PROFETIE 87

ISRAňL, OH ISRAňL, LUISTER OH ISRAňL, JERUZALEM
EN DE REST VAN DE WERELD, WAT IK, YAHUVEH TE ZEGGEN HEB!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
27 Augustus, 2006

* * * * * * *

[Sh'ma YisraŽl Deut 6:4 ďHoor O IsraŽl, de Heer is onze ELOHIM YAHUVEH, de Heer is Eťn, Gezegend is ZIJN verheerlijkt Koninkrijk voor altijd en eeuwig.]

Luister Oh, Geliefd IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, kunnen jullie je Schepper niet horen huilen en treuren om hoe ver jullie zijn gegaan op een dwaalspoor, weg van MIJN Heiligheid? Jullie kunnen niet zeggen dat jullie goed van kwaad niet kunnen onderscheiden want Oh, IsraŽl en Jeruzalem, schreef IK niet MIJN Thora op jullie harten en gebood IK jullie niet om de Thora wetten te leren aan jullie kinderen? Zijn jullie niet het zaad van Abraham, Isaac en Jacob? Leerden jullie niets van jullie Koning David en van Joshua? Dus wat is jullie excuus?

Welke verdediging hebben jullie om de gruwelen toe te laten zoals de homoseksuele propaganda die gericht is op jullie jeugd om hen te verderven? Waarom verwelkomen jullie hetgeen dat IK een gruwel en een bespotting noem van het huwelijk? Beweren jullie onwetend te zijn van MIJN Tanakh? Begrijpen jullie niet hoe jullie mij schaamte brengen aan alles dat Heilig is door het toestaan van dit verderf om binnen te treden in wat eens de Heilige Stad genoemd werd? Voor diegenen van jullie in IsraŽl en Jeruzalem die wel huilen en rouwen voor de boosaardigheid die tot IsraŽl werd gebracht en jullie deden je best om te protesteren, weet dat IK jullie zal belonen in de mate waarop jullie protesteren tegen de homoseksuele geest en de boosaardige geest van Moloch dat abortus wordt genoemd. Waarom Oh IsraŽl, vermoorden jullie eigen vrouwelijke soldaten de onschuldige baby's in hun baarmoeder in plaats van kuis te blijven? Begrijpen jullie niet dat IK jullie niet zal zegenen totdat jullie gehoorzamen en berouw tonen en weg keren van jullie goddeloze wegen en Heilig zijn tot IK, YAHUVEH?

Oh, IsraŽl en Jeruzalem, waar is de vrees, de gehoorzaamheid, eerbied en het Heilig ontzag dat jullie voorvaderen Mozes, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David en Joshua hadden? Moet IK doorgaan? Oh, mannen van IsraŽl, waarom denken jullie dat jullie militaire kracht jullie mannen der dapperheid maken? Begrijpen jullie niet dat het jullie gerechtigheid door MIJN Zoon YAHUSHUA is dat MIJ zal veroorzaken om jullie gevechten te vechten en jullie zullen winnen? Oh, Vrouwen van IsraŽl en Jeruzalem, waar zijn de Heilige vaatwerken die MIJ, YAHUVEH meer vrezen dan dat jullie vrezen wat mannen zeggen? Waar zijn de vrouwen van IsraŽl met de Heiligheid en gehoorzaamheid en het geloof zoals een Sarah, Deborah, Ruth, Esther of Miriam? Waarom worden de Delilah's en de geest van Isebel toegelaten om dat te verontreinigen wat bedoeld is om Heilig te zijn? Weten jullie niet dat ťťn van MIJN Twee Getuigen een geest zal hebben zoals een Deborah die Rechter was van heel IsraŽl.

Hoe kunnen jullie durven om MIJ te vragen om IsraŽl en Jeruzalem te zegenen totdat jullie staan voor Heiligheid? Kunnen jullie niet zien dat IK eerlijk ben op alle manieren; IK ben almachtig in liefde en in oorlog. IK zegen diegenen die IK, YAHUVEH gehoorzamen en IK vervloek diegenen die niet gehoorzamen. Kunnen jullie niet zien dat het geschreven is in jullie eigen Thora en Tanakh dat er gewijde zalving kracht zit in MIJN NAAM hetwelk YAHUVEH is? Zegt MIJN Woord niet in Psalm 91, ďIK zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam?Ē Waarom bestuderen jullie niet voor jezelf en tellen hoeveel malen IK zegeningen aangekondigd heb over diegenen die MIJN GEWIJDE HEILIGE HEBREEUWSE NAAM kennen en gebruiken? Waarom hebben jullie de Rabbi's toegestaan om deze zegening van jullie te stelen? Dit is niet altijd de manier waarop het was. Welke liefhebbende Vader verbergt zijn naam voor zijn kind?

MIJN NAAM is YAHUVEH en het maakt MIJ niet uit hoe jullie het spellen of uitspreken zolang als jullie erkennen dat MIJN NAAM ďYAHĒ erin heeft en ook dat MIJN Zoon dat heeft, de enige MESSIAS en zijn NAAM is YAHUSHUA. Het maakt niet uit hoe jullie het spellen zolang als jullie MIJN NAAM YAH erin houden. Onze NAAM is niet slechts een titel zoals HaShem of Heer, of Adonai. MIJN NAAM is boven alle namen en het is YAHUVEH. Neem terug wat de Rabbi's van jullie hebben gestolen. Jullie gebruiken MIJN NAAM ijdel wanneer jullie het G-D spellen of het afkorten met YHVH of YHWH want hoe wordt dat uitgesproken? Jullie hebben een naam, wat laat jullie denken dat IK, jullie Schepper geen naam heb? Wanneer jullie bidden dan roep op MIJ bij MIJN NAAM, YAHUVEH. Diegenen met geestelijke oren om te horen zullen luisteren en alle anderen zullen doof blijven.

Oh, IsraŽl, waarom gehoorzamen jullie de wetten niet die voor jullie werden neergelegd op de Berg SinaÔ? Zette IK jullie niet apart voor MIJN Glorie? Beschermde IK jullie niet op een liefdevolle manier voor de plagen en de vervloekingen die op jullie vijanden neerkwamen? Bracht IK jullie niet veilig naar de overkant van de Rode Zee door het te splitsen en jullie vijanden de Egyptenaren te verdrinken? Nemen jullie ook maar de moeite om tellen hoeveel wonderen IK heb gedaan omwille van jullie? Oh, IsraŽl en Jeruzalem, denken jullie dat IK het fijn vind om jullie te slaan om jullie aandacht te krijgen. Er is niemand zoals jullie natie om deze aardbodem. IK heb jullie zo gezegend, maar hoe hebben jullie je Schepper gezegend en gehoorzaamd? Keer terug naar MIJ Oh, IsraŽl zodat IK jullie weer overvloedig kan zegenen. IK kan niemand zegenen die in rebellie is. Kies deze dag welke ELOHIM jullie zullen dienen.

Oh, IsraŽl, hoe MIJN hart bedroefd is. ďIK BENĒ YAHUVEH, ďIK BENĒ de ELOHIM van IsraŽl hoewel jullie zijn geweest als een opstandige rebelse echtgenote. Jullie doen het tegenovergestelde van hetgeen ik jullie voorouders Mozes, Abraham, Isaac, Jacob, David en Joshua gebood die MIJN wil op de eerste plaats zetten om de geboden te gehoorzamen die IK aan Mozes heb gegeven op de Berg SinaÔ. Jullie Koning David had overwinning in gevechten, zo had Joshua dat ook want zij wisten dat het niet door hun macht was, niet door hun aantal en kracht van hun krijgers of wapens. De overwinning kwam omdat zij MIJN, YAHUVEH's wil op de eerste plaats zetten. Zij kwamen tot MIJ met berouw tonende harten, vastende, gezalfde gebeden, aanbidding en lofprijzing. Zij wisten dat de vijanden in MIJN handen overgeleverd werden. Zij wisten dat zij eraan gewend waren om te vechten in de gevechten maar IK was het, YAHUVEH die de oorlogen won voor MIJN Lof, Eer en Glorie alleen!

Oh, IsraŽl, jullie hebben ieder recht om jezelf te verdedigen maar tot jullie schaamte, vertrouwen jullie niet langer op MIJN armen der oorlog. Jullie zullen aan alle kanten omsingeld worden omdat jullie vertrouwen op een Judas die Amerika genoemd wordt om jullie Armen te zijn. Jullie moeten begrijpen, ďIK BENĒ YAHUVEH en IK zal niet bespot worden, zelfs door IsraŽl niet. Ja, IK maakte een verbond met Abraham om IsraŽl te beschermen en te zegenen maar eerst moeten jullie MIJ tot een zegen zijn. Jullie moeten jullie deel doen en MIJ gehoorzamen voordat jullie kunnen wandelen in MIJN zegeningen van Deut. 28.

IK, YAHUVEH zegen diegenen die een zegen zijn aan IK, YAHUVEH en YAHUSHUA. IK kan niet de opstandige zegenen. IK moet diegenen kastijden die IK liefheb of IK kan niet zeggen dat IK jullie liefheb. IK treur voor hetgeen IK moet doen want slechts een restant van IsraŽl zal gered worden. Oh IsraŽl, jullie straffen jullie vijanden veel meer af dan dat IK bedoeld had, want jullie vergeten dat Abraham voor MIJN aangezicht is en MIJ eraan herinnert dat jullie vijanden ook het zaad van Abraham zijn door IshmaŽl. Jullie ontkennen MIJN Zoon YAHUSHUA's Heilig Reddings Bloed dat Jeruzalems bodem doordrenkt, zoals zij dat doen.

Zelfs duizenden jaren later, bedekt ťťn druppel van YAHUSHUA's Reddings Bloed de wereld, toch weigeren jullie om de gave te accepteren die IK gaf als jullie Bloed Offer, groter dan enig dierlijk bloed offer. IK stond niet alleen toe dat MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA gekruisigd werd voor de zonden van deze wereld en stierf en begraven werd in een graftombe. IK wekte YAHUSHUA op vanuit de dood als een teken aan IsraŽl, dat er niet alleen leven is na de dood maar dat IK, YAHUVEH Jeruzalem koos voor YAHUSHUA om te sterven en begraven te worden op jullie grond en weder op te staan. Oh Jeruzalem, de tijd is nabij wanneer de wereld zal zeggen, ďJullie zullen voorzeker sterven en nooit meer opstaanĒ maar wanneer IsraŽl BEROUW TOONT en GEHOORZAAMT, zal IK IsraŽl weer opnieuw opwekken.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, IK, YAHUVEH deed dit voor meer dan ťťn reden. YAHUSHUA symboliseert jullie wonderbaarlijke geboorte als een natie zoals YAHUSHUA apart gezet is voor MIJN Glorie. IsraŽl jullie zijn ook bedoeld om apart gezet te zijn om IK, YAHUVEH Glorie te brengen vooral in deze eindtijden. IK goot Levend Water door jullie Klaagmuur heen dat gesymboliseerd wordt door YAHUSHUA's tranen toen HIJ in de Hof van Gethsemane was. HIJ huilde voor Jeruzalem en IsraŽl zoals IK, YAHUVEH dat nu doe.

Luister Oh, IsraŽl, IK ben MIJN Twee Getuigen aan het voorbereiden die nu op deze aarde leven en die binnenkort opgenomen zullen worden in de Hemel en opnieuw terug zullen keren met nieuwe zalving Krachten vanuit de Hemel en een Verheerlijkt Lichaam, niet langer onderworpen aan de gebondenheden van een fysiek lichaam. MIJN Twee Getuigen zullen opnieuw tot jullie komen met tekens, wonderen en mirakels en zullen IK, YAHUVEH's NAAM en Glorie verkondigen en de NAAM van de enige Vredevorst die de enige MESSIAS is, YAHUSHUA MIJN Zoon. MIJN Twee Getuigen zullen weder komen om jullie te berispen Oh, IsraŽl en jullie waarschuwen om berouw te tonen.

Luister Oh, IsraŽl en Jeruzalem, omdat jullie YAHUSHUA's Bloed op Golgotha weigerden om jullie zonden weg te wassen, zullen jullie bloed hebben dat op zal schonen tot aan de beteugeling der paarden en het zal door jullie land vloeien. (Open:14:20)

Luister Oh, IsraŽl en Jeruzalem, Jacob worstelde met IK, YAHUVEH en hierdoor was hij kreupel gemaakt en wandelde hij mank (Gen 32:24-26). Jullie zijn met MIJ aan het worstelen geweest Oh, IsraŽl en jullie zullen kreupel gemaakt worden, nooit ware vrede kennende totdat jullie uitschreeuwen GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN YAHUSHUA ha MASHIACH! Dan zullen jullie gezegend worden op buitengewoon en overvloedig meer manieren dan dat jullie durven dromen of om te vragen.

YAHUSHUA opende de ogen van de blinden en de schilfers vielen van hun ogen en zij prezen YAHUSHUA voor hun zicht, Lof en Glorie aan IK, YAHUVEH gevende. Jullie daartegenover Oh IsraŽl en Jeruzalem, jullie ontkenden dat deze wonderen vanuit de Hemel waren en dus zijn jullie nu blind en hebben schilfers op jullie ogen en dat is waarom jullie misleid zullen worden door de zoon van satan die sommigen de anti-messias noemen. Voor 3 Ĺ jaren zullen jullie verleid zijn en zijn valse vrede geloven.

YAHUSHUA ha MASHIACH bewees dat HIJ de Zoon van IK, YAHUVEH is toen HIJ tekens wonderen en mirakels deed over heel Jeruzalem en IsraŽl. Toch vervolgden jullie HEM hiervoor en noemden de wonderen, werken van de duivel. In de Grote Verdrukking zal satans zoon (anti-messias) tot jullie komen en jullie verleiden met valse tekens, wonderen en mirakels en zij zullen krachten van satan zijn, omdat jullie de echte weigerden zullen jullie voor de gek gehouden worden door vervalste tekens, wonderen en mirakels. (Open 13:11)

MIJN Twee Getuigen zullen opnieuw bedienen zoals YAHUSHUA dat deed. De schaduwen van MIJN Twee Getuigen zullen genezen, herstellen en bevrijden en zelfs de Heilige gemartelde doden zullen opstaan. Eten zal duizendvoudig vermenigvuldigd worden zoals de broden en de vissen werden toen YAHUSHUA bad. Wat eenmaal werd gedaan zal opnieuw gedaan worden in Jeruzalem en aan een ieder en waar dan ook MIJN Twee Getuigen gezonden worden en ontvangen en geloofd worden zullen deze wonderen opnieuw in YAHUSHUA's NAAM gedaan worden. Zij zullen bedienen zoals YAHUSHUA dat deed en zullen oordeel neer roepen op de FarizeeŽn. Zoals YAHUSHUA geofferd werd, zo zullen MIJN Twee Getuigen zichzelf offeren en gedood worden, maar 3 Ĺ dagen later zullen zij opstaan vanuit de dood als een teken dat YAHUSHUA LEEFT en HEERST en REGEERT vanuit de Hemel en dat HIJ waarlijk de Zoon is van IK, YAHUVEH. (Open 11:3-12)

Luister Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, zoals YAHUSHUA gevreesd werd door de heidenen, gelasterd, bespot, gehaat en vervolgd, en er mislukte pogingen werden gemaakt op ZIJN leven, zo zullen ook MIJN Twee Getuigen hetzelfde lot lijden. Zoals YAHUSHUA de onvruchtbare vijgenboom vervloekte en het verdorde en afstierf voor het niet voortbrengen van vrucht, zo zullen ook MIJN Twee Getuigen de onvruchtbare werken en zonden van de mensheid vervloeken (Matt 21:18-20). De onvruchtbare boom die de heidense mensheid symboliseert zal ook verdorren en afsterven terwijl Woorden van Vuur uit de monden van MIJN Twee Getuigen zullen voort komen. De vijanden haten YAHUSHUA, Heiligheid en MIJN Twee Getuigen en het zal zijn zoals in de tijd van Elia van Oudsher en MIJN vijanden zullen met vuur verteerd worden. Luister Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, zoals YAHUSHUA de vrouw ontmoette bij de waterput in Samaria en haar het Levende Water gaf bij de waterput en zij de waarheid ontving en terugging naar haar stad en het goede nieuws deelde en het Levende Water der waarheid deelde met anderen (Johannes 4). Zoals YAHUSHUA zei tegen de vrouw bij de waterput, ďGa en drink van dit Levende Water en u zult nooit meer dorsten.Ē MIJN Zoon YAHUSHUA is de Fontein des Levens, YAHUSHUA is de bron van Levend Water, niemand kan komen tot IK, YAHUVEH zonder te drinken van ZIJN Fontein des Levens en zonder zijn Bloed Offer op Golgotha te accepteren.

Luister Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, IK zend jullie het Levende Water opnieuw en opnieuw door MIJN gezalfde vaatwerken heen en toch hebben jullie het Levende Water teruggegooid in hun gezichten. Jullie hebben MIJN Profeten vervolgd, geslagen, verbannen, gevangen genomen en gedood. Om deze reden zal IK MIJN Twee Getuigen zenden naar Jeruzalem en zij zullen profeteren tegen de kwaadaardigheden die jullie Oh, IsraŽl hebben gedaan, aan het doen zijn en zullen doen. MIJN Twee getuigen zullen de lucht verzegelen en er zal geen regen vallen omdat jullie het Levende Water van YAHUSHUA weigeren en verwerpen. MIJN Twee Getuigen zullen alle vervloekingen van Deut. 28 loslaten op diegenen die niet gehoorzamen en diegenen die de godheid van MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA ontkennen. MIJN Toorn zal op iedereen vallen die YAHUSHUA's NAAM vervloekt. MIJN ongemengde toorn zal iedereen verteren die het Merkteken van het Beest draagt en het Beest aanbidt. (Open 13:16-18)

Luister Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, omdat jullie weigeren te luisteren naar MIJN Heilige gezalfde Profeten wiens enige verlangen is om MIJ, YAHUVEH te gehoorzamen en te dienen, zal IK MIJN Twee Getuigen zenden die de zalving zullen hebben zoals een Mozes en Elia van Oudsher. Zij zullen gezonden worden om degene te pijnigen die de anti-messias genoemd wordt die de zoon van satan is, de valse profeet en al zijn dienaren die het Merkteken van het Beest dragen, net zoals Mozes gebruikt werd om de kwaadaardige Farao te pijnigen, zo zal IK ook MIJN Twee getuigen gebruiken.

Zoals Mozes vervloekingen oordelen aankondigde over de Egyptenaren, MIJN, YAHUVEH's kracht bewijzende, zo zal het opnieuw zijn net zoals Mozes de Rode Zee opsplitste zodat de IsraŽlieten over konden steken en konden ontsnappen aan hun vijanden, zo zal het opnieuw zijn. Slechts een getrouw restant zal gered worden in IsraŽl en alleen omdat zij terugkeerden naar Heiligheid en het houden van de wetten die IK, YAHUVEH schreef, gegraveerd met MIJN eigen vinger der autoriteit en dat zij MIJN Zoon YAHUSHUA accepteren en aanbidden als hun MESSIAS en berouw tonen van hun zonden.

IK zal alleen diegenen beschermen die de NAAM van YAHUSHUA zegenen. HIJ werd geboren op deze aarde vanuit een Hebreeuwse maagdelijke vrouw zonder het zaad van een man. Bewijzende dat YAHUSHUA MIJN, YAHUVEH's enige Geboren Zoon is die gezonden werd naar de aarde met MIJN Woorden en autoriteit. YAHUSHUA is de Levende Thora en jullie ontkenden HEM Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de meerderheid van de wereld, wanneer jullie HEM ontkennen dan ontkennen jullie IK, YAHUVEH. IK zond YAHUSHUA eerst naar de Joden en toen naar de Heidenen om MIJN autoriteit en Glorie te demonstreren.

IK zal MIJN Twee Getuigen voort zenden, ťťn man en ťťn vrouw om IK, YAHUVEH's autoriteit te demonstreren en om IK, YAHUVEH's oordelen en vervloekingen neer te roepen en gezalfde woorden voort te spreken en de Kracht te laten zien in de Heilige GEWIJDE NAMEN van IK, YAHUVEH en YAHUSHUA. Luister waarlijk en hoor Oh, IsraŽl en Jeruzalem, IK zal IsraŽl niet zegenen totdat jullie de NAMEN van YAHUVEH en YAHUSHUA zegenen en totdat jullie de Heiligen zegenen die in onze NAMEN komen en bedienen.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en mensen van deze aarde, er is slechts ťťn weg terug naar de Hemel en het is door het Heilige Offer dat gegeven is voor deze planeet aarde hetwelk de zonden van de mensen bedekt, en het is door de NAAM en het Bloed van YAHUSHUA. Jullie moeten HEM accepteren als IK, YAHUVEH's enige Geboren Zoon en jullie zonden zullen vergeven en weggewassen worden door het enige reddings Bloed van YAHUSHUA maar dan moeten jullie berouw tonen en weg keren van jullie zonden en gehoorzamen. (Johannes 14:6) Hoor Oh, IsraŽl, dit is de boodschap die MIJN Twee Getuigen voort zullen spreken. Enige vijanden van YAHUSHUA is een vijand van IK, YAHUVEH en indien zij geen berouw tonen is er geen vergeving voor deze zonde. Hel zal hun volgende thuis zijn.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, er is geen koninklijk bloed op deze aarde behalve door het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. Alleen diegenen wiens namen alreeds geschreven zijn in het Lams Boek des Levens (Open 17:8) vůůr de grondlegging van deze aarde kunnen de Koninklijke Bloedlijn claimen door het Koninklijk Bloed van de Koning van het HEELAL, KONING der KONINGEN en HEER der HEERSCHAREN, YAHUSHUA ha MASHIACH, KONING der Joden! Alle anderen die zichzelf bij een koninklijk aardse bloedlijn noemen zijn bedriegers en er is niets koninklijks in hen. Alleen MIJN Mensen die ingeŽnt zijn door de bloedlijn van YAHUSHUA ha MASHIACH zijn Koninklijk in MIJN ogen. Alleen YAHUSHUA's Bruid zal bekroond worden in de Hemel.

MIJN Twee Getuigen zijn deel van YAHUSHUA's Eerstelingen Bruid van Openbaring 14. Het lichaam dat zij zullen ontvangen zal een Verheerlijkt Lichaam zijn. Net zoals YAHUSHUA onzichtbaar wandelde door een menigte toen de vijand erop uit was om HEM te doden, zo zullen ook MIJN Twee Getuigen hetzelfde doen. (Lukas 4:28-30)

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, net zoals satan YAHUSHUA niet dood kon houden en YAHUSHUA op de 3e dag weder opstond, zo zullen ook, ongeacht wat satan, de valse profeet en satans zoon de anti-messias ook doen, zij niet de herrijzenis van MIJN Twee Getuigen kunnen stoppen die opstaan vanuit de dood 3 Ĺ dagen na hun dood. Satan kan mensen van over de hele wereld niet weerhouden om hierover te zien en te horen en hun levens en zielen over te geven en YAHUSHUA te accepteren als de enige ware MESSIAS, de Zoon van IK, YAHUVEH.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, net zoals YAHUSHUA op rees naar de Hemel voor de ogen van getuigenzo zullen ook MIJN Twee getuigen oprijzen naar de Hemel voor de ogen van getuigen van deze wereld. Op jullie luchtgolven wereldwijd, zal dit gezien worden. Zoals het geschreven is, en de doden in YAHUSHUA MESSIAS zullen eerst opstaan, dit is een geheimenis geweest en alreeds door deze Profeet heen losgelaten. MIJN Twee Getuigen samen met MIJN andere Heilige kinderen die in diezelfde tijd de marteldood zullen sterven, dezen zullen de doden zijn die eerst opstaan, demonstrerende de zalving kracht die YAHUSHUA door MIJN hand op liet staan. IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen voor de wereld om te zien.

Zoals het geschreven is, ďZij die levend zijn en overblijven zullen opgenomen worden om YAHUSHUA te ontmoeten in de lucht,Ē deze zal de Openbaring 7 Bruid bevatten. De tijd van getuigen is 3 Ĺ jaren gesymboliseerd door 3 Ĺ dagen en de lichamen van MIJN Twee Getuigen zullen dood liggen hoewel hun Geesten in de Hemel zullen zijn. 3 Ĺ dagen later zullen hun geesten teruggeroepen worden in hun lichamen zoals YAHUSHUA en zullen zij opstaan uit de dood en grote menigten zullen neerbuigen, berouw tonen en YAHUSHUA aanbidden als MIJN ZOON en de ware MESSIAS. (Openbaring 11)

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, zoals het geschreven is, degene die jullie Johannes de Doper noemen bereidde de weg voor MIJN Zoon YAHUSHUA, zo zal het weer opnieuw zijn terwijl MIJN Elia van Nu de weg voorbereid voor de terugkeer van YAHUSHUA om te heersen en te regeren op aarde zoals HIJ in de Hemel deed.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, MIJN Twee Getuigen komen niet alleen met de zalving en de Geest zoals een Mozes maar komen ook met de zalving en een geest zoals een Elia. Geen wapen zal hen stoppen of het nu geestelijk is, mens gemaakt, biologisch of chemisch. In plaats daarvan, wat voor wapen dan ook dat tegen hen gebruikt wordt, dat wapen zal naar de vijanden terugkeren als een boemerang. Er zal hen niets overkomen tot het einde van de 3 Ĺ jaren van getuigen, en alleen wanneer IK toelaat dat zij gedood worden voor MIJN Glorie om te bewijzen dat IK hen weder op zal wekken in 3 Ĺ dagen.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de wereld, net zoals IK, YAHUVEH Elia van Oudsher de zalving gaf om zijn vijanden te verteren met vuur zo zullen ook MIJN Twee Getuigen hetzelfde doen. Net zoals YAHUSHUA controle en autoriteit had over de wind en de golven, zo zullen ook MIJN Twee Getuigen hetzelfde doen. IK, YAHUVEH zal MIJ Twee Getuigen de Macht geven om waar dan ook in de wereld te verplaatsen. IK, YAHUVEH zal hen de autoriteit geven om MIJN Heilige Schapen en Lammeren, Openbaring 7 Bruid te beschermen en om de Gasten van het Bruiloftsmaal van het Lam aan te moedigen die op dit moment op aarde zijn.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, hoe jullie je tanden zullen knarsen met woede Oh, vijanden die YAHUSHUA ontkennen als de Ware MESSIAS. Weet dit, jullie zullen niet in staat zijn om MIJN Twee getuigen uit jullie Synagogen, Tempels en Kerken te houden. Net zoals jullie YAHUSHUA niet uit jullie Synagogen konden houden in tijden van Oudsher. MIJN Twee Getuigen zullen verschijnen aan de vijanden van YAHUSHUA, IK, YAHUVEH's furie tentoonstellende. MIJN Twee Getuigen zullen zelfs de slaapkamer van de anti-messias binnen lopen, hem pijnigende in zijn eigen huis en het huis van de valse profeet en ook hij zal niet ontsnappen aan de pijniging van MIJN Twee getuigen.

MIJN Twee Getuigen zullen overal en naar wie dan ook gaan zo vaak als dat IK hen zend. Geen vijand zal in staat zijn om hen buiten te houden of hen te stoppen met het pijnigen en beschimpen van de zoon van satan en de valse profeet totdat de 3 Ĺ jaren van getuigen voorbij zijn. IK zal hen rechtstreeks in hun slaapkamers zenden terwijl zij slapen en wanneer zij proberen te rusten en te eten. IK, YAHUVEH zal de vijanden vervolgen zoals Mozes dat deed en niets zal hen stoppen, geen alarmen, geen bewakers en geen wapen zullen voorspoedig zijn tegen MIJN Twee Getuigen totdat de 3 Ĺ jaren van getuigen voorbij zijn en dat is wanneer hun taak volbracht is., De vijand kon YAHUSHUA niet stoppen met het bedienen, en kon mensen niet ervan weerhouden om de waarheden te accepteren en ook zal niemand in staat zijn om MIJN twee Getuigen te stoppen.

Hoor Oh, IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de Wereld, jullie konden niet de mond van Johannes de Doper sluiten totdat IK, YAHUVEH het toeliet en alleen omdat zijn taak om op aarde te getuigen volbracht was. Net zoals jullie de monden van MIJN Twee Getuigen niet kunnen sluiten die door zullen gaan met spreken in de zalving zoals een Johannes de Doper. MIJN Twee Getuigen zullen MIJN Oordeel Profeteren; vervloekingen neerroepen op hun wil en spreken van wat gaat komen. Zij zullen berispen met boodschappen vol van overtuiging en bekering en met een zalving die zelfs groter is dan die van Johannes de Doper.

MIJN Zoon kan niet komen als de Vredevorst tot IsraŽl totdat veel wandaden plaatsvinden en niet tot nadat de vervalsing komt. Wanneer jullie bidden voor de Vredevorst om nu tot IsraŽl te komen, jullie kennen de verschrikking niet die eerst plaats moet vinden, maar het zal plaats vinden. Het is begonnen met plaats te vinden. Want een trein is opgestart die niet gestopt kan worden.

(Aan Elisabeth word een visioen getoond, ik zie twee treinen komen en zij beseffen het niet maar zij zullen botsen omdat zij op hetzelfde spoor zitten!)

IK ben IsraŽl aan het kastijden omdat IK IsraŽl liefheb maar de treinen zullen botsen omdat beide op het verkeerde spoor zitten. De Bruid van YAHUSHUA is aan het voelen wat plaats aan het vinden is in lichamelijk IsraŽl. Want de Bruid van YAHUSHUA is Geestelijk IsraŽl. Lichamelijk IsraŽl jullie zullen gezegend worden met Deut: 28 zegeningen wanneer jullie terugkeren naar Heiligheid en IK, YAHUVEH gehoorzamen en de enige manier waarop dit gedaan wordt is wanneer jullie YAHUSHUA als MESSIAS accepteren en toegeven dat HIJ jullie enige Bloed Offer is dat gegeven werd op Golgotha. De zegeningen die IK gereserveerd heb is voor Geestelijk IsraŽl en voor al diegenen die MIJ liefhebben, MIJ gehoorzamen en MIJ op de eerste plaats zetten in hun liefde en in hun leven, diegenen die MIJN Thora gehoorzamen, diegenen die de onschendbaarheid van MIJN Heilige Naam respecteren en diegenen die YAHUSHUA als MESSIAS ontvangen.

Dit is waarom jullie treuren en waarom jullie voelen wat er aan het gebeuren is in IsraŽl. Abraham is voortdurend voor MIJN aangezicht en zegt, ďWat zult U doen met de kinderen van IshmaŽl, heeft U niet het zaad van mijn andere zoon lief? Zend Uw boodschapper naar mijn zaad en geef hen een kans om te geloven.Ē Dit is waarom jullie huilen voor Libanon want zijn zij niet het zaad van Abraham? IK heb Geestelijk IsraŽl dat in Libanon zit die YAHUSHUA las MESSIAS hebben geaccepteerd.

IK heb MIJN Bruid van YAHUSHUA in Libanon. IK heb MIJN Bruid in Irak en Iran. IK heb MIJN Bruid in SyriŽ. Onthoud om te bidden voor de Bruid van YAHUSHUA, het maakt niet uit waar ze verspreid is over deze wereld. IK heb MIJN Bruid van YAHUSHUA in China, IK heb MIJN BRUID van YAHUSHUA in Rusland, IK heb MIJN Bruid van YAHUSHUA in Hong Kong, IK heb MIJN Bruid van YAHUSHUA in AustraliŽ, IK heb MIJN Bruid in Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk en Europa, IK heb hen verspreid over heel de wereld. IK heb MIJN Bruid van YAHUSHUA in India, IndonesiŽ, Afrika, Zuid Amerika en over de hele wereld.

Omdat jullie landen een andere natie gewoon bestempelen als hun vijand, maakt het niet jullie vijand, want de regeringen van deze wereld zijn niet van MIJ. Zij spreken niet voor MIJ, zij respecteren MIJ niet en zij willen geen deel van MIJ. Jullie vijanden die IK bepaal als jullie vijanden. Het zaad van satan is jullie vijand. Wie is het zaad van satan, het zijn al diegenen wiens niet NIET gevonden worden in het Lams Boek des Levens. Zij zijn nooit van MIJ geweest toen zij geboren werden op deze aarde.

(Luid biddende in het Engels Heilig, Heilig, Heilig)

Oh IsraŽl, Oh Jeruzalem, IK huil en IK treur om jullie. Jullie hebben een vorm van godvruchtigheid maar waar is de godvruchtigheid vanbinnen? Jullie willen dat de wereld genade heeft met jullie, maar waar is jullie genade Oh, IsraŽl? Jullie hebben een recht om jezelf te verdedigen maar jullie hebben de grens overschreden wanneer jullie de wapen van biologische en chemische oorlogsvoering oppakken. IK ben nergens in deze gevechten, jullie roepen niet op IK, YAHUVEH voor hulp, jullie proberen om het te doen met jullie eigen hand en de wapens te gebruiken van een ander land. Wanneer jullie biologische en chemische oorlogsvoering gebruiken dan straffen jullie je vijanden veruit meer dan dat IK ooit toe heb gestaan. Pas op want jullie zullen de wervelwind van IK, YAHUVEH's woede oogsten terwijl wat jullie zenden terugkomt in jullie gezicht. De naties die jullie deze wapens geven zullen hetzelfde lot oogsten.

Wanneer IK MIJN Twee Getuigen voort zend, zend IK hen voort naar beiden van Abrahams zaad. IK zend hen niet alleen voort naar de Stam van Juda maar naar allen van de IsraŽlieten, Arabieren en Heidense naties zullen het horen. Maar wat zij in IsraŽl spreken zal uitgezonden worden op de luchtgolven en nieuwskranten over heel de wereld. IK koos deze tijd met zijn technologie, want MIJN woorden zullen over heel de wereld gehoord worden want er is geen tijd zoals dit.

Satan heeft deze technologie gebruikt om zijn agenda verder uit te voeren maar IK ben de technologie aan het gebruiken om MIJN agenda te versnellen. Oh, waar is het weeklagen? Waar is het gehuil en het getreur? Waarom schudden de mensen slechts hun hoofden en zeggen, ďIs dat niet slechts?Ē Waarom staat geestelijk IsraŽl niet op? Waarom bidden zij niet want IK heb een restant van zaad in Libanon? Wat indien dat jullie Baby's waren? Wat indien dat jullie vrouwen waren, jullie echtgenoten, jullie geliefden, jullie families en jullie buren? Wat indien dat jullie huizen waren? Waanzin heeft zijn zetel genomen in de regeringen.

Oh IsraŽl, Oh Jeruzalem, jullie mensen huilen en treuren, zij rennen in verwarring, IK huil om allen. Het zal alleen zijn wanneer IK, YAHUSHUA kom dat er vrede zal zijn tussen de Broeders, de vrede op Abrahams zaad. Tot die tijd, zoals het altijd is geweest zullen jullie beide doorgaan te proberen elkander van de aardbodem weg te vagen. Wanneer de valse vrede komt zal de woede en de haat er nog steeds zijn. Er is geen vrede totdat de VREDEVORST KOMT (Jes 9:6) en IK BEN het, YAHUSHUA ha MASHIACH!

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven. Gegeven aan dit Kind van YAHUSHUA
Elisabeth (Elisheva) Elijah op 27/8/06

Er was een persoonlijke crisis die in ons leven kwam toen de vijand onze familie op een andere manier raakte door onze Zoon. Dit zou mij ervan weerhouden om deze profetie los te laten. Deze profetie kwam tot mij in 2 delen maar ik mag het 2e deel nog niet loslaten, YAHUVEH zegt dat er zoveel geestelijk vlees hier is om te verteren, dat is openbaringen vanuit de Hemel. IK heb geen benul waarom dit woord aan mij wordt uitgegeven, met een taak omschrijving van de Twee getuigen. Er is een prijs te betalen voor een profeet om dit soort openbaringen vanuit de Hemel te ontvangen, en de geestelijke aanvallen zijn intens geweest gedurende deze tijd, maar wij hebben de OVERWINNING in de NAAM van YAHUSHUA.