Beleid Dat Je YAHUSHUA Accepteert en
Meen het echt!

Mijn Dochter, schrijf terwijl de Heilige Geest de openbaring geeft. IK wil dat je weet dat in de dagen die komen zullen, je een puin tot de oppervlakte zal zien komen dat jou zal verbazen. Wees niet bang, ren niet weg... in plaats daarvan prijs MIJ jouw Heer en GOD, want in deze openbaring zal IK veroorzaken dat de zondaars van MIJN mensen voort zullen staan, en diegenen die zich nog niet aan MIJ overgegeven hebben. IK heb lang gestreefd met zonde...en IK ben moe van de (valse) bekeringen. VALSE BEKERING BETEKENT NIETS VOOR MIJ. Nee, het betekent minder dan niets. Valse bekering is de gesel (plaag) van de mensheid. Dit is wanneer iemand zichzelf op de rug klopt voor het uitroepen van MIJN Naam, wanneer hun hart ver is van MIJ. Dit is een plaag erger dan lauwheid hetwelk IK ook haat. Valse conversies (bekeringen) zijn alom aanwezig in dit land... dat is de belangrijkste reden voor religieuze verwarring. Geesten van bedrog zijn ongebreideld (heersend) in dit land. Dit volk is een woonplek van demonen aan het worden, terwijl religieuze geesten zegevieren.

MIJN Dochter, IK roep op jou in liefde, om de profeten te berispen die MIJN roepingen van verlossing lichtjes nemen. IK, Almachtige GOD, neem dit niet lichtjes. IK keek in afgrijzen terwijl zonde MIJN enige geboren Zoon kruisigde, de Heer YAHUSHUA Messias. IK keek terwijl het pure levensbloed van ZIJN zondeloos lichaam op de grond stroomde, zodat MIJN mensen eeuwig leven konden ontvangen, de vuren van de Hel ontsnappende.

MIJN Pastors roepen, “Sluit jullie ogen, en accepteer YAHUSHUA. Houd het geheim, en accepteer YAHUSHUA. Kom tot het altaar alleen indien je het wenst, en accepteer Jezus (YAHUSHUA). Doe je niet de moeite om de kosten te berekenen wanneer je YAHUSHUA als je Heer en Redder accepteert.” MIJN Pastors doen een ernstige, ernstige ondienst door een makkelijke weg te promoten, want deze weg leidt tot vele valse bekeringen. Bekering moet diep, diep, diep plaatsvinden in het hart van diegenen die IK tot MIJN Zoon roep. Ware bekering is NOOIT een geheim iets. Het moet ver en wijd verkondigd worden. Er is nooit schaamte of verlegendheid bij ware Godvruchtige bekering. MIJN Heilige Geest, wanneer voort brekende in echte bekering op een persoon, veroorzaakt hen om te verlangen om het goede nieuws te delen, en het alom te verspreiden. Valse conversies (bekeringen), MIJN Dochter, worden stilletjes en in het geheim gedaan. Niemand mag kijken naar de zogenaamde bekerende persoon. Het moet geheim zijn...niemand kijkt...ogen gesloten. WIE MIJN dochter doet hun werk in het geheim...WIE MIJN kind doet hun werk in duisternis? IK vraag jou, en IK vraag MIJN Pastors deze vraag. IK vereis van MIJN pastors, of MIJN evangelisten, om zich te bekeren van het leiden tot valse bekeringen. Vertel hen om degenen raad te geven die YAHUSHUA accepteren. Vertel hen om raad te geven en te bidden in het licht...openlijk. Vertel hen om er zekerheid van te maken dat de personen die hun hand opheffen, of die YAHUSHUA beweren te accepteren, het echt menen. En om er zeker van te zijn dat ze de ernst van hun beslissing begrijpen van de diepten van hun hart. Eeuwig Leven of Eeuwige Dood hangen af van deze beslissing. Deze beslissing moet in het licht gemaakt worden ...in de aanwezigheid van MIJN heiligen...open ogen ...open harten.

Alleen de vijand van jullie zielen werkt in duisternis, in het geheim. Satan, de vernietiger van zielen werkt met oogkleppen op gesloten ogen...geheim, geheim. IK de Heer GOD treur in mijn Geest om de valse bekeringen in dit land. Vertel MIJN Pastors om zich te bekeren. Vertel hen dat de bekeerlingen het moeten schreeuwen van de daken dat zij Wederom Geboren zijn. Alle dingen, die IK de Heer GOD doe, worden gedaan in het licht. Het licht is Christus (YAHUSHUA). Vertel de bekeerlingen om de kosten te berekenen van ware bekering. De weg naar het Eeuwig Leven is niet een makkelijke weg. Bekeerlingen moeten gewillig zijn om zich volkomen over te geven aan Jezus Christus (YAHUSHUA Messias). IK ben valse bekering moe...IK ben aan het treuren om zulk 'n nonsens. Vertel MIJN pastors, vertel MIJN mensen, WARE BEKERING...WARE VERLOSSING komt voort IN HET LICHT... nooit in geheime plaatsen, zo zegt de Heer jouw God.