Profetie 83

IK, YAHUVEH ZEGT, "BEREID UZELF VOOR,
HET EIND IS NABIJ!"

Geschreven/gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

15 Maart 2006 tijdens de Purim Dag in de middag

* * * * * * *

Elisabeth: Ik begin met het uitspreken in Heilige Tongen over de telefoon, biddende met een andere lid van de Bruid van YAHUSHUA, genaamd Adam vanuit Canada. Deze profetie kwam nogal onverwacht en mijn man nam het op. Wanneer hij besefte wat er aan de hand was, rende hij gelijk naar de band recorder. Wanneer de real audio is afgespeeld, zie ik korte visioenen van verschrikkelijke dingen die staan te gebeuren en ook horende de woorden, "Moorana, moorana, moorana." Ik weet wat de woorden betekenen, "Moord, moord, moord."

Ik weet niet welke taal het is en ook niet hoe het gespeld moet worden. Ook is het woord ‘Horror’ helemaal over met het woord ‘Horrenda.’ Ik spel dit niet goed, maar in dit profetische woord zul je het vaker dan een keer horen op de audio. Als iemand dit woord herkent in een andere taal, dan ben ik geintresseerd in het weten van welke taal dit is op aarde, misschien is het gewoon een Hemelse taal. We weten dat het spreken in Heilige tongen is als spreken in tongen van mensen en engelen, zegt de bijbel.

* * * * * * *

IK, YAHUVEH ZEGT, "BEREID UZELF VOOR,
HET EIND IS NABIJ!"

Elisabeth biddende: Ik smeek U, ABBA YAHUVEH, laat dit woord niet uitkomen als het niet U is, als het niet Uw tijd is, verbreek niet die zegel. Ik smeek U ABBA YAHUVEH, in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Oh, MIJN Geliefde RING MAIDEN, hoeveel langer nog? IK heb toegestaan dat de Bruid van YAHUSHUA in de gat stond zoals Abraham in de gat stond voor Lot. Hoeveel langer denk je dat IK nog moet wachten? Hoe IK beledigd word, hoe MIJN NAAM veracht wordt, hoe MIJN Heilige mensen die MIJ vertegenwoordigen gelasterd worden. Hoe ze worden vermoord over de gehele wereld ter wille van MIJ, omdat IK het tot zo ver bewaard hebt van wat er op Amerika zal komen, hoeveel is al toegestaan. Nu vertel IK je om een nieuw gebed op te zeggen, want het eind is nabij.

Dat is waarom de Bruid voor MIJ moest komen op deze Purim en Heilig zijn voor MIJ en voor MIJN ogen. Dat is waarom IK zei, "YAHUSHUA maak je Bruid gereed zonder vlekken en kreukels, want het kwaad is kwader geworden, en de Heiligen zijn Heiliger geworden voor MIJN ogen." MIJN ogen gingen heen en weer vooral rond deze tijd van Purim. In de zogeheten Christelijke kerken is deze Heilige tijd geen eens vermeld, of sommige hebben het wel gedaan maar met een voorbijgaande blik.

Het is deze Ministerie die IK jou heb laten baren waar de mensen de betekenis leerden van het belang van de bloed lijn van een Mordekai en de gehoorzaamheid van een Esther. Nu geef IK je een nieuwe mandaat om te geven aan de Bruid. Wees niet bezorgd over diegene die zullen spotten en beledigen. Wees niet bezorgd met de gelaats uitdrukkingen op hun gezichten. Je moet alleen gehoorzamen en dat zijn de woorden die IK te zeggen heb. IK, YAHUVEH beveel de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH om deze dag te bidden voor de Twee Getuigen. Bid voor de Twee Getuigen, want de tijd komt eraan dat IK de engelen stuur, oh zo kort nog, om te bevestigen wie de Twee Getuigen zijn in MIJ.

Opnieuw en opnieuw heeft satan geprobeerd om hun leven te ontnemen. Net als dat er een Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH is, is er ook een bruid van satan. Deze ministerie heeft ze keer op keer geconfronteerd, maar wist het niet. Er zijn er die jou zo erg haten met zo’n wraak, dat zelfs de 200 heksen die opgegroeid zijn door de hand van satan tegen jou gebeden hebben, degene die IK de (Ring Maiden*)noem. [Notitie: Tijdens Purim in Afrika, was het op het nieuws en internet dat 200 heksen zichzelf verzameld hadden om spreuken en vloekingen uit te spreken.]

Maar hun aanvallen kwamen niet door, omdat IK de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH jou heb laten dekken. Voordat ze deze aarde verlaten, voordat de Twee Getuigen worden vrijgelaten als de eerste vruchten, zullen ze weten wie ze zijn in MIJ. IK beveel alle leden van de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, om te beginnen met bidden voor hen die IK de Twee Getuigen noem. Aanschouw, IK, YAHUVEH vertel een geheim aan de wereld, zie IK zal een nieuw ding doen, het is een man en het is een vrouw. Omdat jullie mannen spotten en beledigen, net als IK D’vorah (Deborah) heb opgevoed als Rechter over geheel Israel (Richteren 4:4), zo zal IK ook opvoeden, zo was het ook al voorbestemd, degene die komen zullen een geest als Mozes hebben, degene die komen zullen een geest als Elijah hebben. Maar zolang deze twee in sterfelijk vlees zitten, komen de aanvallen op hun af.

IK, YAHUVEH beveel de gehele Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH om vanaf nu af aan de gebeden die je nu op zegt hen erin bij te betrekken. Dat ze een goddelijk gezondheid hebben terwijl ze nog in hun sterfelijke vleeselijke lichaam zitten, dat ze veel moediger zullen uitspreken en dat hun vijanden voor hun ogen zullen worden vernietigd. Net als dat Elia van de Oudheid bad, zo zal ook dezelfde zalving over deze twee zijn. De vijanden zullen ineenkrimpen van angst, omdat ze zullen herkennen dat de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH er is. Zo is het rond deze Heilige tijd van Purim dat IK jullie laat zien hoe dichtbij het eind is, IK vertel jullie nu al om de Twee Getuigen te dekken die op deze aarde zijn. Ja, ze zijn hier al, maar ze zijn zo zachtmoedig, en ze zeggen, "Natuurlijk niet ik, als het wel zo is, wil ik het niet weten."

Maar IK vertel jullie dit, en IK spreek tegen hen waar IK van weet dat die de Twee Getuigen zijn. Jullie zullen weten wat jullie weten, zelfs voordat jullie van deze aarde worden weggevoerd. Zullen jullie in een verheerlijkte lichaam terugkomen. Jullie zullen staan voor dat wat de Klaag Muur heet. Vlammen zullen vanuit jullie lippen komen, vuur zal uit jullie hielen komen en jullie zullen verkondigen wat IK jullie vertel te verkondigen en geen man en geen vrouw en geen duivel en geen demoon zal kunnen standhouden. Voor de Koning van alle Creatie, wie IK ABBA YAHUVEH is, beveel de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH om te gaan bidden.

Maar onthoud dit, wanneer ze zullen beseffen wie ze zijn, zullen jullie dingen zien gebeuren op deze aarde op een manier gelijk IK hun vertel te beginnen met het loslaten van de woorden in de spirituele rijk die IK hun heb gegeven om te zeggen. Nu meteen Bruid van YAHUSHUA, bid ervoor dat ze zullen ontvangen en geloven van de zalving die IK over hun heen heb geplaatst. Onthoud dit, het is een vrouw het is een man. Doe het werk dat je hebt en doe het vlug. IK zeg het nogmaals, doe het werk dat IK je gegeven heb om te doen en doe het vlug.

Diegene van jullie die goud en zilver hebben verzameld, diegene van jullie die IK heb gezegend met edelstenen, wat voor goeds gaat het jullie doen, wanneer het achterblijft? IK heb overvloedig gezegend, financieel en in alle manieren en toch hebben sommigen van jullie die de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH zijn nog nooit zelfs deze RING MAIDEN geschreven. Vooralsnog zijn jullie in geheim gegroeid met kennis en zijn spiritueel vet geworden net als alle kennis en zalving die jullie hebben vergaard en niet hebben gedeeld en toch heb IK jullie niets te kort laten komen. IK zal jullie verantwoordelijk houden voor wat jullie doen voor het Hemelse Koninkrijk.

Herinner je Elia van de Oudheid? IK stuurde hem naar de weduwe van Sarefat. Ook al waren er velen, velen weduwenaren in dat land, IK hanteerde er eentje. Naar wie deze Ministerie gestuurd is, wie IK MIJN Elia van de Nieuwheid naar toe stuur, wat jij gedaan hebt tegen hun, heb je ook zo bij MIJ gedaan. En IK vertel jou dit IK, YAHUVEH verteld jou dit, wie dan ook die deze Ministerie aanraakt of beschadigd op welke manier dan ook, MIJN RING MAIDEN op welke manier dan ook, het is alsof je aanraakt en een scherp puntige stok in de pupil van IK, YAHUVEH’s ogen stopt en IK zal wraak nemen, en in MIJN Wijnpers van gramschap zul je gaan en IK zal jou persen in zeven verschillende richtingen en dat is alles wat ze zullen horen dat IK jou pers in alle opzichten, gedachten, lichaam, geest en ziel. [Profetie 80]

Heb IK niet gewaarschuwd van, "Raak MIJN gezalfden niet aan en doe ook niet MIJN Profeten pijn." Je denkt dat je tong is weggekomen met het spreken van die lasterende woorden en je noemt hetgeen kwaad dat goed is in MIJN ogen. IK zal je laten wensen dat IK je tong eruit had gesneden voordat IK jou toe liet met het spreken van dit soort drek. Maar voor hen die deze Ministerie omhelzen, voor hen die deze waarheden omhelzen, voor hen die deze Ring Maiden omhelzen, IK omhels jullie. Want dit is niet slechts een vrouw, dit is niet louter een vrouw, dit is een vat waar IK, YAHUVEH MIJN waarheden doorheen heb gesproken. Voor diegene van jullie die deze waarheden hebben ontvangen, IK ontvang jullie.

Voor hen die hebben veracht en gespot, IK, YAHUVEH heb jullie verworpen. Lees Esther opnieuw. IK ben gesymboliseerd in die Koning. Hoeveel van jullie zijn Wasti’s? Je denkt dat je vol van schoonheid bent; je bent niet eens gekomen wanneer IK, YAHUVEH zei kom. Zo heb ik jou verbannen. Tot MIJN Koninkrijk zul je NIET komen. Er is een grotere bemiddelaar dan Koningin Esther. Het is MIJN Zoon YAHUSHUA. IK vertel jullie dit, oh machtige Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, geen goed ding houd IK achter van jullie. Er is een boek van herinnering wat is opgeschreven en ieder van jullie namen zijn geschreven in liefde. Jullie hebben geleden om Heilig te zijn, zo wil IK laten weten hoeveel IK van jullie hou. Het is IK dat jou heb gekozen om MIJN Zoons Bruid te zijn. Het is IK, YAHUVEH dat jou kiest om MIJN Zoons Bruid te zijn.

[Onthoud, de Bruid van YAHUSHUA is niet gewoon een vrouw, maar de mannen en de vrouwen die zonder vlek of kreukel zijn, lopende in gehoorzaamheid, en op het punt staan om meegevoerd te worden om met YAHUSHUA te zijn. Bidt ervoor om waardig toe rekenbaar te zijn als een van de Bruid.]

Voor hen die MIJN stem weten, jullie zullen De Geest herkennen die spreekt, jullie zijn waarlijk MIJN lammetjes, jullie zijn waarlijk MIJN schapen. Voor de anderen van jullie, die zeggen, "Dit is slechts Elisabeth, opgeblazen met trots," IK vertel jullie dit, "Het zijn jullie die IK verafschuw." IK zal jullie forceren op een dag om te bekennen dat dit Ministerie degene is waarvan IK hou en dat alle Ministeries wie deze woorden aanneemt en verspreid naar de vier uithoeken van deze aarde, het is jullie van wie IK zal houden, het is jullie waarvan IK hou, het is jullie dat IK zal omhelzen zoals jullie de waarheden omhelzen voor deze waarheden zijn gesteund met MIJN Heilige Geschriften, en hoe durft iemand deze profetieen vals te noemen. Voor jou om dit te zeggen, noem je MIJN Zoon YAHUSHUA onwaar want is HIJ niet het Levende Woord?

Ga weg van MIJ, ga weg van MIJ, je behoort hier niet eens. Alleen voor hen die willen zitten bij de Feestmaal Tafel en smullen op de waarheden en die spirituele voedsel nemen en de anderen voeden die hier behoren. Dit is MIJN bevelschrift, dit is het bevel dat IK uitvaardig vanaf MIJN troon in de Hemel en IK heb het uitgesproken op deze dag, [Lees de Feestmaal Tafel droom] Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, dek dit Ministerie meer in gebed. Dek deze Ring Maiden en dek Nikomia meer in jou gebed, wees een zegening naar hun zoals zij een zegening naar jou zijn, of anders zal IK jou op een dag vragen waarom was jij niet? Dek hen die IK de Twee Getuigen noem. Aan de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, als je aan MIJ vraagt en als je gelooft, zal IK jou het antwoord vertellen, zal IK jou meer onthullen over deze die IK de Twee Getuigen noem. Ze hebben jou dekking nodig, ze hebben jou gebeden nodig. Terwijl ze nog in sterfelijk vlees zitten, tracht satan hun leven te ontnemen om de waarheden die IK uitgesproken heb tot zwijgen te brengen, dus dek hun in jou gebeden.

IK, YAHUVEH ben zo behaagd in de gebeden van de Bruid van YAHUSHUA die voor MIJ zijn gekomen op deze Dag van Purim. Zoals een zoete geur kwamen ze voor MIJ. Zoals zoete wierook openden de engelen ze open en IK ben zo behaagd. En dat is waarom IK meer genade heb gehad en IK zei, "Hoeveel langer willen jullie MIJ laten uitstellen?" Maar het eind is nabij. Wanneer de verzegelde profetie [78] is uitgebracht, zal een van de zegels verbroken worden. WEE aan deze wereld wanneer Elisabeth uitspreekt wat IK heb verstopt. Oh, maar MIJN geliefde Bruid van YAHUSHUA, van hen wie de leden zijn van Open. 14 en Open. 7, jullie hoeven niet te vrezen. Alle Gasten wie zijn uitgenodigd tot het Bruilofts Maal van het Lam, jullie zullen moeten lijden voor HEM [YAHUSHUA]. Oh, maar de beloningen die op jullie staan te wachten.

Momenteel zijn de wapens die de Bruid van YAHUSHUA hebben in de spirituele rijk. Maar IK vertel jullie dit: in de Grote Verdrukking, net als de Koning die het bevel gaf en zei neem jullie wapens en bescherm julliezelf, zo zal het ook weer zijn maar niet voor de Open. 14 Bruid. Dat is waarom IK hen zal verlossen van deze aarde en de Twee Getuigen zullen tussen die nummer zitten en zij zullen terug komen.

Oh, maar jullie kostbare Bruid van Open. 7, jullie zijn al verzegeld, geliefden. Niemand kan jullie kwaad doen. Er zal een korte tijd zijn dat jullie wapens nemen en beschermen en de Gasten helpen om tegen satan en diegene met het MERK van satan te vechten en dan zullen jullie lopen in die verheerlijkte lichaam wanneer jullie de woorden horen, "En de doden in Christus zullen als eerst opstaan." Omdat jullie het woord Christus hebben geleerd is dat de enigste reden dat IK het uitspreek. Het zijn de doden in YAHUSHUA ha MASHIACH welke de Twee Getuigen en diegene die worden gemarteld zullen wezen rond die tijd. Die zitten in de tweede wegvoering en samen met de Open. 7 Bruid zullen ze ook worden opgenomen voor de ogen van de heidenen. Dat zijn de geheimen die gereserveerd zijn voor YAHUSHUA’S Bruid. Laat de anderen spotten en lasteren. Dit is de feestmaal tafel die IK voor jullie neerleg deze dag. Zij met spirituele oren zullen horen, alle anderen zullen doof blijven. Zij met spirituele ogen zullen zien, alle anderen zullen blind blijven. Dat zijn de woorden die IK, YAHUVEH uitspreek deze dag, de Koning der Creatie, op deze Heilige Purim Dag.

IK, YAHUVEH zegt, "Wees voorbereid geliefden, het eind is nabij." Zoals IK geprofeteerd heb jaren geleden door Elisabeth heen over de Kokende Zwarte Bloed Plaag, dat zou komen als een teken van MIJN toorn, nu spreek IK het uit van MIJN Ring Maiden. Het is al losgelaten. Het is begonnen. De ziekte is in de incubatie stadium en er zal geen geneesmiddel wezen. Maar geliefden, wees gerust voor allen die Heilig voor MIJ zijn, Heilig leven en die IK, YAHUVEH en YAHUSHUA als eerste in hun leven en liefde zetten, hun best proberen te doen om gehoorzaam te zijn naar de Heilige Geschriften, de Kokende Zwarte Bloed Plaag zal niet bij jullie komen. Het zal net als in de oude tijden wezen wanneer plagen werden losgelaten door Moses, door het uitspreken onder de zalving van de RUACH ha KODESH. En de plagen kwamen niet bij de Kinderen van Israel, alleen de Egyptenaren die andere goden dienden en aanbaden en zo zal het weer wezen.

Zoals in de dagen van Moses zo zal het weer wezen, zoals in de dagen van Lot, zo zal het weer wezen. Voor de zondaren die weigeren te bekeren tot zover, vandaag is de dag van redding, jij leest dit komende van de Last Chance Ministry, morgen kan het te laat zijn. Waar wacht je op? Een religie zal je niet kunnen redden, alleen een Heilig liefdevolle, gehoorzame relatie met YAHUSHUA en IK, YAHUVEH zal je kunnen redden. Je kan alleen terug keren naar de Hemel door de NAAM en BLOED van YAHUSHUA ha MASHIACH. Allen wie zijn uitgenodigd op het Bruilofts Maal van het Lam, IK heb deze waarschuwing voor jullie, in de Grote Verdrukking, degene die komt die gewoonlijk de anti-christ wordt genoemd, wie waarlijk de zoon van satan is, de zoon van verderf, hij zal komen en de naam die wereldwijd bekend is gebruiken en vervalsen, in iedere verwant en taal de naam die de Christen kennen en lief hebben de naam van Jezus Christus.

[ERG BELANGRIJK! LEES DE VOLGENDE PARAGRAAF VOORZICHTIG]

Pas op, tekenen en wonderen worden nog steeds gedaan en zielen worden nog steeds gered in de naam van Jezus Christus, wees niet bevreesd. Echter, het was nog niet het eind tijd en je bent rekenvatbaar voor wat je geleerd is. IK, YAHUVEH eerde en zalfde de naam ‘Jezus,’ hoewel MIJN Zoon YAHUSHUA een Hebreeuwse NAAM had gekregen door ZIJN Hebreeuwse moeder en ‘IK BEN’ZIJN Vader; ZIJN NAAM moet MIJN NAAM YAH bevatten. De naam van Jezus heeft MIJN Gewijde NAAM verwijderd, de NAAM dat boven alle namen is. MIJN NAAM is YAHUVEH en de NAAM van YAHUSHUA is een constante herinnering vertaald in iedere taal als YAH RED! Is het niet jullie gewoonte dat de Zoon vernoemd wordt naar zijn vader? Waarom denken jullie dat het verschillend is voor jullie Hemelse Vader om hetzelfde te doen? Het is een constante herinnering voor jullie dat IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA een zijn.

Het is satan en zijn dienstknechten die de NAAM YAH vrezen, maar IK ken MIJN kinderen hun liefdevolle harten. IK heb zelfs jullie vergeven voor het verlaten van MIJN Ware Sabbath rust dag, het verbreken van het 4e Gebod opnieuw en opnieuw, maar IK zal dit niet meer vergeven. Nu ben je rekenvatbaar voor wat jij weet. Je bent rekenvatbaar om anderen te waarschuwen. Er is een hogere heilige zalving in de Hebreeuwse NAAM van YAHUSHUA en in MIJN NAAM, YAHUVEH. De eind tijd is nu nabij en IK waarschuw jou om anderen te leren voor wat jij weet wat waarheid is. Er is meer zalving in ONZE Heilige Gewijde NAMEN. Gebruik ze, maak geen excuses meer. Tijdens de Grote Verdrukking moeten jullie MIJN Zoons Hebreeuwse NAAM YAHUSHUA ha MASHIACH aanroepen. MIJN NAAM YAH is in ZIJN NAAM, de NAAM boven alle andere NAMEN.

Als je dit nu niet leert, wanneer je in de Grote Verdrukking bid voor redding, of genezing, en je gebruikt de naam ‘Jezus,’ onthoud dat de zoon van satan deze naam zal gebruiken als God. Hoe kun je verwachten om genezen, gered of gezegend te worden met het gebruik van dezelfde naam dat de zoon van satan zal gebruiken? Je zal de zoon van satan aanroepen en het niet weten. In de Grote Verdrukking zal de zoon van satan zijn eigen dag apart zetten om aanbeden te worden en dat zal zondag wezen. Wanneer zondag aanbidding verplicht is en jullie over de gehele wereld bevolen worden om naar jullie dichtsbijzijnde zondags kerk te gaan, wees op je hoede, GA NIET.

Het is een val van de zoon van satan. Want iedereen die toch een zondags kerk bezoekt tijdens de Grote Verdrukking, zullen gehypnotiseerd door de deur komen, worden vastgehouden met de geesten van illusie, gedachten manipulatie, afgoderij en rebellie te midden van vele andere krachtige demonische geesten. Waarschuw ze nu. Zij zullen het Merk van het Beest hebben genomen en de kerk van vervuiling ingaan en hebben gekozen om het beest te aanbidden en zijn lichamelijke en spirituele merk te accepteren. Waarschuw ze nu mensen, voordat het te laat is.

Dat wil niet zeggen dat alle zondags kerken nu kwaad zijn, maar jullie zijn zo dichtbij nu, het eind is nabij, jullie moeten de mensen waarschuwen waar de pastoren het falen om dit te doen. Jullie moeten de waarheid leren van de Hebreeuwse Gewijde NAMEN van IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA de enigste Messias, het enigste Bloed die vergoten is voor menselijkheid als vergeving van zonden. IK accepteer geen enkel ander bloed offer, en geen andere bemiddelaar kan voor jou bemiddelen. Dat omvat geen zogenaamde dode heiligen. Zelfs niet YAHUSHUA’S eigen moeder, Miryam (Maria), want zelfs zij had YAHUSHUA nodig als haar Messias.

Dit is de enige reden dat YAHUSHUA’S Bruid een zondags kerk zal bijwonen, om de schapen en lammeren de waarheid te leren waar de pastoren geweigerd hebben, zelfs als het een persoon per keer is. Hier is het goede nieuws: net als MIJN geliefde Kinderen, wiens namen geschreven staan in het Lam’s Boek der Leven en zijn voorbestemd, zo ook is satan’s boek van de verdoemden. YAHUSHUA ZAL NIET EEN ZIEL VERLIEZEN WIENS NAMEN WAREN GESCHREVEN IN HET LAMS BOEK DER LEVENDEN VOOR DE GRONDLEGGING VAN DEZE WERELD. Je kan niet per ongeluk het Merk van het Beest kiezen en accepteren; je zal weten om dat niet te doen en liever sterven voordat je dat zou doen.

De enige ware genezingen, tekenen, wonderen, mirakelen en opstandingen komen van Hemel, elk andere genezing of redding is een illusie, en tijdens de Grote Verdrukking zullen er illusies wezen die waar zullen lijken maar leugens zijn rechtstreeks van de troon van satan. Leer nu en waarschuw nu de anderen. In de Grote Verdrukking ALLEEN in de NAAM van YAHUSHUA, NIET de naam van Jezus, zal er ware redding, genezing en opstanding kracht voortkomen. Mensen wie ‘Jezus’ nu liefhebben en dienen zullen zich verwonderen waarom hun gebeden niet geantwoord worden, hun geloof zal lijden en ze zullen zelfs sterven voor hun geloof, niet begrijpende waarom er geen redding komt in die [Jezus] naam.

Waarschuw hen nu zodat ze gewend raken om de Hebreeuwse NAAM YAHUSHUA en YAHUVEH en de RUACH ha KODESH te gebruiken. Satan wil niet de NAAM YAHUSHUA met MIJN NAAM YAH erin vervalsen. Er zijn miljoenen die dit lezen die de Gasten op het Bruilofts Maal van het Lam zullen wezen en gezegend zullen jullie zijn. Hoewel, jullie zullen alles of een deel van de Grote Verdrukking zien en jullie ogen zullen worden geforceerd om de horror te aanschouwen. Onthou dit, MIJN toorn is niet tegen jullie gericht, het is gericht tegen MIJN vijanden. Blijf heilig en sluit geen compromie en roep de NAAM van YAHUSHUA aan en vertrouw op ZIJN sterkte en zalving en houdt vast aan je geloof, want het zal niet makkelijk wezen. Want er zullen gedachten golven in de lucht zitten die je zal proberen te hersenspoelen. Leer de Heilige Geschriften nu om het als een wapen te gebruiken tijdens die tijd, want Bijbels zullen verbannen worden, maar zelfs satan zal niet alle Bijbels kunnen verbranden.

YAHUSHUA zal de Heilige Engelen, Open. 7 Bruid, Open. 14 Bruid, zo ook de Twee Getuigen gebruiken om te weten waar de Gasten zijn en om ze te helpen als dat nodig is. De Twee Getuigen zullen de Gasten beschermen en wraak voor hun nemen. Leer MIJN ware Shabbat omdat IK, YAHUVEH speciaal hen zal zegenen en beschermen die MIJ eren op de dag die IK, de Koning van alle Creatie, appart zette als de Sabbath dag van rust. Net als wanneer YAHUSHUA op de aarde liep en tekenen deed, wonderen, en mirakels op de Sabbath zelfs in de Grote Verdrukking speciaal op MIJN Sabbath, MIJN Heilige Dagen, hetzelfde zal gedaan worden in de NAAM van YAHUSHUA onder de zalving van de RUACH ha KODESH.

Er zijn geheimen die IK heb die nog niet besproken worden. Weet enkel dat IK, YAHUVEH nooit iemand zal verlaten of achterlaten die waarlijk YAHUSHUA en IK, de Koning van Creatie lief heeft, aanbidt en dient. Leer MIJN NAAM, het is YAHUVEH de Eeuwige. YAHUSHUA is MIJN Zoon. YAHUSHUA ha MASHIACH is jullie enige verlosser, de enigste NAAM en weg terug naar de Hemel. Voor al hen wie spotten en lasteren naar deze profetische woord, jullie zullen op de harde manier moeten leren dat het van MIJ, YAHUVEH’S mond komt, en gegeven is aan deze Ring Maiden. Naar MIJN Schapen en Lammeren rond deze wereld, neem dit woord als een ketting reactie over en laat het rond de wereld rinkelen. Onthou, zelfs de uitverkorenen als het mogelijk mocht wezen zullen misleid worden omdat jullie pastoren de lammeren en schapen hebben uitgehongerd. Wanneer je deze profetieen leest, ben je Heilige spirituele vlees aan het verorberen en eten.

Alle anderen wie dit Woord ontkent, al zeggen zij dat ze ‘Jezus’ liefhebben maar toch de Hebreeuwse Gewijde NAMEN, Sabbath, en Heilige Dagen en feesten weigeren te leren. Zij zullen verder gaan met het drinken van melk want ze willen geen spirituele tanden om deze spirituele vlees te eten. In de Grote Verdrukking zullen zij zich herinneren van wat ze hadden gelezen en sommige zullen bekeren en weten dat deze Ministerie waarlijk gezonden was van de Hemel. Voor MIJN Geliefde Baby’s, Bruid, Gekozen en de Uitverkorenen, kijk omhoog, jullie verlossing is nabij. Op een 1 of andere manier zal je weer terug komen naar huis in de Hemel.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op deze Heilige Dag van Purim op 15 Maart 2006. Gegeven aan deze Ring Maiden van YAHUVEH en YAHUSHUA. Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Persoonlijke Notitie: Ik ben geintresseerd in het horen van hen die deze kwestie van YAHUVEH in de NAAM van YAHUSHUA een antwoord geven, zul je het schrijven en met me delen? Ik weet dit, dat de Twee Getuigen, wie ze ook mogen zijn, de gebeden van de Bruid van YAHUSHUA en de Gasten van het Bruilofts Maal van het Lam nodig hebben. Ik werd wakker met deze sombere openbaring en huilde het uit voor de bescherming van de Twee Getuigen nadat dit woord gegeven was. Open. 11:3-13

 

Alsjeblieft voel je vrij om deze profetie te kopieren en te delen. De oogst is groot en de werkers zijn zo weinig. Het enige dat ik vraag is dat u terug linkt als u aan het plaatsen bent op uw website en houd alstublieft deze boodschap intact inclusief deze persoonlijke notitie hetwelk ik geleid werd door de RUACH om te delen. Vertalers, includeer alstublieft alles dat is geschreven.

Het werk van de Twee Getuigen zal zoals geen ander werk gegeven zijn. Ik huil voor hen onder de zalving, want het werk dat zij zullen moeten doen zou niet verafgunstigd moeten worden. Zij zullen meer horror zien dan dat ooit gezien geweest is op deze aarde. Doe alstublieft zoals YAHUVEH heeft gezegd en bid voor de Twee Getuigen. Bid alstublieft zegeningen over hen op alle manieren. Terwijl zij in dit sterfelijk lichaam zijn, bid dat de Heiligen hen de liefdevolle steun en aanmoediging geven. Bid alstublieft dat zij zullen geloven en de zalving ontvangen die aan hen is gegeven en alles zullen aanbidden dat zij zouden moeten doen. Bid voor bescherming van de Heilige Muur van vuur dat hen zal omringen aan alle zijden zodat geen man, vrouw, demon, duivel, hen kan pijnigen terwijl zij in dat sterfelijke lichaam zijn.

Pas op Roemende Komedianten! Een ieder die aan het roemen is dat zij één van de Twee Getuigen zijn zoals degene die zichzelf Elia de Tisbiet noemt, of de man Hawkins die lastering schreef in het Boek van YAHWEH is niet één van hen, zelfs wanneer de Twee Getuigen liggen in de straat zei hij dat zij er zullen liggen voor 3 ˝ jaren in plaats van 3 ˝ dagen, ik las dit met mijn eigen ogen, deze mannen en anderen die dit doen in trots.

De ware Twee Getuigen willen die roeping op hun leven niet eens toegeven. Zij zijn nederig en geloven niet dat zij waardig zijn voor deze hoge roeping en blijven zeggen, "Zekerlijk heeft U iemand beters." Dit is wat YAHUVEH mij heeft laten zien, dat is waarom de geschriften zeggen dat zij gekleed zijn in zak en as. Het is symbolisch voor het nederig zijn en in het rouwklagen voor de horror en zonde die zij zullen zien en wat zij nu zien.

Ik heb geweten sinds toen mij een Spirituele Staf gegeven werd, en mijn toen 6-jaar-oude zoon Jonathan, één van mijn identieke tweeling zonen zag het in het geestelijke rijk en beschreef het en ik voelde het gewicht ervan 19 jaar geleden, en iedere keer dat het werd gebruikt in het geestelijke rijk werd het slechts zwaarder, en nu is mijn man ervoor nodig om mijn armen omhoog te houden wanneer het gebruikt wordt onder de aanwijzing van YAHUVEH.

Deze Bediening heeft iets te maken met het vinden van de Ark van het Verbond, de 144.000 zoals in Openbaring 14 en de Twee Getuigen. Alleen terwijl de jaren zijn voorbijgegaan heb ik begrepen en zijn mij meer openbaringen gegeven door de profetische woorden die aan mij gegeven zijn. Er is een boek dat geschreven wordt nu door een ander lid van de Bruid van YAHUSHUA [Open:14] die aan het betalen is en al haar tijd aan het schenken is aan de profetieën, visioenen, dromen, en hoorbare woorden van YAHUVEH gepubliceerd te krijgen. Bid alstublieft voor haar, want dit is een enorme job. Bid ook voor de juiste uitgever. We zijn aan het proberen om de profetieën vertaald te krijgen zodat ze ook in verchillende talen kunnen zijn en ook in de vorm van een boek kunnen komen. Wanneer wij niet langer op het internet zijn, zullen deze boeken op z’n minst nog steeds hier zijn in de Grote Verdrukking.

We hebben nog steeds een Hebreeuwse vertaler nodig, en vele andere talen. Kom alstublieft naar voren als u zich aan wilt bieden om dit werk te doen. We hebben toegeweide, geconcentreerde vertalers nodig die dit werk zo serieus nemen als ik dat doe, geen schepen die voorbijgaan in de nacht. Bid alstublieft en kijk of u dit bent.

YAHUVEH (ook YAHUVAH, YAHVEH, YAHWEH genoemd) zegene jullie allen.


Apostel Elisabeth Elijah