Profetie 95

YAHUSHUA ha MASHIACH Zegt,
Pak Uw Wapen Op, IK ben LEVEND!


Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
Sabbat 12 April, 2008
Vrijgegeven op Sabbat 19 April, 2008

Elisabeth biddende in Heilige Tongen en Engels: Dit is de reden waarom, omdat de TROOSTER kwam. YAHUSHUA U liet ons niet alleen, U zond de TROOSTER. De MOEDER van alle moeders. UW eigen zo Hemelse MOEDER. Dank U geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH. Oh dat wij waardig zijn om UW Bruid genoemd te worden. Nooit, nooit zijn wij zelfvoldaan daarin. We zien hoeveel er vallen langs de weg. Houd ons stevig tegen UW borstkas. Laat er niet eens ademruimte zijn voor satan om binnen te komen. Laat ons dichter tot U naderen YAHUSHUA op deze Shabbat dag. Eer ons terwijl wij bidden met UW aanwezigheid. Wij zijn van U. Satan heeft geen claim op ons. Het is allemaal door wat U deed op Golgotha. Dit is waarlijk ons enige wapen dat we hebben in deze wereld. Er is geen ander wapen behalve de Naam en het Bloed en het Lichaam van YAHUSHUA ha MASHIACH. Er is geen ander wapen. Er is niets, niets, niets dat het kwaad in deze wereld kan bestrijden behalve één ding. Dit is waarom U zei om het avondmaal met U te doen. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig. U HEEFT ons op zo'n machtige manier gezegend. Deze Bediening is niet langer in gebrek. Toon ons gewoon wat wij moeten doen ABBA YAHUVEH. Toon ons het land dat we zouden moeten kopen oh ABBA YAHUVEH.

* * * * * * *

Profetisch Woord:

Nu zijn jullie het aan het snappen MIJN Kinderen! Nu zijn jullie aan het snappen waarom IK zei dat dit een wapen is zoals geen ander wapen wanneer jullie het avondmaal tot MIJ doen. De woorden die jij hebt gesproken Elisabeth zijn niet jouw eigen woorden want MIJN Woorden zijn hoger dan alles dat jij ooit zou kunnen bedenken. Iedere keer dat je het avondmaal doet, iedere keer dat je één wordt met MIJ, geef IK jou wel MIJN oren. Geef IK jou wel MIJN ogen. IK spreek voort uit jouw mond. IK besnijd jouw hart als je jouw handen tot MIJ offert om MIJN wil te doen. En jouw voeten tot MIJ zodat IK jou kan leiden in de voetstappen van de Heiligen.

Nu ben je het aan het begrijpen Elisabeth. Oh hoe satan dit haat. Heb IK niet gezegd hoe meer zegen je nodig hebt, hoe meer je bevrijding van de vijand nodig hebt, dit gaat niet gewoon over vergeving, dit gaat over overwinning in alle aspecten van jouw leven. Vertel hen MIJN Kinderen. Vertel hen voor MIJ.

Hoeveel georganiseerde religies zullen slechts een hostie in hun mond duwen? Een droge hostie die niets meer zou kunnen zijn dan piepschuim. Zij vergeten de prijs die IK betaalde. Er is allereerst geen berouw van zonde. Zij drinken van de wijn en zij zeiden woorden van buiten gesproken repetitie. Er wordt geen hart aan MIJ gegeven. En het lef wanneer de een de hostie in de mond duwt van een ander en hij noemt zichzelf een Bisschop. En hij noemt zichzelf de paus. Je kunt dit niet voor een ander doen! Een avondmaal is één op één. Nu spreek IK niet over diegenen die invalide zijn, diegenen die de hulp van anderen nodig hebben om het brood in de mond te duwen of de beker tot de lippen te brengen. Want hun harten zitten op de juiste plek zolang als degene, die het avondmaal aan het geven is, het hart op de juiste plaats heeft. Vertel hen, vertel MIJN schapen. Vertel hen. Neem dit wapen op dat lang verworpen is geweest maar doe het niet met onreine lippen. Doe het niet met een geest die geen bekering heeft. Doe het niet als slechts een ritueel. Woorden geschreven door een andere man. Geef MIJ jullie harten. En IK zal MIJN Woorden voort spreken. Doe het niet terwijl jullie in zonde zijn! Anders zijn jullie verdoemenis tot jezelf aan het drinken! Waar is de vreze? Waar is de vreze?

Hoeveel zie IK en zij vrezen niet langer. Zij blijven in hun zonde. Zij nemen de avondmaal beker met zondige lippen. IK ben getrouw om te vergeven. Maar doe dit nooit met een hart zonder bekering/berouw want jullie zijn alleen verdoemenis aan het drinken. Jullie zijn alleen aan het drinken van vervloekingen. Kom tot MIJ met een hart van berouw. Vraag MIJ om je te vergeven van je zonden. IK ben getrouw en IK ben genadig en slechts één druppel van MIJN Bloed, slechts één druppel van MIJN Bloed kan heel de mensheid redden indien zij MIJ gewoon hadden ontvangen. Slechts één druppel van MIJN Bloed. En kijk hoeveel meer IK gaf. Dit is wat IK wil dat jij hen vertelt. Dit is de nieuwe Boodschap die IK jou geef. Dit is de Boodschap die bedoeld is om voor de wereld te zijn. Dit is het enige wapen die jullie hebben. Vertel hen, “Alzo zegt YAHUSHUA ha MASHIACH,” terwijl jullie de wapens op jullie gericht zien in zoveel verschillende richtingen, hef het enige wapen op dat IK jullie gegeven heb.

Diegenen die MIJ toebehoren. Diegenen die hun leven aan MIJ hebben gegeven. Diegenen die MIJ hebben gevraagd om in hun harten te komen. Diegenen die ernaar streven om MIJ te gehoorzamen. Diegenen die ernaar streven om MIJ te behagen. Diegenen die MIJ aanbidden en MIJ op de eerste plaats zetten in hun leven en hun liefde en in hun huwelijk, hef dit wapen op voor het oog van de vijand. Alleen MIJN Naam en MIJN Bloed, alleen door MIJN Lichaam, kan iemand gered worden! Alleen door het Bloed van YAHUSHUA jullie MASHIACH, kan iemand gered worden! Er is geen naam op deze aardbodem, of in dit universum, waardoor iemand gered kan worden behalve door MIJN Bloed en door de prijs die IK betaalde met MIJN Lichaam, terwijl IK MIJN leven neerlegde.

Geen man nam MIJN leven! Geen man kon MIJ vermoorden! Maar IK gaf het vrijwillig. IK ben het die zei, “Het is volbracht.” IK ben het die MIJN Geest gebood om te verlaten. Maar jullie hebben geen benul wat IK deed gedurende deze tijd. Jullie hebben geen benul want hoewel MIJN Lichaam stierf, stond IK toch op. En IK maakte een schouwspel voor satan, die eens Lucifer genoemd werd en IK liet hem weten en IK liet heel de hel weten, IK ben levend! En IK nam de sleutels van de hel en de dood van zijn handen! En hij kan niemand naar de hel zenden tenzij het deel was van MIJN plan, tenzij hun naam niet wordt gevonden in het LAMS Boek des Levens voor de grondlegging van de wereld.

En IK kan niet één verliezen. IK verlies niet één. Allen, allen, allen wiens namen geschreven worden gevonden in het LAMS Boek des Levens, voor de grondlegging van deze aarde, allen, allen, allen, allen zullen in de Hemel zijn. Degenen wiens namen uitgewist zijn! Zoals zij MIJ verraadden in de Hemel, verraden zij MIJ op aarde. Maar zelfs die naam werd uitgewist voor de grondlegging van deze aarde. Zoals zij MIJ verraadden in de Hemel verraden zij MIJ op aarde. Jullie allen, werk jullie verlossing uit met vreze en beving want jullie ziel weet waar jullie heen zullen gaan. Jullie zijn alleen aan het herhalen wat alreeds gedaan is.

