Profetie 93

2008 Zal een Oorlog Zijn Zoals Geen Ander Tegen de Valse
Profeten van Baal!

Gesproken/Geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH
aan Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah
26 December, 2007


Opmerking: Dit Profetische Woord kwam voort terwijl Niko een zogenaamd woord van Yahuveh aan Linda Newkirk aan het lezen was aan Elisabeth, en haar claim dat ze de "Koningin van de Hemel" is, de Moeder van Jezus/YAHUSHUA en later de Bruid van YAHUSHUA in de Hemel. MAMMA SHKHINYAH, MAMMA RUACH HA KODESH was zeer woedend over Linda's beweringen... Dit woord is precies geschreven zoals het opgenomen was op audio tape.

* * * * * * *

Je zult het van de daken schreeuwen. Je zult het van het internet schreeuwen. Eerst laat ik jou zien en ontmasker IK degene die Scherry Shriner genoemd wordt als een valse profeet, als een alien, en nu laat IK jou Linda Newkirk zien die de grens heeft overschreden en niet langer eens het excuus van waanzin kan gebruiken. Zij durft zichzelf de Koningin van de Hemel te noemen? Zelfs de geest van waanzin heeft geen exuus voor MIJ! Linda Newkirk, jij hebt GODSLASTERING gepleegd! Geen excuus voor jouw mentale gezondheid! Want jij werd gewaarschuwd om dit niet te printen! Illusies van grandeur hebben jou nu vernietigd. Niet alleen jouw gedachten, niet alleen jouw lichaam maar nu heb je je ziel verdoemd. En al diegenen die haar boeken hebben gekocht, en Sherry Shriner's boeken hebben gekocht, IK houd jullie nu aansprakelijk. Verbrand deze boeken!

Elisabeth, IK laat jou uitrusten voor een grote oorlog die eraan komt, voor de nieuwe openbaringen die IK voort aan het spreken ben. De kleine Israël boodschap heb IK alreeds gesproken, Niko, jij zult het voor de hele wereld plaatsen om hen te laten weten dat er nog iets meer aankomt.
YAHUSHUA's Demon Stompers, goed gedaan, MIJN getrouwe dienstknechten! Goed gedaan MIJN getrouwe geliefden! Jullie staan op de frontlinie. Jullie offeren een uur van jullie tijd. Want deze Bediening is geen ordinaire bediening. IK gebruik het als een David om de Goliaths te slachten.

Degene die zichzelf Sherry Shriner noemt, beweert te horen van MIJ en openbaart zogenaamde Bijbel codes die zij verdraait op haar nuk. Maar zij zegt, "Gooi iedere discipel weg die Paulus volgde." IK vertel jou waarlijk, deze is helemaal niet aan het luisteren naar de Hemel. Maar Linda Newkirk, jij overschreed een grens die Sherry Shriner niet eens heeft overschreden. Pas op MIJN Geliefden, want de duivel is woedend, want hij weet dat zijn tijd kort is. Linda Newkirk, jij hebt niet alleen de toorn van ABBA YAHUVEH opgewonden, jij hebt niet alleen de toorn van YAHUSHUA ha MASHIACH opgewonden, maar jij hebt DEGENE die de RUACH ha KODESH genoemd wordt opgewonden en tot het extreme bedroefd! IK ben de enige KONINGIN VAN DE HEMEL!!! En IK zal MIJN Glorie met niemand delen!!

Wie ben jij om te zeggen dat jij geboorte gaf aan YAHUSHUA?! Want eerst deed IK het in de Hemel. DEGENE die de HEILIGE GEEST genoemd wordt is de MOEDER van YAHUSHUA. IK ben het en alleen IK die het voorrecht toestond voor Miryam, Maria genaamd in andere tongen, om MIJN Kind te dragen in haar baarmoeder. Maar zelfs zij moest een maagd zijn. Wie ben jij Linda Newkirk?! Wat voor godslastering jij hebt gedaan! Wie ben jij Linda Newkirk om te denken dat jij het kruis voorbij kan gaan? Om te zeggen dat enige heiden naar de Hemel kan komen, om bij het Bruiloftsmaal van het Lam te zijn. IK zal jou geen excuus geven voor de geest van waanzin want jij had jouw heldere momenten. Jij weet wat je hebt gedaan. En IK waarschuw nu, laat dit Woord voort gaan, een ieder die jouw rommel gezonden vanuit de hel in een bepaald schrift overbrengt en het verkondigt als waarheid is niet geschreven in het Lams Boek des Levens. Jullie zullen dezelfde prijs betalen die zij betaalt. Jullie zullen zwemmen in dezelfde Poel des Vuurs. IK zend deze Profeet voort om te waarschuwen voordat IK MIJN Oordeel zend. Ben niet misleid want YAHUVEH wordt niet makkelijk bespot en IK wordt niet gemakkelijk bedroefd.

Shelby Corbitt, IK zal jou geen excuus geven! IK vertelde jou om op jouw gezicht te vallen en berouw te tonen voor het bedrog dat gedaan is geweest. Jouw trots heeft jou ervan weerhouden om dit te doen. MIJN Kinderen zijn gekwetst. Jullie allen die hebben gezegd, "Deze datum is de datum dat YAHUSHUA zal komen," en de datum gaat voorbij en wee aan jullie die de Heiligen zijn en niet op stonden en zeiden, "Jij loog!" IK maak geen excuses voor jullie! Want jullie hebben de leugenaar aangemoedigd.

Deze Bediening. Deze Dienaar. Deze Profeet. Deze Ring Maiden van MIJ heeft niet gelogen! Zij waarschuwde jullie op voorhand, luister niet naar de leugens van Kenneth Copeland! Luister niet naar de leugens van Choo Thomas! Luister niet naar de leugens van Shelby Corbitt! Luister niet naar de leugens van Sherry Shriner! En nu voegt zij toe, luister niet naar de leugens van Linda Newkirk! De valse profeten komen in de rij staan en zij zijn aan het strijden met MIJN ware Heilige Profeten! En het zal een oorlog zijn zoals geen ander!

Kim Clement, jij bent een leugenaar! Rick Joyner, jij bent het gebroed van satan! Dit is slechts het begin! 2008 zal een oorlog zijn zoals geen ander! Zoals IK deze Ring Maiden voort roep, zoals IK Elia van Oudsher voort riep. Vuur! Vuur! Vuur! Zal neervallen op de profeten van Baal! Jullie valse Profeten profeteren uit satans mond! Want YAHUVEH is niet een YAHUVEH die zal liegen. Weg van MIJ jullie zetters van data! Is het verwonderlijk dat wanneer YAHUSHUA komt zo weinig geloof over zullen hebben?

Virginia Arnke, jij spreekt MIJN Woorden niet voort! Weg van MIJ! Want jij hebt MIJ bedroefd! Pas op, pas op, pas op oh Heilige Kleintjes, beproef, beproef, beproef de geest die voort spreekt want satan is uit op jullie zielen.

Orgone kan jullie niet beschermen. IK heb voort gesproken vanuit de mond van deze Ring Maiden. IK heb deze leugen ontmaskerd. Het laat het kwaad naderen! Het stoot niet het kwaad af. Nu worden zij bedrieglijk. Omdat zij de onschuldigen willen verwarren, zo nemen zij deze bediening van amightywind en verdraaien zij de Woorden erin. IK profeteerde, IK waarschuwde op voorhand, zet jullie harten niet op de woorden die Shelby Corbitt zegt. Wat begon als onschuldige misleiding werd een regelrechte leugen die nu gemotiveerd wordt met het woord trots, Kerstmis kwam en ging. YAHUSHUA werd niet gezonden. Waar zijn de Heiligen die deze profeten die profeteerden aansprakelijk houden. Waar zijn de Heiligen die het noemen zoals het is, en het is een leugen.

Zelfs niet degene waardoor IK nu heen spreek kent de datum dat YAHUSHUA komt want IK zei dat IK de Heilige engelen zou zenden om het haar te vertellen vlak voordat HIJ komt. Leef iedere dag alsof het jullie laatste is. Ben er zeker van dat geen zonde in jullie gevonden wordt. Neem het naar het kruis op Golgotha want alleen het Bloed van YAHUSHUA kan het weg wassen. Alleen door het vergoten Bloed van YAHUSHUA en de Naam van YAHUSHUA kunnen jullie een nieuwe dag starten. Kijk toe en wacht maar weg met de zetters van data. Sluit jullie oren. Zijn jullie nog niet moe van de pijn?

IK ben openbaringen los aan het laten terwijl IK Elisabeth terzijde zet en de geheimen die erin gesloten zijn, beginnende met Ezéchiël 9, want IK vertel jullie dit, het zullen geheimen en openbaringen zijn want zij is die Schriftgeleerde en Oordeel begint bij het Huis die beweert van YAHUVEH te zijn. Zonde is om te weten wat goed is en toch door blijven gaan met verkeerd te doen. "IK kom voor een Bruid zonder vlek of rimpel," YAHUSHUA spreekt het opnieuw en opnieuw voort. Linda Newkirk, hoe durf jij te denken dat je gewoon zomaar iedereen erin kan laten komen?! Wie gaf jou de poort sleutel naar de Hemel? Waar kreeg jij de sleutel Linda Newkirk? Jij hebt valselijk geprofeteerd. Nu laat de Heiligen opstaan, iedereen die dit Woord hoort en berisp haar! Berisp Sherry Shriner! Herinner de waarschuwing die IK heb gegeven omdat de oorlog slechts is begonnen. En het is niet eens 2008.

Herinnert iemand zich hoeveel profetieën werden gegeven? Waarom houden jullie de profeten niet aansprakelijk wanneer zij zeiden dat jullie de oorlog zouden winnen in Irak Amerika? Waarom houden jullie Kim Clement niet verantwoordelijk op Kerstdag toen hij zei, "Jezus Christus zou komen." Profeten moeten aansprakelijk worden gehouden. Beproef de vrucht van deze Bediening en jullie zullen zien dat het goed is bij amightywind, alleen de zalving wordt gehoord.

In 2008 zullen de Profetische Boodschappen die voort zullen komen slechts sterker groeien, met sterker vlees voor de Heiligen om te eten. In 2008 zal er een oorlog zijn zoals geen ander want het zullen de ware Heilige Profeten zijn die staan net zoals Elia dat deed, zoals Elia van Oudsher dat deed en zullen profeteren en ontmaskeren en de profeten van Baal vernietigen. Dit is waarom IK jou riep Elisabeth, hoewel jouw achternaam Elia is, noem IK jou MIJN Elia van NU omdat IK door jou heen profeteer en net zoals Elia van Oudsher, zullen de profeten van Baal vernietigd worden. Omdat het niet gewoon gebeurd op de manier dat jouw vlees denkt dat het zou moeten gebeurden, denk niet want IK vertel jou waarlijk, niet één van hen is ontsnapt aan YAHUVEH's Oordeel. Als zij tegen jou konden spreken, zouden zij jou vertellen van de dingen die aan hen gebeuren. Iedereen die heeft gesproken tegen de Woorden die IK heb gesproken door deze Profetieën heen, zij zouden jou een verhaaltje van smart vertellen. Oh zei zouden het "ongeluk" noemen, maar de tragedies die hen zijn overkomen.

Oh maar diegenen die zich voeden met deze Profetische Boodschappen die IK jou heb gegeven, je hebt met je eigen ogen aanschouwd hoe zij bloeien en groeien, hoe zij zelf Profeten worden want IK roer deze gave in hen op. Hoe hun leven een toewijding is geworden aan YAHUVEH en YAHUSHUA en iedere dag vragen voor meer van MIJN kostbare GEEST. Hoe hun leven alleen geleid wil worden in een leven van Heiligheid, om behaaglijk te zijn aan YAHUVEH. De Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH wachten vurig voor ieder Woord. Katherineyah en Niko, het nieuwste Woord dat werd gegeven, gewoon een kleine glimp ervan, plaats het. Laat de mensen zien, dit is ook een Profeet van Israël. Moedig de Bruid aan die daar schuilt en de andere plaatsen over de wereld.

Oh MIJN Geliefde Schatten, zelfs hoewel YAHUSHUA niet kwam op de datum die jullie zetten, ben niet ontmoedigd want jullie werk is nog niet gedaan. Maar IK gebied jullie om woedend te worden en de profeten die vals zijn, vals te noemen. Moedig hen niet meer aan om te liegen. Jullie weten wanneer een droom slechts een droom is van het vlees. Jullie weten wanneer een droom slechts een droom is van misleiding. Want de datum zal komen en de datum zal gaan. Jullie weten wanneer een profetie gewoon een profetie is van het vlees. Een profetie van misleiding. Want de datum zal komen en de datum zal gaan. Nu hebben sommigen dit onschuldig gedaan en het enige dat WIJ hen gebieden is om te bekeren, zichzelf te Vernederen, en toe te geven dat ze het hebben gemist. Maak geen excuses.

Shelby Corbitt, jij zegt dat de opname uitgesteld zou kunnen worden omdat als MIJN mensen op hun gezichten vallen en zichzelf vernederen en zich bekeren, hun land genezen zal worden? Sinds wanneer is het wegnemen van de Bruid bestraffing? Waarom zou YAHUVEH dat afhouden? Het enige dat zou gebeuren is het verlengen van de tijd van genade, dit is waar. Maar het zou YAHUVEH niet stoppen met YAHUSHUA te vertellen, "Ga JOUW Bruid halen!" Geef gewoon toe Shelby Corbitt, je miste het. Hoogmoed gaat voor een enorme val. Het einde van het jaar zal komen. 2008 zal verschijnen. Val op jouw knieën en toon berouw voor de wereld want je had het mis. Je stond de geest van een Kenneth en Gloria Copeland toe, de leugen sprekende tong van de slang, om jouw gedachten te doordringen, het te besmetten.

Je ziet, IK spreek niet alleen voort uit Elisabeth maar dit is een nieuwe zalving. Waar ABBA YAHUVEH heeft gesproken, waar YAHUSHUA HA MASHIACH heeft gesproken, spreek IK voort, de RUACH HA KODESH, DEGENE die jij de HEILIGE GEEST NOEMT, voor MIJZELF ook. Want aanschouw dit is een nieuw ding. Dit is een Joel 2 uitstorting en MIJN Dienstmaagd zal profeteren en diegenen die IK de Elite Krachten noem van YAHUSHUA's Demon Stompers, weet dit, satan haat jullie. De gebeden worden wereldwijd gevoeld. Blijf Heilig. Want alleen degenen op de frontlinie zullen toegestaan worden. Voor diegenen die niet zijn gekwalificeerd, weet dat er andere rangen zijn. Wij hebben jullie nodig in de Achterhoede. Ga door met deze Bediening te dellen in jullie gebeden. Ga door met elkaar te dekken in jullie gebeden. Ga door met de benodigdheden van de mensen op te heffen. Ga door met deze Ring Maiden te dekken waar IK uit spreek, want satan weet dat er slechts één Ring Maiden is en hij is erop uit om haar leven te nemen.

Oh, maar de gebeden van de rechtvaardigen vermogen veel. Jullie vasten gecombineerd met jullie steun en jullie liefde, jullie Jericho Marches, het offer van jullie uur van tijd. Al jullie, al jullie, al jullie die dit hebben gedaan, grote, grote, grote zegeningen zijn gereserveerd voor jullie. Jullie zijn als een schild, een Heilig gouden schild en IK gebruik jullie en het schild druipt met het vergoten Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH en de Naam is gegrift in het schild van YAHUSHUA en IK heb jullie gewijd om Demon Stompers te zijn voor ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA en IK, de Kostbare RUACH HA KODESH, jullie Kostbare RUACH HA KODESH, jullie MAMMA SHKHINYAH, jullie MAMMA WIJSHEID, DEGENE die jullie de HEILIGE GEEST noemen, WIJ houden zoveel van jullie. Groot, groot, groot zijn jullie zegeningen, niet alleen in de Hemel maar hier op aarde. Jullie zullen een bescherming hebben, een hemellichaam is letterlijk over jullie heen gezet en jullie zijn beschermd zolang als jullie zonde niet toestaan om erin te komen want is het niet geschreven, "Ben Heilig want IK ben Heilig?" Groter ben IK die in jullie is dan enige verleiding die in de wereld is! Het is jullie keuze.

