Ik heb nooit geloofd in UFO's of kwaadaardige aliens van andere planeten totdat ik een droom had een keer in Maart 2005. Sinds toen heb ik openbaringen gehad van wat dit is en het ergste van alles is, het is echt. Dit is de Droom waar MAMMA WIJSHEID van sprak in PROFETIE 89. Hier is wat ZIJ zei, "IK gaf jou de droom; wanneer de vliegende schotels komen zijn zij waarlijk satan's leger maar zij hebben een recht op degenen die uit zullen roepen in de verkeerde naam (Jezus) omdat hij (zoon van satan) zal beweren "Hier ben ik." Naar wie zult u uitroepen wanneer dit gebeurt?"

De UFO's Komen Eraan, Wat Zult U Doen?

Ik zag mezelf in wat leek op een Stad. Ik zag mensen rennen in doodsangst voor de UFO's, vooral een enorme "sigaar-gevormde" UFO met 2 vinnen aan één eind van de UFO. Mannen en vrouwen waren aan het schreeuwen, "JEZUS HELP ME!" Toen zag ik deze "sigaar-gevormde" UFO een enkele straal van licht uitschieten dat op een blauw/groene kleur leek. Het blauw/groene licht zou de mensen oppakken en trok hen in het ruimte voertuig. De mensen waren aan het schreeuwen, "Jezus help me!" Toch werden zij nog steeds genomen door die straal van licht in de buik van de "sigaar-gevormde" UFO. De mensen konden niet wegrennen van de UFO.

Toen de "sigaar-gevormde" UFO boven mij zweefde probeerde ik ervan weg te rennen, maar ik kon het niet. Ik zag de straal van licht naar mij toekomen in de lucht en ik schreeuwde toen het recht boven mij was, "YAHUSHUA bewijs mij dat U mijn gebed hoort, help me!" De straal van licht stopte midden in de lucht en ging naar de dichtstbijzijnde persoon in mijn buurt die "JEZUS" aan het schreeuwen was en zij werden opgenomen door die straal van licht, schoppend en schreeuwend in horror recht in de buik van de "sigaar-gevormde" UFO.

Einde van de droom

Deze bediening waarschuwt waarom het dringend is voor mensen om de Hebreeuwse NAAM voor onze Messias YAHUSHUA of YAHSHUA te weten. De naam van JEZUS CHRISTUS heeft reddende, zalvende, genezende, bevrijdende, verrijzende kracht nu, maar ZAL HET NIET hebben in de Grote Verdrukking. Ik geloof niet dat ik in de Grote Verdrukking in dit sterfelijk lichaam zal zijn, ik was hier om u nu te waarschuwen. Hoe dan ook, in de droom is het een waarschuwing dat de anti-christ die de zoon van satan is, de naam van JEZUS CHRISTUS zal gebruiken omdat alle Christenen over de wereld, in grote menigten van talen, de geliefde naam JEZUS CHRISTUS gebruiken. De meest beroemde TV-evangelisten bereiden de mensen voor op de Blauwe Straal opname, hetwelk een vervalste opname is.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Maart 2005