Jullie zien deze predikers vallen langs de weg. Jullie zien hen de schapen en de lammeren verraden. Jullie zien hen een ander evangelie prediken dan dat IK plande. Maar zoals zij MIJ nu verraden, verraadden zij MIJ toen. Want IK vertel jullie iets in Waarheid dat jullie niet wisten en zelfs nu Elisabeth worstel jij om deze Woorden voort te spreken, maar er is niet zoiets als een nieuwe ziel. Want heel de aarde en heel de tijd van de aarde zijn gevuld geweest met oude zielen. Dit is waarom IK het getal der haren op de hoofden van ieder van jullie ken. Dit is waarom IK een ieder van jullie namen ken, hetzij vriend of vijand. Dit is waarom IK weet toen IK MIJN Bruid op aarde koos, IK alreeds weet wie loyaal was in de Hemel. Dit is waarom IK weet, en IK liet Jeremiah weten toen hij gevormd werd in zijn moeders baarmoeder, toen iedere dag van zijn leven uitgestippeld werd, dat IK wist dat IK hem als een Profeet had gewijd omdat IK wist wie IK kan vertrouwen.

Pas op! Pas op! Pas op! Pas op! Pas op oh schapen en lammeren van MIJ, voor diegenen die zichzelf opblazen met faam en fortuin en jullie luchtgolven vullen. Pas op! Pas op! Pas op! Pas op voor diegenen die de Boodschap der bekering weigeren te prediken, die niet het leven der bekering leven, die weigeren om een leven van Heiligheid te leven, die de zondaars weigeren te waarschuwen voor zonde. Pas op! Pas op! Pas op! Pas op, oh schapen en lammeren! Want dezen zijn niet de MIJNE en zoals zij MIJ voorheen verraadden, verraadden zij MIJ nu opnieuw! Oh pastors der hebzucht, jullie weten dat jullie niet aan MIJ toebehoren. Jullie zijn een farce! Jullie zijn een nep! MIJN GEEST is NIET in jullie! IK heb de namen voorheen genoemd door deze Bediening heen! En er zijn er zoveel meer die IK niet genoemd heb. Maar kijk naar hen oh schapen en lammeren. Hebben zij hun ziel verkocht zoals een ordinaire hoer om gewoon de belastingvrijstelling te krijgen? Pas op, MIJN schapen en lammeren, voor diegenen die proberen om alle religies samen te brengen als één! Voor de Eén Wereld Religie! Er is slechts één YAH. Jullie hebben slechts EEN SCHEPPER. YAHUVEH is ZIJN Naam. Anderen spreken het uit als YAHWEH. Maar er is slechts EEN. Er is slechts EEN MASHIACH. MIJN Naam is YAHUSHUA. Noem MIJ YAHSHUA. Maar neem niet de Naam YAH eruit en denk dat jullie aan het horen zijn van MIJN Geest.

Jullie die jezelf Messiaanse Joden noemen, zoveel dingen hebben jullie goed maar waar jullie compromis sluiten en jullie niet langer MIJN licht hebben, jullie hebben de Naam YAH uit MIJN Naam gehaald om de Orthodoxe Joden tot rust te brengen want zij kennen de Naam van de SCHEPPER. Zij geloven de leugens van de Rabbi's. Maar lees jullie eigen Thora. Lees de Bijbel. Hoeveel malen is het geschreven, “In MIJN Naam, zult gij duivels uitdrijven. In MIJN Naam, zult gij handen leggen op de zieken,” alleen in MIJN Naam. Zegt jullie Bijbel dit niet?

En in de Thora, in de Tanakh hoeveel malen zegt het, “In YAHUVEH's Naam”? Wat zullen jullie doen met Psalm 91 jullie Orthodoxe Joden? Jullie lezen zo getrouw de Thora en de Tanakh maar jullie nemen de kracht weg wanneer jullie de Naam van jullie SCHEPPER, jullie BESCHERMER niet zeggen. En jullie hebben geen bescherming wanneer jullie MIJN Lichaam en MIJN Bloed niet ontvangen want IK ben de enige geboren Zoon van ABBA YAHUVEH. IK ben de enige geboren Zoon en MIJN MOEDER wordt de RUACH ha KODESH genoemd. ZIJ is de MOEDER der WIJSHEID.

