PROFETIE 92

BEN IN VREUGDIGE STEMMING, WANT IK, YAHUSHUA ha MASHIACH,
BEN DE ENIGE GOEDE HERDER
EN IK SLA DE WOLVEN WEG!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
27 Oktober, 2007
Vrijgegeven op 17 November, 2007

Dit woord kwam toen ik een email aan het beantwoorden was die aan mij werd geschreven door een tiener van Alberta, Canada. Terwijl ik haar terug aan het schrijven was kwam de zalving op mij en werd Profetie 92 geboren. Dank Je LW voor jouw gehoorzaamheid in mij te emailen want het was jouw email die de zalving in mij oproerde.

Ik heb een woord voor jou geliefde Zuster in YAHUSHUA, print het en duw het in jouw bijbel en lees het vaak. Ik verwachtte niet een profetische boodschap. Jouw email zal bij de profetie gevoegd worden en in het boek, minus jouw naam, we zullen jou LW zodat de vijanden jou niet geestelijk kunnen aanvallen. YAHUSHUA gebruikte een 17 jaar oude tiener van Alberta, Canada om de zalving op te roeren.

* * * * * * *

Ben in Vreugdige Stemming MIJN Kleintjes, want IK, YAHUSHUA ha MASHIACH ben de Enige Goede Herder en IK ben de Evangelische Voorspoeds Pooiers aan het ontmaskeren voor de wolven die zij zijn! IK BEN de wolven weg aan het slaan, en hun snijtanden aan het verwijderen van jullie vlees.

Oh, MIJN Geliefde Kleintjes, IK spreek tegen diegenen die ABBA YAHUVEH aanbidden, liefhebben, en ernaar streven om HEM te gehoorzamen en Heilig voor HEM te leven. Oh hoe jullie MIJ behagen, jullie YAHUSHUA ha MASHIACH. IK BEN de enige Goede Herder en de enige BEVRIJDER VAN JULLIE ZIEL. MIJN Schapen en Lammeren kennen MIJN stem en zoals een hert snakt naar water in de hitte van de dag, zo snakken MIJN Schapen ook naar MIJN volgend woord. Zij kennen de smaak van het Levend Water. Terwijl zij MIJN Heilige Geschriften lezen drinken zij dagelijks van MIJN Levende Water. Ware Profetieën zijn ook zoals Levend Water, iedere keer dat jullie er een lezen, zullen jullie een andere openbaring krijgen als jullie studeren en MIJ vragen wat jullie niet begrijpen.

Jullie die een verlangen hebben om een hart naar MIJN eigen hart te hebben, jullie behagen ABBA YAHUVEH. IK heb een vrijmoedigheid in jullie geduwd waar anderen geweigerd hebben om deze gave van vrijmoedigheid te gebruiken voor MIJN Glorie, of het gebruikt hebben voor boosaardige doeleinden voor hun eigen motieven.

Volg niet Oprah Winfrey. Steun haar niet, moedig haar niet aan, door naar haar programma's te kijken of het kopen van haar boeken die zij promoot. Oprah Winfrey zal jullie naar hel zenden als jullie Oprah's evangelie geloven. Zij berispt Kinderen van MIJ voor de wereld, die gezonden werden om haar te waarschuwen dat er slechts één weg naar de Hemel is, en dat is door het Vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. De vrouwen die IK gebruikte om strijd met haar te houden noemden MIJ bij de Griekse naam JEZUS CHRISTUS toen zij haar confronteerden op haar televisie programma. Oprah streed met hen voor miljoenen mensen en berispte hen woedend en zei, "Zij weigerde te geloven dat er slechts één weg naar de Hemel is." Zij gelooft dat er meerder paden zijn naar de Hemel, één weg kan niet waar zijn.

Pas op voor Oprah Winfrey, zoals IK profeteerde jaren geleden door Elisabeth Elijah heen heeft zij haar ziel verkocht aan satan voor faam en fortuin en nu doet ze haar goede werken zeggende, "Goede werken is één van haar wegen naar de hemel." Zij werd een Judas en waar ze ooit de waarheid leerde, heeft ze het nu in de steek geladen en een pad gekozen dat naar de hel leidt. Jullie zijn gewaarschuwd, en IK zal MIJN Heilige Kinderen aansprakelijk houden voor het steunen van haar of haar aan te moedigen op wat voor manier dan ook. Oprah Winfrey zal zielen leiden naar de antichrist, degene die IK de eniggeboren zoon van satan noem, die voorheen kwam in de vorm van Judas.


Er is een vrouw die Sherry Shriner genoemd wordt, zij is een schrijfster van boeken en beweert dat zij bijbel codes kan ontcijferen. Zij verdraait de bijbel codes om het te vervormen in het beeld dat zij kiest. Zij zegt dat haar naam Sherry in numerologie "YAHWEH" betekent en dat Shriner "Tijd" betekent. Nou, nu is het TIJD voor YAHUVEH om haar te ontmaskeren in ZIJN timing. Sherry Shriner mengt waarheid met leugens. Sherry Shriner is de reptiel-alien waar zij voor waarschuwt toen zij haar boek "Aliens op het Internet" schreef en nu verkoopt. Zij plaatst alleen een foto van zichzelf van hoe zij eruit zag op school jaren geleden. Waar is haar foto van vandaag? Zij vreest dat anderen hetgeen zullen zien dat IK, YAHUVEH nu aan het onthullen ben. Zij werkt voor beide zijden van de wacht, een van de aarde en een van de hel.

Sherry Shriner bespot Apostel Paulus (Shaul) en zegt, "Ieder boek in de bijbel dat hij schreef, gooi het eruit!" Zij verdraait geschriften om te proberen te bewijzen dat Paulus niet een van de apostelen was, en dat hij daarvoor van het zaad van de slang is. Sherry Shriner heeft haar ziel verkocht aan satan en stond haar lichaam toe om overgenomen te worden door alien krachten voor faam en fortuin. Zij bespot deze Bediening en waarschuwde Elisabeth toen Elisabeth haar vertelde dat Elisabeth's bijnaam Sherrie is, en Elisabeth ging met de naam Sherrie toen zij werd gebruikt om geboorte te geven aan Amightwind Ministry. Toen Sherry Shriner dit hoorde vertelde zij Elisabeth jaren geleden over de telefoon, dat er slechts plek is voor één Sherry hier, en dat is Sherry Shriner, jij blijft Elisabeth.

Sherry Shriner deed ook Elisabeth's naam in bijbel code, waarvoor zij normaal gesproken honderd dollar voor vroeg, liet zij Elisabeth weten. Zij bracht dagen door, haar bijbel code doende voor niets en liet haar weten dat beiden van hen generaals en leiders zijn. Hoe dan ook, zij liet Elisabeth weten dat de woorden "brabbeltaal tongen" in Elisabeth's bijbel code stonden. Elisabeth berispte haar en liet haar herinneren aan hetgeen geschreven staat in het Boek van Handelingen, dat spreken in Heilige onbekende tongen spreken is in tongen van mensen en engelen. Sherry Shriner debatteerde terug en zei, "Paulus leerde dat en je moet het eruit gooien."

Sherry Shriner bespot het spreken in Heilige tongen. Zij bespot het omdat satan op een keer, met haar eigen getuigenis als bewijs, haar demonische tongen gaf. Dit is omdat Sherry Shriner hoofdkennis had en geen hartkennis van degene die zij Jezus Christus noemde in die tijd. Nu om mensen te verwarren, noemt zij wat het Boek Handelen noemt "spreken in een onbekende tong", het werk van de duivel. Sherry Shriner is een valse profeet, tijd na tijd is dit bewezen terwijl zij bijbel codes heeft gegeven met data en niets komt uit.

Pas op, Sherry Shriner heeft wel wat kennis die satan haar heeft gegeven in ruil voor haar ziel, kennis die zij nooit had moeten weten. Ga NIET naar haar website, tenzij je MIJN, YAHUVEH's toestemming hebt, want er zijn opsporingsmiddelen voor beide van de leiders waar zij voor werkt. Als jullie aan het zoeken zijn naar haar om jullie op wat voor manier dan ook te beschermen, pas op, want jullie namen zijn alreeds op een lijst van haar. Als jullie de nood rantsoenen hebben gekocht die zij verkoopt, is jullie naam geschreven op een lijst die zij heeft samengesteld. Als jullie op haar email lijst staan, pas op, dan zijn jullie ook op de email lijst van de Regering alzo ook de email lijst van satan.

Sherry Shriner verkoopt haar orgone en beweert dat haar "orgone" demonen, aliens, ziekte, kwalen, armoede, en klimaat rampen van jullie weg zal houden. IK, YAHUVEH bepaal nu, Sherry Shriner jij bent gewaarschuwd, HOE DURF JIJ te zeggen dat iets dat jij maakt met je eigen handen de demonen kan verslaan, of iemand kan genezen, of het klimaat kan besturen. Sherry Shriner jij bent een VALSE PROFEET van de bovenste plank.

