Profetie 88

IK, YAHUVEH,
SPEEL MET MIJN VIJANDEN!

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
16 Oktober, 2006

[Deze Profetie werd opgenomen op een audiocassette en het werd precies hetzelfde geschreven als opgenomen. 15 minuten van intens oorlogvoerende tongen kwam voort voordat dit woord kwam.]

* * * * * * *

En dit is een waarschuwing voor de vijand! Je bekruipt haar (Elisabeth) terwijl zij slaapt. Je denkt dat IK haar niet zal wakker maken. Hoewel je onzichtbaar ben, ben je niet onzichtbaar voor MIJ! Zij spreekt niet jouw taal; Oh, maar IK, YAHUVEH spreek jouw taal. Je bent eropt uit om haar te doden waar menselijke handen jou niet kunnen aanraken.

Oh, maar IK, YAHUVEH kan jou aanraken. Je zult een prijs betalen hiervoor. IK bespot jou, IK pijnig jou nu, want je zult je eigen stem horen en je eigen tong over de luchtgolven en je zult zeggen, "Hoe kan zij onze taal kennen? Hoe kon zij weten dat ik het was die aanviel?" Zij is het niet die het weet, het is de schepper van ALLES die het weet!

Je kunt niets doen, oh vijand van MIJ, dat IK niet weet en zij weet alleen hetgeen IK haar vertel, niet meer, niet minder, net zoals een onschuldige baby en IK ben de Vader die leert. Zij heeft een Messias, zij heeft een middelaar, zij heeft een Bloed verzoening, het is MIJN ZOON YAHUSHUA! Waar is die van jou?

Je bent verdoemd voor de hel! Je bent verdoemd voor de Poel des Vuurs! Je bekruipt haar in het onzichtbare, in het geestelijke rijk, glipt binnen om de onschuldige te slachten terwijl ze neerlag. Het is IK, HA, HA, HA, IK ben het die de spot drijft met jou! Terwijl zij daar ligt, ben IK het die haar liet horen dat je binnenkruipte. IK ben het die zei, "Elisabeth, luister," hoewel zij vast aan het slapen is, ben IK het die zei, "De volgende keer dat je je mond opent, zul je in een taal spreken die je niet kent, een tong die je niet hebt gehoord, maar IK zal het zijn die een oordeel voort spreekt tegen de onzichtbare vijand die erop uit is om jou te slachten.


IK ben gewoon aan het spelen met jou (vijand) om jou te laten zien, dat IK het ben, YAHUVEH die alle dingen weet, zodat IK jou slechts genoeg touw geef om jezelf te verhangen. Want je zult sterven op Hamans galgen! IK heb de dekking toegenomen, zij heeft geen ordinaire echtgenoot. Oh, zij roepen het uit, zij willen "ordinair" zijn maar er is niets ordinairs aan deze twee omdat er niets ordinairs is aan deze bediening, er is niets ordinairs aan degenen die IK heb gewijd om te beschermen en te verdedigen.


Dus ren, ren, ren! Sommigen van jullie zullen leven en sommigen van jullie zullen sterven deze nacht, maar de boodschap zal teruggenomen worden, terwijl jullie eigen tong gehoord wordt over de luchtgolven. En IK zal andere profeten de interpretatie geven van deze tong, tot jullie horror.

Jullie zien, iedere keer dat jullie haar aanvallen, iedere keer dat jullie haar echtgenoot aanvallen of één van de 5 wijze, hetwelk de 5 wijze maagden symboliseert, iedere keer dat jullie één van MIJN Bruid aanvallen(Openbaring 14 en Openbaring 7), is er nergens voor jullie om te verbergen. IK lach om jullie (Katah, katah, katah Heilige tong gehoord), slechts gepast voor oordeel, slechts gepast voor verdoemenis. Diegenen van jullie die de vijanden zijn van deze Ring Maiden, van deze bediening, van MIJN Bruid, zijn slechts gepast voor MIJN verdoemenis en het zal de Hel zijn, in een Poel des Vuurs zullen jullie vertoeven!


* * * * * * *

[Niko's commentaar op de cassette: "Ok, dat gebeurde in het midden van een fijne vredige slaap op 16 Oktober, vroeg in de morgen. IK heb niet eens een klok. Weet jij welke tij het is? Het is 2:15 a.m. Het eindigde om 2:15. De tongen gingen waarschijnlijk door voor 10-15 minuten voordat ze in het Engels gesproken werden."]

[Elisabeth's commentaar op de cassette: "Mijn man en ik hadden een nacht gehad waarin we gewoon zeiden, "We hadden gewoon een beetje tijd en ruimte voor onszelf nodig" dus hadden wij een stille vredige nacht. Stille tijd met elkaar en met YAHUSHUA en gewoon een tijd om te lachen en te spelen en iets dat wij al een hele tijd niet meer hadden gedaan, in onze slaapkamer blijven, ons bemoeiend met onze eigen zaken en de anderen begrepen het. En wij gingen uiteindelijk spalen na intense geestelijke aanvallen eerder op de dag. Dus, ben ik zo snel als dat kan in slaap gevallen en plotseling hoor ik iemand onze deur openene, de klik van het deurslot opende de deur. Ik herinner me dat ik nauwelijks wakker werd en zei, "Iemand kwam zojuist binnen. Iemand opende zojuist de deur," maar ik was aan het slapen zelfs toen ik dat zei.

Ik herinner me dat mijn man iets mompelde als, "Niemand kwam binnen." Maar ik wist het en toen vanaf dat moment, hoewel ik vast aan het slapen was begon ik te horen van YAHUVEH. En YAHUVEH zei dat HIJ zou, "Gaan beginnen te spreken in de tong van de vijand die de deur had geopend", om te wachten. En ik was nog steeds aan het slapen en HIJ zei, "Wacht gewoon, de volgende keer dat je je mond opent zal het in een tong zijn die je nog nooit voorheen hebt gehoord" en dat is wat er gebeurde vanaf dat moment. Dat is het enige dat ik weet en ik kon zien (in een visioen) dat mensen aan het rennen waren en ik kon oordeel en vuur zien en zij werden bevreesd omdat zij wisten dat zij waren gezien en zij wisten dat ik geen manier zou hebben moeten gehad om te weten dat zij daar waren.

En dat is alles dat ik me herinner, behalve dat ik weet dat er iets heel belangrijks is aan het woord "katah" en HIJ vertelde mij dat iemand deze tongen zal gaan herkennen of dat iemand de gave der interpretatie zal gaan geven omdat er meer aan de hand is dan dat wij weten en dat is wat ik wilde zeggen. Wat ik toe wil voegen is, voordat ik met mijn mond luid kon spreken, met die tongen, was het een meest vreemd iets. YAHUVEH maakte mij aan het schreeuwen tegen de vijanden in de Geest met die tongen. Ik hoorde de tongen in het geestelijke rijk schreeuwen tegen de vijand voordat ik lichamelijk in staat was om ze los te laten met mijn mond, lichamelijk. HIJ (YAHUVEH) was woedend en op een moment, nam HIJ mijn hand en ik herinner me dit omdat ik het in de Geest had gedaan voordat ik het had gedaan in het lichamelijke, en ik nam mijn hand als een wervelwind en was iets op aan het roeren, "sneller, sneller, sneller, sneller, sneller." En HIJ zei, "Dat is hoe het gaat zijn voor de vijanden die deze bediening aanvallen."

Zij hebben onze financiën aangevallen en toch, YAHUVEH zegt, (Elisabeth begint opnieuw te bidden in tongen en dit woord kwam voort).]

* * * * * * *

ZULT U DE EXTRA KILOMETER GAAN?

Zegeningen, zegeningen, zegeningen op iedereen die een gebedsbedekking is geweest voor deze bediening. Jullie hebben je afgevraagd wat er aan de hand is geweest. Want Elisabeth's is zwijgzaam geweest sinds de laatste profetie. Hoe weinigen schreven zelfs maar want zij waren in zo'n angst. Andere brieven zijn gestolen geweest, dus de aanmoediging kon zij niet horen. Hoevelen van jullie hoorden MIJN stem en probeerden te doneren aan deze bediening? Toch werden jullie credit cards geblokkeerd, maar waarom vroeg niemand van jullie zich af, waarom?

Jullie zijn niet in staat geweest om deze bediening te steunen zoals jullie deden in tijden voorheen. Waarom gaan jullie niet de extra kilometer? Waarom zeggen jullie niet. "Er moet een andere manier zijn?" Weten jullie niet dat de krachten die in deze wereld zijn erop uit zijn om haar te wurgen? Want zij heeft geweigerd om de belastingvrijstelling aan te nemen, zij heeft geweigerd om gemuilkorfd te worden als een profeet.

Jullie zeggen dat deze bediening zo veel voor jullie betekent. Jullie snakken naar het volgende woord en toch, waarom zijn niemand van jullie, behalve voor een geselecteerde paar, de extra kilometer gegaan om te zeggen, "Is er een andere manier waarop we financiën naar jou kunnen krijgen?"

Nu spreek IK tegen diegenen die IK verteld heb om te geven, en wiens financieën terugkeerden. Nu zullen jullie opnieuw geven, een neergedrukte, geschudde en overlopende maat zal men in haar schoot geven. Want IK ben het, YAHUVEH, die een bepaling overhandigde die jullie een helper moeten zijn wanneer een deur sluit, zoek altijd om te zien waar er een andere is want jullie weten dat de woorden die voort komen van MIJ zijn.

Jullie weten dat deze bediening voor het "Laatste Kans Lot" is. Terwijl jullie een zegen zijn aan deze bediening, zo zal ook IK een zegen aan jullie zijn. Voor diegenen die een vloek zijn voor deze bediening, die hebben geluisterd en niets hebben gedaan om te helpen, die zich hebben gevoed ermee, geestelijk vet zijn geworden en toch geen hulp zijn geweest. IK spreek nu voort uit deze boodschap, jullie worden verantwoordelijk gehouden.

Er is meer dan één manier om financieën tot haar te krijgen. Jullie zien hen in een vreemd land. Jullie zien hen hetgene doen dat jullie gedaan zouden moeten hebben. Maar jullie zouden niet de comfort van jullie huizen opgeven, of dat van jullie familie, dus voedde IK een ander op. Jullie kennen niet en kunnen niet eens de prijs bevatten die zij betalen voor de zalving die jullie hebben gehoord deze dag.

De enige reden dat IK MIJN ZOON YAHUSHUA nog niet heb gezonden om ZIJN Bruid te verzamelen, er zijn dingen die nog steeds plaats moeten vinden. Er is nog steeds werk dat gedaan moet worden. Dat is waarom de machten die er zijn, de Amerikaanse regering, erop uit is om deze bediening van het internet af te halen, om de financieën te wurgen. Maar waar één deur gesloten wordt, open IK slechts een andere deur. Hoevelen van jullie zullen horen en hoevelen van jullie zullen luisteren? Hoevelen van jullie zullen haar contacteren en niet gewoon stoppen na één mail, maar de hemel bombarderen totdat jullie haar bereiken en zeggen, "Ik moet jou helpen, ik heb een bevel om jou te helpen.

[Vele emails die zijn gezonden naar ons zijn gestolen geweest. Blijf ons emailen totdat jullie terug horen van ons. Geef niet op na één of twee emails. Email niemand behalve Niko of Elisabeth rechtstreeks. Email niet de webmanager. Als al het andere niet lukt, dan email ons op Contact Us.]

Zie, deze bediening is voor alle heiligen. Het draagt geen naam van enige man of vrouw. Deze woorden zijn niet haar woorden. Deze zalving is zoals geen andere. Als jullie willen delen in deze zalving, als jullie willen delen in de zegeningen, als jullie willen weten dat jullie beschermd worden zoals IK haar bescherm en de anderen van de Bruid, dan sta niet langer ijdel toe te kijken. Want de kerken van Babylon zijn hoeren; zij nemen de belastingvrijstelling. Zij staan zichzelf toe om gemuilkorfd te worden. Zij weigeren te spreken tegen abortus, homoseksualiteit, zij weigeren om te spreken tegen hetgeen hun regeringen doen, maar niet deze bediening. Er hangt geen prijskaartje aan, want het behoort toe aan de Hemel en wie durft het om "IK BEN", YAHUVEH te muilkorven? Wie durft het om te proberen MIJN ZOON YAHUSHUA te muilkorven? Wie durft het om te proberen de RUACH ha KODESH te muilkorven? Jullie zullen zeker boeten.

Zegt MIJN Woord niet dat, "Indien jullie zo veel als een beker water te drinken geven aan een profeet zullen jullie de beloning ontvangen van een profeet?" IK laat haar het Levende Water voort gieten. Hoe weinigen van jullie keren het terug naar haar. Zij betalen het uit de financieën (bediening kosten), de prijs blijft stijgen. Hoe weinigen van jullie geven er iets om? Dus spreek IK voort uit haar.

Tegelijkertijd, waarschuw IK de vijanden. IK kondig ook een zegening aan op al diegenen die een zegen zijn aan deze bediening en al diegenen die haar dekken en al diegenen die deze bediening dekken en die de extra kilometer gaan. De boodschap aan de Heiligen, de boodschap aan MIJN Bruid, want de Bruid van YAHUSHUA is de Bruid van YAHUVEH, verheug jullie! Jullie zijn een dag dichterbij ZIJN komst. Jullie zijn een dag dichter bij YAHUSHUA's komst! Jullie zijn een dag dichter bij de Hemel, jullie thuis en groot, groot, groot zullen jullie beloningen zijn voor alles dat jullie hebben geofferd.

IK kondig MIJN zegeningen aan voor de trouwen, voor diegenen die weigeren compromis te sluiten. Niet één ding waar jullie doorheen zijn gegaan zal verspild worden, zal voor niets zijn geweest. Onthoud dit, Bruid, jullie hebben elkaar nodig, dus schud jullie hoofden niet langer en zeg, "Oh wel, ik kan geen plek vinden om te doneren." Ga de extra kilometer. Ga door de open deur. Contacteer haar. Contacteer haar man. Bonk op de deur van de hemel want boeken worden uitegegeven. Sommigen zijn nu gewoon in het proces van geschreven te worden en deze boeken zullen uitgegeven worden (door anderen) gedurende de Grote Verdrukking. Vraag hoe jullie kunnen helpen want de kosten voor publicatie zijn groot.

Hoe weinigen van jullie geven er ook maar iets om wat voor levenskosten ervoor nodig zijn om te gaan waar IK zeg "ga" en te doen wat IK zeg om te doen? IK zou het gewoon voort kunnen gieten vanuit de hemel, de financieën, maar hoe zou dat een zegen zijn voor jullie? De oogst is groot, maar de werkers zijn zo weinig. Diegenen met geestelijke oren om te luisteren weten dat IK tegen jullie aan het spreken ben. Alle anderen ? jullie zijn MIJN vijanden, blijf doof. Niets van deze boodschap behalve dat van oordeel, is voor jullie bedoeld.

[Op de tape zegt Elisabeth, "Mijn hand is gevoelloos." (door de zalving).]

* * * * * * *

[Dit volgende woord werd gegeven de nacht erna op 17 Oktober, 2006 nadat ons alarmsysteem uitging en de vrouwen waren in gebed. Esnart is de voodoo dienstmeid die twee keer per week naar het huis komt om de was te doen in de garage.]

* * * * * * *


IK heb jou een krijger tong gegeven zoals geen ander. Wanneer jij MIJN Woord voort spreekt in MIJN taal, spreek je het niet alleen in één taal, je spreekt in vele talen. IK weet waar de vijanden zijn. IK weet van welke landen zij zijn en deze tong hakt hen accuraat om en met precisie.

Katherine, jij eert MIJ dat je de tijd zou nemen voor hetgeen je hebt gedaan (het overschrijven van een Heilige Tong). Zodat IK jou kan laten zien hoe echt dit is, en dat wat niet geïnterpreteerd kan worden is omdat het een tong der engelen is. Dit is gewoon een toegevoegde bescherming. Als jullie slechts de vijanden konden zien die deze wereld omsingelen, zouden jullie verbaasd zijn. Oh, maar IK sta voor de vijanden. IK sta voor de vijanden van MIJN Bruid. Zij moeten door MIJ heen gaan om tot jou te komen, en wie kan door MIJ heen komen?

[Elisabeth Biddende: Heilig, Heilig, Heilig. Heilig,Heilig, Heilig, Heilig.]

[Op de audio tape vraagt Katherine of wij de dood van Esnart zullen zien. Elisabeth vraagt, zij is hier verantwoordelijk voor (dat de beveiligingsspanning uit staat) of niet Abba YAHUVEH? Ze schakelde ons alarm uit.]

Deze nacht zou IK Joainne geen vrede geven om te slapen, IK gaf Niko geen vrede om te slapen en IK waarschuwde jou Elisabeth, in jouw droom. Katherine, jij had degene die vrede vertegenwoordigd, beveiliging en liefde jouw kamer binnenkomen om jou te laten zien dat alles in orde zou zijn. Denk je dat het een toeval is dat je aan deze machtige oorlogsvoerende tong aan het werken was, op dezelfde nacht dat dit alles gebeurde? Er is geen toeval.

Elisabeth, het is waar dat IK jouw tong heb veranderd in dat van zelfs een machtigere krijger. Iedere keer dat jij dit bidt, wanneer kwaadaardigheid jou huis binnen probeert te komen, zelfs de oorlogsvoerende gebeden houdt dit buiten, want het is onder MIJN zalving.

Katherine, jij sprak deze woorden opnieuw en opnieuw en opnieuw, je luistert naar hen opnieuw en opnieuw en opnieuw, zij gingen in jouw geest. Het is alsof een woud opgebouwd werd, kwaadaardigheid kon niet binnenkomen. IK heb de vijand deze nacht beschaamd. IK ben accuraat, IK ben precisie, IK ben perfectie. Wee aan iedereen die MIJN gezalfde probeert aan te raken. Wee aan iedereen die probeert MIJN profeten te kwetsen. Zij zullen het misschien eenmaal proberen maar zij zullen niet leven om het opnieuw te proberen.

Jullie hebben geen idee hoevelen IK er voor jullie heb geslacht. Ergens tijdens het roepen tot satan voor jouw vernietiging, Elisabeth, grepen zij hun harten en stierven zij gedurende dat gebed. Ergens in het onzichtbare rijk, terwijl zij komen om aan te vallen, het laatste dat zij hoorden was deze tong, terwijl hun zielen werden genomen naar de hel, maar hun lichaam lag gespreid om de vloer ergens anders in een ander land. Sommigen verdwenen gewoon en zullen nooit gevonden worden.

MIJN wegen zijn zo veel hoger dan jouw wegen. Jullie kunnen niet eens beginnen te bevatten waarover IK spreek. Jullie gedachten zij in staat om het in te nemen. Zelfs nu worstelen jullie en willen jullie meer weten. Het is niet voor jullie om te weten. Het is niet voor jullie om te begrijpen. Weet alleen dat IK YAHUVEH ben en het zal exact zijn, precies zijn zoals IK heb gepland.

Zelfs de vijanden wandelen in MIJN val. Want IK zeg, "Hier zijn ze, kom en grijp ze." Weten jullie niet dat IK op voorhand weet dat dat alarm uitgeschakeld zou zijn? Ben IK niet in staat om zorg te dragen voor diegenen die MIJ toebehoren? Ja, het is goed dat jullie op zijn. He is goed dat jullie je niet dwaas gedragen, want de vijand kijkt van veraf. Zij weten dat zij niet kortbij kunnen komen en MIJN heilige engelen staan als bewaking. Kijk naar Esnart, neem haar niet vanzelfsprekend, want kwaadaardigheid kruipt ongemerkt binnen. Joainne, jij bent zo respectvol geweest, wanneer zij zich uitstrekt naar jou om jou aan te raken en jij vlug de zalvingsolie op je smeert. Maar van nu af aan, laat haar weten in geen onduidelijke taal, dat je het haar toegestaan hebt tot nu toe omdat je niet onbeschaafd wilde zijn, maar niemand is toegestaan om jou aan te raken zonder jouw toestemming. IK geef jou dit bevel om dit te doen want IK heb jou keer na keer bedekt.

Nu spreek en spreek je uit. Ze zal de boodschap ontvangen en het geen tweede keer willen doen. Er zijn manieren om het te zeggen en je zult de stem kennen met hetwelk je moet spreken, want zij is als een wandelende dode, en dood strekt zich uit om jou te proberen aan te raken keer of keer, ziekte en kwalen en vernietiging maar vrees niet MIJN schat, IK heb jou bedekt. Maar je zult het haar laten weten, niemand raakt jou aan zonder jouw toestemming. Dit geldt voor jullie allemaal. Jullie moeten de geest kennen met hetwelk jullie in aanraking komen. Zegt MIJN Woord niet, "Leg niemand haastelijk de handen op?" Vooral hier in Afrika, neem dit zeer serieus.

Einde van het woord gegeven op 17 Oktober, 2006

* * * * * * *

Dit is een woord van waarschuwing aan YAHUVEH's vijanden. De vijand kwam met astrale projectie in onze slaapkamer om Elisabeth te doden, maar YAHUVEH kwam tussenbijde en HE joeg de vijand weg. PRIJS YAHUVEH en YAHUSHUA! Dit gedoe is echt mensen, neem het alstublieft met ernst!

De Bruid van YAHUSHUA zal nu de vijand beginnen te zien vallen jullie zullen de vijand misschien niet zullen vallen met jullie ogen, maar heb geloof terwijl YAHUVEH en YAHUSHUA wraak voor ons nemen.