PROFETIE 82

LAATSTE ROEP VOOR DE BRUID VAN YAHUSHUA MESSIAS!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 15 Februari, 2006

* * * * * * *

HOE DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP VOORTKWAM...

Elisabeth en ik werden geïntroduceerd aan Broeder Luigi, wonende in Zuid Amerika, door een ander geliefd lid van de Bruid, Adam in Canada. Wij spraken Luigi aan de telefoon voor het eerst in September 2005, en begin Januari 2006 vertelde Luigi ons, dat Elisabeth, Niko, Luigi en Adam verheerlijkte lichamen zouden gaan krijgen en opgenomen zouden worden naar de Hemel op 20 Februari, 2006. Elisabeth zou één week hebben om de Bruid van YAHUSHUA het te laten weten en zelfs als zij het niet kon laten weten, zouden zij het geestelijk weten.

Luigi zei ook één week voor 20 Februari, 2006, dat Gabriël eerst zou komen en dan Aards Engel Michael om dit eerst te bevestigen aan Elisabeth. Luigi sprak ook van het bruiloftsfeest dat plaats zou vinden voor 7 jaar in de Hemel terwijl de Grote Verdrukking aan het gebeuren is op aarde, en hij zei we hoog in de hemel zullen zijn, sigaren rokende en whisky drinkende op het bruiloftsfeest van het Lam. We wisten dat dit niet waar was maar wij berispten Luigi niet op dat moment. In plaats daarvan belden wij onmiddellijk Adam nadat we Luigi spraken en vroegen Adam of Luigi rookte en dronk omdat Adam hem persoonlijk kende en Luigi verbleef met hem voor een korte tijd in Canada.

Adam zei, Ja, Luigi zei, YAHUSHUA vertelde hem dat hij zou moeten beginnen met roken. We vertelden Adam dat de Bruid niet zoiets zou doen in de Hemel, we kregen geen getuigenis dat Luigi dit zou moeten doen op aarde. Adam vertelde ons dat hij Luigi zou confronteren en onze bezorgdheid zou delen. Eén week later spraken we Adam opnieuw aan de telefoon. Hij zei dat hij Luigi had geconfronteerd en Luigi stond erop dat YAHUSHUA hem had verteld om dit te doen.

We namen afstand en confronteerden luigi niet. We zouden allemaal gaan zien of datgene dat Luigi zei zou gebeuren, beginnende met de Heilige Engelen die naar ons toe zouden komen op 13 Februari hoewel we geen getuigenis hierover kregen omdat dit niet is wat YAHUVEH ons had verteld door de profetieën heen en hoorbare woorden gegeven aan Elisabeth. 20 Februari is niet op een Heilige Feest Dag of zelfs ook maar op de Sabbat. Van alle dingen, 20 Februari wordt "Presidents Day" genoemd.

We weten door de Profetieën heen die gegeven zijn aan Elisabeth dat YAHUSHUA terug zal keren voor Zijn Bruid op Sabbat en op een Rosh HaShana. Toen we de datum 20 Februari plaatste en de profeten vroegen om te bidden en te kijken of zij iets oppikten, of er iets speciaals te gebeuren stond die dag, email en telefoontjes kwamen, waarschuwende voor een valse opname. Nu is het niet dat er een valse opname was, maar satan loog tegen Luigi en zei dat er een opname zou zijn.

Luigi heeft 11 jaar van zijn leven gegeven, alles opofferend, over de hele wereld gaande om het evangelie te prediken en te waarschuwen om te bekeren, dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is. Luigi is een lieve geliefde broeder, en we geloven dat hij een lid is van YAHUSHUA's Bruid. Hoe dan ook, deze Heilige man in een vreemd land op de frontlinie, 61 jaar oud werd geraakt door een demon die tegen hem loog en hem werd verteld door die demon om die leugen door te geven aan Elisabeth, ik en Adam.

Hoe dan ook, opnieuw voelden Elisabeth en ik een bedroefdheid in de Geest en wisten dat dit niet zou gaan gebeuren. We bleven zeggen tegen Adam en Luigi dat we de Geest moeten beproeven die spreekt. Als dit niet gebeurt, Luigi, zul je moeten toegeven dat je misleid bent geworden door satan. We houden van Luigi, hij is waarlijk onze broer. Wat deze ervaring heeft gedaan is om hem nederig te maken en nu heeft hij een onderwijsbare geest wanneer we hem vertellen dat alles in lijn moet staan met de Heilige Geschriften, en een profeet is onderworpen aan een andere profeet. Elisabeth treurde hier zeer om, omdat ze Luigi geen pijn wilde doen, want hij wilde zo graag dat onze Messias komt en hij en Adam waren de dagen af aan het tellen tot 20 Februari, 2006.

Luigi had Elisabeth verteld wanneer ze hem vroeg wat zou gebeuren met deze Bediening, want ze voelde niet dat onze taak volbracht was, en Luigi zei dat haar taak voorbij was. Elisabeth en ik wisten dat de taak nog niet voorbij was, er zijn andere dingen die plaats moeten vinden Israël voordat de bruid van YAHUSHUA opgenomen wordt, als de eerste vruchten, bevrijd en vrijgekocht van de Aarde zoals verklaard wordt in Openbaring 14. Luigi is zo eenzaam in dit vreemd land dat hoewel hij nooit rookte, hij geloofde dat YAHUSHUA tot hem sprak en zei dat het goed zat, denkende dat YAHUSHUA hem een hartenwens aan het geven was. Mensen, dit is niet het soort verlangen van het hart dat YAHUSHUA ons aan het beloven is.

Op 15 Februari, 2006, toen Elisabeth aan het bidden was en vroeg, hoe kan Luigi, een Heilig man en profeet zo verleid worden? Kwam het onderstaande woord voort. Op Sabbat, 18/2/2006, speelden wij deze profetische boodschap af voor Luigi in Argentinië aan de telefoon op een recorder. Luigi huilde tranen van wroeging en berouw en vroeg Elisabeth wat hij als volgende zou moeten doen? Zij gaf hem de instructies, natuurlijk, om de duivel te berispen en te stoppen met roken en alcohol te drinken en om zijn lippen te zalven met zalving olie.

Hij heeft zo'n nederige en liefdevolle Geest, en wanneer Elisabeth Luigi vertelde dat iets goeds voortkwam uit de boosaardige misleiding waar Luigi onder was, dat anderen haar hadden geschrevn met soortgelijke problemen en vragen over roken, drinken, porno, drugs en hoewel zij houden van YAHUSHUA, willen zij nog steeds weten, kunnen zij de Bruid zijn? Wachtte Elisabeth voor YAHUSHUA om haar het antwoord te geven en hieronder is dat antwoord. Luigi is een lieve, geliefde Broeder en opnieuw, als dit niet zou zijn gebeurd, dan zou dit onderstaande woord niet voort zijn gekomen.

We bidden dat terwijl u dit leest, diegenen die waarlijk ernaar verlangen om YAHUSHUA's Bruid te zijn, als u iets aan het doen bent dat YAHUSHUA aam het beledigen is, dan zult u er nu mee stoppen voordat het te laat is en u achter wordt gelaten in de Grote Verdrukking. Sommigen van jullie die dit aan het lezen zijn werden geroepen om YAHUSHUA's Bruid te zijn maar hebben geweigerd om dat op geven wat YAHUSHUA beledigd. De Geschriften zeggen, "Want velen zijn er geroepen, maar weinigen zijn er gekozen." (Matt 22:14)

Elisabeth voelt zich geleid door de RUACH ha KODESH om u te vragen Luigi alstublieft niet te oordelen omdat sommigen van jullie die dit lezen hebben gedaan waar Luigi in werd geluisd om te doen door satan, en jullie zelf zijn hetzelfde aan het doen of zelfs erger. De hoofdzaak is om berouw te tonen en satan te berispen en alles te verlaten dat YAHUSHUA beledigd en dat jullie ervan kan weerhouden om ZIJN Bruid te zijn. Dit is het mensen, dit is waarlijk de laatste roep voor de Bruid van YAHUSHUA. Verspil niet meer tijd. Niets anders doet er toe behalve wat we doen voor onze geliefde YAHUSHUA MESSIAS, onze spoedig wederkerende Bruidegom. HIJ is aan het wachten aan de deur voor ZIJN Bruid, ben Heilig zoals HIJ Heilig is!

We zien de dingen zo vlug gebeuren, en de stukjes van de puzzel zijn samen aan het vallen. Dit jaar zal zoals geen ander jaar zijn. Houd uw ogen gericht op Israël!

 

Niko

* * * * * * *

PROFETIE 82

LAATSTE ROEP VOOR DE BRUID VAN YAHUSHUA MESSIAS!

Startende om 9:00 uur, eindigend om 9:50 uur

 

[Elisabeth begint te bidden, "Oh Heilig, Heilig, Heilig, YAHUSHUA wat is het dat U wilt zeggen?" Profetische boodschap komt voort van YAHUSHUA met Heilige tongen en interpretatie van Heilige tongen.]

Elisabeth, IK laat jou een visioen zien. Zie, MIJN Bruid. Zij staat daar in sprankelend wit, Heilig en onvervuild. Dat is de Bruid waar IK voor kom; zij is in deze wereld maar niet van deze wereld. Er is een verschil tussen haar en anderen die haar Heiligheid vermijden. Anderen die niet van MIJN Geest zijn, anderen bespotten haar Heiligheid, want zij weigert om deel te nemen aan de zonden van deze wereld. Zij is trouw, Heilig voor MIJ, zij compromitteert niet met zonde, zij kijkt niet hoe ver ze over de Hel kan leunen voordat ze erin valt. Zij wil geen deel hebben aan de Hel. Zij wil geen deel hebben aan satan, zij wil geen deel hebben aan satans verdorvenheden. De vrede waar zij naar verlangt, ze keert zich alleen naar MIJ, de Prins der Vrede.

Nu zie dit visioen. Het verandert nu. Nu ziet de vijand van jouw ziel MIJN Heilige Bruid en zegt, "ik moet haar bevuilen, zij kan daar niet staan zonder vlek of rimpel." Dus duwt hij een sigaret in haar mond, zodat ze de stank van rook heeft. Hij duwt de vergiftigde frisdranken in haar handen, zodat ze rond wankelt als een dronkaard. Nu zie, MIJN Bruid, waar pornografie in haar handen is geduwd, de vijand zegt, "Maak je geen zorgen, niemand kan dit geheim zien, verberg je gewoon." Nu, MIJN Bruid, die eens zo Heilig was, is zo vervuild geworden. Dus keer IK weg, want IK kan niet komen voor een Bruid als deze.

MIJN Bruid heeft niet de stank van een sigaret. MIJN Bruid wankelt niet als een dronkaard. MIJN Bruid leest geen porno achter gesloten deuren. Dat is een valse bruid en IK accepteer alleen de echte. Dus geef IK u een keuze, want de enige geur die iemand om u heen zou moeten ruiken is de geur van MIJN zalving olie, de parfum die IK u heb gegeven. Uw gewaden kunnen niet zonder Heiligheid zijn, de gewaden van MIJN gerechtigheid kleden u, zij kunnen zelfs niet een vlekje of rimpel hebben. Zij kunnen niet enige reden hebben om u te beschuldigen van zonde door deze wereld.

Beseft u niet, wat uw ogen aanschouwen, aanschouwen MIJN ogen? Beseft u niet, dat jullie lichamen de Tempel zijn van de RUACH ha KODESH? Ben niet misleid, want zonde kan geen deel hebben in u. U vraagt zich af of u MIJN Bruid bent. Jullie bidden over heel de wereld, "Ben ik uw bruid?" Jij wil weten, Elisabeth, hoe iemand die jou een bepaalde datum vertelt wanneer IK zal komen voor MIJN Bruid en toch staat het woord dat gegeven is niet in lijn met MIJN Heilige Geschriften. Dit is het begin van de misleiding die binnenkwam.

