De Poel des Vuurs

ERGER DAN DE HEL ZELF! VOOR EEUWIG.


Openbaring 19:20

En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

Openbaring 20:10
En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

 


"Lake of Fire"
by Duncan Long
Gebruikt Met Toestemming van de Artiest.


 Openbaring 20:14  

 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaring 20:15 
 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Openbaring 21:8 
Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 

 
 
Wie zal geworpen worden in dit
EEUWIG VUUR?

Diegenen wiens namen niet worden gevonden in het boek des levens (Open. 20:15).

De antichrist en valse profeet (Open. 19:20).

Satan (Open. 20:10)

De lafhartigen, ongelovigen, walgelijken, moordenaars, seksueel immorele, diegenen die magische kunsten beoefenen, afgodendienaars, leugenaars, overspelige, mannelijke prostituees, homoseksuele aanstootgevende, dieven, de hebzuchtige, dronkaards, lasteraars, en oplichters (Open. 21:8; 1 Kor. 6:9,10). Zie ook Gal. 5:19-21.

Diegenen die niet Bijbels wederom geboren zijn (Johannes 3:3-7).

Diegenen die anderen niet vergaven die tegen zondigden (Mattéüs 6:14,15; 18:22-35).

Diegenen die beginnen met YAHUSHUA (Jezus), maar niet in Hem blijven omdat zij achteraf een verkeerd plan van verlossing geloofden en accepteerden (1 Johannes 2:24,25; 2 Johannes 9; Gal. 5:2,4; 1 Kor. 15:1,2).

Diegenen die geen vrucht voortbrengen (Mattéüs 25:14-46; Johannes 15:5,6), die niet volhouden tot het einde (Mattéüs 10:22/Johannes 6:66) of niet doorgaan met geloven, maar “af vallen” in tijden van BEPROEVING (Lukas 8:13/Mattéús 13:21).
[Vervolging, in een of andere vorm, is een BEPROEVING die komt tot ALLE godvruchtige mensen (2 Timotheus 3:12; Lukas 6:22; Johannes 15:20).]

Allen die het merkteken van het beest ontvangen en zijn beeld aanbidden gedurende de tijd van de Antichrist, hetwelk ook voormalige Christenen omvat die NIET geduldig verdragen en getrouw blijven aan YAHUSHUA (Open. 14:9-12; 13:8-10).

Alles dat zonde veroorzaakt en ALLEN die kwaad doen (Mattéús 13:41,42).

Allen die zelfzoekend zijn, de waarheid afwijzen en boosaardigheid volgen (Romeinen 2:8).

 

 

LINK NAAR HEL INDEX...

 

INDEX