Jij lastert Elisabeth Sherrie Elijah, omdat je weet dat jullie beiden geroepen zijn om leiders te zijn. Zij is een leider voor MIJ, YAHUVEH, YAHUSHUA en ONZE Geliefde, Kostbare RUACH ha KODESH, ook MAMMA WIJSHEID genoemd. Sherry Shriner jij hebt jouw ziel verkocht aan satan, jij bent een van satans leiders, dit is waar. Je hebt hoofdkennis, het is waar, maar dat is het enige dat je hebt. Je kopiëert zelfs de Hebreeuwse wegen van deze Messiaanse Bediening om de mensen te verwarren. Voorheen waren de Christenen in de naam van JEZUS jouw enige doelwit, nu doel je op de Joden in YAHUSHUA's NAAM.

Sherry Shriner jij bent niet eens wie mensen denken dat jij bent, jij bent een werker der ongerechtigheid en IK waarschuw nu, laat deze uitzending ver en wijd iedereen waarschuwen. Sherry Shriner promoot haar "orgone" voor de vernietiging van gedachten, lichamen, geesten en zielen! Plaats jullie geloof niet in orgone, plaats jullie geloof in MIJ, YAHUVEH en YAHUSHUA om jullie te beschermen in de dagen der rampspoed! Zij zegt dat zij weet dat er gebeden kan worden tot YAHUSHUA voor bescherming, maar dat is de moeilijke manier, in plaats daarvan zegt zij, "Koop haar orgone en het is de makkelijke manier." GODLASTERING! Niets kan jullie beschermen behalve de NAAM en het Vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Sherry Shriner, IK YAHUVEH berisp jou nu voor het zeggen, "Jouw orgone zal mensen beschermen voor demonen en UFO's vol van demonische aliens." MIJN Kleintjes, verwerp niet de waarschuwing over de UFO's en aliens, maar besef dat alleen IK, YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH jullie kunnen en zullen beschermen in de dagen der rampspoed en Verdrukking. Dit is de waarheid over de orgone die zij maakt en verkoopt en waarover zij jullie vertelt om het geheel te planten over verschillende delen van de wereld, of jullie vertelt om het te dragen aan een ketting of om het te plaatsen in jullie slaapkamers of in jullie huis.

Hier is een waarheid die IK, YAHUVEH voort spreek vanuit Elisabeth Sherrie Elijah. Het is Elisabeth die een Heilige Krijgers Geest heeft zoals David had als een Schaapherdertje, toen hij Goliath bestreed. Sherry Shriner is niet de kleindochter van Koning David van oudsher zoals zij beweert. In plaats daarvan is Sherry Shriner een Goliath van een boosaardigheid, doctrines van duivels voortsprekende en geheimen die aan haar onthuld zijn door satan waar zij sommige bijbelse waarheden doorheen mixt om de mensen te verwarren. Sherry Shriner is de "Alien op het Internet" en zij is niet hetgeen dat zij zichzelf portretteert te zijn. Jullie zijn gewaarschuwd.

IK zend jou voort Elisabeth Sherrie Elijah, om te doen hetgeen dat je MIJ gevraagd hebt om niet te doen, en dat is om deze "Alien op het Internet" te ontmaskeren, te bestrijden en woorden tegen deze "Alien op het Internet", Sherry Shriner genaamd, voort te spreken in de NAAM van YAHUVEH! Sherry Shriner jij doelt op de Christenen en Messiaanse Joden omdat zij degenen zijn die satan het meest wil vernietigen. Pas op Heilige mensen en waarschuw anderen. De orgone die zij maakt, zij beweert dat het een geheim recept is en dat het anders zal werken dan andere orgone, maar in waarheid zal het de demonen aantrekken, jullie huizen zullen bezeten worden met kwaadaardige geesten, het land waarop jullie haar orgone planten zal zijn als een opsporingsmiddel voor de duivel en de aliens die alreeds hier zijn in vermomming. Zij zijn satans gevallen elite troepen!

Omdat jullie je geloof plaatsen in haar orgone zal IK, YAHUVEH krankheden toestaan om op jullie lichaam neer te komen. IK, YAHUVEH zal jullie huizen toelaten om geteisterd te worden met kwaad. IK, YAHUVEH zal armoede daar toestaan waar jullie overvloed hadden. IK zal de vernietiger toestaan om alles te vernietigen dat jullie bezitten als jullie geen berouw tonen, graaf op, waarschuw, en eis jullie geld terug dat besteed is aan haar boeken, nood rantsoenen, en haar orgone, en herstel de financiën die IK jullie gaf, in Heilige grond. IK, YAHUVEH heb jullie gewaarschuwd, als jullie vetrouwen op haar orgone om jullie te beschermen, jullie zijn erg misleid! Dit beeld van een vrouw lacht de hele weg naar de bank omdat jullie haar leugens geloofden! Voor diegenen die doorgaan om haar leugens te geloven, dood en vernietiging is alles dat jullie zullen zien.

Waarom denken jullie dat zij opschept dat haar orgone beter is dan die van iemand anders? Omdat zij een geheim recept heeft? Haar orgone zal niemand redden, en zal alleen kwetsen die geen berouw tonen en MIJ vragen voor vergeving voor de dwaasheid van het geloven van de leugens die gezonden zijn door satan.

Zij ontmaskert de vijanden van YAHUSHUA voor één doeleinde en dat is om jullie vertrouwen te winnen. Waarom denken jullie dat zij Benny Hinn met kwaadaardige benamingen noemt, en jullie vertelt wanneer hij bedient om haar orgone daar te planten waar hij aan het bedienen is over de wereld? IK zal jullie vertellen waarom, "Het is omdat dit zijn vreemd occult vuur bekrachtigt!" Hoe anders krijgt satan jullie zover om deel te nemen in het planten van haar orgone als jullie niet denken dat jullie boosaardigheid aan het bestrijden zijn? Waarom denken jullie dat zij nu smeekt om geld om haar orgone fabrieken te bouwen over de hele wereld. Ja, zij wil zelfs internationaal de atmosfeer besmetten omdat dit voordeel geeft aan satans elite krachten die komen vanuit de ruimte. ZIJ HEBBEN HAAR ORGONE NODIG!!! Dit orgone is ook de globale opwarming aan het beïnvloeden, dus ben gewaarschuwd.

YAHUSHUA's demon stompers sta nu op en bedek deze Bediening en steun het op een manier dat jullie nooit hebben gedaan tot nu toe. Schrijf en moedig hen aan en zet een tijd om te bidden. Laat Elisabeth en Niko weten dat zij niet alleen zijn terwijl zij deze gevechten aannemen in MIJ NAAM. Moedig hen aan en zet een tijd op de klok om te besteden aan het bidden voor hen en ALLE Partners in deze Bediening. IK heb deze Bediening gevraagd om aanvallen aan te nemen van mensen en demonen, en nu wordt hen gevraagd om te vechten in een strijd die vanuit de ruimte komt en de rijken der Hel zelf.

Elisabeth heeft dit woord uitgesteld om voort te gaan want iedere keer dat zij de profetieën zou lezen wat betreft dit, zou zij bevochten worden in het bovennatuurlijke rijk, en dromen van aliens zouden haar aanvallen. Toch moet iemand MIJN Heilige Kinderen waarschuwen die bevangen zijn met de geest van gedachten controle en gedachten manipulatie. Zelfs een bezoekje aan Sherry Shriner's site zonder MIJN, YAHUVEH's toestemming is gevaarlijk. Ga NIET naar haar site, zoek niet eens haar naam op, tenzij jullie weten dat jullie gewapend zijn in gebed, en de duivel gebonden is samen met de demonen, en jullie geestelijk sterk genoeg zijn en jullie MIJN toestemming hebben. Bid tegen deze boosaardigheid, Sherry Shriner, en wat zij aan het doen is en wat zij heeft gedaan.

Als jullie onderscheiden dat jullie ook een aktieve rol aan zouden moeten nemen in het berispen van de leugens die komen vanuit de mond van deze reptiel-alien die ook deel is van satans alien elite troep, dan doe het NU. Zij noemt anderen die in hoog profiel zijn en in hoge posities zitten in de regering, en noemt hen reptiel, wie kan er beter een ander reptiel kennen, dan een die van dezelfde alien elite troep is? Geliefde Kinderen, IK vertel jullie dit zodat jullie niet bevreesd zullen zijn wanneer jullie deze dingen zullen zien gebeuren, dingen waarvan jullie dachten dat het slechts een hersenspinsel was van iemand anders zijn fantasie. Zelfs de horror films die jullie kijken beelden echte monsterlijke schepsels in de hel uit die op deze aarde zullen lopen gedurende de Grote Verdrukking.

Ben niet misleid, er zijn satanische planten gezonden vanuit samenkomsten van heksen en satanisten, bijwonende en zelfs bedienende in Kerken en Messiaanse Tempels. Zij zitten in de meerderheid van wat Christelijke chat kamers op internet worden genoemd en Christelijke forums. En in deze kamers en forums heeft satan zijn satanische planten geplaatst als vocale sprekers, en hun taak is om een ieder weg te jagen die waarlijk Heilig is en spreekt voor YAHUVEH of IK, YAHUSHUA ha MASHIACH en gevuld zijn met ONZE Geliefde, Kostbare RUACH ha KODESH. Zeg niet dat jullie niet gewaarschuwd zijn door deze profeet waar IK nu doorheen spreek.

Er zijn Evangelisten en Pastors in wat jullie Mega Kerken noemen, bestaande uit duizenden leden. Jullie zullen de Evangelisten en pastors kennen, beide mannen en vrouwen, die compromis sluiten met MIJN Heilige Waarheden en MIJN Glorie stelen. Jullie zullen de Evangelische Voorspoeds Pooiers kennen die leven in landhuizen en miljonairs zijn, en neerkijken op de armen en die van de midden klasse. Toch, het zijn de armen en de midden klasse die de Evangelische Voorspoeds Pooiers de miljonairs hebben gemaakt die zij vandaag de dag zijn. Jullie kunnen hen de EVP's noemen, want zij zullen gebruikt worden als jullie vijanden om mensen te introduceren aan en te leiden naar de valse Christus, de eniggeboren zoon van satan.

Wee aan diegenen die dit lezen die financieën geven aan de Mega Kerken. IK, YAHUSHUA zal jullie aansprakelijk houden voor waar jullie je zaad zaaien, of het in vruchtbare grond is met waarheid zonder compromis waar jullie gevoed worden, of in droge grond met mensgemaakte doctrines, waar alleen de Pastors vet worden van jullie tienden en giften.


John Hagee, jij bent een Judas, een wolf in schaapskleren, predikende uit beide zijden van jouw mond. Jij liegt tegen de Joodse mensen en zegt, "YAHUSHUA kwam niet naar de aarde om Israëls Messias te zijn." Jij vertelt hen "YAHUSHUA begrijpt waarom jullie HEM niet ontvangen als Messias." Je lokt hen in de val om de antichrist als Messias te ontvangen, en hebt hen uitverkocht voor zilver en goud. Om de wil van het voeden van jouw hebzucht naar faam en fortuin, voed jij de schapen en lammeren een beetje waarheid gemixt met gruwelijke LEUGENS!

John Hagee, IK heb een andere profetische boodschap losgelaten door deze Profeet heen en jij bent verdoemd, en al diegenen die in jouw gemeente zijn kunnen beter weg vluchten, nu er nog tijd is! De Evangelische Voorspoeds Pooiers nodigden de demon van hebzucht en trots uit, en die demon nodigde de demon van Judas uit. Diegenen die IK heb genoemd en diegenen die IK zal noemen hebben compromis gesloten met MIJN waarheden. In plaats van het opheffen van MIJN NAAM, heffen zij hun eigen namen op, en plaatsen het op gebouwen, bedieningen en kerken.

De Evangelise Voorspoeds Pooiers hebben nu goud en zilver meer lief dan MIJN Schapen en lammeren, en als zij geen berouw tonen en weg keren van deze goddeloze weg waarop zij zich bevinden. De meeste van diegenen die IK noem in dit Woord zullen de Hemel nooit zien. Sommigen hadden hun naam in het BOEK DES LEVENS en hun naam werd uitgewist! Zoals zij MIJ verraadden in de Hemel, zo verraadden zij MIJ opnieuw op aarde want hun ziel weet alreeds waar het heen zal gaan wanneer het deze aarde verlaat. Nu hebben zij een vorm van godvruchtigheid maar geen godvruchtigheid vanbinnen!

Choo Thomas, toon nu publiekelijk berouw! De woorden die jij hebt geschreven in een boek dat jouw zogenaamde tripjes naar de hemel beschrijft, is een truc van satan! Geliefde Kinderen, slechts omdat iemand zegt dat zij naar de hemel zijn geweest, beproef het met MIJN Woord en kijk of het in lijn staat met MIJN omschrijving van de Hemel. Iedere Pastor die de leugens die Choo Thomas heeft geschreven heeft gepromoot en op dit moment nog steeds promoot, ook jullie zijn gepast voor MIJN furie als jullie niet openlijk BEROUW tonen en deze leugens berispen! Jullie hebben geholpen om de schapen en lammeren op een dwaalspoor te leiden! Hoe konden jullie deze leugens niet herkennen die zij heeft geschreven in haar boek?

Enige ware Profeet zou berispen en waarschuwen. Jullie weten wie de ware Profeten zijn, omdat zoals deze waar IK nu doorheen aan het spreken, zijn zij luid aan het schreeuwen dat Choo Thomas een Valse Profeet is, die beweert dat ze heeft gewandeld en gesproken met JEZUS. Zij beweert dat ze een ervaring buiten haar lichaam heeft gehad en dat Jezus haar 17 keer naar de hemel nam in één maand en iedere keer gingen er gewelddadige manifestaties aan vooraf op een gezette tijd.

Waarom zou IK zoiets doen als dit? Ben IK niet een liefhebbende Herder, het is satan die haar lichaam schudt, niet IK. Het is satan die haar gewelddadig misbruikt in wat zij noemt een zalving op haar handen en armen om haar te laten voelen alsof haar handen uit elkaar aan het breken zijn. Het is satan die haar bespot, en het is satan die haar beloont, terwijl deze illusie geloofd wordt door MIJN Heilige Mensen. Zij zegt dat wanneer Jezus haar naar de hemel nam, het enige dat ze deed was huilen omdat het er zo droevig was. Maar IK, YAHUSHUA zeg, "De Hemel is een plek waar er alleen VREUGDE is. Want is het niet geschreven, "Dat IK iedere traan weg zal vegen van jullie ogen." MIJN Geliefden, geen woorden kunnen de schoonheid van de Hemel beschrijven.

Allen die deze leugens geloven moeten berouw tonen voor het geloven dat IK, de Goede Herder MIJN Schapen en Lammeren zou behandelen zoals dit. Al diegenen die dit geloven moeten berouw tonen voor het niet vragen voor onderscheiding of dit waarheid of leugens zijn. Choo Thomas' boek is vol van valse leer. Bestudeer en toon jezelf wel beproefd en verbrandt haar boek, latende satan weten dat je niet langer zijn leugens ontvangt.

In deze Eindtijden, waarom zou IK niemand MIJN ware Hebreeuwse NAAM vertellen die naar de Hemel is geweest? Waarom zou IK jullie aanmoedigen om een Zondagskerk bij te wonen, wetende waar de Zondagskerken voor gebruikt zullen worden in de Grote Verdrukking? Waarom zou zij niet terugkeren met een waarschuwing aan de Pastors om hun dag der aanbidding te veranderen naar de Ware Shabbat? Waar meldde IK ooit dat er vagevuur was buiten de poorten van de hemel. In de woorden van Choo Thomas zijn er twee valleien buiten de poorten van het Koninkrijk, dit is NONSENS!

Evangelisten en Pastors zouden moeten voeden met MIJN waarheden en leiden door voorbeeld. Deze boosaardigen hebben compromis gesloten, verdraaiden MIJN woorden om het te vervormen in hun eigen zelfgemaakt comfortabel beeld dat ernaar streeft om niemand te beledigen. Al dezen die genoemd zijn hebben bewezen door hun werken en gedachten dat zij hun vrees hebben verloren voor YAHUVEH. Zij zullen allen de geschriften citeren, maar zij allen zijn op een dwaalspoor gegaan. Creflo Dollar, IK heb dit tegen jou, jij aanbidt de Almachtige Dollar! Paul en Jan Crouch, Joel Osteen, Marilyn Hickey, Joyce Meyers, Creflo Dollar, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Steven Munsey, Rick Joyner, Pat Robertson, Oral Roberts, Richard en Lindsey Roberts, Juanita Bynam en Thomas Weeks, Paula White, Rodney Howard-Browne, Mike Murdock, Carman, Billy Graham, TD Jakes, Rod Parsley en Kim Clement. Dezen zijn slechts een paar voorbeelden van Evangelische Voorspoeds Pooiers en zij zijn pooiers voor de duivel want zij hebben hun oorspronkelijke roeping en nederig begin verlaten. Evangelische Voorspoed Pooiers hebben de Bedieningen of Kerken naar zichzelf vernoemd.


Joel Osteen jij bent lauw en IK, YAHUVEH spuug jou uit MIJN mond. Jij predikt psychologische babbel die niemands ziel kan redden. IK, YAHUSHUA heb dit tegen jou Joel Osteen, jij predikt de duivelse leer van de antichrist, een new age "voel je goed" religie die iedereen die jou gelooft naar de hel leidt! Joel Osteen waar zul je je verschuilen wanneer het voelt alsof de astrodome op jou neer te pletter valt?


Je houdt jezelf voor de gek Joel Osteen, jij jaagt de Heiligen weg die jou waarschuwen om je te bekeren van jouw zonden, en jou waarschuwen voor de hel. Slechts omdat je ontkent dat er een hel is betekent niet dat jij er niet de eeuwigheid door zult brengen met jouw vrouw en kinderen en jouw hele gemeente die jouw leugens geloven, als jij je NIET BEKEERT. Slechts omdat jij weigert te waarschuwen voor de duivel, betekent niet dat satan niet de heerser is van jouw heart en ziel. Jullie zijn ontmaskerd en de mensen die dit lezen zullen anderen waarschuwen en deze Profetie zenden naar al diegenen die genoemd worden in dit Profetische Woord. Heilige Mensen VLUCHT van deze Evangelische Pooiers voor Voorspoed.

Zij misleiden mensen, citeren geschriften alsof zij ze geleefd hebben, en toch doen zij dat niet. Pas op voor de wolven vermomd als leiders waar mensen verzamelen en discussiëren over MIJN wederkomst. Eén in het bijzonder die deze bediening haat, ontwerpt de datum der opname. Alsof IK aan het luisteren ben naar hen. Zij durven zichzelf "rapturenow" te noemen en de leiders hebben niet MIJN HEILIGE GEEST in hen. Zij liegen tegen zichzelf en anderen, toch ben IK niet misleid. IK zond MIJN Heilige Schapen opnieuw en opnieuw in deze kuil van wolven, waar onschuldige lammeren tussen de wolven liggen, die dit kwaadaardige internet forum beheersen.

John Machaffie jij bent de hoofdwolf van rapturenow en IK de GOEDE HERDER weet hoe IK de wolven weg moet slaan en de snijtanden weg moet halen van MIJN Schapen. Wie ben jij om Elisabeth Elijah te bestempelen als een valse profeet? Ben jij niet dezelfde die erop stond dat je naar de hemel zou worden genomen in 4 weken, en dat was 14 September, 2007? Sprak je het niet luid en duidelijk over het internet en allen die zouden luisteren? Zei jij niet, dat JEZUS 9 maal tegen jou zeu, "Jij zult in de Hemel zijn in 4 weken?" Nou, sinds IK, YAHUSHUA niet kan liegen, en jij nog steeds levend bent en op deze aarde bent, en het is ver voorbij 17 September, kun je nu dan niet toegeven dat je MIJN stem niet kent? Hoe dan kun jij anderen oordelen en hen als een valse profeet bestempelen? Hoe kun jij zeggen voor een grote menigte van mensen, blijf weg van amightywind.com, het is het werk van satan?

Hoe kun jij Jack Barr geloven die slechts gepast is voor YAHUVEH's vernietiging? Hij is niet een Pastor of een Profeet, slechts een andere kwaadaardige mond die zijn gif voort spuugt op het internet gericht op de ware Heilige Profeten. Hij is een ander die de geest der religie heeft, verdoemd tot de hel en de Poel des Vuurs. Satan houdt er vooral van om de ziel van een persoon te claimen die verkondigde een Christen te zijn, en toch door hun werken kennen jullie hen.

Jack Barr gaf er de voorkeur aan om roddel te geloven dat gezonden was door een dienaar van satan om Elisabeth valselijk te beschuldigen. Jack Barr werd gezonden door Satan om Elisabeth Elijah te lasteren met de geest der vernietiging om te proberen een werk te vernietiging dat niets doet behalve het verheerlijken van ABBA YAHUVEH, IK, YAHUSHUA en ONZE Geliefde Kostbare RUACH ha KODESH! Deze bediening bereikt zielen voor MIJ over heel de wereld. Deze Bediening offert om MIJN wil om de lammeren en schapen MIJN waarheden te voeden en om MIJN Profetisch mondstuk te zijn aan de naties, en MIJN zegeningen of vervloekingen te verkondigen op ieder land waar IK hen zend.

IK spreek tegen degene die zichzelf John Machaffie noemt, en anderen op het rapturenow forum die weigeren om ook maar jullie ware volle namen te geven. Jullie noemen jezelf Christelijke moderators op dit Internet forum, en scheppen op over hoe jullie mensen weg jagen die naar jullie toe komen om MIJN Woorden voort te spreken. Niemand van jullie kent ook maar de betekenis van het woord liefde. En tot welke GOD bidden jullie? Want IK ben niet naar jullie aan het luisteren, totdat jullie berouw tonen en de woorden beginnen te gehoorzamen die IK, YAHUSHUA voort spreek.

IK spreek nu tegen het rapturenow forum en gebruik het als een voorbeeld, maar het internet is vol van zogenaamde Christelijke forums met dezelfde geest van Isebel! Jullie, die deze bediening lasteren en bespotten en Elisabeth Elijah een valse profeet noemen, pas op, want geen van jullie nam dit in gebed. Geen van jullie hebben de goede vrucht van deze Bediening geproeft of beproeft, want jullie allen hebben motivaties om de waarheden te vernietigen die door MIJN Profeet heen gesproken zijn. Isebel probeerde al MIJN Profeten te doden en faalde, en zal altijd falen. Net zoals voor Elia van Oudsher een weg der ontsnapping maakte, zo bescherm IK ook MIJN Elia van NU.

Vijanden van deze Bediening die haar vernietiging zoeken, jullie weten dat jullie het niet op enige andere manier kunnen doen dan het te lasteren en leugens te spreken over Elisabeth, degene die IK gebruikte om geboorte te geven aan deze Bediening. Denk niet dat IK behaagd ben, want IK ken het getal der haren op jullie hoofden en IK ga het rapturenow forum gebruiken als een voorbeeld van wat de GOEDE HERDER doet tegen de wolven die zeggen dat ze godvruchtig zijn en toch geen godvruchtigheid in zich hebben. Zij citeren MIJN Woorden, valled MIJN ware Profeten aan, en jagen hen weg, en toch applaudisseren zij de valse profeten die in de kuil van wolven zitten, want zij zelf zijn valse profeten! Geen van hen kent MIJ echt, en deze Bediening is opgericht om een verfijner der metalen te zijn zoals in Jeremia 6:27-30. Mensen vinden het niet leuk dat zij niet opwegen tegen hetgeen ABBA YAHUVEH verwacht in ZIJN Heilige Kinderen, dus proberen zij om deze boodschapper te stenigen. Toch diegenen wiens namen in het Lams Boek des Levens zijn, kennen de stem van de Goede Herder en zij herkennen de waarheden die gevonden worden in deze Bediening.

Er zijn sommigen op dit moment die deze Bediening en profeet gelasterd hebben en het Heilige vuur van MIJN overtuiging in hun botten hebben voelen branden. Toon nu privé berouw aan YAHUSHUA en publiekelijk aan Elisabeth. Anderen hebben de vrees van YAHUVEH gevoeld, wetende dat zij gezondigd hebben tegen deze Profeet, TOON NU BEROUW voordat het te laat is! Er waren nog anderen die wisten dat ze zouden moeten schrijven en voort spreken, en haar en deze Bediening zouden moeten verdedigen, maar banger waren voor wat de pestkoppen in het rapturenow en fivedoves forum zouden doen tegen hen, zij vreesden Jim Bramlet en wat hij zou zeggen, zij vreesden om gebanned te worden van de forums, in plaats van hetgeen te vrezen dat IK, YAHUSHUA ha MASHIACH en ABBA YAHUVEH met hen zouden doen.


Het begin der wijsheid is vrees voor YAHUVEH, hebben jullie dit Geschrift niet gelezen? IK waarschuw jullie, beproef de geest die spreekt, en besef dat de leider van het rapturenow forum een valse profeet is, door zijn eigen woorden heeft hij zichzelf verhangen en is ontmaskerd geweest. De regeringen van vele naties zitten in deze forums, toekijkende en wachtende terwijl zij daar spionnen hebben, namen noterende en vermomd als schapen of profeten voor de kwaadaardige toekomstige dagen die eraan komen. Gebruik nu wijsheid en onderscheid waar IK voor ben aan het waarschuwen. Satan heeft zijn moderators daar namen noterende en notities makende over al jullie zwakheden, gebruik wijsheid en onderscheid waarvoor IK aan het waarschuwen ben.

Pas op voor mensen die excuses maken voor valse profeten. Een valse profeet is een man of vrouw die een datum geeft, en een "zo zegt de HEER" wordt gesproken, en die datum gaat voorbij en hetgeen dat zij profeteerden komt niet uit. Sommige Profeten die dit onwetend hebben gedaan moeten publiekelijk berouw tonen en hun excuses aanbieden sinds zij het woord spraken tegen de massa's, door boeken, brieven, het internet, of gesproken woord. Zij kunnen vergeven worden als zij niet valselijk profeteerden voor hun eigen motivaties. Mensen, jullie zijn hen niet aan het helpen om zich te bekeren indien jullie excuses aan het maken zijn voor hen. Jullie zullen ook aansprakelijk gehouden worden voor het doen hiervan. Mensen, jullie moeten onderscheiden of het een gebed is dat de profetische boodschap uitstelde of dat het een profetie uit het vlees was. Gebed zal MIJN oordelen uitstellen voor een korte tijd, maar wee aan de mensen wanneer dat uitstel is geëindigd, het zal een grotere vernietiging zijn dan dat geprofeteerd werd.

Shelby Corbitt, hoewel jouw intenties oorspronkelijk goed waren, werd jij misleid door anderen, en een liegende misleidende geest ontving jij van Kenneth Copeland en Choo Thomas en anderen waar jij naar luisterde. IK heb gewaarschuwd door Elisabeth Elijah heen dat een valse opname gepland wordt zelfs nu, waar mensen weggenomen zullen worden, of verdampt worden door wapens van de regering in vermomming. Satans elite troepen zullen komen in de vorm van UFO's en USO's (Unidentified Sea Objects) en mensen verwijderen op een manier dat jullie denken slechts science fiction is. Onthoud, veel science fiction is een waarschuwing voor satans plannen.

Al het bovenstaande zal gebeuren en op gescheiden tijd intervallen in de geschiedenis, en over heel de wereld, niet slechts in Amerika. IK gaf deze Profeet die aan het schrijven is een waarschuwing in een droom over de poorten der hel die open gingen en een UFO invasie dat gebeurde, NEEM HET SERIEUS. Alleen diegenen die uitroepen in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH zullen gespaard worden in die tijd. Zoek MIJ nu jullie MIJ nog kunnen vinden!

Shelby Corbitt weigert berouw te tonen en toe te geven dat de datum die zij gaf, dat IK, YAHUSHUA terug zou keren, niet gebeurde. Omdat IK haar die droom niet gaf, nog de interpretatie, nog de datum voor MIJN wederkomst. Deze Profeet waar IK nu door voort spreek vertelde jullie op voorhand, om haar niet te geloven. IK zond deze Profeet om jullie te waarschuwen, zodat jullie niet verslagen zouden zijn wanneer de tijd voorbij ging. Kijk toe, wacht en werk tot de ware opname. IK heb gezegd in Openbaring 14 dat er eerst een opname zal zijn van de eerste vruchten van de 144.000. Hoe weinigen willen dit geloven, want het gaat tegen jullie jeukerige oren en jullie vlees.

Wanneer het jaar 2007 voorbij gaat zullen jullie dan nog steeds excuses maken voor Shelby Corbitt en Kenneth Copeland, en anderen? Wat is aan de hand met MIJN Heilige Kinderen, kunnen zij de ogen van een slang niet onderscheiden in Kenneth Copeland?

Diegenen die boeken hebben verkocht, verklarende een "zo zegt de HEER", "Dit is de datum van de opname van de kerk", of zoals zij zeggen, "Zeg een gebed en de hemel is u gegarandeerd.' IK vraag jullie, zullen jullie het geld terug betalen dat mensen betaalden voor jullie boeken? Heilige Mensen, schrijf en vraag voor een terug boeking van jullie geld. Shelby Corbitt, Kenneth Copeland, Choo Thomas, en anderen, jullie leiden MIJN mensen naar een valse opname. Jullie berekenen de dagen van hun dood en jullie doden langzaam het geloof van de weinige gelovige zwijgzame bange onschuldige lammeren die in de rapturenow en five doves forums zitten en vele andere forums.

Hoevelen van jullie kijken toe en wachten op JEZUS om te komen en spreken het luid, en toch niet eens beseffen dat IK jullie niet de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH noem. De meesten van jullie kennen MIJ alleen voor een gedeelte. Ben IK niet dezelfde YAHUSHUA die de Farizeeën berispte en hen slangen en adders noemde? IK heb geen vriendelijke woorden voor de vijanden van YAHUVEH wiens namen niet gevonden worden in het Lams Boek des Levens. Zei YAHUVEH niet, de kwaadaardige farao waar Mozes mee streed was slechts geboren voor vernietiging?

Gaf IK jullie niet een voorbeeld toen IK, YAHUSHUA de vijgenboom vervloekte omdat het geen vrucht voortbracht voor MIJ? Verdorde het niet en droogde het niet op? En dood werd verkondigd, en het zou nooit meer vrucht voort brengen. IK vertel jullie een geheim, die boom blijft nog steeds een dode boom als een waarschuwing van wat er gebeurt wanneer iets of iemand vervloekt is door YAHUVEH. Lezen jullie niet Deut. 28 en Deut. 30? De Heilige Geschriften zijn vol van zegeningen voor diegenen die YAHUVEH gehoorzamen en vervloekingen voor diegenen die YAHUVEH niet gehoorzamen.

De Tien Geboden zijn vandaag de dag nog steeds geldig, niets is veranderd. IK, YAHUSHUA ha MASHIACH kwam niet om de wetten te ontbinden die ABBA YAHUVEH schreef met ZIJN eigen vinger op een tablet van steen. Deze Geboden staan tot in alle eeuwigheid. Het 4e Gebod is een teken tussen YAH en diegenen die YAH waarlijk aanbidden. Het 4e Gebod in het grote Millennium zal nog steeds staan en mensen zullen komen en aanbidden op de Ware Sabbat. Lees, bestudeer, en toon jezelf wel beproefd. Op de Heilige Feest Dagen zal jullie geboden worden om te komen en het te observeren wanneer IK heers en regeer op aarde. Dat wat mensen nu vermijden, het 4e Gebod, wordt ook geëerd in de Hemel. Hetgeen dat zonde genoemd werd in tijden van oudsher, is vandaag de dag nog steeds zonde in YAHUVEH's ogen.

Wet makers, denken jullie omdat jullie nieuwe wetten bepalen, door de stank die opstijgt naar de hemel van jullie zonden, omdat jullie de wetten veranderen van het land, dat het de wetten verandert in de Hemel? Jullie zullen de hel en de Poel des Vuurs oogsten voor het doen hiervan. Jullie kunnen niet MIJN NAAM zo gemakkelijk uitwissen, of die van YAHUVEH. Amerika en Europa, jullie omarmen de heidense goden nu omdat jullie de enige en ware GOD YAHUVEH en IK, YAHUSHUA hebben verlaten. Jullie harten zijn vol van ieder soort van kwaadaardigheid. Niet genoeg Heilige Mensen stonden op om te protesteren tegen de gruwelen die wetten werden. Nu is het een race om te zien welke politicus de meest gruwelijke leugens kan spreken en de meest gruwelijke wetten goed keurt.

Jullie lasteren deze Ring Maiden waar IK deze profetie doorheen spreek en toch, zij is degene die IK gebruik om de roeper te zijn om de Ware Bruid te waarschuwen, zoals geschreven in de gelijkenis van de tien maagden. Opnieuw zeg IK, IK zal Michael de Aartsengel naar haar toe zenden samen met Gabriël en zij zullen de datum spreken tegen Elisabeth, en op de precies dezelfde tijd dat de trompet blaast, roept zij uit, "Aanschouw, de Bruidegom komt eraan." Allen van de ware Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH waarvan gesproken wordt in Openbaring 14, over heel de wereld zullen het op hetzelfde moment horen en opstijgen in de lucht. Niemand weet de exacte tijd en het uur. IK heb haar alleen verteld dat de Heilige Dag op een Rosh Hashanah zou zijn. Sinds Rosh Hashanah 2 dagen is, en vele mensen verschillende berekeningen hebben op welke datum het valt, het is waar, zij kent niet het uur. Hoe dan ook, net zoals Elia wist dat hij weggenomen zou worden, net zoals Noach de dag kende dat hij de ark moest binnengaan en de deur moest sluiten, zo zal het opnieuw zijn. MIJN Bruid zal weten wanneer zij de roeper in de geest uit horen roepen en zegt, "Aanschouw, de Bruidegom komt eraan."

Jullie zien, satan vermoeid en bespot jullie nu, als de een na de ander verkondigd dat zij de dag en het uur kennen, en toch opnieuw, herhaal IK MIJZELF zodat niemand misleid zal worden. Dit is waarom IK jullie gebied om haar te dekken in gebed, want er is slechts één die IK MIJN Ring Maiden noem. Elisabeth Elijah zal het niet weten, totdat IK de Heilige Engelen naar haar zend, zoals IK dat voorheen heb gedaan met andere Heilige boodschappen die aan haar gegeven zijn. IK deed dit zodat zij kan geloven, zoals IK eerst MIJN Heilige Engelen zond naar Montana, toen Idaho en Zuid Adrika. IK zal het opnieuw doen. In Zuid Africa zagen beide zij en haar echtgenoot Aardsengel Michael op een plek waar zij het 't minst verwachtten, in een restaurant in Camps Bay, Zuid Afrika. Michael had instructies om te verschijnen voor haar, en haar man Niko merkte op dat Elisabeth staarde naar een man en dat hij terug staarde, en zodra Niko Michael zag wist hij dat dit geen ordinaire man was, het was een Hemelse Geestelijke connectie.

ABBA YAHUVEH zond Michael, hetwelk niet de juiste spelling is van zijn naam, maar IK geef jullie de spelling die jullie herkennen, om haar geloof toe te laten nemen dat hetgeen IK sprak zal gebeuren. Aardsengel Michael werd naar haar gezonden toen satan haar leven probeerde te nemen voor 3 dagen, en terwijl haar man sliep, hoewel ze probeerde om hem wakker te maken toen de Heilige Engelen daar waren, was het nog niet voor zijn ogen om te zien. De Heilige engelen Michael en Gabriël kwamen en brachten genezing in hun vleugels terwijl zij hen aanraakte als een klein kind en zich verwonderde over de edelstenen die erin vast zaten.

De Heilige Engelen verkondigden hoe opgewonden de hele Hemel was om het nieuws dat de Bruid van YAHUSHUA (Open. 14) binnenkort zou arriveren en de volgende keer dat zij hen samen zou zien, zou het betekenen dat het de tijd is om de Bruid naar huis te roepen de Hemel in. De Heilige Engelen verkondigden ook de geboorte van YAHUSHUA's demon stompers en vertelde haar om de Heilige Gebedskrijgers op te stellen op de muur, zodat ze zou weten dat zij niet alleen de vijanden van YAHUSHUA aanpakt. Opnieuw, dit was om haar geloof toe te laten nemen, en zij was onmiddellijk genezen en de geest des doods werd gedwongen om haar los te laten.

Vijanden van deze Bediening onthoud dit, wanneer jullie deze Bediening aanraken raken jullie MIJN HEILIG ZONDELOOS GODDELIJK BLOED en MIJN NAAM is YAHUSHUA ha MASHIACH. IK bescherm en dek deze Bediening samen met de legioenen van Heilige Krijger Engelen. Ben gewaarschuwd allen die deze bediening vervloeken, de vervloeking zullen terugkeren naar jullie.

Jullie die de geest der religie hebben en niet een liefhebbende gehoorzame relatie met ABBA YAHUVEH. Jullie durven om op de naam van JEZUS CHRISTUS te roepen om te vragen voor de vernietiging van deze vrouw en deze Heilige Bediening. Onthoud dit, de gebeden die jullie opheffen en ieder woord dat jullie zeggen, zullen jullie verantwoordelijk voor worden gehouden. ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA ha MASHIACH zullen jullie in herinnering stellen van jullie woorden wanneer jullie je afvragen waarom alles verkeerd aan het gaan is in jullie leven. Jullie vragen je af waarom jullie financiën, gezondheid, en vrede weggenomen is, vernietiging overal om jullie heen is, en jullie geliefden dood zijn. Nu weten jullie de reden waarom, want IK heb jullie net op voorhand verteld, wanneer jullie achtergelaten zijn om te lijden in de Grote Verdrukking.

Aan alle mensen die dit aan het lezen zijn en de vruchten van deze Bediening hebben gegeten en ervan hebben genoten. Maar toch, hen nooit hebben gecontacteerd of deze Bediening nooit op enige manier hebben aangemoedigd, jullie zullen ook in deze tijd eraan herinnert worden. Onthoud als één Heilig persoon duizend demonen kan laten vluchten, kunnen er twee personen tienduizend demonen laten vluchten, hoeveel meer kunnen één miljoen gelovigen doen? Deze Bediening zal voor jullie strijden zoals jullie strijden voor deze Bediening.

IK, YAHUSHUA ha MASHIACH vertel jullie dit, dit is de Laatste Eindtijd Kerk die de gehele waarheid predikt, inclusief dat wat King James weigerde toe te staan om geschreven te worden. Het zal geschreven worden. Deze waarheden zullen gepredikt worden en IK gebruik MIJN Heilige Mensen, van wie de wereld hun namen niet kent, want zij zijn niet besmet door de smerigheid van deze wereld. Dezen kies IK om te gebruiken want de Laatste Eindtijd Kerk verlangt geen faam en zal nooit MIJN waarheden compromitteren voor fortuin. Zij zijn niet te koop en satan heeft geen claim op hen! Degenen die gebruikt worden in deze Laatste Eindtijd Kerk hebben geleden en lijden om MIJNENT wil.

Hoe weinig van jullie die dit lezen zouden gewillig zijn om deze prijs te betalen. De meesten die dit lezen zijn gefocust op hun eigen wereld, hun eigen leven en familie. Zij zijn niet op de frontlinie des geloofs om geestelijke oorlogsvoering te doen. Nu is de tijd voor YAHUSHUA's demon stompers om op te staan en deze Bediening te dekken, te steunen en deze Bediening en de Profeet aan te moedigen. Verdedig deze Bediening, want jullie worden gevoed door MIJN hand door deze Bediening heen. Het zijn grazige weiden voor MIJN Schapen en Lammeren.

Sommigen die dit nu lezen, staan erop om MIJN naam JEZUS te noemen, hoewel jullie MIJN ware Hebreeuwse NAAM kennen, maar jullie zeggen, "Jullie geven de voorkeur aan de Griekse naam JEZUS." Opnieuw herhaal IK MIJZELF, begrijp MIJ niet verkeed, er is wordt steeds vergeving, genezing, bevrijding, herrijzenis kracht en tekens wonderen en mirakels gedaan in de naam van JEZUS CHRISTUS in deze tijd in de geschiedenis, omdat MIJN ware Hebreeuwse NAAM geen gebruikelijke kennis was, en omdat het vóór de Grote Verdrukking is, maar jullie zijn gewaarschuwd geweest.

Zelfs nu gebruikt een man de naam van JEZUS CHRISTUS en beweert een miljoen volgelingen te hebben, en is toch een dienaar van satan! Deze boosaardige man gaat met de naam van Jesus Miranda. Slechts omdat hij de naam van Jezus gebruikt, moeten jullie de geest beproeven van de man. De naam Jesus is vervalst over heel de wereld, vooral in Zuid Amerika. De man die de naam Jesus Miranda heeft genomen is een valse profeet en Evangelische Voorspoeds Pooier die zijn ziel lang geleden heeft verkocht en totaal bezeten is door satan. Hij is boosaardig in iedere manier.

Hij predikt dat er niet zoiets is als zonde, dat hel een leugen is, hij beweert God te zijn, en ontkent het meeste van de bijbel. Iedereen die het merkteken 666 als een tattoo heeft ontvangen, omdat Jesus Miranda hen vertelde om op deze manier loyaliteit aan hem te tonen, heeft alreeds een voorproefje gehad van de vervloeking der verdoemden. Iedereen die deze man god noemt, of gelooft dat hij Jezus Christus is, is alreeds overgenomen door satan en heeft de vloek der verdoemden ontvangen.

Satan drijft de spot om te laten zien hoe makkelijk het zal zijn in de Grote Verdrukking om Christenen compromis te laten sluiten en hetgeen te laten verwerpen dat zij ooit wisten dat waarheid was. Satan laat zien hoe makkelijk het is om de naam van Jezus Christus te bespotten. Kunnen jullie niet zien waarom het in de Grote Verdrukking opnieuw zal gebeuren, en geen gebeden zal IK, YAHUSHUA ha MASHIACH beantwoorden in de naam, die de zoon van satan wien jullie de antichrist noemen, zal gebruiken? Mensen zullen bidden in de naam van JEZUS en net zoals degenen die zichzelf Jesus Miranda noemt, zal de eniggeboren zoon van satan mensen voor de gek houden met valse tekens, wonderen en mirakels en hij zal beweren god te zijn, en zeggen, "Hier ben ik." Jullie worden gewaarschuwd door deze Profeet die IK MIJN Ring Maiden noem en deze waarschuwing is als een gong die over de hele wereld luidt.

Neem deze Profetieën en waarschuw anderen, wanneer jullie pastors weigeren om zichzelf te vernederen en toe te geven dat zij verkeerd waren en weigeren de waarheid to ontvangen, dan nemen jullie Kleintjes dit, en deel het met anderen en berisp die Pastor in MIJN NAAM. Zij hebben jullie slechts de geest der religie laten zien, opgeblazen met de geest der hebzucht. Lust van het vlees en trots heerst en regeert in hen allen. Zij hebben niet de gehoorzame nederige geest. MIJN, HEILIGE GEEST jullie MAMMA WIJSHEID die de RUACH ha KODESH is, is niet aan het heersen en aan het regeren in hen. Zij luisteren naar hun accountants, en satan heeft hen meer gefocust op materialistische bezittingen dan op een geestelijke wandel omwille van hunzelf. Zij hebben hun eerste liefde verloren!

Allen die MIJN Glorie hebben gestolen, hebben hun eigen namen opgeheven om mensen te laten naderen, vergetende dat de Heilige Geschriften zeggen, "Wanneer de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH wordt opgeheven, zal ik alle mensen laten naderen." Als een persoon een Bediening of Kerk naar zichzelf vernoemd, zijn zij mensen aan het laten naderen door hun eigen werken en naam, het is verdoemd om te falen en in de hemel zullen al hun werken gerekend worden tot stro en hooi en het zal opgebrand worden. De Evangelische Voorspoeds Pooiers zijn beroemd geworden en sterren, zelfs in hun eigen ogen, en ook anderen voor satans koninkrijken. Zij zijn niet langer de mannen en vrouwen die ooit waarlijk dienden en aanbaden en baden, YAHUVEH's will zal geschieden. Voor faam en fortuin stonden zij de boosaardige geesten toe om erin te komen en te heersen en te regeren door hun lichamen heen.

In de Grote Verdrukking zal de naam van JEZUS opnieuw gebruikt worden door de vervalsing en het zal zijn door degene die de antichrist genoemd wordt, die waarlijk de eniggeboren zoon van satan is. Op deze tijd in de geschiedenis, zijn er sommige Zondagskerken die nog steeds gebruikt worden voor MIJN Glorie, maar in de Grote Verdrukking zullen ALLE Zondagskerken gebruikt worden voor satans glorie en het Merkteken van het Beest zal zijn in de Zondagskerken in die tijd. Jullie zijn gewaarschuwd.

Begrijpen jullie niet het belang van het weten van deze waarschuwing nu. En het leren van MIJN Hebreeuwse NAAM nu, komende in de gewoonte van het gebruiken van MIJN Hebreeuwse NAAM nu, die MIJN aardse Hebreeuwse Moeder MIJ gaf toen IK werd geboren? IK zend altijd MIJN ware profeten om te waarschuwen vóór het oordeel. Leer anderen nu deze waarheden, zodat zij niet zullen gaan naar de Zondagskerken in de Grote Verdrukking. Want als jullie de Zondagskerken binnengaan gedurende de Grote Verdrukking ZULLEN jullie het Merkteken van het Beest ONTVANGEN, die laatste handeling van rebellie zal mensen hun zielen kosten. IK treur wanneer IK MIJN Heilige Geschriften geciteerd zie worden zoals in de tijden van Oudsher, de Farizeeën en Sadduceeën dit ook tegen MIJ deden, niet beseffende dat IK het WOORD BEN die VLEES werd.

MIJN Kleintjes, IK heb een verlangen in jullie geduwd om niet te vervormen in het beeld van andere mensen of religies. In plaats daarvan verlangen jullie ernaar om Heilig te zijn, jullie verlangen ernaar om behaaglijk te zijn voor ABBA YAHUVEH. En wanneer jullie toch zondigen, horen jullie MAMMA RUACH ha KODESH's zachte stem jullie liefdevol berispen en overtuigen om terug te keren naar Heiligheid. Er wordt jullie de fout getoond van jullie wegen, en jullie tonen vlug berouw en keren weg van zonde, en komen terug rennen in ABBA YAHUVEH's en MIJN, YAHUSHUA's liefdevolle armen.

Denken julllie dat IK er plezier aan heb om jullie te kastijden wanneer jullie op een pad der zonde gaan? Toch op tijden zijn MIJN Kinderen als een ongehoorzaam kind in opzettelijke rebellie dat gedisciplineerd moet worden. Sommigen van MIJN Kinderen hebben meer discipline nodig dan anderen. Waarlijk zeg IK, op tijden is zelfs een pak rammel op de billen gedaan uit liefde geadministreerd door de moeder of vader van het kind. Het is nodig want het is een herinnering dat er consequenties zijn voor zondig gedrag.

Dit is ook waar met ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA. Welk kind ben jij? Sommigen van ONZE Kinderen hebben slechts een lichte uitbrander nodig en een herinnering van "Waarom gehoorzaamde je MIJ niet?" Anderen hebben een luidere uitbrander nodig. Nog steeds zijn er anderen die zo hardhoofdig zijn dat ze een pak rammel moeten hebben van YAHUVEH omwille van de verlossing van hun ziel. Dit wordt gedaan zodat de opzettelijke vol van rebellie berouw zal tonen en zal realiseren dat het ofwel YAHUVEH's weg is of het zal de snelweg naar de hel zijn!

Als jullie erop staan om door te gaan in zondig gedrag, moet op tijden deze GOEDE HERDER het been breken van MIJN Kleine Lammeren of Schapen om jullie ervan te weerhouden om te dichtbij de rand van de vuren der hel te komen, waar satan jullie ziel kan claimen. Als IK jullie niet stop van het dwalen rechtstreeks in de kuil van satan, waar wolven wachten om jullie vlees en geest te verslinden, wie zal jullie dan stoppen?

IK ben de enige GOEDE HERDER en IK, YAHUSHUA verlies niet één van MIJN Schapen of Lammeren. IK ken alreeds alle namen geschreven in MIJN BOEK DES LEVENS vóór de grondlegging van deze wereld. Onthoud, IK tolereer niet het gedrag van een verwend jochie die eist dat het op zijn manier moet, en niet YAHUVEH's wil of manier. Jullie die dit hebben gedaan hebben alreeds de consequenties geoogst die gebracht zijn door zonde.

Sommigen van jullie die dit nu lezen hebben geleden door scheiding, strijd om voogdij over kinderen, ongelukkige huwelijken, drugs verslaving, Alcohol verslaving, andere verslaving, gevangenis, seksuele ziekten, ziekten, kinderen geboren buiten huwelijk, zenuw instortingen, zelfmoord pogingen of gedachten van zelfmoord, depressie, mentale ziekte, verwarring, overspel, hoererij, homoseksualiteit, pornografie, lust, roof, diefstal, moord, abortus, werkeloos, en armoede. Deze lijst is slechts een klein voorbeeld van wat de geest der rebellie tegen YAHUVEH's wil teweeg brengt. Jullie allen die dit nu lezen weten waar MIJN Liefde, genade, barmhartigheid, en vergeving jullie van heeft bevrijd, alleen nadat jullie berouw toonden aan YAHUVEH in MIJN, YAHUSHUA ha MASHIACH's NAAM en weg keerden van de zonde der rebellie.

Wanneer jullie veracht worden en vervolgd worden OMWILLE van MIJN NAAM, weet gewoon dat jullie zegeningen groot zijn in de Hemel. Jij bent het niet die zij aanvallen Geliefde Kleine, IK ben het die zij aanvallen. Want wanneer de heidenen en het gebroed van satan tegen jou raast, zien zij niet jouw gezicht wanneer zij aanvallen, zij zien het gezicht der Heiligheid en zij zien de Lieve Heilige Geest in jou.

Je moet een water wandelaar zijn in jouw geloof. Blijf op het pad der Heiligheid, want nauw is het pad naar de Hemel en breed is het pad naar de hel. Zelfs als niemand die jou omringt het pad volgt dat IK voor jou heb gelegd, keer niet terug Kleintje. IK zal jou niet beloven dat het pad makkelijk zal zijn, maar het zal het waard zijn. Het pad naar de Hemel ligt vol van offers, maar onthoud dat IK jouw MESSIAS, het grootste offer van allen bracht.

De plannen die IK voor jou heb MIJN schat, is voor goed en niet voor kwaad. Wanneer je eenzaam bent dan keer naar jouw geliefde ABBA YAHUVEH, en IK jouw enige bevrijder en MESSIAS. Onthoud dat de lieve HEILIGE GEEST in jou, jouw MAMMA RUACH ha KODESH is en zij is dichter bij jou dan je volgende adem. Wanneer je huilt dan sta haar toe om jou te wiegen in haar omarming, en om jou een vrede te geven die alle verstand te boven gaat.

Onthoud dat jouw lichaam de tempel is van jouw MAMMA RUACH ha KODESH, dus wat er ook gebeurt met jouw lichaam gebeurt ook met haar. Blijf in waarheid en Heiligheid en sta satan nooit toe om jou te bevuilen, want IK heb jou een zalving gegeven en gaven dat je niet weet, maar op zijn tijd zal het geopenbaard worden. Blijf doorgaan met MIJN voetstappen te volgen iedere dag, want de voetstappen van de Heiligen zijn gewijd door MIJ, YAHUSHUA en jouw ABBA YAHUVEH.

Jouw naam Geliefde is gegrift op de palmen van MIJN handen die gedaan werden op Golgotha. Ik leed in jouw plaats, zodat jij gered zou zijn en opnieuw toegang zou hebben tot YAHUVEH en de Hemel. IK hou van jou Kleintje, met een liefde die geen man of vrouw mee kan vergelijken. IK heb al jouw Heilige tranen opgeslagen, ieder flesje van tranen dat je hebt vergoten OMWILLE VAN MIJN NAAM.

IK geef jullie een waarschuwing voor de toekomende tijden. Ben niet afhankelijk van enige Kerk gemeenschap of religie om jullie te redden, of om jullie Heilig te houden. Ben Heilig, niet om anderen te behagen maar om YAHUVEH te behagen. Jullie moeten onthouden dat onze relatie niet gaat om een religie, het gaat om aanbidding, liefde, en gehoorzaamheid zonder compromis te sluiten en Heilig te leven voor ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA ha MASHIACH. Houd jullie lichaam Heilig en onbesmet voor ONZE LOF EER en GLORIE. Houd jullie gedachten geconcentreerd op MIJ. Houd jullie ogen gefocust op MIJ. Sommigen die dit lezen zijn tieners en toch zijn jullie wijzer dan anderen van jullie leeftijd, jullie zijn zelfs wijzer dan velen van de volwassenen die jullie omringen. Maar sta jullie hoofd niet toe om vol van trots te worden, want dat zal de goede plannen ruïneren die IK voor jullie heb gelegd.

Zoek MIJN gezicht en ga door met te groeien in MIJN genade, en zalving iedere dag. Jij wijst deze Profeet niet af, jij hoort MIJN stem zelfs wanneer het gaat tegen hetgeen dat anderen zeggen, en jij zult geen compromis sluiten of terugtrekken. Doe niets dat IK, YAHUSHUA niet zou doen.

IK ken iedere afwijzing, iedere pijn, iedere zorg, iedere leugen van de duivel dat gesproken is geweest in jouw oor, iedere verleiding en door MIJN Vergoten Bloed of Golgota, ben jij OVERWINNAAR! Onthoud Liefste Kleine, als alle mensen MIJN waarheden hadden ontvangen, dan zouden alle mensen de waarheden ontvangen die jij deelt, omdat zij MIJ ontkennen, zullen zij jou ontkennen, omdat zij MIJ vervolgden, zo zul jij vervolgd worden OMWILLE van MIJN NAAM.

Homoseksualiteit is een gruwel, abortus is moord, sta jouw gedachte niet toe om te vervormen naar hetgeen de wetten van jouw land wettig achten. Lees in plaats daarvan liever de Bijbel en zie wat MIJN Woord bepaalt als zonde. Evolutie is een leugen van satan, jij weet al deze dingen.

Blijf ver weg van enige seksuele zonde, en blijf weg van enige drug of drank dat jouw gedachte vergiftigd en verdraait, beheert en besmet. Blijf ver weg van een ieder die een ander aanbidt die zij god noemen, en toch weet jij dat het een valse god is. Luister niet eens naar hun valse leer, of het opent de deur voor de leugen en misleidende geesten om in jullie gedachten binnen te komen.

Pleit het Bloed van IK, YAHUSHUA ha MASHUACH en blijf weg van een ieder in de occult of occulte boeken leest zoals Harry Potter, of wie de occult gebruikt in enige vorm. Sta niet de demonen toe in een andere man of vrouw, jongen of meisje om bezit te nemen van jouw lichaam, zelfs door een kus. Ben op geen enkele manier ongelijk verbonden. Satan zal de lusten van jouw vlees gebruiken om jou te verleiden maar MIJN, YAHUSHUA ha MASHIACH's Vergoten Bloed en NAAM heeft verleiding overwonnen, als je het slechts zult gebruiken!

Laat de heidenen de spot drijven en lachen, YAHUVEH zal de laatste lach hebben. Begrijp dat heidense tieners het meest crue kunnen zijn van alle mensen. Diegenen die jou vervolgen zullen op een dag de dag vervloeken dat zij jou ooit uit lachten, vervloekten, of bespotten. In hel zullen zij gedwongen worden om ieder woord te herinneren die zij tegen jou spraken en zij zullen deze woorden horen tot in alle eeuwigheid indien zij geen berouw tonen en MIJ, YAHUSHUA als hun MESSIAS accepteren.

Leid zielen naar de enige deur naar verlossing, IK BEN YAHUSHUA ha MASHIACH en IK BEN de enige deur. IK BEN de enige weg en waarheid om de Hemel binnen te gaan en te staan voor ABBA YAHUVEH. Leid niemand naar een Kerk voor Verlossing, want een Kerk kan geen ziel redden. Verlossing komt door het bekeren van zonden en erkennen dat IK, YAHUSHUA de eniggeboren Zoon ben van YAHUVEH en HEER GOD ALMACHTIG. Aanbid YAHUVEH en IK, en ONZE Geliefde, Kostbare RUACH ha KODESH wie MAMMA WIJSHEID is met een liefdevolle gehoorzame berouwvolle relatie tot MIJ, YAHUSHUA. Wanneer je zondigt dan ben vlug om berouw te tonen en weg te keren van kwaad. Pre-mediteer zonde niet om erna te denken, "Ach ja, ik zal me later bekeren", het werkt niet op die manier!

Als je afhankelijk bent van een Kerk voor jouw relatie met YAHUVEH en IK, YAHUSHUA ha MASHIACH, wat zul je doen wanneer de Kerk een valse leer predikt? En de Pastor op dezelfde manier compromis sluit zoals diegenen die IK hierboven heb genoemd? IK kan sommigen van jullie horen zeggen, "Ach ja, mijn kerk is een goede Kerk, IK heb een Heilige Pastor." IK zeg tegen jullie, "Zelfs als het een Kerk is met goede vrucht, wat zullen jullie doen wanneer jullie niet kunnen bouwen op een kerk, een Pastor of een persoon voor geestelijke steun omdat de deuren gesloten zijn of voor de wet verboden zijn door jullie land, of als jullie Pastor in de gevangenis is geduwd voor het prediken van het evangelie, of verhuisd is en jullie geen toegang hebben tot die persoon of Profeet?" Dit is waarom IK wil dat jullie praten tegen MIJ, laat ONS samen omgang hebben, deel jullie interesses met MIJ. IK verlang er niet alleen naar om jullie HEER en REDDER te zijn, jullie GOD, maar ook om jullie beste vriend te zijn.

Verlossing is een één op één met YAHUVEH, en IK, YAHUSHUA en MIJN mensen zijn gevuld met ONZE Kostbare RUACH ha KODESH. MIJN Woord zegt, "nalaat de bijeenkomst van jullie onderling niet," maar dat betekent niet dat het altijd in een Kerk gebouw moet zijn. Zelfs nu, zijn jullie bij elkaar aan het komen door de technologie van een computer, met elkaar aan het communiceren.

Er komt zeer binnenkort een dag aan waarin jullie zullen moeten bidden en onderscheiden, of jullie zouden moeten getuigen aan deze persoon, of zal het een val van de regering zijn? Enige natie die hun religieuze vrijheden verliest is omdat zij de regeringen toe stonden om hen beetje bij beetje uit te kleden totdat het enige dat over is een dictatorschap is en een werk van de antichrist! Amerika en Europa, hoe ver zijn jullie gevallen van MIJN genade en barmhartigheid.

Kerken in Amerika de schaamte is op jullie voor het verkopen van jezelf uit angst voor het verliezen van jullie belastingvrijstelling! De meerderheid van de Kerken in de wereld zullen MIJN Ware Apostelen en Profeten niet langer toestaan om te profeteren, berispen, verheffen, aanmoedigen en leren. Jullie Pastors in de meerderheid van de Kerken willen niet enige Frisse Manna of Nieuwe Wijn van de kostbare RUACH ha KODESH. Jullie willen je mens gemaakte doctrines of denkwijze niet veranderen. De meerderheid van de Kerken hebben Pastors die de Kerken runnen als een dictatorschap!

Dit beledigt MIJ enorm toen de grootste tot de kleinste Kerk gemeenten niet marcheerden en protesteerden tegen hun regeringen, luid sprekende zodat allen kunnen horen. In plaats daarvan zijn zij zwijgzaam gebleven terwijl wetten die YAH heeft bepaald als gruwel goed worden gekeurd als legaal in de landen, en zelfs worden geleerd als waarheid in de scholen! Wee aan enig Eiland, land of natie die dit doet, zij zullen YAHUVEH's wraak oogsten. Wee aan enige natie of school die Bijbelse waarheden verwijdert en regeringen die niet langer de woorden "In GOD Vertrouwen Wij" respecteren.

MIJN Kleintjes, leer de mensen de waarheden, geen kerk kan enige ziel redden, alleen door MIJN Vergoten Bloed op Golgotha en MIJN NAAM kan iemand gered worden, door berouw en weg te keren van alle kwaad. Leer hen om YAHUVEH's Geboden te houden en om YAH op de eerste plek te zetten in hun leven en liefde en om hun alledaagse vragen naar YAH te brengen, zodat zij YAH kunnen vertrouwen voor de grotere vragen.

Onthoud dat jullie werken beloond zullen worden in de Hemel en de enige beloningen die jullie ontvangen op aarde is wat jullie doen voor MIJ. Leer de baby's die jullie naar MIJ toe leiden om te bidden en MIJN Heilige Hebreeuwse NAAM te gebruiken, YAHUSHUA ha MASHIACH. Waarschuw hen dat zij geen compromis moeten sluiten, Leer de mensen de ware Shabbat, en het belang van het onderhouden van de Heilige Feesten. Ga door met het leren van Hemel en hel, want meer zielen zullen naar de hel gaan dan naar de Hemel. Leer van MIJ en IK zal jullie gebruiken om te anderen te leren en naar MIJ toe te leiden. Uit de monden van baby's spreek ik.

Blijf puur van hart, lichaam en ziel, en IK zal jullie een liefde geven met hetzelfde hart naar MIJ, YAHUSHUA ha MASHIACH. Als jullie je Soulmate verlangen, zal hun lichaam puur zijn voor MIJ met een verlangen om MIJ te aanbidden en te dienen boven al het andere zoals jullie dat doen. Jullie Soulmate zal vol van Heiligheid zijn en samen zullen jullie zielen leiden naar het Hemels Koninkrijk. Jullie moeten je niet afvragen wie deze persoon is, IK zal jullie Soulmate brengen wanneer IK weet dat beiden er klaar voor zijn.

Neem dagelijkse Communie met MIJ en spreek tegen MIJ met woorden van liefde en dankbaarheid voor de prijs die IK betaalde voor jullie op Golgotha. Maak er zekerheid van voordat jullie Communie nemen dat jullie belijden en vastberaden zijn om weg te keren van enige zonde in jullie leven. Als jullie verkeerd zijn geweest met een andere Broeder of Zuster die een toegewijd gelovige is in MIJ, belijd deze zonde aan MIJ en vraag MIJN vergeving, ga erna naar hen en vraag hun vergeving. Neem geen Communie terwijl jullie tegelijkertijd zonde beoefenen. IK zou naar Golgotha zijn gegaan en hebben geleden en gestorven en opnieuw opgestaan zijn op de 3e dag, zelfs als het slechts voor één persoon was. IK hou zo veel van jullie, en IK maakte een gelofte aan ABBA YAHUVEH, dat IK niet EEN ziel zou verliezen wiens naam alreeds geschreven is in het Lams Boek des Levens vóór de grondlegging van deze wereld.

Nooit zouden de woorden die gesproken worden tijdens Communie enkel herhaling moeten zijn, en doe dit niet alleen in herinnering van de prijs die IK, YAHUSHUA betaalde voor jullie op Golgotha. Maar prijs MIJ dat IK niet weer zal drinken van de vrucht der wijnstok totdat IK dat doe met MIJN Bruid en de Gasten van het Bruiloftsmaal in de Hemel. Onthoud dat dit een wapen tegen satan is, als jullie hem er constant aan laten herinneren, dat satan geen claim heeft op jullie gedachte, lichaam, geest of ziel, tenzij jullie, door zonde, hem het legale recht geven. Ben Heilig zoals IK Heilig BEN, streef ernaar om Heilig te leven, in jullie gedachte, en lichaam en wandel meer in de HEILIGE GEEST dan dat jullie wandelen in het vlees, en weet dat legioenen van Hemelse Heilige Engelen vechten aan jullie zijde!

Zo is het gesproken geweest, en geschreven deze dag van 27 Oktober, 2007

Gegeven aan jullie zuster in YAHUSHUA ha MASHIACH
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah