Profetie 77
ZIE IK , YAHUVEH STUUR JOUW VOORT MET EEN NIEUWE ZALVING, NAAR DE PINKSTER KERKEN. VOOR ZIJ DIE WILLEN GELOVEN EN ONTVANGEN!

Profetie 77

Pinkster pastors en ALLE pinksters, Neem contact op met Elisabeth als u wilt dat ze naar uw kerk komt, om de Joods zijn van onze Messias te leren, en vrij telaten de Heilige WILD VUUR zalving.

Elisabeth en Niko hebben de Verenigde Staten van Amerika rond gereisd. Wonend in een RV bus al 2 jaar, gaande waar YAHUVEH hen zend. Nu is de tijd voor mensen die gezegend zijn door deze bediening om hen persoonlijk te ontmoeten gekomen. Stuur uw uitnodiging te samen met uw telefoon nummer, en Staat naar revholyfire@hotmail.com. Wij zijn dolblij de ware Bruid van YAHUSHUA MESSIAH te ontmoeten, terwijl wij verzamelen met de heilige arenden, en ze is een taak gegeven door YAHUVEHA om een speciale zalving van bescherming te bidden voor de komende dagen. Zij die zijn verteld door YAHUSHUA, dat u de Bruid van YAHUSHUA bent, email haar, en als het bevestigd is zal zij de geheimen met jouw delen die alleen gereserveerd zijn voor de ware Bruid van YAHUSHUA , die haar geopenbaart zijn vanaf de laatste profetie 76. Bid vooraf, zodat ze zal weten of zij deze geheimen met u moet delen, die de zalving zal doen toenemen in uw leven, en die u in een diepere intimiteit zal brengen met YAHUSHUA HA MASHIACH!

Liefs, uw zuster
Elisabeth

* * * * * * *

Profetie 77

ZIE IK , YAHUVEH STUUR JOUW VOORT MET EEN NIEUWE ZALVING, NAAR DE PINKSTER KERKEN. VOOR ZIJ DIE WILLEN GELOVEN EN ONTVANGEN!

7/1/05

*****************************

Oh, ABBA YAHUVEH, Oh ABBA YAHUVEH, Alstublieft, herhaal het woord dat U daarnet sprak, in de naam van YAHUSHUA HA MASHIACH ( Elisabeth bidt)

*****************************

Leer hun, Mijn dochter, Leer hun. Je hebt een last voor de Pinksters want Ik heb je gered in een pinkstergemeente. Ik heb jouw gezalfd in een Pinkstergemeente. Ik vulde jouw met Mijn dierbare HEILIGE GEEST, waar je de Heilige Tongen ontving. Dat is waar Ik jouw het verlangen geven heb om Mij te dienen al de dagen van jouw leven! Nu vraag Ik jouw om terug te betalen. Je zget dat je boos bent, omdat de pinkster kerken jouw niet de Joodsheid van jouw Messias geleerd hebben, het houden van de Heilige Sabbat, Het houden van de Heilige feesten. Dan Leer Hen! Dat is waarom Ik jouw naar dit land voort gestuurt heb, deze Staat, naar waar je zei dat je niet wilde gaan. Maar Ik zeg je, dat er een zalving komt, groter dan alle andere Azusa's. Want Ik stuur jouw voort naar de Pinksterkerken, want hoe kunnen ze gehoorzamen wat ze niet weten. Tot nu toe heb je alleen gezegd dat je Messiaans Joods bent, dus de Pinksters accepteren amper zij die Ik een voor een stuur.

Nu stuur Ik jouw voort, dit is de Nieuwe Geboorte. Ik stuur jouw voort om hen te leren, Ik stuur jouw voort om hen te zalven, Ik stuur je voort in de Pinkster kerken waar je zei;" ik ga niet meer in een zondag's kerk." Oh, maar nu is de tijd en nu is het seizoen dat Ik jouw voort zend met een zalving die je nog nooit eerder gekend hebt, zodat ze geen excusses zullen hebben wanneer ze voor me staan en zeggen, Niemand heeft het mij verteld, want Ik ken hun harten, Ik ken de harten van zij die waarlijk Mij aanbidden en prijzen. Dus stuur Ik jouw om hen te vertellen!

Van nu af aan wanneer ze zeggen, van welke denominatie Zeg, " Messiaans Joods Pinkster!" Ik zei, Messiaans Joods Pinkster! Zie je, ze zullen de woorden Messiaans Joods niet erkennen, maar ze zullen het woord Pinkster wel erkennen!

Want iedere dag moet een dag van Pinkster zijn. Iedere dag wil Ik jouw met Mijn kracht vullen. Iedere dag wil Ik met jouw spreken. Want alle Pinkster over de gehele wereld huilen en roepen uit :Vul mij met Uw zalving, Oh YAHUVEH." Oh zij roepen bij een naam JEHOVA, Maar Ik ken Mijn naam!

Leer ze, stop met klagen!

Ik zal zij die zich herders noemen verandwoordelijk houden.

Je zult niet door allen ontvangen worden. Je zult weten van welke geest ze zijn. Wanneer je in hun kerken gaat, Ik zal je laten zien welke kerken, Ik zal je de pastors tonen. Oh, Ik weet zelfs nu, Mijn dochter, Jij zegt, Wie ik? Zeker niet ik? Herinner je de woorden, Niko, Die Ik zei dat ze zou zeggen? Deze zijn de exacte woorden waarmee ze Mij probeert te bevechten, terwijl Ik haar tong beheers. Leer hen!

Vertel Charles, dit is de nieuwe boodschap, dit is het nieuwe woord, Ik wil dat de Pinksters de invullig van de nieuwe zalvingen hebben die groter zal zijn dan dat van Azusa!

Wanneer zij Mijn Zoon aanroepen, niet alleen bij de naam van JEZUS CHRISTUS, maar wanneer zij hem bij zijn erfdeel eren die Ik heb gegeven heb op deze aarde, want Hij kwam van het geslacht van David. Hij kwam als een Hebreewer, zo leer hen! Ik wil dat Hij geeerd wordt en genoemd word bij zijn naam YAHUSHUA. Ik maak een belofte en Ik leg een eed af, zij die zullen gehoorzamen, zij die zich Pinksters noemen, jullie zijn verdeeld over de weide wereld, dit is waar satan, van schrik en over beeft. Als je maar de waarheid van het Joodsheid van de Messias, aan wie jij je leven hebt gegeven, ontvangt. Als je maar wilt gehoorzamen, en de Sabbath dag is niet op een zondag!

Ik ben niet verandert, enkel voor het gemak van de mensen. Als je maar Mijn Heilige feesten wilt ontvangen, die Ik nog steeds wil dat je onderhoud. Het is omdat dit een zegen is voor jullie Pinksters en Ik spreek alleen tot zij die een hart voor Mij hebben. Zij die de VADER GOD YAHUVEH, YAHUSHUA, en de HEILIGE GEEST, eerst in hun leven en liefde zetten, Ik ken jullie harten en jullie verlangen om Mij te gehoorzamen, jullie zijn gezalfd, jullie vechten voor Heiligheid, maar er is een grotere zalving opkomst dan welke je al kent. Je hebt het nodig om te vechten tegen de kwade. Zegt Mijn woord niet; "wanner de vijand tegen je inkomt als een vloed, Ik een banier tegen hem zal opheffen!" Dit is de vloed, Mijn kinderen, Als je wilt om maar te ontvangen, Als je wilt om maar te geloven, Als je wilt om maar mensgemaakte doctrine en dagen neer teleggen en de waarheid op te pakken.

Leer ze, Mijn kind, Leer ze, mijn Elisabeth. Murmereer niet, klaag niet over al de jaren die je het niet wist, maar leer hen en zij zullen komen en vallen aan Mijn voeten, en zij zullen zeggen, VADER ik wist het niet, YAHUSHUA, ik wist het niet, Ik kende Uw Hebreewse naam niet. Zie je, er is niet zoveel verschil tussen jij en hun. Ook zij, en Ik spreek van de waarheid en geen leugen, zijn gevuld met Mijn HEILIGE GEEST. Ik spreek ook in woorden die zij begrijpen, en Ik spreek tot hen in tekenen, wonderen, mirakels, door hun gemanifesteerd. Dusver hebben zij door een wazige glas gezien, vooral in deze eind dagen.

Mijn kinderen, dit is de WILD VUUR ZALVING waar Ik over spreek. Neem het in hun kerken. Zoveel kerken zijn verdort en droog, zij hebben een keus, of ze hun mond wijd open doen, en het Levend Water fris, en vernieuwd in kracht van de hemel ontvangen. Ik beroep jullie beide, Voed Mijn schapen! Oh, maar je zegt, dat heb ik al gedaan. Maar er is een scheiding geweest. Zij begrijpen het niet, dus voed hen die het niet begrepen hebben, bereik de Pinkster pastors, bereik de Pinkster schapen en lammen. Zij hebben een denominatie over zich geplaatst, dus gebruik Ik die denominatie naam, en Ik zeg bereik ze voor Mijn Glorie. Bereik ze, want Ik verlang om hen te zegenen op een grotere manier dan ze al gezegend zijn. Ik verlang om hen te gebruiken om een standard op te heffen tegen deze kwade! Herinner dit, Mijn Kinderen, een met Mij, YAHUVEH, door het gevloeide bloed van YAHUSHUA is een meerderheid, een miljoen, zelfs tien miljoen zonder Mij, zonder MIJN ZOON YAHUSHUA's bloed die hun bedekt, is een minderheid! Je kunt alles doen door, IK, YAHUVEH, die jullie verstekt!

Dus dit is een van de nieuwe geboortes, Mijn kinderen, Waar Ik jullie toe uit heb gestuurd.

Loopt niet binnen in hun zelfvoldoenig gevende kerk, zelfs op een zondag. Veracht hun niet om wat ze niet weten, veroordeel ze niet om wat ze niet weten, want Ik heb ze vergeven. Want het is alleen nadat zij weten, dat ze verandwoordelijk gehouden worden voor wat ze weten. Net als jij!

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op deze dag, 26 December 2004.

Gegeven aan deze Bruid van YAHUSHUA, apostel Elisabeth S. Elijah Nikomia.

Dit woord kwam voort nadat ik een tv programma heb gezien over Pinksters, op MSNBC investigates, een verdriet kwam over mij en ik huilde uit, "OH, YAHUSHUA, alsublief zend iemand die de Pinksters zal leren over de Joodsheid van de Messias!

Mijn man en ik "braken het brood", en dit was de de nacht waarop onze site manager zich bekeerde voor de gehele wereld voor het posten van een niet gekeurde visioen van iemand genaamd Raven, van wie we geen getuigenis kregen dat zij visioenen voort spreekt die van YAHUVEH afkomstig zijn.

Het was een tijd van veel verdriet en huilen tijdens gebed.

En tot onze verrassing kwam dit word voort. We waren verteld door YAHUVEH dat we geestelijke geboorte zouden geven en dat het in drie delen zou komen, en dit is de eerste geboorte.

Als je een pinkster bent en dit leest , neem aub contact op met mij. En als u een Pinkster pastor bent, en u wilt dat we komen en met u delen wat YAHUSHUA ons leert, neem aub contact met ons op. We reizen door USA op dit moment, maar op YAHUSHUA's tijd zal er geen afstand zijn die we niet zullen kunnen afleggen.