Profetie 98

De Eeuwige Toorts is Opnieuw Ontstoken in Afrika!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
door Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
22 Mei, 2008
Vrijgegeven op 3 Juni, 2008

PRIJS YAHUSHUA, de Eeuwige Toorts is Opnieuw Ontstoken in Afrika. Hier is de geboorte van nog een Tak van Almightywind Bedieningen in Afrika. Ga alstublieft naar www.africaforyahushua.com om de nieuwe Bediening site te bezoeken.

Er is ook nog een ander woord voor een andere Judas in dit Profetische Woord. In dit Woord wordt Sheree Rondon genoemd en ook Nico Arnold opnieuw. Laat mij jullie vertellen over Sheree. Sheree schreef mij op het einde van Januari en zei dat zij toestemde met hetgeen dat YAHUVEH aan het spreken is door deze bediening heen. Hieronder is haar eerste email aan mij. Na deze email sprak ik tegen Sheree aan de telefoon en ze zei dat haar werd verteld door YAHUVEH om haar eerste vrucht tienden en 2 Eilanden, Mana Eiland en een ander Eiland dat zij zogenaamd bezat in Nieuw Zeeland aan deze Bediening te geven. Zij zond ons informatie door het postkantoor heen over deze Eilanden en hun geschiedenis en we kwamen erachter dat Mana Eiland een zeer vervloekt verleden heeft. Zij hebben het Eiland in quarantaine gelegd in het verleden en moesten alle schapen op het Eiland doden door een bepaalde ziekte en nu heeft de regering het een vrijplaats voor vogels verklaard en niemand leeft op het eiland.

In ieder geval, ik sprak tegen Sheree een paar malen aan de telefoon en zij begon mij te vertellen dat de woorden "God" en "Heer" heidens waren en tegen de bijbel en wij zouden deze woorden van de bediening sites af moeten halen. Ik vertelde haar dat ik de woorden op de sites niet zou veranderen en dit waren inderdaad de woorden die YAH tegen mij had gesproken in het verleden. Zij schreef mij toen nog een email zeggende hoe zij niet langer deze Bediening zou gaan steunen met haar eerste vruchten en ze zei dat ze het Eiland terug zou nemen. Hieronder is ook die email.

Sheree's eerste email aan mij.

LIEVE KOSTBARE ZUSTER ELISABETH ELIYAHU ALS IK JOU MAG NOEMEN BIJ DE HEBREEUWSE UITSPRAAK, SHALOM IN DE MACHTIGE NAAM VAN YAHUSHUA HA MOSHIACH, YAH HEEFT MIJ WAARLIJK GEZEGEND. IK BEN NIET UIT DEZE WEBSITE GEWEEST SINDS 1.22.08 TOEN IK HIERNAARTOE WERD GELEID. IK BEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WOORD VAN YAHUWEH DAT GESPOKEN IS GEWEEST UIT DEZE BEDIENING. DIT IS EEN EER OM HIERNAARTOE GELEID TE ZIJN DOOR ONZE MAMMA RUACH HA KODESH. EN ALLES DAT NIEUW IS, MOGE HET GEABSORBEERD ZIJN IN MIJN HART EN GESPROKEN WORDEN UIT MIJN MIND. OM ANDEREN TE ZEGENEN. HALLELUYAH. BID ALSJEBLIEFT EN VRAAG ONZE HEMELSE VADER HOE IK JOU EN JOUW MAN MAG ASSISTEREN OP ENIGE MANIER, EN DEZE BEDIENING. MIJN MAN EN IK GEVEN OP DIT MOMENT ONZE TIENDEN EN GIFTEN AAN EEN BEDIENING IN AMERIKA MET LEER UIT HEBREEUWSE WORTELS MET HET ONDERHOUD VAN DE SHABBAT EN HEBREEUWSE FEESTEN. IK BEN NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE DINGEN DIE HIJ ZEGT OVER AMERIKA. ALS HIJ LEERT DAT AMERIKA DE BESTE PLEK OP DEZE AARDE IS. ZIJN 18 JAAR OUDE DOCHTER ONDERSCHEIDT DAT HET NIET DE WAARHEID IS WANNEER IK GA OM EMAILS TE ZENDEN NAAR HEM, ZE ARRIVEREN NIET. MAAR IK HEB MIJN TWIJFELS OVER DEZE BEDIENING, IK ZOU HET FIJN VINDEN OM ALLES TE ZENDEN DAT MAMMA RUACH MIJ LAAT ZIEN OM ALLE INFORMATIE TE GEVEN VANUIT DEZE WEBSITE, IK MOET ALLEEN DE BENODIGDHEDEN HALEN DIE NODIG ZIJN VOOR MIJN PRINTER OM TE FUNCTIONEREN, EN KIJK UIT WERELD WANT YAH KOMT ERAAN. IK ZAL HET BESTE DOEN DAT IK KAN MET WAT IK HEB. DANKJE VOOR HET GEHOORZAAM ZIJN. HET MOET GEWELDIG ZIJN OM EEN HUWELIJK MET JOU MAN TE HEBBEN DAT IN VUUR EN VLAM STAAT VOOR YAHUWEH ZOALS JIJ DAT HEBT. HALLELUYAH. IK ZAL GEHOORZAAM ZIJN OP IEDERE MANIER DAT IK KAN, DAT JOU ZEGENT. VRAAG YAHUWEH ALSJEBLIEFT OK. LIEFS SHEREE.

Dit is Sheree's email die juist het tegenovergestelde zegt van haar andere email.

LIEVE NIKO EN ELISABETH, IK SCHRIJF OM JULLIE TE INFORMEREN, IK ZEG DIT IN LIEFDE, IK ZOU JULLIE NU GRAAG WILLEN INFORMEREN DAT IK ALLE VERBINDINGEN HEB ONTBONDEN WAT BETREFT HET GEVEN VAN TIENDEN EN GIFTEN EN EERSTE VRUCHTEN VANUIT DIT HUISHOUDEN. AAN JULLIE. WE GINGEN DOOR HET PASCHA, KWAMEN UIT HET WERELD SYSTEEM (KERK SYSTEEM EN HEBBEN GEEN VERLANGEN OM ERNAAR TERUG TE KEREN [EGYPTE], DUS IK ZOU HET OP PRIJS TE STELLEN DAT ALLE DINGEN DIE IK HEB GEZONDEN, TERUGGEZONDEN WORDEN, DANKJE. ALS EEN LID VAN DE GEMEENTE VAN ISRAËL. VERGEEF ME IK HOUD GEEN OFFENS. ALLES IN DE MACHTIGE NAAM VAN YAHUSHUA. SHALOM.

Nu hier is de email die Sheree zond naar onze Zuster Leayah in Nieuw Zeeland, waarin ze probeert haar te steekpenningen om deze Bediening te verlaten.

6.5.08
Lieve Leah & aan de gemeente van Israël,

Shalom

Ik ben geboden om deze brief te schrijven, bevestiging kwam door Lorraine vanuit Napier, daarom heb ik geen keuze. Vader sprak tot haar, & zij gaf mij dat woord, daarom schrijf ik om te zegenen, & om te waarschuwen.

De laatste email, die ik zond, was om jou te vertellen dat ik een Woord had ontvangen van Onze Verbonds Vader, in reactie op dat Woord. Zei ik ja ik zal het doen. Ik vroeg Vader Yahuweh om jou en de Gemeente te laten zien dat Hij dat deed, Yah vertelde mij dat jij en jouw familie de eerste vruchten zouden hebben van Hongoweka Bay & alle eerste vruchten die van mij komen. Ik zei dat ik het zou doen. Maar ik waarschuw jou zo lang als jij jezelf verbindt aan Egypte (Almightywind Ministry) en een ieder in Egypte die niet gedoopt zijn zoals Yahuweh jouw man en jij en jouw familie in die doop bracht. Jij hebt een Verbond gemaakt met Hem, Hij bracht deze getrouwden samen, Hij heeft dit gedaan. Jouw verbond is met Hem en niet met de mens.

Een ieder die tussen dit huwelijk komt zal oordeel brengen op zichzelf, wij zijn op dit moment in de wildernis zoals ik spreek. (deze brief schrijf.) Wij zijn in beproeving. Hij heeft de lammeren gescheiden van de geiten. Wij die gaan in het beloofde land moeten losgekoppeld zijn van diegenen die ongehoorzaam zijn, de Almightywind Bediening zijn ongehoorzaam, niet alleen zond Yah mij maar ook anderen. Zij hadden jouw armen aan Israël plus herstel van geschriften toen Vader Yahweh hen de waarheid zond, Vader Yahweh heeft en zal anderen brengen op het pad van deze mensen totdat die deur gesloten zal worden, niet Zijn wil, maar diegenen die de keuze maken.


