Profetie 91

John Hagee, U Bent Ten Dode Opgeschreven,

zeg IK, YAHUVEH!

Waarschuwing aan John Hagee van de Cornerstone Kerk

Alstublieft zend deze waarschuwing naar John Hagee!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van RUACH Ha KODESH

door Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah

17 Oktober 2007

De Commentaren van Elisabeth: Wat de zalving in mij opwekte komt omdat ik gelezen had dat John Hagee YAHUSHUA voor geld of roem heeft laten varen. Hij verkocht zijn ziel aan satan. Hij predikt een nieuw evangelie. Hij heeft een nieuwe boek geschreven en hij heeft YAHUSHUA ontkend. Zelfs als hij Hem JEZUS CHRISTUS noemt, zijn MESSIAS, predikt hij een ander evangelie. Hij zegt, "YAHUSHUA, JEZUS, hoorde niet om MESSIAS te zijn. HIJ kwam niet op aarde om MESSIAS te zijn." Hij (John Hagee) kent het Woord beter dan ik doe maar zo ook de duivel omdat hij daar was toen het geschreven werd. En ik vertel u, John Hagee, u hebt de woede van YAHUVEH opgewekt. Ik denk dat de mensen vrijwel kunnen beginnen uw dagen af te tellen en ik zie een visioen van wanneer u John Hagee sterft, uw gezicht gaat zo rood worden, woedend gemaakt. U verdient wat u gaat krijgen. Ik heb eens YAHUSHUA horen zeggen dat u een "Brute Pastor" bent maar nooit droomde ik ooit dat u een Judas zou zijn.

* * * * * * *

Huil niet voor ME, MIJN Dochter. Word niet bedrogen, MIJN Dochter, want IK word niet gemakkelijk bespot. Huil voor John Hagee. Zie je niet, MIJN Dochter? IK vertelde je toen jij en jouw echtgenoot buiten in die tent waren op 27 September 2007 [Sukkot]. IK vertelde je, je hoorde MIJN voetstappen en IK vertelde je dat IK deze aarde liep in een vorm die je niet zou herkennen. De een na de ander, zij die zeggen dat zij ME vertegenwoordigen, zij die zeggen dat zij YAHUSHUA vertegenwoordigen, zij die zeggen dat zij met de RUACH ha KODESH zijn gevuld en zij geen deel van ons hebben! ONZE GEEST is nergens dichtbij hen.

John Hagee, u bent geschikt voor het vuur van MIJN vernietiging! U ontkent MIJN ZOON YAHUSHUA ha MASHIACH als MESSIAS! U vult uw zakken met goud voor bekendheid en voor fortuin. U verkocht uw ziel want lang geleden werd het bepaald. John Hagee, IK Profeteer door MIJN Ringmaagd nu, u bent ten dode opgeschreven! Want u liegt niet alleen aan de Christenen, een mammoetkerk, u ontkent MIJN ZOON YAHUSHUA aan de Joden wetende dat de kinderen van satan dat zelfs niet konden verwijderen wat boven de staak geschreven was waar YAHUSHUA gekruisigd was, "KONING VAN DE JODEN!!!"

 

U bent gevuld met zo’n trots. Denkt u dat u uw verdorvenheid van MIJ verbergt? U zult u op uw eigen woorden verslikken! Want u hebt de geest van de antichrist! U vertelt de Joden dat er een andere nog te komen is. U bereidt hen voor op degene die als een vervalsing komt, de zoon van satan! U, John Hagee, bent ten dode opgeschreven! Want u zult niet alleen in de eigenlijke darmen van de hel vallen maar de Poel van Vuur zal u opslikken! U bent een verrader! U bent een Judas! Aangezien u MIJ eerder verraadde, verraadt u MIJ opnieuw! IK Profeteer u, John Hagee, bent ten dode opgeschreven!

