS, aannemen, zullen het Bruilofsmaal van het Lam bijwonen, en alleen wiens namen geschreven gevonden zijn in het LAM'S BOEK DES LEVEN VOOR DE GRONDLEGGING VAN DE WERELD.

Wee de vijanden die zoeken te bespotten, het ongeloofwaardig verklaren, kwaad doen, lasteren, of deze Ringmaagd van Mij te doden of deze bediening te vernietigen. Waarom knars je je tanden in woede? Jij met de geest als een fariezeeer, jij die Judas in vermoming bent, weet je niet dat de letter dood en Mijn RUACH ha KODESH ( HEILIGE GEEST) LEVEN GEEFT AAN MIJN WOORDEN? Waarom kan het alle boven genoemden schelen, want geen van jullie zijn nog MIJN BRUID noch MIJN GASTEN en waar jullie bestemming is zal er gehuil zijn en tanden geknars. Jij die een vorm van Goddelijkheid hebt en geen Goddelijkheid van binnen en heb geen Heiligheid van binnen, heb langgeleden vervloeking gekozen inplaats van redding. NIEMAND BEHALVE DE WARE BRUID VAN YAHUSHUA zal weten het jaar, de dag, en het uur, waarop Ik, YAHSHSUA, ZAL KOMEN OM MIJN BRUID MEE TE NEMEN!

Zij die dit boodschap bespotten, het was niet voor jouw ogen te zien of jouw oren te horen! ( 1 Kor. 2;9-19) Alleen de BRUID van YAHUSHUA en aleen zij voorbestemd aanwezig te zijn op het Bruiloftsmaal van het Lam zullen de stem van de ENIGE MESSIAS EN SPOEDIG KOMENDE HEMELSE BRUIDEGOM herkennen! Zij zullen weten, alle anderen zullen doof en blind blijven. Zoals een liefde volle echtgenoot geeft, beschermd en zijn BRUID koesterd, hoe kan IK minder doen, maar alleen MEER voor MIJN BRUID!

IK, YAHUSHUA, KOM ERAAN, MAAK JEZELF KLAAR, HET IS NIET GENOEG OM ENKEL GEWASSEN TE ZIJN IN MIJN GEVLOEIDE BLOED VOOR JOU OP GOLGOTA, WANT DE GASTEN ZIJN GEWASSEN IN HET GEZALFDE BLOOD VAN GOLGOTA. MAAR MIJN BRUID IS VLEKKELOOS, ZONDER VLEK OF RIMPEL OP HAAR GEWAAD, GLINSTEREN WIT, MIJ GEEN SCHANDE BRENGEND! STA OP MIJN BRUID, LUISTER VOOR DE SHOFAR HOORN, LAAT JE LICHT VOOR ALLEEN SCHIJNEN.

JOUW BRUIDEGOM KOMT SNEL!!

En de GEEST en DE BRUID ZEGGEN, " KOM " YAHUSHUA HA MASHIACH, KOM!" laat een ieder die oren heeft zeggen KOM. Laat een ieder die dorst heeft komen en laat een ieder die wens nemen water des leven, gratis. En de gene die getuigde over deze dingen zegt…………..

"JA IK KOM SPOEDIG! AMEN. SELAH.

Gegeven aan deze ringmaagd, aub stenig de boodschapper niet, maar als je het doet zal het voor de Glorie zijn van YAHUVEH en YAHUSHUA.

Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah ( apostel betekend "uitgestuurde")