Het duidelijk zien van profetie & hetgeen dat gezaaid wordt vanuit deze bediening, zoals Yahweh mij heeft laten zien, satan zal hier de enige winnaar zijn.

Ik heb oordeel neer zien komen op mensen waar Yahuweh mij gezonden heeft. Ik ben niets, maar Hij die in mij is is de Machtige. Hij zond mij om jou Zijn Woord te geven, ik heb mijn deel gedaan.

Als jij niet het beloofde land wilt & de erfenis die Yahoshua (Joshua en Caleb hebben, is het bloed niet aan mijn handen.

Ik werd geboden en geef dit woord aan jou uit liefde.

Yah weet alreeds het antwoord, jij weet hoe je je moet ontbinden, je hebt dat gedaan met mij. En ik ben jouw familie. Ik ben niet beledigd, ik vergeef.

Hongoweka Bay en alles dat Yah geeft aan mij, alles dat ik vrijgeef aan Yah door eerste vruchten zal gegeven worden aan jouw Echtgenoot en jijzelf wanneer jullie in lijn komen zoals Israël.

Yah heeft andere verbond mensen om jullie plekken te nemen, Yah zal Zijn manier hebben, wat gebeurde met diegenen die in de wildernis bleven. Zij wilden terug gaan naar Egypte en zij stierven. Zij brachten oordeel op zichzelf.

Ik heb gezien wat gebeurde met Gill (Jill). Nu is zij wedergekeerd om Yahuweh te dienen, zij kwam terug voor het pascha en is vergeven geworden, zij verliet Egypte om nooit meer terug te keren. Yah's genade. Wow wat een Vader dienen wij.

Wat betreft mij en mijn huishouden, wij zullen Yahuweh, Yahushua, & Mamma Eema Yah dienen.
Shalom

Sheree

Hier hebben jullie het mensen. Opnieuw probeert de vijand om deze Bediening af te kopen en onze familie. Wij hebben nooit iets gedaan tegen Sheree, toch probeert ze om deze Bediening te verdelen en te vernietigen.

"De Eeuwige Toorts is Opnieuw Ontstoken in Afrika!"
22 Mei, 2008

(Begint met Heilige Tongen...) Oh Elisabeth, Elisabeth, denk niet dat het toeval is... zo gauw jij de Eeuwige Toorts verlichtte die zo fel schijnt en Zuid Afrika bereikt, en geheel Afrika bereikt, en ook zal de wereld het binnenkort fel zien schijnen, dat je onder aanval komt.

Herinner je je de Profetie waarvan IK jou vertelde dat IK het uit jou voort zou spreken? Het was begonnen en nooit volbracht. Jij hoeft niet de geest te testen van andere Profeten wanneer Coenrad jou een Profetie zendt om beproeft te worden. IK vertelde jou dat ik een Woord voort zou spreken door jou heen. Satan zou liever jou leven nemen dan dat het Woord voort gesproken wordt. Hij probeert het constant deze dag. De Heilige troepen waarmee IK jou omringt heb en die jou beschermen in dit huis, MIJN Heiligdom, zullen bemiddelen zullen bidden en hun gedachten zullen niet gericht zijn op boodschappen doen, (vandaag was boodschappen dag) zij zullen dit huis niet verlaten want IK sta op het punt om geboorte te geven en hetgeen te volbrengen dat IK begon in jou, want de Afrikanen snakken naar een Woord, niet een "voel je goed woord", niet een woord dat het een schouderklopje geeft, dat hen op het hoofd klopt en zegt, "Maak je geen zorgen Zuid Afrika. Maak je geen zorgen Afrika. YAHUVEH zal jullie zegenen. Maak je geen zorgen over het terugkeren naar Heiligheid. Maak je geen zorgen over het stoppen van jullie spreuken en jullie voodoo en het erna binnenwandelen in een kerk, maak jullie geen zorgen, YAHUVEH zal jullie zegenen."

Er is een prijs te betalen wanneer jullie het goede mixen met het kwade. IK ga de Waarheid voort spreken vanuit jou Elisabeth, de nieuwe Afrikaanse website, zal de Eeuwige Toorts opheffen, maar het zal het RUACH HA KODESH VUUR zijn dat voort komt uit Amightywind Ministry! Het zal geen anderen promoten! Jij kent hun geesten niet. Jij kent hun levens niet. Pas op MIJN Geliefde Zoon Coenrad. Pas op wie je promoot in de Naam van JEZUS CHRISTUS. Pas op MIJN Geliefde Zoon Coenrad. Satan haalt deze Bediening neer (de Zuid Afrikaanse site die Coenrad en Nico Arnold op hadden gezet) maar IK vertel jou, IK heb het opgewekt als een Lazarus! En hetgeen dat Nico Arnold probeerde te doen heeft gefaald! En nu zal de stem slechts luider voort spreken.

IK zond Michael (De Aartsengel) naar Elisabeth op de 27e Juni, deze herdenkingsdag komt eraan. IK wil het geplaatst hebben, niet alleen in het Afrikaans maar in het Engels want er was een reden en er is een plan. Net zo zeker als dat ik Joainneyah zond op die dag, want zij moest komen voordat Michael zou komen, want Joainneyah weet het niet maar zij wordt ook gebruikt als een zaad dat geplant is geweest in dit huishouden en in deze Bediening, niet alleen om de Nederlanders te vertegenwoordigen maar om haar vaderland te vertegenwoordigen, Suriname.

IK ga niet veel meer spreken, begrijp gewoon waarom de aanvallen op jou gericht zijn Elisabeth. De rituelen zijn gedaan geworden. Nico Arnold sloot een verbond met de duivel dat deze Bediening neer zou komen.

Sheree, jij spreekt niet voor MIJ! Deze Bediening is niet te koop! Niet voor faam nog fortuin! Want Elisabeth maakte lang geleden een belofte, dat zij niet als een hoer zou zijn en MIJ zou uitverkopen. Er staat geen prijs op deze Bediening behalve de prijs die iemand moet betalen om hun kruis op te nemen en MIJ te volgen! Behalve de prijs van het Heilig leven voor MIJ! Behalve de prijs van het gehoorzaam zijn aan MIJ! Jij wilt weten wie de Bruid is? Vervul jij deze kwalificatie? Deze Bediening is niet voor iedereen. Het is ofwel voor de vernietiging van de vijand of voor de zegeningen van diegenen wiens namen geschreven zijn in het LAM'S Boek des Levens. Maar niet iedereen zal gezegend zijn. Er is een prijs te betalen om deze Ringmaiden te zijn. Er is een prijs te betalen om de "Vijf Wijzen" genoemd te worden. Er is een prijs te betalen om de Bruid te zijn van YAHUSHUA HA MASHIACH! Hoeveel van jullie zijn bereid om die prijs te betalen?!

Oh IK luister en IK schud MIJN hoofd en IK huil als de ene datum van de opname na de andere wordt gegeven en zelfs zij, als de waarheid gezegd zou worden, komen deze kwalificaties niet tegemoet. Zij zeggen, "Genade, genade, alles dat nodig is is genade! Het maakt niet uit hoe ik zondig. Het maakt niet uit hoe ik YAHUVEH en YAHUSHUA beledig. We doen het op onze manier. We zullen de datum zetten. Laten we zien, laten we de berekening doen, we zorgen dat het overeenkomt. Ik werd wakker om 4:44... nee, ik werd wakker om 1:1..." Weg van MIJ!!! Weg van MIJ!!! Weg van MIJ!!! Dit is niet de kwalificatie voor jullie om opgenomen te worden en MIJ te ontmoeten in de lucht!!! Waar is dit in de Heilige Geschriften?

Jullie zijn in het aftellen van de zandloper en IK ben in het aftellen van MIJN geduld! Hoe meer zij proberen om deze Bediening te vernietigen, IK heb jullie opnieuw en opnieuw medegedeeld, en twee die slechts gepast zijn voor MIJN Oordeel, binnenkort zal deze Profetische Waarschuwing voort gaan terwijl IK namen noem en dit is slechts het begin! IK vertelde jou dat 2008 een oorlog zou gaan zijn zoals geen ander! IK BEN YAHUVEH en IK LIEG NIET!!! Jullie kunnen MIJN Ringmaiden niet doden! Jullie kunnen je offers doen, jullie voodoo, jullie witchcraft, jullie hoodoo, jullie kunnen je contracten maken met satan maar jullie kunnen MIJN Ringmaiden niet doden! Jullie kunnen het Eeuwige Licht niet stoppen die zo fel schijnt door de Aleph en de Tav en de Almightywind RUACH HA KODESH Vuur Bediening!

Voor diegenen onder jullie die denken dat jullie kunnen aanvallen, jullie zijn slechts in satans valkuilen gevallen en hij lacht om jullie want hij weet wat IK met jullie zal doen. Aan diegenen van jullie die zeggen, "Ik zal jou land geven. Hier Amightywind, hier Elisabeth (Elisheva) Elijah, hier ik zal jullie land geven. Ik zal jullie huizen geven. Ik zal jullie eilanden geven. Ik zal voor altijd tienden steken in jouw Bediening, maar doe het gewoon op mijn manier." Weg van MIJ! Er zijn geen touwtjes gebonden aan enige gaven die jullie geven aan deze Bediening! Iedere, iedere, iedere Profetie die IK heb voort gesproken vanuit deze Bediening, zou vertaald moeten worden in het Afrikaans en anderen van Afrika want IK heb in jullie midden Profeten geplaatst waarvan jij hun geesten kent.

IK heb voorheen gewaarschuwd. Luister aandachtig naar hetgeen IK zeg, wolven zijn erop uit om erin te kruipen. Zij willen hun woorden voort gesproken hebben vanuit deze Bediening maar je zult onderscheiden wie de schapen en de lammeren zijn en wee aan enige wolf die denkt dat zij jou voor de gek hebben gehouden want IK zal het masker van hen aftrekken en hen ontmaskeren zoals IK dat ga doen met deze twee waar het Oordeel op verkondigd is.

Nico Arnold, IK vertelde Elisabeth dat zij jou kon vertrouwen want jij draagt de naam van haar geliefde echtgenoot hoewel het op een andere manier gespeld wordt. In die tijd sprak IK deze Woorden, "Jij kon vertrouwd worden." Maar toen veranderde jij in een Judas. Omdat Heilig leven gewoon te moeilijk is voor jou. Jij kunt niet opwegen tegen de Geest der Gerechtigheid. Dus wilde je liever delen van de Bijbel eruit gooien. Je ging zoeken totdat je vond waar je voor aan het zoeken was en net zoals een Judas verraadde jij MIJ, en zo ook degenen die van jou houden, jij verraad hen, zover gaande dat je zelfs probeert steekpenningen te geven, niet alleen aan een ander lid van de Bruid, maar een lid van hun familie, want hun webmanager is geen ordinaire webmanager, hij is totaal uitverkocht aan MIJ. En wanneer je naar hem toe komt met jouw handel, berispt hij jou voor de duivel die jij bent.

Sheree, zo comfortabel zittende daar in Nieuw Zeeland, jij komt als een klein schaap en een lam en jij zegt, "Leer mij. Mentor mij." Want waarlijk, het is MIJN verlangen dat jij leert. Maar IK ken jouw hart. En IK ken het hart van degene die Jill genoemd wordt. IK ken jouw motivaties. Weet jij niet dat de letter doodt en de GEEST leven geeft!? IK ben niet onder de indruk met hoeveel Geschriften je kunt herinneren want citeert zelfs satan het niet achterwaards? Jij zegt dat je beledigd bent omdat zij het woord "Heer" en "God" gebruiken, omdat zij de Naam van Jezus Christus hebben en zij het Hebreeuwse Woord leren dat Heilig is van YAHUSHUA HA MASHIACH van zijde tot zijde. Wie ben jij om het hen te vertellen? Wie ben jij om haar te leren? Zij heeft maar één LERAAR en IK zit in de Hemel! Wie ben jij om dezze Bediening "Egypte" te noemen en zegt, "Het is niet van Israël"? Welke prijs heb jij betaald? Welke maatstaf van Heiligheid leef jij bij? Jij zult de prijs betalen. Jij en jouw aanhanger Jill. Want IK vertel jou dit, het land dat jij aanbiedt als een steekpenning, zal onbewoonbaar blijven. Jij kunt niet land weg geven aan een Heilige Bediening dat vervloekt is, slechts gepast voor de vogels. Jij kunt niet zeggen, "YAHUVEH vertelde mij een tiende te geven van alles dat ik heb aan deze Bediening," en je erna omdraaien en zeggen, "Wacht eens even, ik heb mij bedacht. Je deed het niet op MIJN manier. Jij stond MIJ niet toe om deze bediening te manipuleren. Elisabeth, jij weigerde mijn poppetje te zijn." Weg van MIJ Sheree!

IK gaf geboorte aan deze Bediening vele jaren geleden door iemand genaamd (Elisabeth) Sherrie Elijah.

Wie ben jij, jij Sheree van Nieuw Zeeland om naar hen toe te komen, om naar een andere tak van deze Bediening te komen? Leayah is één van hen. Zij is niet een van jou. En de Eeuwige Toorts wordt ontstoken in Nieuw Zeeland als nog een andere tak van deze Bediening. Je kunt Leayah niet omkopen. Je kunt niet zeggen, "Laat Elisabeth gewoon achter en doe het op mijn manier. Laat Amightywind achter en ik zal jou het land geven. Ik geef jou mijn tiende." Leayah en Osana, haar echtgenoot lachen je uit in je gezicht. Houd je vervloekte land want het is niet eens van jou. (Wat wij nu begrijpen, het eiland dat Sheree sogenaamd gaf aan de bediening is overgenomen door de regering en is ontworpen als een oord voor vogels. Sheree zegt dat het eiland nog steeds van haar is en dat zij er nog steeds belasting over betaalt maar het is een vogel oord van de regering. Een beetje verwarrend op z'n lichtst gezegd.)

En jij Nico Arnold, jij probeert de webmanager te nemen en jij zegt, "Verlaat hen en ik zal jou mijn internet server provider laten gebruiken, maar als je hen niet verlaat, dan zal ik het wegnemen" en dus dat is wat jij deed, maar je ziet, Nico Arnold en al diegenen achter hem in het geheim die op de wacht liggen, jij kon deze Eeuwige Toorts niet stoppen van het opnieuw ontstoken te worden en nu zal het zelfs op een machtigere manier voort gaan spreken want er was geen zalving, in niets dat jij deed Nico Arnold, jij die zei dat je een website zou maken, een nieuwe voor Almightywind. Jij was beledigt terwijl jouw harde werk terug wordt gegooid in jouw gezicht want het enige dat jij kent is techniek en niets van de zalving. Dit is waar bitterheid en wrevel binnenkwam toen jou opnieuw en opnieuw werd verteld, "We kunnen het niet gebruiken, het is niet gezalfd." Dus in plaats van het zoeken van MIJN Zalving, in plaats van het ontvangen van mentorschap in Waarheid, liet je de geest van Judas toe om binnen te kruipen.

Dit Woord zal diegenen gaan aanmoedigen die de Waarheid weten dat voort gesproken wordt in deze bediening, die IK heb gezalfd als Profeten vanuit Afrika om aan Elisabeth en Niko te schrijven want zij zullen onderscheiden en jullie lichten zullen samen sluiten en zelfs feller schijnen, want Afrika IK heb jou niet verlaten. Maar IK ga jou niet op het hoofd kloppen en zeggen, "Alles is goed." Want alles is niet goed. Maar deze Profetie zal voort komen en het wordt nu geboren in Elisabeth en hetgeen IK startte zal volbracht worden, maar alleen niet precies op deze tijd.

Einde van het Woord

Elisabeth: 22 Mei, 2008. Ik werd wakker met dit Woord nadat ik sommige aanvallen moest berispen, wat voodoo en witchcraft en we deden avondmaal en het ging door en we hoorden dat er een Woord zou gaan zijn en gisteren op 21 Mei, 2008 werd er geboorte gegeven aan africaforyahushua.com, en we moesten haar gewoon netjes maken, haar een beetje opschonen en het zal een link gaan worden vanuit www.amightywind.com en dat is alles. Over en uit. Prijs YAHUSHUA! Amen.

De Meesten beledigende, Anderen Verlichtende
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah