Profetie 96

Het Jubeljaar, YAHUVEH Zegt,
Werp Uw Dode Gewicht Af!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
door Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
3 Mei, 2008

Uitleg van Elisabeth over hoe Profetie 96 voort kwam:

Deze Profetie kwam voort door de zalving van gebed bemiddeling en hard werken toen ik bad met mijn geliefde man voor een Heilige man genaamd Doug, die ons had geschreven en gevraagd voor gebed omdat hij hongerig ging omdat hij geen $80,000 kon betalen aan schuld dat opgelegd was door de ziekte van zijn vrouw, hetwelk uiteindelijk eindigde en zij ging naar de Hemel. YAHUVEH zegt dat dit woord ook voor al diegenen zijn die ook verpletterende schulden aan het dragen zijn met geen manier om het terug te betalen. Wij kennen de financiële situatie niet van iedereen die dit Profetisch Woord zal lezen maar YAHUVEH weet dat wel. En als u YAHUVEH's stem hoort spreken tot uw hart met dit Woord dan is dit ook voor u. Gehoorzaam alstublieft wat YAHUVEH zegt en zie de wonderen die HIJ zal doen voor u, als u gehoorzaamt. YAH heeft ons dit geleerd, als wij ons deel zullen doen, zal YAH ZIJN deel doen.

Op Audio Tape:

Niko: 3 Mei, 2008 10.00 uur


Elisabeth: We kregen een brief van Doug die Katherineyah zond en ik heb hem nooit geschreven maar iedere keer dat zijn brieven worden geschreven aan mij of als ik zijn brieven lees, huil ik. En vandaag las ik zijn brief en ik begon gewoon pijn te voelen in de diepte van mijn maag en zo'n treur omdat Doug zoveel lief wordt gehad door YAHUSHUA HA MASHIACH. En HIJ (YAHUSHUA) vertelde mij om te bemiddelen en te bidden voor hem omdat hij niet sterk genoeg is om te bidden op de manier waarop ik ga bidden. Het vereist zoveel van zijn kracht en dan zeg ik tegen YAHUVEH, omdat ik me niet goed genoeg heb gevoeld, ben ik sterk genoeg om dit te doen? Maar ik weet dat ik het ben anders zou HIJ mij dit niet aan het vertellen zijn om te doen en het is op de Sabbat Dag. Het is toevallig mijn mans en mijn gedenkdag. (whew....diepe zucht...)

Elisabeth spreekt in Heilige tongen....

Geliefde ABBA YAHUVEH, Geliefde YAHUSHUA HA MASHIACH, deze man heeft een Woord nodig. Hij heeft een Woord ter bemoediging nodig. Hij heeft aanwijzing nodig. Laat mij niet een woord uit mijn vlees spreken. Ik plons mijn lippen in het vergoten Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. Ik vraag dat alleen UW Woorden voort komen...spreekt in Heilige Tongen....

Oh wij bemiddelen nu. We komen nu tussenbeide in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH voor onze broeder Doug, die zoveel van U houdt, die alleen wilt weten wat zijn volgende stap zou moeten zijn....spreekt in tongen....Wat is het dat U wilt zeggen tegen UW zoon? Wat is het dat U wilt zeggen Geliefde YAHUSHUA HA MASHIACH. Wat is het dat U wilt zeggen Geliefde ABBA YAHUVEH tegen UW zoon? Wat is het dat U wilt zeggen IMMAYAH, RUACH HA KODESH, tegen UW zoon? Gebruik mijn lippen...ik wacht nu. Ik wacht nu....oh hallelujah ABBA YAHUVEH...laat niet één woord vanuit mijn vlees voort komen, alleen de Woorden vanuit de Hemel. Ik smeek U in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, want mijn woorden van het vlees kunnen deze man niet helpen, hij moet Woorden hebben vanuit de Hemel, vanuit de Troon van YAHUVEH en YAHUSHUA en MAMMA IMMAYAH, onze MAMMA RUACH HA KODESH.

Profetisch Woord Begint:

MIJN Geliefde Zoon, leg het grote gewicht dat je draagt naast je neer. Werp het lijk van jouw rug af. Want hoewel jouw vrouw in de Hemel is met MIJ, heb jij een lading gedragen die vergeleken wordt met het dragen van haar lijk op jouw rug 24 uur per dag. Dood gewicht, dood gewicht van rekeningen die lang voorbij zijn. Dit is de dag die IK bepaal als jouw jubeljaar. Dit is de dag waarop IK jou vertel om dat gewicht te nemen van alle schulden die je hebt en om de mens gemaakte wetten te gebruiken van faillissement hetwelk slechts een vervalsing is van wat IK het had genoemd om te zijn.

Stel jezelf dit voor en vraag jezelf af of jij een lijk op jouw rug wilt dragen 24 uur per dag? Het heeft effect gehad op jouw gezondheid tot het punt dat het slechts MIJN wonder is dat jij nog steeds leeft maar jij leeft voor MIJN Glorie. IK vergeef jou voor het denken dat je de dingen moet doen op de manier van de mensen. Het is niet MIJN verlangen dat deze rekeningen betaald worden. IK spreek niet over jouw hypotheek, IK ben aan het spreken over jouw schulden van het verleden die waren opgelopen gedurende de tijd dat jouw vrouw nog steeds op deze aarde was.

MIJN hart is zo aangeraakt door de liefde, de liefde die jij hebt voor MIJ, de liefde die jij hebt voor jouw vrouw, voor alles dat je doet voor anderen, MIJN hart is zo aangeraakt dat IK het hart van deze Profeet aanraakte die nu spreekt en IK huil door haar heen en IK werk door haar. Werp dat lijk aan de kant. Draag niet langer dit dode gewicht want jij bent hen niets schuldig, want zij zijn een kuil van rovers die niet eens hun eigen schulden kunnen betalen en toch proberen zij jou droog te zuigen van jouw bloed zoals een bloedzuiger.

Dit is wat IK denk van deze credit card bedrijven. Dit is wat IK denk van deze schuldeisers. Ziekenhuizen die hun prijzen zo hoog heffen dat zelfs wanneer een persoon leeft, door de verpletterende schuld sterven zij iedere dag.

Bloedzuigers! Gieren! Vampiers, dat is wat deze financiële instituten zijn. Hypothecaire bedrijven zullen neer komen! Zij zullen in vernietiging liggen voor het beslag leggen op huizen zonder enige genade. MIJN Toorn zullen zij voelen en zij zelf zullen dakloos zijn! Want zij zullen oogsten wat zij hebben gezaaid.

IK hou van jou MIJN zoon. Oh luister alsjeblieft deze dag. Het was geen ongelukje dat IK deze Profeet zond op deze manier. IK geef deze Ringmaiden niet een Woord voor iedereen. Want zij zou niet de fysieke kracht hebben om dat te doen, maar omdat je om niets vroeg, zegen IK jou deze dag. Je vroeg om MIJN gezicht te zien. In plaats daarvan geef IK jou dit Woord voor want je kunt niet kijken naar het gezicht van YAHUVEH en leven, maar je kunt op het gezicht neerkijken dat MIJN ZOON is. Vraag om het gezicht van YAHUSHUA te zien. Op een dag en het is niet ver hier vandaan, zul je MIJN gezicht aanschouwen, en jouw beloningen zullen jou volgen naar de Hemel.

En jij zult herenigd worden met jouw vrouw. Maar op dit moment heb IK werk voor jou om te doen. Dus op deze Sabbat Dag, geef IK jou een antwoord op jouw gebeden, en IK bevrijd jou van jouw schuld op een andere manier als je gewoon zult gehoorzamen, en ter ere van de liefde die jij en jouw vrouw deelden raakte IK het hart van DEZE Dienstmaagd op deze speciale herdenkingsdag.

MIJN geliefde zoon, er is één laatste ding dat IK te zeggen heb. Jij moet een nieuwe regel maken, "Wat betreft mij en mijn huis, wij zullen YAHUVEH en YAHUSHUA dienen." Op iedereen die onder jouw dak slaapt, moet deze regel toegepast worden. Zij doen het ofwel op MIJN manier, en jij vertelt hen dat dit MIJN regel is, jouw ABBA YAHUVEH, of zij worden eruit getrapt om op de snelweg van de wereld te reizen. Herinner dat jou naam niet YAH is. Jij kunt slechts doen hetgeen dat IK jou vertel om te doen. Neem niet enige last aan tenzij jij weet dat IK die last op jou heb geplaatst. En dan neem je de last en laat je het achter aan het kruis. Probeer niet om ook maar iets meer te dragen want jij bent aan het reizen geweest en hebt lasten gedragen die IK niet op jou heb geplaatst voor veel te lang. Jij weet alreeds en jij zult weten, als je deze Woorden tot MIJ neemt in gebed, precies waar IK over spreek. Jij bent MIJN kostbare zoon. Nu kus IK jouw wenkbrauw. En IK beëindig dit met Woorden van MIJN liefde. Sta op MIJN Woord want het kan niet liegen. Terwijl je vertoeft in MIJN Woord, vertoef IK in jou.

Einde van het Woord

Na dit Woord, zei YAHUVEH tegen Elisabeth, "Voeg dit Woord toe aan de lijst van jouw Profetieën. Dit is niet slechts voor één iemand. Dit is voor al diegenen die het dode gewicht aan het dragen zijn van verpletterende schuld.

YAHUSHUA HA MASHIACH begon ZIJN bediening met een duidelijke referentie naar het Jubeljaar. In de synagoge van Nazareth las hij deze woorden vanuit Jesaja: "De Geest des Heeren YAHUVEH is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN." (Jesaja 61: 1-2 en Lukas 4: 18-19).

Hij sprak over vrijheid tegen de gevangenen en het loslaten van de verdrukten en het verkondigen van het jaar van YAH's gunst. Welk ander jaar kon dit betekenen behalve het jubeljaar? Na het te verkondigen ging hij door met het brengen van bevrijding van zonde, ziekte en satan aan de menigten van diegenen die gebonden en gepijnigd waren. Dit alles culmineerde in zijn eigen bevrijding van de kettingen des doods, en 50 dagen later de bevrijding van zijn volgelingen van alle vrees op de glorieuze dag van Pinksteren. Zij op hun beurt verkondigden bevrijding en vrijlating aan gevangenen waar zij ook gingen.

In het jaar van 2008 heeft de economie iedereen hard geraakt behalve de ultra rijken. Werkloosheid, beslaglegging, kiezen tussen het afbetalen van schulden of het zetten van eten op uw tafel en het betalen voor beschutting en benzine, heeft zelfs veroorzaakt dat de Amerikanen nederig worden. Hongersnood is aan het zwiepen over naties en landen en IK zou jullie graag willen vertellen dat het beter zal worden maar de bijbel kan niet liegen. Op dit moment is het mens gemaakte hongersnood, hebzucht, olie bedrijven en zelfs de Amerikaanse President, George Bush die een show opzet dat hij er iets om geeft dat Exxon miljarden dollars heeft aan voordeel, en toch sinds de hoofd investeringen van de Bush familie olie zijn, kunnen zij de hele weg lachen naar de bank.

YAHUVEH doet niets zonder eerst de profeten te waarschuwen en MIJ werden profetieën gegeven om de wereld vele verschillende keren te waarschuwen. Dit is nog niet YAHUVEH's toorn die de tekorten aan voedsel veroorzaakt, het is de onmenselijkheid van de mens tegen de mens, de rijken die prijzen manipuleren om de populatie af te laten nemen zodat de rijken aan niets een tekort zullen hebben. Boeren worden betaald in Amerika om geen kroppen te planten. Koren wordt gebruikt voor de rijken om geld te sparen met hun hybridische voertuigen, in plaats van dat koren miljoenen uithongerende mensen konden voeden. De rijken zoals Donald trump heeft faillissement gebruikt om zijn rijkdom te manipuleren en alleen rijker te worden, net zoals vliegtuig maatschappijen, en bedrijven. Hoe dan ook, het zijn de ordinaire mensen die aan het kiezen zijn tussen eten en het betalen van hun schulden.

Deze profetie is niet voor iedereen, als u geen probleem heeft om uw schulden af te betalen en niet aan het lijden bent, dan is deze profetie niet voor u bedoeld. Hoe dan ook, als u aan het lijden bent en gevangen gehouden wordt door bedreigingen van de schuldeisers, dan weet gewoon dat YAHUVEH uw gebeden heeft gehoord en uw tranen heeft gezien, en HIJ zalfde mij om dit woord voort te spreken. Laat mij alstublieft weten of dit u zegent, schrijf en vertel ons of u YAHUVEH's stem u toestemming hoorde geven om mensgemaakte wetten te gebruiken om u vrij te zetten van de schulden die u aan het verpletteren zijn.

Het concept van faillissement is een armzalige vervalsing en het is de duivel die zeker maakt samen met faillissement, dat mensen zich beschaamd voelen en een mislukking. Hoe dan ook, onthoud dat satan altijd het echte vervalst. De vrijheid van schuld stamt af van het bijbelse idee van het Jubeljaar, het 50e jaar. In het Jubeljaar zoals geciteerd wordt in Leviticus, diegenen die tot slaaf gemaakt zijn door schulden zijn bevrijden, landen verloren doordat schuld wedergekeerd wordt.

Ik vind het geen toeval dat deze profetische boodschap komt gedurende het aftellen van de zandloper terwijl wij aftellen tot de dag van Pinksteren toen de discipelen werden gevuld met tekens, wonderen en krachten, terwijl de Kostbare RUACH ha KODESH hen vulde in de bovenkamer. Als u een Jubeljaar nodig heeft waar u vrij bent van de schulden die u aan het verpletteren zijn, dan claim dit woord van YAHUVEH alsof het van u is. Er is geen schaamte hierin, want zelfs de schuldeisers zulk als banken, credit card bedrijven, hypothecaire bedrijven, en zelfs de Regeringen van verscheidene landen inclusief Amerika, moesten meer geld lenen omdat zij niet hun schulden konden betalen. Toch komen dezelfde mensen de doorsnee persoon achterna met hun hoog geprezen advocaten en bedreigingen, geen genade tonende. YAHUVEH is niet behaagd en ik heb medelijden met de rijken wanneer HIJ oordeel op hen neer zendt, het zal een wraak zijn zoals geen ander en de schoen zal aan de andere voet zijn.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah