Profetie 86

WEG VAN MIJ, JIJ ONGEHOORZAME ZOGENAAMDE BRUID!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen

12 mei, 2006

Een Uitleg is nodig wat betreft het voortkomen van deze profetie. Het bevat privé dingen in onze levens die we liever niet zouden delen, maar we hebben geen keuze. Sorry dat het zo lang is. Dit zal ook in het toekomende boek komen dat spoedig zal worden uitgegeven.

Dit woord kwam voort terwijl velen van de Bruid samen waren in gebed met ons bij het hotel in Annecy, Frankrijk, na een teleurstellende dag kijkende voor een huis om op te zetten als een geheiligde plek in Frankrijk. Na verscheidene dagen van kijken op het Internet en verscheidene telefoontjes van Prinses Dineo, werden we eindelijk geleid door YAHUVEH om te kijken naar twee huizen die ongeveer 80 mijl weg waren van waar we waren.

De huizen leken geweldig op het Internet en leken overeen te komen met al onze benodigdheden, dus maakten we een afspraak om te kijken naar beide huizen. Na een prachtige rit met veel lofprijzing en zingen voor YAHUVEH en YAHUSHUA, en veel vertrouwen erin dat we die dag een huis zouden krijgen, arriveerden we bij het persoonlijke huis van de eigenares en zij nodigde ons uit voor lunch bij jaar huis in Frankrijk. We hadden een geweldige lunch bereid door haar en haar dochters.

Wij gingen toen naar het eerste huis en wij waren teleurgesteld door de leeftijd en de toestand. Dit was ook waar van het tweede huis. Ze had toen een derde huis dat we konden bekijken dat zij beheerde voor een privé bedrijf. We gingen naar het derde huis en het was gewoon schitterend. Wij allen voelden ons nogal goed hierover, totdat zij vertelde wat de huur was per maand! Zitten jullie allemaal? Het was 11.000 Euro per maand hetwelk overeen komt met ongeveer $14.500 USD per maand.

Nou, dat is helemaal uit onze prijs marge, dus hadden we geen keuze dan om terug te gaan waar we net vandaan kwamen. Ik kon merken dat iedereen nogal teleurgesteld was en ik weet dat ik het was. Ik dacht we hebben net een hele dag verspild in cirkels reizende en had vele vragen die ik in gebed moest nemen.

Dit is waar we over aan het bidden waren toen dit profetische woord voort kwam. Terwijl de vrouwen allen aan het bidden waren in tongen en ik aan het luisteren was, bleef ik horen dat we verhinderd werden. Ik werd verteld dat er twee vrouwen waren, Cathy en Hirut in Alaska, die geroepen werden om de Bruid van YAHUSHUA te zijn maar door hun ongehoorzaamheid, werden wij gehinderd van waartoe wij geroepen zijn te doen in Europa, om een Europese Betrouwbare geheiligde plek op te richten.

Beide van deze vrouwen hadden met ons moeten zijn in Europa, beiden hadden gezegd dat zij met ons zouden zijn waar we ook zouden gaan. Dit was YAHUSHUA's wil, want HIJ sprak het. We brachten Pascha door met beiden in Anchorage, Alaska, en zij wisten beiden wat zij zouden moeten doen wat betreft het voorbereiden om te vluchten. Zij leken beiden bereid om te doen wat zij moesten doen en zich klaar te maken om te vlieden. Wij wisten in die tijd niet dat wij naar Europa zouden gaan. Wij dachten dat we naar Zuid Amerika zouden gaan gedurende die tijd.

Cathy is in een ongelijk verbonden huwelijk en wij waarschuwden haar verschillende malen voor haar psychiatrische echtgenoot Alex die zich bewust was van deze bediening maar het niet steunde. Hij is een heiden die het bestaan van GOD in twijfel trekt. We vertelden haar dat zij alleen hetgeen moet doen dat YAHUSHUA haar vertelt en niet te luisteren naar haar echtgenoot omdat zij ongelijk verbonden is. We waarschuwden haar over de gedachten controle en manipulatie die hij tegen haar zal gebruiken.

Cathy wilde geloven dat haar echtgenoot gered zou worden en zij voelde zich verantwoordelijk dat het haar taak was om hem gered te krijgen. Maar wij wisten beter. Deze man is verworpen en wij wisten het, maar zij wilde ons niet geloven. Om een lang verhaal kort te maken, Cathy koos jammer genoeg haar niet geredde echtgenoot over het zijn van de Bruid van YAHUSHUA.

Vóór Pascha, contacteerde Cathy deze bediening en zei dat ze geleid werd door YAHUSHUA om deze bediening een vrijgevig offer te geven. Zij vertelde ons dat het haar pensioen geld was van een voormalige job en het was niet van haar echtgenoot. Ze zij dat ze niet voelde gedurende die tijd dat ze haar echtgenoot hierover moest vertellen en wij gingen ermee akkoord omdat wij satans lelijke hoofd vele malen voorheen hebben zien opkijken in deze situaties. En mensen eindigen YAHUSHUA niet gehoorzamende door een niet geredde echtgenoot of vrouw en doen niet wat zij weten dat zij moeten doen. Cathy gaf deze bediening deze gave zoals ze geleid werd om te doen, maar ze worstelde met het "niet vertellen" aan haar heidense, verworpen echtgenoot.

Om een lang verhaal kort te maken, Elisabeth had Cathy vertrouwd en haar het telefoonnummer gegeven terwijl wij bij een hotel waren in Frankrijk. Cathy belde en was aan het praten met Elisabeth en vertelde Elisabeth toen dat ze haar echtgenoot eindelijk had verteld over het offer dat ze de bediening had gegeven en vroeg Elisabeth of ze wilde spreken met haar echtgenoot. Elisabeth zei "NEE" maar toen begon haar echtgenoot te praten tegen Elisabeth op een andere lijn.

Elisabeth had geen idee dat hij aan de andere lijn was en zij voelde zich zeer verraden door Cathy en voelde zich alsof ze in een val was gelokt. Hij zei dat hij zijn geld terug wilde dus nam ik de telefoon van Elisabeth. Hij zei dat hij wilde weten wat we deden met dit geld. Op het begin vertelde ik hem dat het hem niet aanging en toen vertelde ik hem dat het gebruikt wordt om anderen te helpen. Het punt is, hij wilde het geld terug en hij zou alles gaan doen zodat hij het kon krijgen. Zij contacteerde zelfs Elisabeth's zogenaamde eerste echtgenoot. De enige manier dat hij dit had kunnen doen is met Cathy's hulp. Ik hoop dat wij het bij het verkeerde eind hebben om Cathy's wil, maar ik weet niet hoe hij anders in contact met hem heeft kunnen komen.

Bid alstublieft voor Cathy. Door haar vrijgevig offer, hadden wij een schitterend Pascha viering en konden we door Europa en Afrika reizen en een zegen zijn aan anderen. Satan weet dat we dit niet hadden kunnen doen zonder haar gehoorzaamheid wat betreft de gave. De duivel is hierdoor woedend op haar. Wij ontmoetten Cathy door Hirut die deze bediening heeft gevolgd voor vier jaren en vertelde Cathy hierover.

Wij treuren omdat we zoveel om deze twee vrouwen geven en we noemden hen zegeningen. Elisabeth heeft het er vooral moeilijk mee, en als zij spreekt over Cathy en Hirut, begint ze te huilen. Zij houdt nog steeds van hen en mist hen als vrienden. We hebben nooit iets gevraagd van Cathy. Zij zond het offer omdat YAHUSHUA het op haar hart legde om het te doen.

Hirut vertelde ons gedurende Pascha dat zij wist dat zij met haar werk zou moeten stoppen en ook wist Cathy dat voordat zij ons hadden ontmoet, en zich klaar te maken om te vlieden. Zij had pensioen geld waar zij om moest vragen en ze zou het ontvangen in 30 dagen of zo. Wij gaven haar bevestiging hierover nadat we baden maar zij zei dat zij niet kon stoppen zonder dat haar werkgever eerst een vervanging voor haar vindt. Wij vertelden haar om niet te wachten, dat zij onmiddellijk zou moeten stoppen omdat satan alles eraan zal doen dat hij kan om er zeker van te maken dat geen vervanging wordt gevonden om haar te verhinderen YAHUVEH te gehoorzamen.

Haar andere excuus waren twee honden. Eén hond stierf kort na Pascha en nu heeft ze één hond over. Ze wilde haar overblijvende hond niet verlaten. Daarbovenop, Hirut stopte niet met haar baan, en zover wij weten, is ze nog steeds aan het werken daar. Zij wist dat zij zou moeten stoppen voordat ze ons ontmoette. Zelfs diegenen die werken met haar begonnen haar te behandelen als een vijand en er was geen vrede daar.

YAHUVEH gaf haar ieder teken. Waarom zou iemand een wereldse job kiezen over het zijn van de bruid van YAHUSHUA en HEM te gehoorzamen omwille van je eigen veiligheid indien geen andere reden. I begrijp het gewoon niet. Waarom zou Cathy O. ervoor kiezen om YAHUSHUA te verraden voor een heidense, verworpen echtgenoot? We moeten dit allemaal omhoog brengen anders zullen jullie de woede van YAHUSHUA niet begrijpen in de onderstaande profetie wat betreft deze twee vrouwen. Europese Bruid van YAHUSHUA, jullie kennen deze twee vrouwen niet eens en toch heeft het invloed op jullie, omdat we niet een verdere zegen aan jullie konden zijn.

Dit is waarom YAHUSHUA zo boos is. Als Cathy O. en Hirut hadden gehoorzaamd, zouden zij met ons zijn geweest in Frankrijk en we zouden overvloedige financiën hebben gehad om een geheiligde plek zeker te stellen en een verzamelplek voor de Bruid van YAHUSHUA. We werden verhinderd om te doen waartoe we geroepen waren om te doen in Frankrijk en Zwitserland door ongehoorzaamheid van diegenen die zichzelf de Bruid noemen.

We weten dat vele dingen hierdoor zijn beïnvloed. Dit is de boodschap die YAHUSHUA wil dat wij allen horen. Ongehoorzaamheid beïnvloed niet alleen diegenen die in ongehoorzaamheid zijn maar het beïnvloed ook anderen. We konden niet doen waartoe we geroepen waren in Europa. We treuren omdat we voelen dat we hebben gefaald in hetgeen waartoe we gezonden waren te doen. We hebben een groot huis nodig in Europa om een geheiligde plek te zijn, een schuilplaats voor de Heiligen wanneer verdrukking komt.

Een laatste notitie, de ochtend dat we uit Seattle vlogen om naar Zurich, Zwitserland te gaan, ontvingen wij een email voor de eerste keer van Dineo die genoemd wordt in de onderstaande profetie. Zij vertelde ons over haarzelf en zei dat haar koffers ingepakt waren en dat ze gereed was om terug te gaan naar Afrika om gekroond te worden als een Prinses over vele stammen. Maar YAHUVEH vertelde haar om een beetje langer te wachten en zij begreep niet waarom.

Zij vertelde ons toen dat zij in Zwitserland was en het maakte toen allemaal logica. Wat zijn de kansen van Elisabeth om een vacht te leggen als er een Bruid was in Zwitserland om het te bewijzen voordat we zouden vertrekken voor Europa? Wij ontmoetten haar drie dagen later in Genève, Zwitserland, en we hielpen haar om veilig terug te gaan naar Afrika.

Wat een geweldige YAHUVEH en YAHUSHUA dienen wij. Cathy O. begrijpt niet dat wij werden gebruikt om een zegen te zijn aan Prinses Dineo, en ook anderen in Europa en Elisabeth zou haar nooit de gezalfde gave hebben geven hetwelk haar verteld was om haar te geven, hetwelk genoemd wordt in de onderstaande profetie. Cathy is een getrouwde miljonair, als we het goed begrijpen en Alex' god is geld. Wij probeerden zo erg die dag aan de telefoon om zijn ziel te bereiken voor YAHUSHUA, maar het enige dat hij wilde doen was ruzie maken. Zijn vader is een miljonair zendeling in Afrika. Cathy heeft zo'n vrijgevig hart en als ze het had gekund, bood ze zelfs aan om haar huis aan ons te geven. Het doet echt pijn wanneer een vriend je vertrouwen schaadt. Hoeveel meer pijn heeft YAHUSHUA wanneer dit gebeurt.

Cathy zei altijd dat zij wist dat ze Alex zou verlaten omdat hij zelfs zei dat wanneer het Merkteken van het Beest komt, hij haar en de kinderen zou dwingen om het te nemen. Ze was voorbereid om hem te verlaten, maar een psychiater zijnde, weet hij hoe hij gedachten moet manipuleren. We vragen jullie om te bidden voor haar om bevrijd te worden van de demonische invloed van deze man en van satan.

We vragen jullie om te bidden voor Hirut. Zij leeft met haar moeder en haar moeder gelooft niet in de Sabbat of de Joodsheid van de Messias. Beiden worden beïnvloed door diegenen waar zij mee leven. We bidden dat dit alles hersteld zal worden in de naam van YAHUSHUA, want ons werd verteld en zij geloofden dat waar wij zouden gaan, zij met ons zouden zijn. Herinner Nahum 1 zegt YAHUVEH is een jaloers GOD en HIJ zal een ieder verwijderen die meer liefgehad wordt dan hem.

Alstublieft, wanneer jullie deze profetie delen dan voeg ook deze uitleg toe of anders zullen sommige delen ervan niet begrepen worden. Dank jullie.

Apostel Niko

Profetie 86

WEG VAN MIJ, JIJ ONGEHOORZAME ZOGENAAMDE BRUID!

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 12/5/06

Want waarlijk heb IK voort gesproken door MIJN Zoon (Niko) heen. Hoeft niet jouw hele lichaam in een eenheid te opereren? Kan één voet zeggen, dat het naar de linkerkant gaat lopen, en de andere voet zeggen, dat het naar de rechterkant gaat lopen? Kan de ene zijde van jouw mond zeggen "ik ga uit één zijde spreken" en de andere, uit de andere zijde? Dit is hoe het is wanneer IK om probeer te gaan met een ongehoorzame zogenaamde Bruid. IK zeg, "Wandel deze weg" zei zeggen, "Nee; ik wil die weg lopen." Herinner je je toen IK zei, "Het is de laatste roep voor de Bruid?" Weten jullie hoeveel het mislopen omdat zij weigeren te luisteren naar MIJN stem? IK ben geen aardse echtgenoot, wanneer IK een order geef dan verwacht IK dat het opgevolgd wordt. Wanneer IK zeg, "Leg het op het offeraltaar," dan verwacht ik dat het wordt neergelegd.

Weten jullie hoeveel er nog steeds sigaretten roken? Weten jullie hoeveel er nog steeds dronken worden achter gesloten deuren? Weten jullie hoeveel nog steeds porno bekijken? Weten jullie hoeveel er lust in hun harten hebben? En toch zeggen zij, "ik wil deel zijn van de Bruid". Weg van MIJ jij ongehoorzame zogenaamde Bruid! Wanneer IK jou vertel om alles neer te leggen, wanneer IK jou vertel om je financiën neer te leggen, wanneer IK jou vertel om je te verzamelen met de anderen, om weg te gaan van de ongelovigen, wanneer IK je vertel dat licht en duisternis niet samen gaan. In plaats daarvan blijf je proberen om een profeet te vinden voor jouw jeukerige oren. Nou, je zult het hier niet gaan vinden.

Deze Ring Maiden zal MIJN waarheden voort spreken, zij zal geen compromis sluiten. Jullie denken dat jullie haar nu haten, diegenen die niet van MIJ zijn? Jullie hebben nog niets gezien. Maar diegenen die MIJ waarlijk toebehoren, jullie zullen een liefde hebben waarvan jullie nog nooit gedroomd hebben dat het mogelijk is want jullie zullen de waarheden omhelzen die IK voort spreek. Voor diegenen onder jullie die gehoorzaam zijn, die waarlijk wachten en snakken naar MIJN ieder woord...

GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT, GROOT! Zullen hun zegeningen zijn!

Oh, hoe IK VAN JULLIE HOU! Hoe IK jullie omhels. Wanneer jullie zeggen, "Vertel mij de weg, verlicht het pad, ik zal wat dan ook doen dat U zegt zelfs als het tegen mijn vlees ingaat, zelfs als het betekent dat ik financieel moet offeren, ik zal het op UW manier doen." Dezen zijn MIJ Bruid. En jullie herkennen elkaar want jullie zijn een familie zoals geen andere familie. Jullie denken met één gedachte en jullie hebben lief met één hart en MIJN NAAM is nooit ver ervandaan.

Eén ieder van jullie omhelst MIJ met een nieuwe liefde. Dezen zijn MIJN Bruid. Jullie verlangen om Heilig te leven voor MIJ wordt alleen groter met de dag. Jullie zeggen, "Spreek to mij mijn geliefde, ik wil een glimp van u" en IK zeg, "IK ben hier en IK omhels jou en IK kus jou en IK hou van jou en IK knuffel jou en IK houd je vast". Dezen zijn MIJN Bruid. Zij zijn geen ongehoorzame zogenaamde Bruid.

Diegenen die in ongelijk verbonden huwelijken zitten die IK nooit samenbond, het is als een touw om hun nek en jullie worden verhangen, maar wanneer IK kom om het touw weg te snijden zeggen jullie, "Nee, nee laat mij hangen." Weg van MIJ jij ongehoorzame zogenaamde Bruid. Jullie zijn geen Bruid meer. In jullie ogen noemen jullie jezelf een Bruid, in jullie gebeden beweren jullie een Bruid te zijn, maar IK test jullie gehoorzaamheid want IK ken jullie harten. IK weet van wie jullie het meest houden.

Jullie kunnen proberen om indruk te maken op anderen, jullie kunnen bidden in MIJN NAAM, Oh, maar IK ken jullie harten. Jullie zullen huilen en klagen op een dag, wanneer jullie ontdekken hoeveel van jullie IK weg moest roepen. En IK zal zeggen, "Weg van MIJ, jullie ongehoorzame die jullie zelf MIJN Bruid noemen."

MIJN Bruid komt samen en zij zeggen, "Wat is het dat ik kan delen? Wat is het dat ik voor jou kan doen?" Zij houden van elkander met een liefde die oh zo echt is. Dezen zijn MIJN Bruid." IK heb gewaarschuwd en IK heb opnieuw gewaarschuwd, IK zei, "Geef je zonde op." IK zeg niet dat jullie niet gered zijn. Maar IK zeg dat jullie niet waardig zijn om MIJN Bruid genoemd te worden. Oh, maar diegenen verzameld hier, oh wat een liefde jullie hebben voor elkander. IK zond jou voort om de Europese Bruid te roepen en de andere Naties bovendien.

Hoevelen geven er iets om wanneer je een benodigdheid hebt en je maakt de benodigdheid bekend? De Bruid zal je niet teleurstellen. De Bruid zal vrijgevig zijn, zij zullen weten dat jouw nood hun nood is. Net zo zeker als dat IK Elias van Oudsher zond, en de weduwe van Zarfat vertelde om te delen met Elias en hij zei, " Deel met mij jouw laatste maaltijd, zodat het niet jouw laatste maaltijd zal zijn." Ook op die manier, zend IK deze Elias van Nu om hetzelfde te doen. IK zend haar naar de weduwen van Zarfat die zeggen, "ik heb geen benodigdheid." Oh, maar zo zeer binnenkort zullen jullie zien, dat jullie wanhopige noden hebben. Het is omdat jullie je oren verdoofden toen MIJN Ring Maiden riep, IK zal MIJN oren verdoven wanneer jullie roepen.

Want er komen meteorieten aan en zij zullen vallen vanuit de lucht, over de hele wereld zullen zij rennen en verbergen! De aarde zal beven, niet slechts op één plek, en de vulkanen zullen spuwen, als een kettingreactie zullen zij spugen. En alleen diegenen die waarlijk in MIJ zijn gebleven, in de Levende Rots, zullen beschermd blijven. Stormen zoals jullie nooit hebben gezien, dit is slechts het begin van wat zal komen. Maar diegenen die in MIJ zijn gebleven en in MIJN Vader Abba YAHUVEH, jullie zullen beschermd blijven wanneer jullie beschermd zijn in MIJN NAAM. Jullie willen je oren sluiten wanneer IK zeg, "Eer de Sabbat Dag en IK bedoel niet de mens-gemaakte." Jullie willen je oren bedekken wanneer IK zeg, "Eer de Heilige feesten en IK bedoel niet de mens-gemaakte, en in plaats daarvan eren jullie liever de heidense feestdagen, in plaats van de Heilige Dagen van MIJN Vader Abba YAHUVEH." WIJ zijn dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, MIJN Vader en IK. Omdat jullie gewoon je idee van zonde veranderen, betekent niet dat WIJ dat hebben gedaan.

IK weet het MIJN Geliefden, dit is niet eens waar jullie voor baden, maar toen Niko de woorden voort sprak die op MIJN hart lagen, kunnen jullie zien wat er gebeurt wanneer er ongehoorzaamheid is van diegenen die geroepen zijn om MIJN Bruid te zijn. IK geef er niets om als jullie een miljard dollar geven. Als jullie ongehoorzaam zijn zal IK zeggen, "weg van MIJ, dit maakt geen indruk op MIJ." IK geef er niets om wat voor offer dat jullie neerleggen, als jullie niet gehoorzaam zijn aan YAHUVEH, als jullie niet gehoorzaam zijn aan MIJ, zal IK zeggen "Weg van MIJ, jullie zijn niet MIJN Bruid." De tijd is kort, de tijd is seconden weg van MIJN komst voor MIJN geliefde Bruid. Geen tijd om spelletjes te spelen, geen tijd voor kerkbank verwarmers, geen tijd voor de lauwe. IK spuug hen waarlijk uit MIJN mond.

Jullie zeggen, "Oh YAHUSHUA, U zou nooit tegen ons praten zoals dit." Jullie vergeten dat IK slechts eens een Lam was, nu ben IK een Leeuw. IK ben een balans in alle dingen, zoals MIJN Abba YAHUVEH dat is. WIJ zijn almachtig in liefde en WIJ zijn almachtig in oorlog. Vervloekte IK niet de vijgenboom die geen vrucht voort bracht? Wat laat jullie denken dat IK ben veranderd? IK ging naar het kruis voor jullie; IK gaf MIJN Leven en MIJN Bloed voor jullie en jullie zeggen, "U vraagt te veel van mij, IK kan mijn zonde niet opgeven."

Dan verwacht niet MIJN Bruid te zijn. Zegt het Woord niet, in het einde der tijden zullen de Heiligen nog Heiliger zijn en de onheilige zullen nog onheiliger zijn. Zie toe, het einde der tijden, want het is hier. Geen tijd meer om je parels voor zwijnen te gooien. Ga naar diegenen waarvan IK je vertel naartoe te gaan en als zij de waarheid niet ontvangen, schud het stof van jullie voeten af en ga door.

Er zijn dezen die hier hadden moeten zijn (in Frankrijk met ons). Zij hebben niet slechts jullie teleurgesteld. Zij hebben MIJ teleurgesteld. Zij zetten hun banen vóór MIJ, zij zetten een niet geredde geliefde vóór MIJ, zij zetten hun kinderen vóór MIJ toen IK hen vertelde dat het in orde zou zijn met hun kinderen. Zij zetten het geld en de luxe die zij wilden vóór MIJ. Zij geven er niets om dat jullie alles achter lieten. Zij geven er niets om dat jullie geen huis hebben. Zij geven er niets om dat jullie geen voertuig hebben, zij geven er niets om dat jullie alles achter lieten voor anderen.

Oh, maar IK heb een Bruid die er iets om zal geven en Oh, IK zal ze naar jullie toe brengen. Zij zullen gezegend zijn en zij zullen geëerd zijn om jullie te dienen. In de ogen van deze wereld zond IK koninklijke waardigheid naar jullie (Onze vriendin Dineo die wij ontmoetten in Zwitserland en van een koninklijke bloedlijn komt vanuit Afrika en haar datum van bekroning aan het zetten is) om het pad open te breken voor jullie, zij zei, "Jullie zullen nooit meer willen en nooit meer nodig hebben."

Elisabeth schreeuwt, "Oh mijn hand" uitleg: Mijn echtgenoot en ik houden elkaars handen vast gedurende deze boodschap en dit gebed en om te bevestigen dat het YAHUSHUA is die aan het spreken is, legt YAHUSHUA ZIJN hand over onze handen en het voelt als vuur en ijs tegelijk, omdat het vlees de gezalfde aanraking van YAHUSHUA niet aan kan, het is zo krachtig en het is erg pijnlijk.)

IK zond jou naar haar want jullie zijn er om een zegen te zijn voor elkaar. Zoals jullie je leven voor elkaar neer zouden leggen, zo ook zouden dezen die IK MIJN Bruid noem hetzelfde doen voor jou. En geen goed ding zullen zij van jou weerhouden want zij kennen de prijs die je hebt betaald om MIJ op zo een manier te gehoorzamen. En Elisabeth, als je denkt dat je gehaat bent geweest tot nu toe, als je denkt dat je naam vervloekt wordt tot nu toe, want het is een vervloeking op de lippen van de heidenen, het is een vervloeking op de lippen van de lauwe, het is een vervloeking op de lippen van de dienstknechten van satan!

Oh, maar IK vertel jou dit, de zegeningen zullen alleen maar sterker worden en voor diegenen wiens namen geschreven zijn in het Lams Boek des Levens, zij zullen van jou houden met een liefde die je nooit bevat hebt. Diegenen die de Bruid zijn, wanneer zij dit bericht zullen horen zullen zij erkennen, zij zullen hun gezichten bedekken en zij zullen huilen en zij zullen zeggen, "Wat kan ik doen voor jou?"

Want je ziet, deze die koninklijk genoemd wordt door de wereld, en jij MIJN Ring Maiden hoewel niemand op aarde jou ooit zal bekronen, in de Hemel zal jij je bekroning hebben, IK breng jullie allen samen en jullie tweeën. Eén kwam vanuit Alaska en één vanuit Zuid Afrika maar IK breng jullie bij elkaar als één.

Elisabeth, jij vreesde om naar Afrika te gaan, jij zei, "Mijn huid is te licht wat zullen zij denken, zullen zij mij haten?" IK vertel jou, diegenen met MIJN Geest zullen jou omhelzen en liefhebben op de manier dat jou zuster dat doet. Zij kijken niet naar de kleur van jouw huid, net zoals jij niet kijkt naar die van hen, en IK zend jou daarheen om jou dit te laten zien, in Afrika dat jullie één zijn.

Er zal jou geen goed ding ontbreken. IK geef er niets om hoe klein het is. IK zend koninklijke waardigheid om de weg te bereiden (Zij kwam met ons naar Afrika) jullie kennen elkander; jullie zien elkander in elkaars ogen. Jij (Elisabeth) hebt dit slechts ervaren met Niko. Je ervoer dit nooit met een ander.

Maar opnieuw zeg IK, in de Hemel voordat jullie neerkwamen naar deze aarde, waren jullie allen voor MIJN troon en riepen tegen MIJ en zeiden, "Zend mij, zend mij, zend mij!" en jullie twee vrouwen (Dineo en Elisabeth) zeiden, "Maak mij een leider, maak mij een leider!" als een klein kind zou zeggen, "Maak mij een leider" en IK bekroonde jullie. En Niko jij werd bekroond met een zalving van bescherming terwijl IK jou zond met hen.

Joainne, IK ben jou niet vergeten, jij was er ook. Zij zei "ik wil dienen, zend mij, ik wil bedekken, ik wil beschermen." Oh Joainne, waarom denk je dat jouw leven zo moeilijk is geweest? Oh, dit is het leven van de bruid van YAHUSHUA want de dienstknecht is niet groter dan de meester. Als het makkelijk was voor MIJ, zou het makkelijk zijn voor jou maar op deze aarde was het niet makkelijk. Als zij allen MIJ ontvangen zouden hebben, zouden zij allen jou ontvangen hebben maar IK werd meer afgewezen dan dat IK werd ontvangen net zoals nu.

Zij rennen naar de profeten die alleen goede dingen profeteren. Zij rennen naar de profeten die de profeten scholen starten en zij leren alleen te verheffen en alleen op te heffen en zeggen nooit iets negatief. IK noem deze valse profeten. MIJ profeten zijn gezonden om te waarschuwen voor de oordelen die zullen komen. MIJN profeten zijn gezonden om te profeteren wat zal komen. De geest der profetie is van IK, YAHUSHUA ha MASHIACH.

Maar jullie zeggen, "YAHUSHUA dit is geen antwoord op enige van onze vragen." Wat als het nog niet MIJN verlangen is om het jullie te vertellen? Dit betekent niet dat IK het niet zal vertellen. In plaats daarvan kies IK om jullie te gebruiken om Profetie 86 voort te brengen. (We waren aan het bidden voor instructies.)

Hoeveel zoeken MIJ in gebed? IK bedoel niet de bedtijd gebeden. Hoeveel zoeken MIJN Abba YAHUVEH en bemiddelen echt en bidden echt. IK heb instructies gegeven aan MIJN Bruid die de Twee Getuigen dekken in gebed. Hoeveel van jullie zijn aan het gehoorzamen? Hoeveel heffen deze bediening op? Hoeveel helpen het op enige manier? En toch beweren jullie nog steeds MIJN Bruid te zijn? Opnieuw zeg IK, "Weg van MIJ, jij die jezelf MIJN Bruid noemt, die in ongehoorzaamheid bent. Het maakt niet uit hoe je jezelf noemt. IK ken MIJN Bruid. Als je niet aan het helpen bent, ben je aan het hinderen en als je aan het hinderen bent, ben je niet van MIJ. Voor diegenen die IK opvoedde om offerande te geven opnieuw en opnieuw, Oh, hoe jullie je schatten opgebouwd hebben in de Hemel.

Want waarlijk zeg IK tegen jou, MIJN Bruid zou dit doen en diegenen wiens namen gevonden worden in het Lams Boek des Levens.

Dit is wat op MIJN hart is deze dag. IK zal jullie vragen beantwoorden MIJN Geliefden, IK zal jullie vragen beantwoorden MIJN Geliefde Bruid, maar dit is wat nu op MIJN hart ligt. Dit is hoe het (ongehoorzaamheid) jullie heeft beïnvloed, wanneer jullie uitroepen naar MIJ en zeggen, "Welke richting gaan we op? Waar leven we? Wat doen we voor een auto?" en toch zeg IK, "Als diegenen die ongehoorzaam zijn zouden hebben geluisterd en gehoorzaamd hebben zouden jullie nu niet aan het uitroepen zijn. Dus hef IK gewoon nieuwe op om de plaats te vervangen van diegenen die weigerden te gehoorzamen. Goed gedaan MIJN Zoon (Niko) voor het horen van MIJN stem en het voort spreken, en het oproeren van de zalving ij Elisabeth zodat dit woord voort kon komen.

(Gedurende deze profetie zag ik een visioen van Prinses Dineo met de gezalfde ring die ik de Rode Zee ring noem, die ik 10 jaar droeg in gebed en ik verzadigde in gebed. MIJ werd verteld om deze ring te geven aan haar door YAHUSHUA en dit is hoe het is opgenomen.

 

(Elisabeth sprekende)

Ik zie een visioen van jou mijn geliefde zuster Dineo, ik zie jou de Rode Zee ring omhoog houden die ik jou gaf. Wanneer een pad niet opengaat, wanneer je terug gaat naar je thuisland of ergens anders, gebied het om te openen in de NAAM van YAHUSHUA. Gebied de hindernis om verwijderd te worden. Want YAHUSHUA laat mij eraan herinneren om jou eraan te laten herinneren dat veel lijden voort heeft moeten gaan voor zo een soort zalving om te zijn in die ring, want het is zo krachtig.

 

(YAHUSHUA begint weer te spreken)

Maar Elisabeth, jij zegt, "Wat betreft mij, heb ik geen Rode Zee ring meer nodig?" Je ziet, jouw Zuster Dineo draagt het voor jou. Want waar zij gaat zul jij gaan. En Dineo het is net zoals IK jou liet zien wat er gebeurde in de Hemel, want jij was degenen die het pad moest openen (Afrika). Jullie allen behagen MIJ zo zeer. Jullie allen behagen MIJ zo zeer. Oh MIJN kostbare Bruid jullie weten wie jullie zijn, IK HOU ZO VEEL VAN JULLIE. Kunnen jullie MIJN tedere woorden niet horen? Weten jullie niet hoeveel jullie voor MIJ betekenen? Er is geen offer dat jullie hebben gemaakt dat niet behaaglijk is geweest voor MIJ. IK HOU VAN JULLIE, MIJN KOSTBARE BRUID!

Voor diegenen onder jullie die de gasten zijn op het Bruiloftsmaal van het Lam, IK zal met jullie dansen, IK zal met jullie lachen, IK zal jullie kussen, IK zal jullie knuffelen, IK zal jullie bedanken. Want niet iedereen is gewijd om MIJN Bruid te zijn. Oh, maar de kostbare gasten, wat een prijs hebben jullie betaald, wat een prijs zullen jullie betalen om op het Bruiloftsmaal te zijn van het Lam. De Bruid zal jou omhelzen en de Bruid zal jou bedanken voor de prijs die jullie hebben betaald en zullen betalen.

 

(Lofprijzing en aanbidding gaat voort) Heilig, Heilig, Heilig, wij aanbidden en prijzen U YAHUSHUA, kom YAHUSHUA, kom voor UW Bruid. Neem ons naar een hogere zalving. We verlangen ernaar om UW gezicht te zien, Kom YAHUSHUA, kom voor UW Bruid. Kan het alstublieft deze Rosh Hashanah 2006 zijn? We willen opgenomen worden met onze Bruidegom. Wij willen opgenomen worden om U in de lucht te ontmoeten. Wij Aanbidden U. Wij Prijzen U. Wij Houden van U. Wij vallen op onze gezichten voor U. Kom YAHUSHUA kom. Uw Ring Maiden roept uit naar u en zegt, "Kom YAHUSHUA kom." Wij Aanbidden U. Wij Aanbidden U. U bent ons alles. Wij zetten U op de eerste plaats in ons leven, liefde en huwelijken. Niemand kan zich vergelijken met U. Wij willen met U getrouwd zijn, ons aansluiten bij U tot in eeuwigheid. We zeggen, "Kom YAHUSHUA kom, kom voor UW Bruid, kom voor Uw vrouw."

 

(YAHUSHUA SPREEKT OPNIEUW)

IK zeg, aanschouw MIJN Bruid. Jullie zijn Koninklijke Waarde in MIJN ogen, over heel de wereld is MIJN Bruid van Koninklijke Waarde in MIJN ogen. Hoe kan MIJ Bruid niet Koninklijk zijn wanneer jullie verloofd zijn met de Koning. Zei IK niet dat jullie zijn als een Koningin Esther; jullie zijn van Koninklijke Waarde voor heel de Hemel. Wee aan een ieder die MIJN Bruid aanraakt. Wee aan een ieder die MIJN Bruid vervloekt. Wee aan een ieder die MIJN Bruid lastert. Wee aan een ieder die MIJN Bruid probeert te kwetsen of MIJN Bruid pijn doet. Jullie zouden beter af zijn geweest als jullie nooit geboren zouden zijn geweest.

IK geef dit woord aan jou terwijl de Dag van Pinksteren nadert; verwacht alleen dat de zalving sterker groeit. Ontmoet MIJ op de Dag van Pinksteren. Verwacht een grotere zalving; verwacht om te horen van MIJ, en grotere openbaringen zullen jullie zien.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven onder de zalving voor de Glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA.

Op 12/5/06 eindigend om 20:30 in Annecy, Frankrijk

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.