Profetie 89

GEHEIMEN VAN DE RUACH ha KODESH


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH

Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

27 Januari 2007 5 n.m.

Shabbat – Port Alfred, South Africa

Klik op de link hieronder om The Books of Wisdom te bezoeken
http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm* * * * * * *

(Op Audio cassetteband)

Elisabeth die bidt: Wij allemaal willen U kennen MAMMA RUACH. De mannen noemen U een "Hij" want zij zouden U nooit krediet geven in het verleden. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig... wij roepen enkel op U MAMMA RUACH HA KODESH. Alstublieft, wilt U zich niet aan mij openbaren? Wilt U zich niet aan ons openbaren?

U kunt een visioen aan mijn echtgenoot geven evenals U het aan mij kunt geven. U kunt hem zalven om deze dingen te kennen evenals U dat mij kunt doen. Kathy heeft mooie geschriften waarvan ik weet dat U door haar in een gehele verschillende toon van stem schrijft. U bent zo zacht. U bent alles wat een vrouw zou moeten zijn. Als vrouw zijnde is mijn wens meer te zijn als U. U bent de definitie van het woord vrouwelijk. Zelfs ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA waarschuwen ons U niet te kwetsen. Woord van de RUACH ha KODESH:

Wacht, wacht, wacht, nu is nog niet de tijd voor MIJ om op de wijze te openbaren die jij MIJ hebt gevraagd om te openbaren. Maar IK zal het doen en je zult het onderwijzen en de leugens zullen worden bestreden! IK ben het die de wens geef om dit gebed te zeggen. IK ben het die de wens geef om te weten wie IK ben. Want IK ben het waarop jij jouw hoofd op de schouder legde in de Hemel (Feestmaal Tafel Droom). IK gaf je een glimp om te zien hoeveel degenen die van YAHUSHUA houden door MIJ geliefd worden. IK ben de MOEDER van de SCHEPPING. De vrouwen werden gemaakt naar MIJN beeld. IK ben eeuwig jong. IK ben Co-SCHEPPER. De familie is een exemplaar van wat in de Hemel is. Waar denk je dat het vandaan kwam? De Moeder, de Vader en de kinderen.

Dit betekent niet dat in de Hemel de geboorte is zoals het hier op aarde is. Het moest nooit zo zijn. Het was wegens de zonde van Eva en de zonde van Adam dat het een pijnlijk proces werd. Er is geen onenigheid in de Hemel. Er is geen pijn in de Hemel. Er zijn slechts liefde en vrede en vreugde. Er is slechts geluk. (Elisabeth zegt: Wat nog meer Mamma, wat wilt U me nog meer vertellen?)

Elisabeth, jij die naar de liefde van een moeder hebt gehunkerd sedert je verwekt werd, zelfs in de baarmoeder van je moeder schreeuwde je tot MIJ. Dit is waarom IK je nu vervul op de wijze die IK doe met een unieke zalving tussen jullie twee. Zo zul je nooit opnieuw die leegte voelen. Niko, jij was uitgehongerd voor aandacht. Jouw aardse moeder deed het beste wat zij kon doen met de geest waarmee zij werkte. Maar IK vul je ook met MIJN liefde.

Elisabeth, wanneer je schommelt en je bidt ben IK het die je schommelde. Blijf streven om te weten wie IK ben. IK zal meer aan jou openbaren. IK zal je in herinnering brengen van hoe het in de Hemel was toen je MIJN Gezicht aanschouwde. Want IK zit naast jouw Hemelse VADER. YAHUVEH IS MIJN ECHTGENOOT. YAHUSHUA IS MIJN ZOON. Er is niet alleen één troon, er zijn drie tronen in de Hemel en WIJ beslissen eenstemmig. Hoe denk je dat jouw gebeden de oren van ABBA YAHUVEH bereiken? IK ben het die ze naar HEM toe zend, want IK ben in de Gelovigen, zij die van MIJN ZOON YAHUSHUA houden. IK ben het, de gezalfde WIND, die ze naar HEM (YAHUVEH) blaast zoals IK een kus naar de Hemel blaas. IK spreek in symbolisme zodat je kunt begrijpen. Wanneer jij gebeden opheft is het als kussen blazen naar jouw ABBA YAHUVEH. Wanneer je in de NAAM van MIJN ZOON bidt want het vergt alle drie van ons om je te horen en te beantwoorden. Dit is enkel het begin van het onderwijs.

