Profetie 97

Het Wildvuur in Afrika zal doorgaan!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
door Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
9 Mei, 2008
Uitgegeven op 3 Juni, 2008

Woord beschouwende over Nico Arnold

Korte uitleg over wie Nico Arnold is:
Nico Arnold schreef deze Bediening aan het eind van Januari 2007 en bood zijn diensten aan met de Bediening websites. Hij zei dat hij een gelover was en leerde de waarheden op Amightywind. Wij waren aarzelend om Nico te laten werken aan de sites, omdat we totaal niet wisten wie hij werkelijk was, zo wij namen het in gebed en YAH vertelde ons dat wij hem konden vertrouwen. YAHUVEH zei dat het niet toevallig was dat Nico dezelfde naam had als Elisabeth's echtgenoot Niko. Dus Nico begon samen te werken met onze Web Manager Coenrad in Zuid-Afrika. Nico is een computer web ontwikkelaar en hij was gekozen door YAH om de almightywind bediening site te herontwerpen.

Nico en Coenrad zetten een website samen op en plaatste het op het internet in Zuid-Afrika welk Amightywind Bediening site promootte en was daar naar gelinkt, maar nu heeft Nico de Zuid-Afrikaanse site ervan afgehaald, wanneer hij Coenrad niet kon overhalen om deze Bediening te verlaten. Nico deed ook een voorprogammerings ontwerp voor de Almightywind site en we gaven hem wat veranderingen dat gedaan moest worden voor het nieuwe ontwerp, maar hij maakte het werk nooit af wat hem gegeven was.

Hij begon naar websites te gaan die van de vijanden van de waarheid waren en deze bediening, ook al wist hij dat deze bediening niets anders dan de waarheid leerde, liet hij de vijand binnen en dat opened de deur voor velen andere demonische geesten die hem aanvielen en nu IS hij een vijand van de waarheid en deze bediening. Enkele maanden geleden emailed Nico ons en zei dat hij niet langer de tijd had om de nieuwe bediening site te doen. In feite zijn hier zijn 2 emails naar ons.

Nico Arnold schreef aan het eind van December 2007.

Hallo Katherine:
Hoe gaat het met jou? Ik hoop dat alles buitengewoon goed gaat daar. Op het moment ben ik op vakantie en niet zo vaak online meer zoals ik eerst was, dus sorry voor deze late reactie. Zou jij en alle YAHUSHUA'S Demon Stompers mij alsjeblieft kunnen excuseren van deze gebeds groep, ik heb een nieuwe onderneming gaande en ik kan niet mijn volle uur vervullen per dag. Ik zou nog steeds ieder van jullie in mijn gebeden opnemen. Dank jullie wel voor alles wat jullie mij hadden geleerd en voor de openbaringen die naar mij zijn gebracht via deze bediening en de profetieen. Ik hoop dat wij allen spoedig op een dag in de hemel ontmoeten en dat de Heer YAHWEH jullie allen verfijnd zal zegenen!! Al het beste in Yahishau's (YAHUSHUA's) name!

Je vriend
Nico Arnold

Katherine schreef hem deze mail terug.

----- Orginele Boodschap -----
Van: Katherine
Aan: Nico Arnold
Verzonden: Vrijdag, December 28, 2007 8:13 PM
Onderwerp: Re: Nieuwe woord van MOMMA

Hi Nico,
Bedankt voor mij te informeren over de dingen van jou. Ben je nog steeds aan het werk met almightywind? Ik herinner mij het lezen van een Profetisch Woord die zei dat jij een “tussenvrouw” was daar, met de website en het nieuwe almightywind website. Maar ik heb nooit meer van jou gehoord over wat je dacht van dat. Betekent dat dus dat jij je taak als “tussenvrouw” over de websites niet neemt? Laat het mij alsjeblieft weten. Weet je, je hoeft niet 1 uur te bidden, het kan minder als je nog steeds wilt bidden voor de bediening. Bidt alsjeblieft erover en laat mij weten wat jij beslist. YAHUVEH zegent en leidt jou.

In YAHUSHUA'S Liefde, Katherineyah

Dit was Nico's laatste email en de laatste keer dat we iets van hem vernomen hadden. Hallo Katherine;

Jammer genoeg betekent het ook dat ik niet bij machte ben om deze website aftemaken zoals oorspronkelijk beloofd. Wanneer ik voor deze ontwerp beging, was ik in de positie om het te kunnen, maar nu meer dan een jaar later, ben ik niet zo fexibel in mijn tijd meer. Sorry voor de ongemakkelijkheden die ik veroorzaakt heb. Ik denk dat het in elk geval het beste zou wezen om iemand te krijgen die naast jou persoonlijk kan zitten, terwijl een ontwerp wordt ontwikkeld om misverstanden te voorkomen van de verwachtingen van het ontwerp.

Jou vriend in Christus
Nico

We wisten wanneer wij dit laatste email van Nico Arnold ontvingen, dat er veel meer was dan wat hij vertelde en hij was NIET de waarheid aan ons aan het vertellen aangaande waarom hij niet langer de dingen ging doen waarvoor hij geroepen was te doen door YAHUVEH. Mijn echtgenoot Niko ging hem emailen en hem vertellen dat we meer wisten over zijn beslissing dan over zijn nieuwe baan, maar Niko kwam nooit aan te pas om hem te emailen. Zoals jullie zullen zien, zeiden we nooit wat tegen Nico, maar hij kon deze bediening niet met rust laten en heeft geprobeerd om onze webmanager te misleiden.

Nu dan, dit leidde allemaal naar deze email die we zojuist van Coenrad hebben ontvangen, die dit zei.

Hi Katherineyah
Ik zou graag wat aan jou willen vertellen over Nico Arnold.
Hij had mij gecontacteerd en vroeg aan mij of ik hem wilde ontmoetten om een kop koffie te gaan drinken en ook om een klein beetje te praten. Ik was erg skeptisch en ik vroeg YAH velen malen of het wel de goede ding voor mij was om dat te gaan doen. Enkele dagen later voelde ik dat YAH mij wilde laten samen komen met Nico.

Dus we ontmoetten bij de coffee shop en ik dacht dat hij gewoon wilde praten over dagelijkse dingen. Maar zodra we op de stoelen zaten nam hij zijn laptop uit en begon tegen mij te prediken, vertellende aan mij dat ik de almightywind bediening moest verlaten, omdat niets wat daarop gezegd werd waarheid was. Ik probeerde dan om verbinding met het net te maken, maar ik dacht dat YAHUSHUA niet wilde hebben dat hij verbinding maakte op die tijd. Na meer dan 10 keer geprobeerd te hebben, was hij zo gefrustreerd geworden en zijn gezicht veranderde in rood. Hij wilde mij een website laten zien die hij aan het bestuderen was. Ik was geschokt om te horen wat hij allemaal te zeggen had. Hij gelooft niet dat er op een dag 2 getuigen zullen wezen, hij gelooft niet dat er op een dag de grote verdrukking zal zijn. Hij gelooft niet dat de RUACH HA KODESH (Onze Kostbare Geliefde IMMAYAH SHKHINYAH GLORIE) vrouwelijk is. Hij geloofde niet in de wegvoering van de Bruid..Ik was geschokt boven woorden.

Toen opende ik mijn bijbel en begon ik hem te laten zien geschrift waarin all deze dingen voorbij zullen gaan. Ik probeerde met alles dat ik hem liet zien te redeneren. Ik vroeg MOMMA om mij te leiden. Later kon ik alleen maar lachen over zijn “feitelijke” uitleggingen. Hij werd zo gefrustreerd dat hij uit de coffee shop rende. De volgende dag stuurde hij mij een sms, vertellende aan mij dat als ik niet wilde geloven wat hij mij vertelde dat hij een website zou sluiten waarmee wij samen begonnen waren. Het is een Zuid-Afrikaanse website, waarop ik mensen vertel over de spoedige komst van YAHUSHUA voor ZIJN Bruid en ik voegde veel links van Amightywind op die site. Jammer genoeg was de website gehost op een van zijn eigen web servers. Dus had hij alle gebruikersnamen en wachtwoorden veranderd. En later had hij alles verwijderd. Ik kan zien dat hij is overgenomen door wat k-w-a-a-d-a-a-r-d-i-g-e g-e-e-s-t-e-n.

Daarna realiseerde ik dat het YAHUSHUA'S wil was dat de website gesloten was. Ik heb zoveel geleerd van de Almightywind bediening en het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van jou speciale team!! Dank jullie allemaal! Jullie zijn mijn ware familie! Prijs YAHUSHUA!!!

Zegeningen in de Naam van YAHUSHUA!!
Hoogachtend
Coenrad

Daar hebben jullie het mensen. Dat is wat er gebeurd is met Nico Arnold. Het ziet er naar uit dat het nooit zou falen, degene wie ooit eens partners waren in deze bediening en dan een Judas worden. Altijd blijken zij geraakt te worden met de geest van waanzin en proberen deze bediening te vernietigen en nu is Nico Arnold ook ermee geraakt. Hier is het Woord gegeven aan Nico Arnold.

* * * * * * *

YAHUVEH Spreekt:
Het wildvuur moet doorgaan MIJN Kinderen. Steek opnieuw de toorts aan in Afrika. De vijand denkt dat hij die stem heeft doen zwijgen. Maar de Afrikaanse site zal weer op zijn! Want het is een vertakking van deze Bediening.

Vertel Coenrad om de ISP uit te zoeken op een redelijke prijs. Maar wat is de prijs van een ziel? Waarom denk je dat satan degene had, waarvan IK vertelde die jullie eens konden vertrouwen, met een naam als die van jou geliefde, Elisabeth? Waarom denk je dat satan spot en kwaadaardigheid in zijn ziel stopt? Als hij kon, zou hij hetzelfde doen met jou Niko maar de stem in Afrika zal alleen luider spreken! De profetieën zullen als een wildvuur herleving zijn want het is al begonnen. Dit is waarom satan Nico Arnold gebruikte om die stem te doen zwijgen. Maar het zal niet voor lang stil wezen.

IK heb dit toegestaan zodat Coenrad geen twijfel had van de kwaadaardige geest in Nico Arnold. IK heb dit toegestaan, omdat kwaad nooit deze Bediening kan aanraken op welke manier dan ook. En zolang als Nico Arnold vol van satans geest is, kan hij op deze manier geen toegang hebben tot deze Bediening. Hij is als een man die waanzinnig is geworden. Want je kunt niets aanraken nog proberen te verwoesten hetgeen wat Heilig is, iemand of iedere Bediening, wanneer je zelf vol van kwaad bent, want wat zij proberen te verwoesten zal voor hen alleen verwoesting oogsten. Nu heeft hij verwoesting over zichzelf geoogst. In plaats van zegeningen die jullie ooit over hem baden. Zal hij nu in Deuteronomium 28 vloeken van YAHUVEH lopen. In plaats van een correcte gedachte, heeft hij liegende en bedriegende geesten ontvangen, die hem tot waanzin brengen. Kijk niet naar hem meer zoals de man die jullie ooit kenden.

