Lieve YAHUSHUA,

Ik accepteer U nu als mijn Heer en Redder, U bent de GOD die ik van hou. Ik geloof dat U de prijs heeft betaald voor mijn zonden op Golgotha, U stierf en was opgestaan uit de doden op de derde dag. Ik vraag U om in mijn hart te komen, vergeef mij van mijn zonden, was mij schoon van alle ongerechtigheden. Het spijt me dat ik gezondigd heb, en ik keer me af van die zonden. Dank U om mij te vullen met Uw Heilige Geest, en mij de verlangen te geven om U alle dagen van mijn leven te dienen, en Uw leven in mij te leven, YAHUSHUA, zodat U Geglorificeerd wordt! Dank U om mij het verlangen te geven om Uw Bijbel te lezen, en mij de wijsheid te geven om het te begrijpen, Dank U voor het Houden van mij en het Redden van mijn ziel, om mijn Geloof te laten groeien, zodat ik op een dag bij U in de Hemel zal wezen. Vul mij met Uw Heilige Geest nu en bevrijdt mij van de boze in Uw naam YAHUSHUA bid ik! Help mij YAHUSHUA om te herinneren dat Allen gezondigd hebben en tekort zijn gekomen van de Glorie van YAHUVEH, en U kwam ONS zondaren redden, dat is waarom U onze REDDER genoemd wordt. Amen.

Lees dit gebed en lees het dan nogmaals, dit keer NIET met hoofd kennis maar met hart kennis, geloof het in GELOOF, en onthou YAHUSHUA is NIET alleen God, maar HIJ is jouw beste vriend! HIJ geeft zoveel om jou, HIJ houdt zoveel van jou, gewoon zoals je bent. HIJ haat Zonde, maar HIJ houdt van JOU, de zondaar!

YAHUSHUA heeft de prijs voor jou zonden betaalt, nu hoef je je niet meer schuldig of veroordeeld te voelen! Belijdt jouw zonden aan YAHUSHUA. Noem ze op, vertel HEM daarna dat het je spijt, vraag HEM om jou te vergeven! Al jouw verleden en huidige zonden. Een zonde is alles wat je gedaan hebt of aan het doen bent wat Heilige YAHUVEH niet behaagt. Niemand is perfect! Vergeet dat niet!

Lees het Nieuwe Testament en kom te weten wie YAHUSHUA is.1 Johannes 3:16. De Bijbelt zegt dat je HEM als HEER en Redder moet belijden zodat HIJ jou zal belijden voor De Vader. Wees niet beschaamd voor YAHUSHUA, HIJ is NIET beschaamd van JOU. Vertel iemand dat je YAHUSHUA van Golgotha en Nazareth hebt geaccepteerd, deze dag nog! Alle engelen in de Hemel zijn verblijd omdat er nog een naam is toegevoegd in het Lams Boek van het Leven!

Laten wij ons verblijden met jou. Als je een pastoor nodig hebt, hebben wij er meer dan één. Welkom bij de Familie van YAHUSHUA! WIJ KIJKEN ERNAAR UIT OM JOU IN DE HEMEL TE ONTMOETEN, ALS NIET OP AARDE!

Email Elisabeth en laat haar weten over de cadeau van het eeuwig leven die je zojuist beërfd hebt van onze kostbare YAHUSHUA Messias!

Contact Us">Contact Us