Hoeveel keren heb IK gezegd, "Als het niet in lijn staat met MIJN Heilig woord, want IK ben het Heilig woord, IK ben de levende Thora, zelfs als zij komen van een Engel des lichts, ontvang niet hetgeen dat niet van MIJ is." Hoeveel keren heb IK gezegd, "Beproef de geest die spreekt?" Jij wilt weten hoe jouw broeder misleid werd? Het betekent niet dat hij niet van MIJ houdt. Het betekent niet dat hij niet verlangt om MIJ te dienen, maar het betekent wel dat dit de eerste stap is toen hij wegliep, en misleiding kwam binnen. Toen satan een voetsteun kreeg en tegen hem zei, "Luister niet naar het Heilige Woord." In plaats daarvan begon hij te luisteren naar een stem die niet van MIJ was.

"IK BEN" niet een man dat IK kan liegen. MIJN Woord is waarheid. Wat IK zeg gebeurt. De Heilige Engel kwam niet, want Elisabeth waar vertelde IK jou ooit dat IK een ander zou vertellen, om de "Ring Maiden" te vertellen, verwacht dat YAHUSHUA op deze dag komt voor ZIJN Bruid. Waarom zou IK het jou niet eerst vertellen? Dat is waarom IK opnieuw en opnieuw heb gezegd, "Beproef de Geest die spreekt." Wie zal er gaan luisteren naar iemand die een getuigenis heeft die eruitziet en ruikt zoals de wereld? Maak niet langer excuses voor hem. MIJN Mensen zijn andere Goden na gaan hoereren, maar betekent het dat IK jullie heb geroepen om een hoerenloper te zijn? De mensen zijn dronken met vergiftigde frisdranken. Betekent het dat IK jullie heb geroepen om een dronkaard te zijn? De mensen hebben zich gekeerd naar andere bronnen van vrede, maar betekent dit dat IK wil dat jullie ruiken als een schoorsteen of shotten als een drugsverslaafde?

Dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid! IK ben woedend, IK ben woedend, IK ben woedend, IK ben woedend, IK ben woedend! Hoeveel van jullie die ernaar verlangen om MIJN Bruid te zijn, die IK heb geroepen om MIJN Bruid te zijn, hebben heiligheid verlaten? Hoeveel van jullie maken excuses voor zonde? Hoeveel van jullie weten dat MIJN Woord zegt "eer de Sabbat Dag en houd het Heilig" en nog steeds vullen jullie de kerken op Zondag.

Dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, MIJN Bruid zal geen deel hebben in deze dwaasheid. IK zei, "Ben Heilig zoals IK Heilig ben." MIJN Bruid zal Heilig zijn of IK zal geen deel hebben aan haar. Jullie willen weten wie de dwaze maagden zijn? Jullie willen weten waarom zij niet genoeg olie in hun lampen hadden? Zij hadden niet genoeg Heiligheid. Zij wisten dat IK eraan kwam, maar zij bereidden zich niet voor. Het is niet genoeg om slechts van MIJ te houden, Het is niet genoeg om MIJ slechts te dienen, het is niet genoeg om slechts MIJN Woorden te prediken. IK EIS HEILIGHEID!

Als jouw echtgenoot, zou IK geen deel aan jou hebben als je niet Heilig was. Hoeveel meer van een standaard van Heiligheid heb IK. Stop met excuses te maken voor zonde. Elisabeth, jij weet dat IK opnieuw en opnieuw zei, "Beproef de geest die spreekt" stop met excuses te maken voor jouw broeder. Het betekent niet dat IK niet van hem hou, maar het betekent dat hij de geest der verleiding toeliet om in te voeren. Toen hij geloofde dat IK zei, neem die sigaretten op en drink die likeur, hoe zouden mensen het verschil kunnen zien tussen MIJN geest en die van de vijand want hij predikt MIJN Woord maar hij ruikt zoals de wereld.

IK stond dit toe om te gebeuren, trots gaat voor de val. Luigi moet een leergierige geest hebben; hij moet berouw tonen en toegeven dat IK niet een man ben die kan liegen. Waar hij ooit alleen MIJN stem hoorde, maar beetje bij beetje voerde de vijand in, dus stond IK dit toe voor jou om te bemiddelen en voor jou om te bidden. Want toen je voor hem bad, bad je voor anderen die ernaar verlangen om MIJN Bruid te zijn. Terwijl je de misleiding aanschouwde die hem voor de gek hield, zo heb je ook de misleiding aanschouwd in anderen die MIJN Bruid willen zijn.

Kun je je een Bruid voorstellen die daar staat in sprankelend wit? Nu, kun je je dat kleed voorstellen met nicotine aantasting? IK zet MIJN Kinderen niet; IK zet MIJN Bruid niet in verslaving. Kun je je MIJN Bruid voorstellen en dat ieder woord dat uit haar mond voortkomt Heilig is? Kun je je nu de stank van alcohol in haar adem voorstellen? Haar vingers aangetast met nicotine? Kun je je MIJN Bruid voorstellen die daar Heilig staat, die alleen de schoonheid van MIJ wil aanschouwen? Nu, kun je je dezelfde Bruid voorstellen, achter gesloten deuren verbergt ze zich, met lust in haar ogen, terwijl zij kijkt naar porno, haar gedachten gevuld met vervuiling?

Weg van MIJ, waag het niet om jezelf MIJN Bruid te noemen, dat betekent niet dat je niet geroepen werd, het betekent gewoon dat IK jou niet zal accepteren als je niet voor MIJN Vader kunt staan als een Esther, Heilig en puur en gehoorzaam voor MIJ en MIJN Vader YAHUVEH. Kun je je MIJN Bruid voorstellen die daar staat voor MIJ in sprankelend wit, ieder woord dat uit haar mond voortkomt is opnieuw Heilig met Lofprijzen op haar lippen voor MIJ, ieder woord vol aanbidding en liefde. Nu, stel je je dezelfde voor die voor MIJ staat met vervloekingen op haar lippen, lastertaal dat erdoorheen komt alsof het vanuit een riool komt. Zegt MIJN Woord niet, "Uit de overvloed van het hart spreekt de mond?" Maak geen excuses waarom je vloekt. Ieder woord dat uit jouw mond voortkomt, ieder woord dat uit de mond voortkomt van MIJN Bruid moet Heilig zijn.

"IK BEN" furieus. Jij wilt weten waarom de Heilige Engelen nog niet kwamen, Elisabeth? Je wist het alreeds, IK vertelde jou dat IK het jou zou vertellen. IK vertelde jou dat jij de Ring Maiden bent, IK heb jou nooit verteld om te luisteren naar een ander. IK vertelde jou dat het overeen zou komen met MIJN Heilige Feesten. IK vertelde jou dat het overeen zou komen met MIJN Heilig Woord. Toen je ontdekte dat wat gesproken werd tegen jou door een ander niet overeen kwam met MIJN Heilige Woorden, waarom berispte je niet wat je hoorde? IK stond dit toe om te veroorzaken dat je stoutmoediger bent, want beiden jij en jouw echtgenoot wisten dat jullie niet konden geloven wat jullie verteld werd.

IK zal een Bruid hebben, zij is alreeds verzegeld en de dwazen kijken toe en maken excuses om te zondigen, maar IK heb wel een Bruid. Dat is waarom ik jou en jouw echtgenoot opnieuw en opnieuw heb verteld, dat IK Heiligheid eis. Deze bediening staat voor Heiligheid. Deze Ring Maiden zou Heiligheid moeten verwachten. Dit betekent niet dat IK de anderen niet lief heb maar IK heb maar één Bruid. Zoals IK jou heb verteld Elisabeth, en je bent niet stoutmoedig genoeg geweest om het te spreken maar nu zal IK het doen.

Op Rosh HaShanah in 2005, toen je bad, "Oh maak mij waardig om uw Bruid genoemd te worden zoals in Openbaring 14, want we weten YAHUSHUA dat dit alleen uw Bruid is" en IK zei, "Luister Elisabeth, als IK ervoor kies om te beschermen en als IK ervoor kies om te verzegelen en IK neem sommigen van MIJN Bruid mee zoals Openbaring 14 verklaart, bevrijd van deze aarde, verzegeld en beschermd op deze manier en IK ervoor kies om sommigen van MIJN Bruid achter te laten zoals gesproken wordt in Openbaring 7, verzegeld en beschermd maar dat IK hen achter laat in deze wereld om MIJN Woorden te blijven prediken, om een standaard te zijn tegen het kwaad, ben IK dan niet nog steeds MIJN Bruid aan het beschermen en aan het verzegelen?

Wat gaat het jou aan hoe IK heel MIJN Bruid bescherm en verzegel? Sommigen van dezen zijn als Openbaring 14, en zij zijn MIJN eerste vrucht, Elisabeth. IK heb jou alreeds verteld dat dat de groep is, waar jij zult gaan. Sommigen zijn MIJN Schild Krijgers en Schild Dienstmaagden in Openbaring 7 en zij zijn alreeds verzegeld, zij wachten slechts dat af wat IK heb gezegd dat plaats moet vinden, maar zij zijn verzegeld en geen pijniging zal naar hen toekomen. Beiden zijn MIJN Bruid. IK heb maar één Bruid. En IK kies ervoor om sommigen eerst mee naar huis te nemen, en IK kies ervoor om sommigen hier op deze aarde te laten. Zul je nu voort spreken wat IK jou vertelde om te zeggen in stoutmoedigheid?

Hoeveel van MIJN Bruid heeft gezegd, "Ik heb gewoon niet het gevoel dat ik deze aarde al zal verlaten." Dat is omdat zij van Openbaring 7 zijn, omdat IK een geest van oorlogvoeren in hen geduwd heb, een Geest der overleving. De anderen in Openbaring 14 verlangen naar MIJ om te komen. Zij zien zichzelf niet oorlogvoeren op deze aarde, maar IK zal komen voor de Openbaring 7 Bruid net zo zeker als dat IK zal komen voor de Twee Getuigen. De Twee Getuigen, opnieuw herhaal IK voor jou, zijn deel van de Bruid van Openbaring 14 en zij zullen eerst worden opgenomen als de eerste vruchten en dan zullen zij terugkeren. De Gasten van het Bruiloftsmaal van het Lam zullen uit de Grote Verdrukking komen. Zij zullen diegenen zijn die hun gewaden hebben gewassen in MIJN Vergoten Bloed.

Er komt een valse opname aan. De duivel wil de spot met MIJ drijven op alle manieren. Dit is waarom het zo zeer dringend is om het woord uit te brengen zodat mensen niet misleid zullen zijn. Pas op voor de evangelisten op TV. Waarom denken jullie dat zij zo rijk en zo beroemd zijn? Omdat zij zielen zullen gaan leiden naar de anti-messias, zij hebben de prijs betaald, zij zijn gekocht geworden. Pas op voor de evangelisten op TV wanneer zij u niet MIJN Joodsheid aan het leren zijn.

Oh, hoe makkelijk deze wereld wordt verleid. Als zij niet aan het leren zijn dat mensen weg moeten keren van zonde, dat zij berouw moeten tonen, op hun gezichten moeten vallen voor MIJ, dan zijn zij niet van MIJ. Het is meer dan slechts zeggen, "Oh Jezus, kom in MIJN hart." Het wordt "weg keren van zonde" genoemd, afstand doen van satan, berouw tonend en MIJ in hen laten levende. Pas op voor deze predikers die alleen uw jeukerige oren willen kalmeren. Dat is waarom IK zulk een bedieningen als dit op heb gevoed, die de waarheid prediken in Heiligheid. Pas op voor een ieder die zegt dat de Tien Geboden veranderd zijn, "we kunnen gaan en aanbidden en kunnen iedere dag de Sabbat Dag noemen."

Dit is de boodschap die IK bij jou achterlaat deze dag, en niets van deze boodschap zou voort zijn gekomen als IK niet een Luigi jullie pad op had gestuurd want hij is verleid geweest. Dit betekent niet dat hij MIJ niet toebehoort. Dit betekent dat hij voor MIJ op zijn gezicht moet vallen. Hij moet zichzelf vernederen en dat verlaten wat IK hem niet heb verteld om te doen. IK geef deze boodschap niet alleen aan hem, IK geef deze boodschap aan jullie allemaal. Uit deze hele wereld slechts 288,000 noem IK MIJN Bruid, uit deze hele wereld. Maar dit betekent niet dat IK niet lief heb en dat IK niet red, het betekent alleen dat slechts een zeer klein restant waardig is om MIJN Bruid genoemd te worden.

Hoeveel dat u van MIJ houdt kunt u afmeten aan hoezeer een verlangen u heeft naar Heiligheid, want dat is waar IK naar kijk. MIJN Bruid zal zichzelf niet prostitueren voor andere Goden, maar IK en MIJN Vader YAHUVEH zullen nummer EEN zijn. IK en MIJN Vader zijn EEN. Herinner dit wanneer u wilt weten, "YAHUSHUA, ben ik uw Bruid?" Antwoord het voor uzelf. IK heb een hoge standaard voor Heiligheid voor MIJN Bruid.

Elisabeth, IK zal nooit een ander vertellen om jou te vertellen wanneer jij deze Heilige Engelen zou moeten verwachten om te komen. IK zal nooit een ander vertellen welke dag IK zal komen, want IK heb jou verteld dat IK het jou eerst zal vertellen, MIJN "Ring Maiden", zodat jij kan zeggen, "Bereid de weg, de Bruidegom komt eraan." Zodat het nieuws uit kan roepen en zal ringen tot MIJN Bruid ver en wijd. Wanneer de Heilige Engelen naar jou toekomen, zal MIJN Bruid het weten terwijl zij bemiddelen, helpen en bidden voor jou, MIJN Bruid zal het weten, want MIJN Bruid heeft een verlangen om één te zijn met jou, want jij bent één met MIJ. Een ieder die deze Bediening haat is geen deel van MIJ, want hoe zouden zij deel van MIJ kunnen zijn en Heiligheid en gehoorzaamheid haten?

Pas op voor enige profeet die zichzelf een profeet noemt, zelfs als het lijkt dat MIJN Woorden voort aan het komen zijn uit hun lippen, zelfs als het overeen lijkt te komen met MIJN Woord, als zij aan de buitenkant aan het zondigen zijn, aan de buitenkant een stank aan het veroorzaken zijn om op hun getuigenissen te komen. IK vraag jullie dit, "Waar gebood IK ooit in de Heilige Geschriften MIJN Profeten, of waar gebood Abba YAHUVEH ooit ZIJN Profeten om zich op iedere manier te gedragen behalve HEILIG?" Hebben wij niet altijd de Profeten apart gezet om Heilig te zijn voor ONS?

Dus zou jij een ieder moeten berispen die tot jou komen, excuses makende voor zonde en zeggende dat IK, YAHUSHUA of YAHUVEH hen heeft verteld om te zondigen. IK laat jou hier aan herinneren, een ieder die denkt dat ie data aan het prikken is en gezonden is om jou te vertellen wanneer de opname van mijn Bruid zal komen, IK heb hen niet gezonden. Dat is waarom IK jou de Ring Maiden noem en IK heb jou alreeds verteld dat IK terug zal komen op een Sabbat, en iedereen die zegt, "Het zal zijn op een Zondag," weet dat zij niet van MIJ zijn. Een ieder die zegt, "Het zal op enige andere dag zijn behalve de Sabbat," weet dat het niet van MIJ is want IK ben niet een mens die kan liegen. Leugenaars zullen komen, en zij zullen tot jou komen, net zoals een engel des lichts. Waarom denk je dat zoveel keren, het Woord uit is gegaan, deze dag, die dag, zal de opname komen, maar het komt niet overeen met wat IK jou heb verteld?

Bestudeer en lees de profetische boodschappen die IK jou alreeds heb gegeven, en als het niet overeen komt, smijt het eruit. Want jij bent MIJN Ring Maiden, en net zoals de roeper uitriep, "Bereid de weg, de Bruidegom komt eraan," zo zal IK jou dat ook vertellen, en de ware Heilige Engelen zullen komen. Maar je hebt niemand nodig om jou de datum te vertellen. De Heilige Engelen zullen gewoon verschijnen en de vijand ongemerkt vangen. Nu Elisabeth, hoef jij niet langer de last te dragen wanneer mensen jou schrijven en zeggen, "Ben ik de Bruid?" Nu kunnen zij deze profetische boodschap rechtstreeks van MIJN mond horen komen en zijzelf kunnen weten door hetgeen de woorden hebben gezegd, "Ben ik YAHUSHUA's Bruid?" Pas op voor de vervalste Bruid. Aanschouw MIJN Echte Bruid. Dit is de laatste roep voor MIJN Bruid.

* * * * * * *

Sommigen beledigend, anderen verlichtend in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

15/2/06

P.S. Voel u alstublieft vrij om te kopiëren en te delen met anderen, het enige dat wij vragen is laat deze hele boodschap alstublieft in tact inclusief Niko's boodschap met de uitleg van hoe deze profetische boodschap voort kwam. Dankjewel voor allen die een hulp zijn voor deze Bediening en mijn echtgenoot en mij.

 

Brief der bemoediging van Elisabeth 20/2/06

 

Geliefden van YAHUSHUA ha MASHIACH,

YAHUSHUA zei om de Mensen te vertellen, "Geef niet op, poets jezelf gewoon op." YAHUSHUA vertelde mij onder het praten met Adam aan de telefoon zojuist, dat ik een open brief moet schrijven aan de mensen en hen dit moet vertellen, "geef niet op, poets jezelf gewoon op." Dit kwam nadat ik een geannuleerde subscriptie ontving van iemand die op de lijst was geweest voor vele maanden. Ik schreef haar dit en ik deel het met jullie allemaal die zich boos op mij voelen voor de nieuwste Profetie 82, "Laatste Roep voor YAHUSHUA's Bruid!"

Ik weet dat je woedend bent om de nieuwste Profetie 82, "Laatste Roep voor YAHUSHUA's Bruid!" Ik wil jou gewoon aanmoedigen en je laten weten dat dit niet gaat om verlossing; dit gaat om geroepen te worden tot de Heiligheid van YAHUSHUA's Bruid zoals een Esther. Ik moet jou vertellen dat dit niet betekent dat je op zou moeten geven, maar het betekent alleen dat je opgepoetst moet worden, zoals allen van ons ernaar zouden moeten streven om dat te doen. Ik zal jou niet meer schrijven, en normaal gesproken doe ik niets wanneer mensen subscriptie annuleren, maar jij bent erg bijzonder voor YAHUSHUA dus laat de duivel jou alsjeblieft niet pijnigen. Wij allen hebben gezondigd en derven de perfectie van YAHUSHUA.

Ik ben slechts de Boodschapper, die ernaar streeft om alles te zijn dat ik kan zijn in YAHUSHUA's genade om waardig genoemd te worden om ook YAHUSHUA's Bruid genoemd te worden. Dank jullie voor alle email binnenkomt om mij te bedanken voor het afleveren van deze boodschap van tuchtiging. Herinner jullie dat YAHUVEH diegenen tuchtigt waar HIJ van houdt. Ook YAHUSHUA doet dat. Ik word herinnerd aan de vrouw die gevangen werd in de daad van overspel en toen anderen haar wilden stenigen, verdedigde hij haar, en vertelde haar toen, "Ga heen en zondig niet meer."

Dit is alles dat YAHUSHUA aan het zeggen is tegen ZIJN Bruid. Geef niet op, poets jezelf op. Berisp satan en besef dat als u wordt verteld dat het hopeloos is voor u om Heilig te zijn zoals YAHUSHUA eist van ZIJN Bruid, dan herken de stem van satan, en berisp hem en vertel hem dat het vergoten Bloed van YAHUSHUA tegen hem staat, en dat u zichzelf overgeeft aan YAHUSHUA en dat hij van u moet vlieden in de naam van YAHUSHUA. Als u wilt dat wij in overeenkomst staan, dat u de overwinning zult hebben over wat dan ook voor zonde dat u in slavernij houdt, schrijf ons en wij zullen voor u bidden. Dank u voor het niet stenigen van deze boodschapper. Dank u voor de brieven van liefde en steun. Wij zijn waarlijk familie.

Liefde en zegeningen in YAHUSHUA's NAAM

Jullie Zuster in YAHUSHUA,
Elisabeth