Het is slechts voor degenen die IK je vertel om te vertellen, natuurlijk, met allen van deze familie zul je het delen. Maar IK gebied je voorzichtig te zijn in tegenstelling tot enig andere gesproken Woord. Want dit zijn geheimen die satan nooit geopenbaard had willen worden en hij zal vechten met een strijd als je nooit tevoren ontmoet hebt. Dat is waarom het nog niet de tijd is om het Woord aan de wereld te geven.

IK zal aan jou van dingen spreken die geen man of vrouw heeft gehoord. Waarom denk je dat Lucifer kwam en Eva eerst verleidde? Het moest MIJ bespotten want Eva was naar MIJN beeld gemaakt zoals Adam naar het beeld van YAHUVEH was gemaakt, zoals Abel naar het beeld van YAHUSHUA was gemaakt, rechtvaardig, de definitie van liefde. Zo is het door de hand van satan dat Caïn Abel doodde. Net zoals het door de geest van de hand van Caïn was dat satan opnieuw gebruikte om MIJN ZOON YAHUSHUA te kruisigen, hoewel het deel uitmaakte van al onze plannen. Zodat die van u wiens namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn geschreven naar de Hemel konden terugkeren, er was geen andere manier. Zo was een Nieuwe Bloedverbond geboren die dag om de Oude Bloedverbond te vervangen dat niet kon stand houden.

Wil je één van de dingen kennen dat MIJ bedroeft? Wil je één van de dingen kennen dat MIJ beledigt? Elisabeth, wanneer je MIJN woede en MIJN razernij voelt, spreken zij van de woede van de VADER, van de woede van ABBA YAHUVEH, je hebt geen idee van de woede van de MOEDER van de SCHEPPING! Je hebt enkel een fractie van MIJN woede! Wanneer je die vulkaan voelt, klaar om te blazen binnen in je hoofd en het is in de naam van gerechtigheid, heb je enkel een fractie van MIJN woede!

Wanneer je in het Woord leest dat vertaald was en zij durven MIJN ZOON YAHUSHUA de zoon des mensen te noemen. Hij was nooit de zoon van een mens. HIJ is de ZOON van YAHUVEH! De ZOON van YAH! Wanneer je dit in de vertaling ziet, voor hoelang nu heb IK die droefheid in jou veroorzaakt en je hebt nooit vrede daarin gevoeld en toch verklaar je dat alle vertalingen dit doen. Het was niet door MIJN hand! Dit is door satan’s plan. Hoewel HIJ in een menselijk kader geboren was, hoewel HIJ op het kruis aan de pijn leed was HIJ nooit, nooit, nooit de zoon van de mens! Hij is de ZOON van YAH en ZIJN NAAM was zelfs aan de wereld bekend gemaakt. Waarom denk je dat in de vertaling satan geprobeerd heeft om HEM te reguleren en HEM de naam van een mens te geven. IK heb dit moeten toestaan en op dit moment, vóór de Grote Verdrukking, zal de naam van Jezus staan.

Oh maar in de Grote Verdrukking, zij die nu gered zijn en Heilig vóór MIJ geleefd hebben, MIJN geest is binnenin hen, net zoals je in de naam van Jezus werd gered zou je HEM nog in die Naam aanroepen. En begrijp ME niet verkeerd, er is macht, Hemelse bevoegdheid om die Naam te ondersteunen wegens de genade van jouw ABBA YAHUVEH. Maar in de Grote Verdrukking zullen velen sterven alhoewel zij nu gered zijn, zovelen zullen zich afvragen waarom hun gebeden niet beantwoord worden. Het is niet omdat WIJ niet van hen houden. En IK spreek niet van degenen die naar de zondagskerken zullen gaan en de MERK zullen nemen, IK spreek van degenen die in de naam van Jezus zullen uitroepen, die weten dat HIJ Degene die gekruisigd en opgestaan was van de doden en op de 3de dag opstond.

Wacht op hen in de Hemel. Maar zij moeten begrijpen dat terwijl er nu macht in die Naam is, er dan geen macht in die Naam zal zijn. Dat betekent niet voor degenen die nog Heilig vóór MIJ wandelen dat zij niet zullen terugkeren naar de Hemel, maar het betekent dat IK hen niet kan beantwoorden, zoals IK zei dat MIJN zalving is als het blazen van een kus naar ABBA YAHUVEH dat hun gebeden worden beantwoord, maar op die dag kan IK de woorden die zij zeggen niet ondersteunen want er zal een ander op het oppervlak van deze aarde zijn die zal zeggen "Ik ben Jezus." En hoewel IK weet van welke Jezus zij spreken en aanroepen, omdat die naam als een vloek zal zijn, zullen hun gebeden de Hemel niet bereiken en zullen zij zich afvragen waarom. Dit is waarom je hen nu waarschuwt. Dit is het belang van die Hebreeuwse NAAM. Zie je, satan wil de NAAM YAH niet gebruiken. Oh, IK heb daar vele vijanden die nu durven om hun bedieningen in werking te stellen en de NAAM YAH te gebruiken om de schapen en de lammeren te misleiden. Maar de zoon van satan wil de NAAM YAH niet gebruiken, hij wil de naam gebruiken waar de wereld mee vertrouwd was en dat was de naam van J-E-Z-U-S.

Dus hoewel degenen waarvan de namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn geschreven, tijdens de Grote Verdrukking zullen zij terugkeren naar de Hemel. Het zal betekenen dat zij hun leven moeten geven maar zij zullen nooit, ooit in een kerk van de Zondag binnengaan of hun namen zullen worden uitgewist. En er zal geen redding op dat ogenblik in de naam van J-E-Z-U-S zijn; het zal slechts in YAHUSHUA zijn. Sommigen zullen YAHSHUA zeggen. Maar de NAAM YAH zal niet weggelaten worden.

Want de gezalfde 144.000 zullen de naam van J-E-Z-U-S niet onderwijzen. Dit is nu. Dat zal dan zijn. IK heb je dit bericht gegeven om opnieuw te waarschuwen. Dat is net zoals nu, het betekent niet dat al degenen die de kerken van de Zondag bijwonen niet tot MIJ behoren, niet gevuld zijn met MIJN Geest, maar het betekent dat in de Grote Verdrukking het niet zal worden toegestaan want dit is waar zij zich aan het Beest verkopen. Begrijp je? De zielen worden gered nu in de naam van J-E-Z-U-S. IK zalf in de naam van J-E-Z-U-S. IK heel in de naam van J-E-Z-U-S. IK bevrijd in de naam van J-E-Z-U-S. Maar dat zal dan niet zo zijn.

Waarschuw hen. Hoe kon IK hen beantwoorden? Hoe kon MIJN ZOON YAHUSHUA hen beantwoorden? Wanneer zij uitgillen, "Jezus, help me," en de zoon van satan is daar en zegt, "Hier ben ik." Zij zullen zeggen, "Jezus red me, vergeef mijn zonden!" En de zoon van satan zal zeggen, "Hier ben ik." Kun je het gevaar niet zien? Kun je niet begrijpen? Je kent de droefheid niet dat IK zal voelen wanneer die waarvan de namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn geschreven, die beter weten dan om naar de kerken van de Zondag te gaan, zullen rennen en zich verbergen en hun levens zullen moeten geven omdat zij zullen uitroepen en zij zullen weigeren om de NAAM van YAHUSHUA te zeggen. Zij zullen vasthouden aan wat zij geleerd hadden en zij zullen de Naam van Jezus zeggen en hun gebeden zullen de Hemel niet bereiken want IK zal ze niet blazen als een kus omdat de zoon van satan zal roepen, "Hier ben ik." Dit betekent niet dat hun namen worden uitgewist. Het betekent slechts dat IK hun levens niet kan redden. IK kan hen niet verbergen. IK kan hen niet voeden. IK kan hen niet bevrijden.

Dit is waarom IK bedieningen zoals deze op doet staan die de NAAM van YAHSHUA onderwijzen, die de NAAM van YAHUSHUA onderwijzen. Het is niet van belang. Zo velen weigeren om de naam te spreken op de manier die IK jou gegeven heb maar de NAAM YAH kan niet weggelaten worden want zelfs ZIJN NAAM betekent "YAH redt."

IK gaf je de droom wanneer vliegende schotels komen, echt zij zijn het leger van satan maar zij hebben een recht op degenen die in de verkeerde naam zullen uitroepen omdat hij (zoon van satan) zal claimen "Hier ben ik."

Dus pas op, het is nu reeds begonnen. Er is één die is opgestaan. Hij heeft een wereldwijde navolging en hij noemt zich Jezus Christus. Maar de sleutel is dat hij alles weg gooit wat Heilig is. Pas op voor die ene die komt want hij is zuiver een mens, maar pas op voor die komt want het zal zijn alsof Judas nogmaals teruggekomen is en hij is echt de zoon van satan, de zoon van Lucifer.

Waarschuw hen nu. Er is een tijd en er is een seizoen. Je zult weten wanneer dit Woord te laten gaan. Maar Elisabeth, je zult nooit opnieuw naar de liefde van een moeder moeten hunkeren want IK heb je getoond dat IK die leegte gevuld heb.

Sommigen verlichtend, de meesten beledigend, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

www.amightywind.com

www.almightywind.com

 

(Commentaren op de audioband)

Niko: Elisabeth bad enkel in de geest vragend over RUACH ha KODESH, MAMMA RUACH en wilde haar kennen en MAMMA RUACH sprak. Dit waren de woorden die MAMMA sprak. Zo hier is het dan, Adam. Je wilde een bevestiging je kreeg het, vriend. Het lijkt alsof wij mannen nogmaals door vrouwen worden beschaamd!!!

Elisabeth: Ik moet enkel zeggen dat de openbaring die Zij me gaf, wanneer mannen bleven zeggen "Hij, Hij, Hij," in de bijbel wanneer verwijzend naar RUACH Ha KODESH, het slechts één letter minder is omdat mannen altijd zeiden, "Wij werden gemaakt naar het beeld van God," en met wellustig vermaak de vrouw konden bekijken en zeggen, "Jij was niet gemaakt naar ZIJN beeld, ik wel." Dus heeft MAMMA RUACH net bevestigd, vrouwen, wijfjes, Eva werd gecreëerd naar HAAR beeld en ZIJ zit aan de andere kant van YAHUVEH en ZIJ is Co-SCHEPPER! Zo zijn wij werkelijk gemaakt naar GODIN RUACH HA KODESH, het beeld van onze MAMMA. Neem dat, mannen van de wereld!

Hier zijn sommige schriftverzen betreffende RUACH ha KODESH.

Geslacht van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest)

Bijbel Verwijzingen van de RUACH ha KODESH:

Jesaja 63:10

Psalm 51:11

1) Het vrouwelijke Geslacht – "ZIJ"

RUACH ha KODESH - CHOKHMAH (wijsheid) vrouwelijk woord in het Hebreeuws

Spreuken 1:20... De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem,

Spreuken 1:21... op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen:

Spreuken 1:23... Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.

Spreuken 3:18... Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen;

Spreuken 4:6... Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden.

Spreuken 4:13... Houd vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven.

Spreuken 9:1… De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen,

Openbaring 4:5... zeven Geesten Gods. (Zijn zij het zelfde als de zeven pilaren van WIJSHEID?)

Matteüs 11:19... En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken.

Spreuken 7:4... Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster,

(Alle verwijzingen zijn van de NBG51)

(Van het Boek van WIJSHEID - de Bijbel van Jeruzalem) http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

Het boek van Wijsheid 1:6... WIJSHEID is een GEEST, een vriend aan de mens, hoewel ZIJ niet gratie verleent aan de woorden van de vervloeker, aangezien YAH in het diepste deel van hem ziet...

Boek van Wijsheid 7:11... In HAAR gezelschap komen alle goede dingen naar mij.

Boek van Wijsheid 7:12... Al deze scheppen mij genoegen, aangezien WIJSHEID ze brengt, maar tot hiertoe wist ik niet dat ZIJ hun MOEDER was.

Boek van Wijsheid 7:22-30... Want binnen HAAR is een intelligente GEEST, heilig, uniek, divers, subtiel, actief, snijdend, vlekkeloos, helder, onaantastbaar, welwillend, menslievend, scherp, onweerstaanbaar, liefdadig, vast, betrouwbaar, onverstoorbaar, almachtig, alles-opnemend, allen doordringend, intelligent, zuiver en subtielste Geest; ZIJ is sneller van beweging dan welke beweging ook; ZIJ is zo zuiver, doordringt en doordringt alle dingen.

Boek van Wijsheid 6:12-22... WIJSHEID is helder en wordt niet gedempt. Door hen die van HAAR houden wordt ZIJ gemakkelijk gezien, en door hen gevonden die HAAR zoeken. Snel om te voorzien wie HAAR wensen, ZIJ laat zich aan hen kennen.

Hemelse VADER en MOEDER?

(Citaten van de SV)

Spreuken 1: 8-9... MIJN Zoon! hoor de tucht uws VADERs, en verlaat de leer uwer MOEDER niet; Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.

Spreuken 6:20... Mijn Zoon, bewaar het gebod uws VADERs, en verlaat de wet uwer MOEDER niet.

Spreuken 6:21... Bind ZE steeds aan uw hart, hecht ZE aan uw hals.

Spreuken 6:22... Als gij wandelt, zal DAT u geleiden; als gij nederligt, zal HET over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal HETZELVE met u spreken.

Spreuken 6:23... Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;

(Een gelijkwaardige uitdrukking wordt gevonden in Psalm 119 die naar ELOHIM verwijst.)

Psalm 119:105... Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

(Uit bovengenoemde concluderen wij dat de lamp en het licht waarschijnlijk van onze Hemelse VADER ABBA en onze Hemelse MOEDER RUACH ha KODESH komen, onze ELOHIM.)

Wie is onze MOEDER?

Galaten 4:26... Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller Moeder.

Aard van de HEILIGE GEEST

Handelingen 1:8... Maar gij zult ontvangen de kracht des HEILIGEN GEESTES, Die over u komen zal; en gij zult MIJN getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Efeze 5:18… En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den GEEST;

Handelingen 2:2-4... En er geschiedde haastelijk uit den Hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den HEILIGEN GEESTs, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de GEEST hun gaf uit te spreken.

Luke 1:35...  En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De HEILIGE GEEST zal over u komen, en de kracht des ALLERHOOGSTEN zal u overschaduwen;

Romeinen 8:9... Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den GEEST, zo anders de GEEST GODS in u woont. Maar zo iemand den GEEST van CHRISTUS niet heeft, die komt HEM niet toe.

Joel 2:28... En daarna zal het geschieden, dat Ik MIJN GEEST zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Jesaja 40:13-14... 13 Wie heeft den GEEST des HEEREN bestierd, en wie heeft HEM als ZIJN RAADSMAN onderwezen? 14 Met wien heeft HIJ raad gehouden, die HEM verstand zou geven, en HEM zou leren van het pad des rechts, en HEM wetenschap zou leren, en HEM zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?

Romeinen 8:26-27... En desgelijks komt ook de GEEST onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de GEEST Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Ezekiel 36:27... En Ik zal MIJN GEEST geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Efeze 5:15-21... 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den GEEST; 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den HEERE in uw hart;

Ezekiel 37:14... En Ik zal MIJN GEEST in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten;

Handelingen 8:17... Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den HEILIGEN GEEST.

Handelingen 16:6... En als zij Frygië, en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den HEILIGEN GEEST verhinderd het Woord in Azië te spreken.

Handelingen 10:44... Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de HEILIGE GEEST op allen, die het Woord hoorden.

2 Timoteus 1:7... Want GOD heeft ons niet gegeven een GEEST der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

Genesis 2:7... En de HEERE GOD had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Galaten 5:16-26... 16 En ik zeg: Wandelt door den GEEST en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 22 Maar de vrucht des GEESTES is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Efeze 6:18... Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den GEEST, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

1 Korinte 12:4-11... 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde GEEST; 7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des GEESTES gegeven tot hetgeen oorbaar is. 8 Want dezen wordt door den GEEST gegeven het woord der WIJSHEID, en een ander het Woord der Kennis, door denzelfden GEEST; 9 En een ander het geloof, door denzelfden GEEST; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden GEEST. 10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der GEESTEN; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde GEEST, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs HIJ wil.

Genesis 1:2... De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de GEEST GODS zweefde op de wateren.

Genesis 6:3... Toen zeide de HEERE: MIJN GEEST zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

Numeri 11:25... Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van den GEEST, die op hem was, legde Hem op de zeventig mannen, die oudsten; en het geschiedde, als de GEEST op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.

Psalm 104:30... Zendt Gij Uw GEEST uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

Jesaja 42:1... Ik heb MIJN GEEST op Hem gegeven;

Jesaja 48:16… en nu, de Heere HEERE, en ZIJN GEEST heeft mij gezonden.

Ezekiel 36:27... En Ik zal MIJN GEEST geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

1 Samuel 16:13-14... Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de GEEST des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama. En de GEEST des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.

1 Koningen 22:23... Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken.

Zacharias 4:6... Niet door kracht noch door geweld, maar door MIJN GEEST zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

Aard van WIJSHEID (Boek van Spreuken, NBG51)

1. Gegeven door GOD...... Spreuken 2:6

2. ZIJ roept, schreeuwt, stelt vragen, berispt, waarschuwt, biedt advies en de kennis aan, biedt bescherming tegen rampen...... Spreuken 1:20-33

3. ZIJ geeft onderscheidingsvermogen en begrip en kennis van GOD en begrip van oprechtheid en rechtvaardigheid...... Spreuken 2:19

4. HAAR opbrengst is beter dan zilver en goud...... Spreuken 3:14

5. ZIJ is een boom des levens voor wie HAAR aangrijpen...... Spreuken 3:18

6. Door HAAR is de aarde gegrond...... Spreuken 3:19

7. ZIJ is de voornaamste; zij bewaart ons en als wij HAAR verheffen zal zij ons bevorderen en eer brengen en zal ze op ons hoofd een ornament van gunst en een kroon van glorie plaatsen...... Spreuken 4:79

8. ZIJ verblijft bij Voorzichtigheid. Raad is van HAAR, en correcte wijsheid. ZIJ is inzicht en van haar is de kracht. Door HAAR regeren koningen...... Spreuken 8:12-15

9. ZIJ kan gevonden worden...... Spreuken 8:17

10. LORD YAHUVEH bezat HAAR bij het begin en ZIJ is de hoofdvakman; ZIJ verheugt zich; HAAR verrukking was met de zonen van mensen... Spreuken 8:22-31

11. Wie HAAR vindt vindt het leven en verkrijgt gunst van de HEER...... Spreuken 8:35-36

Aard van WIJSHEID (Boek van Wijsheid, Jeruzalem Bijbel) http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

1. De WIJSHEID is een GEEST, een vriend aan de mens...... Wijsheid 1:6

2. ZIJ is helder en wordt niet gedempt; door degenen die van HAAR houden wordt ZIJ gemakkelijk gezien en door hen gevonden die haar zoeken...... Wijsheid 6:13

3. Binnen HAAR is een intelligente GEEST, heilig, uniek, divers, subtiel, actief, snijdend, vlekkeloos, helder, onaantastbaar, welwillend, menslievend, scherp, onweerstaanbaar, liefdadig, vast, betrouwbaar, onverstoorbaar, almachtig, alles-opnemend, allen doordringend, intelligent, zuiver en subtielste Geest; ZIJ is sneller van beweging dan welke beweging ook; ZIJ is zo zuiver, doordringt en doordringt alle dingen...... Wisdom 7:22-24.

4. ZIJ is een adem van de macht van GOD, zuivere emanatie van de Glorie van de ALMACHTIGE; vandaar dat niets wat onzuiver is een weg in HAAR kan vinden...... Wisdom7:25.

5. ZIJ is een reflectie van de eeuwige licht, vlekkeloze spiegel van de actieve macht van GOD, beeld van ZIJN goedheid. Hoewel alleen ZIJ alles kan doen; zelf onveranderlijk is, maakt ZIJ alle dingen nieuw...... Wisdom 7:27