De tijd is zo kort nu. De lammeren worden plotseling schapen. IK giet MIJN Waarheid voort. IK voed hen op want er is geen tijd om voor lang baby's te blijven. IK eis Heiligheid meer dan ooit te voren want boosaardigheid raast overal rondt. IK kijk voor de sprankeling van edelstenen wanneer IK en MIJN Vader neer kijken op deze aarde. Zie, diegenen die MIJ toebehoren, zij sprankelen als de felst schijnende edelsteen, terwijl MIJN licht op hen neer schijnt. Maar waarlijk jullie zitten in en zijn omringt met de uitwerpselen der mensheid. En IK kijk voor de sprankeling en de edelstenen en IK weet precies waar zij zijn en zelfs vanuit de Hemel kan IK de meest kostbare van MIJN juwelen aanschouwen. Dat is een ieder van jullie die MIJ op de eerste plaats zetten in jullie leven en jullie liefde, die ernaar streven om te gehoorzamen ten koste van alles. Die satan berispen en hem laten weten dat hij geen deel aan jullie zal hebben. Jullie zijn MIJN kostbare juwelen.

Oh de stank, de stank, de stank die vanuit de aarde komt! Oh de stank, de stank, de stank van de mensheid, omringt door onmenselijkheid! Zelfs MIJN eigen Heilige engelen roepen uit, “Kunnen wij nog niet vertrekken?” Maar zij zijn daar gezonden om diegenen te beschermen wiens namen geschreven worden gevonden in het Lams Boek des Levens.

Sommigen van jullie hebben jullie grootste gevechten in jullie eigen huizen. Jullie kunnen het met jullie echtgenoot op iedere manier vinden behalve wanneer het aankomt op de Waarheid van wat IK zeg. Dit is jullie beproeving. Dit is jullie verdrukking. Wie zullen jullie meer liefhebben? Wie verlangen jullie meer te behagen? Wie zullen jullie gehoorzamen? Zullen jullie luisteren naar de woorden die zij zeggen? Of zullen jullie de Woorden gehoorzamen die IK zeg? Wat is de prijs van jullie ziel? Want indien jullie deze beslissing nu niet kunnen nemen, garandeer IK jullie, zullen jullie de juiste beslissing niet nemen in de Grote Verdrukking die komt. Dit is jullie ziel. Welke vrouw, welke man is jullie ziel waard? IK gaf MIJN Lichaam en MIJN Bloed. IK herrees vanuit de dood voor allen om te zien dat satan geen overwinning had over MIJ. Zodat jullie niet langer ongelijk verbonden zouden zijn.

Dit zijn de Woorden die IK jou laat zeggen deze dag. Je zei, “Geef mij iets om UW schapen en lammeren te voeden.” Elisabeth dit is wat IK wil dat je zegt. Dit is wat IK wil dat je schrijft. Dit is wat opgeschreven zou moeten worden door Kathrynyah. YAHUSHUA's Demon Stompers, oh MIJN kostbare Kleintjes, Bemiddelings Gebedskrijgers, Heilig voor MIJ! Oh jullie worstelen zoals geen ander. Verleidingen komen tot jullie van links en van rechts. Maar jullie weten om de Eféziërs 6 wapenrusting aan te doen. Jullie weten om voort te staan in MIJN Naam door MIJN Bloed heen. Dit is een Bediening die IK jullie heb gegeven om machtige gebedskrijgers te zijn! Schilddragers om Amightywind Bediening te dekken, om Elisabeth en Niko te dekken, om elkaar te dekken in Waarheid.

Doorwinterde krijgers kom voort! Sluit jullie aan bij hen in de gevechtslinie. MIJN Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH kom voort! Sluit je aan bij ons in de gevechtslinie! Wat er is overwinning daar. Hoe meer jullie bevrijding nodig hebben, hoe meer jullie zegen nodig hebben, hoe meer jullie genezing nodig hebben, hoe meer jullie vergeving nodig hebben… hoe meer, hoe meer, hoe meer, verwerp niet jullie enige wapen, dat wat jullie avondmaal noemen. En IK vertel jullie dit, neem het niet met een zondige mond, een zondig hart, toon berouw voordat jullie dit doen en berouw is niet slechts woorden die uit jullie lippen voortkomen. Berouw is het wegkeren van wat jullie weten dat boosaardig is! Want IK ben getrouw en IK ben waarachtig en als jullie je hart aan MIJ geven en jullie dit berouw voor MIJ neerleggen, zal IK jullie vergeven. En voor diegenen van jullie die aan het luisteren zijn en dit aan het lezen, jullie hebben nog niet jullie leven aan MIJ gegeven maar jullie komen hier en jullie lezen de Woorden die IK voort spreek vanuit deze Profetische Dienstmaagd, IK herinner jullie hieraan, wacht niet om perfectioneerd te worden. Wacht niet totdat jullie denken, “Oh nu ben ik Heilig.” Want het kan niet zoals dat gebeuren.

Eerst accepteren jullie MIJ als jullie MASHIACH. Eerst vragen jullie vergeving voor jullie zonden. Eerst vragen jullie MIJ om MIJN leven binnenin jullie te leven, om de boosaardige verlangens in jullie weg te nemen, om jullie te wassen met MIJN vergoten Bloed en dan zal IK jullie opschonen. Het is als een baby die geboren wordt. Wanneer die baby op het eerst eruit komt is het bedekt met de lichaamsvloeistoffen van de moeder. Het moet eraf gewassen worden. Het moet een klap gegeven worden om te ademen. Adem oh kleintje, kom tot MIJ. Laat MIJ jou de zonden van deze wereld eraf wassen. IK tuchtig diegenen die IK liefheb zodat jullie in MIJ kunnen ademen, zodat MIJN Geest binnenin jullie kan leven, zodat de RUACH ha KODESH binnenin jullie kan leven.

MIJN kostbare, kostbare, kostbaren. IK verlang, IK verlang, IK verlang om jullie te bevrijden. Sta deze wereld niet, niet, niet toe om jullie te vertellen dat er niet iets is als zonde want zondaren kunnen het Koninkrijk der Hemelen niet beërven. Maar vergeven zondaren kunnen dat wel. Kom tot MIJ jullie allen die vermoeid en zwaar beladen zijn met de rouw en de lasten en de zonden van deze wereld. Geef ze aan MIJ want IK zal jullie rust geven. Dit zijn de Woorden Elisabeth die IK jou laat zeggen deze dag, op deze Shabbat.

Vertel hen dat de Tien Geboden nog steeds staan. Geschreven door ABBA YAHUVEH's eigen vurige hand. Zij werden geschreven op een tablet van steen, niet geschreven op een papiertje of boekrol om gewist of veranderd te worden. Wat toen zonde is, is zonde nu. En pas op voor enige leider die jullie iets anders vertelt. IK heb meer te zeggen maar het zal zijn op een andere dag want de Heiligen zullen Heiliger worden en de onheilige zullen onheiliger worden, en de wie is wie in Hollywood is waarlijk de wie is wie in de Hel. Imiteer de wegen van deze wereld niet want hoewel jullie in deze wereld zijn, zouden jullie geen deel van deze wereld moeten zijn.

IK heb meer te zeggen maar de Woorden die IK te zeggen heb zullen niet voor de wereld zijn om te horen. Het is voor jullie vijven. Oh MIJN geliefde kleintjes, jullie hebben een Pascha nodig. Diegenen die deze Woorden lezen, diegenen die deze Woorden zullen horen, jullie hebben een Pascha nodig. Jullie hebben bevrijding nodig van jullie lasten, van jullie vijanden. Het maakt niet uit hoe nederig van een Pascha dat jullie doen, doe het gewoon. Erken gewoon het feit dat jullie een Pascha nodig hebben. Jullie hebben een nieuw begin nodig. Jullie hebben wonderen vanuit de Hemel nodig. Jullie hebben bevrijding nodig van de vijands handen want IK waarschuw jullie hiervoor, jullie ergste vijanden zijn jullie eigen regeringen en jullie eigen land. IK waarschuw jullie hiervoor. Amerika, jij bent verdoemd. IK profeteerde het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw! Dus Amerika, IK ga jou een leider geven naar jouw eigen hart. Jij bent een pestkop. Jij bent brutaal. Jij was eens zo gezegend en nu ben je als een vervloeking tot MIJ en allen die volgen in Amerika's voetstappen, al jullie naties, IK spreek door deze Profetische Dienstmaagd heen, zo zullen jullie ook een vervloeking tot MIJ zijn. Zo zijn jullie een vervloeking tot MIJ. IK waarschuwde jou Canada, volg niet in de voetstappen van jouw zus. Maar je verkocht jezelf, de regering van Canada, oh Canadezen, voor de prijs van goud, dat zelf verkocht is. Nu omarmen jullie immoraliteit, en omarmen jullie de geest van atheïsme.

Oh Engeland, oh Verenigd Koninkrijk, er is niets verenigd aan jou. Eens stond jij voor moraliteit, er is niets meer dat moraliteit is aan jou. Van alles walg IK, dat jullie je politici toestaan om te omarmen.

Jullie Heiligen die in Amerika zitten en zeggen dat er voor de eerste keer niemand is om voor te stemmen, IK gaf jullie alreeds de enige kandidaat die stond voor moraliteit en Ron Paul is zijn naam. Dus zelfs hoewel, jullie stem niet geteld zal worden, werp jullie stem in de Hemel. Schrijf jullie stem op aarde voor diegenen van jullie die dat kunnen. IK ken jullie hart. Maar sluit geen compromis. Obama is een gruwel tot MIJ. IK heb dit eens gezegd, IK zal het opnieuw zeggen.

John McCain is de zoon van Caïn. IK zei het eens, IK zal het opnieuw zeggen. Hillary Clinton, jouw ziel is zo zwart als zwart kan zijn. Er is geen minder kwaad dat voor het presidentschap gaat. Jullie allen zijn kwaadaardig in MIJN ogen. En de enige hoop die er was, zal de media niet eens aandacht aan geven. Jullie zien IK heb altijd een goed volk en zij zijn de verborgenen. Oh hoe weinig Rechter Roy Moores heb IK want zij zullen zich niet uitspreken zoals hij dat doet. Amerika, hoe anders zou het zijn geweest indien degene die jullie Rechter Roy Moore noemen, jullie president zou zijn geweest maar er is geen verlangen meer naar moraliteit of Heiligheid en het gaat van de ene natie tot de volgende!

IK profeteerde door deze Dienstmaag van MIJ heen, wat in de minderheid was, zou in de meerderheid zijn indien jullie niet tegen deze zonde vochten en kijk nu naar de geest der homoseksualiteit, waar heeft het niet geïnfiltreerd omdat jullie een leugen geloofden. Lang geleden vertelde IK deze Dienstmaagd van MIJ, in het begin was het Adam en Eva, het was nooit Adam en Stefan. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, nooit had dit zo moeten zijn en dus zal de kokende zwarte bloed plaag losgelaten worden. Jullie hebben niet veel langer nu. Al diegenen die de geest der homoseksualiteit goedkeuren of die zwijgzaam zijn gebleven en zeiden, “Laat hen gewoon hun eigen ding doen.” Jullie zullen een plaag lijden zoals geen ander! Diegenen die deelnemen aan deze gruweldaad tegen MIJ, jullie zullen lijden zoals geen ander! En diegenen van jullie die weten dat het verkeerd is, zelfs indien jullie niet tot MIJ toebehoren, van deze zonde, zijn jullie gevlucht en dit zal niet op jullie neerkomen. Spreek nu uit! Nu jullie nog een stem hebben! Jullie pastors die de homoseksuelen hebben omhelsd zodat jullie hen niet zouden hoeven te confronteren, wacht en zie wat IK tegen jullie zal doen want jullie zullen in dezelfde plaag delen!

Diegenen die aborties hebben omarmd, er niet tegen uitgesproken hebben, pastors, jullie die jezelf leiders noemen en geen leiders van MIJ zijn, jullie zullen de pijnnnn voelen van die baby. Jullie zullen hun geschreeuw horen in jullie oren tot in alle eeuwigheid terwijl het voelt alsof jullie eigen huid gekookt wordt met die saline oplossing. Het zal voelen alsof jullie lichaam uit elkaar en doorgescheurd wordt. Jullie eigen hoofden zullen aanvoelen alsof ze eraf gesneden worden. Jullie hebben geen benul wat IK met jullie zal doen! Jullie moeders die jullie baby's aborteren, jullie hebben geen excuus voor MIJ indien jullie geen berouw tonen van deze wandaad. Het bloed zal nooit van jullie hand afkomen! Want het geschreeuw van de ongeborenen echoën in de oren van de Hemel en hoewel zij veilig naar huis worden genomen, willen zij toch oordeel daar beneden! Dit is waarvan in gedeelte gesproken is wanneer jullie in de Bijbel lezen dat de zielen onder het altaar Oordeel willen en zij roepen uit en zij zeggen, “Hoeveel langer? Hoeveel langer? “ (Openbaring 6:10) Dezen zijn niet slechts de martelaren die hun leven voor MIJ neerlegden, dezen zijn de ongeborenen die geboren zouden zijn geweest die Heilig voor MIJ zouden zijn geweest. Dit is wat IK jullie in het geheim vertel dat andere profeten niet spreken. Dit is jullie frisse manna vanuit de Hemel. Nu kauw op wat IK gezegd heb deze dag.