Wees gewaarschuwd! Wees gewaarschuwd! Wees gewaarschuwd! Voor iedereen die zoekt om te vernietigen, neerhalen wat Heilig is, en deze Bediening is niet van jou, het is niet vernoemd naar jou (Elisabeth), heft jou niet op, dus wanneer zij deze Bediening aanvallen, vallen zij IK, YAHUVEH, MIJN ZOON YAHUSHUA DE MASHIACH en jullie IMMAYAH (RUACH HA KODESH), MIJN SHKHINYAH aan. Zij vallen de Aleph en de Tav aan. Hij is koste wat kost erop uit om dat te verwoesten wat IK verordend heb, MIJ veel Prijs, Eer en Glorie brengt! Dus Nico Arnold jij zult jouw eigen beloning oogsten. MIJN Kinderen, het kwaad wordt kwaadaardiger, maar de Heilige klampt aan MIJ vast. De Heiligen die ernaar streven om ieder Woord te gehoorzamen dat IK zeg en hun harten behoren alleen aan MIJ toe. Zij zijn als een vuurtoren die een schip leidt, zodat ze niet zullen botsen en IK plaats die vuurtorens als vertakkingen van deze Bediening waarheden voortsprekende in delen van de wereld waarvan jullie niet afweten, want het kost slechts één en het neemt geen gebouw in want jullie zijn de tempel van de RUACH HA KODESH. Maar niet alleen één kan het Heilig Vuur hebben, één kan niet alleen de Waarheid hebben want ze nemen de Waarheid van deze Bediening, er is een stuwende kracht vanuit de Hemel die dat licht bij iedereen dwingt. Zij kunnen niet langer blijven zwijgen dan dat jij probeert te blijven zwijgen voor het is waarlijk Heilig Vuur dat in hun botten vergrendeld is en de Profetieën zijn als een gouden ketting en het slaat om rond deze wereld, om de vijanden op te binden want het is de Waarheid, de kennis van de Waarheid is wat de gevangenen vrij zet wanneer het allemaal Prijs, Eer en Glorie brengt aan MIJN ZOON YAHUSHUA HA MASHIACH. Dus steek de toorts nogmaals aan. En vertel Coenrad om alleen maar harder te roepen en niet de kracht van deze vijand te onderschatten.

Oh MIJN Geliefde Zoon Coenrad, zo weinig mannen heb ik als jou. Kijk wat IK heb voortgebracht vanuit jouw handen. Op het internet is er geen betere site om te aanschouwen. De Zalving door alles wat jij en Niko doen en de Woorden die IK voortspreek uit deze Bediening, niets kan het evenaren. Satan knarst zijn tanden in woede, omdat jij Coenrad alleen maar sterker terug komt met meer vastberadenheid dat jij wilt doorgaan met MIJ te dienen op deze manier want jij bent een deel van het Amightywind Team. Laat niemand jou stoppen MIJN Zoon. Laat niemand zeggen, “Keer je hoofd deze kant. Ga voor een andere Bediening werken.” Want Coenrad IK heb jou niet zo ver gebracht om je te vertellen om nu terug te keren. Hoe dan ook, vrienden met goede bedoelingen fluisteren in jouw oor, en zeggen, “Kom hiernaartoe,” zij spreken niet met MIJN stem. En zij zijn geen deel van MIJN plan. Dus pas op MIJN Zoon, degene die op je afkomen met goede bedoelingen, kunnen jouw val betekenen. IK heb jou vanaf het begin verteld, dat IK jou het teken gaf dat geschreven was dat je deze Elijah kan vertrouwen waar IK uit voort spreek. Dus leg het zwijgen op degene die tegen het werk uitspreken dat je nu doet. Zelfs als het van jou eigen echtgenote komt, weet dit, je bent verantwoordelijk om te doen wat IK jou vertel om te doen en IK heb jou samen gebonden met deze Bediening en jij hebt jouw handen aan de ploeg geslagen. Kijk nu niet achterom. En op een dag, zul je MIJN Geliefde zien in de Hemel, als jij aan de andere kant staat van alle zielen die zijn bereikt en IK heb geplukt van wat het donkere continent van Afrika genoemd wordt, jij was als een toorts en jij hebt met andere toortsen samengevoegd en Afrika staat aan met MIJN Wildvuur Zalving! En Nico Arnold zal niet behalen zoals niemand anders het behaald heeft om dit vuur te doven! Want het is de RUACH HA KODESH Wildvuur Zalving! En geen één zal het goede werk blussen dat IK ben begonnen en de goede werken zal IK eindigen want wanneer jullie allen deze aarde hebben verlaten, zal het Wildvuur nog steeds doorgaan! Zielen zullen nog steeds tot MIJ komen op gebogen knieën en als ze nu niet bekeren, zullen zij de Woorden herinneren en zullen zich dan bekeren. Goed gedaan MIJN goede en betrouwbare kinderen. IK ben behaagd met allen van jullie! Er is niet één gebed voor niets gezegd. Jullie dekken één ieder in de YDS's. (YAHUSHUA Demon Stompers, Gebeds Bemiddelaren).

En wanneer je bidt, beeld een lichthuis in met een schijnwerper zo fel. Voor iedere keer dat je bidt kijk IK op aarde neer en zie IK jouw licht. IK zie je fonkelen net als de felste van de edelstenen. Oh hoeveel IK van ieder en allen van jullie houd die vastbesloten heeft om het op YAHUVEH'S manier te doen. Oh hoe behaagd ben IK met jou en allen van jullie, jullie beloningen zullen jullie naar de Hemel volgen op een dag! Ga door! Ga door! Ga door! Je hebt jouw handen aan de ploeg geslagen, kijk niet achterom! Besteed geen aandacht aan de vijand behalve dan hen te berispen. Je kent de Waarheid die jouw vrij zet. Niet alleen nu maar voor alle eewigheid. Eind van het Woord

Elisabeth: Dank U

Niko: Goed dan. Prijs YAHUVEH op die één!

Elisabeth: Welk datum is het?

Niko: Vandaag is het 9 mei. Het is 11:04 afgemaakt, in de morgen. We waren zojuist communie aan het doen en opeens kwam dit Woord uit het niets voort. Eigenlijk waren we zojuist klaar met bidden en bidden voor Nico Arnold, voor YAH'S Toorn op hem, geen genade en dit Woord kwam voort.

Elisabeth: Omdat hij de website eraf haalde. Coenrad had een website op die tot geheel Afrika sprak en we zagen het zaad eruit voortkomen, en nieuwe partners voortkomen, vooral zielen die voortkwamen en Nico Arnold, sinds dat het op zijn internet service provider was, toch vertelde hij Coenrad, “Jij verlaat Amightywind Bediening of anders haal ik de website neer.” En hij had het neergehaald! En raad eens mensen, het zal weer opstaan en het zal luider klinken dan als van tevoren! Dus neem dat duivel! Jij hebt niet de overwinning in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH. Die stem gaat voort en het Wildvuur zal alleen maar sterker groeien over heel Afrika!

Niko: Amen! Dus broeder, Coenrad, blijf het goede werk doen! Blijf op het rechte pad!

Elisabeth: Ga en vindt voor ons een Internet Service Provider.

Niko: Dat is waar! Vindt voor ons die ISP over daar en we zullen voor je zorgen!

Elisabeth: Amen!

Niko: Amen! We houden van jou! Shalom in het huis! Liefde van boven. Vrede voor allen.

Elisabeth: (lachende) Amen!

Niko: Over en uit!

Elisabeth: We houden van jou! Iedere YDS wij houden zo erg veel van jou! Ik moest jullie gewoon bedanken voor de verjaardagswensen. Vergeef me, vergeef me, vergeef me. Ik bedoelde het echt om één ieder van jullie te schrijven. Je weet dat ik van jou hou. Je weet dat ik jou dankbaar ben. Degene wie mij die wensen gaven, ik had gehuild. Ze waren zo mooi, zo gezalfd. Het leek alsof de woorden vanuit de Hemel kwamen. Weet gewoonweg…zo hard als satan mij probeerde te vertellen…dat mijn leven niets betekende en geen waarde had, YAHUVEH en YAHUSHUA lieten mij vooral op mijn verjaardag zien dat er enkelen waren die mijn leven vierden, vanwege wat ik gewoon heb gedaan. En ik bedank jullie en ik hou van jullie. Ik kijk ernaaruit om ieder van jullie te omhelsen. Dus inplaats van dat op te schrijven, kan ik jullie dan met mijn eigen woorden vertellen hoeveel ik van jullie hou en dankbaar ben? Ik bedoel liedjes waren er geschreven die onder de Zalving waren. Een jonge meid genaamd Sini, mijn geliefde Sini, jij was zo verlegen en toch schreef je zo gezalfd. Ik kan niet iedereen nu opnoemen, maar ik voelde het gewoon om dit in deze Boodschap te plaatsen, omdat jullie hebben gewacht voor een persoonlijke bedankje. En ik bedank jullie, iedereen, iedereen, wie gewoon stopte en YAH bedankte dat ik geboren was. Ik bedank jullie. Ik bedank jullie gewoon. Ik hou van jullie.

Doei.

Niko: Over en uit….

Sommige Beledigend, Anderen Verlichtend
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah