PROFETIE 84

IK, YAHUVEH ZEG, "PAS OP VOOR DE ILLUSIE!"

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen

31 Maart,2006

* * * * * * *

Oh Amerika, hoe jij MIJ bedroefd. Als jij slechts de kale adelaar kon zien die jouw staten vertegenwoordigt zoals jij zegt, zou jij de kale adelaar zien huilen. Oh, mensen van Amerika, jullie regering verraadt jullie. Zij zijn erop uit om te dat te rantsoeneren wat IK jullie voor niets heb gegeven. Want jullie zullen niet alleen jullie voedsel gerantsoeneerd zien worden, jullie zullen niet alleen noodvoorraden gerantsoeneerd zien worden, jullie zullen water gerantsoeneerd zien worden, jullie zullen de medicijnen die nodig zijn gerantsoeneerd zien worden. Zij zullen zeggen, "Jullie zullen naar ons toe moeten komen voor toestemming om te kopen." Diegenen met oren om te horen, kijk naar de gieren die verkleed zijn als jullie politici. Kijk naar de demonische gezichten die verstopt zitten achter de gezichten van vlees. En dit heeft niet slechts invloed op Amerika. De naties die te arm zijn om dit te doen, geloof het of niet, zullen het veiligst zijn; de naties die het rijkst zijn zullen het meest gevaarlijk zijn.

Oh Amerika, jij die geschapen werd om apart gezet te zijn en om Heilig te zijn, oh, hoe ver ben jij gevallen. Als jij slechts de kale adelaar kon zien die jou vertegenwoordigt, zou jij zien hoeveel van jouw veren eruit geplukt zijn en toch weet je het niet, want je geeft het niet toe. Jullie natie is gebouwd op een illusie. Jij bent zo opgeblazen met trots en zegt, "Kijk hoe rijk ik ben." Oh, maar als zij slechts konden zien, jouw veren zijn geplukt. Je kunt niet eens vliegen, het is slechts een illusie.

Jij gaat van natie tot natie om oorlog te voeren. Jouw jongens en meisjes die hun levens neerleggen, want IK noem hen niet eens mannen en vrouwen, IK noem hen jongens en meisjes die aan het spelen zijn zoals speelgoed soldaatjes, gedwongen om in oorlogen te gaan waar IK ze niet gezonden heb. Oh, hoeveel moeders huilen. En deze naties zijn gedwongen om hun jongens en hun meisjes te zenden om tegen de pestkop te vechten die op het speelplein komt. Oh, maar jij hebt een vinger en jij wijst naar ieder ander en jij zegt, "Jij bent het ergst" en toch; hoeveel vingers zijn er terug gericht naar jou? Diegenen die jij terroristen noemt, IK zeg, "Oh Amerika, jullie zijn de terroristen."

De kaartenhuizen zijn gereed om te vallen. Jullie bouwen ze op de ruggen van de rijken, zodat jullie illusie in positie kon blijven. Jullie hebben de leugens, wij zijn de natie van de vrijen en de wijzen, kom en breng jullie armen. Maar wanneer de armen komen, zijn jullie een illusie van een leugen. Wat doen jullie tegen hen? Hoe behandelen jullie hen? Zij worden niet eens behandeld als mensen. Zij worden eruit gedribbeld alsof ze ratten zijn. Zij worden in de vallen geduwd van jullie regering. Jullie bestempelen hen als immigranten, illegalen. Zijn jullie niet degenen die hen hier uitnodigden? Wat doet jullie Vrijheidsbeeld daar? Kom naar het land van de vrijen en de dappere. IK SPUUG OP JOU, OH AMERIKA!

Normaal gesproken bekritiseerden jullie naties die zouden martelen. Kijk nu waar jullie geluidsgolven vol van zijn. Zouden wij hen niet martelen voordat zij ons kunnen martelen? Kunnen jullie niet zien, oh Amerika, diegenen die waarlijk van MIJ zijn? Dat wat IK vanuit deze Ring Maiden profeteerde jaren geleden heeft nu plaats gevonden. Er zijn weinigen van hen, er zijn er zeer weinig die MIJN restant zijn die nog steeds politici zijn, die nog steeds aan het proberen zijn terwijl zij hun hoofden stoten tegen de muur van de bureaucratie, de hypocrisie, maar zij stoppen, zij geven op, zij sluiten compromis met de leugens van de regeringen.

Amerika, jij vliegt alleen. Jij denkt dat je vrienden hebt? Zij haten jou achter jouw rug om. Jij geeft hen steekpenningen zoals een pestkop op een speelplein, jij hebt geen vriend. Wacht totdat de andere naties zien dat jij slechts een illusie bent. Je bent een damp in de lucht. Er is niet eens een vuur aanwezig. Je bent slechts een wolkje rook. Wacht totdat de andere naties ontdekken dat je een geplukte adelaar bent. Waarom? Omdat je MIJ uit jouw scholen trapte. Je wilde niet dat de Tien Geboden gezien werden in de binnenplaatsen, in de rechtbanken. De hypocrisie van degenen die zichzelf het Hooggerechtshof noemen.

[Persoonlijke notitie aan de lezers: De volgende paragraaf refereert naar onze 18 jaar oude zoon die met ons leeft en altijd mee heeft gereisd waar wij hebben bediend. En nu sinds we worden gezonden naar verscheidene naties, was hij aan het overdenken om in Alaska te blijven toen ons werd verteld door YAHUSHUA om Amerika te verlaten. Ik wist dat als dit zou gebeuren, ik mijn zoon misschien nooit meer zou zien. Ik bracht veel tijd door, huilend en treurend hierom en ik was hierom in gebed toen deze onverwachte profetie voortkwam. Maar Prijs YAHUSHUA, onze geliefde zoon koos ervoor om Amerika met ons te verlaten en YAHUSHUA te gehoorzamen terwijl hij zijn eerste grote betaalde werk offerde om dit te doen. Hij zette YAHUSHUA op de eerste plaats in zijn leven en liefde en bewees het door YAHUSHUA te gehoorzamen en dit offer te maken. Bid alstublieft zegeningen over hem voor zijn offers en gehoorzaamheid. De reden waarom mij werd verteld om het onderstaande te spreken voor de wereld, is omdat iedereen die dit leest keuzes gaat maken, om te vertrekken wanneer YAHUSHUA hen waarschuwt om te vertrekken of om te blijven omwille van persoonlijke bezittingen, werk of gemak, of omwille van een geliefde die niet gered is.]

Elisabeth, het is niet MIJN wil als jouw zoon achter blijft. Opnieuw zeg IK, herhaal het voor de wereld, het is niet MIJN wil als jouw zoon kiest om achtergelaten te worden in Amerika. IK zal zijn wil niet in de weg staan. Waar zijn prioriteit is, is waar hij zal blijven. Als hij wil blijven voor een illusie van een meisje, wie ben IK om in zijn weg te staan? IK wil jouw gebeden beantwoorden, Elisabeth. IK wil jouw gebeden beantwoorden, Elisabeth. IK zie het hart en het treuren van een moeder. IK wil jouw adelaars met jou verzamelen. IK wil hen nemen en ver weg vliegen, maar wie ben IK om in iemands weg te staan die kiest om te blijven, als zij kiezen om deze illusie te geloven, als zij kiezen om leugens te geloven.

Dat geldt voor jullie allen, en IK spreek niet alleen tegen Amerika op dit moment, want deze profeet wordt tot alle naties gezonden. Het laatste dat IK doe is IK heb jou toebereid Amerika, nu berisp IK, YAHUVEH jou openlijk, oh Amerika. Jij denkt dat je veilig bent geweest van de ziekten. Jij bent het die de biologische leugens fabriceert. De chemische leugens van chemische oorlogsvoering. Jij vergiftigt mijn lucht. Maar IK zal deze Profeet niet toestaan om dit woord voort te spreken totdat zij veilig is.

Oh, maar Amerika, jij die de bureaucratie en hypocrisie bent, jij die de kleintjes onder jouw voeten vertrapt, de rijken en machtigen die het weinige nemen van de kleintjes en het aan dezen geven. Wat een prijs zal jij betalen. Jij denkt dat jouw duistere plannen zullen werken? Jij denkt dat je beschermd bent geweest van datgene jij hebt gedaan? Jij denkt dat je de massa's van de armen zult doden, en MIJN toorn jou niet zal raken? Oh, jullie dwaze wetenschappers. Oh, jullie dwaze doktoren, IK zal jullie begrenzen. Voor diegenen die waarlijk van MIJ, YAHUVEH zijn, voor diegenen die MIJN Zoon YAHUSHUA waarlijk als Messias en Heer van hun leven zetten, voor diegenen die van ONS houden en gehoorzamen en streven om Heilig te zijn iedere dag. IK heb iets dat een echt vaccin is in de lucht geduwd, IK heb er bovennatuurlijke antibiotica geduwd en het zal zijn zoals de kinderen van Israël want deze plagen naderden niet tot hen.

En nu spreek IK tegen alle naties van de wereld, satan is erop uit om Amerika te gebruiken een kettingreactie in beweging te zetten, waarin al jullie regeringen ver en wijd jullie zullen verraden op dezelfde manier. Sommigen van hen hebben dat alreeds gedaan maar IK maak dezelfde beloften aan jullie. Bid een zegen over dat water iedere keer dat jullie drinken, zeg, "Dit vertegenwoordigt het Levende Water van YAHUSHUA ha MASHIACH en niets kan mij deren." Drink niet met opzet hetgeen waarvan jullie weten dat het bevuild is. Wanneer IK jullie geen andere keuze geef, dat is wanneer er geloof voor nodig zal zijn.

Bid over dat voedsel want jullie zullen niet weten of het gekloond is of niet. Herinner jullie dit, satan wil alles vervalsen dat IK creëerde. Hij doet het onder het mom van wetenschap. Maar bid over dat voedsel, geloof MIJ, geloof dat IK jullie zal beschermen. Geloof dat IK leven zal duwen in een vlees dat jullie lichaam zal zegenen en niet vervloeken. Want IK vertel jullie, gekloond vlees is een vervalsing gezonden vanuit de Hel, om te zeggen, "ik kan scheppen net zoals hij kan scheppen, eet mijn voedsel want het is beter, ik kan een kip scheppen die niet de vogelgriep zal hebben." Waarom, jullie dwazen, jullie wetenschappers, denken jullie dat IK niet weet dat jullie het zijn die deze ziekte hebben gefabriceerd? Het kwam niet van MIJ. Wanneer zij zeggen, "U moet ingeënt worden, Oh, daar is een dodelijk, dodelijk virus hier. We moeten u binden en u in een stadion zetten als u niet zult gehoorzamen. We kunnen het niet toelaten dat u de rest besmet."

Ren, ren, ren, MIJN Kleintjes ren, ren, ren weg, ren weg van de FEMA, en ren weg van enige bureaucratie die jullie verteld om jullie geloof in MIJ weg te nemen. Protesteer nu jullie nog steeds een stem hebben, protesteer. Versper de lijnen van het Capitool, zeg, "Jullie zullen onze provisies niet wegnemen om deze stad aan jullie te geven, jullie zullen niet ons voedsel rantsoeneren, jullie zullen niet ons water rantsoeneren, jullie zullen niet onze noodvoorraden rantsoeneren." Kunnen jullie niet zien dat als jullie zwijgzaam blijven, de illusie zal winnen? Waarschuwde IK jullie niet, hoeveel profetieën geleden, dat de homoseksuelen in de minderheid waren maar nu geloven jullie de leugens van de illusie. Amerika, jij bent de maker van de leugens van de illusie. Nu heb jij die leugen over de hele wereld genomen en je hebt het ver en wijd verspreid en toch is het een leugen. Homoseksualiteit is nog steeds in de minderheid en toch keuren zij wetten goed en veranderen zij wetten om dat aan te moedigen waarvan IK zei dat het een gruwel was. Amerika, jij zal oogsten wat je hebt gezaaid, net zo zeker als Sodom en Gomorrah dat deed.

Maar diegenen van het zaad van Abraham die Heilig zijn, en IK spreek niet over de biologische Joden. IK spreek tegen de geënte, geënt in één in iedere stam toen zij in MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH werden geënt. Zoek MIJ, IK zal jullie niet teleurstellen. Er zijn manieren waarop IK jullie zal beschermen. Maar nu is niet de tijd om het spel te spelen van de kerk der komedianten. Leer de waarheid en leer het vlug, volg niet de mens-gemaakte doctrines, de kerken van Babylon, de georganiseerde kerken. IK zal het herhalen, zoek de waarheid want dat is wat jullie vrij zal zetten. Dat is waarom IK deze bediening op heb gevoed. Dat is waarom IK deze op heb gevoed die IK MIJN Ring Maiden heb genoemd om een Profeet te zijn aan de naties, om hen te waarschuwen, EEN ZEGEL IS OP HET PUNT OM VERBROKEN TE WORDEN! Maar eerst zorg IK dat MIJN Ring Maiden veilig en geborgen is, anders zal dit woord niet los worden gelaten.

En Elisabeth, IK heb iedere traan gezien. Oh Heiligen, de rest van de Bruid van YAHSUHUA, IK heb één van jullie tranen, één ieder van jullie tranen. Ze zijn opgeborgen in een medicijnflesje, ze zijn Heilig voor MIJ. Voor iedere keer dat jullie hebben moeten offeren, voor iedere keer dat jullie uitriepen, "Alstublieft, OH YAHUVEH, waar bent U?" IK heb jullie tranen terwijl jullie huilen voor jullie familie. IK heb jullie tranen, niet alleen nu, maar in de toekomst. Al diegenen van jullie die de Gasten zullen zijn op het Bruiloftsmaal van het Lam, IK heb jullie tranen zelfs voordat jullie ze laten. Ze zijn hier alreeds want IK weet wat jullie zouden bidden zelfs voordat jullie bidden en IK zal jullie zelfs antwoorden voordat jullie bidden. IK ben jullie voor gegaan, zelfs voor jullie hebben moeten lijden. Voor diegenen van jullie die dit horen over deze hele wereld, IK spreek vrede over jullie. Want sommigen van jullie zullen de marteldood ondergaan. Menigten van jullie zullen de marteldood ondergaan. Oh, maar jullie zullen de vrede van YAHUSHUA hebben, net zo zeker als dat Johannes de Doper zei, "Neem mijn hoofd, ik wil naar huis." Net zo zeker zullen jullie zeggen, "Handel het af, ik wil naar huis." Want IK beloof jullie dit, IK zal jullie dromen geven van de Hemel. IK zal jullie een voorproefje geven van visioenen van de Hemel.

Hoe dan ook, iedereen die de marteldood zal ondergaan, iedereen die de marteldood is ondergaan omwille van MIJN Zoon YAHUSHUA, IK zal jullie een glimp geven van de Hemel en IK heb een glimp gegeven van de Hemel zodat hun lichaam niet naar het graf ging zonder een glimp te krijgen van YAHUSHUA's gezicht, en IK neem hun geest uit hun lichaam zelfs voordat hun lichaam enige pijn voelt. IK beloof jullie dit. IK beloof jullie dit. IK beloof jullie dit. Herinnert u Stefanus? (Handelingen 7:54-59) Nam hij niet waar en opende de lucht zich niet, zag hij YAHUSHUA niet voordat hij geraakt werd door de eerste steen en hij voelde niet enige pijn? Zijn geest werd opgenomen, IK beloof jullie dit. Maar wee aan deze beulen. Hij kan zelfs niet de horror bevatten die hij zal voelen, niet alleen nu op deze aarde, maar tot in alle eeuwigheid. Dus pas op, jullie die denken dat jullie kunnen martelen en ermee weg kunnen komen, jullie kunnen niet eens bevatten wat IK met jullie zal doen wanneer jullie één van MIJN Heiligen aanraken.

Gezegend zijn allen die uitgenodigd zijn bij het Bruiloftsmaal van het Lam, jullie zullen omhelsd worden. Jullie zijn niet slechts een Gast, jullie zijn een V-I-P Gast, voor jullie om daar te zijn betaalden jullie de ultieme prijs en de Bruid zal jullie omhelzen, bovenal IK, YAHUVEH en YAHUSHUA zullen jullie omhelzen, de 24 ouderen zullen jullie omhelzen, de vier levende wezens zullen jullie omhelzen, de engelen der Hemel zullen jullie omhelzen. Dus compromitteer niet, geloof niet de illusies' leugens, want de zoon des verderfs, de ware Judas, staat op het punt van terugkeer, de zoon van satan. Compromitteer niet. Geloof niet de illusies' leugens. Geloof niet de kerken van Babylon; ga terug naar wat de eerste kerk leerde.

Geloof niet de manier dat Paulus, Saulus, verkeerd begrepen is geweest en opnieuw en opnieuw verkeerd vertaald is. Hij was Joods, hij verliet dat nooit. Oh, de leugens die verteld worden. Natuurlijk hangt jullie verlossing niet af van de besnijdenis van het vlees, want nu is het de besnijdenis van het hart. Dit is een dwaas argument, net zoals het oude bloed verbond niet langer staat omdat er een nieuw Bloed Verbond is, dat betekent niet dat MIJN Sabbat niet nog steeds staat.

Gewoon omdat de Grieken MIJN Zoon een naam gaven, gewoon omdat de King James Bijbel de naam van Jezus Christus opnieuw en opnieuw herhaalde betekent niet dat ZIJN NAAM werd veranderd. Het zal altijd een Hebreeuwse NAAM blijven, een NAAM die de NAAM houdt van IK, YAHUVEH. IK, YAHUVEH een NAAM dat een herinnering is aan deze aarde van de prijs die MIJN Zoon YAHUSHUA moest betalen. Opnieuw, IK zal het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw zeggen, jullie kunnen die Profeet Godlasterend noemen, jullie kunnen haar lasteren, jullie kunnen zeggen dat zij naar de Hel gaat, maar IK vertel jullie dit, IK de Koning der Schepping, IK de Heilige Eeuwige , vertel jullie dit, ZIJN NAAM die ALLER NAMEN is, is VERNOEMD naar IK, YAHUVEH, IK, YAHUVEH! Het betekent "YAH REDT." Niet is veranderd.

Omdat IK de naam van Jezus Christus eerde, omdat IK de naam van Jezus Christus zalfde, omdat IK redde in de naam van Jezus Christus, omdat IK bevrijdde en tekens, wonderen en mirakels deed in de naam van Jezus Christus, omdat IK het nog steeds doe in de naam van Jezus Christus betekent niet dat jullie niet ZIJN Ware Hebreeuwse NAAM hoeven te kennen. Jullie zullen en worden verantwoordelijk gehouden voor hetgeen jullie weten. Omdat IK al deze tijd toeliet voor jullie om te vergaderen en Zondag MIJN Sabbat dag te noemen, IK deed hetzelfde, IK liet het toe. Het was niet MIJN wil, IK liet het toe. Maar in de Grote Verdrukking gaat satan jullie laten zien hoe hij zal gaan vervalsen.

Want opnieuw zeg IK, zelfs de hele rijke evangelisten die deze waarheid kennen hebben deze waarheid uitverkocht, die compromis hebben gesloten met deze waarheid, zullen jullie recht in de armen leiden van de anti-messias, de zoon van satan. En zij zullen zeggen, "Dat is Jezus Christus, dat is jullie Messias, hij is gekomen, hij is gekomen en nu is er vrede over heel deze wereld, maar jullie geen zorgen over Hel." Waarom kunnen jullie niet zien? Zij willen MIJ niet vervalsen. MIJN NAAM is YAH. King James zal boeten. King James heeft geboet toen hij MIJN Zoons Heilige NAAM uitwiste. LEES! LEES! LEES! Bestudeer en toon uzelf wel beproefd. Het was niet altijd King James, lees de Heilige manuscripten. Lees waar de Hebreeuwse vertalingen zijn. Lees waar zelfs de Aramese ZIJN NAAM weten. WAAROM, WAAROM, WAAROM zullen jullie niet geloven?

Door zoveel leiden zal de Christelijke kerk gaan omdat zij de Messiaanse Joden eruit gooiden. En jullie van de Messiaans Joodse synagogen, IK wijs MIJN vinger ook naar jullie. Jullie die MIJN NAAM YAH eruit haalden en zeiden, "Yeshua kan ermee door." Jullie wilden niet de orthodoxe Joden beledigen. Jullie sloten compromis. Jullie die deze Profeet van MIJ een Heilige NAAM gebruikster noemen, jullie hebben gelijk, dat is waarom IK haar zalf en niet jullie. Jullie die het durven om MIJN NAAM "G-d" te spellen. Wat is dat? Wat moet dat betekenen voor MIJ? Jullie nemen zelfs MIJN Godheid weg en dan vragen jullie je af, waar zijn de wonderen van Oudsher? Waarom kunnen we niet de doden in de kerken brengen? Waarom staan zij niet op? Waar zijn de wonderen van Oudsher? Als wij de melaatsen zouden brengen, waarom zouden zij niet gereinigd worden? Als wij de verlamden brengen, waarom wandelen zij niet? Als wij de stommen brengen, waarom praten zij niet? Wanneer wij de doven brengen, waarom horen zij niet? Wanneer we de terminaal zieken brengen, waarom leven zij niet?

Dwaze kerken van Babylon, waarom luisteren jullie niet? Doe het op de oude manier en jullie zullen deze wonderen opnieuw zien. IK vertel jullie dit allemaal zelfs voordat MIJN toorn uitgegoten wordt. Zend IK niet MIJN Profeten om te waarschuwen voordat het oordeel komt? Jullie in je georganiseerde kerken, rijke opgeblazen kerken, jullie en de kerk gemaakt van glas, jullie die niet zullen spreken wat zonde is, jullie die de steekpenningen van de regeringen aannemen, jullie die de Profeten muilkorven en eruit schoppen. MIJN RUACH ha KODESH is niet eens in jullie kerken. Het is allemaal een illusie, een truuc van de duivel, niet anders dan een David Copperfield, een magiër die opereert onder satans kracht, of iemand die zichzelf Criss Angel noemt (een magiër die de dood tart) wie een gevallen engel is in vermomming. Die niet eens een mens is, hij is een illusie voor jullie ogen.

Voor diegenen met geestelijke oren, jullie zullen horen, voor diegenen van jullie die Gasten zijn, raad niet, voor diegenen van jullie met geestelijke ogen om te zien, het zijn jullie die IK gezegend heb. Het zijn jullie die beschermd zullen worden; het zijn jullie die MIJN Woorden horen. Het zijn jullie die IK MIJN Heiligen noem. Het zijn jullie die dit woord nemen en als deze "RING Maiden" het voort heeft gesproken het over deze aarde aarde laten luiden. Want IK sta op het punt om jullie te laten zien wie IK, YAHUVEH ben, IK sta op het punt om het jullie te laten zien. Weten jullie hoe fragiel jullie aarde is? Weten jullie dat het een illusie is dat jullie zelfs stilstaan? Stel jullie een tol voor die zo snel draait en het enige dat jullie hoeven te doen is het gewoon aan te raken, dat is het enige dat IK doe gewoon lichtjes aanraken en het gaat uit de rotatie, want IK kan het nauwelijks, nauwelijks aanraken of allen van jullie zouden eraf vliegen.

En kijk naar jullie weer. Oh, IK ken jullie in de landen die de weer machine hebben. Oh, IK weet waar jullie zijn. IK lach om jullie weer machine want IK zal jullie laten zien wie het weer creëerde. IK zal jullie laten zien wie de hagel creëerde. IK zal jullie laten zien wie de aardbevingen en de stormen en tsunamis creëert. IK zal jullie de Schepper laten zien van de tornado's en de wervelwinden. IK zal jullie machine tot schaamte zetten. Wat zullen jullie gaan doen, inwoners der aarde wanneer IK de voetbank trap, want IK heb het nauwelijks aangeraakt. Wat zullen jullie gaan doen wanneer IK het trap? IK stampte met één voet. Wat zullen jullie doen wanneer IK, YAHUVEH met beide voeten stamp?

Jullie die denken dat jullie zo rijk en machtig en krachtig zijn, jullie die je illusie van rijkdom hebben, jullie die de armen onder jullie voet vertrappen. Wat zullen jullie doen wanneer IK die rijkdom weg scheur van jullie handen, wanneer jullie de armen zijn en de arme degene is die IK ophef. Wanneer jullie degene zijn die hongerig en dorstig gaat en zonder een huis en al jullie kostbare bezittingen zijn weg, wanneer jullie degenen zijn die jullie huizen ondergronds bouwen en IK het overstromen zal en al jullie schatten vernietigd zullen worden. Jullie die de ondergrondse steden bouwen en denken dat jullie zo veilig zijn. Wat gaan jullie doen wanneer IK, YAHUVEH een einde maak aan jullie illusie en jullie erin begraaf als grotten.

Alleen wat jullie doen voor MIJN Zoon, YAHUSHUA ha MASHIACH is wat zal tellen. Wat jullie doen met het geld dat IK jullie toeliet om te bezitten. Alleen de woorden die jullie spreken met jullie mond naast jullie belijdenis, jullie bekering, jullie lof en jullie aanbidding, alleen jullie getuigenis, alleen jullie getuigenis van de prijs die MIJN Zoon YAHUSHUA betaalde, met de woorden die IK, YAHUVEH zeg zullen tellen. Wanneer jullie voor MIJ staan en jullie scheppen op en zeggen, "ik gaf aan die liefdadigheid," was het gebaseerd in MIJ? Voedden jullie MIJN Heiligen? Hielpen jullie MIJN Profeten of lieten jullie hen gaan in nood? Dit zijn de vragen die IK jullie zal vragen. Zelfs diegenen van jullie die genoemd worden bij MIJN NAAM, zelfs diegenen van jullie die YAHUSHUA op de eerste plek zetten in jullie leven en jullie liefde, IK zal jullie vragen, "Wat deed je om deze bediening te helpen deze woorden voort te spreken? Je hoorde MIJN stem, je geloofde MIJ. Wat deed je?"

Sloot je compromis? Deelden jullie wat jullie hadden? Boden jullie een plaats van heiligdom aan? Gaven jullie een glas water aan een Profeet in MIJN NAAM? In MIJN Zoon YAHUSHUA's NAAM? Zeiden jullie gewoon, "God zegene jullie, ik zal voor jullie bidden" of waren jullie een zegen? Dit zijn de vragen die IK jullie zal gaan vragen wanneer jullie staan voor MIJN troon. Namen jullie deze woorden; namen jullie ze naar de Zondagskerken zodat de pastor verantwoordelijk gehouden zou worden voor wat hij weet? Gingen jullie erin als een leger van Jeremia, op z'n minst twee aan twee? Gingen jullie naar de gemeente en legden jullie ze uit over de Sabbat feesten? Wat deden jullie? Leerden jullie MIJN Hebreeuwse NAAM? Leerden jullie de kracht en de zalving in de heilige Hebreeuwse NAMEN van IK, YAHUVEH of MIJN Zoon YAHUSHUA?

Dit geldt voor iedere natie over de wereld die deze woorden hoort. Wat deden jullie? IK zal het jullie vragen. Hielpen jullie deze "Ring Maiden" op enige manier? Hielpen jullie haar de vijand te bevechten? Hielpen jullie Nikomia de vijand te bevechten? Hoe vaak baden jullie? IK zal het jullie vragen. Wanneer jullie Openbaring kennen en lezen en jullie weten hoeveel martelaren er zullen zijn, baden jullie voor hen op voorhand? Zijn jullie nu voor hen aan het bidden? IK zal het jullie vragen. Wanneer IK jullie gebied om te bidden voor de Twee Getuigen, dat zij zullen geloven en ontvangen wie zij zijn, IK zal het jullie vragen, waren jullie gebeden onder diegenen die hebben gebeden voor hen? IK zal het jullie vragen. Hoeveel zielen hebben jullie geleid naar de Hemel? Hoeveel maal getuigden jullie van YAHUSHUA ha MASHIACH? De prijs die HIJ betaalde op Golgotha en hoe HIJ weder opstond op de derde dag zodat jullie tot in eeuwigheid vrijgezet konden worden? Hoeveel maal vertelden jullie mensen dat zij Heilig moeten zijn, dat zij gehoorzaam moeten zijn? IK zal het jullie vragen.

Jullie zien, het is niet genoeg om om jullie eigen ziel te geven. IK zal jullie vragen, gaven jullie om de ziel van iemand anders behalve jullie familie? Want wie zei IK, YAHUVEH dat jullie familie was? Zei IK niet door MIJN eigen Zoon YAHUSHUA's NAAM wie jullie familie was, en het zijn deze die MIJ toebehoren, diegenen die YAHUSHUA ha MASHIACH accepteren als Messias, als MIJN eniggeboren Zoon. (Markus 3:31-35) Willen jullie weten waarom jullie familie niet gered is? Willen jullie weten of jullie familie gered zal worden? Net zoals die gevangenisbewaker zei, "wat betreft mij en mijn huis, wij zullen YAHUSHUA dienen." Oh, IK weet dat jullie werd geleerd, "wat betreft mij en mijn huis, wij zullen de HERE dienen." Maar opnieuw, verwijderden zij de NAAM van MIJN Zoon. Lees de Heilige Manuscripten en jullie zullen zien dat MIJN Zoons NAAM daar was. Dat betekende, dat niet alleen die gevangenisbewaker zijn hart naar YAHUSHUA hoeft te keren, maar ook zijn familie. Dat is geen "carte blanche," een vrijkaart voor een familie. Ieder is zijn eigen verlossing met vreze en beving uit aan het werken. Voordat zij op aarde werden gezet, weet hun ziel alreeds of hun naam is geschreven in het Lams Boek des Levens of niet, of dat zij in het Boek der Uitgewiste zijn.

Dus deze zijn de woorden die IK voort spreek uit deze Dienstmaagd deze dag. Dit woord zal verzegeld worden; het zal niet meteen losgelaten worden. IK zal haar brengen naar een veilige plek voordat dit woord losgelaten zal worden omdat er meer op weg is.

* * * * * * *

Zo werd het gesproken, zo werd het geschreven, gegeven aan deze "Ring Maiden" om met jullie te delen,

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Gegeven op 31/3/06 en losgelaten op 10/6/06. Het duurde zo lang om naar het land te gaan waar YAHUVEH zei "laat nu de profetie los."