U, Juanita Bynam, u denkt dat u zo mooi bent. Maar wanneer IK u bekijk, maakt u MIJ willen braken! Uw stank bereikt al helemaal aan de Hemel samen met die van John Hagee. U, iedereen, met inbegrip van Benny Hinn, satan vult u allen! IK Profeteerde door deze Handmaagd, "Elke Bediening Dat Naar De Mens Wordt Genoemd Zal Vallen!" IK gaf u tijd om berouw te hebben en toch heeft niemand dat van u. U verkocht uw ziel aan satan en u, Juanita Bynam, u vult de harten van de vrouwen met de geest van verlangen met uw bespreking. U plaatst een voorbeeld dat niets dan schande is. U bent een schande aan MIJN NAAM!

IK gebruik deze bediening om die te beoordelen die denken dat zij bevorderd zijn, IK zal deze bediening onder MIJN Zalving gebruiken om u van de voetstukken neer te trekken waarop u zichzelf hebt geplaatst en IK zal u onder ze begraven. U, Juanita Bynam, u bent een hoer in MIJN ogen!!! U bent alles dat IK veracht, IK spreek niet enkel van u, IK zeg dit aan al degenen die geheime zonden doen en één weg naar de Hemel prediken en toch hun eigen geesten zullen nooit binnengaan. John Hagee, Juanita Bynam, Benny Hinn, Ron Howard, Rodney Howard Brown, u bent ten dode opgeschreven.

Oral Roberts, u zit zo hoog in de gebedstoren. U bouwt 'Torens van Babylon,' maar IK ben het die het neer zal halen! U aanbidt nu goud en zilver. Pas op voor elke pastor die eens MIJN Ware Woord predikte en nu het woord van welvaart predikt om over de hele wereld te doen horen.

MIJN HEILIGE WIND, MIJN GEEST, De Kostbare RUACH ha KODESH, bestrijkt dit land! In minder dan een minuut liep IK heen en weer, met MIJN eigen ogen beschouwde IK op Sukkot. Het is niet dat IK blind ben, IK zag het van de Hemel, maar IK wilde deze aarde belopen en zo deed IK, YAHUVEH, dit op de zevenentwintigste.

U Joden, op de dagen van Sukkot, zo vol van trots, "Mijn sukkot is beter dan uw sukkot. Mijn voedsel is beter dan dat van u. Ik las Torah langer dan u." Iedereen verloor zijn focus. Slechts een weinig overblijfsel bouwde hun sukkots en zij waren het eenvoudigst en zij raakten echt MIJN hart want zij deden het niet als een ritueel, zij deden het niet uit trots. En die MIJN hart raakten, zochten YAHUSHUA die nachten. IK heb MIJN Messiaanse Joden, enkelen van de echte Bruid van YAHUSHUA zitten in Jeruzalem en zij raakten MIJN hart. IK ben niet boos op degenen die naar MIJN ZOON uitkeken, wachtten en treurden omdat het niet de tijd was om te komen. IK ben boos op degenen die slechts deze Heilige Dag als ritueel deden.

De dagen van de aarde zijn genummerd. Amerika, IK heb gezegd dat IK het ergste Oordeel voor het laatst heb bewaard en het is voor u. Maar u hebt geen idee wat IK voor u ga doen, wat IK aan u ga doen. Verenig elke ramp in de hele wereld, vermenigvuldig het zevenmaal. U bent ten dode opgeschreven! Wat u door Arnold Schwarzenegger hebt gedaan hebt u door het Witte Huis meer wreedheden gedaan dan iemand zelfs kan weten maar zij zullen het te weten komen; tegen die tijd, Amerikaanse mensen, is het te laat! IK heb u door deze Handmaagd gewaarschuwd. IK heb u verteld het was alles een illusie.

Nu, dat overblijfsel die de MIJNEN zijn, wanneer IK u vertel "Vlucht," kunt u beter weggaan terwijl u nog kunt vertrekken want IK profeteerde door deze Handmaagd opnieuw en opnieuw, u zult ingesloten worden door land, door de lucht en door de zee - de Amerikaanse overheid zal u niet laten vertrekken. De verandering van de wacht is voltooid. Satan heeft elk van hen op zijn plaats, allen behalve degene die zijn gezicht nog moet openbaren.

IK ben YAHUVEH en IK zal niet bespot worden. MIJN ZOON YAHUSHUA zal niet bespot worden en MIJN lieve, lieve, lieve, lieve HEILIGE GEEST, als een MACHTIGE WIND, gaat het kaf wegjagen!!! En zij zijn slechts geschikt om te worden verbrand! Waarschuwde IK u niet? Amerikanen en MIJN Geliefde Schatten, de weinigen die IK heb die fonkelen als een dure edelsteen... IK kijk van MIJN Troon in de Hemel en IK zie de faecaliën van onmenselijkheid want dat is wat satans kinderen op lijken aan MIJ, stapels van faecaliën. De stank bereikt tot aan de Hemel. Hollywood is niets meer dan satans speelplaats en werkelijk hel heeft in bezit de 'Wie is Wie in Hollywood.' Maar, ziet u, IK heb over de hele wereld deze kleine fonkelende juwelen die MIJ herinneren zelfs in MIJN woede en razernij, IK kan hen zien fonkelen, allen rondom omzoomd door de faecaliën. Maar u fonkelt omdat MIJN kostbare, kostbare, kostbare Geliefde GEEST binnen is en u fonkelt.

Satan heeft altijd een vervalsing. Pas op voor de vervalsing, pastors die prediken als deze John Hagee - hij is helemaal geen pastor - volg niet deze kwade wolf of enige bediening dat zich naar een man of een vrouw heeft genoemd. Volg niet het welvaartsonderwijs! Want wat IK u geef is groter dan goud of zilver. IK geef u gaven van uw MAMMA WIJSHEID. MIJN Glorie vult uw gezichten. IK ben niet boos op u. Blijf wachten en opletten! Kijk omhoog want werkelijk uw verlossing is nabij!

Elisabeth, IK ga aan jou bewijzen dat IK een YAHUVEH ben die niet liegt. Voordat MIJN YAHUSHUA voor Openbaringen 14 Bruid komt, vertelde IK jou dat IK jou een engel zou zenden. Een Heilige engel zal nogmaals komen. IK vertelde jou om anderen te waarschuwen om niet naar Shelby Corbitt te luisteren. Nu zijn hun harten gebroken en bloeden zij. Zij voelen zich zo verslagen. Zij maken verontschuldiging na verontschuldiging om haar te geloven maar je waarschuwde hen. Zoals zij werd bedrogen zo kwam de geest van teleurstelling op anderen omdat YAHUSHUA niet kan komen tot "Lijn op lijn, voorschrift op voorschrift," van het Heilige Woord is vervuld.

Nu, treur niet en huil en zeg niet, "Oh, dat zal zovele jaren gaan duren..." IK ga dingen zo snel doen, sneller dan jouw ogen denken dat zij kunnen verschijnen! IK weet wie tot MIJ behoort. IK weet wie in het Bloed van YAHUSHUA is gewassen. IK weet wie berouw hebben gehad en van het kwaad hebben bekeerd en hun hart is vol van MIJN Liefde.

Een gruwel is in Californië begonnen. De man van een gruwel staat daar en verheft zich met trots. Hij denkt slechts aan het goedkeuren (van wetten) aan de kinderen, aan het schoolsysteem... niet meer het roepen van hen, "Mam en Pappa," niet meer het labelen van hen, "echtgenoot en vrouw" wij moeten niet de homosexuelen beledigen! Wij moeten niet de Moslims beledigen!" Maar mag IK vragen, "Waar zijn de rechten van MIJN Heilige kinderen?" Waarom bleven jullie stil? Waarom, oh Heiligen, hebben jullie niet geprotesteerd? Gaf IK jullie niet een Profetie en waarschuwde IK jullie niet, en als jullie niet voor de rechten van anderen opkwamen, zelfs als jullie niet met hen akkoord gingen zouden jullie je eigen vrijheden van je zien weggenomen worden? Nu hebben jullie Presidentiële verkiezingen en degene die verondersteld is te winnen, het zal degene zijn die het luidst zal schreeuwen, "Vermoord de baby’s van binnen!" Degenen die zullen winnen zullen het luidst schreeuwen, "De Homoseksualiteit is geen zonde!"

Word niet bedrogen. Het zal niet lang zijn vóór u YAHUSHUA ziet. Zij die in MIJN ogen Heilig zijn, want zegt MIJN Woord niet, "En de Heiligen zullen Heiliger worden en de onheiligen zullen onheiliger worden."

De "Verandering van de Wacht" is gedaan!

Zij werpen nu stenen naar deze boodschapper die spreekt. Zij proberen om deze bediening met leugens kapot te scheuren! Maar het zal hun harten en hun zielen zijn die IK in stukken zal scheuren en hen in de Poel van Vuur zal werpen! Want de vijanden van deze bediening die zich tegen MIJN Waarheden opstellen, zijn de enigen die de leugens zullen slikken.

Jack Barr, u bent een dood mens. U kent MIJN Woorden, u leeft niet MIJN Woorden. Degene die zich "Zeph Daniels," (a.k.a. Woody Keith) noemt en zijn vrouw, jullie zijn slechts geschikt voor de hel en de Poel van Vuur. Richard Keltner, u hebt te lang spelletjes gespeeld, de diepten van uw verdorvenheid zijn al veel te lang door gegaan. IK zal niet de tijd nemen om van alle namen een lijst te maken. De meeste namen, Elisabeth, zul je zelfs niet kennen. Zij zenden hun vloeken, zij doen hun rituelen. Peggy LeTrent, wie denkt u dat u voor de gek houdt? IK roep uw naam uit. U bent niets anders dan een spelspeler maar Elisabeth ziet door u heen. Zij moest te dicht bij het fornuis komen en zij werd verbrand.

Pas op u heksen, u tovenaars. Pas op degenen die hun "offers" begroeven. U hebt uw voodoo rituelen gedaan. U maakte uw contracten met de duivel om te proberen om MIJN Ringmaagd te doden, om te proberen om alles waar deze bediening voor staat te vernietigen maar, ziet u, het zal slechts op u terugkomen. IK bescherm de vaderloze en IK spreek van biologisch omdat wanneer u tot MIJ behoort u nooit vaderloos bent, u nooit moederloos bent. En u hebt een MASHIACH die uw BEVRIJDER is, die uw VERLOSSER is en die MIJN enig Geboren ZOON is dus zal IK de aanvallen toestaan om te komen omdat het slechts tot de vijanden teruggaat.

Zo, John Hagee, u zult dit Woord horen en uw gezicht zal rood worden van woede en dit zal slechts uw overlijden verhaasten omdat u ten dode bent opgeschreven. Vandaag heb IK uw leugens blootgesteld en IK geef deze waarschuwing aan allen ver en wijd over deze hele wereld, "Als u deze man en elk van die namen die u hebt gehoord steunt, steunt u het werk van satan." Want dezen zijn geen dienaren van MIJ. U hoopt het goud en het zilver op in hun zakken. U betaalt voor het herenhuis over hun hoofden en voor de op maat gemaakte kostuums en ze zijn niet van MIJ.

MIJN definitieve Woorden moet IK deze dag zeggen, "Heilige ouders, haal uw kinderen uit de holen van de antichrist genoemde scholen!" Luistert u niet? Wilt u satans regels volgen? Protest! Laat uw stemmen gehoord worden! IK stond deze wreedheid voor één doel toe om te zien hoeveel van u vooruit zullen spreken! Boycot de scholen! Protesteer tegen dat wat in Californië wordt gedaan zelfs wanneer u daar niet woont! Iedereen rond de wereld als u Heilig bent, spreek vooruit nu voordat het naar uw staat gaat, voordat het naar uw land gaat. Dit is de geest van degene die de antichrist wordt genoemd. Dit is de geest van de zoon van satan die deze wereld met deze leugens doordringt. U hebt een mond, gebruik het! Weiger om uw kinderen naar school te sturen! U leunde achterover en laat een minderheid regeren en proberen om u te overtuigen dat de homoseksualiteit in de meerderheid is. IK vertel u, dit is allemaal een leugen. Maar degenen met het meeste geld hebben schatten op degenen gehoopt die de regels maken. Maar neem het terug! Neem het terug! Neem de macht die IK u heb gegeven terug! Houd op toe te staan dat slechts enkelen voor MIJ zullen uitspreken.

Bid voor een Heilige leider om op te staan want dan zult u tenminste een keus hebben. Want de Republikeinen en de Democraten zijn het zelfde. Zij werken samen; zij plannen samen; zij keuren samen wetten goed die een gruwel aan MIJN NAAM zijn! Opnieuw zeg IK, "Sta op, Spreek vooruit en Schreeuw!" en vertel satan en zijn dienaren, "Genoeg is genoeg!" Omdat IK vertel u dit, al deze nieuwe wetten die overgegaan zijn een gruwel aan MIJ zijn! Zij vertellen u Amerika, zet uw vertrouwen in hen en niet uw vertrouwen in MIJ, de goede "IK BEN" en IK ben de OUDE VAN DAGEN. IK ken het begin van het einde en IK weet precies hoe elke natie zal betalen. Dit zijn de Woorden dat IK deze dag moet zeggen.

En ik heb één laatste ding dat slechts zeer weinigen het effect van het Woord zullen realiseren. Pas op voor de vreemdelingen, zij hebben reeds overgenomen en staan in de hoogste Kabinet Vertegenwoordigers- en politieke posities. Pas op... en IK spreek niet van vreemdelingen van een ander land. IK spreek van de vreemdelingen die satan gestuurd heeft en pas op voor degene die de boeken schrijft, 'Vreemdelingen op Internet.' Pas op voor de vrouw die tot u in vermomming komt en u vertelt om uw geloof in orgone (dat) te zetten, het zal "demonen weg houden. Het zal de vreemdelingen weg houden. Zet uw geloof in orgone." IK vertel u dit is niets dan leugens! Zet uw geloof in MIJN ZOON YAHUSHUA ha MASHIACH, in ZIJN NAAM en in ZIJN Bloed want dat is de enige plaats waar verlossing zal komen.

Sherry Shriner, uw dag komt. IK zal niet in detail gaan. Maar IK heb MIJN Dochter een Profetie gegeven dat op de juiste tijd en het juiste seizoen wacht. IK weet wie u bent. IK weet wat u bent. Pas op iedereen die haar werk heeft gesteund. Want zij waarschuwt u over de plannen van de overheid, maar deze vat heeft lang geleden voor roem en fortuin laten varen. Zij zet u op op manieren dat u niet kent. Benny Hinn opereert onder vreemd, buitenaards vuur. Een woord aan de wijs, blijf van hem weg. IK ga iedereen die luisteren verantwoordelijk houden waar u uw financieel zaad hebt geplant. Het had beter aan het werk zijn gegeven dat u weet dat die van MIJ zijn.

Volhard, MIJN Kleinen. Volhard MIJN Baby’s. Volhard MIJN Schatten, jullie die zelfs als geen juweel in de Hemel fonkelen kan. Volhard, het zal niet veel langer duren. Blijf bidden dat u waardig geteld zult worden om aan de Grote Verdrukking die komen zal te ontkomen. Maar IK vertel u dit, het is als niemand het ooit heeft geschreven. Het is meer van een verschrikkingsverhaal dan u zelfs kunt beginnen voor te stellen want zoals het in de tijd van Noach was zo zal het opnieuw zijn, vermenigvuldigd zeven keer erger. IK vertel u niet dat IK de aarde met water ga overstromen. Maar IK vertel u dat er een vloed van ongoddelijkheid zal zijn zoals het nooit is geweest. Maar zoals IK een weg van ontkoming voor Noach had, zo heb IK ook een weg van ontkoming voor u. Wanneer u de wapens met hoogwaardige technologie ziet, weet dat MIJN Hemelse wapens groter zijn want IK heb een manier om u te beschermen. Hang dus enkel vast aan de zoom van het kledingstuk van YAHUSHUA. Laat niet los. Laat niet los. Want het is slechts geloof dat uw ziel gaat bewaren.

De meesten beledigend en anderen zegenend met geestelijke oren om te horen wiens namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn gevonden.

Een Kind, Strijder, en Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH
Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
17 Oktober 2007, 5:50 n.m.