En jullie allen, jullie allen, jullie allen die aan het luisteren zijn, jullie allen, jullie allen, jullie allen die dit ontvangen, vergeet niet dat jullie een Pascha nodig hebben en voor zovele van jullie, indien jullie slechts het meest nederige kunnen doen zal IK het eren terwijl een volgend Pascha nadert.

Jullie georganiseerde kerken, IK lach om jullie. Jullie hebben mijn wederopstanding voor het Pascha. Dwaze, dwaze mensgemaakte religies. Dwaze, dwaze mensgemaakte religies, hoeveel zielen zijn er naar de hel genomen door jullie? Maar niet één verlies IK wiens namen geschreven worden gevonden in het LAMS Boek des Levens, opnieuw zeg IK, voor de grondlegging van deze aarde.

Geen andere planeet heeft een REDDER nodig behalve één, de planeet waarop Lucifer neergeworpen werd. Denk erover na, want jullie wandelen bovenop de hel. Denk erover na. Terwijl satan ernaar streeft om aarde zoveel mogelijk als hel te maken dat hij kan, om jullie te vormen in zijn beeld. Denk erover na. En prijs MIJ, want indien IK die prijs niet had gegeven op Golgotha, waar zouden jullie zijn geweest?

Voor diegenen van jullie die deze Bediening waar IK uit voort spreek niet hebben geschreven , jullie hebben geweten, jullie hebben geleerd, jullie hebben de Woorden ontvangen die IK heb gesproken, jullie levens zijn verandert! Jullie verlangen Heiligheid daar waar jullie normaal gesproken zonde verlangen, waar zijn jullie op aan het wachten? Waarom hebben jullie jezelf niet geïntroduceerd? Waarom zijn jullie geen deel geworden van de Heilige krijgers op de muur? Zei IK niet lang geleden, door deze Ringmaiden van MIJ heen, “Er zijn geen eenzame boswachters meer”. Jullie hebben elkaar nodig. Geloof MIJ. Satans bruid is compleet. Jullie kunnen gaan van het ene eind van de wereld tot aan het andere eind van deze wereld en jullie kunnen hen vinden. Zij zijn overal verspreid, zijn netwerken. IK gebruik deze Bediening om MIJN Heilige Bruid samen te verzamelen want zij zijn Heilig voor MIJN aangezicht. Waar zijn jullie op aan het wachten? Oh jullie zeggen, “Ik schreef hen een keer, zij schreven mij niet terug.” Zie IK ben het bij aan het houden. Waar zijn jullie op aan het wachten?

Einde van het Woord

Elisabeth: Dank U YAHUSUA. Dank U. Wat is de datum vandaag?

Niko: 12 April. Begon om 14:40 uur. Eindigde op 15:40 uur.

Elisabeth: Wow, het is Shabbat! Zaterdag, in de middag en ik was aan het bidden met mijn man. Ik werd wakker biddende en ik wist dat er een Woord aankwam en ik bleef wachten en wachten en wachten voor het Woord en ik berispte de duivel en prees YAHUSHUA en toen gaf HIJ mij plotseling het Woord, “Gehoorzaam MIJ, en doe het avondmaal.” We kwamen er nog niet eens aan toe om avondmaal te doen, mijn echtgenoot had het in zijn handen en de Woorden kwamen voort! Dus kon ik het horen en het is alles dat het was en dat is hoe het begon. Totaal onverwacht. En wij prijzen U YAHUSHUA ha MASHIACH en op deze datum heeft U UW schapen en lammeren gevoed. Ik weet dat de schapen en lammeren zo lang zonder zijn gegaan en ik weet dat zij een Woord nodig hadden en ik was ervoor aan het bidden en totdat wij gehoorzaamden en wij dat avondmaal brood en wijn in onze hand pakten, sprak HIJ niet door mij heen en dat is een les in gehoorzaamheid. Dat is alles dat ik te zeggen heb. Terwijl we uitkijken naar onze Pascha Dag die zal zijn zoals geen andere Pascha voorheen, in de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH. Amen. Wil je iets toevoegen?

Niko: Amen.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah