PROFETIE 85

SCHREEUW HET VAN DE DAKEN! SCHREEUW HET TOT DE WERELD!
INTERNATIONALE BRUID VAN YAHUSHUA, KOMT VOORT!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
5 Mei, 2006

* * * * * * *

Shalom Geliefde Familie,

Dit is Niko. Ik ben dit aan het schrijven omdat er dingen genoemd worden in de profetie door YAHUVEH die jullie niet zullen begrijpen indien ik een paar dingen niet duidelijk maak. Sinds jullie er niet bij waren zal ik jullie inlichten erover. Elisabeth en ik danken iedereen die ons schreef en zei dat zij ons aan het dekken waren in hun gebeden, en sommigen werden zelfs geleid om te vasten en wisten niet waarom. Nu weten jullie waarom. Wij vertellen nooit aan iemand behalve de meest vertrouwden waar we zijn totdat we er komen, of het meest van de tijd nadat we vertrekken. Op deze manier heeft de duivel geen welkomst feestjes die op ons wachten.

Het meest vreemde van alles is dat we dachten dat we naar een ander land gingen, we maakten ons gereed om een vliegticket te kopen voor een ander land waar een andere profeet nog steeds op ons wacht. En Elisabeth wordt wakker en zegt, “YAHUVEH sprak tot mij in mijn slaap en zei, “Ga naar Zwitserland.” Geen van ons wisten iets over Zwitserland en ons werd verteld dat het een eersteklas ticket moest zijn, hoewel wij nog nooit eersteklas hadden gevlogen. Elisabeth had een gezondheidscrisis gehad dus we dachten dat dat de reden was. Nu begrijpen we het belang van gehoorzamen en het kopen van een ticket dat eersteklas was. Omdat wanneer jullie het onderstaande lezen zullen jullie begrijpen dat er een andere reden was en het belang ervan. Dank u voor al diegenen die deze exodus mogelijk maakten.

Deze profetie kwam voort de eerste ochtend nadat wij arriveerden in Zürich, Zwitserland. Ik wil uitleggen waar Vader YAHUVEH naar refereert wat betreft Thuisland Beveiliging en de moeilijke tijd die we hadden om uit Amerika te komen. Bij het vliegveld van Seattle, gingen wij door de tunnel aan boord van het vliegtuig naar Zürich. Onze zoon ging voor ons uit en was alreeds op het vliegtuig. Ik was de weg aan het leiden en zag een paar Thuisland agenten in de tunnel staan net voordat we naar het vliegtuig konden gaan. Ik was aan het lopen en in de ogen aan het kijken van een van de agenten en ik wist dat er iets aan de hand was.

Het leek erop dat de agent aan het wachten was op Elisabeth en ik, terwijl hij ieder ander gewoon voorbij liet gaan en hij bleef gewoon naar mij staren. Hij stopte mij en vroeg, “Waar we heen gingen en waarom we erheen gingen.” Hij begon over geld te praten en zei dat wij alleen toegestaan zijn om zoveel geld uit het land mee te nemen hetwelk $10,000 is. Hij vroeg mij hoeveel cash geld wij hadden. Ik had een aardig substantiële hoeveelheid geld bij me maar ik wist dat samen Elisabeth en ik goed onder de legale grens van toegestaan geld zaten. Ik vertelde hem hoeveel geld ik had en hij vroeg Elisabeth hoeveel geld zij had en zij dacht voor een moment en gaf hem een schatting waarvan zij dacht dat het correct was.

Hij zei toen dat indien wij niet accuraat waren binnen een paar dollar verschil dat Thuisland Beveiliging al ons cash geld zou confisceren en hij vertelde ons dat wij een document moesten tekenen en verklaren hoeveel cash geld wij bij ons hadden. Elisabeth was een nerveus wrak en ik vroeg haar om er zeker van te zijn dat zij accuraat was met de schatting die zij hen gaf. Ze zij dat ze geloofde dat ze dat was.

Dus, net nadat ik het formulier invulde en het tekende, besefte ik wat er echt aan de hand was. Ik keek naar Elisabeth en zei, “We kunnen maar beter iedere dollar natellen die je in je tas hebt voordat Thuisland Beveiliging het wil.” Terwijl we het geld begonnen te tellen in Elisabeth's tas, wist ik dat we in de problemen waren. Mijn geliefde had een hoop meer geld dan zij besefte omdat haar met Pascha $500 was gegeven aan Canadese munteenheid door Adam, en bij het vliegveld van Seattle toen hij ons weg zag gaan, overhandigde hij ons nog eens $500 in Canadese munteenheid.

Zij had al deze Pascha geldgiften in een envelope geduwd en het nooit geteld. In plaats daarvan wilde zij verrast worden door hoe YAHUSHUA het vermenigvuldigde wanneer de tijd zou komen om het te wisselen wanneer we in Zwitserland aan zouden komen. Er waren Euro's die naar ons gezonden werden als Pascha giften, maar ook de munteenheid van Engeland. Plus, zij had ook een klein dun mint doosje met munteenheid van de V.S. dat aan haar gegeven was voor Hanukka, haar verjaardag en ook voor Purim. Zij bewaarde dit voor het geval dat wij geld nodig hadden in nood. Het was maar onder de $500. Ze had het in haar tas maar ze was het helemaal vergeten. Er waren 7 agenten die door al ons bezit aan het graven waren, kijkende voor iedere munt die ze konden vinden. Terwijl zij door alles heen aan het graven waren, vroeg de agent die dit hele gedoe leidde naar mijn paspoort en belde om te zien of ik enige bevelschriften tegen mij had lopen.

Oh, de blik van teleurstelling op zijn gezicht toen hij ontdekte dat er geen bevelschriften tegen mij liepen, zelfs geen parkeerboete. Prijs YAHUSHUA! Onze vliegtickets waren gekocht met een cash geld gift en zij waren eersteklas, indien anders dan waren we er zeker van dat het vliegtuig zou zijn vertrokken zonder ons en dat zelfs de eersteklas tickets niet terugbetaald konden worden. Onze zoon was alreeds aan boord en indien dat vliegtuig zou zijn vertrokken zonder ons dan zou hij alleen in Europa zijn geweest met geen geld en dan zouden wij alleen zijn geweest in Seattle. En indien ons geld in beslag genomen zou zijn geweest, zouden wij zonder geld zijn geweest. Dit was een klein voorbeeld van hoe de Thuisland Beveiliging, die wij de Gestapo Politie noemen, de Joden moeten hebben behandeld toen zij alles stalen dat zij hadden. Hoe dan ook, YAHUVEH had alles onder controle.

Eerder die ochtend werd Elisabeth wakker van een droom met een waarschuwing over Thuisland Beveiliging en ze maakte mij schreeuwend en huilend wakker en zei, “We kunnen niet op dat vliegtuig stappen, er zullen problemen optreden met onze regering. Zij zullen ons niet toelaten om Amerika te verlaten.” Ik probeerde haar te kalmeren en zei, “maak je er geen zorgen over schat. Waarom zou dat gebeuren, het is nu te laat omdat de vliegtuig tickets alreeds gekocht zijn en wij zouden geen andere weg erheen hebben indien wij niet op dat vliegtuig zouden stappen. Mensen verwachtten ons in Europa.”

Zij trok zichzelf boos van mij weg en begon te bemiddelen in Heilige tongen zeggende, “Ik weet dat YAHUSHUA ons aan het waarschuwen is over hetgeen de duivel van plan is om te doen en we moeten hier nu tegen bidden zodat het niet zal gebeuren.” Zij bad voor uren, satan berispende, deelnemende aan geestelijke oorlogsvoering en strijdende in de Geest. Toen kreeg zij vrede en sprak een woord voort van YAHUVEH. HIJ zei, “Satan is erop uit om jullie in de val te lokken, maar niets kan gebeuren dat IK niet toelaat en IK zal het niet toelaten. De Rode Zee zal opengaan voor jullie.”

Toen kreeg zij vrede en viel terug in slaap. Dus dit gezegd hebbende, we kunnen niet zeggen dat we niet op voorhand gewaarschuwd werden voor de val die voor ons gezet werd. Het enige dat we niet wisten is waar de val zou zijn. Nu konden we het duidelijk zien. Elisabeth was aan het trillen onder de zalving hoewel ik het niet besefte op dat moment. Ik dacht dat het gewoon haar zenuwen waren, nu weet ik dat het deze profetie was die opgeslagen was in haar botten als vuur, want YAHUVEH was woedend erover hoe wij behandeld werden als criminelen. Tenslotte was het ons eigen geld, gewoon omdat we de tijd niet hadden genomen om iedere munt te tellen. Wat een tragedie dat Amerikanen zouden toelaten dat hun privacy zoals dit gestolen zou worden. We zijn niet langer het land van de vrijen en de dapperen, zoals Profetie 84 zegt “PAS OP VOOR DE ILLUSIE.”

Tegen deze tijd was het vliegtuig vol alleen wij waren er niet, en zij waren op ons aan het wachten zodat zij konden vertrekken. Terwijl zij ons cash geld aan het tellen waren, bleef een agent in het bijzonder vragen waar we het geld vandaan hadden, wat we deden voor de kost, etc. We vertelden hen dat wij bedieners waren. Het is duidelijk dat toen zij klaar waren, wij meer geld hadden dan dat wij zeiden en zij zeiden dat ze hun afdelingschef moesten belden, om te kijken of zij ons geld in beslag zouden moeten nemen. Elisabeth en ik waren in ernstig gebed zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen raden.

Er waren 7 van deze Thuisland Beveiliging agenten die daar stonden te proberen te beslissen wat ze moesten doen omdat zij hun afdelingschef niet konden bereiken. Toen zei een van hen uiteindelijk, “Laten we hen het voordeel van de twijfel geven en geloven dat zij echt niet wisten hoeveel geld ze hadden, en laten we hen aan boord gaan.” Indien we een grote som geld bezaten dan konden we begrijpen waarom dit aan het gebeuren was, maar slechts een paar duizend boven dat wat ik geschreven had was belachelijk.

We zeiden een 'Amen' daarop, verzamelden wat ons toebehoorde bij elkaar en stapten aan boord van het vliegtuig om nooit meer Amerika te zien. Oh ja, er is een ding dat ik ben vergeten te noemen. We hadden verscheidene één-ons gouden munten in Elisabeth's tas, gegeven aan ons als een gift van een ander lid van de Bruid in Australië. Hij had ze vorig jaar naar ons toe gezonden omdat YAHUSHUA hem vertelde om ze vlug te zenden voor het geval we het nodig zouden hebben als noodgeld of inruil in onze bagage. We weten nooit wat er zal gebeuren. Elisabeth hield deze in haar portemonnee in een tas van make-up formaat.

Eén van de agenten vond ze en was ernaar aan het kijken en we waren aan het kijken naar hem en baden stilletjes toen hij opkeek naar ons met een gouden munt verzegeld in plastic in zijn hand en zei, “Wat zijn deze, souveniers?” We zeiden, “Ja, dat zou je kunnen zeggen” met een grote grijns op ons gezicht. Ik weet dat zij alles zouden hebben gehouden indien dit goud ook geteld werd, en zij zouden zowieso alles hebben gehouden indien YAHUVEH en YAHUSHUA niet in onze hoek waren. Dit is wat ik weet, we voelden ons als criminelen omdat we slechts een beetje cash geld moesten hebben om naar een ander land te verplaatsen, en hoewel onze Hemelse Vader in controle was, was het nog steeds zenuwslopend. Satan was aan het proberen om alles te gebruiken dat hij kon om ons te stoppen met deze missie van het vergaderen met de Internationale Bruid van YAHUSHUA en het brengen van een frisse nieuw zalving naar de Naties die wij bezoeken. Waar wij heen gaan, volgen tekens, wonderen en mirakels, allemaal voor de Glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH.

Na deze beleving, bleef ik YAHUVEH vragen waarom zij hun zinnen op ons deden zetten omdat ik wist dat we een doelwit waren en HIJ gaf mij een droom. In de droom, stond ik achter de mensen die keken naar de röntgenstraling machines en ik was aan het kijken naar het scherm. Ik zag mezelf toen door de röntgenstraling machine gaan maar ik was nog steeds achter de mensen die ook naar het scherm keken. Het scherm begon exact de hoeveelheid geld te flitsen dat ik bij me had. Nu, sinds ze deze machine hebben en zij duidelijk kunnen zien wat voor hoeveelheid geld je bij je hebt, was dit alles niets meer dan een pesterij om één reden, omdat Thuisland Beveiliging een andere betekenis is van het wegnemen van de vrijheden en de privacy van de burgers in Amerika.

We betreuren het dat we Amerikanen genoemd worden, omdat wij in waarlijk met meer respect en meer rechten op onze privacy behandeld werden in Europa en ja, zelfs Afrika. Thuisland Beveiliging heeft geen budget, het is een financiële bodemloze put dat gecreëerd is door President Bush en het zal gebruikt worden, en is gebruikt, tegen de onschuldige burgers van Amerika om te stelen, doden, en onze vrijheden en recht op privacy weg te nemen. Lees het onderstaande en zie wat YAHUVEH zegt over Thuisland Beveilig en andere organisaties in andere landen die hetzelfde aan het doen zijn onder een andere naam.

Ik ben zo dankbaar dat Elisabeth niet begon te profeteren daar recht voor Thuisland Beveiliging, wie weet wat gebeurd zou zijn. Ik begrijp waarom ik haar naar een veilige plek moest brengen om deze profetie los te laten en de anderen die nog niet losgelaten zijn. Het spijt ons dat het zo lang heeft geduurd, maar het kon niet vermeden worden. We weten dat zelfs indien wij denken dat het laat is, het eigenlijk precies op tijd is, omdat het YAHUVEH's timing is. Misschien zal onze ervaring iemand anders helpen.

Tenslotte geloven we echt dat de financiële giften die gegeven zijn aan deze Bediening, gegeven zijn door Heilige Mensen, vooral de financiële giften van de Bruid van YAHUSHUA werden die dag gestopt. Wanneer deze profetie gekopieëerd en gedeeld wordt, maak er alstublieft zekerheid van dat de uitleg erbij is zodat anderen het zullen begrijpen.

* * * * * * *

PROFETIE 85
SCHREEUW HET VAN DE DAKEN! SCHREEUW HET TOT DE WERELD!
INTERNATIONALE BRUID VAN YAHUSHUA, KOMT VOORT!

Jij wist dit voorheen niet, maar IK liet dit zojuist aan jou zien Elisabeth, in een visioen. Toen jij en Niko en jouw zoon voet zetten in Zürich Zwitserland, bewees IK dat IK in staat was om jullie veilig uit Amerika te krijgen. Hoewel jij nooit een wet brak, wilde satan niet dat je van daar vertrok omdat hij niet wilde dat deze zalving zou worden losgelaten tot de naties, en dat jij en Niko persoonlijk voet zouden zetten op de landen. Satan wil niet dat jullie je vergaderen met de Internationale Bruid van YAHUSHUA.

Ondanks wat dan ook dat de vijand probeerde te doen, heel de Hemel juichte, de engelen juichten, in de Hemel klonken de ramshoorns, want in Amerika zeggen ze, “Niets is sterker dan Thuisland Beveiliging.” Maar IK bewees zoals IK aan iedereen zal bewijzen die MIJ beproeven en in MIJ geloven, die MIJ gehoorzamen, die de kracht van MIJN Heilige Gewijde Namen kennen. IK, YAHUVEH maak deze plechtige gelofte: Diegenen die de waarheden volgen die IK heb gegeven en heb voort gesproken in deze Bediening zullen dezelfde overwinning over Thuisland Beveiliging hebben, of bij welke naam dan ook in welke natie dan ook het wordt genoemd. Want soortgelijke agentschappen worden opgericht om niet alleen de criminelen in de val te lokken, maar ook de onschuldigen.

En in de komende dagen der duisternis, zullen het de Heiligen zijn die een doelwit van hen zullen zijn. Net zo zeker als dat IK liet zien dat geen kracht groter is dan IK, de Grote 'IK BEN' YAHUVEH wanneer jullie naar MIJ toekomen in YAHUSHUA ha MASHIACH's NAAM, zal IK de Rode Zee openen. IK zal diegenen stoppen die jullie proberen te achtervolgen, jullie die MIJN Heiligen zijn die uitroepen in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH net zoals in tijden van oudsher, IK zal jullie bevrijden.

Dus jullie zien MIJN Kinderen, er was een andere reden waarom IK jullie tot Europa zond en dat is om te bewijzen, wanneer IK de Rode Zee open, zullen de anderen ook oversteken. Oh Amerika, jullie duwen je beveiliging in iets dat het Thuisland genoemd wordt? IK zal jullie laten zien Thuisland Beveiliging, dat jullie slechts gepast zijn voor één ding en dat is IK, YAHUVEH's vernietiging. IK, YAHUVEH spreek dit nu. Jullie proberen MIJN Kinderen te hinderen, jullie proberen MIJN Kinderen uit te stellen, nee zeg IK. Jullie wilden hen dat vliegtuig laten missen. Jullie wilden roven van MIJN Kinderen, jullie wilden MIJN Kinderen arresteren en toch hadden jullie zelfs niet eens een parkeerboete tegen hen, en jullie konden niet langs het Bloed gaan dat voor hen vergoten is op Golgotha. Jullie konden niet langs IK, YAHUVEH gaan omdat zij hun beveiliging stellen in YAHUSHUA en in MIJ. Zij gehoorzaamden MIJ en zij vloden voordat de dagen der vernietiging komen.

Nu spreek IK dit voort. Schreeuw het van de daken, schreeuw het tot de wereld. IK bevrijd jullie als een teken dat IK anderen op dezelfde manier zal bevrijden. IK zond jullie voort vanuit Amerika, jullie exodus, om nooit weer terug te keren. Zoals IK ook tegen jou heb gesproken, zo heb IK ook tegen anderen gesproken en zij hebben niet geluisterd en zij hebben niet geleerd en toch worden zij genoemd bij MIJN NAAM, zovele zullen het moeten leren op de harde manier. Zij geloven de waarheden die jij gelooft en toch zijn zij nog steeds gebleven. Maar IK zond jullie voort in deze Messiaanse Joodse Laatste Kans Bediening om de mensen van Amerika en Canada te vertellen dat wanneer IK hen vertel om te vlieden, zij maar beter kunnen vlieden. Kom anders niet bij MIJ huilen. Onthoud dat er altijd vrede is in het oog van de orkaan. Canada, IK waarschuwde jou om niet te volgen in jouw zuster Amerika's voetstappen door deze Profeet heen jaren geleden, maar luisterden jullie? Nee, jullie bespotting werd slechts luider.

Wanneer deze landen ingesloten worden zoals IK jou Elisabeth, dit visioen opnieuw en opnieuw liet zien. Een grote wegwerp rode beker gemaakt van een zwaar plastic en een enorme hand die de beker neemt, boven een beangstigde kleine muis, een kleine witte muis, en sluit het toe met de druk van de hand, en de muis rent op en neer onder de beker wetende dat er geen ontsnapping is, dat zijn jullie. Diegenen die zeggen dat zij Heilig zijn, diegenen die uitroepen in MIJN NAAM, en toch stonden zij erop om te blijven. IK profeteer nu dat jullie dit zijn indien jullie niet vlieden en doen wat IK jullie vertel om te doen wanneer IK jullie vertel om te vlieden, jullie moeten gehoorzamen. Anders zijn jullie dat, jullie zijn de beangstigde witte muis en jullie regeringen zijn de hand die jullie ervan zal weerhouden om te vlieden.

Wanneer IK jullie vertel om te verkopen wat jullie hebben, te ontsnappen terwijl jullie nu nog kunnen vluchten. Grote menigten van jullie twijfelen nog steeds aan MIJ. Waarom denken jullie dat IK jullie vertelde om het Pascha te doen? Zelfs indien jullie het voorheen nog nooit hebben gedaan, waarschuwde IK jullie om het te doen zodat de engel des doods aan jullie voorbij zou gaan en niet jullie families of huizen aan zou kunnen raken, en de vervloekingen niet op jullie konden komen. Hoeveel van jullie luisterden toen IK voort sprak uit deze Ring Maiden en jullie een bevel gaf om dit te doen. Na het Pascha komt een exodus. Elisabeth en Niko hadden geen idee dat hun exodus zou komen zonder een waarschuwing op voorhand. Maar IK heb jullie gewaarschuwd. Zij gaan voor jullie uit.

Amerikanen en Canadezen ren, vlucht nu jullie nog kunnen, indien jullie weten dat jullie weten dat IK het jullie verteld heb, gehoorzaam. Onthoud, IK vertelde jullie dat de landen die derde wereld genoemd worden, hoewel armer, het veiligst zullen zijn van de corrupte, rijke regeringen die degene in zullen luiden die de antichrist genoemd wordt, en toch IK, YAHUVEH noem hem de zoon van satan, de zoon des verderfs, die het Merkteken van het Beest brengt. Vertrouw niet enige regering om jullie te beschermen in de komende dagen der duisternis, want IK ben Amightywind aan het zenden om als een standaard gebruikt te worden tegen het kwaad in deze wereld en het kwaad dat naar deze wereld toekomt. Leer de geschriften uit jullie hoofd die jullie zullen aanmoedigen nu jullie het nog vrijuit kunnen lezen. De tijd komt eraan dat het woord verborgen zal moeten worden op een andere manier.

Maar voor diegenen van jullie, die moeten blijven in Amerika en Canada, IK geef MIJN vrede die alle verstand te boven gaat en IK heb MIJN Heiligen die moeten blijven, dit is waar jullie geloof sterk moet blijven. Maar jullie kunnen maar beter weten dat jullie weten dat jullie weten dat IK jullie vertelde om te blijven en niet om te gaan. IK dank jullie voor het MIJ toe te staan om jullie te gebruiken als een gezegende gift aan deze bediening. En terwijl zij wandelen in een grotere zalving en gezegend en beschermd worden, zo zijn jullie ook gezalfd, gezegend en beschermd. De schaakstukken zijn nu op het bord, alles is op zijn plaats. Tegen MIJN vijanden en de vijanden van deze bediening, zal IK, YAHUVEH nu zeer binnenkort zeggen, “SCHAAKMAT!” Canada, jullie lot is hetzelfde als dat van Amerika. Wanneer IK naar Amerika kijk, en IK kijk naar Canada, is er geen verschil. Jullie zijn zonde, jullie zijn stank, jullie zijn mest in MIJN ogen. Oh, IK zal beginnen te profeteren tegen de andere naties, maar op dit moment is MIJN oog op degene die zovele op een dwaalspoor heeft geleid. Amerika, jij zal boeten. Nu kan deze Profeet de woorden voort spreken die IK opsloeg. In de komende dagen, terwijl jullie de dag van Pinksteren naderen, iedereen die MIJ toebehoort, iedereen die op MIJN Heilige Gewijde NAAM roept kan maar beter Psalm 91 opnieuw en opnieuw beginnen te citeren, omdat hij MIJN NAAM heeft gekend, zal hij op MIJ roepen in rampspoed en IK zal hem antwoorden en IK zal hem bevrijden, IK zal niet liegen.

Diegenen die MIJN Sabbat Dag eren, diegenen die waarlijk MIJN Thora gehoorzamen, diegenen die YAHUSHUA aanbidden, IK zal jullie antwoorden, IK zal jullie bevrijden. Diegenen die deze Bediening hebben liefgehad, want alleen MIJN Woorden zijn voort gesproken geworden, IK zal jullie beantwoorden, IK zal jullie bevrijden, indien jullie slechts zullen gehoorzamen. Indien jullie achterblijven omdat jullie zeggen, “Oh, maar mijn man is niet gered,” indien jullie achterblijven en zeggen, “Oh, maar mijn vrouw is niet gered,” indien jullie achterblijven en zeggen, “Oh, maar mijn kinderen zijn niet gered” moet IK jullie eraan laten herinneren wat er gebeurde met de vrouw van Lot? En zo zal het opnieuw zijn.

Jullie kunnen niet eens bevatten wat IK voor jullie gepland heb oh, Amerika en Canada. Diegenen die vlieden vanuit Amerika denken dat zij kunnen rennen naar een vrijplaats dat Canada genoemd wordt, diegenen in Canada vlieden naar wat zij denken dat een vrijplaats is in Amerika maar zij zijn dezelfde, er is geen verschil, zij drijven beiden de spot met MIJN Heilige NAAM. Diegenen van jullie die denken dat jullie armoede aan het ontvluchten zijn door te komen naar een rijk land; jullie hebben geen besef van wat zij tegen jullie zullen doen. IK heb meer kinderen die gezalfd en Heilig zijn in de armere landen dan dat IK heb in de rijke landen allemaal tezamen. Meer van de Bruid van YAHUSHUA is wat IK de Internationale Bruid van YAHUSHUA noem, zo weinigen worden in de rijkere naties gevonden. Afrikaanse Bruid van YAHUSHUA, kom voort. Introduceer jezelf aan deze Ring Maiden. Jullie gebeden zijn het Licht dat het kwaad ervan weerhoudt om Afrika volledig over te nemen.

Oh, IK weet dat de meerderheid van de Europese kerken slechts lauw zijn. Jullie zijn slechts gepast om uit MIJN mond gespuugd te worden en toch zoom IK nog niet in op jullie. In plaats daarvan gebied IK, YAHUVEH de Europese Bruid van YAHUSHUA, kom voort. Introduceer jezelf aan deze Ring Maiden; het zijn jullie gebeden die hebben geholpen om MIJN toorn te weerhouden van Europa tot nu toe.

Terwijl jullie de prijzen van de benzine omhoog zien gaan in Amerika, zullen jullie op de mensen een vrees neer zien komen die zij nog niet hebben gekend. Want jullie zien, de olie bedrijven zeggen, “Jullie zijn het die zij beheren” en zij zullen jullie gaan verpletteren. Hoe denken jullie dat jullie financiën verpletterd zullen gaan worden? Terwijl jullie de prijzen van alles omhoog zien gaan. Alleen wat jullie gedaan hebben voor YAHUSHUA zal staan, dit is de enige manier waarop IK, YAHUVEH jullie financiële zegeningen zal vermenigvuldigen. Voor diegenen die jullie geloof zetten in iets dat olie genoemd wordt, zwart vloeibaar goud in plaats van jullie geloof te zetten in IK, YAHUVEH in MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH's NAAM, jullie zullen vrees kennen zoals jullie het voorheen nog nooit hebben gekend. IK ben aan het spreken tegen diegenen die zichzelf Christenen noemen. Jullie zouden aan het bidden moeten zijn geweest en MIJ gevraagd moeten hebben voor bescherming. In plaats daarvan, plaatsen jullie je geloof om jullie te beschermen in iets dat Thuisland Beveiliging genoemd wordt in plaats van te geloven “in GOD YAHUVEH zal IK vertrouwen.” Nu, oh Amerika, nu, oh Canada, nu zijn jullie slechts gepast voor MIJ om te verpletteren.

Oh, maar diegenen wiens namen IK geschreven heb in het Lams Boek des Levens voor de grondlegging van deze aarde. Diegenen die naar MIJ uitroepen, diegenen die uitroepen in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA, houd gewoon jullie geloof en houd stevig vast en laat niet los. Houd stevig vast aan de kwast van YAHUSHUA's kleed en laat niet los. Het maakt niet uit wat er gebeurt, laat niet los. Indien IK jullie vertelde om te blijven dan zal IK jullie beschermen waar jullie verblijven. Maar indien IK jullie vertelde om te vlieden, onthoud dan dat jullie MIJ niet aan het gehoorzamen zijn indien jullie niet zijn gegaan.

Nu Elisabeth en Niko, jullie hebben een nieuw adres om op te zetten. Niet langer hebben jullie het nodig dat jullie post doorgezonden wordt vanuit Oregon. Niet langer hebben jullie nu deze toegevoegde kosten nodig. Jullie hebben MIJN toestemming om het Alaska adres op te zetten. Een nieuwe zalving is over heel Europa voort gekomen toen jullie er voet op zetten. Nu zullen de krachten van licht en duisternis op een grotere manier strijden. Want de Bruid in Europa zullen gaan weten dat zij niet langer alleen zijn. Oh, zij hebben altijd MIJ gehad maar zij zijn aan het vragen geweest, “Oh waar, Oh waar zijn de anderen?” Nu is de tijd dat IK jullie bij elkaar begin te brengen. Dat wat zo vele jaren geleden is geprofeteerd en een splinternieuwe, meer krachtige zalving. Mijn Bruid zal voort gaan en over de hele wereld kwaadaardige geesten bestrijden.

Elisabeth, je zult een manier vinden om op dat Internet te komen. Er is iemand die jou schreef en je moet haar meteen contacteren, want het is in MIJN NAAM dat zij constant bidt. Er is een Duitse Bruid die je voort moet roepen; zij contacteerden jou eenmaal voorheen en nu moet je hen opnieuw vinden. YAHUSHUA heeft een Italiaanse Bruid en wanneer IK spreek van Bruid, spreek IK van meerdere dan slechts één. Italiaanse Bruid van YAHUSHUA, kom voort. Zend jullie uitnodigingen nu en introduceer jezelf aan de Ring Maiden. Zijn jullie gewillig om te delen wat jullie hebben met deze Bediening? Zullen jullie hen dekken met jullie gebeden en liefde? Over heel de naties van Europa, nu roep IK, YAHUVEH jullie voort. Kom en verzamel je met deze Ring Maiden, want er is een nieuwe zalving die medegedeeld wordt terwijl jullie allen je lantaarnlichten bij elkaar brengen, het zal meer van de duisternis om Europa heen eruit blokkeren. Denk erover na. Hoe meer lucht, hoe minder duisternis, Europa je bent bedekt geweest in duisternis. Maar IK breng het licht om de duisternis te verhagen. Europese Bruid, zijn jullie gewillig om te delen wat jullie hebben met deze Bediening? Zijn jullie gewillig om jullie zalving samen te brengen?

In de toekomstige dagen, zullen profetieën voort komen voor Europa en andere Naties. Amerika, jij weigerde te luisterden. Canada, jij weigerde te luisteren. Toen MIJN Dochter samen met haar man en zoon vertrok, schudden zij het stof van hun voeten af en IK gaf hen hun instructies. Treed niet wederom binnen, want dat zou zijn als dat Lot terug zou zijn getreden in Sodom en Gomorrah toen IK hen vertelde te vlieden. IK zal allen gunstig herinneren die een zegen zijn geweest aan deze Bediening, allen die deze weg mogelijk hielpen maken om te vergaderen met de Internationale Bruid. Hoe meer jullie hebben gedaan, hoe meer bescherming IK jullie zal geven, hoe meer genade want jullie zullen dezelfde zegeningen delen als deze Ring Maiden die voort aan het spreken is.

Degenen die weigeren om deze Bediening te steunen, jullie weten het niet, maar jullie stelen alleen zegeningen van jezelf, zegeningen die IK voor jullie gereserveerd had. Deze zijn de woorden MIJN Kinderen, die jullie moeten plaatsen samen met de woorden die IK jullie gaf in de Seattle Airport voordat jullie vertrokken naar Europa.

Oh, Elisabeth en Niko, jullie hebben MIJ zozeer behaagd, want jullie wandelen bij geloof en niet bij zicht. Toen IK jullie vertelde om te vertrekken, twijfelden jullie niet aan MIJ, jullie gehoorzaamden gewoon. Wanneer IK jullie naar een vreemd land zend, zeiden jullie, “Maar IK spreek niet hun taal,” en toch gehoorzaamden jullie gewoon. Oh, hoezeer jullie MIJ behagen; denken jullie werkelijk dat IK jullie zal laten verhongeren? Jullie zeiden, “Oh, maar de prijzen zijn zo hoog hier.” Ging IK YAHUVEH bankroet en iemand vertelde het MIJ niet? Beseffen jullie niet dat jullie al het goud en zilver van de Hemel tot jullie beschikking hebben, indien IK het wil?

Wanneer IK jullie vertel om een Heilige plek van vergadering te krijgen en te verwachten dat anderen komen, weet IK dat jullie zullen gehoorzamen. Het is MIJN eer om jullie te zegenen op deze manier en Groot, Groot, Groot, zullen de zegeningen zijn van de twee vrouwen die tot grote bekostiging gingen. Lydjusca en Richard, jullie delen dezelfde zegeningen, want jullie zijn één. Joainne, jij bent gezegend want je ontmoette hen met MIJN liefde in Europa. Jij omhelsde hen en je kuste hen en je wist dat IK het was die in die kussen en knuffels waren. Voor de hele wereld nu, dank IK jou. IK zegen jou omdat je gehoorzaamde.

Adam, opnieuw zond IK jou voort, je kwam vanuit Vancouver om naar Seattle te gaan met grote bekostiging. Je kwam in MIJN zalving, je kwam in MIJN liefde. IK wist dat IK jou kon vertrouwen, want jij bent degene die IK zond terwijl zij Seattle verlieten en naar Alaska gingen. Dus wist IK dat IK jou opnieuw kon vertrouwen en, Adam, jij hebt mij nooit teleurgesteld en oh, hoe IK jou aan het zegenen ben. En er zijn twee Kathy's. Jullie kennen jullie laatste namen. Zoveel als dat jullie een zegen zijn aan deze Ring Maiden, zo zijn jullie een zegen aan IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA. MIJN Liefste Geliefde Dochter Kathy A., jij werkt om alle profetieën die IK aan Elisabeth gegeven heb uit te geven in boeken die als een verborgen waardevol huis van schatten zullen zijn gedurende de tijd van de Grote Verdrukking. Kathy A. Jij die de extra kilometers bent gegaan en op alle manieren hebt geofferd, opnieuw zeg ik voor heel de wereld, “Jij bent zo'n zegen.” IK bepaal dat jouw naam zeer geëerd wordt in de Hemel samen met jouw gebeden en tienden en giften.

Robin C. in Engeland samen met MIJN andere Heiligen die financieel offeren zodat IK deze Bediening kan gebruiken om over deze wereld te bedienen, jullie namen zijn geschreven in een boek van zegeningen samen met Adam, Marie, Tricia en Joseph W. in Hong Kong die voor zo lang trouw zijn geweest. IK roep jullie namen voort om jullie aan te moedigen. Groot, Groot, Groot, Groot, zullen jullie zegeningen zijn want waar hun voeten ook heengaan, zo zullen jullie in de geest ook gaan. In de Hemel, wanneer beloningen uit worden gegeven voor de zielen die deze Bediening heeft geleid naar YAHUSHUA, jullie allen zullen recht aan hun zijden staan. Zonder jullie die een zegen aan hen zijn, wie zou IK dan hebben gebruikt om een antwoord te zijn op hun gebeden? IK gebruik mensen om elkaar te zegenen, hoe meer jullie anderen zegenen, hoe meer IK, YAHUVEH jullie zal zegenen.

Er zijn dezen waarvan IK niet jullie namen voort heb gesproken en jullie hebben financieel geofferd omwille van deze Bediening. Ben ervan verzekerd dat dezelfde zegeningen ook voor jullie gereserveerd zijn geliefde Kinderen, want IK weet wie jullie zijn. Oh, Geliefde Dochter Sharon M., in deze vele jaren ben jij opnieuw en opnieuw een zegen geweest. Jij bent als de weduwe van Zarfat en jij deelt het weinige dat je hebt om plaats te maken voor meer zegeningen. Jouw geloof en gehoorzaamheid eert MIJ.

IK heb de rijken naar deze Bediening gezonden en jullie kennen MIJN stem en toch staan jullie van veraf, zelfs nooit eens jezelf introducerende, en toch is het de zalving van de RUACH ha KODESH die jullie hier naartoe trekt. Zijn jullie gewillig om dat te delen waarmee IK jullie gezegend heb om mee te helpen werken in deze oogst met deze Bediening? Beseffen jullie nog niet dat jullie rijkdom jullie niet zal overeind houden in de Grote Verdrukking. Herkennen jullie nog steeds niet dat de waarheden die jullie hier leren jullie zullen voeden en jullie overeind zullen houden? En wanneer jullie geloof nodig hebben om door te gaan of je afvragen wat als volgende zal gebeuren, heb IK het alreeds geprofeteerd. Heb IK jullie niet keer na keer ervan overtuigd, om een zegen aan deze Bediening te zijn, zodat IK een grotere zegen aan jullie kan zijn?

Beseffen jullie nog niet dat wanneer jullie anderen zegenen die gebruikt worden als IK, YAHUVEH's mondstuk dat jullie IK, YAHUVEH en YAHUSHUA zegenen en dat jullie zegeningen en schatten verzamelen in de Hemel? Zegt MIJN Woord niet, “Indien u zoveel doet als een Profeet water te drinken geven, zult u de beloning van een Profeet ontvangen?” Waarom vertel IK jullie dit allemaal in het midden van een profetie? Omdat zovele van jullie willen weten waarom jullie gebeden niet beantwoord worden? Waarom de zalving niet sterker aan het groeien is? Er is een prijs die betaald moet worden voor MIJN zegeningen en het wordt GEHOORZAAMHEID genoemd. Het is treurig om te zeggen maar er zijn MIJN Kinderen die dit aan het lezen of aan het horen zijn en jullie zeggen, “Ik herken de stem van YAHUVEH, ik kom hier om te zien wat HIJ zegt maar IK weiger om deze Bediening te steunen of aan te moedigen op enige manier.” Hoeveel van jullie begonnen om als een zegen te zijn en veranderden toen in een vloek, compromis sluitende met hetgeen dat jullie weten dat waar is? Jullie hebben naar MIJ uitgeroepen en gezegd, “Waar zijn de antwoorden op mijn gebeden, waar is mijn bevrijding en genezing? Waarom is mijn soulmate uitgesteld aan het worden? Dit is jullie laatste kans om een zegen te zijn en te gehoorzamen.

Voeden jullie je niet met deze gezalfde, geestelijke, groene weiden en groeien in wijsheid en openbaring? Omdat gewoon anderen de prijs betalen om MIJN Woorden vrijelijk te voeden aan MIJN Lammeren en Schapen en aan allen die er iets om geven om het te horen over deze wereld. Denken jullie niet dat er een prijs is die deze Profeet die IK gebruik om voort te spreken niet betaalt samen met haar echtgenoot en zoon en al diegenen die aan hun zijde staan en geestelijk bemiddelen in oorlogvoering en gebed, en toch gaan zij door met MIJN wil en weg te doen. Hoe weinig van jullie die dit lezen, die hun liefde voor YAHUSHUA verkondigen zouden gewillig zijn om de prijs te betalen die ervoor nodig is om deze woorden voort te spreken die niet voor jeukerige oren zijn, om een Bediening te steunen die weigert compromis te sluiten.

Overal waar deze twee gezalfden hun voeten planten, zullen ofwel MIJN zegeningen of vervloekingen volgen, in iedere natie, zal ofwel verlossing of oordeel volgen. Zo zal het zijn met heel YAHUSHUA's Bruid. De Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH beginnen voort te roepen en te vragen voor jullie bruidsschat, die IK voor jullie heb gereserveerd en apart gezet. Zoals IK het doorgeef aan de Ring Maiden zo geef IK het door aan jullie. Want de rijkdom van de goddeloze is opgeslagen voor de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH en dat zijn jullie. Want IK weet wie het zal gebruiken voor MIJN Glorie en MIJN Glorie alleen.

IK, YAHUVEH heb toch deze waarschuwing voor diegenen die kwamen als een vriend, financiële giften brengende en toen stonden jullie toe dat satan in jullie voer en hij veranderde jullie in een Judas. Jullie zouden beter af zijn geweest indien jullie nooit de naam van deze Ring Maiden gehoord zouden hebben, want IK zal jullie laten lijden voor iedere droefenis die zij voelt door jullie verraad en iedere traan die ze om jullie heeft gelaten. Toen jullie haar verraadden, hebben jullie degene verraden die jullie zond om een zegen te zijn en niet een vervloeking. Wanneer jullie gebeden niet langer beantwoord worden en jullie je afvragen of IK een doof oor heb gemaakt voor jullie geroep, terwijl jullie ergste angsten gerealiseerd worden, allemaal door satan, jullie geloofden een leugenaar en jullie sloten compromis. Wanneer jullie hier zijn gedurende de Grote Verdrukking en jullie ongenadig lijden, zullen jullie je niet af hoeven te vragen waarom. Waarschuwde IK niet, “Raak MIJN gezalfden niet aan en doe MIJN Profeten geen kwaad?” Wanneer zullen jullie leren dat verraad van een vriend de ergste leugen is? Indien jullie je niet bekeren en herstellen wat jullie hebben gedaan, zullen jullie het lot van een Judas lijden en de geliefde waarvoor jullie ons verraadden zal sterven.

Elisabeth en Niko, alles dat IK jullie gegeven heb, lieten jullie achter voor anderen. Het enige dat jullie meenamen was jullie koffers en niet eens de voertuigen die IK jullie gaf. Terwijl jullie de gift van een voertuig van jullie dromen achterlaten, oh, maar IK zal jullie zegenen. Geen goed ding zal IK van jullie weerhouden. IK zal spreken tegen de Heilige mensen hun harten en jullie die dit aan het lezen zijn en aan het luisteren zijn, het zijn jullie die weten dat jullie geroepen zijn en dat jullie gekozen zijn om samen te staan met deze Bediening. Jullie is de gave van helpen gegeven. IK heb jullie gezegend in jullie werk. Samen zijn jullie geroepen om te arbeiden in deze oogst om MIJN waarheden over de wereld voort te nemen. IK spreek dezelfde zegeningen tot jullie. Geen goed ding zal IK weerhouden en jullie zullen onzichtbaar zijn voor de vijanden die jullie vernietiging zoeken.

Dus Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, IK spreek tegen diegenen in Europa nu. Zijn jullie bereid om te delen wat jullie hebben met deze Bediening? Breng jullie fel verlichte geestelijke lantaarns samen en ben een zegen aan elkaar en breng ze mee zoals de vijf wijze maagden dat deden. De lichten zullen groeien als het licht van een vuurtoren en jullie zalving zal groeien en samen zullen jullie één worden in MIJ. Oh, de tekens, wonderen en mirakels zullen jullie zien in YAHUSHUA's Heilige NAAM indien jullie gewoon vertrouwen zullen hebben en zullen geloven. IK, YAHUVEH zal verheerlijkt worden, voor de Glorie van MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH.

IK spreek deze woorden nu voort. Vrees niet, oh Bruid in Israël, en denk niet dat IK er niets om geef want IK zal hen ook naar jullie zenden. Dit is slechts een opstap om hen daar te krijgen. Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH in Israël, kom voort. Introduceer jezelf aan deze Ring Maiden, want het is deel van de taak van deze Bediening om zegeningen en bescherming te bidden voor de Bruid van Israël. Jullie zijn één met haar zoals zij en haar echtgenoot één zijn met jullie. Zijn jullie bereid om te delen wat jullie hebben met deze Bediening? Nu is de tijd om te beginnen met haar uit te nodigen en te beginnen met bidden en bemiddelen voor deze Bediening om te komen en de Heiligen in Israël te zegenen, om te bidden dat de vijanden weg zullen rennen in zeven verschillende richtingen. Oordeel zal vallen op de goddelozen en zij zullen in de Wijnpersbak van IK, YAHUVEH's toorn vallen. Bid, oh Israël Bruid en Bruid van het Midden Oosten, die toebehoren aan YAHUSHUA voor de toename van de zalving op deze Bediening zodat ook jullie zalving zal toenemen.

IK, YAHUVEH spreek tegen de Internationale Bruid van YAHUSHUA. IK geef jullie dit bevel. Help deze Ring Maiden om de wereld te bereiken voor YAHUSHUA's Glorie. Bied jullie aan en vertaal deze profetieën in jullie verscheidene talen. Er is een Hebreeuws lid van de Bruid van YAHUSHUA die dit nu leest en weet dat zij alle profetieën in het Hebreeuws zouden moeten vertalen. Een ander weet dat zij deze profetieën zouden moeten vertalen in het Afrikaans en Arabisch. Waarom zijn jullie niet voort gekomen en hebben jezelf niet geïntroduceerd aan deze Bediening? Waarom gehoorzaamt de Internationale Bruid van YAHUSHUA niet en gebruiken niet de zegeningen, gaven en talenten die IK, YAHUVEH jullie gegeven heb? Waarom zijn jullie ze aan het begraven waar ze tot geen waarde voor iemand zijn?

Tegen de anderen die zijn begonnen te werken aan de vertalingen van de profetieën in jullie talen, IK heb deze vraag voor jullie. Waarom volbrengen jullie niet hetgeen dat jullie begonnen, het werk op de muur, geven jullie zo weinig om jullie eigen land? Jullie allen die dit hebben gedaan, IK zal jullie deze vraag op een dag vragen voor MIJN troon. Ben voorbereid om een antwoord te hebben, want jullie werden geroepen en aangewezen tot deze taak, en toch hebben jullie deze taak niet volbracht. Dit vertraagt dat YAHUSHUA komt voor ZIJN Bruid, want deze profetieën en boodschappen moeten in vele tongen zijn voordat HIJ terugkeert. Bruid van YAHUSHUA in alle Internationale Naties, IK veroorzaakte dat dit koppel hun eigen thuisland voor altijd verlieten, alle wereldse bezittingen achterlatende, om te komen en een zegen te zijn en te delen wat zij hebben met jullie. Is dit echt te veel om van jullie te vragen? Zijn jullie bereid om te delen wat jullie hebben met deze Apostolische Messiaans Joodse Pinkster Bediening? Stel Heilige bemiddelaars op om te bidden voor hen op een continue basis, want de strijd is vurig maar de Overwinning is alreeds behaald voor YAHUSHUA's Lof, Eer en Glorie!

* * * * * * *

Zo is het gesproken geweest, zo is het geschreven geweest onder de zalving van de RUACH ha KODESH. Gegeven aan deze Ring Maiden van YAHUSHUA ha MASHIACH, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah voor de glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA!

* * * * * * *

Woord Gegeven Op Seattle Airport, 3 Mei, 2006


[Dit Woord werd gegeven aan Elisabeth in Seattle op het vliegveld, vóór onze vlucht naar Europa. Onze geliefde Broeder Adam ontmoette ons op het vliegveld om ons te zien vertrekken.]

IK heb opnieuw en opnieuw gewaarschuwd, en zij wilden niet luisteren. Elisabeth, jij draagt zwart, want IK rouw. Het is niet MIJN wil dat IK moet doen wat IK zal moeten doen, maar IK ben gedwongen om het te doen. Want er is een prijs die betaald moet worden voor ongehoorzaamheid. Oh, dat zij toch gewoon hadden geluisterd, want waarlijk de dag van verwoesting is alreeds begonnen.

Er zal kracht zijn, zalving en dat waar jullie, Adam en Luigi voor geroepen zijn om te doen. Het is geen toeval dat deze bediening in Europa zal zijn en dat jullie dat aan het doen zijn. Bid voor de bescherming, bid dat zij verborgen zijn. Bid dat de rijkdom van de zondaars, groei losgelaten wordt door de handen van de Bruid, want nu is de tijd, nu is de aangewezen tijd. Adam, wanneer de tijd komt dat IK jou vertel om te vertrekken, IK vertel jou nu, “Pak die vluchttas in!” Vraag MIJ wat je erin zou moeten doen, stel niet langer uit. Zie je hoe vlug IK Elisabeth en Nikomia eruit krijg, omdat Canada niet wilde luisteren. IK heb waarschuwing na waarschuwing gezonden. Zij weigerden om te luisteren zodat zij niet beter af zijn dan Amerika. Want diegenen, die Canada beschouwen als veilig, zij zijn zekerlijk misleid.

Nu, zend IK jou voort Elisabeth, Niko om MIJN Oordeel op Europa te veroveren, op de lauwe. Vertel hen dat IK hen uit MIJN mond zal spugen. Zij zijn diegenen die zeggen dat ze van MIJ zijn en MIJ toch niet kennen. Jullie zullen meer weten wanneer jullie die nieuwe zalving krijgen die op jullie neer zal komen. Dit is alles voor nu.

Maar Adam weet dit, niet één haar op jouw kostbare hoofd zal aangeraakt worden, want je behoort waarlijk toe aan MIJ en IK ben jaloers over jou. Iedereen die jou kwetst, het is alsof zij MIJ kwetsten, desalniettemin, beproef MIJ niet. Wanneer IK zeg, “Pak die vluchttas in,” dan pak het in, want waarlijk de weeën van de Dag der verwoesting is alreeds begonnen. Niets zal de Grote Verdrukking stoppen, de geboorte van MIJN toorn. Maar, diegenen die aan MIJ toebehoren, diegenen die MIJ zoeken hoeven zich geen zorgen te maken.