Profetie 79

IK, YAHUVEH, Zeg,
"Mensen, Jullie Missen Het Punt!"


Geschreven/Gesproken onder de zalving
Van de RUACH ha KODESH
Door Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
2 Augustus 2005 om 4.00 uur

* * * * * * *

       

"Indien jullie MIJ nu niet aan het gehoorzamen zijn, en indien jullie nu compromis aan het sluiten zijn met de dag die IK apart heb gezet als MIJN Heilige Sabbat Dag en indien jullie niet denken dat het belangrijk is om een ieder van MIJN Geboden te onderhouden, wat laat jullie denken dat jullie zullen gehoorzamen gedurende de spoedig komende Grote Verdrukking? Waarom is het comfortabeler om te luisteren naar de leer van de mens, wanneer ze MIJN Woorden verdraaien om het te vervormen naar het zondige beeld van de mens? Hoewel MIJN Zoon YAHUSHUA jullie rust is, is HIJ niet een DAG van RUST. MIJN Zoon YAHUSHUA is niet een dag, en MIJN 4e Gebod verklaart duidelijk om MIJN Sabbat Dag van rust Heilig te houden. Welk deel hiervan begrijpen jullie niet? JA, rust in YAHUSHUA want Zijn JUK is zacht en Zijn last is licht maar dit heeft niets te maken met de Sabbat dag. Onderhield YAHUSHUA de Sabbat niet?

Zond IK Mijn Zoon YAHUSHUA niet om een voorbeeld voor jullie te zijn? Weten jullie waarom IK een dag van rust apart gezet heb? (Gen. 2:1-3) Weten jullie niet dat deze Sabbat dag er is om een zegen aan jullie te zijn en geen vloek? MIJN Vierde gebod zegt duidelijk om MIJN Sabbat dag van rust Heilig te houden. Zegt de wet die IK geschreven heb met MIJN eigen vurige vinger op een stenen tablet en aan Mozes op berg Sinai gegeven heb niet; "Eer Mijn Sabbat Dag en houd het Heilig?" (Exodus 20:8) Opnieuw vraag IK aan jullie, sinds wanneer is Mijn Zoon YAHUSHUA een dag? Vraag jezelf af, waarom zou satan de Dag van de Sabbat naar Zondag veranderen indien het niet voor zijn doel gebruikt zou gaan worden tijdens de Grote Verdrukking?

Luister niet naar hen die iets anders prediken. Hierin ligt de overwinning. Het is geschreven in MIJN Heilig woord, dat IK YAHUVEH, niet kan liegen. Indien je MIJ gehoorzaamt zijn er zegeningen en overwinningen zoals geschreven staat in Deut. 28. Er zijn vloeken voor hen die niet gehoorzamen. Lees en studeer wat geschreven is in Exodus 31:12-17. De ware Sabbat zal een teken zijn tussen MIJ YAHUVEH en MIJN Mensen, en het zal gebruikt worden om te identificeren wie MIJ werkelijk aanbidt en wie MIJ zal dienen tijdens de Grote verdrukking. Zal je MIJ YAHUVEH en YAHUSHUA aanbidden op de Ware Shabbat, Vrijdag Zonsondergang tot Zaterdag Zonsondergang? Of zul je tijdens de Grote verdrukking de zoon van satan dienen en aanbidden op Zondag?

Indien je nu niet MIJN Heilige Sabbat Dag aan het onderhouden bent, wat laat jou denken dat je het dan zult doen in de Grote Verdrukking hetwelk slechts een zucht verwijderd is. Dat is waarom IK nu aan het spreken ben door deze Ringmaagd van MIJ heen die is aangesteld om een profeet te zijn aan de naties zodat deze waarschuwing over de wereld zal rinkelen. Weet je niet dat zij die leren dat het onmogelijk is om gehoorzaam te zijn en Heilig te zijn voor MIJ excuses maken voor hun zonde eigen zonden?

IK YAHUVEH, ZEG: MENSEN JULLIE MISSEN HET PUNT!

Dit is niet open voor debat. Je zult ofwel doen wat IK, YAHUVEH zeg of in de Grote Verdrukking met jullie zielen zullen jullie betalen. Diegenen die zijn opgestaan en zeiden, "Ik zal Elisabeth's rechter zijn, ik zal Elisabeth's jury zijn" bekeer jullie nu of jullie zullen voor MIJ staan en IK zal zeggen, "Ga weg van MIJ jij werker der ongerechtigheid". Want IK BEN YAHUVEH en IK neem geen deel aan enig debat. IK alleen ben rechter, IK alleen ben jury, IK alleen ben scheidsrechter.

Dit zijn niet Elisabeth's woorden. Jullie predikers en valse profeten der wetteloosheid vallen haar aan; jullie lasteren haar vanwege de Thora die IK schreef met MIJN eigen vinger. Jullie leren MIJN schapen en MIJN lammeren dat IK wenk naar zonde. Bekeer je vandaag, want IK ben niet een God YAHUVEH die veranderd is op enige manier. Jullie die haar oordelen, verwijder de balk uit jullie eigen oog voordat jullie proberen om de splinter uit het oog van een ander te halen. Jullie zijn smerig in zonde, jullie zijn smerig in rebellie, jullie zijn smerig in ongehoorzaamheid en jullie zijn smering in trots. Val op jullie gezichten voor MIJ, want IK ben YAHUVEH jullie Schepper, de Eeuwige. Jullie durven MIJN Zoon YAHUSHUA de schuld te geven als jullie excuus om te zondigen, jullie durven ZIJN Bloed onder jullie voeten te vertrappen, excuses makende voor jullie zonde.

Val op jullie gezichten voor MIJ voordat het te ver gaat en er is geen weg terug naar MIJ. Bedroef niet MIJN RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST). MIJN Zoon YAHUSHUA kwam niet om MIJN wetten te vernietigen; MIJN Zoon YAHUSHUA kwam om MIJN wetten te vervullen. Wees dankbaar dat IK jullie nu niet langer verantwoordelijk houd voor 613 wetten. IK houd jullie verantwoordelijk voor tien wetten en jullie gooien je handen omhoog en zeggen, "Dat is te veel voor mij." Jullie geven er de voorkeur aan om te luisteren naar de mens die MIJN wetten herscrhijft. Zij vertellen jullie dat het doden van onschuldige babies in de baarmoeder geen zonde is. Zij legaliseren abortus.

De predikers leren in jullie kerken, "Spreek niet uit tegen deze wet." De georganiseerde kerken die samenkomen op Zondag hebben de steekpenning van de regeringen van deze wereld genomen; zij hebben de geest van angst genomen en het gedragen als gewaden. Waar zijn MIJN Heilige dienaren die geen compromis hebben gesloten en nog steeds spreken tegen zonde? Jullie mensgemaakte wetten legaliseren wat IK zei een gruwel is; zij noemen het "'t homohuwelijk". Zelfs niet in de dagen van Sodom en Gomorra zijn er zulk een zonden geweest. Hoewel de gruweldaden van homoseksualiteit alom aanwezig waren, maar zij waagden het niet een huwelijk te noemen.

Geloof niet de leugens die leren "Eens gered, altijd gered." Geloof niet dat omdat YAHUSHUA de prijs betaalde op Golgotha, het nu niet langer iets uitmaakt; dat je kunt zondigen, dat je zover voorover kunt leunen aan de rand van de Hel als je wilt omdat je een verlossingsbed zei. Jullie denken dat je geen daden erachter hoeft te zetten en dat jullie nog steeds de deuren van de Hemel gegarandeerd zijn. Weg van MIJ jullie werkers der wetteloosheid. IK wil geen van jullie excuses meer horen. Of jullie zullen Heilig zijn of IK zal tegen jullie zeggen, "Werkers der ongerechtigheid, IK heb jullie nooit gekend."

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Jullie luisteren naar deze mannen nu en jullie zitten in jullie kerken, de leugens gelovende dat Zondag de Sabbat is of dat het niet uitmaakt welke dag de Sabbat is. Jullie geloven de leugens die beide predikers and sommige Rabbijnen leren dat er geen grotere zalving kracht is in de Hebreeuwse Heilige Namen van YAHUVEH en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH, dat iedere naam ermee door kan. De predikers vertellen jullie dat het niet belangrijk is om de Joodsheid van de MESSIAS te leren. Zij zeggen indien je niet een Jood bent is het niet van toepassing. Deze wetteloze predikers leren je dat je een heiden bent en dat je niet de wetten hoeft te gehoorzamen die gegeven zijn aan de Kinderen van IsraŽl. Vergat je dat wanneer je MIJN Zoon YAHUSHUA als MESSIAS accepteerde dat je ťťn met HEM werd? (Rom 11:16-21)

Jullie vragen je af, "Waar is de zalving kracht van de eerste kerk met tekens, wonderen en mirakels?" Jullie roepen uit, "Waar is de manifestatie van de wonderen zoals in de dagen van oudsher?" Ga terug en doe wat de eerste kerk deed en jullie zullen deze wonderen weer opnieuw zien. Aan diegenen die niet beter weten, IK zeg jullie worden verantwoordelijk gehouden voor alleen dat wat jullie hebben geweten. Nu worden jullie verantwoordelijk gehouden, zowel als het leren van deze waarheden aan anderen. Maar aan diegenen die het juiste kennen en het verkeerde doen, jullie zullen boeten met jullie ziel.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Jullie gehoorzamen deze boosaardige geestelijke leiders nu die excuses maken voor zonde. Wat maakt jullie denken dat jullie niet weer hetzelfde zullen doen in de Grote Verdrukking met de zoon van satan? IK vertelde jullie door de profetieŽn heen die IK heb vrijgegeven door Elisabeth dat MIJN Zoon YAHUSHUA terug komt voor ZIJN Bruid op een Rosh Hashanah en het zal zijn op een Shabbat [Sabbat]. Indien jullie niet geleerd worden hoe MIJN Shabbat en MIJN Heilige Dagen onderhouden moeten worden, en om ONZE Heilige Namen te leren en om MIJN Thora te gehoorzamen, hoe zullen jullie weten hoe jullie MIJ en MIJN Zoon YAHUSHUA moeten eren zoals IK heb bepaald? Hoe zullen jullie weten welke dag, zonder te studeren en jezelf welbeproefd te tonen, IK YAHUVEH opzij heb gezet om MIJN Shabbat te zijn, hoe kunnen jullie gereed zijn wanneer YAHUSHUA weer komt?

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Indien jullie niet MIJN Heilige Feesten eren en onderhouden, hoe zullen jullie weten wat Rosh Hashanah is en wanneer het is? Dan, wanneer jullie achtergelaten zijn zullen jullie vragen, "Waarom?" Dus spreek IK voort door MIJN Ringmaagd heen en vertel IK jullie op voorhand dat IK, YAHUVEH, het door deze Ringmaagd heen profeteer die deel is van MIJN Zoon YAHUSHUA's Bruid.

De Bruid van YAHUSHUA zal niet alleen getransformeerd worden in hun verheerlijkte lichamen en gevuld zijn met zulk een zalving alsof YAHUSHUA zelf door hen heen wandelt, en met hen, HIJ zal hen doordringen met zulk een zalving dat niets onmogelijk voor hen zal zijn. En voor 40 dagen zal MIJN Zoon YAHUSHUA's Bruid waarschuwen, "Neem niet het Merkteken van het Beest". Zij zullen gaan naar diegenen die IK de gasten noem en diegenen wiens namen staan geschreven in het Lams Boek des Levens en zij zullen tot hen zeggen; "Wees niet ongehoorzaam, sluit geen compromis, hoewel het misschien jouw aardse leven zal betekenen."

Jullie zien, IK gebruik deze Ringmaagd nu, zelfs zonder haar verheerlijkt lichaam, als een stem die de waarschuwing op voorhand uitroept. Want IK heb haar geroepen om een profeet te zijn aan de naties. Neem niet het Merkteken van het Beest! Zondag aanbidding en het Merkteken van het Beest zijn verbonden. Pas op, je zult je ziel verliezen indien je de Zondag aanbidding wet zult onderhouden gedurende de Grote Verdrukking. IK zal me moeten verontschuldigen aan Sodom en Gomorra hetwelk IK vernietigde met vuur en zwavel indien IK deze aardse gruwelen toesta om nog veel langer door te gaan zoals het is. IK zal me niet verontschuldigen aan Sodom en Gomorra. IK zal alles uitroeien en beŽindigen wat IK, YAHUVEH, veracht.

Deze valse predikers maken excuses om te zondigen en jullie hebben geluisterd naar hen. Jullie komen naar deze bediening voor jullie geestelijk voedsel, om de zalving te proeven, om de geestelijke melk te drinken en om het geestelijke vlees te eten. Daarna, hoeveel van jullie sluiten compromis en gaan naar de Zondagskerken. Jullie vallen aan de pastors voeten in loyaliteit en het is daar dat jullie je tienden en giften geven. Jullie kunnen het niet op beide manieren hebben. Je moet bepalen hetwelk de dag is die IK heb bepaald als de Shabbat, zoals IK heb bepaald welke dag de Shabbat is, hetwelk de dag is dat je MIJ zou moeten eren en rusten en korter tot MIJ zou moeten naderen.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

En zo zal de zoon van satan diegenen bevelen die compromis hebben gesloten om hem te aanbidden op de dag die hij bepaalt.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Zoals MIJN Zoon YAHUSHUA sprak en HIJ zei "Neem deel aan deze wijn en dit brood, doe dit ter herinnering aan mij." In de spoedig komende Grote Verdrukking, weet je niet dat de zoon van satan zal zeggen tegen al diegenen die zijn Merkteken accepteren, "Doe dit ter herinnering aan mij." Zij zullen het bloed van de martelaren drinken van de bekers. Het zal gevuld zijn met bloed en zoals vampieren, zullen zij dat bloed drinken. En net zo zeker als een avondmaal schaal doorgegeven wordt, net zo zeker, zullen zij de schaal doorgeven en de zoon van satan zal zeggen, "Doe dit ter herinnering aan mij." Geroosterd vlees van de martelaren zullen zij eten. Zij zullen MIJN avondmaal en YAHUSHUA's Bruid bespotten. Zij zullen waarlijk YAHUSHUA's Bruid verachten want zij weten dat de gebeden van de rechtvaardigen de zoon van satan terughielden totdat het tijd was om YAHUSHUA's Bruid weg te roepen.

De gebeden van de rechtvaardigen vermogen veel. IK, YAHUVEH, waarschuw jullie het is alreeds begonnen. Er zullen seksuele orgieŽn zijn in de Zondagskerken in de Grote Verdrukking. Het zal op deze manier zijn dat de zoon van satan YAHUSHUA's Bruid bespot. Want YAHUSHUA en ZIJN Bruid zijn ťťn, en allen die YAHUSHUA aanbidden, die MIJN Zoon gehoorzamen zijn ťťn, omdat het een geestelijke verbinding is; lichaam, gedachte, geest en ziel. De zoon van satan zal de spot drijven gedurende de Grote Verdrukking, hij zal seksuele orgieŽn houden in de Zondagskerken. Het begin van de grote misleiding is de homoseksuele kerken. Opnieuw zeg IK, de zonde is alreeds begonnen.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Dit is de manier waarop IK deze Bediening aan het gebruiken ben, de schapen van de geiten scheidende, het kaf van het koren scheidende. Diegenen wiens namen geschreven werden in het Lams Boek des Leven vůůr de grondlegging van deze aarde, deze zijn degenen wiens namen zullen blijven in het Lams Boek des Levens, zij zullen niet de zoon van satan aanbidden en zij zullen het Merkteken van het Beest weigeren. Zelfs indien je dit nu aan het horen of lezen bent en je nu doorgaat met compromis te sluiten, gedurende de Grote Verdrukking zul je de ware Shabbat onderhouden en eren hetwelk Vrijdag Zonsondergang tot Zaterdag Zonsondergang is hoewel het misschien jouw aardse leven zal betekenen en je de marteldood zult sterven.

Al jullie namen zijn alreeds opgeschreven want IK wist al voordat jullie werden geboren op deze aarde wat jullie zouden doen. Indien jullie nu niet luisteren, zullen jullie dan luisteren. Diegenen die deze boodschap lezen en horen en jullie tanden knarsen met woede naar MIJN Ringmaagd, zo ook zullen jullie je tanden knarsen met woede en jullie vuist schudden naar IK, YAHUVEH, jullie Schepper gedurende de Grote Verdrukking terwijl vloeken en plagen op jullie neerkomen de ene na de andere, en toch zullen jullie je niet bekeren van jullie zonden. Want op die dag, indien je naam is geschreven in het Lams Boek des Levens, zal IK je naam uitwissen. [Open. 3:5]

Dus tot jullie allen die zich afvragen waarom Elisabeth dit op zichzelf neer zou brengen, het is omdat IK deze Bediening gebruik om het kaf van het koren te scheiden. Terwijl je dit hoort, zul je weten of je behoort tot het kaf of tot het koren. Ben je onkruid dat alleen gepast is om verteerd te worden door MIJN razernij, MIJN verterend vuur? Hoewel IK haar nu gebruik om uit te roepen tot de Bruid, als een stem uit zal roepen tot de vijf wijze maagden "sluit geen compromis, wees gereed, want jouw bruidegom komt eraan voor ZIJN Bruid op een Rosh Hashanah en een Shabbat". YAHUSHUA's Bruid ben op jullie knieŽn voor MIJ. Blijf Heilig en blijf nederig. Bid dat je waardig zult blijven om MIJN Zoon YAHUSHUA's Bruid te zijn die gesymboliseerd is als de vijf wijze maagden. Hetwelk de eerste wegname is dat algemeen de opname genoemd wordt.

Gasten, bid dat jullie deel zullen zijn van de tweede opname zodat jullie de gasten zullen zijn bij het Bruiloftsmaal van het Lam [Open 19:9] de gasten worden gesymboliseerd als de vijf dwaze maagden die verteld worden dat de Bruidegom weer opnieuw zou komen nadat de Bruid van YAHUSHUA weggenomen is. Dus blijf alert omdat je nog de dag nog het uur weet. [Matt 25:12] Tegen de tijd dat MIJN Zoon YAHUSHUA komt om de vijf dwaze maagden weg te nemen, zullen zij wijs zijn.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Wil je weten wat jou apart zet om YAHUSHUA's Bruid of een Gast te zijn? IK vertel je nu; het is hoezeer je het verlangt, het is hoezeer je het bewijst door Heiligheid, liefde en gehoorzaamheid. Hoeveel ben je bereid om op te offeren om YAHUSHUA's Bruid te zijn, dingen doende op ZIJN manier en niet jouw manier. HEM Verheerlijkende in alles dat je doet. De Bruid weet dat zij geacht is MIJN Heilige Dagen te Onderhouden. De Bruid weet dat ze niet hetgeen zij weet waarheid is kan compromitteren; zij is vrijmoedig in het voortspreken van de waarheid. Dat is wat haar apart zet. Avondmaal is ook een herinnering van het huwelijksverbond met YAHUSHUA. YAHUSHUA's Bruid gebruikt ONZE Heilige Gewijde Namen van YAHUVEH en YAHUSHUA. De spelling maakt niet uit want IK ken jullie harten en ze zijn niet beschaamd.

Hoezeer verlang je om YAHUSHUA's Bruid te zijn? Hoeveel passie heb je voor YAHUSHUA? Hoe bewijs je dat IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA op de eerste plek komen in je leven en je liefde en in alles dat je doet? Dat is wat jou apart zet als YAHUSHUA's Bruid. Want IK vertel je dit geheim: de passie en de diepte van jouw liefde voor YAHUSHUA is duidelijk voor allen om te zien. Dit is het Merkteken van YAHUSHUA's Bruid. Zij voelen dat zij niet genoeg voor MIJ kunnen doen. Nu ken je de geheimen. Jullie zien MIJN Schatten, dit is niets dat jullie kunnen verbergen want IK weet wie waarlijk, waarlijk verlangt om de prijs te betalen om YAHUSHUA's Bruid te zijn want IK zal niemand YAHUSHUA's Bruid noemen indien zij niet dit verlangen hebben. Iedere dag bid YAHUSHUA's Bruid, "Maak mij Heiliger voor U." YAHUSHUA's Bruid is nederig en Heilig voor MIJ.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Blijf loyaal aan MIJ nu. Ben niet slechts luisteraars van MIJN Woord maar ben doeners van het Heilige Woord. Ben heilig want IK ben Heilig, want hoewel je in deze wereld bent, je kunt je niet gedragen zoals deze wereld. Laat niet de predikers der wetteloosheid MIJN Schapen en Lammeren op een dwaalspoor leiden, want allen moeten hun eigen verlossing uitwerken met vreze en beving. Want geloof zonder werken is dood. MIJN Zoon YAHUSHUA heeft ZIJN deel gedaan op Golgotha. Nu zeg IK, YAHUVEH tot jullie, "Doe jullie deel". Streef ernaar om te gehoorzamen. Bedenk zonde niet vooraf, maak geen excuses voor zonde, ontvang niet de woorden van de predikers die wetteloosheid prediken. Want IK, YAHUVEH, zeg tegen jullie, "Waarom noem je MIJN Zoon YAHUSHUA Heer en gehoorzaamt HEM niet?" IK, YAHUVEH zeg, indien je je niet bekeerd van de manieren waarop je niet gehoorzaamd, "Ga weg van MIJ, gij werker der ongerechtigheid" op de dag des oordeels want IK zal niet staan voor jullie bespotting van YAHUSHUA's Heilig Bloed.

Jullie die jezelf predikers noemen die excuses maken voor MIJN Mensen om te zondigen; Bekeer je vandaag van het op een dwaalspoor leiden van MIJN schapen en MIJN lammeren. Of het vuur van MIJN verterende adem zoals het kaf in Een Machtige Wind zal jullie wegblazen. IK, YAHUVEH, zeg indien deze woorden jullie niet bevallen die gesproken zijn geworden door MIJN Ringmaagd Elisabeth, dan zullen jullie de consequenties oogsten. Want IK weiger om te debatteren. Er is maar ťťn Rechter, er is maar ťťn Jury, en IK, YAHUVEH, ben de enige Scheidsrechter. Indien deze profetische boodschap jullie niet bevalt, neem het niet naar Elisabeth. Maar neem het naar MIJ, YAHUVEH, zij is slechts MIJN gezalfde Boodschapper. Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 2 Augustus 2005 om 4.00 uur, gegeven en gesproken door deze Ringmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA heen voor HUN Lof, Eer en Glorie.

Ik blijf een nederige dienstmaagd, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *

Op 1 Augustus 2005 bleef Elisabeth horen; "IK, YAHUVEH, VERTEL JOU ELISABETH OM DE MENSEN TE VERTELLEN, MENSEN JULLIE MISSEN HET PUNT!" Op 2 Augustus 2005 terwijl Elisabeth het aan het vertellen was aan de Site Manager, kwam een Machtige Zalving op haar neer en ze begon te bidden in Heilige Tongen. Zij was aan de telefoon en de Site Manager had geen cassette recorder en geen manier om de Heilige Tongen op te nemen, en dus begon hij de Heilige Woorden die voort kwamen over te schrijven met de hand.