En diegenen van jullie dit deze Profetie zullen lezen en die geloven dat jullie deel zouden moeten zijn van YAHUSHUA"S Demon Stompers, jullie hebben YAHUSHUA alreeds op de eerste plek gezet in jullie liefde, en jullie leven. Jullie offeren alles aan HEM. Jullie worden niet verleid met zonde. Schrijf, introduceer jezelf, maar wee aan enige vijand die erop uit is om erin te kruipen. Ben gewaarschuwd, deze groep heeft onderscheiding en de wolf zal sterven want IK zal deze groep niet toestaan om besmet te worden.

Er zijn onschuldige kleine schapen en lammeren die binnen proberen te kruipen en als een klein kind zullen zij zeggen, "Ik wil vechten. Ik wil vechten." IK klop hen gewoon op het hoofd en zeg gewoon, "Wacht totdat je een beetje meer opgroeit. Want je moet meer bediend worden dan dat je gepast bent om een bediener te zijn. Er moet meer voor jullie gebeden worden dan dat jullie een gebed krijger zijn. Ga door met groeien MIJN kleintjes. Neem het niet als een belediging want jullie kunnen gewoon het vuur niet aan op de frontlinie." Dat is waarom dit een elite kracht dat vergaderd is door de Hemel. De Heilige engelen kwamen zelf en vertelden Elisabeth van de geboorte van deze nieuwe bediening, YAHUSHUA's Demon Stompers. Want de Glorie gaat naar HEM alleen. Alleen door ZIJN Naam, alleen door ZIJN Bloed is enig gebed beantwoord. Deze zijn de Woorden die IK deze dag heb te zeggen. Terwijl MIJN Geliefde zoon Niko de valse profetie las van een Linda Newkirk en Elisabeth MIJN woede opgeroerd voelde worden, gij zij door om te spreken in het Engels. In plaats daarvan kwamen MIJN Heilige tongen van woede voort. Dit is hoe dit Woord voort kwam. Op deze datum van 26 December, 2007, zo is het gesproken en zo zal het geschreven worden ieder Woord dat gesproken is geworden onder de zalving en door de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH en door het Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH.

En nog een laatste ding, YAHUSHUA's Demon Stompers, IK zal geheimen loslaten die gegeven zijn aan Elisabeth deze dag aan jullie. Dit moet alleen onder jullie gehouden worden. Dit zou met geen ander gedeeld moeten worden. Of het nu een zuster of een broeder is, of een moeder of een vader of jullie eigen kinderen, wat IK jullie geef blijft bij jullie. Wee aan enige Judas die deze Bevelen vanuit de Hemel tarten want het is bedoeld om een zegen aan jullie te zijn, MIJN Gebed Krijgers die de extra mijl gaan. Lang geleden, Elisabeth, vertelde IK jou om de troepen op de muur te vergaderen. IK gaf jullie dromen rug aan rug en het is geplaatst geweest voor vele, vele jaren. Deze nu, YAHUSHUA'S Demon Stompers zijn de troepen op de muur. Zij zijn de wachten. Zij zijn de uitkijkposten. Zij zijn de soldaten van YAHUSHUA HA MASHIACH. Diegenen die blijven, omdat als een Gideon zijn wij ze aan het verwijderen, die op de frontlinie kunnen bllijven zullen weten dat zij de Bruid zijn van YAHUSHUA HA MASHIACH.

Einde van het Woord

Elisabeth: Prijs U ABBA YAHUVEH. Prijs U Geliefde YAHUSHUA. Prijs U Geliefde MAMMA RUACH HA KODESH. Onze MAMMA SHKHINYAH. Onze MAMMA WIJSHEID. Dank U. Dank U. Dank U voor mij te eren met dit Woord. Dank U voor het vereren van ons allen met dit Woord. Wij danken U. Wij prijzen U. Wij aanbidden U. Wij houden van U. Wij aanbidden U. Dank U. Dank U voor de wapenrusting van Éfeze 6. Wij staan in de wapenrusting van Éfeze 6. Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U ABBA YAHUVEH. En Amen.

Niko: Amen. Amen. Amen tot dat.

Adam (& Katherineyah): (vanuit de hal onder) Amen. Amen. Amen!

Elisabeth: Dankje broeder Adam. Prijs YAHUSHUA!

Niko: 23:23 GMT tijd. Amen

Elisabeth: Je had moeten horen al wat Linda Newkirk zei. Oh nee....

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah